Guest User

Untitled

a guest
Apr 14th, 2020
74
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 14-04-2020
 2. Uruchomiony przez seba6 (administrator) DESKTOP-UESFUCD (ASUSTeK Computer Inc. K53SJ) (14-04-2020 20:58:57)
 3. Uruchomiony z C:\Users\seba6\Downloads
 4. Załadowane profile: seba6 (Dostępne profile: seba6)
 5. Platform: Windows 10 Pro Wersja 1909 18363.720 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Domyślna przeglądarka: Chrome
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. () [Brak podpisu cyfrowego] C:\Users\seba6\AppData\Roaming\Crystal-Launcher\natives\win64\jcef_helper.exe
 15. (@ByELDI -> @ByELDI) [Brak podpisu cyfrowego] C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe
 16. (CPUID -> CPUID) C:\Program Files\CPUID\HWMonitor\HWMonitor.exe
 17. (Easeware Technology Limited -> Easeware) C:\Program Files\Easeware\DriverEasy\DriverEasy.exe
 18. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe <23>
 19. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler.exe
 20. (Google LLC -> Google LLC) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.35.452\GoogleCrashHandler64.exe
 21. (Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
 22. (Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
 23. (Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
 24. (Intel(R) pGFX -> Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IntelCpHeciSvc.exe
 25. (IObit Information Technology -> IObit) C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\7.4.0\DriverBooster.exe
 26. (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
 27. (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
 28. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_2019.18114.19418.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
 29. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.XboxGamingOverlay_2.26.14003.0_x64__8wekyb3d8bbwe\GameBar.exe
 30. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe <2>
 31. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\GameBarPresenceWriter.exe
 32. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\msconfig.exe
 33. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\SecurityHealthHost.exe
 34. (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\Taskmgr.exe
 35. (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe <2>
 36. (Oracle America, Inc. -> Oracle Corporation) C:\Users\seba6\AppData\Roaming\Crystal-Launcher\runtime\64\jre1.8.0_211\bin\javaw.exe <2>
 37. (Qualcomm Atheros -> Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Windows\System32\drivers\AdminService.exe
 38. (Tonec Inc. -> Tonec Inc.) C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe
 39. (win.rar GmbH -> Alexander Roshal) C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
 40.  
 41. ==================== Rejestr (filtrowane) ===================
 42.  
 43. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 44.  
 45. HKU\S-1-5-21-3759563158-2444596701-3866858294-1001\...\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_C0F1F39FF7FCE0EE3B0476F665698B09] => "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --no-startup-window /prefetch:5
 46. HKU\S-1-5-21-3759563158-2444596701-3866858294-1001\...\Run: [Discord] => C:\Users\seba6\AppData\Local\Discord\app-0.0.306\Discord.exe [90950968 2020-02-24] (Discord Inc. -> Discord Inc.)
 47. HKU\S-1-5-21-3759563158-2444596701-3866858294-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3371296 2020-04-04] (Valve -> Valve Corporation)
 48. HKU\S-1-5-21-3759563158-2444596701-3866858294-1001\...\Run: [IDMan] => C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe [4172656 2020-02-08] (Tonec Inc. -> Tonec Inc.)
 49. HKU\S-1-5-21-3759563158-2444596701-3866858294-1001\...\RunOnce: [Application Restart #1] => C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe --flag-switches-begin --flag-switches-end --enable-audio-service-sandbox --restore-last-session --flag-switches-begin --flag-switches-end - (dane wartości zawierają 102 znaków więcej).
 50. HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\81.0.4044.92\Installer\chrmstp.exe [2020-04-07] (Google LLC -> Google LLC)
 51. AppInit_DLLs: C:\Windows\system32\DriverStore\FileRepository\nvam.inf_amd64_6319fc811e174a2b\nvinitx.dll => C:\Windows\system32\DriverStore\FileRepository\nvam.inf_amd64_6319fc811e174a2b\nvinitx.dll [209128 2020-04-07] (NVIDIA Corporation PE Sign v2016 -> NVIDIA Corporation)
 52. AppInit_DLLs-x32: C:\Windows\system32\DriverStore\FileRepository\nvam.inf_amd64_6319fc811e174a2b\nvinit.dll => C:\Windows\system32\DriverStore\FileRepository\nvam.inf_amd64_6319fc811e174a2b\nvinit.dll [182600 2020-04-07] (NVIDIA Corporation PE Sign v2016 -> NVIDIA Corporation)
 53.  
 54. ==================== Zaplanowane zadania (filtrowane) ============
 55.  
 56. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 57.  
 58. Task: {017C0F30-851C-4070-9DE4-E846FE40F1A7} - System32\Tasks\AutoPico Daily Restart => C:\Program Files\KMSpico\AutoPico.exe [745664 2016-01-12] (@ByELDI -> @ByELDI) [Brak podpisu cyfrowego]
 59. Task: {0486E8EE-CC25-4FCC-9C72-681A7E20FA48} - System32\Tasks\Driver Booster Update => C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\7.4.0\AutoUpdate.exe [2369808 2020-03-06] (IObit Information Technology -> IObit)
 60. Task: {0DB61C60-BB6B-49FE-BB58-6B91F346B991} - System32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (seba6) => C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\7.4.0\DriverBooster.exe [7929616 2020-04-03] (IObit Information Technology -> IObit)
 61. Task: {7536835F-A861-4CAF-8A6D-B518320CE2FE} - System32\Tasks\Driver Booster Scheduler => C:\Program Files (x86)\IObit\Driver Booster\7.4.0\Scheduler.exe [149776 2020-02-27] (IObit Information Technology -> IObit)
 62. Task: {CFCBC07D-CF31-42DE-B72A-F13D736BB16C} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153752 2020-04-07] (Google Inc -> Google Inc.)
 63. Task: {D0029F54-0915-4CEC-8A6D-D307ACFB7009} - System32\Tasks\Driver Easy Scheduled Scan => C:\Program Files\Easeware\DriverEasy\DriverEasy.exe [3660232 2020-02-17] (Easeware Technology Limited -> Easeware)
 64. Task: {E4327782-1BF1-44F7-AA11-BAB4F864FA0A} - System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA => C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [153752 2020-04-07] (Google Inc -> Google Inc.)
 65.  
 66. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przesunięcie pliku zadania (.job). Plik uruchamiany docelowo przez zadanie nie zostanie przeniesiony.)
 67.  
 68. Task: C:\Windows\Tasks\Driver Easy Scheduled Scan.job => C:\Program Files\Easeware\DriverEasy\DriverEasy.exe
 69.  
 70. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 71.  
 72. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 73.  
 74. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.9.1
 75. Tcpip\..\Interfaces\{7cc0260a-e9d9-42d3-a064-ad4ca7da1de0}: [DhcpNameServer] 192.168.9.1
 76.  
 77. Internet Explorer:
 78. ==================
 79. BHO: IDM integration (IDMIEHlprObj Class) -> {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMIECC64.dll [2020-01-21] (Tonec Inc. -> Internet Download Manager, Tonec Inc.)
 80. BHO-x32: IDM integration (IDMIEHlprObj Class) -> {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} -> C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMIECC.dll [2020-01-21] (Tonec Inc. -> Internet Download Manager, Tonec Inc.)
 81.  
 82. FireFox:
 83. ========
 84. FF HKU\S-1-5-21-3759563158-2444596701-3866858294-1001\...\SeaMonkey\Extensions: [mozilla_cc@internetdownloadmanager.com] - C:\Users\seba6\AppData\Roaming\IDM\idmmzcc5
 85. FF Extension: (IDM CC) - C:\Users\seba6\AppData\Roaming\IDM\idmmzcc5 [2020-04-07] [Przestarzałe] [Brak podpisu cyfrowego]
 86. FF HKU\S-1-5-21-3759563158-2444596701-3866858294-1001\...\SeaMonkey\Extensions: [mozilla_cc2@internetdownloadmanager.com] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc2.xpi
 87. FF Extension: (IDM integration) - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\idmmzcc2.xpi [2017-12-20] [Przestarzałe]
 88. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2018-03-24] (NVIDIA Corporation PE Sign v2016 -> NVIDIA Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
 89. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2018-03-24] (NVIDIA Corporation PE Sign v2016 -> NVIDIA Corporation) [Brak podpisu cyfrowego]
 90.  
