S_Madanska

9.2условия

Feb 9th, 2022 (edited)
136
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 3.25 KB | None
 1. -----------------------------------------------------------------------------------------
 2. --------------------------------Homework-------------------------------------------------
 3. -----------------------------------------------------------------------------------------
 4.  
 5.     -- Задача.
 6.     -- Имена, заплата и длъжност на служителите, които работят в отдел 80
 7.     -- и не са обработвали поръчки до момента;
 8.  
 9.     -- Задача 4-9.
 10.     -- Да се изведат имената на всички клиенти и id на поръчките им.
 11.     -- В резултатния набор да участват и клиентите, които все още не са правили поръчки.
 12.  
 13.     -- Задача 4-11.
 14.     -- Да се изведат имената на всички клиенти, които са от държави в регион „Западна Европа“
 15.  
 16.  
 17. -----------------------------------------------------------------------------------------
 18. --------------------------------- Задачи:  ----------------------------------------------
 19. -----------------------------------------------------------------------------------------
 20.  
 21.     --Зад 0.4
 22.     --Клиентите, които са поръчвали през 2000 година
 23.  
 24.     --ЗАД 0.5
 25.     --Служителите, които са обработили повече от 5 поръчки
 26.  
 27.  
 28. -----------------------------------------------------------------------------------------
 29. ---------------------------------4.7.2. OFFSET и FETCH ----------------------------------
 30. -----------------------------------------------------------------------------------------
 31.  
 32.     /* Пример 4-21.
 33.    петимата служители, започвайки от 10-ти ред, подредени по дата на постъпване.
 34.    Първата заявка ще покаже всички за демонстрация, втората ще извърши подбора.
 35.     */
 36.  
 37.  
 38.     /* 4.7.3. Задачи
 39.    Задача 4-12.
 40.    вторите 10 най-добре платени служители (подредени по заплата низходящо).
 41.     */
 42.      
 43. -----------------------------------------------------------------------------------------
 44. -----------------------------ЗАДАЧА ЗА ДОМАШНА:------------------------------------------
 45. -----------------------------------------------------------------------------------------
 46.     /* Задача 4-13.
 47.    Да се изведат име, фамилия и пол на клиентите, направили последните 5 поръчки.
 48.     */
 49.  
 50. ----------------------------------------------------------------------------------------
 51. -----------------------------Изгледи = Views--------------------------------------------
 52. -----------------------------Създаване на изгледи---------------------------------------
 53.  
 54.     --Пример 5-1.
 55.     --Да се създаде изглед, който съдържа име и фамилия на клиентите, както и
 56.     --номер и дата на поръчките, които те са направили.
RAW Paste Data Copied