SHARE
TWEET

Tây Du Ký (2011) SDTV (64 Tập)(Thuyết Minh HTV7)

xuanphuong2010 Jun 5th, 2012 277 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Tây Du Ký (2011) SDTV (64 Tập)(Thuyết Minh HTV7)
 2.  
 3.  
 4. Phiên bản năm 2011
 5. Nguyên tác : Ngô Thừa Ân
 6. Thời lượng : 66 tập -> nhà đài cắt còn 60 tập thôi
 7. Sản xuất :
 8. Công ty ảnh thị Từ Văn Bắc Kinh
 9. Phòng chế tác Trương Kỷ Trung – Tập đoàn Hoa Nghị
 10. Khai máy : tháng 9/2009
 11. Đóng máy : 5/2010
 12. Công chiếu : 28/7/2011
 13. Tổng chế tác : Trương Kỷ Trung
 14. Tổng đạo diễn : Trương Kiến Á
 15. Chỉ đạo võ thuật : Triệu Tiễn
 16. Mỹ thuật : Diệp Hạng Minh
 17. Khái niệm hình ảnh thiết kế : Lưu Đông Tử
 18.  
 19. Diễn viên :
 20.  
 21. Đường Tăng …. Nhiếp Viễn
 22. Tôn Ngộ Không …. Ngô Việt/Vương Cửu Thắng
 23. Trư Bát Giới …. Tàng Kim Sinh
 24. Sa Tăng …. Từ Cẩm Giang
 25. Bạch Long Mã …. Tiền Vịnh Thần
 26. Nhị Lang Thần …. Phùng Thiệu Phong
 27. Thác Tháp Thiên Vương …. Triệu Nghị
 28. Hằng Nga …. Dương Quang
 29. Ngưu Ma Vương …. Trần Chi Huy
 30. Thiết Phiến công chúa …. Hồ Khả
 31. Hồng Hài Nhi …. Nhã Ninh
 32. Nữ Nhi quốc vương … Thư Sướng
 33. Nữ Nhi quốc quốc sư …. Hà Giai Di
 34. Bọ Cạp Tinh …. Triệu Văn Kỳ
 35. Bạch Thử Tinh …. Hà Trác Ngôn
 36. Bạch Cốt Tinh …. An Dĩ Hiên
 37. Bảo Tượng quốc vương …. Ưu Dũng
 38. Bảo Tượng công chúa …. Nhan Đan Thần
 39. Hoàng Bào quái …. Trình Hạo Phong
 40. Thái Bạch Kim Tinh …. Dương Niệm Sinh
 41. Ngọc Hoàng Đại Đế …. Ngụy Tử
 42. Na Tra … Mã Duệ Hàn/Mã Duệ Hạo
 43. Như Lai phật tổ …. Vương Hội Xuân
 44. Văn Thù bồ tát …. Cảnh Cương Sơn
 45. Vạn Thánh công chúa …. Trương Mông
 46. Cửu Đầu Trùng …. Lý Thái
 47. Nữ bản Quan Âm …. Lưu Đào
 48. Nam bản Quan Âm …. Tae
 49. Thái Thượng Lão Quân …. Trương Kỷ Trung
 50. Đường Thái Tông …. Thang Trấn Tông
 51.  
 52.  
 53. http://extabit.com/file/27a3i3dd6g5z1/Tay_Du_Ky_Tap01.ts
 54. http://extabit.com/file/27a3i3dd6gfjx/Tay_Du_Ky_Tap02.ts
 55. http://extabit.com/file/27a3i3dd6gvbh/Tay_Du_Ky_Tap03.ts
 56. http://extabit.com/file/27a3i3dd6fzrx/Tay_Du_Ky_Tap04.ts
 57. http://extabit.com/file/27a3i3dd6gyfx/Tay_Du_Ky_Tap05.ts
 58. http://extabit.com/file/27a3i3dd6g2wt/Tay_Du_Ky_Tap06.ts
 59.  
 60. Mirror
 61.  