 91. Chrome:
 92. =======
 93. CHR Profile: C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2020-04-14]
 94. CHR Notifications: Default -> hxxps://www.facebook.com; hxxps://www.youtube.com
 95. CHR HomePage: Default -> hxxp://www.google.com/
 96. CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.com/","hxxps://www.google.com/","about:blank","search.mpc.am","hxxps://www.google.com/","hxxps://www.google.com/","hxxps://www.google.com/","hxxps://encrypted.google.com","hxxps://manjaro.org"
 97. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2020-04-07]
 98. CHR Extension: (h264ify) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aleakchihdccplidncghkekgioiakgal [2020-04-07]
 99. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2020-04-07]
 100. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2020-04-07]
 101. CHR Extension: (Bloker reklam AdGuard) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bgnkhhnnamicmpeenaelnjfhikgbkllg [2020-04-14]
 102. CHR Extension: (Touch VPN - Secure and unlimited VPN proxy) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\bihmplhobchoageeokmgbdihknkjbknd [2020-04-07]
 103. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2020-04-07]
 104. CHR Extension: (Watch2Gether) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cimpffimgeipdhnhjohpbehjkcdpjolg [2020-04-07]
 105. CHR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2020-04-07]
 106. CHR Extension: (Invite post likers to like page for Facebook™) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dfhnkeijhilolcebpchcdiclpejojodb [2020-04-11]
 107. CHR Extension: (Daxab Ultimate) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\enakmcmeealkdoeindgoeogldodhdeda [2020-04-07]
 108. CHR Extension: (Multiple Tools for Facebook) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eojdckfcadamkapabechhbnkleligand [2020-04-14]
 109. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2020-04-07]
 110. CHR Extension: (Pulpit zdalny Chrome) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp [2020-04-07]
 111. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2020-04-07]
 112. CHR Extension: (Okręty) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hjgmfhnanfbghmpcbdfgpigcgdbaggfm [2020-04-07]
 113. CHR Extension: (Chrome Remote Desktop) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\inomeogfingihgjfjlpeplalcfajhgai [2020-04-07]
 114. CHR Extension: (Google Play) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\komhbcfkdcgmcdoenjcjheifdiabikfi [2020-04-07]
 115. CHR Extension: (IDM Integration Module) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek [2020-04-07]
 116. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2020-04-07]
 117. CHR Extension: (vidIQ Vision for YouTube) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pachckjkecffpdphbpmfolblodfkgbhl [2020-04-14]
 118. CHR Extension: (Speedtest by Ookla) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh [2020-04-07]
 119. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2020-04-07]
 120. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\seba6\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2020-04-07]
 121. CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMGCExt.crx [2020-02-08]
 122. CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ngpampappnmepgilojfohadhhmbhlaek] - C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMGCExt.crx [2020-02-08]
 123.  
 124. ==================== Usługi (filtrowane) ===================
 125.  
 126. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 127.  
 128. R4 AtherosSvc; C:\Windows\System32\drivers\AdminService.exe [409456 2020-04-07] (Qualcomm Atheros -> Windows (R) Win 7 DDK provider)
 129. S4 COMSysApp; C:\Windows\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} [21304 2019-03-19] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 130. S4 COMSysApp; C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} [19256 2019-03-19] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 131. S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [5929920 2020-04-14] (Microsoft Windows Publisher -> Microsoft Corporation)
 132. R4 Service KMSELDI; C:\Program Files\KMSpico\Service_KMS.exe [745664 2016-01-12] (@ByELDI -> @ByELDI) [Brak podpisu cyfrowego]
 133. R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [4098056 2019-03-19] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 134. R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [113992 2019-03-19] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 135. R4 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
 136.  
 137. ===================== Sterowniki (filtrowane) ===================
 138.  
 139. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 140.  
 141. R3 athr; C:\Windows\System32\drivers\athw10x.sys [4321160 2020-04-07] (Qualcomm Atheros -> Qualcomm Atheros Communications, Inc.)
 142. R3 cpuz145; C:\Windows\temp\cpuz145\cpuz145_x64.sys [49968 2020-04-14] (CPUID -> CPUID)
 143. R1 HWiNFO32; C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2020-04-07] (Martin Malik - REALiX -> REALiX(tm))
 144. R3 nvlddmkm; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvam.inf_amd64_6319fc811e174a2b\nvlddmkm.sys [17544792 2020-04-07] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 145. R0 nvpciflt; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nvam.inf_amd64_6319fc811e174a2b\nvpciflt.sys [48488 2020-04-07] (NVIDIA Corporation -> NVIDIA Corporation)
 146. R3 rt640x64; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [1162832 2020-04-07] (Realtek Semiconductor Corp. -> Realtek )
 147. R3 RTSUER; C:\Windows\system32\Drivers\RtsUer.sys [450152 2020-04-07] (Realtek Semiconductor Corp. -> Realsil Semiconductor Corporation)
 148. S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\WdBoot.sys [46472 2019-03-19] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
 149. R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdFilter.sys [333784 2019-03-19] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 150. R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [62432 2019-03-19] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 151.  
 152. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 153.  
 154. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 155.  
 156.  
 157. ==================== Jeden miesiąc (utworzone) ===================
 158.  
 159. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 160.  
 161. 2020-04-14 21:04 - 2020-04-14 21:04 - 003927286 _____ C:\Users\seba6\Downloads\1586727706_by_Charakterek.mp4
 162. 2020-04-14 20:58 - 2020-04-14 21:01 - 000016965 _____ C:\Users\seba6\Downloads\FRST.txt
 163. 2020-04-14 20:58 - 2020-04-14 21:00 - 000000000 ____D C:\FRST
 164. 2020-04-14 20:57 - 2020-04-14 20:57 - 002281472 _____ (Farbar) C:\Users\seba6\Downloads\FRST64.exe
 165. 2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 000003912 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Driver Easy Scheduled Scan
 166. 2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 000001012 _____ C:\Users\Public\Desktop\Driver Easy.lnk
 167. 2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 000000438 _____ C:\Windows\Tasks\Driver Easy Scheduled Scan.job
 168. 2020-04-14 20:27 - 2020-04-14 20:27 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Easy
 169. 2020-04-14 20:24 - 2020-04-14 20:24 - 004349214 _____ C:\Users\seba6\Downloads\Driver Easy Pro 5.6.14 33488 + Key.rar
 170. 2020-04-14 20:24 - 2013-10-14 23:22 - 000000313 _____ C:\Users\seba6\Desktop\License.dat
 171. 2020-04-14 20:19 - 2020-04-14 20:27 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\Easeware
 172. 2020-04-14 20:19 - 2020-04-14 20:19 - 000000000 ____D C:\Program Files\Easeware
 173. 2020-04-14 06:08 - 2020-02-03 22:56 - 000835688 _____ (Adobe) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 174. 2020-04-14 06:08 - 2020-02-03 22:56 - 000179608 _____ (Adobe) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 175. 2020-04-14 06:02 - 2020-04-14 06:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ssh
 176. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:17 - 011330576 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igdumd32.dll
 177. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:17 - 001086408 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxcmrt64.dll
 178. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:17 - 000975184 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igfxcmrt32.dll
 179. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:17 - 000558728 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhsip64.dll
 180. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:17 - 000553424 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iglhsip32.dll
 181. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:17 - 000242800 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\iglhcp64.dll
 182. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:17 - 000206000 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iglhcp32.dll
 183. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:17 - 000051184 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxexps.dll
 184. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 003529352 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxcmjit64.dll
 185. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 003139208 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igfxcmjit32.dll
 186. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000593544 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfx11cmrt64.dll
 187. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000560776 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igfx11cmrt32.dll
 188. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000536664 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
 189. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000460936 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdev.dll
 190. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000458376 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrell.lrc
 191. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000457864 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfra.lrc
 192. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000457864 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxresn.lrc
 193. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000457352 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrrus.lrc
 194. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000457344 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrrom.lrc
 195. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000456840 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsky.lrc
 196. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000456840 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptg.lrc
 197. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000456840 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnld.lrc
 198. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000456840 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrita.lrc
 199. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000456840 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrhrv.lrc
 200. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000456840 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdeu.lrc
 201. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000456328 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrhun.lrc
 202. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000456328 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrfin.lrc
 203. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000456328 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcsy.lrc
 204. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000455816 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtrk.lrc
 205. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000455816 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrsve.lrc
 206. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000455816 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrslv.lrc
 207. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000455816 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrptb.lrc
 208. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000455816 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrnor.lrc
 209. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000455304 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrtha.lrc
 210. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000455304 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrdan.lrc
 211. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000453768 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrheb.lrc
 212. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000453768 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrara.lrc
 213. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000450184 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrjpn.lrc
 214. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000449160 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrkor.lrc
 215. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000447112 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrcht.lrc
 216. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000446600 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrchs.lrc
 217. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000428680 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxTMM.dll
 218. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000402568 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpph.dll
 219. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000348808 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igfxdv32.dll
 220. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000304264 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrenu.lrc
 221. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000300128 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IntelCpHeciSvc.exe
 222. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000276064 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxext.exe
 223. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000160392 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxdo.dll
 224. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000145032 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxcpl.cpl
 225. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000134280 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCoIn_v4459.dll
 226. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000043144 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igfxexps32.dll
 227. 2020-04-14 05:55 - 2017-03-09 01:16 - 000027784 _____ ( ) C:\Windows\system32\IGFXDEVLib.dll
 228. 2020-04-14 05:55 - 2016-05-19 10:58 - 000017086 _____ C:\Windows\system32\iglhxs64.vp
 229. 2020-04-14 05:54 - 2017-03-09 01:17 - 011460448 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\igd10umd32.dll
 230. 2020-04-14 05:54 - 2017-03-09 01:16 - 013046920 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\ig4icd64.dll
 231. 2020-04-14 05:54 - 2017-03-09 01:16 - 010829448 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ig4icd32.dll
 232. 2020-04-14 05:54 - 2017-03-09 01:16 - 005925984 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\GfxUI.exe
 233. 2020-04-14 05:54 - 2017-03-09 01:16 - 000206944 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\difx64.exe
 234. 2020-04-14 05:54 - 2017-03-09 01:16 - 000193160 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\gfxSrvc.dll
 235. 2020-04-14 05:54 - 2017-03-09 01:16 - 000119432 _____ C:\Windows\system32\igdde64.dll
 236. 2020-04-14 05:54 - 2017-03-09 01:16 - 000099464 _____ C:\Windows\SysWOW64\igdde32.dll
 237. 2020-04-14 05:44 - 2020-04-14 05:51 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
 238. 2020-04-14 05:44 - 2020-04-14 05:44 - 121542864 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
 239. 2020-04-14 05:42 - 2020-04-14 04:50 - 000744808 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
 240. 2020-04-14 05:31 - 2020-04-14 05:31 - 011607552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
 241. 2020-04-14 05:31 - 2020-04-14 05:31 - 009711616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wmp.dll
 242. 2020-04-14 05:31 - 2020-04-14 05:31 - 005502464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdp.dll
 243. 2020-04-14 05:31 - 2020-04-14 05:31 - 004308480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\cdp.dll
 244. 2020-04-14 05:31 - 2020-04-14 05:31 - 001541632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wbengine.exe
 245. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 025444352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Hydrogen.dll
 246. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 022635008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
 247. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 019850240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
 248. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 019812352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HologramWorld.dll
 249. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 018027008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
 250. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 008013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
 251. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 007755776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
 252. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 007259648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
 253. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 007017472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mstscax.dll
 254. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 006285312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
 255. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 005911040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
 256. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 004855808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
 257. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 004580352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
 258. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 004348408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Mirage.dll
 259. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 004129648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfcore.dll
 260. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 003819520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
 261. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 003525592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfcore.dll
 262. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 003488768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msi.dll
 263. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 003243296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Mirage.dll
 264. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 002956688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmp4srcsnk.dll
 265. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
 266. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 002755584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
