SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 11th, 2019 88 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*napisać program zapalający jedną z dwóch diod w zależności od stanu
 2. przycisku. Jeśli przycisk nie jest wciśnięty pali się pierwsza dioda.
 3. Jeśli jest wciśnięty pali się druga
 4. dioda. Jedną diodę proszę gasić/zapalać nie-atomowo, drugą – atomowo.
 5. Oczywiście najpierw,
 6. minimum 3 dni, bawisz się sam. Dopiero potem można podglądać moje rozwiązanie!*/
 7. #include "stm32f1xx.h"
 8.            
 9. int diody(void)
 10. {
 11.  
 12.     RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN; //załączenie zegara portu C
 13.     RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN; //załączenie zegara portu B
 14.     //RCC->APB2ENR = 16; analogiczne załączenie portu B
 15.  
 16.     //RCC->APB2ENR &= ~RCC_APB2ENR_IOPCEN; //negacja tego bitu
 17.  
 18.     //konfiguracja PC13 jako wyjscie - LED
 19.     GPIOC->CRH |= GPIO_CRH_MODE13_1;
 20.     GPIOC->CRH &= ~GPIO_CRH_CNF13_0;
 21.  
 22.     //konfiguracja PB11 jako wejscia - przycisk input with pull-up/pull-down
 23.     GPIOB->CRH &= GPIO_CRH_CNF11_0;
 24.     GPIOB->CRH |= GPIO_CRH_CNF11_1;
 25.  
 26.     SysTick_Config(4000000);
 27.  
 28.     while(1){
 29.         if (GPIOB->IDR & GPIO_IDR_IDR13){
 30.             GPIOC->ODR |= GPIO_ODR_ODR13;
 31.         }else{
 32.             GPIOC->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR13;
 33.         }
 34.     }
 35.  
 36. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top