 62. http://ryushare.com/m542lo7wh6gc/Tay_Du_Ky_Tap01.ts
 63. http://ryushare.com/z46b6y3qf6is/Tay_Du_Ky_Tap02.ts
 64. http://ryushare.com/ajrxv7n5yldl/Tay_Du_Ky_Tap03.ts
 65. http://ryushare.com/5nhqixl2a0d9/Tay_Du_Ky_Tap04.ts
 66. http://ryushare.com/87ckgdelckbx/Tay_Du_Ky_Tap05.ts
 67. http://ryushare.com/z15u3i2xu7nr/Tay_Du_Ky_Tap06.ts
 68.  
 69. Updating.....
 70.  
 71. ===============
 72.  
 73.  
 74. Bonus : Tân Tây Du Ký – Journey to the West (2009) DVDRip (Thuyết Minh HTV2) (52 Tập)
 75.  
 76.  
 77. http://extabit.com/file/27a3i3dzffjml/Tan_Tay_Du_Ky_Tap01_LT_mpg
 78. http://extabit.com/file/27a3i3dzg2q2l/Tan_Tay_Du_Ky_Tap02_TVRip_mpg
 79. http://extabit.com/file/27a3i3dzffjp9/Tan_Tay_Du_Ky_Tap03_TVRip_mpg
 80. http://extabit.com/file/27a3i3dzg1enx/Tan_Tay_Du_Ky_Tap04_TVRip_mpg
 81. http://extabit.com/file/27a3i3dzffaa5/Tan_Tay_Du_Ky_Tap05_TVRip_mpg
 82. http://extabit.com/file/27a3i3dzijnot/Tan_Tay_Du_Ky_Tap05_TVRip_mpg
 83. http://extabit.com/file/27a3i3dzg1ral/Tan_Tay_Du_Ky_Tap06_TVRip_mpg
 84. http://extabit.com/file/27a3i3dzhxyyl/Tan_Tay_Du_Ky_Tap07_TVRip_mpg
 85. http://extabit.com/file/27a3i3dzgoo59/Tan_Tay_Du_Ky_Tap08_TVRip_mpg
 86. http://extabit.com/file/27a3i3dzg20vh/Tan_Tay_Du_Ky_Tap09_TVRip_mpg
 87. http://extabit.com/file/27a3i3dzg241p/Tan_Tay_Du_Ky_Tap10_TVRip_mpg
 88. http://extabit.com/file/27a3i3dzijhdp/Tan_Tay_Du_Ky_Tap11_TVRip_mpg
 89. http://extabit.com/file/27a3i3dzg23zx/Tan_Tay_Du_Ky_Tap12_TVRip_mpg
 90. http://extabit.com/file/27a3i3dzgol1p/Tan_Tay_Du_Ky_Tap13_TVRip.mpg
 91. http://extabit.com/file/27a3i3dzg1re5/Tan_Tay_Du_Ky_Tap14_TVRip_mpg
 92. http://extabit.com/file/27a3i3dzijqu5/Tan_Tay_Du_Ky_Tap15_TVRip_mpg
 93. http://extabit.com/file/27a3i3dzffdh9/Tan_Tay_Du_Ky_Tap15_TVRip_mpg
 94. http://extabit.com/file/27a3i3dzijha5/Tan_Tay_Du_Ky_Tap16_TVRip_mpg
 95. http://extabit.com/file/27a3i3dzffmrx/Tan_Tay_Du_Ky_Tap16_TVRip_mpg
 96. http://extabit.com/file/27a3i3dzl2irh/Tan_Tay_Du_Ky_Tap17_LT.mpg
 97. http://extabit.com/file/27a3i3dzijx25/Tan_Tay_Du_Ky_Tap18_TVRip_mpg
 98. http://extabit.com/file/27a3i3dzff75p/Tan_Tay_Du_Ky_Tap18_TVRip_mpg
 99. http://extabit.com/file/27a3i3dzkfipp/Tan_Tay_Du_Ky_Tap19_TVRip_mpg
 100. http://extabit.com/file/27a3i3dzkflwd/Tan_Tay_Du_Ky_Tap20_TVRip_mpg
 101. http://extabit.com/file/27a3i3dzff6zh/Tan_Tay_Du_Ky_Tap21_TVRip_mpg
