diilmac

EvoGUI_0.4.13 - /pl/locale.cfg

Mar 23rd, 2016
165
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. sensor.day_time.name=Godzina/światło słoneczne
 2. sensor.day_time.format=Jest __1__. Jasność: __2__.
 3. sensor.day_time.day_format=Jest __1__ w dniu __2__. Jasność: __3__
 4. sensor.day_time.settings.title=Ustawienia Godzina/światło słoneczne
 5. sensor.day_time.settings.show_day_number=Pokaż aktualny dzień planetarny od wylądowania.
 6. sensor.day_time.settings.minute_rounding=Zaokrąglić wyświetlane minuty do kwadransu (xx:15, xx:30, itd).
 7.  
 8. sensor.evolution_factor.name=Współczynnik ewolucji
 9. sensor.evolution_factor.format=Ewolucja obcych: __1__.
 10. sensor.evolution_factor.settings.title=Ustawienia Współczynnik Ewolucji
 11. sensor.evolution_factor.settings.extra_precision=Pokaż cztery dziesiętne (x.1234%) zamiast jednego (x.1%).
 12.  
 13. sensor.play_time.name=Czas gry
 14. sensor.play_time.format=Czas gry: __1__.
 15. sensor.play_time.single_day_fragment=1 dzień,
 16. sensor.play_time.multi_day_fragment=__1__ dni,
 17. sensor.play_time.settings.title=Ustawienia Czas gry
 18. sensor.play_time.settings.show_days=Pokaż dni ("2 dni, 01:00" zamiast "49:00")
 19. sensor.play_time.settings.show_seconds=Pokaż sekundy ("gg:mm:ss" zamiast "gg:mm").
 20.  
 21. sensor.player_locations.name=Gracze
 22. sensor.player_locations.format=Gracze:
 23. sensor.player_locations.err_no_name=Nie masz nazwy użytkownika gry wieloosobowej, lista graczy wyłączona.
 24. sensor.player_locations.local_player=Lokalny gracz
 25. sensor.player_locations.surface_fragment=na __1__
 26. sensor.player_locations.offline_fragment=[Offline]
 27. sensor.player_locations.settings.title=Ustawienia Graczy
 28. sensor.player_locations.settings.show_player_index=Pokaż index gracza
 29. sensor.player_locations.settings.show_position=Pokaż koordynaty
 30. sensor.player_locations.settings.show_surface=Pokaż powierzchnię na której jest gracz
 31. sensor.player_locations.settings.show_direction=Pokaż kierunek drogi dotarcia do gracza
 32. sensor.player_locations.settings.show_offline=Pokaż graczy offline
 33.  
 34. sensor.pollution_around_player.name=Poziom zanieczyszczenia
 35. sensor.pollution_around_player.format=Zanieczyszczenie: __1__
 36.  
 37. sensor.kill_count.name=Liczba zabitych
 38. sensor.kill_count.format=Zabito: __1__, __2__, __3__.
 39. sensor.kill_count.biter_fragment_single=1 obcy
 40. sensor.kill_count.biter_fragment_multiple=__1__ obcych
 41. sensor.kill_count.spawner_fragment_single=1 legowisko
 42. sensor.kill_count.spawner_fragment_multiple=__1__ legowisk
 43. sensor.kill_count.other_fragment_single=1 inny
 44. sensor.kill_count.other_fragment_multiple=__1__ innych
 45.  
 46.  
 47. settings_title=Ustawienia EvoGUI
 48.  
 49. settings.core_settings.title=Ustawienia główne
 50. settings.core_settings.update_freq_left=Aktualizuj EvoGUI co
 51. settings.core_settings.update_freq_right=tyknięć (60 tyknięć na sekunde)
 52.  
 53. settings.sensors_frame.title=Ustawienia Czujnika
 54.  
 55. settings_always_visible=Widać zawsze
 56. settings_in_popup=Widać po rozwinięciu
 57.  
 58. settings_close=Zamknij
 59.  
 60.  
 61. direction.north=PN
 62. direction.south=PD
 63. direction.east=W
 64. direction.west=Z
 65. direction.northeast=PN-W
 66. direction.northwest=PN-Z
 67. direction.southeast=PD-W
 68. direction.southwest=PD-Z
 69. direction.unknown=?
 70.  
 71.  
 72. err_generic=[EvoGUI|__1__] Błąd: __2__
 73. err_specific=[EvoGUI|__1__|__2__] Błąd: __3__
 74.  
 75. err_settings_badcall=__1__ called on the wrong thing!
 76. err_settings_whatsensor=__1__ nie można znaleść czujnika!
 77. err_settings_whatsettings=__1__ wezwanie do ustawień-mniej czujników!
 78.  
 79. err_needplayername=[EvoGUI] Potrzebujesz nazwy gracza!
 80. err_nosuchplayer=[EvoGUI] Nie ma takiego gracza: __1__!
 81. err_noplayerdata=[EvoGUI] Brak danych o graczu __1__!
 82.  
 83. err_nosensorname=[EvoGUI] Brakuje nazwy czujnika!
 84. err_no_sensor_data=[EvoGUI] Brakuje zdalnych danych z czujników!
 85. err_sensor_missing_field=[EvoGUI] Brakuje __1__ zdalnego czujnika wymagany w polu __2__!
 86. err_nosensortext=[EvoGUI] Brakuje tekstu czujnika __1__!
 87. err_nosensorcaption=[EvoGUI] Brakuje nagłówka do __1__!
 88. err_nosensorfound=[EvoGUI] Brak czujnika odpowiadającego nazwie __1__! Utwórz pierw czujnik.
RAW Paste Data