SHARE
TWEET

ISIBP

a guest Mar 27th, 2018 150 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 374. Једна од функција система за управљање базом података је ауторизација.
 2. Означити шта она регулише:
 3. 1. Права надокнаде за коришћење базе података.
 4. 2. Права приступа појединих корисника појединим објектима (подацима и другим
 5. ресурсима) као и права извршења разних операција над тим објектима.
 6. 3. Ауторска права над базом података и програмима који користе ту базу података.
 7.  
 8. 375. Ниво софтвера између корисника и физичких података у бази, који штити кориснике базе
 9. од детаља на физичком нивоу, назива се:
 10. 1. Програмски језик
 11. 2. Систем за управљање базама података
 12. 3. База података
 13. 4. Case алат
 14.  
 15. 376. Посматрајмо релациони модел БИБЛИОТЕКЕ.
 16. Издвојити ком делу релационог модела припада услов да два издавача не могу имати исти
 17. назив:
 18. 1. Структурном делу
 19. 2. Манипулативном делу
 20. 3. Интегративном делу
 21. 4. Софтверском делу
 22.  
 23. 377. Одредити ентитете који садрже атрибуте који НИСУ одговарајући:
 24.  
 25. 1. Ентитет: СТУДЕНТ – Атрибути: име, презиме, смер, број бодова, просек
 26. 2. Ентитет: ДРЖАВА – Атрибути: назив, број становника, површина
 27. 3. Ентитет: КЊИГА – Атрибути: наслов, аутор, година издања, издавач, адреса
 28. издавача, телефон издавача
 29. 4. Ентитет: АВИОН – Атрибути: произвођач, марка, година производње, број седишта
 30.  
 31. 378. Сврха јединственог идентификатора (кључа) је да:
 32. 1. Јединствено одређује колону те табеле.
 33. 2. Јединствено одређује табелу и врсту табеле.
 34. 3. Јединствено одређује инстанцу ентитета.
 35. 4. Јединствено одређује ентитет у бази података.
 36.  
 37. 379. Одредити шта релација М:М најчешће крије:
 38.  
 39. 1. Још атрибута
 40. 2. Још једну релацију
 41. 3. Још један ентитет
 42. 4. Ништа од наведеног
 43.  
 44. 380. Одредити шта тачно резервисана реч DISTINCT проузрокује у SELECT наредби:
 45.  
 46. 1. Не приказује NULL вредности.
 47. 2. Елиминише све јединствене вредности из табеле.
 48. 3. Елиминише све врсте које се више пута јављају у приказу.
 49. 4. Елиминише само јединствене врстe у приказу.
 50.  
 51. 381. Одредити оператор који би требало користити у SELECT наредби да би били приказани
 52. само они ученици чије презиме почиње словом А:
 53. 1. IN
 54. 2. LIKE
 55. 3. BETWEEN
 56. 4. AS LIKE
 57. 5. IS NULL
 58.  
 59. 382. Одредити оператор који би требало употребити у SELECT наредби да би биле приказане
 60. све врсте табеле UCENICI које садрже null вредности у колони stipendija_id:
 61. 1. “=NULL”
 62. 2. ISNULL
 63. 3. NULL
 64. 4. IS NULL
 65. 5. LIKE NULL
 66.  
 67. 383. Одредити коју клаузулу је потребно додати упиту
 68. SELECT prezime, ime, skola_id, mentor_id
 69. FROM takmicari
 70. да би такмичари били уређени најпре по школи, а онда по ментору, па по презимену
 71. ученика:
 72. 1. ORDER BY skola_id, prezime
 73. 2. ORDER BY skola_id, mentor_id, prezime, ime
 74. 3. ORDER BY skola_id, mentor_id, prezime
 75. 4. ORDER BY prezime, mentor_id, skola_id
 76.  
 77. 384. Извршава се упит:
 78. SELECT prezime, ime, email
 79. FROM ucenici
 80. ORDER BY prezime DESC
 81. Заокружити исказ који је истинит:
 82. 1. Све врсте ће бити сортиране по презимену у абецедном поретку.
 83. 2. Све врсте ће бити сортиране по презимену у обрнутом абецедном поретку.
 84. 3. Све врсте ће бити сортиране по презимену, а затим по имену.
 85.  
 86. 385. Одредити резервисану реч коју је потребно укључити у ORDER BY клаузулу да би
 87. приказали податке из табеле са подацима о такмичарима уређене у опадајућем поретку по
 88. броју бодова:
 89. 1. DESC
 90. 2. ASC
 91. 3. SORT
 92. 4. CHANGE
 93. 5. SORT DESC
 94.  
 95. 386. Одабрати клаузулу коју је потребно користити уколико задатак захтева да SELECT упит
 96. врати подскуп података:
 97. 1. ANYWHERE
 98. 2. WHICH
 99. 3. WHERE
 100. 4. EVЕRY
 101.  
 102. 387. За преглед података из табеле која се налази у оквиру базе података користи се:
 103.  
 104. 1. ADD
 105. 2. DROP
 106. 3. INSERT
 107. 4. SELECT
 108.  
 109. 388. За измену структуре у табели која се налази у оквиру базе података - додавање или
 110. брисање – уклањање колоне користи се:
 111. 1. SELECT
 112. 2. CREATE
 113. 3. INSERT
 114. 4. ALTER
 115.  
 116. 389. За додавање нове колоне у табелу, која се налази у оквиру базе података, користи се:
 117.  
 118. 1. ADD_COLUMN
 119. 2. NEW_COLUMN
 120. 3. INSERT
 121. 4. ADD
 122.  
 123. 390. Дата је табела KUPCI:
 124. Id Prezime Adresa Mesto PostBroj Status
 125. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktivan
 126. 2 Kostić Jug Бogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 127. 3 Marić Masarikova 1 Pirot 18300 Pasivan
 128. 4 Perić Taкovska 67 Niš 18000 Pasivan
 129. 5 Rakić Konstantinova 22 Sombor 25000 Aktivan
 130. 6 Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Аktivan
 131. Извршава се упит:
 132. DELETE FROM KUPCI WHERE Mesto = ‘Niš’;
 133. Колико записа у табели ће остати?
 134. 1. 0
 135. 2. 2
 136. 3. 4
 137. 4. 3
 138.  
 139. 391. Дата је табела KUPCI:
 140. Id Prez me Adresa Mesto PostBroj Status
 141. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktivan
 142. 2 Kostić Jug Bogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 143. 3 Marić Masarikova 1 Pirot 18300 Pasivan
 144. 4 Perić Takovska 67 Niš 18000 Pasivan
 145. 5 Rakić Konstantinova 22 Sombor 25000 Aktivan
 146. 6 Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Aktivan
 147. Извршава се упит:
 148. ALTER TABLE KUPCI ADD (DatUgovora (Date));
 149. Одредити шта ће се десити након извршења упита:
 150. 1. Промениће се тип података у колони DatUgovora у табели KUPCI
 151. 2. Биће додат нови запис – врста у табелу KUPCI
 152. 3. Биће додата нова колона под именом DatUgovora у табелу KUPCI
 153. 4. Биће преименована колона у табели KUPCI
 154. 5. Биће уклоњена – обрисана колона у табели KUPCI
 155.  
 156. 392. Дата је табела KUPCI:
 157.  
 158. Извршава се упит:
 159. SELECT Mesto, Adresa FROM KUPCI WHERE Prezime like ‘%tić’;
 160. Одредити колико редова ће имати резултантна табела не рачунајући заглавље:
 161. 1. 0 редова
 162. 2. 1 ред
 163. 3. 2 реда
 164. 4. 3 реда
 165. 5. 6 редова
 166.  
 167. 393. За проширење упита за издвајање дела података из табела базе података, као додатак,
 168. користи се клаузула:
 169. 1. ALL
 170. 2. EVERYONE
 171. 3. WHEN
 172. 4. WHERE
 173.  
 174. 394. Дата је табела KUPCI:
 175. Id Prezime Adresa Mesto Posttroj Status
 176. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktivan
 177. 2 Kostić Jug Bogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 178. 3 Marić Masarikova 1 Pirot 18300 Pasivan
 179. 4 Perić Takovska 67 Niš 18000 Pasivan
 180. 5 Rakić Konstantinova 22 Somb 25000 Aktivan
 181.  
 182. or
 183.  
 184. 6 Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Aktivan
 185. Извршава се упит:
 186. SELECT Mesto, Adresa FROM KUPCI WHERE Prezime like ‘%mić’;
 187. Одредити колико редова ће имати резултантна табела не рачунајући заглавље:
 188. 1. 0 редова
 189. 2. 1 ред
 190. 3. 2 реда
 191. 4. 3 реда
 192. 5. 6 редова
 193.  
 194. I Prezime Adresa Mesto PostBroj Status
 195. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktavan
 196. 2 Kostić Jug Bogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 197. 3 Marić Masarikoвa 1 Pirot 18300 Pasivan
 198. 4 Perić Takovska 67 Niš 18000 Pasivan
 199. 5 Rakić Konstantinova 22 Somb
 200. or
 201. 25000 Aktivan
 202. Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Aktivan
 203.  
 204. 395. Дата је табела KUPCI:
 205. Id Prezime Adresa Mesto PostBroj Status
 206. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktivan
 207. 2 Kostić Jug Bogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 208. 3 Marić Masariкova 1 Pirot 18300 Pasivan
 209. 4 Perić Takovska 67 Niš 18000 Pasivan
 210. 5 Rakić Konstantinova 22 Sombor 25000 Aktivan
 211. 6 Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Aktivan
 212. Извршава се упит:
 213. SELECT DISTINCT Mesto FROM KUPCI;
 214. Одредити колико редова ће имати резултантна табела не рачунајући заглавље:
 215. 1. 5 редова
 216. 2. 4 редa
 217. 3. 2 реда
 218. 4. 3 реда
 219. 5. 6 редова
 220.  
 221. 396. Издвојити могући резултат рада следеће SQL наредбе:
 222. SELECT ucenik_id
 223. FROM ucenici
 224. WHERE ucenik_id BETWEEN 200 AND 250
 225. OR ucenik_id IN (220, 280, 310)
 226. AND (ucenik_id BETWEEN 250 AND 300) 1
 227. 1. 100
 228. 2. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
 229. 3. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 215, 225, 227, 228, 248
 230. 4. 120, 180, 310
 231. 397. Дата је табела KUPCI:
 232. d Prezime Adresa Mesto PostBroj Status
 233. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktivan
 234. 2 Kostić Jug Bogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 235. 3 Marić Masarikova 1 Pirot 18300 Pasivan
 236. 4 Perić Takovska 67 Niš 18000 Pasivan
 237. 5 Rakić Konstantinova 22 Sombor 25000 Aktivan
 238. 6 Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Aktivan
 239. Извршава се упит:
 240. SELECT Prezime, Mesto, Adresa FROM KUPCI WHERE LENGTH(Adresa) > 14;
 241. Одредити колико редова ће имати резултантна табела не рачунајући заглавље:
 242. 1. 5 редова
 243. 2. 4 редa
 244. 3. 2 реда
 245. 4. 3 реда
 246. 5. 0 редова
 247.  