 102. http://extabit.com/file/27a3i3dzhx9n1/Tan_Tay_Du_Ky_Tap21_TVRip_mpg
 103. http://extabit.com/file/27a3i3dzijnp9/Tan_Tay_Du_Ky_Tap22_TVRip_mpg
 104. http://extabit.com/file/27a3i3dzet8zx/Tan_Tay_Du_Ky_Tap23_TVRip_mpg
 105. http://extabit.com/file/27a3i3dzj6tyl/Tan_Tay_Du_Ky_Tap24_TVRip_mpg
 106. http://extabit.com/file/27a3i3dzhxg31/Tan_Tay_Du_Ky_Tap25_TVRip_mpg
 107. http://extabit.com/file/27a3i3dzhxpi5/Tan_Tay_Du_Ky_Tap26_LT.mpg
 108. http://extabit.com/file/27a3i3dzhx3hp/Tan_Tay_Du_Ky_Tap27_LT_mpg
 109. http://extabit.com/file/27a3i3dzj6np9/Tan_Tay_Du_Ky_Tap28_LT_mpg
 110. http://extabit.com/file/27a3i3dzjsfjx/Tan_Tay_Du_Ky_Tap29_TVRip_mpg
 111. http://extabit.com/file/27a3i3dzjss8t/Tan_Tay_Du_Ky_Tap30_TVRip_mpg
 112. http://extabit.com/file/27a3i3dzkg1r1/Tan_Tay_Du_Ky_Tap31_TVRip_mpg
 113. http://extabit.com/file/27a3i3dzl22zh/Tan_Tay_Du_Ky_Tap32_TVRip_mpg
 114. http://extabit.com/file/27a3i3dzkfchp/Tan_Tay_Du_Ky_Tap33_TVRip_mpg
 115. http://extabit.com/file/27a3i3dzkewlp/Tan_Tay_Du_Ky_Tap34_TVRip_mpg
 116. http://extabit.com/file/27a3i3dzkewnx/Tan_Tay_Du_Ky_Tap35_TVRip_mpg
 117. http://extabit.com/file/27a3i3dzl2cj1/Tan_Tay_Du_Ky_Tap36_TVRip.mpg
 118. http://extabit.com/file/27a3i3dzkeqbh/Tan_Tay_Du_Ky_Tap37_TVRip.mpg
 119. http://extabit.com/file/27a3i3dzl1zv1/Tan_Tay_Du_Ky_Tap38_TVRip.mpg
 120. http://extabit.com/file/27a3i3dzkf9a5/Tan_Tay_Du_Ky_Tap39_TVRip.mpg
 121. http://extabit.com/file/27a3i3dzj6hd9/Tan_Tay_Du_Ky_Tap40_TVRip.mpg
 122. http://extabit.com/file/27a3i3dzketel/Tan_Tay_Du_Ky_Tap41_TVRip.mpg
 123. http://extabit.com/file/27a3i3dzhx9tp/Tan_Tay_Du_Ky_Tap42_TVRip.mpg
 124. http://extabit.com/file/27a3i3dzkf2tp/Tan_Tay_Du_Ky_Tap43_TVRip.mpg
 125. http://extabit.com/file/27a3i3dzjtkjh/Tan_Tay_Du_Ky_Tap44_TVRip.mpg
 126. http://extabit.com/file/27a3i3dzkg1rx/Tan_Tay_Du_Ky_Tap45_TVRip.mpg
 127. http://extabit.com/file/27a3i3dzl1wjx/Tan_Tay_Du_Ky_Tap46_TVRip.mpg
 128. http://extabit.com/file/27a3i3dzkf9al/Tan_Tay_Du_Ky_Tap47_TVRip.mpg
 129. http://extabit.com/file/27a3i3dzkfp19/Tan_Tay_Du_Ky_Tap48_TVRip.mpg
 130. http://extabit.com/file/27a3i3dzjtkl9/Tan_Tay_Du_Ky_Tap49_TVRip.mpg
 131. http://extabit.com/file/27a3i3dzjss8d/Tan_Tay_Du_Ky_Tap50_TVRip.mpg
 132. http://extabit.com/file/27a3i3dzjsim5/Tan_Tay_Du_Ky_Tap51_TVRip.mpg
 133. http://extabit.com/file/27a3i3dzjss5p/Tan_Tay_Du_Ky_Tap52_TVRip_Cuoi.mpg
 134.  
