SHARE
TWEET

Konijn.java

a guest Jan 10th, 2012 29 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //
 2. //
 3. // Maarten Brakkee
 4. //
 5. //
 6. class Konijn extends Dier {
 7.        
 8.         boolean isKonijn;
 9.        
 10.         /**
 11.          * Deze methode returnt true als dit object een Konijn is, en anders returnt deze methode false;
 12.          */
 13.          public boolean isKonijn() {
 14.                 return true;
 15.          }
 16.        
 17.         /**
 18.          * zorgt dat het dier met kans sterft als het ouder wordt dan
 19.          * een zekere, diersoortafhankelijke leeftijd, en anders een jaar
 20.          * (tijdstap) ouder wordt. geeft terug of het dier nog leeft.
 21.          */
 22.          public boolean verjaar(double kans) {
 23.                 // wanneer het konijn jonger is als 12 én konijn sterft niet
 24.                 if (kans < 12 && Math.random() > ecosys.pks) {
 25.                         // tijdstap erbij
 26.                         kans++;
 27.                         return true;
 28.                         // break;
 29.                 } else {
 30.                         return false;
 31.                 }
 32.          }
 33.          
 34.         /**
 35.          * krijgt een vierkant Dier-grid, met het dier zelf in het midden.
 36.          * zoekt in de omgeving een Dier van de zelfde soort
 37.          * waarmee voortgepland kan worden (dwz of twee gegeven Dieren van
 38.          * dezelfde soort zich kunnen voortplanten is soortafhankelijk
 39.          * en hangt af van factoren zoals of ze zich zojuist
 40.          * voortgeplant hebben en of ze voldoende gegeten hebben)
 41.          * geeft de coordinaat in de omgeving waar het jong
 42.          * geplaatst wordt terug (op die coordinaat mag
 43.          * nog geen Dier staan). Als er geen voortplanting
 44.          * plaatsvindt dan worden de coordinaten 0,0 teruggegeven
 45.          */
 46.         public int[] plantVoort(IDier[][] omgeving) {
 47.                 int plantVoort[] = {0,0};      
 48.                 return plantVoort;
 49.         }
 50.        
 51.         /**
 52.          * krijgt een vierkant Dier-grid, met het dier zelf in het midden.
 53.          * geeft een int[] terug van lengte 2, met de relatieve-coordinaten (tov het midden)
 54.          * van de prooi als er een prooi gegeten wordt (dat gebeurt met de gegeven kans),
 55.          * en anders de coordinaten 0,0.
 56.          */
 57.         public int[] eet(IDier[][] omgeving, double kans) {
 58.                 // konijnen zijn vegetariers
 59.                 int[] eet = {0,0};
 60.                 return eet;    
 61.         }
 62.        
 63.         /**
 64.          * Zie de opdracht voor informatie over deze methode
 65.          */
 66.         public boolean getKanVoortplanten() {
 67.                 return false;
 68.         }
 69.        
 70.         /**
 71.          * Zie de opdracht voor informatie over deze methode
 72.          */
 73.         public void setKanVoortplanten(boolean kanVoortplanten) {
 74.                
 75.         }
 76.        
 77.         /**
 78.          * Deze methode returnt het aantal consumpties dat dit dier genoten heeft.
 79.          */
 80.         public int getGegeten() {
 81.                 // returnt een opvullingswaarde
 82.                 return 1;
 83.         }
 84.        
 85.         /**
 86.          * Deze methode zet het aantal consumpties dat dit dier genoten heeft op nul (0).
 87.          */
 88.         public void resetGegeten() {
 89.                 // In onze implementatie van een ecosysteem eten konijnen niet
 90.                 // (konijnen zijn vegetariers), dus deze methode is leeg.
 91.         }
 92. }
RAW Paste Data
Top