SHARE
TWEET

ProjektLoty

a guest Jan 18th, 2020 84 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Generalnie chodzi o dodanie w tych mniejszych plikach BER MAD LON AMS w pierwszym wierszu date lotu, lotnisko startowe i docelowe. Z while'a w mainie zrobić funkcje odczyt z pliku. Po prostu przerobić tego whilea na funkcje która odczytuje dane z pliku.
 2.  
 3. MAIN.CPP
 4.  
 5. #include <iostream>
 6. #include <fstream>
 7. #include <sstream>
 8. #include <iomanip>
 9. #include <cassert>
 10.  
 11. #include "struktury.h"
 12. #include "funkcje.h"
 13.  
 14. using namespace std;
 15.  
 16. int main(int argc, char* argv[])
 17. {
 18.     if (argc != 2)
 19.     {
 20.         cerr << "Podaj jeden Plik do odczytu!";
 21.         assert(0);
 22.     }
 23.     ifstream the_file(argv[1]);
 24.     if (!the_file.is_open())
 25.     {
 26.         cerr << "Nie mozna otowrzyc pliku! \n";
 27.         assert(0);
 28.     }
 29.    
 30.     LotListItem* head = new LotListItem;
 31.     head->symbol = "";
 32.     head->firstPasazer = nullptr;
 33.     head->nextLot = nullptr;
 34.  
 35.  
 36.     while (!the_file.eof())                         //ten cały blok while osobnej funkjcji "OdczytZPliku".Zrobic funkcje która odczytuje z pliku zamiast tego.
 37.     {
 38.         string linia;
 39.         getline(the_file, linia);
 40.         if (linia == "")
 41.             break;
 42.         const auto record = parse_record(linia);                          
 43.         add_lot_pasazerSorted(head, record);                      
 44.     }
 45.     the_file.close();
 46.  
 47.    
 48.     //zapisanie do plików posortowanego
 49.     ZapisdoPlikuPosortowanego(head);
 50.  
 51.    
 52.     //zwolnienie pamięci
 53.     usunListeLotow(head);
 54.  
 55.     return 0;
 56. }
 57.  
 58.  
 59. FUNKCJE.CPP
 60. //PROJEKT LOTY
 61.  
 62. #include <iostream>
 63. #include <fstream>
 64. #include <sstream>
 65. #include <iomanip>
 66. #include <cassert>
 67.  
 68. #include "struktury.h"
 69. #include "funkcje.h"
 70.  
 71. using namespace std;
 72.  
 73. Record parse_record(const string& str)
 74. {
 75.     Record record{};                    //tworzenie obiektu struktury o nazwie record
 76.     istringstream ss{ str };
 77.  
 78.     ss >> record.symbol
 79.         >> get_time(&(record.data), "%d.%m.%Y")
 80.         >> record.odlot
 81.         >> record.przylot
 82.         >> record.imie
 83.         >> record.nazwisko
 84.         >> record.numerMiejsca;
 85.  
 86.     if (!ss)
 87.     {
 88.         cerr << "Bledny rekord danych!";
 89.         assert(0);
 90.     }
 91.  
 92.     return record;
 93. }
 94.  
 95.  
 96.  
 97. //funkcja dodaje lot i pasażera do lotu oraz sortuje rosnąco
 98. void add_lot_pasazerSorted(LotListItem* head, const Record& record)
 99. {
 100.     LotListItem* itemLot = head;
 101.     LotListItem* nowyLot = nullptr;
 102.     PasazerListItem* itemPasazer = nullptr;
 103.     PasazerListItem* nowyPasazer = nullptr;
 104.  
 105.     if (itemLot->symbol == "")
 106.     {
 107.         itemLot->symbol = record.symbol;
 108.     }
 109.     else
 110.     {
 111.         while (itemLot->symbol != record.symbol)          
 112.         {
 113.             if (itemLot->nextLot == nullptr)
 114.             {
 115.                 nowyLot = new LotListItem;
 116.                 nowyLot->symbol = record.symbol;
 117.                 nowyLot->firstPasazer = nullptr;
 118.                 nowyLot->nextLot = nullptr;
 119.                 itemLot->nextLot = nowyLot;         //teraz  itemlot wskazuje na nowyLot
 120.                 itemLot = nowyLot;                  //itemlotem jest nowyLot
 121.             }
 122.             else
 123.             {
 124.                 itemLot = itemLot->nextLot;
 125.             }
 126.         }
 127.     }
 128.  
 129.     if (itemLot->firstPasazer == nullptr)
 130.     {
 131.         PasazerListItem* nowyPasazer = new PasazerListItem;
 132.         nowyPasazer->imie = record.imie;
 133.         nowyPasazer->nazwisko = record.nazwisko;
 134.         nowyPasazer->numerMiejsca = record.numerMiejsca;
 135.         nowyPasazer->nextPasazer = nullptr;
 136.         itemLot->firstPasazer = nowyPasazer;
 137.     }
 138.     else
 139.     {
 140.         PasazerListItem* nowyPasazer = new PasazerListItem;
 141.         nowyPasazer->imie = record.imie;
 142.         nowyPasazer->nazwisko = record.nazwisko;
 143.         nowyPasazer->numerMiejsca = record.numerMiejsca;
 144.         nowyPasazer->nextPasazer = nullptr;
 145.  
 146.  