 267. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 002494744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
 268. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 002315680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
 269. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 002230232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfasfsrcsnk.dll
 270. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 002224952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ResetEngine.dll
 271. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 002180408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\workfolderssvc.dll
 272. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 002072664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
 273. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 002031104 _____ C:\Windows\system32\rdpnano.dll
 274. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001867816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
 275. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001835128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsrcsnk.dll
 276. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001770552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winmde.dll
 277. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001610240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HologramCompositor.dll
 278. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001555904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfplat.dll
 279. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001540096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
 280. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001490640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsvr.dll
 281. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001417976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
 282. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001319936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webplatstorageserver.dll
 283. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001282944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfreadwrite.dll
 284. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001273856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll
 285. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001272360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
 286. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001214976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\reseteng.dll
 287. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001151816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
 288. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001108040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfsvr.dll
 289. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001098720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DolbyDecMFT.dll
 290. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001080832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpcore.dll
 291. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001060352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\termsrv.dll
 292. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001012792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
 293. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 001000960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Mirage.Internal.dll
 294. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000996352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
 295. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000952416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DolbyDecMFT.dll
 296. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000923136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeManager.dll
 297. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000890368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\HolographicExtensions.dll
 298. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
 299. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000882688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CPFilters.dll
 300. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000852480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieproxy.dll
 301. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000843776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 302. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkfoldersControl.dll
 303. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000828216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppVClient.exe
 304. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000805888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscui.dll
 305. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clusapi.dll
 306. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000757632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mfreadwrite.dll
 307. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FrameServer.dll
 308. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000739328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscsvc.dll
 309. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbc32.dll
 310. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000705536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
 311. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
 312. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\CPFilters.dll
 313. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000685056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
 314. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000667136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
 315. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000667136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EdgeManager.dll
 316. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000604160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\odbc32.dll
 317. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\csc.sys
 318. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000562176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
 319. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000537608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf.dll
 320. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000525312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsecedit.dll
 321. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000516544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
 322. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000510768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\systemreset.exe
 323. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000486400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
 324. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000476672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\resutils.dll
 325. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DscCore.dll
 326. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000450560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpclip.exe
 327. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000444416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSFlacDecoder.dll
 328. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000430080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\werui.dll
 329. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000422912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpencom.dll
 330. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000421376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
 331. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSFlacDecoder.dll
 332. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000370688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieproxy.dll
 333. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000366416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfsensorgroup.dll
 334. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000353280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpencom.dll
 335. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000345088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
 336. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000328192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\upnphost.dll
 337. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000324608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FSClient.dll
 338. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000309248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tapisrv.dll
 339. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000287744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSFlacEncoder.dll
 340. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000268800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
 341. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DAFMCP.dll
 342. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tapisrv.dll
 343. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000249344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srrstr.dll
 344. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000239616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSFlacEncoder.dll
 345. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ddpchunk.dll
 346. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000227840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IndexedDbLegacy.dll
 347. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkFoldersShell.dll
 348. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000214528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdsdwmdr.dll
 349. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000194560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\recdisc.exe
 350. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DWWIN.EXE
 351. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000183808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ResetEngOnline.dll
 352. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\IndexedDbLegacy.dll
 353. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000174392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AppvVemgr.sys
 354. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
 355. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000153912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AppvVfs.sys
 356. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000145208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CscMig.dll
 357. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000139776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakrathunk.dll
 358. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000138040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\AppVStrm.sys
 359. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdWSD.dll
 360. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakradiag.dll
 361. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000105472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakrathunk.dll
 362. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000105472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WorkFolders.exe
 363. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000099712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FsIso.exe
 364. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000097080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
 365. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tsgqec.dll
 366. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000089600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dfrgui.exe
 367. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\fdSSDP.dll
 368. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeedsbs.dll
 369. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000078848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProvSysprep.dll
 370. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tsgqec.dll
 371. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iemigplugin.dll
 372. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iemigplugin.dll
 373. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000059221 _____ C:\Windows\system32\srms.dat
 374. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000058368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\udhisapi.dll
 375. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000057856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SrTasks.exe
 376. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000042296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SysResetErr.exe
 377. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\upnpcont.exe
 378. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000032056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdpvideominiport.sys
 379. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimsg.dll
 380. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
 381. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000019768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ResetEngine.exe
 382. 2020-04-14 05:30 - 2020-04-14 05:30 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeedssync.exe
 383. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:30 - 025900544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
 384. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 006520776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 385. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 006084344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windows.storage.dll
 386. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 005764664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
 387. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 005112832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
 388. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 004538880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
 389. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 003971808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe
 390. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 003860832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtmpltfm.dll
 391. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 002875904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\esent.dll
 392. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 002861568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xpsservices.dll
 393. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 002800640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32kfull.sys
 394. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 002740736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\directml.dll
 395. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 002584008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\combase.dll
 396. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 002561536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
 397. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 002307584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmSvc.dll
 398. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 002305536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssrch.dll
 399. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 002259872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
 400. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 002021888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
 401. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001985104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
 402. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001916744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioEng.dll
 403. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001729024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallService.dll
 404. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001688064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsPrint.dll
 405. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001684992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
 406. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001665416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user32.dll
 407. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001664896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
 408. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001562424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpserverbase.dll
 409. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001484600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsCodecs.dll
 410. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001458688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GdiPlus.dll
 411. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001413632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32full.dll
 412. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001412096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettings.Handlers.dll
 413. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001398584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvix64.exe
 414. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001284096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werconcpl.dll
 415. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001283600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecConfig.efi
 416. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001264128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Speech.dll
 417. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001260544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpsharercom.dll
 418. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001218632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ClipUp.exe
 419. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001216000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdclt.exe
 420. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001213752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpbase.dll
 421. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001195008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdengin2.dll
 422. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001190912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Microsoft.Graphics.Display.DisplayEnhancementService.dll
 423. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001154448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AudioSes.dll
 424. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001088000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MCRecvSrc.dll
 425. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001083392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clusapi.dll
 426. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001077048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvax64.exe
 427. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001054376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
 428. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001031680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XpsPrint.dll
 429. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 001007672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ole32.dll
 430. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000980320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtmpal.dll
