SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 21st, 2019 49 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. SOB PROGRAM
 2. SOB PRZERW1
 3. SOB PRZERW2
 4. SOB PRZERW3
 5. SOB PRZERW4
 6.  
 7. PROGRAM:
 8.  WPR 1
 9.  ŁAD TEMP
 10.  ODE ST97
 11.  SOM PROGRAM
 12.  ODE ST26
 13.  SOM WYPISZ
 14.  SOB PROGRAM
 15.  STP
 16.  
 17. WYPISZ:
 18.  POB TEMP
 19.  WYP 2
 20.  SOB PROGRAM
 21.  
 22. PRZERW1:
 23.  CZM MASKA // zapis aktualnej maski
 24.  MAS 15    // zablokowanie wszystkich przerwań
 25.  DNS       // zachowanie na stosie akumulatora
 26.  POB ILE
 27.  
 28. LOOP1:
 29.  ODE ST1
 30.  ŁAD TEMPPR1
 31.  POB ST49
 32.  WYP 2
 33.  POB TEMPPR1
 34.  SOZ PR1NEXT
 35.  SOB LOOP1
 36.  
 37. PR1NEXT:
 38.  PZS       // pobranie ze stosu akumulatora
 39.  MSK MASKA // przywrócenie starej maski
 40.  PWR       // powrót z procedury obsługi przerwania
 41.  
 42. PRZERW2:
 43.  CZM MASKA2
 44.  MAS 7
 45.  DNS
 46.  POB ILE
 47.  
 48. LOOP2:
 49.  ODE ST1
 50.  ŁAD TEMPPR2
 51.  POB ST50
 52.  WYP 2
 53.  POB TEMPPR2
 54.  SOZ PR2NEXT
 55.  SOB LOOP2
 56.  
 57. PR2NEXT:
 58.  PZS
 59.  MSK MASKA2
 60.  PWR
 61.  
 62. PRZERW3:
 63.  CZM MASKA3
 64.  MAS 3
 65.  DNS
 66.  POB ILE
 67.  
 68. LOOP3:
 69.  ODE ST1
 70.  ŁAD TEMPPR3
 71.  POB ST51
 72.  WYP 2
 73.  POB TEMPPR3
 74.  SOZ PR3NEXT
 75.  SOB LOOP3
 76.  
 77. PR3NEXT:
 78.  PZS
 79.  MSK MASKA3
 80.  PWR
 81.  
 82. PRZERW4:
 83.  CZM MASKA4
 84.  MAS 1
 85.  DNS
 86.  POB ILE
 87.  
 88. LOOP4:
 89.  ODE ST1
 90.  ŁAD TEMPPR4
 91.  POB ST52
 92.  WYP 2
 93.  POB TEMPPR4
 94.  SOZ PR4NEXT
 95.  SOB LOOP4
 96.  
 97. PR4NEXT:
 98.  PZS
 99.  MSK MASKA4
 100.  PWR
 101.  
 102. ST1: RST 1
 103. ST49: RST 49
 104. ST50: RST 50
 105. ST51: RST 51
 106. ST52: RST 52
 107. MASKA: RPA
 108. MASKA2: RPA
 109. MASKA3: RPA
 110. MASKA4: RPA
 111. TEMP: RPA
 112. ST97: RST 97
 113. ST26: RST 26
 114. ILE: RST 10
 115. TEMPPR1: RPA
 116. TEMPPR2: RPA
 117. TEMPPR3: RPA
 118. TEMPPR4: RPA
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top