 248. 398. Дата је табела KUPCI:
 249. Id Prezime Adresa Mesto PostBroj Status
 250. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktivan
 251. 2 Kostić Jug Bogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 252. 3 Marić Masarikova 1 Pirot 18300 Pasivan
 253. 4 Perić Takovska 67 Niš 18000 Pasivan
 254. 5 Rakić Konstantinova 22 Sombor 2500 Aktivan
 255. 6 Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Aktivan
 256. Извршава се упит:
 257. SELECT Prezime, Mesto, Adresa FROM KUPCI WHERE LENGTH(Adresa) < 10;
 258. Одредити колико редова ће имати резултантна табела не рачунајући заглавље:
 259. 1. 5 редова
 260. 2. 4 редa
 261. 3. 2 реда
 262. 4. 1 ред
 263. 5. 0 редова
 264.  
 265. 1
 266.  
 267. 399. Дата је табела ARTIKLI:
 268.  
 269. Одредити упит који приказује називе за све артикле и за сваки одредити укупну цену за
 270. дату количину:
 271. 1. SELECT Naziv, Kol * Cena as Ukupno FROM ARTIKLI;
 272. 2. SELECT Naziv, count(Kol * Cena) FROM ARTIKLI;
 273. 3. SELECT Naziv, COUNT (Kol , Cena) as Ukupno FROM ARTIKLI;
 274. 4. SELECT Naziv, Kol + Cena FROM ARTIKLI;
 275.  
 276. 1
 277.  
 278. Id Naziv DatProiz JM Kol Cena Akcija
 279. 21 Hleb Sava 15.04.2015 kom 100 35
 280. 32 Hleb Dunav 15.04.2015 kom 50 45 0.05
 281. 23 Baget beli 12.04.2015 kom 20 32 0.12
 282. 47 Baget crni 12.04.2015 kom 12 35 0.08
 283. 25 Tost tamni 10.04.2015 kom 6 75 0.15
 284. 36 Tost beli 10.04.2015 kom 8 70
 285. 28 Kifla integralna 15.04.2015 kom 15 18 0
 286. 10 Brašno Graham 10.03.2015 kg 24 54 0
 287.  
 288. 138
 289.  
 290. 400. Дата је табела ARTIKLI:
 291.  
 292. Одредити упит који приказује називе за све артикле на акцији и нове цене, умањене за
 293. акцијски попуст:
 294. 1. SELECT Naziv, Akcija * Cena FROM ARTIKLI where Akcija is not NULL;
 295. 2. SELECT Naziv, (1-Akcija) * Cena FROM ARTIKLI where Akcija is NULL;
 296. 3. SELECT Naziv, Akcija * Cena FROM ARTIKLI where Akcija <> 0 (NULL);
 297. 4. SELECT Naziv, (1-Akcija) * Cena FROM ARTIKLI where Akcija is not NULL;
 298.  
 299. 1
 300.  
 301. 401. Дата је табела ARTIKLI:
 302.  
 303. Извршава се упит:
 304. SELECT Naziv, DatProiz, Kol from Artikli where Id < 30 and Cena <= 45;
 305. Одредити колико редова има табела која је резултат рада упита не рачунајући заглавље:
 306. 1. 0 редова
 307. 2. 1 ред
 308. 3. 2 реда
 309. 4. 3 реда
 310.  
 311. 1
 312.  
 313. Id Naziv DatProiz JM Kol Cena Akcija
 314. 21 Hleb Sava 15.04.15 kom 100 35
 315. 32 Hleb Dunav 15.04.15 kom 50 45 0.05
 316. 23 Baget beli 12.04.15 kom 20 32 0.12
 317. 47 Baget crni 12.04.15 kom 12 35 0.08
 318. 25 Tost tamni 10.04.15 kom 6 75 0.15
 319. 36 Tost beli 10.04.15 kom 8 70
 320. 28 Kifla integralna 15.04.15 kom 15 18 0
 321. 10 Brašno Graham 10.03.15 kg 24 54 0
 322.  
 323. Id Naziv DatProiz JM Kol Cena Akcija
 324. 21 Hleb Sava 15.04.15 kom 100 35
 325. 32 Hleb Dunav 15.04.15 kom 50 45 0.05
 326. 23 Baget beli 12.04.15 kom 20 32 0.12
 327. 47 Baget crni 12.04.15 kom 12 35 0.08
 328. 25 Tost tamni 10.04.15 kom 6 75 0.15
 329. 36 Tost beli 10.04.15 kom 8 70
 330. 28 Kifla integralna 15.04.15 kom 15 18 0
 331. 10 Brašno Graham 10.03.15 kg 24 54 0
 332.  
 333. 139
 334.  
 335. 402. Дата је табела ARTIKLI:
 336.  
 337. Извршава се упит:
 338. SELECT max(Cena), min(Cena) from Artikli;
 339. Заокружити број испред траженог одговора.
 340. Одредити резултат рада упита:
 341. 1.
 342. 2.
 343. 3.
 344. 4.
 345.  
 346. 1
 347.  
 348. 403. Дата је табела ARTIKLI:
 349.  
 350. Извршава се упит:
 351. SELECT Naziv, DatProiz, Kol from Artikli where Id > 30 and Cena >= 45;
 352. Резултат извршења упита је табела са заглављем и
 353. 1. 0 редова и 2 колоне
 354. 2. 1 редом и 3 колоне
 355. 3. 2 реда и 3 колоне
 356. 4. 3 реда и 2 колоне
 357.  
 358. 1
 359.  
 360. Id Naziv DatProiz JM Kol Cena Akcija
 361. 23 Baget beli 12.04.15 kom 20 32 0.12
 362. 47 Baget crni 12.04.15 kom 12 35 0.08
 363. 25 Tost tamni 10.04.15 kom 6 75 0.15
 364. 36 Tost beli 10.04.15 kom 8 70
 365. 28 Kifla integralna 15.04.15 kom 15 18 0
 366. 10 Brašno Graham 10.03.15 kg 24 54 0
 367.  
 368. max(Cena) min(Cena)
 369. 75 32
 370. max(Cena) min(Cena)
 371. 75 18
 372. min(Cena) max(Cena)
 373. 6 100
 374. min(Cena) max(Cena)
 375. 18 54
 376.  
 377. Id Naziv DatProiz JM Kol Cena Akcija
 378. 21 Hleb Sava 15.04.15 kom 100 35
 379. 32 Hleb Dunav 15.04.15 kom 50 45 0.05
 380. 23 Baget beli 12.04.15 kom 20 32 0.12
 381. 47 Baget crni 12.04.15 kom 12 35 0.08
 382. 25 Tost tamni 10.04.15 kom 6 75 0.15
 383. 36 Tost beli 10.04.15 kom 8 70
 384. 28 Kifla integralna 15.04.15 kom 15 18 0
 385. 10 Brašno Graham 10.03.15 kg 24 54 0
 386.  
 387. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 388. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 389.  
 390. 140
 391.  
 392. 404. Дата је табела KUPCI:
 393. Id Prezime Adresa Mesto PostBroj Status
 394. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktivan
 395. 2 Kostić Jug Bogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 396. 3 Marić Masarikova 1 Pirot 18300 Pasivan
 397. 4 Perić Takovska 6 Niš 18000 Pasivan
 398. 5 Rakić Konstantinova 22 Sombor 25000 Aktivan
 399. 6 Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Aktivan
 400. Извршава се упит:
 401. SELECT Prezime, Mesto, Adresa FROM KUPCI WHERE LENGTH(Adresa) > 10;
 402. Резултат извршења упита је табела са заглављем и
 403. 1. 5 редова и 3 колоне
 404. 2. 4 редa и 4 колоне
 405. 3. 2 реда и 3 колоне
 406. 4. 1 редом и 2 колоне
 407. 5. 0 редова и 3 колоне
 408.  
 409. 1
 410.  
 411. 405. Дата је табела KUPCI:
 412. Id Prezime Adresa Mesto PostBroj Status
 413. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktivan
 414. 2 Kostić Jug Bogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 415. 3 Marić Masarikova 1 Pirot 18300 Pasivan
 416. 4 Perić Takovska 6 Niš 18000 Pasivan
 417. 5 Rakić Konstantinova 22 Sombor 25000 Aktivan
 418. 6 Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Aktivan
 419. Извршава се упит:
 420. SELECT count(*) FROM KUPCI WHERE Status= ‘Aktivan’;
 421. Одредити резултат упита:
 422. 1. 3
 423. 2. 4
 424. 3. 2
 425. 4. 1
 426. 5. 0
 427.  
 428. 1
 429.  
 430. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 431. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 432.  
 433. 141
 434.  
 435. 406. Дата је табела KUPCI:
 436. Id Prezime Adresa Mesto PostBroj Status
 437. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktivan
 438. 2 Kostić Jug Bogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 439. 3 Marić Masarikova 1 Pirot 18300 Pasivan
 440. 4 Perić Takovska 6 Niš 18000 Pasivan
 441. 5 Rakić Konstantinova 22 Sombor 25000 Aktivan
 442. 6 Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Aktivan
 443. Извршава се упит:
 444. SELECT Prezime, Adresa, Mesto FROM KUPCI order by Prezime;
 445. Записи у резултантној табели ће имати:
 446. 1. поредак исти као у приказаној табели
 447. 2. поредак супротан од поретка у приказаној табели
 448. 3. поредак измењен у односу на приказану табелу, али не супротан
 449.  
 450. 1
 451.  
 452. 407. Дата је табела KUPCI:
 453. Id Prez e Adresa Mesto PostBroj Status
 454. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktivan
 455. 2 Kostić Jug Bogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 456. 3 Marić Masarikova 1 Pirot 18300 Pasivan
 457. 4 Perić Takovska 6 Niš 18000 Pasivan
 458. 5 Rakić Konstantinova 22 Sombor 25000 Aktivan
 459. 6 Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Aktivan
 460. Извршава се упит:
 461. SELECT Prezime, Adresa, Mesto FROM KUPCI order by Mesto;
 462. Заокружити број испред траженог одговора.
 463. Записи у резултантној табели ће имати:
 464. 1. поредак исти као у приказаној табели
 465. 2. поредак супротан од приказане табеле
 466. 3. поредак измењен у односу на приказану табелу, али не супротан
 467.  
