SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2018 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # needed for graphics in notebooks:
 2. %matplotlib notebook
 3. # import main code for the game, and all the tests:
 4. import lost_puffling  
 5. from lost_puffling_tests import *
 6.  
 7.  
 8. def get_damage(technique):
 9.     """Returnerer skaden av angrepsteknikkene"""
 10.     # FEEDBACK: Svært bra
 11.     value = 0
 12.     if technique == 'slash':
 13.         value = 2
 14.     if technique == 'jump slash':
 15.         value = 3
 16.     if technique == 'bow':
 17.         value = 1
 18.     if technique == 'spin attack':
 19.         value = 1.5
 20.     return value
 21.  
 22.  
 23. def choose_technique(enemy):
 24.     """Returnerer angrepsmåte basert på avstanden til motstandaren"""
 25.     # FEEDBACK: Svært bra
 26.     if enemy[1] < 2 and enemy[1] >= 0:
 27.         return 'slash'
 28.     elif enemy[1] < 4 and enemy[1] >= 2:
 29.         return 'jump slash'
 30.     elif enemy[1] >= 4:
 31.         return 'bow'
 32.    
 33. def get_spin_damage(enemies):
 34.     """Returnerer skaden for spin_damage for kvar motstandar i nærleiken"""
 35.     # FEEDBACK: Svært bra
 36.     spin_damage = 0
 37.     for enemy in enemies:
 38.         if 0 <= enemy[1] <= 2:
 39.             spin_damage += min(enemy[0], get_damage("spin attack"))
 40.     return spin_damage
 41.  
 42.  
 43.  
 44. def query_attack(enemies):
 45.     """Tar ei lista av posisjon og avstand til motstandar og returnerer den teknikken som gjer høgast skade"""
 46.     # FEEDBACK: Svært bra
 47.     highest_dmg = 0
 48.     target = None    
 49.     for index, enemy in enumerate(enemies):
 50.         damage = min(enemy[0], get_damage(choose_technique(enemy)))
 51.         if damage > highest_dmg:
 52.             highest_dmg = damage
 53.             target = index
 54.     spin_damage = get_spin_damage(enemies)
 55.     if spin_damage > highest_dmg:
 56.         return ["spin attack", None]
 57.     return [choose_technique(enemies[target]), target]
 58.  
 59. def min_adjoining(adjoining):
 60.     """Returnerer det minst besøkte rommet/romma"""
 61.     # FEEDBACK: Svært bra
 62.    
 63.     coordinates = []    
 64.     # FEEDBACK: Du kan bruke float('inf') i stedet for eit stort tal,
 65.     # men det er kanskje betre å bruke følgende:
 66.     # least_visited = lost_puffling.nvisited(adjoining[0][0], adjoining[0][1])
 67.     least_visited = 100000 #ikkje særlig pent, finns kanskje ein finare måte?
 68.     for (x, y) in (adjoining):
 69.         num_visited = lost_puffling.nvisited(x, y)
 70.         if num_visited < least_visited:
 71.             least_visited = num_visited
 72.             coordinates = [[x, y]]
 73.         elif num_visited == least_visited:
 74.             coordinates.append([x, y])
 75.     return coordinates
 76.  
 77.  
 78. def query_direction(adjoining, inventory):
 79.     """returnerer koordinatene til den raskaste vegen gjennom spelet basert på innhalde i inventaren"""
 80.    
 81.     # FEEDBACK: Svært bra
 82.    
 83.     if len(min_adjoining(adjoining)) > 1:
 84.         # FEEDBACK: Det er betre å bruke denne først, og deretter bruke if len(candidates) > 1
 85.         candidates = min_adjoining(adjoining)
 86.         best_room = candidates[0]
 87.  
 88.         for room in candidates:
 89.            
 90.             if has_big_key(inventory):
 91.                 # FEEDBACK: Du bør ha kommentarer her: størst x, y nær null
 92.                 if room[0] > best_room[0]:
 93.                     best_room = room
 94.                 elif room[0] == best_room[0]:
 95.                     if abs(room[1]) < abs(best_room[1]):
 96.                         best_room = room
 97.                        
 98.             elif has_boomerang(inventory):
 99.                 # Minst y, x nær 0
 100.                 if room[1] < best_room[1]:
 101.                     best_room = room
 102.                 elif room[1] == best_room[1]:
 103.                     if abs(room[0]) < abs(best_room[0]):
 104.                         best_room = room
 105.                            
 106.             elif has_small_key(inventory):
 107.                 # Størst y, x nær 0
 108.                 if room[1] > best_room[1]:
 109.                     best_room = room
 110.                 elif room[1] == best_room[1]:
 111.                     if abs(room[0]) < abs(best_room[0]):
 112.                         best_room = room
 113.                        
 114.             else:
 115.                 # Minst x, y nær 0
 116.                 if room[0] < best_room[0]:
 117.                     best_room = room
 118.                 elif room[0] == best_room[0]:
 119.                     if abs(room[1]) < abs(best_room[1]):
 120.                         best_room = room
 121.         return best_room
 122.    
 123.    
 124.     # Du kan eventuelt flytte dette alternativet øverst, slik at du ser når den blir utført. Altså
 125.     # adjoining = min_adjoining(adjoining)
 126.     # if len(adjoining) == 1:
 127.     #     return adjoining[0]
 128.     # else:
 129.     return min_adjoining(adjoining)[0]  #kanskje ikkje lett å sjå, men dette blir returnert viss ingen av dei øvrige krava blir oppfyllt
 130.  
 131.    
 132.          
 133. def boss_fight():
 134.     """Returnerer optimale avgjerelse basert på avstanden og aggresseviteten til 'bossen'"""
 135.     # FEEDBACK: Svært bra
 136.    
 137.     while lost_puffling.boss_is_alive():
 138.         if lost_puffling.boss_is_attacking():
 139.             lost_puffling.hero_action('dodge')
 140.         else:
 141.             distance = lost_puffling.boss_distance()
 142.             if distance >= 0 and distance < 2:
 143.                 lost_puffling.hero_action('slash')
 144.             if distance < 4 and distance >= 2:
 145.                 lost_puffling.hero_action('jump slash')
 146.             if distance >=4:
 147.                 lost_puffling.hero_action('bow')
 148.        
 149.    
 150.  
 151. def has_item(inventory, item_name):
 152.     '''return True if item_name is in inventory and False otherwise.'''
 153.     inventory = inventory.replace(' ', '').lower()
 154.     item_name = item_name.replace(' ', '').lower()
 155.     return (',' + item_name) in (',' + inventory)
 156.    
 157. def has_big_key(inventory):
 158.     '''return True if the big key is in inventory and False otherwise.'''
 159.     return has_item(inventory, 'big key')
 160.  
 161. def has_small_key(inventory):
 162.     '''return True if the small key is in inventory and False otherwise.'''
 163.     return has_item(inventory, 'small key')
 164.  
 165. def has_boomerang(inventory):
 166.     '''return True if the boomerang is in inventory and False otherwise.'''
 167.     return has_item(inventory, 'boomerang')
 168.  
 169. test_all(quiet=True)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top