 431. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000935040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Taskmgr.exe
 432. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000915296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtmcodecs.dll
 433. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000913408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
 434. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000904504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ReAgent.dll
 435. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000895488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.Immersive.dll
 436. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000892696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll
 437. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windowsperformancerecordercontrol.dll
 438. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000857088 _____ C:\Windows\system32\MBR2GPT.EXE
 439. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000839680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
 440. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000836608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TpmCoreProvisioning.dll
 441. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comdlg32.dll
 442. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000788992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
 443. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000784384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
 444. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000783480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tcblaunch.exe
 445. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000776488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxgi.dll
 446. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000774664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\securekernel.exe
 447. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000769552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winhttp.dll
 448. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000768488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rpcrt4.dll
 449. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000748032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
 450. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000732000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ortcengine.dll
 451. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000704512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.FileExplorer.dll
 452. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000691712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comdlg32.dll
 453. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000680448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vpnike.dll
 454. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000680184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wer.dll
 455. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000673080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comctl32.dll
 456. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000670720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchIndexer.exe
 457. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000669496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\computecore.dll
 458. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000668672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsecedit.dll
 459. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000668296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
 460. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\netlogon.dll
 461. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000654336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\uReFS.dll
 462. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
 463. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000629760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ipnathlp.dll
 464. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000627216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LicensingWinRT.dll
 465. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000623104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\resutils.dll
 466. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000613888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netprofmsvc.dll
 467. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000599552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ActivationManager.dll
 468. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000597816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wimgapi.dll
 469. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000595968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
 470. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000592896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\oleaut32.dll
 471. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000568120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\comctl32.dll
 472. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000562688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtrmgr.dll
 473. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000551824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sxs.dll
 474. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000542288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\StructuredQuery.dll
 475. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000532480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
 476. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000526848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlidprov.dll
 477. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000521728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.System.Launcher.dll
 478. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000518656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
 479. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtrmgr.dll
 480. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000512000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinapi.dll
 481. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000500736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
 482. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000500224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mprdim.dll
 483. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000497152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werui.dll
 484. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000494080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\defragsvc.dll
 485. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.UI.FileExplorer.dll
 486. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000486912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiobj.dll
 487. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000478792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sechost.dll
 488. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000469504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webio.dll
 489. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000469504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\daxexec.dll
 490. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000455168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\upnphost.dll
 491. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000453432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WerFault.exe
 492. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000441072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.MediaControl.dll
 493. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000422008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SgrmEnclave_secure.dll
 494. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\winspool.drv
 495. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000407040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DispBroker.Desktop.dll
 496. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000405632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Faultrep.dll
 497. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000403456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mprdim.dll
 498. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000399360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
 499. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\puiobj.dll
 500. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000382976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
 501. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000375504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AUDIOKSE.dll
 502. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dusmsvc.dll
 503. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000355840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsDocumentTargetPrint.dll
 504. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000336384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchProtocolHost.exe
 505. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000327680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgeIso.dll
 506. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32k.sys
 507. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpviewerax.dll
 508. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000307712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wincorlib.dll
 509. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000300392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\skci.dll
 510. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000299520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssvp.dll
 511. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000291840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ahcache.sys
 512. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000287232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sppcomapi.dll
 513. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000283136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
 514. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\AppxAllUserStore.dll
 515. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000277504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scecli.dll
 516. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000274464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BCP47Langs.dll
 517. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000270848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rdpviewerax.dll
 518. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msIso.dll
 519. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000251392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XpsDocumentTargetPrint.dll
 520. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmWmiPl.dll
 521. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
 522. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000226816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netprofm.dll
 523. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWWIN.EXE
 524. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000217600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msutb.dll
 525. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000214016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scecli.dll
 526. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000213984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EditionUpgradeManagerObj.dll
 527. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000211968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SearchFilterHost.exe
 528. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000210744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tcbloader.dll
 529. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000206336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndiswan.sys
 530. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\puiapi.dll
 531. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000199480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wermgr.exe
 532. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000193592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\weretw.dll
 533. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000190464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\regapi.dll
 534. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000190256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\logoncli.dll
 535. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000186880 _____ (Microsoft Corp.) C:\Windows\system32\Defrag.exe
 536. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000181248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\notepad.exe
 537. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000181248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\notepad.exe
 538. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\InstallServiceTasks.dll
 539. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LanguageComponentsInstaller.dll
 540. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtm.dll
 541. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\puiapi.dll
 542. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000168448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EditionUpgradeHelper.dll
 543. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000166400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MicrosoftAccountTokenProvider.dll
 544. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtm.dll
 545. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000160768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssph.dll
 546. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000158208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Winlangdb.dll
 547. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\notepad.exe
 548. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000152064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdWSD.dll
 549. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000150536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WerFaultSecure.exe
 550. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdrsvc.dll
 551. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000148992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MDMAppInstaller.exe
 552. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceUpdateAgent.dll
 553. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmAuto.dll
 554. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000143872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\SpatialAudioLicenseSrv.exe
 555. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000137216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pnpclean.dll
 556. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000136328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\omadmapi.dll
 557. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\NdisImPlatform.sys
 558. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000133944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ImplatSetup.dll
 559. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000133464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\BCP47mrm.dll
 560. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000130112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dmcmnutils.dll
 561. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000125440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdshext.dll
 562. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wercplsupport.dll
 563. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000120560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\profext.dll
 564. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DafPrintProvider.dll
 565. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\compstui.dll
 566. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000114176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\agilevpn.sys
 567. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000113152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssitlb.dll
 568. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AxInstSv.dll
 569. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000108544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fdSSDP.dll
 570. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\GraphicsCapture.dll
 571. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000105832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\OpenWith.exe
 572. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000105472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dfrgui.exe
 573. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000102760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\profapi.dll
 574. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000097280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\compstui.dll
 575. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\globinputhost.dll
 576. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000095232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
 577. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000093496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.dll
 578. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000093184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
 579. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EnterpriseDesktopAppMgmtCSP.dll
 580. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000089568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\win32u.dll
 581. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\asycfilt.dll
 582. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DafPrintProvider.dll
 583. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000087552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dot3api.dll
 584. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dot3msm.dll
 585. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000084496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hvservice.sys
 586. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\usoapi.dll
 587. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000074752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\asycfilt.dll
 588. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000072816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\remoteaudioendpoint.dll
 589. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000068408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DeviceReactivation.dll
 590. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000068096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\udhisapi.dll
 591. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\keyiso.dll
 592. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\findnetprinters.dll
 593. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManMigrationPlugin.dll
 594. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000066048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\enterpriseresourcemanager.dll
 595. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\printui.exe
 596. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000063488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtutils.dll