 135. Mirror
 136.  
 137. http://ryushare.com/6a1ocqi8451p/Tan_Tay_Du_Ky_Tap01_LT_mpg
 138. http://ryushare.com/aci22jslkios/Tan_Tay_Du_Ky_Tap02_TVRip_mpg
 139. http://ryushare.com/k44j6oufl56w/Tan_Tay_Du_Ky_Tap03_TVRip_mpg
 140. http://ryushare.com/g9slw1qty1th/Tan_Tay_Du_Ky_Tap04_TVRip_mpg
 141. http://ryushare.com/vho9jx10g607/Tan_Tay_Du_Ky_Tap05_TVRip_mpg
 142. http://ryushare.com/yqf75oaanglo/Tan_Tay_Du_Ky_Tap06_TVRip_mpg
 143. http://ryushare.com/lf2d9vrxqr54/Tan_Tay_Du_Ky_Tap07_TVRip_mpg
 144. http://ryushare.com/61cnb2i1k4k2/Tan_Tay_Du_Ky_Tap08_TVRip_mpg
 145. http://ryushare.com/rf5j3f36ug7j/Tan_Tay_Du_Ky_Tap09_TVRip_mpg
 146. http://ryushare.com/waig3unpfgfb/Tan_Tay_Du_Ky_Tap10_TVRip_mpg
 147. http://ryushare.com/l90gb4a71d6r/Tan_Tay_Du_Ky_Tap11_TVRip_mpg
 148. http://ryushare.com/8zafqukgpnyt/Tan_Tay_Du_Ky_Tap12_TVRip_mpg
 149. http://ryushare.com/ap31b54hn54t/Tan_Tay_Du_Ky_Tap13_TVRip.mpg
 150. http://ryushare.com/zx0ofktj80le/Tan_Tay_Du_Ky_Tap14_TVRip_mpg
 151. http://ryushare.com/ewrxkaovhrzh/Tan_Tay_Du_Ky_Tap15_TVRip_mpg
 152. http://ryushare.com/af9w3yippt4d/Tan_Tay_Du_Ky_Tap16_TVRip_mpg
 153. http://ryushare.com/u8hbuzv6mba6/Tan_Tay_Du_Ky_Tap17_LT.mpg
 154. http://ryushare.com/72cbhs6lef7y/Tan_Tay_Du_Ky_Tap18_TVRip_mpg
 155. http://ryushare.com/7b98rzzkdo8z/Tan_Tay_Du_Ky_Tap19_TVRip_mpg
 156. http://ryushare.com/ubzqakazi4dc/Tan_Tay_Du_Ky_Tap20_TVRip_mpg
 157. http://ryushare.com/70oclfvdj8dq/Tan_Tay_Du_Ky_Tap21_TVRip_mpg
 158. http://ryushare.com/mlutlsb54by1/Tan_Tay_Du_Ky_Tap22_TVRip_mpg
 159. http://ryushare.com/6nrjgozrqlyg/Tan_Tay_Du_Ky_Tap23_TVRip_mpg
 160. http://ryushare.com/adrus6pv3h8a/Tan_Tay_Du_Ky_Tap24_TVRip_mpg
 161. http://ryushare.com/m1odmlkmc5p9/Tan_Tay_Du_Ky_Tap25_TVRip_mpg
 162. http://ryushare.com/vx7nb0bxca3f/Tan_Tay_Du_Ky_Tap26_LT.mpg
 163. http://ryushare.com/mojvz1d4dini/Tan_Tay_Du_Ky_Tap27_LT_mpg
 164. http://ryushare.com/p21w3uimmrbk/Tan_Tay_Du_Ky_Tap28_LT_mpg
 165. http://ryushare.com/2hykxqnkkxyw/Tan_Tay_Du_Ky_Tap29_TVRip_mpg