 468. 1
 469.  
 470. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 471. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 472.  
 473. 142
 474.  
 475. 408. После извршења дате наредбе:
 476. CREATE TABLE RADNIK
 477. ( IDBR integer,
 478. IME varchar(20) NOT NULL,
 479. POSAO varchar(15) NOT NULL,
 480. KVALIF varchar(3),
 481. RUKOVODILAC integer,
 482. DATZAP date,
 483. PREMIJA float,
 484. PLATA float,
 485. BROD integer
 486. );
 487. добија се:
 488. 1. табела RADNIK са девет колона од којих се четири обавезно попуњавају
 489. 2. табела RADNIK са шест колона од којих се три обавезно попуњавају
 490. 3. табела RADNIK са девет колона од којих се две обавезно попуњавају
 491. 4. табела RADNIK са осам колона од којих се једна обавезно попуњава
 492.  
 493. 1
 494.  
 495. 409. После извршења наредбе:
 496. CREATE TABLE RADNIK
 497. ( IDBR integer,
 498. IME varchar(20) NOT NULL,
 499. POSAO varchar(15) NOT NULL,
 500. KVALIF varchar(3),
 501. RUKOVODILAC integer,
 502. DATZAP date,
 503. PREMIJA float,
 504. PLATA float,
 505. BROD integer
 506. );
 507. добија се:
 508. 1. табела RADNIK са примарним кључем и страним кључем
 509. 2. табела RADNIK са примарним кључем и без страног кључа
 510. 3. табела RADNIK без примарног кључа и са страним кључем
 511. 4. табела RADNIK без примарног кључа и без страног кључа
 512.  
 513. 1
 514.  
 515. 410. После извршења наредбе:
 516. CREATE INDEX ind_ime ON RADNIK (IME ASC);
 517. (поставља) се:
 518. 1. у табели RADNIK поставља INDEX над колоном IME
 519. 2. у табели INDEX поставља IME над колоном RADNIK
 520. 3. у табели RADNIK поставља INDEX над колоном ind_ime
 521. 4. у табели RADNIK поставља INDEX над колоном ASC
 522.  
 523. 1
 524.  
 525. 411. Извршењем дате наредбе:
 526. ALTER TABLE PROJEKATADD RokKraj date;
 527. постиже се:
 528. 1. у бази података у табели PROJEKAT уклања се колона RokKraj
 529. 2. у бази података у табели PROJEKAT додаје се колона RokKraj
 530. 3. у бази података у табели RokKraj додаје се колона PROJEKAT
 531. 4. у базу података додаје се табела PROJEKAT
 532.  
 533. 1
 534.  
 535. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 536. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 537.  
 538. 143
 539.  
 540. 412. Дата је табела ARTIKLI:
 541.  
 542. Заокружити број испред траженог одговора
 543. Одредити упит који коригује – повећава цене за све артикле линеарно за 8 процената у
 544. односу на тренутну цену:
 545. 1. UPDATE ARTIKLI SET Cena = Cena*0.8;
 546. 2. UPDATE ARTIKLI SET Cena АS Cena*0.8;
 547. 3. UPDATE ARTIKLI SET Cena = Cena*(1+0.08);
 548. 4. UPDATE ARTIKLI SET Cena ASCena*(1 + 0.08);
 549.  
 550. 1
 551.  
 552. 413. Дата је табела RADNIK:
 553.  
 554. Заокружити број испред упитa којим ће се приказати само презиме, име и датум
 555. запослења за раднике запослене пре 1. јануара 1980.
 556. 1. Select Prezime, Ime, DatZap from Radnik;
 557. 2. Select Ime, Prezime, DatZap from Radnik where DatZap < #1.1.1980#;
 558. 3. SELECT PREZIME, IME, DATZAPFROM RADNIK where datzap>#1/1/1980#;
 559. 4. Select Prezime, Ime, DatZap from Radnik where DatZap<#1/1/1980#;
 560.  
 561. 1
 562.  
 563. Id Naziv DatProiz JM Kol Cena Akcija
 564. 21 Hleb Sava 15.04.15 kom 100 35
 565. 32 Hleb Dunav 15.04.15 kom 50 45 0.05
 566. 23 Baget beli 12.04.15 kom 20 32 0.12
 567. 47 Baget crni 12.04.15 kom 12 35 0.08
 568. 25 Tost tamni 10.04.15 kom 6 75 0.15
 569. 36 Tost beli 10.04.15 kom 8 70
 570. 28 Kifla integralna 15.04.15 kom 15 18 0
 571. 10 Brašno Graham 10.03.15 kg 24 54 0
 572.  
 573. IDBR IME PREZIME PLATA PREMIJA DATZAP
 574. 5874 Todor Marjanović 1000 1100 19.4.1971
 575. 5898 Andrija Aleksić 1100 20.1.1980
 576. 5900 Slobodan Golubović 900 1300 3.10.1978
 577. 5932 Mitar Gavrilović 2600 25.3.1985
 578. 5953 Persida Kosanović 1100 0 12.1.1979
 579. 6234 Marko Pavlović 1300 3000 17.12.1990
 580. 6789 Janko Nikolić 3900 10 23.12.1999
 581.  
 582. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 583. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 584.  
 585. 144
 586. 1
 587.  
 588. 414. Дата је табела RADNIK:
 589.  
 590. Извршава се упит:
 591. SELECT ime, prezime, plata FROM radnik
 592. WHERE plata = (SELECT MAX(plata) FROM radnik);
 593. Одредити резултат извршења упита:
 594. IDBR IME PREZIME PLATA PREMIJA DATZAP
 595. 5900 Slobodan Golubović 3900 1300 3.10.1978
 596. 5932 Mitar Gavrilović 2600 25.3.1985
 597. 5953 Persida Kosanović 1100 0 12.1.1979
 598. 6234 Marko Pavlović 1300 3000 17.12.1990
 599. 6789 Janko Nikolić 3900 10 31.12.1995
 600.  
 601. 1. IME PREZIME PLATA
 602. Slobodan Golubović 3900
 603. Mitar Gavrilović 2600
 604. 2. IME PREZIME PLATA
 605. Slobodan Golubović 3900
 606. Janko Nikolić 3900
 607. 3. IME PREZIME PLATA
 608. Slobodan Golubović 3900
 609. 4. IME PREZIME PLATA
 610. Janko Nikolić 3900
 611.  
 612. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 613. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 614.  
 615. 145
 616.  
 617. 415. Дата је табела RADNIK:
 618.  
 619. Извршава се упит:
 620. SELECT ime, prezime, plata+premija AS zarada FROM radnik
 621. WHEREpremija is not NULL and premija> 10;
 622. Одредити шта је резултат извршења упита:
 623. 1.
 624.  
 625. 2.
 626.  
 627. 3.
 628. 4.
 629.  
 630. 1
 631.  
 632. 416. Дата је табела RADNIK:
 633.  
 634. Извршава се упит:
 635. SELECT ime, prezime, plata+premija AS zarada FROM radnik
 636. WHEREpremijais not NULL;
 637. Одредити колико редова има табела која је резултат извршења упита не рачунајући
 638. заглавље:
 639. 1. 0
 640. 2. 2
 641. 3. 4
 642. 4. 5
 643.  
 644. 1
 645.  
 646. IDBR IME PREZIME PLATA PREMIJA DATZAP
 647. 5900 Slobodan Golubović 3900 1300 3.10.1978
 648. 5932 Mitar Gavrilović 2600 25.3.1985
 649. 5953 Persida Kosanović 1100 0 12.1.1979
 650. 6234 Marko Pavlović 1300 3000 17.12.1990
 651. 6789 Janko Nikolić 3900 10 31.12.1995
 652.  
 653. IME PREZIME ZARADA
 654. Slobodan Golubović 5200
 655. Marko Pavlović 4300
 656. IME PREZIME ZARADA
 657. Slobodan Golubović 3900
 658. Marko Pavlović 3000
 659. IME PREZIME ZARADA
 660. Mitar Gavrilović 2600
 661. IME PREZIME ZARADA
 662. Persida Kosanović 1100
 663. Janko Nikolić 3900
 664.  
 665. IDBR IME PREZIME PLATA PREMIJA DATZAP
 666. 5900 Slobodan Golubović 3900 1300 3.10.1978
 667. 5932 Mitar Gavrilović 2600 25.3.1985
 668. 5953 Persida Kosanović 1100 0 12.1.1979
 669. 6234 Marko Pavlović 1300 3000 17.12.1990
 670. 6789 Janko Nikolić 3900 10 31.12.1995
 671. Slobodan Golubović 5200
 672. Marko Pavlović
 673. pavlović
 674.  
 675. 4300
 676.  
 677. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 678. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 679.  
 680. 146
 681. 417. Дата је табела RADNIK и табела ODELJENJE које су међусобно повезане пољем BROD
 682. (број одељења).
 683.  
 684. BROD Naziv Mesto
 685. 50 Skladišta Zemun
 686. 30 Marketing Vračar
 687. 10 Plasman Surčin
 688. 20 Direkcija Grocka
 689. 40 Nabavka Barajevo
 690.  
 691. Извршава се упит:
 692. SELECT Naziv
 693. FROM Odeljenje
 694. WHERE brod NOT IN (SELECT brod FROM Radnik);
 695. Одредити шта се приказује након извршења упита:
 696. 1. Називи свих одељења
 697. 2. Називи одељења у којима су распоређени радници
 698. 3. Називи одељења у којима нису распоређени радници
 699. 4. Назив одељења у ком има највише радника
 700.  
 701. 1
 702.  
 703. 418. Дата је табела KUPCI:
 704. Id Prezime Adresa Mesto PostBroj Status
 705. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktivan
 706. 2 Kostić Jug Bogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 707. 3 Marić Masarikova 1 Pirot 18300 Pasivan
 708. 4 Perić Takovska 67 Niš 18000 Pasivan
 709. 5 Rakić Konstantinova 22 Sombor 25000 Aktivan
 710. 6 Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Aktivan
 711. у којој поља AdresaPostBrojStatus могу бити неодређена.
 712. Извршaва се упит:
 713. INSERT INTO KUPCI (Id, Prezime, Mesto)
 714. VALUES (9,'Andrejić','Ada');
 715. Одредити резултат рада овог упита:
 716. 1. Добићемо поруку о грешци
 717. 2. У табелу ће бити додат један запис
 718. 3. Табела се неће променити
 719. 4. Додате вредности нису правилне
 720.  
 721. 1
 722.  
 723. IDBR IME PREZIME PLATA BROD
 724. 5900 Slobodan Golubović 3900 10
 725. 5932 Mitar Gavrilović 2600 10
 726. 5953 Persida Kosanović 1100 20
 727. 6234 Marko Pavlović 1300
 728. 6789 Janko Nikolić 3900 10
 729.  
 730. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 731. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 732.  
 733. 147
 734.  
 735. 419. Дата је табела KUPCI:
 736. Id Prezime Adresa Mesto PostBroj Status
 737. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktivan
 738. 2 Kostić Jug Bogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 739. 3 Marić Masarikova 1 Pirot 18300 Pasivan
 740. 4 Perić Takovska 67 Niš 18000 Pasivan
 741. 5 Rakić Konstantinova 22 Sombor 25000 Aktivan
 742. 6 Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Aktivan
 743. Извршава се упит:
 744. DELETE FROM KUPCI WHERE Mesto Like ‘*?o?*’;
 745. Одредити вредности Id оних записа који ће бити уклоњени из табеле након извршења
 746. датог упита:
 747. 1. 1,2
 748. 2. 2,3
 749. 3. 3,5
 750. 4. 1,6
 751.  
 752. 1
 753.  
 754. 420. Дата је табела KUPCI:
 755. Id Prezime Adresa Mesto PostBroj Status
 756. 1 Antić Mokroluška 35 Bečej 21220 Aktivan
 757. 2 Kostić Jug Bogdanova 12 Niš 18000 Pasivan
 758. 3 Marić Masarikova 1 Pirot 18300 Pasivan
 759. 4 Perić Takovska 67 Niš 18000 Pasivan
 760. 5 Rakić Konstantinova 22 Sombor 25000 Aktivan
 761. 6 Tomić Kneza Miloša 13 Bečej 21220 Aktivan
 762. Извршава се упит:
 763. CREATE TABLE NoviKupci
 764. (Id number PrimaryKey, Prezime text(50), Adresa Text(50), Mesto Text(20),
 765. PostBroj Number, Status Text(8) is Null);
 766. Одредити резултат извршења упита:
 767. 1. Креира нову табелу NoviKupci
 768. 2. У нову табелу NoviKupci преписује све записе из табеле KUPCI
 769. 3. Уклања табелу KUPCI и замењује је табелом NoviKupci
 770. 4. Не креира нову табелу NoviKupci, јер већ постоји табела KUPCI
 771.  
 772. 1
 773.  
 774. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 775. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 776.  
 777. 148
 778.  
 779. 421. Упит:
 780. CREATE TABLE NoviKupci
 781. (Id number PrimaryKey, Prezime text(50), Adresa Text(50), Mesto Text(20),
 782. PostBroj Number, Status Text(8) is Null);
 783. спада у:
 784. 1. Параметарске упите
 785. 2. Акционе упите
 786. 3. Селекционе упите
 787. 4. Агрегатне упите
 788.  
 789. 1
 790.  
 791. 422. Дате су табеле: KUPCI, NoviKupci следеће (једнаке) структуре:
 792. (Id number PrimaryKey, Prezime text(50), Adresa Text(50), Mesto Text(20),
 793. PostBroj Number, Status Text(8) is Null); :
 794. Извршава се упит:
 795. INSERT INTO NoviKupci
 796. SELECT *FROM KUPCI WHERE Status = ‘Aktivan’;
 797. Одредити резултат извршења упита:
 798. 1. У табелу NoviKupci уписује све записе из табеле KUPCI
 799. 2. У табелу NoviKupci уписује само записе из табеле KUPCI са задатим статусом
 800. 3. У табелу KUPCI уписује све записе из табеле NoviKupci
 801. 4. У табелу KUPCI уписује само записе из табеле NoviKupci са задатимстатусом
 802. 1
 803.  
 804. 423. Дат је упит:
 805. SELECT *
 806. FROM ucenici
 807. WHERE odeljenje=4 OR odeljenje=7 OR odeljenje=10
 808. Изабрати оператор који би требало користити у датом упиту да би избегли вишеструко
 809. коришћење оператора ОR:
 810. 1. LIKE
 811. 2. BETWEEN
 812. 3. AND
 813. 4. IN
 814.  
 815. 1
 816.  
 817. 424. Заокружити број испед понуђеног одговора који представља број вредности које може да
 818. врати подупит уколико је испред њега постављен оператор једнакости (=), а да при том
 819. упит у коме се налази тај подупит функционише.
 820. 1. Hеограничено
 821. 2. Само једну
 822. 3. До две
 823. 4. До пет
 824.  
 825. 1
 826.  
 827. 425. Изабрaти исказ о подупитима који је тачан:
 828. 1. Подупит се пише под наводницима.
 829. 2. Подупит не сме да садржи групне функције.
 830. 3. Подупит се често користи у WHERE клаузули да врати вредности које испуњавају
 831. одрећени услов.
 832. 4. Подупит се најчешће извршава последњи, након што се изврши главни (спољни)
 833. упит.
 834.  
 835. 1
 836.  
 837. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 838. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 839.  
 840. 149
 841.  
 842. 426. Табела Zaposleni садржи поља: zaposleni_id, ime, prezime, plata, odsek_id.
 843. Дат је упит:
 844. SELECT zaposleni_id, ime
 845. FROM zaposleni
 846. WHERE plata=(SELECT MAX(plata) FROM zaposleni GROUP BY odsek_id)
 847. Одредити разлог због кога дати упит не ради:
 848. 1. Подупит се пише под наводницима.
 849. 2. Подупит не сме користити групне функције.
 850. 3. Подупит враћа више од једне врсте, а коришћен је оператор за поређење са
 851. једном вредношћу.
 852. 4. Подупит може користити само колоне које се налазе у спољњем упиту иза речи
 853. SELECT.
 854.  
 855. 1
 856.  
 857. 427. Дате су табеле: KUPCI, NoviKupci следеће (једнаке) структуре:
 858. (Id number PrimaryKey, Prezime text(50), Adresa Text(50), Mesto Text(20),
 859. PostBroj Number, Status Text(8) is Null); :
 860. Извршава се упит:
 861. INSERT INTO NoviKupci
 862. SELECT *FROM KUPCI WHERE Status <> ‘Aktivan’;
 863. Одредити шта је резултат извршења датог упита:
 864. 1. У табелу NoviKupci уписује сaмo записе из табеле KUPCI са статусом који је
 865. једнак Aktivan
 866. 2. У табелу NoviKupci уписује само записе из табеле KUPCI са статусом који није
 867. једнак Aktivan
 868. 3. У табелу KUPCI уписује све записе из табеле NoviKupci
 869. 4. У табелу KUPCI уписује само записе из табеле NoviKupci са статусом који није
 870. једнак Aktivan
 871.  
 872. 1
 873.  
 874. 428. Табела Zaposleni садржи поља: zaposleni_id, ime, prezime, plata, odsek_id.
 875. Потребно је приказати ид одсека, најмању и највећу плату у сваком одсеку.
 876. Заокружити број испред упита који одговара претходном захтеву:
 877. 1. SELECT odsek_id, MIN(plata), MAX(plata)
 878. FROM zaposleni HAVING odsek_id
 879. 2. SELECT odsek_id, MIN(plata), MAX(plata)
 880. FROM zaposleni GROUP BY odsek_id
 881. 3. SELECT odsek_id, MIN(plata), MAX(plata)
 882. FROM zaposleni
 883. WHERE odsek=odsek_id
 884. 4. SELECT MIN(plata), MAX(plata)
 885. FROM zaposleni GROUP BY odsek_id
 886.  
 887. 1
 888.  
 889. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 890. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 891.  
 892. 150
 893.  
 894. 429. Заокружити број испред назива споја који је потребно користити да би приказали сви
 895. редови из табела Zaposleni и Istorija_zaposlenih.
 896. 1. Унутрашњи спој
 897. 2. Десни спољашњи спој
 898. 3. Леви спољашњи спој
 899. 4. Потпуни спољашњи спој
 900.  
 901. 1
 902.  
 903. 430. Заокруживањем редног броја испред понуђеног одговора, изабрати исказ који најбоље
 904. описује природно спајање табела.
 905. 1. Спој између две табеле које имају колоне са истим именом, типом података и
 906. дужином.
 907. 2. Спој између две табеле који као резултат даје Декартов производ.
 908. 3. Спој између две табеле код којих не постоје поља која имају исто име, тип и
 909. дужину.
 910. 4. Спој који користи само једну табелу.
 911.  
 912. 1
 913.  
 914. 431. Одабрати клаузулу коју је потребно користи уколико листа иза резервисане речи SELECT
 915. садржи колону и групну функцију:
 916. 1. HAVING клаузулу
 917. 2. GROUP BY клаузулу
 918. 3. JOIN клаузулу
 919. 4. ORDER BY клаузулу
 920.  
 921. 1
 922.  
 923. 432. Табела Zaposleni садржи поља: Zaposleni_Id, Ime, Prezime, Plata, Odsek_Id и незавршени
 924. упит:
 925. SELECT COUNT(Odsek_Id), Ime, Prezime
 926. FROMZaposleni
 927. GROUP BY?????
 928. Одредити чиме је потребно заменити ????? да би упит био исправан. Заокружити број
 929. испред тачног одговора:
 930. 1. Odsek_Id
 931. 2. Odsek_Id, Ime
 932. 3. Odsek_Id, Ime, Prezime
 933. 4. Ime, Prezime
 934.  
 935. 1
 936.  
 937. 433. Извршава се следећа SELECT наредба:
 938. SELECT MAX(plata), odsek_id
 939. FROM zaposleni
 940. GROUP BY odsek_id
 941. Означити које ће вреднoсти бити приказане:
 942. 1. Највећа плата коју има запослени у фирми.
 943. 2. Највећa платa у сваком одсеку.
 944. 3. Запослени који има највећу плату.
 945. 4. Запослени који имају највећу плату у сваком одсеку.
 946.  
 947. 1
 948.  
 949. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 950. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 951.  
 952. 151
 953.  
 954. 434. Извршава се следећа SELECT наредба:
 955. SELECT MIN(datum_zaposlenja), odsek_id
 956. FROM zaposleni
 957. GROUP BY odsek_id
 958. Одредити које ће вредности бити приказане:
 959. 1. Најранији датум запослења за сваки одсек предузећа.
 960. 2. Најранији датум запослења у целој табели ZAPOSLENI.
 961. 3. Датум запослења последњег запосленог радника у целом предузећу.
 962. 4. Датум запослења најстаријег запосленог радника у целом предузећу.
 963. 5. Датум запослења најстаријег запосленог радника у сваком одсеку предузећа.
 964.  
 965. 1
 966.  
 967. 435. Означити функцију која враћа датум и време на рачунару који је сервер базе података:
 968.  
 969. 1. DATE
 970. 2. DATATIME
 971. 3. SYSDATE
 972. 4. CURRENTDATE
 973.  
 974. 1
 975.  
