Advertisement
muhviehstarr

PKGBUILD.patch

Jan 31st, 2018
378
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --- PKGBUILD    2018-02-01 00:41:44.231427265 +0100
 2. +++ PKGBUILD    2018-02-01 00:38:33.880138636 +0100
 3. @@ -2,8 +2,8 @@
 4.  # Please report issues at https://github.com/jojosch/pkgbuilds
 5.  
 6.  pkgname='testssl.sh-git'
 7. -pkgver=v2.4.r243.g6406e18
 8. -pkgrel=1
 9. +pkgver=v2.4.r2097.g7585ab6
 10. +pkgrel=2
 11.  pkgdesc="Testing TLS/SSL encryption (git version)"
 12.  arch=('any')
 13.  url="https://github.com/drwetter/testssl.sh"
 14. @@ -12,8 +12,11 @@
 15.  makedepends=('git')
 16.  conflicts=('testssl.sh')
 17.  provides=('testssl.sh')
 18. -source=("${pkgname}::git+https://github.com/drwetter/${pkgname/-git/}.git")
 19. -sha256sums=('SKIP')
 20. +source=("${pkgname}::git+https://github.com/drwetter/${pkgname/-git/}.git"
 21. +       "bashrc.sh")
 22. +install=testssl.sh-git.install
 23. +sha256sums=('SKIP'
 24. +            '4c546c59f782524c13095b6c9beac2f8176e9fbb76cecb3cd1b6f47d46ca3d4e')
 25.  
 26.  pkgver () {
 27.    cd "${srcdir}/${pkgname}"
 28. @@ -24,4 +27,16 @@
 29.    cd "${srcdir}/${pkgname}"
 30.  
 31.    install -D -m755 "testssl.sh" "${pkgdir}/usr/bin/testssl.sh"
 32. +  install -d -m755 "etc" "${pkgdir}/etc/testssl.sh"
 33. +  install -D -m755 "etc/Apple.pem" "${pkgdir}/etc/testssl.sh/Apple.pem"
 34. +  install -D -m755 "etc/ca_hashes.txt" "${pkgdir}/etc/testssl.sh/ca_hashes.txt"
 35. +  install -D -m755 "etc/cipher-mapping.txt" "${pkgdir}/etc/testssl.sh/cipher-mapping.txt"
 36. +  install -D -m755 "etc/client_simulation.txt" "${pkgdir}/etc/testssl.sh/client_simulation.txt"
 37. +  install -D -m755 "etc/common-primes.txt" "${pkgdir}/etc/testssl.sh/common-primes.txt"
 38. +  install -D -m755 "etc/curves.txt" "${pkgdir}/etc/testssl.sh/curves.txt"
 39. +  install -D -m755 "etc/Linux.pem" "${pkgdir}/etc/testssl.sh/Linux.pem"
 40. +  install -D -m755 "etc/Microsoft.pem" "${pkgdir}/etc/testssl.sh/Microsoft.pem"
 41. +  install -D -m755 "etc/Mozilla.pem" "${pkgdir}/etc/testssl.sh/Mozilla.pem"
 42. +  install -D -m755 "etc/tls_data.txt" "${pkgdir}/etc/testssl.sh/tls_data.txt"
 43. +  install -D -m755 "${srcdir}/bashrc.sh" "${pkgdir}/etc/testssl.sh/bashrc.sh"
 44.  }
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement