SHARE
TWEET

zeezys script decoration v1

a guest Apr 21st, 2019 912 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --                                               ..,;ccllooooooooollllc;,..                                                                    
 2. --                                         .;clodxkkkkxxdddooooodddxxxkkOkxdoc:'.                                                              
 3. --                                     'codxkkxollcccccccc:::::::::::ccccclodxkOxdc,.                                                          
 4. --                                 .,ldkkdlcccccc:::;;;;,,,,''''''',,,,;;::cccccldkOkd:.                                                      
 5. --                               'lxOxolcccc::;;,,'''...................'',,,;;::cccldkkd:.                                                    
 6. --                             ;dkkolccc::coooooollllllc;...............'clloodddxxxxxlldOkl.                                                  
 7. --                          .;dkdollc::;;cOX0000000000KKKc..............dKKK00000000XXxccldOOc.                                                
 8. --                        .:xkdollcc:;,''c0NKKKKKKKK00Oxo'..............,ldxO0KKKKKKNXd::ccldOk,                                              
 9. --                   .'::cxOxoollc:;,'...'lO0Okxdolc:,......................';clodxkko;,;::cclx0o.                                            
 10. --             ..  ,lxxdlokkoollc:,'........'''............................',,;;;;,,,'.'',;:ccloOx'                                            
 11. --          .:ooooxxc'.   :kolc:;,'........',:::::;;;;,,'...............',::::::clool:,''',;::cllkO,                                          
 12. --         'dx:..'dl.   .;x0xdl;'........;ldddlcc::;;;;;;;;;;'.......,clcccc:;;;;:ldxxdc;,,,;::cllkO;                                          
 13. --        .dx;.  .do..cdoc:coxxd;......,cxkdl::;;,,,,,,',,:cooc,..'cdxdl:;,,,,,,,;:cldkOdc;;;;:ccllkO,                                        
 14. --        .xo..';oOc.,do. .'...cdd:..';oOxooodddxxkkkxdollclloxxc:oOOxlc;;;:loxkO0KXXXKXXOdoc:::cclxXKo.                                      
 15. --        'xl. .'ckllxd;..lk:.  ,kk::lxKKO0KXNNWWWWMMMMMWNXK0Ok0kdOxloodxO0XNWWWWWWWWWWWMMWNXK000O0NWMWc                                      
 16. --        'kl. .,od',lckKKNWXkxx0NNXXNWWMMWWWWNXXKKKKKXXNNWMMMWWNNXK0KXWWMMMWNXKK00000KKKXNWMMMMMMMWXKNd.                                      
 17. --        .dd.  ..';;,cOkxxx0KOOKWMMMMMMMMWNK0000000000000KXNWMMMMMWWMMMMWNK00000KKKKKKK00KXWMMMWXOxoo0O.                                      
 18. --        'xo.       .dOdlldxl'..o0OKWMMMWX00KKKKKKKKKKKKKK00XWMMMWWMMMMWK00KKKKKKKKKKKKKKKKXWMMKoclllOXc                                      
 19. --       .xd'       ..coodxl:;. .oxcxNMMMNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXWMMNNMMMMX0KKKKKKKKKKKKKKKKKKXWMWOcccllkNo                                      
 20. --      .dk;.     .cc,.  .'.. .,oxc;l0WMMNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXWMWKXMMMWXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMMKocccllx0;                                      
 21. --      :Oo'      ,dc.      .,ooc'.';dXMMWXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXWMNk0NWMMNKKKKKKKKKKKKKKKKKKNWMXd::ccllx0;                                      
 22. --      lOc.      cx:.  ..':od:.....':xNMMWXKKKKKKKKKKKKKKKKKXNWWOddx0WMMNKKKKKKKKKKKKKKKXNWWKo:;:ccllxO,                                      
 23. --     ,kOc'    .lxdlllodddl:.  .....,:dKWMWNXKKKKKKKKKKKKKXNWWXkoooodONMMWNXKKKKKKKKKXXNWWXkc,,;:ccllxO,                                      
 24. --    ;Okdol;,,:dOOOkkxdl:,...    ....';lkNWMWNXXXXKKKXXNNWMWXOolcccccld0NMWWNNXXXXXXNWWWKxc,',,;:ccllkk.                                      