 597. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\printui.exe
 598. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmRes.dll
 599. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mssprxy.dll
 600. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AxInstUI.exe
 601. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000055376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtmmvrortc.dll
 602. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\findnetprinters.dll
 603. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rtutils.dll
 604. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dusmapi.dll
 605. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msscntrs.dll
 606. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mf3216.dll
 607. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
 608. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\npmproxy.dll
 609. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\UserLanguageProfileCallback.dll
 610. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000042336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tbs.dll
 611. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\upnpcont.exe
 612. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afunix.sys
 613. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\werdiagcontroller.dll
 614. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mcicda.dll
 615. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dusmtask.exe
 616. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsmprovhost.exe
 617. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Websocket.dll
 618. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WSManHTTPConfig.exe
 619. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LaunchWinApp.exe
 620. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sxstrace.exe
 621. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Drivers\afunix.sys
 622. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlmproxy.dll
 623. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mciwave.dll
 624. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WsmAgent.dll
 625. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mciseq.dll
 626. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msauserext.dll
 627. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000021520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kdhvcom.dll
 628. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msauserext.dll
 629. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icsunattend.exe
 630. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlmsprep.dll
 631. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
 632. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wsmplpxy.dll
 633. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iprtprio.dll
 634. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\LaunchTM.exe
 635. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000009216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iprtprio.dll
 636. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\DMAlertListener.ProxyStub.dll
 637. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msimg32.dll
 638. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000003584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TpmCertResources.dll
 639. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth9.bin
 640. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth8.bin
 641. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth7.bin
 642. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth6.bin
 643. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth5.bin
 644. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth4.bin
 645. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth3.bin
 646. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth2.bin
 647. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth12.bin
 648. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth11.bin
 649. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth10.bin
 650. 2020-04-14 05:29 - 2020-04-14 05:29 - 000000315 _____ C:\Windows\system32\DrtmAuth1.bin
 651. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 009930552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
 652. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 007604584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 653. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 007263992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
 654. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 006436352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
 655. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 006168064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.pcshell.dll
 656. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 005040640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
 657. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 004898144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtmpltfm.dll
 658. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 004563416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppsvc.exe
 659. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 004140544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsThresholdAdminFlowUI.dll
 660. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 004048896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SRH.dll
 661. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 003799552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
 662. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 003552768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
 663. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 003371720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
 664. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 002986808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
 665. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 002773568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
 666. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 002768440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
 667. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 002703872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebRuntimeManager.dll
 668. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 002698040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
 669. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 002087376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
 670. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001999952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
 671. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001972536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\refs.sys
 672. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001854976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
 673. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001835008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enterprisecsps.dll
 674. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001757304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.efi
 675. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001743888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppobjs.dll
 676. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001726480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
 677. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001697792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GdiPlus.dll
 678. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001657856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
 679. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001647072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32full.dll
 680. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001513040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
 681. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001482040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
 682. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001396152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
 683. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001394168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
 684. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001372160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NotificationController.dll
 685. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001366128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.efi
 686. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001354080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtmpal.dll
 687. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001300280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
 688. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001260480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
 689. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001182448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
 690. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001170960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
 691. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001153024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windowsperformancerecordercontrol.dll
 692. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001097728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Immersive.dll
 693. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001091936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtmcodecs.dll
 694. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001071184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Taskmgr.exe
 695. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001051448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pidgenx.dll
 696. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 001032544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ortcengine.dll
 697. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\refsutil.exe
 698. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000983896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
 699. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000974848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uDWM.dll
 700. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthSSO.dll
 701. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000929144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthService.exe
 702. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000921088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Management.dll
 703. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000898048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MdmDiagnostics.dll
 704. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000891736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
 705. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000877232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
 706. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000864256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netlogon.dll
 707. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000845312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
 708. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000838144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Language.dll
 709. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000824848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupEngine.dll
 710. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000796904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
 711. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000772096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
 712. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000765440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\uReFS.dll
 713. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000758800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimgapi.dll
 714. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000747320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
 715. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000741392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LicensingWinRT.dll
 716. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000734720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpksetup.exe
 717. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000661816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
 718. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000637440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinapi.dll
 719. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000636848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sxs.dll
 720. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000617784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hal.dll
 721. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000605896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll
 722. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000598528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webio.dll
 723. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000587064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupEngine.dll
 724. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SppExtComObj.Exe
 725. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000561464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
 726. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000558592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_Notifications.dll
 727. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000545432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.MediaControl.dll
 728. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppcext.dll
 729. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000518456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WerFault.exe
 730. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000516648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wimserv.exe
 731. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll
 732. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000477496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
 733. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000467952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Faultrep.dll
 734. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000465208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
 735. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000460800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\slui.exe
 736. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000457216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cldflt.sys
 737. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000457016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdbss.sys
 738. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000443904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgeIso.dll
 739. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000435200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wincorlib.dll
 740. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000416056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Classpnp.sys
 741. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000400696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\clfs.sys
 742. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000353960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppwinob.dll
 743. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000335448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
 744. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000330240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\omadmclient.exe
 745. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000329216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DiagnosticLogCSP.dll
 746. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000324616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
 747. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000320312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthAgent.dll
 748. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000309248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
 749. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msIso.dll
 750. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000307712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sppcomapi.dll
 751. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000281088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msutb.dll
 752. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000260920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
 753. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000259984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\logoncli.dll
 754. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000248064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\weretw.dll
 755. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000234984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditionUpgradeManagerObj.dll
 756. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wersvc.dll
 757. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000221200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
 758. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000203776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\regapi.dll
 759. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Win32CompatibilityAppraiserCSP.dll
 760. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000179720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 761. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000177152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditionUpgradeHelper.dll
 762. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000165832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WerFaultSecure.exe
 763. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000165504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dmcmnutils.dll
 764. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000164776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\omadmapi.dll
 765. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000143160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetSetupApi.dll
 766. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceMetadataRetrievalClient.dll
 767. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000133256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profapi.dll
 768. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000132624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\offlinelsa.dll
 769. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000120048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OpenWith.exe
 770. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NetDriverInstall.dll
 771. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000107832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetSetupApi.dll
 772. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000107832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthProxyStub.dll
 773. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000107008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DevicePairingExperienceMEM.dll
 774. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\utcutil.dll
