SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 16th, 2018 51 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. enum players {
 2. priziuretojas
 3. };
 4. new PlayerInfo[MAX_PLAYERS][payers];
 5. Ir kurnors prie visų komandu dedame šitą :
 6. CMD:emigruoti(playerid, params[])
 7. {
 8.     if(PlayerInfo[playerid][priziuretojas] == 0) return 0; // Pagalbininkas pasikeičiame į savo...
 9.     new plrid, name[MAX_PLAYER_NAME], query[128]; // Kintamieji.
 10.     GetPlayerName(plrid, name,sizeof(name)); Išgauname emigranto vardą
 11.     if(sscanf(params, "u", plrid)) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ff0101}Naudojimas - {ffffff}/emigruoti [Vardas_Pavardë]"); // Jai paraše komanda tik "/emigruoti" jam išsiųs žinutę jog reikią ir vardą ir pavardė parašyti
 12.         if(GetPlayerScore(plrd > 2000)) return SendClientMessage(playerid, -1, "{ff0101}Žaidėjas turi perdaug patirties, jo emigruoti nebegalime..."); // Jai turės daugiau nei 2k xp neleis emigruoti...
 13.     format( query, sizeof( query ), "UPDATE vartotojai SET Pinigai = 20000, Xp = 2000 WHERE Vardas = '%s'", name ); // Suformatuojame užklausą. (Nežinau ar tiksliai parašiau )
 14.     mysql_query(query); // Išsiunčiame užklausą į mysql duomenų bazę
 15.    
 16.     format(query,sizeof(query),"Sëkmingai emigravai - %s", name); // Išsiunčiame emigracijos prižiūrėtojui jog emigravo tokį ir tokį žaidėją...
 17.     SendClientMessage(playerid, -1, query); // Išsiunčiam žinutę
 18.     return 1; // baigiam darbą.
 19. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top