 25. --    .clcc;',;l0Kkdoollc;'...      ....';lkKWWWWWWWWWWWMWN0xl:;,''''',,:lxOKXNNNNNXXKOxo::lddl;;:ccllOx.                                      
 26. --       .,'',:lkKkoooll:;'...  .'''......',:lxO0KKKKK0Oxoc,'..............',;ccloddddodk0000x:;;:ccloOl         .'''..                        
 27. --              .xOooolc:;'... .,oddkkl:cloolllcccc::;;,''............',,;:cllloolccdocOKxc,',,;::clldO;        ,l;..,c.                      
 28. --               l0dooll:;,.........,clc,;xo,;;:ldlccccclolllcccolccccc:oxc;,''ll. .lodx:'...',;:ccllOd.       'o;   .ll                      
 29. --               ,Okoool:;,'...      ..;loko.   'l'     ,d;....'do.     ;o.   ,ko,,o0xc'.....,;::cllxk,        ,d,..;cOl                      
 30. --                o0doolc:,'....        .,okxc;:oOd,'..'oOl'..'l0O:,'',:xx:;;:dkc:dkl'......';;:clldOc         ;d' .';dl                      
 31. --                'kOoolc:;,'....         .'ldo:cdc,,;;;dkl::::oko;,,,,,oc... ,dllo;.......',;:ccloOo.        .oo. .':xl.                      
 32. --                 :Oxollc:,,'.....          .;cod,     ;l.    .l;      c:    :kx:.. .....',;:ccloOx.         .xl. ...,o,                      
 33. --                  l0dllc:;,''......          .':cc:,..:l.    .l;      ll.,:lo:........',;;:ccloOx.          .oc. .;clxOl;..                  
 34. --                  .dOdllc:;,,''......    ....   ..,clldxlcc::cxo;;;::cddll:'....'...'',;::ccloOk.            lo,lxdc:::ccc::;,.              
 35. --                   .oOdllc:;;,''..........,::;...   ...',;::ccccc:::;,'......,cc;,,,,;;:cclldOx.            ,doxkd:         .;c.            
 36. --                     :kxolc:;;,,''......'',;cool:,.....     ..............,codl:;;;;:::ccllxOl.           .lko:kko:.         'l'            
 37. --                      .dOdlc::;,''....'''',;::coddol:,'........''''',;clooddlc:::::::cclldOx,             c0o',xKOdollcc:;:odx:              
 38. --                        ;xkdcc:;,'.....''',,;::ccloddddooooooooooooooddddllccc::::cccllxOk:.             .dO:.cOkc';:......':l;              
 39. --                          ;dkdc::;,''.....'',,;::cclllllooddddddooooolllllccccccccllox0k:.                oKo'o0l. ''         :,            
 40. --                            ,dkxl:::;,''.....',;;:::cccclllllllllllllllccccccccllldkOd;.                  .k0olOKxc;'........,c.            
 41. --                              'lkkdc:::;;,,,,,;;;:::::::cccccccccccccccccclllloxOOxc.                      .:dOkdlllccccllodl;.              
 42. --                                .;oxxxolc:::::::::::::::cccccccccccccccclodxOOko:'                           .dx;.        .:;                
 43. --                                   .':lodxxxxdollcccccccccccccclloodxxkO0kxoc,.                               :kl.         :;                
 44. --                                        ..,;cloddxkkOOOkkkOOOOkxddddolc;'.                                     ';,'''''',,;'                
 45. --                                                 ....''''''''...                                                     .....
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top