 976. 436. Означити оператор поређења који захтевa листу вредности:
 977.  
 978. 1. IN
 979. 2. LIKE
 980. 3. BETWEEN ... IN ...
 981. 4. IS NULL
 982.  
 983. 1
 984.  
 985. 437. Означити шта се дешава када се креира Декартов производ:
 986. 1. Табела се спаја са собом, свака колона са сваком колоном.
 987. 2. Tабела се спаја са другом једнаком табелом.
 988. 3. Све врсте једне табеле се спајају са свим врстама друге табеле.
 989. 4. Све врсте које се не слажу у WHERE клаузули се приказују.
 990.  
 991. 1
 992.  
 993. 438. Одредити реченицу која је тачна о оператору ANY који се примењује са подупитом који
 994. враћа више вредности:
 995. 1. Оператор ANY може да се користи са резервисаном речју DISTINCT.
 996. 2. Оператор ANY је синоним за оператор АLL.
 997. 3. Оператор ANY упоређујеса свим вредностима које враћа подупит.
 998. 4. Оператор ANY може да се користи са операторима LIKE и IN.
 999.  
 1000. 1
 1001.  
 1002. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1003. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1004.  
 1005. 152
 1006.  
 1007. 439. Дата је табела ARTIKLI:
 1008.  
 1009. Потребно је приказати називе, цене и количине за све артикле чији назив не почиње са
 1010. Hleb, Baget или Tost.
 1011. Заокружити број испред упита који одговара постављеном захтеву.
 1012. 1. SELECT Naziv, Kol, Cena FROM ARTIKLI;
 1013. 2. SELECT Naziv, Kol, Cena FROM ARTIKLI where Naziv not in ('Hleb* ', 'Baget* ', 'Tost*
 1014. ');
 1015. 3. SELECT Naziv, Kol , Cena FROM ARTIKLI where Naziv not like 'Hleb* ’ and Naziv not
 1016. like 'Tost* ’ and Naziv not like 'Baget* ’;
 1017. 4. SELECT Naziv, Kol, Cena FROM ARTIKLI where Naziv not like ('Hleb* ', 'Baget* ',
 1018. 'Tost* ');
 1019.  
 1020. 1
 1021.  
 1022. 440. Дата је табела ARTIKLI и упит:
 1023.  
 1024. SELECT Naziv, Kol, Cena, DateDiff("d", DatProiz,“2015-04-18“) FROM ARTIKLI;
 1025. Одредити шта ће бити приказано након извршења упита:
 1026. 1. Називи, цене и количине за све артикле
 1027. 2. Називи, цене и количине за све артикле који су произведени пре 18.04.2015.
 1028. 3. Називи, цене, количине и број дана од датума производње до 18.04.2015. за све
 1029. артикле
 1030. 4. Називи, цене, количине и број дана од датума производње до дана истека рока за
 1031. све артикле
 1032.  
 1033. 1
 1034.  
 1035. Id Naziv DatProiz JM Kol Cena Akcija
 1036. 21 Hleb Sava 15.04.2015 kom 100 35
 1037. 32 Hleb Dunav 15.04.2015 kom 50 45 0.05
 1038. 23 Baget beli 12.04.2015 kom 20 32 0.12
 1039. 47 Baget crni 12.04.2015 kom 12 35 0.08
 1040. 25 Tost tamni 10.04.2015 kom 6 75 0.15
 1041. 36 Tost beli 10.04.2015 kom 8 70
 1042. 28 Kifla integralna 15.04.2015 kom 15 18 0
 1043. 10 Brašno Graham 10.03.2015 kg 24 54 0
 1044.  
 1045. Id Naziv DatProiz JM Kol Cena Akcija
 1046. 21 Hleb Sava 15.04.2015 kom 100 35
 1047. 32 Hleb Dunav 15.04.2015 kom 50 45 0.05
 1048. 23 Baget beli 12.04.2015 kom 20 32 0.12
 1049. 47 Baget crni 12.04.2015 kom 12 35 0.08
 1050. 36 Tost beli 10.04.2015 kom 8 70
 1051. 28 Kifla integralna 15.04.2015 kom 15 18 0
 1052. 10 Brašno Graham 10.03.2015 kg 24 54 0
 1053.  
 1054. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1055. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1056.  
 1057. 153
 1058.  
 1059. 441. Дата је табела RADNIK и упит:
 1060. IDBR IME PREZIME PLATA PREMIJA DATZAP
 1061. 6234 Marko Pavlović 1300 3000 17.12.1990
 1062. 6789 Janko Nikolić 3900 10 23.12.1999
 1063. SELECT ime, prezime, DateDiff("yyyy", datzap, now()) as god from radnik;
 1064. Одредити шта је резултат упита:
 1065. 1. Табела са подацима о именима и презименима радника
 1066. 2. Табела са подацима о именима, презименима и броју година које су протекле од
 1067. датума запослења радника до краја века
 1068. 3. Табела са подацима о именима, презименима и датумима запослења радника
 1069. 4. Табела са подацима о именима, презименима и броју година које су протекле од
 1070. датума запослења радника до тренутног датума
 1071.  
 1072. 1
 1073.  
 1074. 442. Дата је табела RADNIK (IDBR, prezime, ime, plata,datZap, BROD) и упит:
 1075. SELECT prezime, ime, posao, plata
 1076. FROM Radnik WHERE ime LIKE @name
 1077. Одредити групу којој припада дати упит:
 1078. 1. Параметарски упити
 1079. 2. Групни упити
 1080. 3. Акциони упити
 1081. 4. Агрегатни упити
 1082.  
 1083. 1
 1084.  
 1085. 443. Одредити оператор поређења који се може користити у упиту који има подупит који враћа
 1086. више врста:
 1087. 1. IN, ANY и АLL
 1088. 2. LIKE
 1089. 3. BETWEEN... AND ...
 1090. 4. =, < и >
 1091.  
 1092. 1
 1093.  
 1094. 444. Извршава се SELECT упит који у себи има подупит:
 1095. SELECT prezime, ime
 1096. FROM ucenici
 1097. WHERE odeljenje_id IN
 1098. (SELECT odeljenje_id
 1099. FROM podela
 1100. WHERE nastavnik_id=20)
 1101. Одредити реченицу о датом подупиту која је тачна:
 1102. 1. Спољни упит се извршава пре угњеженог подупита.
 1103. 2. Резултати унутрашњег упита се враћају спољном упиту.
 1104. 3. Јавља се грешка ако и унутрашњи и спољни упит не враћају вредности.
 1105. 4. Оба упита (и спољашњи и унутрашњи) морају вратити вредност да не би дошло до
 1106. грешке.
 1107.  
 1108. 1
 1109.  
 1110. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1111. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1112.  
 1113. 154
 1114.  
 1115. 445. Одредити реченицу која најбоље описује значење АNY оператора:
 1116.  
 1117. 1. Једнак било ком члану листе.
 1118. 2. Упорећује вредност са сваком вредношћу коју враћа подупит.
 1119. 3. Упорећује вредност са првом вредности коју враћа подупит.
 1120. 4. Једнак свакој вредности у листи.
 1121.  
 1122. 1
 1123.  
 1124. 446. Потребно је креирати извештај који приказује имена свих производа чија је цена већа од
 1125. просечне цене свих производа:
 1126. Заокружити број испред упита који одговара постављеном задатку:
 1127. 1. SELECT naziv
 1128. FROM proizvod
 1129. WHERE cena > (SELECT AVG(cena) FROM proizvod)
 1130. 2. SELECT naziv
 1131. FROM proizvod
 1132. WHERE cena > AVG(cena)
 1133. 3. SELECT AVG(cena), naziv
 1134. FROM proizvod
 1135. WHERE cena > AVG(cena)
 1136. GROUP BY naziv
 1137. 4. SELECT naziv
 1138. FROM (SELECT AVG(cena) FROM proizvod)
 1139. WHERE cena > AVG(cena)
 1140.  
 1141. 1
 1142.  
 1143. 447. Табела ARTIKLI садржи следеће колоне: artikl_id, naziv, kategorija, cena, kolicina.
 1144. Потребно је да се прикаже категорија и минимална цена артикла у свакој категорији.
 1145. Изабрати упит који даје тражени извештај:
 1146. 1. SELECT kategorija, MIN(cena)
 1147. FROM artikli
 1148. GROUP BY cena
 1149. 2. SELECT kategorija, MIN(cena)
 1150. FROM artikli
 1151. GROUP BY kategorija
 1152. 3. SELECT MIN(cena), kategorija
 1153. FROM artikli
 1154. GROUP BY MIN(cena), kategorija
 1155. 4. SELECT cena, MIN(kategorija)
 1156. FROM artikli
 1157. GROUP BY kategorija
 1158.  
 1159. 1
 1160.  
 1161. 448. Уколико подупит формираног упита враћа једну врсту, заокружити број испред оператора
 1162. који се може користити у таквом упиту
 1163. 1. LIKE
 1164. 2. ANY
 1165. 3. ALL
 1166. 4. IN
 1167.  
 1168. 1
 1169.  
 1170. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1171. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1172.  
 1173. 155
 1174.  
 1175. 449. Табела RADIONICA садржи следеће колоне: radinica_id, naziv, zanat, lokacija_id.
 1176. Потребно је да се прикаже број радионица са јединственим занатом на свакој локацији.
 1177. Изабрати упит који даје тражени извештај:
 1178. 1. SELECT location_id, COUNT(DISTINCT zanat)
 1179. FROM radionicа
 1180. 2. SELECT location_id, COUNT(zanat)
 1181. FROM radionicа
 1182. GROUP BY lokacija_id
 1183. 3. SELECT location_id, COUNT(DISTINCT zanat)
 1184. FROM radionicа
 1185. GROUP BY lokacija_id
 1186. 4. SELECT location_id, COUNT(DISTINCT zanat)
 1187. FROM radionicа
 1188. GROUP BY zanat
 1189.  
 1190. 1
 1191.  
 1192. 450. Одредити број спојева (join) који се морају применити за спајање пет табела:
 1193.  
 1194. 1. 3
 1195. 2. 4
 1196. 3. 5
 1197. 4. Један више од броја табела
 1198.  
 1199. 1
 1200.  
 1201. 451. Изабрати назив могућности SQL наредбе да враћа податке из две или више табела :
 1202.  
 1203. 1. Селекција
 1204. 2. Пројекција
 1205. 3. Спајање
 1206. 4. Разврставање
 1207.  
 1208. 1
 1209.  
 1210. 452. Изабрати у ком делу SQL наредбе се могу користити аритметичке операције:
 1211.  
 1212. 1. SELECT
 1213. 2. FROM
 1214. 3. WHERE
 1215. 4. ORDER BY
 1216.  
 1217. 1
 1218.  