 775. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000098104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\crashdmp.sys
 776. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsqmcons.exe
 777. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\keyiso.dll
 778. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000089616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceReactivation.dll
 779. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthSystray.exe
 780. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\enterpriseresourcemanager.dll
 781. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NetDriverInstall.dll
 782. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpremove.exe
 783. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000071480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32appinventorycsp.dll
 784. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000063288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecurityHealthHost.exe
 785. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000060928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf3216.dll
 786. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000058880 _____ C:\Windows\system32\runexehelper.exe
 787. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000056672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rtmmvrortc.dll
 788. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000052736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
 789. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000046592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Websocket.dll
 790. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000044544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werdiagcontroller.dll
 791. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LaunchWinApp.exe
 792. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000037392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wimmount.sys
 793. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sxstrace.exe
 794. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000020944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
 795. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MUILanguageCleanup.dll
 796. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LangCleanupSysprepAction.dll
 797. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pacjsworker.exe
 798. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LaunchTM.exe
 799. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000010752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DMAlertListener.ProxyStub.dll
 800. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpksetupproxyserv.dll
 801. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimg32.dll
 802. 2020-04-14 05:28 - 2020-04-14 05:28 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tier2punctuations.dll
 803. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:28 - 000522384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SystemSettingsAdminFlows.exe
 804. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 017787904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Xaml.dll
 805. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 007905784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windows.storage.dll
 806. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 006231200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StartTileData.dll
 807. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 004622280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
 808. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 004471296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputService.dll
 809. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 004005888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeContent.dll
 810. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 003977216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tellib.dll
 811. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 003728896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kfull.sys
 812. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 003708928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentServer.dll
 813. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 003587896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
 814. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 003263488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
 815. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 003260928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\esent.dll
 816. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 003143168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\directml.dll
 817. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 003110400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
 818. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 002870272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
 819. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 002808832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
 820. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 002715648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32kbase.sys
 821. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 002522112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAutomationCore.dll
 822. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 002474496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinapi.appcore.dll
 823. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 002453504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallService.dll
 824. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 002289152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 825. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 002157056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidsvc.dll
 826. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 002125904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll
 827. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 002071552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ISM.dll
 828. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001942016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
 829. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001885184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
 830. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001841152 _____ C:\Windows\system32\TextInputMethodFormatter.dll
 831. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001830200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpserverbase.dll
 832. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001823232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Speech.dll
 833. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001764336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
 834. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001762304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwansvc.dll
 835. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001751040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 836. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001657120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
 837. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001609216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpncore.dll
 838. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001602560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dosvc.dll
 839. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001581056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qmgr.dll
 840. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001505592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpbase.dll
 841. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001481216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpsharercom.dll
 842. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001480192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usocoreworker.exe
 843. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001413912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
 844. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001180160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
 845. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001149712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ApplyTrustOffline.exe
 846. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001092096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmCoreProvisioning.dll
 847. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001084216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ReAgent.dll
 848. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001083904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusUpdateHandlers.dll
 849. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001057792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmsvc.dll
 850. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001027000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ClipSVC.dll
 851. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 001009664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
 852. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000945384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
 853. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000916480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.Core.TextInput.dll
 854. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000914944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
 855. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000908504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXDeploymentClient.dll
 856. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000878080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Management.Service.dll
 857. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000874296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms2.sys
 858. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
 859. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000851968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
 860. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000833616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pkeyhelper.dll
 861. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000802304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bisrv.dll
 862. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000782848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifinetworkmanager.dll
 863. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000749568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ActivationManager.dll
 864. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000737280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.System.Launcher.dll
 865. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEndpointBuilder.dll
 866. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000732200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_StorageSense.dll
 867. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000727040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\agentactivationruntime.dll
 868. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000716288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\agentactivationruntimewindows.dll
 869. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000678928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
 870. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000678912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\daxexec.dll
 871. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000649728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidprov.dll
 872. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdpsvc.dll
 873. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000642216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TextInputFramework.dll
 874. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000638464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MBMediaManager.dll
 875. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000637240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storport.sys
 876. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000605184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotification.exe
 877. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000589592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiodg.exe
 878. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000568832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnprv.dll
 879. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000568832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Speech.UXRes.dll
 880. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000550400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
 881. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000540672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winspool.drv
 882. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000535552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usosvc.dll
 883. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000516096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotificationUx.exe
 884. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000464384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cloudAP.dll
 885. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000459688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotifyIcon.exe
 886. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.ApplicationModel.ConversationalAgent.dll
 887. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000448000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsEnvironment.Desktop.dll
 888. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000441144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
 889. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000433152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MicrosoftAccountExtension.dll
 890. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000429880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys
 891. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000415808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll
 892. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000401408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
 893. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Search.ProtocolHandler.MAPI2.dll
 894. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000379904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provengine.dll
 895. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000369504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BCP47Langs.dll
 896. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000368128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
 897. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000355840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WaaSMedicSvc.dll
 898. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000350720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_SpeechPrivacy.dll
 899. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppxAllUserStore.dll
 900. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000337920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Acx01000.sys
 901. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000294400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provops.dll
 902. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000291328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DeviceDirectoryClient.dll
 903. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll
 904. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WaaSMedicCapsule.dll
 905. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000282112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.UI.AppDefaults.dll
 906. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000282112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ngcpopkeysrv.dll
 907. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000277504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_CapabilityAccess.dll
 908. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000273408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MicrosoftAccountCloudAP.dll
 909. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000271872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provhandlers.dll
 910. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000268288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dot3svc.dll
 911. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000265216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdd.dll
 912. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000263168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnservice.dll
 913. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netman.dll
 914. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wcmcsp.dll
 915. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000258048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VPNv2CSP.dll
 916. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UpdateDeploymentProvider.dll
 917. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000254776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mssecflt.sys
 918. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000250880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\winnat.sys
 919. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
 920. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vdsbas.dll
 921. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KnobsCore.dll
 922. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000232960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provisioningcsp.dll
 923. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TetheringMgr.dll
 924. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InstallServiceTasks.dll
 925. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000228864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MicrosoftAccountTokenProvider.dll
 926. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000222208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Winlangdb.dll
 927. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000209920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuuhosdeployment.dll
 928. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000204800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
 929. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000201744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wcifs.sys
 930. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000201728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
 931. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tssrvlic.dll
 932. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000186672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BCP47mrm.dll
 933. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000184832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AarSvc.dll
 934. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
 935. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000180232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pdc.sys
 936. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000174592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAuto.dll
