nvnnaidenov

Zad20

Sep 21st, 2021
715
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Нека n и m са дадени естествени числа, n ≥ 1, m > 1. Да
 2. се напише програма,която определя броя на елементите от серията числа
 3. i 7.i n , i 1, 2,..., n. 3 2 3   
 4. 10
 5. които са кратни на m. */
 6. #include <iostream>
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. int main()
 11. {
 12.     int n;
 13.     int m;
 14.     int br;
 15.  
 16.     cout << "n = ";
 17.     cin >> n;
 18.     if(!cin)
 19.     {
 20.         cout << "Error, bad input!";
 21.         return 1;
 22.     }
 23.     cout << "m = ";
 24.     cin >> m;
 25.     if(!cin)
 26.     {
 27.         cout << "Error, bad input!";
 28.         return 1;
 29.     }
 30.  
 31.     if(m <= 1)
 32.     {
 33.         cout << "Incorrect input!";
 34.         return 1;
 35.     }
 36.  
 37.     br = 0;
 38.  
 39.     for(int i = 1; i <= n; i++)
 40.     {
 41.         if((i * i * i + 7 * i * i + n * n *n) % 7 == 0)
 42.         {
 43.             br++;
 44.         }
 45.     }
 46.  
 47.     cout << "br = " << br << endl;
 48.  
 49.     return 0;
 50. }
RAW Paste Data