Guest User

Untitled

a guest
Oct 20th, 2011
118
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Feladat:
 3. --------
 4.  
 5. Valósitsd meg a LinkedList osztályt az alábbi feltételek mellett:
 6. Helyez a LinkedList osztályodat egy LinkedList.java állományban. Az osztály a gyak05.adt csomagban van.
 7. A listát egy double tömb reprezentálja. Ez osztályon kívülrõl elérhetetlen.
 8. Új elem beszúrása esetén allokáljuk újra a tömböt, már ezzel az új elemmel kiegészítve.
 9. Implementáld az alábbi metódusokat:
 10. insert(elem); insert(double[]); remove(index); remove(startindex, endindex);
 11. eq(LinkedList); subList(LinkedList); get(index); subSet(LinkedList);
 12. toString() : String:
 13. elem | elem | elem ...
 14.  
 15. Main.java
 16. Main osztály a gyak05 csomagban.
 17. Használjuk benne a LinkedListet és mutassuk be a metódusainak a mûködését.
 18. args: ellenõrizzük, hogy kapunk-e paramétert, és ha kapunk, akkor azokat szúrjuk be a listába.
 19. Ez mûködjön az args méretétõl függetlenül.
 20. */
 21.  
 22. package gyak05.adt;
 23.  
 24. public class LinkedList {
 25.     private double[] list;
 26.  
 27.     public LinkedList() {
 28.         this.list = new double[0];
 29.     }
 30.  
 31.     public void insert(double e) {
 32.         double[] tmp = list; // tmp ua mint a list! Csak elemek másolódnak.
 33.         list = new double[tmp.length + 1]; // +1 hely az új elemnek.
 34.         for(int i=0; i < tmp.length; ++i) {
 35.             list[i] = tmp[i];
 36.         }
 37.         list[list.length-1] = e;
 38.     }
 39.  
 40.     public void insert(double[] pList) {
 41.         double[] tmp = this.list;
 42.         this.list = new double[tmp.length + pList.length];
 43.         for(int i=0; i<tmp.length; ++i) {
 44.             this.list[i] = tmp[i];
 45.         }
 46.         for(int i=0; i<pList.length; ++i) {
 47.             this.list[tmp.length + i] = pList[i];
 48.         }  
 49.     }
 50.  
 51.     public int size() {
 52.         return this.list.length;
 53.     }
 54.    
 55.     public double get(int index) {
 56.         return list[index];
 57.     }
 58.  
 59.     public void remove(int index) {
 60.         if(index < this.list.length) {
 61.             double[] tmp = list;
 62.             for(int i = index; i < list.length - 1; ++i) {
 63.                 tmp[i] = tmp[i+1];
 64.             }  
 65.             list = new double[tmp.length - 1];
 66.             for(int i=0; i<list.length; ++i) {
 67.                 list[i] = tmp[i];
 68.             }
 69.         }
 70.     }
 71.  
 72.     // endindex-en levo elem bent marad!!!
 73.     public void remove(int startindex, int endindex) {
 74.         double[] tmp = this.list;
 75.         this.list = new double[this.list.length - endindex + startindex];
 76.         for(int i=0; i<startindex; ++i) {
 77.             this.list[i] = tmp[i];
 78.             System.out.println(this.list[i]);
 79.         }
 80.         for(int i=endindex; i<tmp.length; ++i) {
 81.             this.list[i - startindex + 1] = tmp[i];
 82.         }
 83.  
 84.     }
 85.  
 86.     public boolean eq(LinkedList ll) {
 87.         for(int i=0; i<this.list.length; ++i) {
 88.             if(this.list[i] != ll.get(i)) {
 89.                 return false;
 90.             }
 91.         }
 92.         return true;
 93.     }
 94.  
 95.     // Nem ellenorzom, hgy a sublist hosszabb-e mint a list-em.
 96.     public boolean subList(LinkedList ll) {
 97.         outer:
 98.         for(int i=0; i<this.list.length - ll.size(); ++i) {
 99.             for(int j=i; j<i+ll.size(); ++j) {
 100.                 if(this.list[j] != ll.get(j-i)) {
 101.                         continue outer;
 102.                 }  
 103.             }
 104.             return true;
 105.         }
 106.         return false;
 107.     }
 108.  
 109.     public boolean subSet(LinkedList ll) {
 110.         double[] thisSet = getSet(this);
 111.         double[] pSet = getSet(ll);
 112.         outer:
 113.         for(double p : pSet) {
 114.             for(double d : thisSet) {
 115.                 if ( d == p ) {
 116.                     continue outer;
 117.                 }
 118.             }
 119.             return false;
 120.         }
 121.         return true;
 122.     }
 123.  
 124.     @Override
 125.     public String toString() {
 126.         StringBuilder sb = new StringBuilder();
 127.         for(double d : list) {
 128.             sb.append(d); sb.append("|");
 129.         }
 130.         return sb.toString();
 131.     }
 132.  
 133.     private double[] getSet(LinkedList ll) {
 134.         double[] setOfThis = new double[0];
 135.         outer:
 136.         for(int i=0; i<ll.size(); ++i) {
 137.             for(int j=0; j<setOfThis.length; ++j) {
 138.                 if(ll.get(i) == setOfThis[j]) {
 139.                     continue outer;
 140.                 }
 141.             }
 142.             double[] tmp = setOfThis;
 143.             setOfThis = new double[tmp.length + 1];
 144.             for(int k=0; k<tmp.length; ++k) {
 145.                 setOfThis[k] = tmp[k];
 146.             }
 147.             setOfThis[setOfThis.length - 1] = ll.get(i);   
 148.         }
 149.         return setOfThis;
 150.     }
 151.  
 152. }
 153.  
 154.  
RAW Paste Data