 937. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000169472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SpatialAudioLicenseSrv.exe
 938. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dssvc.dll
 939. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000155648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_AppExecutionAlias.dll
 940. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SettingsHandlers_BackgroundApps.dll
 941. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000147456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
 942. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000146712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profext.dll
 943. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GraphicsCapture.dll
 944. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provpackageapidll.dll
 945. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InputLocaleManager.dll
 946. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000138240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TelephonyInteractiveUser.dll
 947. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\musdialoghandlers.dll
 948. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000131896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DTUHandler.exe
 949. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000130560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\globinputhost.dll
 950. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usoapi.dll
 951. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000128512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssitlb.dll
 952. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000128312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wifitask.exe
 953. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000127064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32u.dll
 954. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ApplicationControlCSP.dll
 955. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000120320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KnobsCsp.dll
 956. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Internal.Taskbar.dll
 957. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000117264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bindflt.sys
 958. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000108032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanprotdim.dll
 959. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000103936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dot3msm.dll
 960. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\NFCProvisioningPlugin.dll
 961. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssecuser.dll
 962. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provdatastore.dll
 963. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dot3api.dll
 964. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ProvPluginEng.dll
 965. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WaaSMedicAgent.exe
 966. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000089088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\BarcodeProvisioningPlugin.dll
 967. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000088352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\remoteaudioendpoint.dll
 968. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EditBufferTestHook.dll
 969. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManMigrationPlugin.dll
 970. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\provtool.exe
 971. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CustomInstallExec.exe
 972. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autopilot.dll
 973. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Management.EnrollmentStatusTracking.ConfigProvider.dll
 974. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UsoClient.exe
 975. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000067112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsManagementServiceWinRt.ProxyStub.dll
 976. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RemovableMediaProvisioningPlugin.dll
 977. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000066336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlrmdr.exe
 978. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\LSCSHostPolicy.dll
 979. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmRes.dll
 980. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscntrs.dll
 981. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UserLanguageProfileCallback.dll
 982. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000057856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
 983. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audioresourceregistrar.dll
 984. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSAProfileNotificationHandler.dll
 985. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcicda.dll
 986. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000048256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tbs.dll
 987. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000047208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
 988. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsmprovhost.exe
 989. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cellulardatacapabilityhandler.dll
 990. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WiredNetworkCSP.dll
 991. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManHTTPConfig.exe
 992. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000041472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WordBreakers.dll
 993. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mciwave.dll
 994. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Management.Provisioning.ProxyStub.dll
 995. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAgent.dll
 996. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FaxPrinterInstaller.dll
 997. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\KNetPwrDepBroker.sys
 998. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mciseq.dll
 999. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000029712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tbs.sys
 1000. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WaaSMedicPS.dll
 1001. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000027648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lstelemetry.dll
 1002. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\autopilotdiag.dll
 1003. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wci.dll
 1004. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000019456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mpnotify.exe
 1005. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bindflt.dll
 1006. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsmplpxy.dll
 1007. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dstokenclean.exe
 1008. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000003584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TpmCertResources.dll
 1009. 2020-04-14 05:27 - 2020-04-14 05:27 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TelephonyInteractiveUserRes.dll
 1010. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 001428992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthport.sys
 1011. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000804872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vhdmp.sys
 1012. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000531768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBXHCI.SYS
 1013. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000437776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pci.sys
 1014. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000355000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelpep.sys
 1015. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000306696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbvideo.sys
 1016. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000296760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\sdbus.sys
 1017. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000250896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tpm.sys
 1018. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000224056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelppm.sys
 1019. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000222520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ataport.sys
 1020. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000208696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\processr.sys
 1021. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000201528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdppm.sys
 1022. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000199992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\amdk8.sys
 1023. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000194064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dumpsd.sys
 1024. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000183608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
 1025. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000174392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storahci.sys
 1026. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000151568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\vmbus.sys
 1027. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000141840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stornvme.sys
 1028. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hdaudbus.sys
 1029. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bthenum.sys
 1030. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000099328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\BTHUSB.SYS
 1031. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000089912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgr.sys
 1032. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\monitor.sys
 1033. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000056632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pciidex.sys
 1034. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\BthMini.SYS
 1035. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000030008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\atapi.sys
 1036. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000028936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vmbuspipe.dll
 1037. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000019984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\intelide.sys
 1038. 2020-04-14 05:26 - 2020-04-14 05:26 - 000016912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\pciide.sys
 1039. 2020-04-14 05:07 - 2020-02-11 06:48 - 000390656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\poqexec.exe
 1040. 2020-04-14 05:07 - 2020-02-11 06:37 - 000492544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe
 1041. 2020-04-14 04:58 - 2020-04-14 04:58 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\NVIDIA
 1042. 2020-04-14 04:49 - 2020-04-14 04:49 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\.swt
 1043. 2020-04-14 03:08 - 2020-04-14 03:08 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\Goldberg SteamEmu Saves
 1044. 2020-04-14 03:02 - 2020-04-14 03:08 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\Desktop\Soviet Republic v0.8.1.9
 1045. 2020-04-14 02:46 - 2020-04-14 02:46 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\.mono
 1046. 2020-04-14 02:46 - 2020-04-14 02:46 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\Colossal Order
 1047. 2020-04-14 02:46 - 2020-04-14 02:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\.mono
 1048. 2020-04-14 02:37 - 2018-02-14 05:06 - 3263679053 ____R C:\Users\seba6\Desktop\Cities.Skylines.Deluxe.Edition.v1.5.2.F3.Incl.Stadiums.DLC.zip
 1049. 2020-04-14 01:12 - 2020-04-14 20:59 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\.junique
 1050. 2020-04-14 01:12 - 2020-04-14 01:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
 1051. 2020-04-14 01:10 - 2020-04-14 19:06 - 000001898 _____ C:\Users\seba6\Desktop\Crystal Launcher.lnk
 1052. 2020-04-14 01:10 - 2020-04-14 19:06 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\Crystal-Launcher
 1053. 2020-04-14 01:10 - 2020-04-14 19:06 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\CrystalLauncherInstaller
 1054. 2020-04-14 01:10 - 2020-04-14 01:10 - 000000047 _____ C:\Users\seba6\AppData\Roaming\.crystalinst
 1055. 2020-04-14 01:09 - 2020-04-14 01:10 - 002576384 _____ (Crystal Launcher) C:\Users\seba6\Downloads\CrystalLauncherN.exe
 1056. 2020-04-14 00:18 - 2020-04-14 00:18 - 000000942 _____ C:\Users\seba6\Downloads\Natalia Lipertowicz_2020_04_04 15_37.htm
 1057. 2020-04-14 00:11 - 2020-04-14 00:11 - 001065054 _____ C:\Users\seba6\Downloads\extension.zip
 1058. 2020-04-08 20:14 - 2020-04-08 20:14 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\PeerDistRepub
 1059. 2020-04-08 14:29 - 2020-04-08 14:29 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\XPSViewer
 1060. 2020-04-08 14:29 - 2020-04-08 14:29 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
 1061. 2020-04-08 14:29 - 2020-04-08 14:29 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
 1062. 2020-04-08 14:29 - 2020-04-08 14:29 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
 1063. 2020-04-08 14:29 - 2020-04-08 14:29 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSBuild
 1064. 2020-04-08 14:26 - 2019-02-05 18:41 - 000778912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationNative_v0300.dll
 1065. 2020-04-08 14:26 - 2019-02-05 18:41 - 000103072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
 1066. 2020-04-08 14:26 - 2019-02-05 18:41 - 000035592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TsWpfWrp.exe
 1067. 2020-04-08 14:25 - 2019-03-01 17:31 - 001166488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationNative_v0300.dll
 1068. 2020-04-08 14:25 - 2019-03-01 17:31 - 000124568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
 1069. 2020-04-08 14:25 - 2019-03-01 17:31 - 000035592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe
 1070. 2020-04-08 14:19 - 2020-04-08 14:21 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\FactoryGame
 1071. 2020-04-08 14:19 - 2020-04-08 14:20 - 000000000 ____D C:\AiO-Files
 1072. 2020-04-08 14:19 - 2020-04-08 14:19 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\UnrealEngine
 1073. 2020-04-08 14:19 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll
 1074. 2020-04-08 14:19 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll
 1075. 2020-04-08 14:19 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll
 1076. 2020-04-08 14:19 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
 1077. 2020-04-08 14:19 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll
 1078. 2020-04-08 14:19 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
 1079. 2020-04-08 14:19 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
 1080. 2020-04-08 14:19 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
 1081. 2020-04-08 14:19 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll
 1082. 2020-04-08 14:19 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
 1083. 2020-04-08 14:19 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
 1084. 2020-04-08 14:19 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll
 1085. 2020-04-08 14:19 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll
 1086. 2020-04-08 14:19 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll
 1087. 2020-04-08 14:19 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll
 1088. 2020-04-08 14:19 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
 1089. 2020-04-08 13:46 - 2020-04-08 13:53 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\Desktop\Satisfactory v0.3.3.5 - Build 118201
 1090. 2020-04-08 00:57 - 2020-04-08 00:57 - 000000000 ____D C:\full
 1091. 2020-04-08 00:22 - 2020-04-08 00:22 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\Steam
 1092. 2020-04-08 00:22 - 2020-04-08 00:22 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\CEF
 1093. 2020-04-08 00:09 - 2020-04-14 20:14 - 000000000 ____D C:\Windows\pss
 1094. 2020-04-07 22:00 - 2020-04-14 11:53 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\DMCache
 1095. 2020-04-07 22:00 - 2020-04-14 03:01 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\Downloads\Compressed
 1096. 2020-04-07 22:00 - 2020-04-08 00:37 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\IDM
 1097. 2020-04-07 22:00 - 2020-04-07 22:02 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager
 1098. 2020-04-07 22:00 - 2020-04-07 22:00 - 000001082 _____ C:\Users\seba6\Desktop\Internet Download Manager.lnk
 1099. 2020-04-07 22:00 - 2020-04-07 22:00 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\Downloads\Video
 1100. 2020-04-07 22:00 - 2020-04-07 22:00 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager
 1101. 2020-04-07 22:00 - 2020-04-07 22:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Download Manager
 1102. 2020-04-07 22:00 - 2020-04-07 22:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IDM
 1103. 2020-04-07 21:59 - 2020-04-07 22:00 - 008732320 _____ (Tonec Inc.) C:\Users\seba6\Downloads\idman636build7.exe
 1104. 2020-04-07 21:24 - 2020-04-08 14:21 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
 1105. 2020-04-07 21:24 - 2020-04-07 21:24 - 001573568 _____ C:\Users\seba6\Downloads\SteamSetup.exe
 1106. 2020-04-07 21:24 - 2020-04-07 21:24 - 000001036 _____ C:\Users\Public\Desktop\Steam.lnk
 1107. 2020-04-07 21:24 - 2020-04-07 21:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
 1108. 2020-04-07 21:23 - 2020-04-08 14:21 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\discord
 1109. 2020-04-07 21:23 - 2020-04-07 21:23 - 000002237 _____ C:\Users\seba6\Desktop\Discord.lnk
 1110. 2020-04-07 21:23 - 2020-04-07 21:23 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc
 1111. 2020-04-07 21:23 - 2020-04-07 21:23 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\Discord
 1112. 2020-04-07 21:22 - 2020-04-07 21:23 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\SquirrelTemp
 1113. 2020-04-07 21:21 - 2020-04-07 21:22 - 062620472 _____ (Discord Inc.) C:\Users\seba6\Downloads\DiscordSetup.exe
 1114. 2020-04-07 21:07 - 2020-04-07 21:07 - 000004608 _____ C:\Windows\SECOH-QAD.exe
 1115. 2020-04-07 21:07 - 2020-04-07 21:07 - 000003584 _____ C:\Windows\SECOH-QAD.dll
 1116. 2020-04-07 21:04 - 2020-04-07 21:07 - 000003476 _____ C:\Windows\system32\Tasks\AutoPico Daily Restart
 1117. 2020-04-07 21:04 - 2020-04-07 21:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\KMSpico
 1118. 2020-04-07 21:04 - 2020-04-07 21:07 - 000000000 ____D C:\Program Files\KMSpico
 1119. 2020-04-07 21:04 - 2010-12-06 04:16 - 000090112 _____ (Vestris Inc.) C:\Windows\system32\Vestris.ResourceLib.dll
 1120. 2020-04-07 21:03 - 2020-04-07 21:03 - 003194923 _____ C:\Users\seba6\Downloads\KMSpico.zip
 1121. 2020-04-07 21:03 - 2020-04-07 21:03 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\WinRAR
 1122. 2020-04-07 21:01 - 2020-04-07 21:01 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Aplikacje Chrome
 1123. 2020-04-07 20:59 - 2020-04-07 20:59 - 000002383 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 1124. 2020-04-07 20:59 - 2020-04-07 20:59 - 000002342 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