 147.         if (nowyPasazer->numerMiejsca < itemLot->firstPasazer->numerMiejsca)            //jesli nowy pasazer ma numer miejsca mnijeszy niz pierwszy pasazer
 148.         {
 149.             nowyPasazer->nextPasazer = itemLot->firstPasazer;
 150.             itemLot->firstPasazer = nowyPasazer;
 151.         }
 152.         else
 153.         {
 154.             itemPasazer = itemLot->firstPasazer;
 155.            
 156.  
 157.             bool dodalemPasazeraDoListy=false;
 158.             while (itemPasazer->nextPasazer != nullptr)
 159.             {
 160.                 auto p = itemPasazer;
 161.                 itemPasazer = itemPasazer->nextPasazer;
 162.                 if (nowyPasazer->numerMiejsca < itemPasazer->numerMiejsca)
 163.                 {
 164.                     p->nextPasazer = nowyPasazer;
 165.                     nowyPasazer->nextPasazer = itemPasazer;
 166.                     dodalemPasazeraDoListy = true;
 167.                 }
 168.             }
 169.             if (dodalemPasazeraDoListy == false)
 170.             {
 171.                 itemPasazer->nextPasazer = nowyPasazer;
 172.             }
 173.  
 174.         }
 175.     }
 176. }
 177.  
 178.  
 179. //Zapisuje do pliku posortowane
 180. void ZapisdoPlikuPosortowanego(LotListItem* head)               //w pierwszym wierszu w pliku ma umiescic date lotu, lotnisko startowe i docelowe, dalej już jest dobrze :)
 181. {
 182.     LotListItem* itemLot = head;
 183.     PasazerListItem* itemPasazer = nullptr;
 184.     fstream plik;
 185.     if (itemLot->symbol != "")
 186.     {
 187.         do
 188.         {
 189.                 string nazwaPliku;
 190.                 nazwaPliku = itemLot->symbol + ".txt";
 191.                 plik.open(nazwaPliku, ios::out); //otworzenie pliku
 192.                 if (plik.is_open() == false)
 193.                 {
 194.                     return;
 195.                 }
 196.                 else
 197.                 {                                                               //próbowałem bawić się na sttrukturach tutaj i wpisać te dane ale cały czas jakieś błedy
 198.                         itemPasazer = itemLot->firstPasazer;
 199.                         while (itemPasazer != nullptr)
 200.                         {
 201.                             plik << itemPasazer->imie << " " << itemPasazer->nazwisko << " " << itemPasazer->numerMiejsca << endl;
 202.                             itemPasazer = itemPasazer->nextPasazer;
 203.                         }
 204.                         plik.close();
 205.                         itemLot = itemLot->nextLot;
 206.                 }
 207.            
 208.         } while (itemLot != nullptr);
 209.     }
 210. }
 211.  
 212.  
 213. //Blok dwoch funkcji odpowiedzialnych za zwalnianie pamieci
 214. void usunListePasazerow(PasazerListItem* head)  //usun liste pasazerow
 215. {
 216.     PasazerListItem* item = head;
 217.     while (item) {
 218.         auto p = item->nextPasazer;
 219.         delete item;
 220.         item = p;
 221.     }
 222. }
 223.  
 224. void usunListeLotow(LotListItem* head)  //usun liste lotow
 225. {
 226.     LotListItem* item = head;
 227.     while (item) {
 228.         auto p = item->nextLot;
 229.         usunListePasazerow(item->firstPasazer);
 230.         delete item;
 231.         item = p;
 232.     }
 233. }
 234.  
 235.  
 236. FUNKCJE.H
 237.  
 238.  
 239. #ifndef FUNKCJE_H
 240. #define FUNKCJE_H
 241.  
 242. #include <iostream>
 243.  
 244. #include "struktury.h"
 245.  
 246. using namespace std;
 247.  
 248. Record parse_record(const string& str);
 249.  
 250.  
 251.  
 252. void add_lot_pasazerSorted(LotListItem* head, const Record& record);
 253.  
 254.  
 255.  
 256.  
 257. void ZapisdoPlikuPosortowanego(LotListItem* head);
 258.  
 259.  
 260.  
 261.  
 262. void usunListePasazerow(PasazerListItem* head);
 263.  
 264.  
 265.  
 266. void usunListeLotow(LotListItem* head);
 267.  
 268.  
 269. #endif
 270.  
 271.  
 272. STRUKTURY.H
 273.  
 274.  
 275. //PROJEKT LOTY
 276.  
 277.  
 278. #ifndef STRUKTURY_H
 279. #define STRUKTURY_H
 280.  
 281. #include <iostream>
 282. #include <string>
 283.  
 284. using namespace std;
 285.  
 286. //pozycja na liście pasażerów
 287. struct PasazerListItem {
 288.     string imie;
 289.     string nazwisko;
 290.     unsigned numerMiejsca;
 291.     PasazerListItem* nextPasazer;
 292. };
 293.  
 294. //pozycja na liście lotów
 295. struct LotListItem {
 296.     string symbol;
 297.     PasazerListItem* firstPasazer;
 298.     LotListItem* nextLot;
 299. };
 300.  
 301. //dane z pliku
 302. struct Record {
 303.     string symbol;
 304.     tm data;
 305.     string odlot;
 306.     string przylot;
 307.     string imie;
 308.     string nazwisko;
 309.     unsigned numerMiejsca;
 310.     Record* next;                       //podobno niepotrzebne
 311. };
 312.  
 313. #endif
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top