 166. http://ryushare.com/fszhp5mwb0ct/Tan_Tay_Du_Ky_Tap30_TVRip_mpg
 167. http://ryushare.com/a8r42lz1lytl/Tan_Tay_Du_Ky_Tap31_TVRip_mpg
 168. http://ryushare.com/1swo6ylnbydj/Tan_Tay_Du_Ky_Tap32_TVRip_mpg
 169. http://ryushare.com/g9cx0jrzltkd/Tan_Tay_Du_Ky_Tap33_TVRip_mpg
 170. http://ryushare.com/oed2hs79ovho/Tan_Tay_Du_Ky_Tap33_TVRip_mpg
 171. http://ryushare.com/eajc1tbkxk63/Tan_Tay_Du_Ky_Tap34_TVRip_mpg
 172. http://ryushare.com/pvwbsw447y04/Tan_Tay_Du_Ky_Tap34_TVRip_mpg
 173. http://ryushare.com/x39x0aqdqf77/Tan_Tay_Du_Ky_Tap35_TVRip_mpg
 174. http://ryushare.com/l0qrjvqb90c1/Tan_Tay_Du_Ky_Tap36_TVRip.mpg
 175. http://ryushare.com/je7r0rqoy7oz/Tan_Tay_Du_Ky_Tap36_TVRip.mpg
 176. http://ryushare.com/v2pyemty2a14/Tan_Tay_Du_Ky_Tap37_TVRip.mpg
 177. http://ryushare.com/eq2lfo87l2hn/Tan_Tay_Du_Ky_Tap37_TVRip.mpg
 178. http://ryushare.com/ot9ufyo1s2p3/Tan_Tay_Du_Ky_Tap38_TVRip.mpg
 179. http://ryushare.com/aq3vxdfjm0pj/Tan_Tay_Du_Ky_Tap39_TVRip.mpg
 180. http://ryushare.com/tlat9dr5idyv/Tan_Tay_Du_Ky_Tap39_TVRip.mpg
 181. http://ryushare.com/p789sot6b1dc/Tan_Tay_Du_Ky_Tap40_TVRip.mpg
 182. http://ryushare.com/bgxsiq966epw/Tan_Tay_Du_Ky_Tap40_TVRip.mpg
 183. http://ryushare.com/4wvx69e9khns/Tan_Tay_Du_Ky_Tap41_TVRip.mpg
 184. http://ryushare.com/9ev47qlv5tki/Tan_Tay_Du_Ky_Tap42_TVRip.mpg
 185. http://ryushare.com/55fnzkb8l4s8/Tan_Tay_Du_Ky_Tap43_TVRip.mpg
 186. http://ryushare.com/ags3eto251me/Tan_Tay_Du_Ky_Tap44_TVRip.mpg
 187. http://ryushare.com/q5v2w9uuoexd/Tan_Tay_Du_Ky_Tap45_TVRip.mpg
 188. http://ryushare.com/t2t398gkh2eb/Tan_Tay_Du_Ky_Tap46_TVRip.mpg
 189. http://ryushare.com/vdbmxgeprvd6/Tan_Tay_Du_Ky_Tap47_TVRip.mpg
 190. http://ryushare.com/qbe7o7i2nw4y/Tan_Tay_Du_Ky_Tap48_TVRip.mpg
 191. http://ryushare.com/zxvbyibd6tas/Tan_Tay_Du_Ky_Tap49_TVRip.mpg
 192. http://ryushare.com/nugnq2k1k6pn/Tan_Tay_Du_Ky_Tap50_TVRip.mpg
 193. http://ryushare.com/x5aeqtmskyaw/Tan_Tay_Du_Ky_Tap51_TVRip.mpg
 194. http://ryushare.com/9mrxk7vthzwf/Tan_Tay_Du_Ky_Tap52_TVRip_Cuoi.mpg
RAW Paste Data
Top