 1219. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1220. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1221.  
 1222. 156
 1223.  
 1224. 453. Табела RADNIK садржи следеће колоне: radnik_id, ime, prezime, odsek_id, plata.
 1225. Потребно је да се прикаже просечна зарада запослених y сваком одсеку.
 1226. Изабрати упит који даје тражени извештај:
 1227. 1. SELECT plata(AVG)
 1228. FROM radnik
 1229. GROUP BY odsek_id
 1230. 2. SELECT AVG plata
 1231. FROM radnik
 1232. GROUP BY odsek_id
 1233. 3. SELECT AVG(plata)
 1234. FROM radnik
 1235. BY odsek_id
 1236. 4. SELECT AVG(plata)
 1237. FROM radnik
 1238. GROUP BY odsek_id
 1239.  
 1240. 1
 1241.  
 1242. 454. Табела PROIZVOD садржи следеће колоне: proizvod_id, opis, cena, lokacija_id. Потребно је
 1243. приказати оне производе који задовољавају следеће услове:
 1244. - cena сваког приказаног производа приказује се увећана за 10%.
 1245. - lokacija_id мора бити 2000, 2001 или 2002.
 1246. - 10% оригиналне цене мора бити мање од 100 динара.
 1247. -
 1248. Проценити који упит даје тражене податке:
 1249. 1. SELECT cena, proizvod_id, cena*1.10
 1250. FROM proizvod
 1251. WHERE cena*0.10<100,00
 1252. AND lokacija_id IN (2000, 2001, 2002)
 1253. 2. SELECT cena, proizvod_id, cena*0.10
 1254. FROM proizvod
 1255. WHERE cena*1.10>100,00
 1256. AND (lokacija_id IN (2000, 2001, 2002)
 1257. 3. SELECT cena, proizvod_id, cena*1.10
 1258. FROM proizvod
 1259. WHERE cena*1.10<100,00
 1260. AND lokacija_id = (2000, 2001, 2002)
 1261. 4. SELECT cena, proizvod_id, cena*1.10
 1262. FROM proizvod
 1263. WHERE cena*0.10>100,00
 1264. AND (lokacija_id IN (2000, 2001, 2002)
 1265.  
 1266. 1
 1267.  
 1268. 455. Одредити шта ће се десити ако се користи DELETE наредба без WHEREклаузуле:
 1269.  
 1270. 1. Све врсте у табели ће бити обрисане.
 1271. 2. Појавит ће се грешка.
 1272. 3. Ни једна врста неће бити обрисана.
 1273. 4. Само ће једна врста бити обрисана.
 1274.  
 1275. 1
 1276.  
 1277. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1278. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1279.  
 1280. 157
 1281.  
 1282. 456. Извршава се наредба:
 1283. DELETE * FROM ucenik.
 1284. Одредити шта ће се десити са табелом UCENIK:
 1285. 1. Биће обрисана табела UCENIK.
 1286. 2. Биће обрисана колона UCENIK.
 1287. 3. Све врсте у табели UCENIK ће бити обрисане.
 1288. 4. Само ће прва врста у табели UCENIK бити обрисана.
 1289.  
 1290. 1
 1291.  
 1292. 457. Табела ZAPOSLENI има следећа поља (zaposeleni_id, ime, prezime, plata, odsek_id, bonus).
 1293. Потребно је доделити бонус свим запосленим у сектору 10, Вредност бонуса поставити на
 1294. исти бонус који је додељен запосленом чији је id 1221:
 1295. 1. UPDATE zaposleni
 1296. SET bonus = SELECT bonus FROM zaposelni
 1297. WHERE zaposeleni_id = 1221
 1298. 2. UPDATE zaposleni
 1299. SET bonus = (SELECT bonus FROM zaposelni
 1300. WHERE zaposeleni_id = 1221)
 1301. 3. UPDATE zaposleni
 1302. SET bonus = (SELECT bonus FROM zaposelni
 1303. WHERE zaposeleni_id = 1221)
 1304. WHERE odesk_id = 10
 1305. 4. UPDATE zaposleni
 1306. SET bonus = (SELECT bonus FROM zaposelni
 1307. WHERE zaposeleni_id = 1221
 1308. WHERE odesk_id = 10)
 1309.  
 1310. 1
 1311.  
 1312. 458. Извршава се наредба:
 1313. SELECT COUNT(*)
 1314. FROM ucenik.
 1315. Одредити шта ради ова наредба:
 1316. 1. Јавит ће се грешка, јер нема WHERE клаузуле.
 1317. 2. Биће приказан број врста у табели UCENIK.
 1318. 3. Биће приказани сви подаци о ученицима из табеле, а након тога приказат ће се и
 1319. њихов број.
 1320. 4. Биће приказани сви подаци о ученицима.
 1321.  
 1322. 1
 1323.  
 1324. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1325. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1326.  
 1327. 158
 1328.  
 1329. 459. Извршава се упит:
 1330. SELECT prezime, ime, email
 1331. FROM ucenik
 1332. ORDER BY prezime
 1333. WHERE prosek>=4.50
 1334. Наредба се неће извршити.
 1335. Заокружити због чега се наредба неће извршити:
 1336. 1. Наредба се неће извршити једино ако нема ни једног одличног ученика.
 1337. 2. Услов није добро написан.
 1338. 3. Потребно је убацити HAVING клаузулу.
 1339. 4. Потребно је променити редослед клаузула.
 1340.  
 1341. 1
 1342.  
 1343. 460. Изабрати где се пише ORDER BY клаузула:
 1344.  
 1345. 1. Увек на крају упита.
 1346. 2. У листи иза SELECT наредбе.
 1347. 3. Испред WHERE клаузуле.
 1348.  
 1349. 1
 1350.  
 1351. 461. Извршава се следећа наредба:
 1352. SELECT ucenik_id, ime, prosek
 1353. FROM ucenik
 1354. ORDER BY ime, prosek
 1355. Изабрати шта се дешава када се наредба изврши:
 1356. 1. Списак ученика се сортира нумерички.
 1357. 2. Списак ученика се сортира алфабетски.
 1358. 3. Списак ученика се сортира најпре нумерички, а онда алфабетски.
 1359. 4. Списак ученика се сортира најпре алфабетски, а онда нумерички.
 1360.  
 1361. 1
 1362.  
 1363. 462. Изабрати која реченица о властитом споју (self join) је истинита:
 1364.  
 1365. 1. Алијаси табела се не могу користити за одрећивање имена табеле.
 1366. 2. Властити спој (self join) се може користити само уз помоћ погледа (view).
 1367. 3. Алијаси табела се морају користити да би одредили имена табеле.
 1368.  
 1369. 1
 1370.  
 1371. 463. Изабрати која реченица о клаузули GROUP BY је истинита:
 1372.  
 1373. 1. Груписање се најпре врши по првој колони у листи која се налази иза резервисаних
 1374. речи GROUP BY.
 1375. 2. Груписање се најпре врши по последњој колони у листи која се налази иза
 1376. резервисаних речи GROUP BY.
 1377. 3. GROUP BY клаузула се не може користи са ORDER BY клаузулом.
 1378.  
 1379. 1
 1380.  
 1381. 464. Уколико је потребно табелу спојити саму са собом, тада је потребно користити:
 1382.  
 1383. 1. Алијасе табела.
 1384. 2. Алијасе колона.
 1385. 3. HAVING клаузулу.
 1386. 4. GROUP BY клаузулу.
 1387.  
 1388. 1
 1389.  
 1390. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1391. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1392.  
 1393. 159
 1394.  
 1395. 465. Изабрати наредбу која се користи да се уклони поглед (view):
 1396.  
 1397. 1. DROP
 1398. 2. DELETE
 1399. 3. DROP VIEW
 1400. 4. REMOVE VIEW
 1401.  
 1402. 1
 1403.  
 1404. 466. Уколико се кроз поглед (view) жели да се промене подаци он не сме садржати:
 1405.  
 1406. 1. WHERE клаузулу
 1407. 2. Спој
 1408. 3. алијас колоне
 1409. 4. GROUP BY клаузулу
 1410.  
 1411. 1
 1412.  
 1413. 467. Означити како се назива спајање свих врста једне табеле, са свим врстама друге табеле:
 1414.  
 1415. 1. упаривање
 1416. 2. производ
 1417. 3. Декартов производ
 1418. 4. Декартово спајање
 1419.  
 1420. 1
 1421.  
 1422. 468. Означити тачан исказ:
 1423.  
 1424. 1. Окидачи (тригери) се углавном користе за контролу извршавања наредби SQL-a.
 1425. 2. Окидачи (тригери) се углавном користе за чување базе података од вируса.
 1426. 3. Окидачи (тригери) се углавном користе за очување интегритета података у бази
 1427. података.
 1428.  
 1429. 1
 1430.  
 1431. 469. Изабрати тврђење које је истинито у вези ADO.NET-а:
 1432.  
 1433. 1. ADO.NET технологија представља модел састављен од скупа класа за приступ и
 1434. манипулацију подацима који су смештени у различитим базама података.
 1435. 2. ADO.NET је језик намењен приступу подацима који су смештени у различитим
 1436. базама података.
 1437. 3. ADO.NET технологија је скуп функција намењених коришћењу података на
 1438. Интернету који су смештени у различитим базама података.
 1439.  
 1440. 1
 1441.  
 1442. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1443. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1444.  
 1445. 160
 1446.  
 1447. 470. Дата је табела RADNIK, табела ODELJENJEи упит:
 1448. IDBR IME PREZIME PLATA BROD BROD Naziv Mesto
 1449. 5900 Slobodan Golubović 900 10 50 Skladišta Zemun
 1450. 5932 Mitar Gavrilović 600 10 30 Marketing Vračar
 1451. 5953 Persida Kosanović 1100 20 10 Plasman Surčin
 1452. 6234 Marko Pavlović 1300 30 20 Direkcija Grocka
 1453. 6789 Janko Nikolić 800 10 40 Nabavka Barajevo
 1454. SELECT imeod, avg(plata) AS ProsekPlata FROM Radnik, Odeljenje
 1455. WHERE Odeljenje.brod=Radnik.brod GROUP BY imeod HAVING avg(plata)>1000;
 1456. Одредити резултат извршавања датог упита:
 1457. 1. Приказују називи свих одељења и висина просечне плате у њима
 1458. 2. Групишу по одељењима радници са платом већом од просечне плате
 1459. 3. Приказују називи одељења и висина просечне плате у њима само за одељења у
 1460. којима је просечна плата већа од 1000
 1461. 4. Приказују бројеви свих одељења и висина просечне плате у њима
 1462.  
 1463. 2
 1464.  
 1465. 471. Дата је табела RADNIK, табела ODELJENJE:
 1466.  
 1467. BROD Naziv Mesto
 1468. 50 Skladišta Zemun
 1469. 30 Marketing Vračar
 1470. 10 Plasman Surčin
 1471. 20 Direkcija Grocka
 1472. 40 Nabavka Barajevo
 1473.  
 1474. Извршава се упит:
 1475. UPDATE Radnik SET radnik.brod = 40
 1476. WHERE radnik.brod is null;
 1477. Одредите шта се остварује извршењем овог упита:
 1478. 1. Распоређивање свих радника у одељење чији је brod 40
 1479. 2. Брисаање нераспоређених радника
 1480. 3. Уклањање одељења чији је brod 40
 1481. 4. Распоређивање нераспоређених радника у одељење чији је brod 40
 1482.  
 1483. 2
 1484.  
 1485. IDBR IME PREZIME PLATA BROD
 1486. 5900 Slobodan Golubović 3900 10
 1487. 5932 Mitar Gavrilović 2600 10
 1488. 5953 Persida Kosanović 1100 20
 1489. 6234 Marko Pavlović 1300
 1490. 6789 Janko Nikolić 3900 10
 1491.  
 1492. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1493. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1494.  
 1495. 161
 1496.  
 1497. 472. Дата је табела RADNIK, табела ODELJENJE:
 1498.  
 1499. BROD Naziv Mesto
 1500. 50 Skladišta Zemun
 1501. 30 Marketing Vračar
 1502. 10 Plasman Surčin
 1503. 20 Direkcija Grocka
 1504. 40 Nabavka Barajevo
 1505.  
 1506. Одредити ком типу упита припада упит којим се радници из одељења Plasman,
 1507. прераспоређују у одељење Nabavka:
 1508. 1. Параметарски упит
 1509. 2. Агрегатни упит
 1510. 3. Угњеждени упит
 1511. 4. Aкциони упит
 1512.  
 1513. 2
 1514.  
 1515. 473. Дата је табела RADNIK, табела ODELJENJE:
 1516.  
 1517. BROD Naziv Mesto
 1518. 50 Skladišta Zemun
 1519. 30 Marketing Vračar
 1520. 10 Plasman Surčin
 1521. 20 Direkcija Grocka
 1522. 40 Nabavka Barajevo
 1523.  
 1524. Одредити упит којим се радници из одељења Plasman, прераспоређују у одељење
 1525. Nabavka:
 1526. 1. UPDATE Radnik SET brod = 10 WHERE brod=40;
 1527. 2. UPDATE Radnik SET brod = 40 WHERE brod=10;
 1528. 3. ALTER TABLE Radnik SET brod = 40 WHERE brod=10;
 1529. 4. DROP TABLE Radnik SET brod = 10 WHERE brod=40;
 1530.  
 1531. 2
 1532.  
 1533. 474. Дата је табела RADNIK, табела ODELJENJE и упит:
 1534.  
 1535. BROD Naziv Mesto
 1536. 50 Skladišta Zemun
 1537. 30 Marketing Vračar
 1538. 10 Plasman Surčin
 1539. 20 Direkcija Grocka
 1540. 40 Nabavka Barajevo
 1541.  
 1542. SELECT odeljenje.imeod, radnik.ime
 1543. from odeljenje left join radnik on radnik.brod = odeljenje.brod ;
 1544. Одредити шта се види као резултат датог упита. Приказ чине:
 1545. 1. Називи свих одељења и имена радника у њима
 1546. 2. Називи само одељења у којима нема радника
 1547. 3. Називи само одељења у којима има радника са именима радника у њима
 1548. 4. Називи одељења у којима има радника са именима радника у њима, и називи
 1549. одељења у којима нема радника
 1550.  
 1551. 2
 1552.  
 1553. IDBR IME PREZIME PLATA BROD
 1554. 5900 Slobodan Golubović 3900 10
 1555. 5932 Mitar Gavrilović 2600 10
 1556. 5953 Persida Kosanović 1100 20
 1557. 6234 Marko Pavlović 1300
 1558. 6789 Janko Nikolić 3900 10
 1559.  
 1560. IDBR IME PREZIME PLATA BROD
 1561. 5900 Slobodan Golubović 3900 10
 1562. 5932 Mitar Gavrilović 2600 10
 1563. 5953 Persida Kosanović 1100 20
 1564. 6234 Marko Pavlović 1300
 1565. 6789 Janko Nikolić 3900 10
 1566.  
 1567. IDBR IME PREZIME PLATA BROD
 1568. 5900 Slobodan Golubović 3900 10
 1569. 5932 Mitar Gavrilović 2600 10
 1570. 5953 Persida Kosanović 1100 20
 1571. 6234 Marko Pavlović 1300
 1572. 6789 Janko Nikolić 3900 10
 1573.  
 1574. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1575. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1576.  
 1577. 162
 1578.  
 1579. 475. Одредити оператор поређења који се не може користити у упиту који има подупит који
 1580. враћа више вредности:
 1581. 1. АLL
 1582. 2. ANY
 1583. 3. =
 1584. 4. >
 1585.  
 1586. 2
 1587.  
 1588. 476. Табела ZAPOSLENI има следећа поља (zaposeleni_id, ime, prezime, plata, odsek_id).
 1589. Потребно је повећати плату запосленима у IТ сектору 12.5%. IТ сектор има као шифру
 1590. одсека – 15. Изабрати коју наредбу је потребно употребити да би се урадила тражена
 1591. измена у табели:
 1592. 1. UPDATE zaposleni(plata)
 1593. SET plata=plata*1,125
 1594. 2. UPDATE zaposleni
 1595. SET plata=plata*0.125
 1596. WHERE odsek_id=15
 1597. 3. UPDATE zaposleni
 1598. SET plata=plata*1.125
 1599. WHERE odsek_id=15
 1600. 4. UPDATE zaposleni (plata)
 1601. VALUES (plata*0.125)
 1602. WHERE odsek_id=15
 1603.  
 1604. 2
 1605.  
 1606. 477. Дат је упит за креирање погледа и наведени искази који се односе на дати упит.
 1607. Заокружити број испред тачног исказа:
 1608. CREATE VIEW Pregled_Proseka AS
 1609. SELECT UcenikID, Ime, Prezime, AVG(Ocena) AS Prosek FROM Testovi
 1610. WHERE OdeljenjeID IN (1, 2, 3, 4)
 1611. GROUP BY UcenikID, Ime, Prezime;
 1612. 1. Подаци у табели Testovi се могу модификовати коришћењем погледа
 1613. Pregled_Proseka
 1614. 2. Коришћењем датог погледа, подаци се могу само у додавати у табелу Testovi, али
 1615. не и мењати
 1616. 3. Овако дат упит изазива грешку при извршењу
 1617. 4. Коришћењем датог погледа, подаци из табеле Testovi се могу само прегледавати,
 1618. али не и додавати или мењати
 1619.  
 1620. 2
 1621.  
 1622. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1623. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1624.  
 1625. 163
 1626.  
 1627. У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора
 1628. 478. Одредити својство података које база података не може да обезбеди:
 1629.  
 1630. 1. Исправност
 1631. 2. Истинитост
 1632. 3. Потпуност
 1633. 4. Заштићеност
 1634.  
 1635. 1
 1636.  
 1637. 479. Одабрати све могуће инстанце ентитета ОСОБА:
 1638.  
 1639. 1. Новак Ђоковић
 1640. 2. име и презиме
 1641. 3. Никола Тесла
 1642. 4. женско
 1643. 5. датум рођења
 1644.  
 1645. 1
 1646.  
 1647. 480. За измену – ажурирање структуре табеле која се налази у оквиру базе података користи
 1648. се:
 1649. 1. ALTER – ADD – за додавање колоне у табелу
 1650. 2. ALTER – DROP – за брисање – уклањање колоне из табеле
 1651. 3. ALTER – INSERT – за додавање колоне у табелу
 1652. 4. ALTER – DELETЕ – за брисање – уклањање кoлоне из табеле
 1653.  
 1654. 1
 1655.  
 1656. 481. За упите са специфицираним редоследом приказа врста у резултујућој табели користи се
 1657. клаузула ORDER BY после које се наводи назив колоне:
 1658. 1. и службена реч ASCENDING за растући редослед
 1659. 2. и службена реч DESCENDING за опадајући редослед
 1660. 3. и службена реч ASCENDING за опадајући редослед
 1661. 4. и службена реч DESCENDING за растући редослед
 1662. 5. службена реч се може изоставити, добија се растући поредак
 1663. 6. службена реч се може изоставити, добија се опадајући поредак
 1664.  
 1665. 1,5
 1666.  
 1667. 482. Одредити компоненте информационих система поред харвера, софтвера и рачунарских
 1668. мрежа:
 1669. 1. подаци
 1670. 2. језик за обраду података
 1671. 3. базна компонента
 1672. 4. мрежна компонента
 1673.  
 1674. 2
 1675.  
 1676. 483. Делови манипулативне компоненте релационог система су:
 1677.  
 1678. 1. Релациона алгебра
 1679. 2. Релационе функције
 1680. 3. Релациони рачун
 1681. 4. Релациони типови
 1682.  
 1683. 2
 1684.  
 1685. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1686. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1687.  
 1688. 164
 1689.  
 1690. 484. Одредити ентитете који садрже одговарајуће атрибуте:
 1691.  
 1692. 1. Ентитет: КЊИГА – Атрибути: наслов, аутор, издавач, година издања
 1693. 2. Ентитет: АУТОМОБИЛ – Атрибути: марка, година производње, боја, власник,
 1694. година рођења власника, регистарски број
 1695. 3. Ентитет: УЧЕНИК – Атрибути: име, презиме, разред, одељење, број оправданих,
 1696. број неоправданих, просек
 1697. 4. Ентитет: ДРЖАВА – Атрибути: назив, број становника, површина, главни град, број
 1698. становника главног града, име градоначелника главног града
 1699.  
 1700. 2
 1701.  
 1702. 485. Одредити ентитете који садрже атрибуте, који НИСУ одговарајући:
 1703. 1. Ентитет: КЊИГА – Атрибути: наслов, аутор, издавач, година издања
 1704. 2. Ентитет: АУТОМОБИЛ – Атрибути: марка, година производње, боја, власник,
 1705. година рођења власника, регистарски број
 1706. 3. Ентитет: УЧЕНИК – Атрибути: име, презиме, разред, одељење, број оправданих,
 1707. број неоправданих, просек
 1708. 4. Ентитет: ДРЖАВА – Атрибути: назив, број становника, површина, главни град, број
 1709. становника главног града, име градоначелника главног града
 1710. 5. ЕНТИТЕТ: САЈАМ – Атрибути: назив, датум почетка, датум завршетка, број
 1711. излагача, број посетилаца
 1712.  
 1713. 2
 1714.  
 1715. 486. Поребно је у табелу под именом RADNIK додати примарни кључ - прогласити примарним
 1716. кључем колону IDBR.
 1717. 1. ALTER TABLE RADNIK
 1718. ADD CONSTRAINT PK_RADNIK PRIMARY KEY (IDBR);
 1719. 2. ALTER TABLERADNIK
 1720. ADD PRIMARY KEY (IDBR);
 1721. 3. CREATE TABLERADNIK
 1722. ADD PK_RADNIK PRIMARY KEY (IDBR);
 1723. 4. DROPTABLERADNIK
 1724. ADD PK_RADNIK PRIMARY KEY (IDBR);
 1725.  
 1726. 2
 1727.  
 1728. 487. Дата је табела RADNIK:
 1729.  
 1730. Заокружити бројеве испред упита којим ће се приказати само презиме и име за раднике
 1731. запослене у периоду од 1. јануара 1980. до 31. децембра 1995.
 1732. 1. Select Prezime, Ime from Radnik where DatZap > #1.1.1980#; and < #1.1.1995#;
 1733. 2. Select Prezime, Ime from Radnik where DatZap <= #1.1.1980# and DatZap <=
 1734. #31.12.1995#;
 1735. 3. SELECT PREZIME, IME, DATZAPFROM RADNIK where datzap between #1/1/1980#
 1736. and #31/12/1995#;
 1737. 4. Select Prezime, Ime from Radnik where datzap between #1/1/1980# and #1/1/1995#;
 1738. 2
 1739.  
 1740. IDBR IME PREZIME PLATA PREMIJA DATZAP
 1741. 5900 Slobodan Golubović 900 1300 3.10.1978
 1742. 5932 Mitar Gavrilović 2600 25.3.1985
 1743. 5953 Persida Kosanović 1100 0 12.1.1979
 1744. 6234 Marko Pavlović 1300 3000 17.12.1990
 1745. 6789 Janko Nikolić 3900 10 31.12.1995
 1746.  
 1747. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1748. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1749.  
 1750. 165
 1751.  
 1752. 488. Дата је табела RADNIK, табела ODELJENJE:
 1753.  
 1754. BROD Naziv Mesto
 1755. 50 Skladišta Zemun
 1756. 30 Marketing Vračar
 1757. 10 Plasman Surčin
 1758. 20 Direkcija Grocka
 1759. 40 Nabavka Barajevo
 1760.  
 1761. Дат је упит:
 1762. UPDATE Radnik SET radnik.brod = 50
 1763. WHERE radnik.brod=( Select brod from odeljenje where odeljenje.imeod = 'Plasman');
 1764. Одредити којим типовима упита припада дати упит:
 1765. 1. Параметарски упит
 1766. 2. Агрегатни упит
 1767. 3. Угњеждени упит
 1768. 4. Aкциони упит
 1769.  
 1770. 2
 1771.  
 1772. 489. Изабрати које две команде се могу користити за измену постојећих података у бази:
 1773.  
 1774. 1. DELETE
 1775. 2. MERGE
 1776. 3. SELECT
 1777. 4. UPDATE
 1778.  
 1779. 2
 1780.  
 1781. 490. Одредити које кључне речи се могу користити када се креира поглед (view):
 1782.  
 1783. 1. HAVING
 1784. 2. WHERE
 1785. 3. OPTION
 1786. 4. INTO
 1787.  
 1788. 2
 1789.  
 1790. 491. Изабрати главне компоненте ADO.NET технологије:
 1791.  
 1792. 1. Access
 1793. 2. .NET Framework data providers
 1794. 3. DataSet
 1795. 4. Office
 1796.  
 1797. 2
 1798.  
 1799. Допуните следеће реченице и табеле
 1800. 492. Систем базе података у ужем смислу састоји се из базе података и
 1801. система за управљање базом података .
 1802.  
 1803. 1
 1804. 493. Навести средство којим корисник остварује комуникацију са релационом базом података:
 1805. релациони упитни језик .
 1806.  
 1807. 1
 1808.  
 1809. 494. Системи за управљање базом података данас имају углавном клијент-сервер
 1810.  
 1811. архитектуру. 1
 1812.  
 1813. 495. Релациони модел података представља базу података као скуп табела /међусобно
 1814. повезаних релацијама/ .
 1815.  
 1816. 1
 1817.  
 1818. IDBR IME PREZIME PLATA BROD
 1819. 5900 Slobodan Golubović 3900 10
 1820. 5932 Mitar Gavrilović 2600 10
 1821. 5953 Persida Kosanović 1100 20
 1822. 6234 Marko Pavlović 1300
 1823. 6789 Janko Nikolić 3900 10
 1824.  
 1825. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1826. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1827.  
 1828. 166
 1829. 2,5
 1830.  
 1831. 504. Повезати резервисану реч са редним бројем који одговара појму на који се односи у
 1832. терминологији база података.
 1833. 496. Уколико су сви атрибути релације елементарни и не могу се раставити, кажемо да је
 1834. релација у првој нормалној форми. 1
 1835. 497. Уколико сви атрибути релације који нису део кључа, зависе од сваког атрибута који је део
 1836. кључа, кажемо да је релација у другој нормалној форми. 1
 1837. 498. Уколико сви атрибути релације који нису део кључа, не зависе од неког атрибута који није
 1838. део кључа, кажемо да је релација у трећој нормалној форми. 1
 1839. 499. Уколико је ентитет егзистенцијално зависан од неког ентитета са којим је у вези, онда њега
 1840. називамо слаби ентитет. 1
 1841. 500. Дата је табела RADNIK, табела ODELJENJE:
 1842.  
 1843. BROD Naziv Mesto
 1844. 50 Skladišta Zemun
 1845. 30 Marketing Vračar
 1846. 10 Plasman Surčin
 1847. 20 Direkcija Grocka
 1848. 40 Nabavka Barajevo
 1849.  
 1850. Извршава се упит:
 1851. UPDATE Radnik SET radnik.brod = 50
 1852. WHERE radnik.brod=( Select brod from odeljenje where odeljenje.imeod = 'Plasman');
 1853. Допуните реченицу:
 1854. Извршењем упита ажурирају се подаци у записима за три радника.
 1855.  
 1856. 1
 1857.  
 1858. 501. Поглед је виртуелна табела (изведена) табела, чији се садржај генерише на
 1859. захтев корисника са овлашћењима .
 1860.  
 1861. 2
 1862. 502. Тригери (окидачи) се могу стартовати непосредно пре или после SQL
 1863. наредбе. 2
 1864. 503. Навести компоненте релационог модела: структурна ,
 1865. манипулативна и интегритетна .
 1866.  
 1867. 3
 1868.  
 1869. У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву
 1870.  
 1871. 1. Табела VIEW (3)
 1872. 2. Страни кључ CONSTRAINT (5)
 1873. 3. Поглед TABLE (1)
 1874. 4. Окидач FOREIGN KEY(2)
 1875. 5. Ограничење TRIGGER (4)
 1876. IDBR IME PREZIME PLATA BROD
 1877. 5900 Slobodan Golubović 3900 10
 1878. 5932 Mitar Gavrilović 2600 10
 1879. 5953 Persida Kosanović 1100 20
 1880. 6234 Marko Pavlović 1300
 1881. 6789 Janko Nikolić 3900 10
 1882.  
 1883. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1884. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1885.  
 1886. 167
 1887. 505. Уписати редни број почев од 1 на линију испред резервисане речи тако да одговара
 1888. редоследу навођења.
 1889. За формирање упита за издвајање дела података из табеле која се налази у оквиру базе
 1890. података користе се у следећем редоследу:
 1891. 4 GROUP BY
 1892. 3 WHERE
 1893. 1 SELECT
 1894. 5 ORDER BY
 1895. 2 FROM
 1896.  
 1897. 2,5
 1898.  
 1899. 506. На левој страни су дате кардиналности везе, а на десној страни релације.
 1900. На линији испред релација уписати одговарајући редни број кардиналности везе.
 1901. 1. 1 : 1 ВЛАСНИК – БРОЈ ТЕЛЕФОНА
 1902. 2. 1 : М НАСТАВНИК – ПРЕДМЕТ
 1903. 3. М : М ОСОБА – ПАСОШ
 1904.  
 1905. 3
 1906.  
 1907. 507. Написати на цртама испред логичких операција редне бројеве њихових приоритета:
 1908.  
 1909. 1. највиши приоритет OR
 1910. 2. средњи приоритет NOT
 1911. 3. најнижи приоритет AND
 1912.  
 1913. 3
 1914.  
 1915. 2
 1916. 3
 1917. 1
 1918.  
 1919. 3
 1920. 1
 1921. 2
 1922.  
 1923. Завод за унапређивање образовања и васпитања
 1924. Центар за стручно образовање и образовање одраслих
 1925.  
 1926. 168
 1927. 3
 1928.  
 1929. 508. Дата је табела RADNIK и табела ODELJENJE:
 1930.  
 1931. Повезати упите и њихова значења уписом броја упита на одговарајућу линију:
 1932. 1. SELECT odeljenje.imeod, radnik.prezime
 1933. from odeljenje inner join radnik on
 1934. radnik.brod = odeljenje.brod ;
 1935.  
 1936. 5
 1937. Приказује само раднике који нису
 1938. распоређени у одељења
 1939.  
 1940. 2. SELECT odeljenje.imeod, radnik.prezime
 1941. from odeljenje left join radnik on
 1942. radnik.brod = odeljenje.brod ;
 1943.  
 1944. 3
 1945. Приказује све раднике, и оне који
 1946. нису распоређени у одељења, и
 1947. само она одељења у којима има
 1948. радника
 1949.  
 1950. 3. SELECT odeljenje.imeod, radnik.prezime
 1951. from odeljenje right join radnik on
 1952. radnik.brod = odeljenje.brod ;
 1953.  
 1954. 1 Приказује само одељења у којима
 1955. има радника, и само раднике
 1956. распоређене у одељењима
 1957.  
 1958. 4. SELECT odeljenje.imeod, radnik.prezime
 1959. from odeljenje left join radnik on
 1960. radnik.brod = odeljenje.brod
 1961. where radnik.brod is null ;
 1962.  
 1963. 2 Приказује сва одељења, и она у
 1964. којима нема радника, и само оне
 1965. раднике који су распоређени у
 1966. одељења
 1967.  
 1968. 5. SELECT odeljenje.imeod, radnik.prezime
 1969. from odeljenje right join radnik on
 1970. radnik.brod = odeljenje.brod
 1971. where odeljenje.brod is null ;
 1972.  
 1973. 4 Приказује само одељења у којима
 1974. нема радника
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top