 1125. 2020-04-07 20:58 - 2020-04-07 21:03 - 000003570 _____ C:\Windows\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
 1126. 2020-04-07 20:58 - 2020-04-07 21:03 - 000003446 _____ C:\Windows\system32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
 1127. 2020-04-07 20:58 - 2020-04-07 20:58 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\OneDrive
 1128. 2020-04-07 20:57 - 2020-04-07 21:06 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\Google
 1129. 2020-04-07 20:57 - 2020-04-07 21:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Google
 1130. 2020-04-07 20:57 - 2020-04-07 20:57 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\Notepad++
 1131. 2020-04-07 20:57 - 2020-04-07 20:57 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 1132. 2020-04-07 20:57 - 2020-04-07 20:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 1133. 2020-04-07 20:57 - 2020-04-07 20:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++
 1134. 2020-04-07 20:57 - 2020-04-07 20:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
 1135. 2020-04-07 20:57 - 2020-04-07 20:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\Notepad++
 1136. 2020-04-07 20:56 - 2020-04-07 20:56 - 000001142 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinSCP.lnk
 1137. 2020-04-07 20:56 - 2020-04-07 20:56 - 000001130 _____ C:\Users\Public\Desktop\WinSCP.lnk
 1138. 2020-04-07 20:56 - 2020-04-07 20:56 - 000000975 _____ C:\Users\Public\Desktop\CPUID HWMonitor.lnk
 1139. 2020-04-07 20:56 - 2020-04-07 20:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID
 1140. 2020-04-07 20:56 - 2020-04-07 20:56 - 000000000 ____D C:\Program Files\CPUID
 1141. 2020-04-07 20:56 - 2020-04-07 20:56 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\WinSCP
 1142. 2020-04-07 20:12 - 2020-04-07 20:12 - 000466456 _____ (Creative Labs) C:\Windows\system32\wrap_oal.dll
 1143. 2020-04-07 20:12 - 2020-04-07 20:12 - 000444952 _____ (Creative Labs) C:\Windows\SysWOW64\wrap_oal.dll
 1144. 2020-04-07 20:12 - 2020-04-07 20:12 - 000122904 _____ (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) C:\Windows\system32\OpenAL32.dll
 1145. 2020-04-07 20:12 - 2020-04-07 20:12 - 000109080 _____ (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) C:\Windows\SysWOW64\OpenAL32.dll
 1146. 2020-04-07 20:12 - 2020-04-07 20:12 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\OpenAL
 1147. 2020-04-07 20:11 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_6.dll
 1148. 2020-04-07 20:11 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_6.dll
 1149. 2020-04-07 20:11 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
 1150. 2020-04-07 20:11 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
 1151. 2020-04-07 20:11 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_41.dll
 1152. 2020-04-07 20:11 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_3.dll
 1153. 2020-04-07 20:11 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_33.dll
 1154. 2020-04-07 20:10 - 2020-04-07 20:10 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft XNA
 1155. 2020-04-07 20:09 - 2020-04-08 14:19 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
 1156. 2020-04-07 20:08 - 2020-04-07 20:38 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\Desktop\gierki
 1157. 2020-04-07 20:07 - 2020-04-07 20:07 - 009909000 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\Windows\SysWOW64\RsCRIcon.dll
 1158. 2020-04-07 20:07 - 2020-04-07 20:07 - 001162832 _____ (Realtek ) C:\Windows\system32\Drivers\rt640x64.sys
 1159. 2020-04-07 20:07 - 2020-04-07 20:07 - 000450152 _____ (Realsil Semiconductor Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\RtsUer.sys
 1160. 2020-04-07 20:06 - 2020-04-07 20:06 - 000002134 _____ C:\Users\Public\Desktop\3D Vision Photo Viewer.lnk
 1161. 2020-04-07 20:06 - 2020-04-07 20:06 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\NV
 1162. 2020-04-07 20:06 - 2020-04-07 20:06 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NV
 1163. 2020-04-07 20:06 - 2020-04-07 20:06 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
 1164. 2020-04-07 20:06 - 2018-03-24 01:05 - 000138120 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
 1165. 2020-04-07 20:06 - 2018-03-24 01:02 - 000633224 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
 1166. 2020-04-07 20:06 - 2018-03-24 01:02 - 000083072 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
 1167. 2020-04-07 20:06 - 2017-12-09 00:25 - 000798520 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
 1168. 2020-04-07 20:06 - 2017-12-09 00:25 - 000490808 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
 1169. 2020-04-07 20:06 - 2017-12-09 00:24 - 000928568 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
 1170. 2020-04-07 20:06 - 2017-12-09 00:24 - 000591672 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
 1171. 2020-04-07 20:05 - 2020-04-14 11:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 1172. 2020-04-07 20:05 - 2020-04-07 20:06 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
 1173. 2020-04-07 20:05 - 2020-04-07 20:02 - 000541784 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
 1174. 2020-04-07 20:05 - 2018-03-24 01:50 - 000001951 _____ C:\Windows\NvContainerRecovery.bat
 1175. 2020-04-07 20:05 - 2018-03-24 01:02 - 005952392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
 1176. 2020-04-07 20:05 - 2018-03-24 01:02 - 002596320 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
 1177. 2020-04-07 20:05 - 2018-03-24 01:02 - 001767824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
 1178. 2020-04-07 20:05 - 2018-03-24 01:02 - 000451040 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
 1179. 2020-04-07 20:05 - 2018-03-24 01:02 - 000123840 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
 1180. 2020-04-07 20:05 - 2018-03-21 13:22 - 008114212 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
 1181. 2020-04-07 20:04 - 2020-04-14 20:33 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
 1182. 2020-04-07 20:04 - 2020-04-07 20:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
 1183. 2020-04-07 20:04 - 2020-04-07 20:04 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\NVIDIA Corporation
 1184. 2020-04-07 20:03 - 2020-04-07 20:03 - 001985112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6439135.dll
 1185. 2020-04-07 20:03 - 2020-04-07 20:03 - 001683712 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6439135.dll
 1186. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 040278616 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
 1187. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 035188992 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
 1188. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 019855144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
 1189. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 016496776 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
 1190. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 013571520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
 1191. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 012967064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
 1192. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 011132392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
 1193. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 011001504 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
 1194. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 004633920 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
 1195. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 004318112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
 1196. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 003939624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
 1197. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 003719096 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
 1198. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 001153752 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
 1199. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 001138720 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
 1200. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 001065888 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
 1201. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 000998432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
 1202. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 000950016 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
 1203. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 000902096 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
 1204. 2020-04-07 20:02 - 2020-04-07 20:02 - 000048407 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
 1205. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 004321160 _____ (Qualcomm Atheros Communications, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\athw10x.sys
 1206. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000409456 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Windows\system32\Drivers\AdminService.exe
 1207. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000065904 _____ (Qualcomm) C:\Windows\system32\Drivers\btfilter.sys
 1208. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000046908 _____ C:\Windows\system32\Drivers\AthrBT_0x31010000.dfu
 1209. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000045380 _____ C:\Windows\system32\Drivers\AthrBT_0x31010100.dfu
 1210. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000040684 _____ C:\Windows\system32\Drivers\AthrBT_0x31010000_ss01.dfu
 1211. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000001926 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x31010000_40_0xf0.dfu
 1212. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000001926 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x31010000_40_0x21.dfu
 1213. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000001926 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x31010000_40_0x11.dfu
 1214. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000001926 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x31010000_40.dfu
 1215. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000001922 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x31010100_40.dfu
 1216. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000001516 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x31010000_40_SS01.dfu
 1217. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000001516 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x31010000_40_LV01.dfu
 1218. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000001516 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x31010000_40_0xf1.dfu
 1219. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000001516 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x31010000_40_0x22.dfu
 1220. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000001516 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x31010000_40_0x12.dfu
 1221. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000001516 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x31010000_40_0x01.dfu
 1222. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000001512 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x31010100_40_0xf1.dfu
 1223. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000001512 _____ C:\Windows\system32\Drivers\ramps_0x31010100_40_0x01.dfu
 1224. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Intel
 1225. 2020-04-07 20:01 - 2020-04-07 20:01 - 000000000 ____D C:\Intel
 1226. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 001981696 _____ C:\Windows\system32\iglhxa64.cpa
 1227. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000963452 _____ C:\Windows\SysWOW64\igcodeckrng600.bin
 1228. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000963452 _____ C:\Windows\system32\igcodeckrng600.bin
 1229. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000272928 _____ C:\Windows\SysWOW64\igvpkrng600.bin
 1230. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000272928 _____ C:\Windows\system32\igvpkrng600.bin
 1231. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000223664 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.th-TH.resources
 1232. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000210106 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.el-GR.resources
 1233. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000194245 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ru-RU.resources
 1234. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000166170 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ar-SA.resources
 1235. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000163421 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ja-JP.resources
 1236. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000159008 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.he-IL.resources
 1237. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000149682 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.it-IT.resources
 1238. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000148042 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ko-KR.resources
 1239. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000147393 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.de-DE.resources
 1240. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000147288 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.es-ES.resources
 1241. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000146004 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.ro-RO.resources
 1242. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000145491 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.fr-FR.resources
 1243. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000144645 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.tr-TR.resources
 1244. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000144260 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pt-BR.resources
 1245. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000144020 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.nl-NL.resources
 1246. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000143932 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.hu-HU.resources
 1247. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000142882 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sv-SE.resources
 1248. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000142877 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pt-PT.resources
 1249. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000142717 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.pl-PL.resources
 1250. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000142289 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.cs-CZ.resources
 1251. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000142008 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.fi-FI.resources
 1252. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000141838 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sk-SK.resources
 1253. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000141049 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.hr-HR.resources
 1254. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000137889 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.sl-SI.resources
 1255. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000137784 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.nb-NO.resources
 1256. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000137141 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.da-DK.resources
 1257. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000132623 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.en-US.resources
 1258. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000126300 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.zh-TW.resources
 1259. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000124928 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxCoIn_v4229.dll
 1260. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000124650 _____ C:\Windows\system32\Gfxres.zh-CN.resources
 1261. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000059425 _____ C:\Windows\system32\iglhxo64.vp
 1262. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000059398 _____ C:\Windows\system32\iglhxg64.vp
 1263. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000059230 _____ C:\Windows\system32\iglhxc64.vp
 1264. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000059104 _____ C:\Windows\system32\iglhxc64_dev.vp
 1265. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000058796 _____ C:\Windows\system32\iglhxg64_dev.vp
 1266. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000058109 _____ C:\Windows\system32\iglhxo64_dev.vp
 1267. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000001074 _____ C:\Windows\system32\iglhxa64.vp
 1268. 2020-04-07 20:00 - 2020-04-07 20:00 - 000000268 _____ C:\Windows\system32\GfxUI.exe.config
 1269. 2020-04-07 20:00 - 2017-03-09 01:17 - 013182528 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igd10umd64.dll
 1270. 2020-04-07 20:00 - 2017-03-09 01:17 - 012935296 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igdumd64.dll
 1271. 2020-04-07 20:00 - 2017-03-09 01:16 - 009025672 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxress.dll
 1272. 2020-04-07 20:00 - 2017-03-09 01:16 - 005382856 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\igdkmd64.sys
 1273. 2020-04-07 20:00 - 2017-03-09 01:16 - 000463960 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxpers.exe
 1274. 2020-04-07 20:00 - 2017-03-09 01:16 - 000456840 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxrplk.lrc
 1275. 2020-04-07 20:00 - 2017-03-09 01:16 - 000420960 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hkcmd.exe
 1276. 2020-04-07 20:00 - 2017-03-09 01:16 - 000193112 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxtray.exe
 1277. 2020-04-07 20:00 - 2017-03-09 01:16 - 000128648 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\hccutils.dll
 1278. 2020-04-07 20:00 - 2017-03-09 01:16 - 000112264 _____ C:\Windows\system32\IccLibDll_x64.dll
 1279. 2020-04-07 20:00 - 2017-03-09 01:16 - 000082056 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igfxsrvc.dll
 1280. 2020-04-07 19:58 - 2020-04-11 02:12 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
 1281. 2020-04-07 19:52 - 2020-04-14 20:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\ProductData
 1282. 2020-04-07 19:52 - 2020-04-08 19:28 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\D3DSCache
 1283. 2020-04-07 19:51 - 2020-04-14 20:31 - 000002367 _____ C:\Users\Public\Desktop\Driver Booster 7.lnk
 1284. 2020-04-07 19:51 - 2020-04-07 19:52 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\LocalLow\IObit
 1285. 2020-04-07 19:51 - 2020-04-07 19:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IObit
 1286. 2020-04-07 19:51 - 2020-04-07 19:51 - 000027552 _____ (REALiX(tm)) C:\Windows\SysWOW64\Drivers\HWiNFO64A.SYS
 1287. 2020-04-07 19:51 - 2020-04-07 19:51 - 000003192 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Driver Booster Scheduler
 1288. 2020-04-07 19:51 - 2020-04-07 19:51 - 000003178 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Driver Booster Update
 1289. 2020-04-07 19:51 - 2020-04-07 19:51 - 000002952 _____ C:\Windows\system32\Tasks\Driver Booster SkipUAC (seba6)
 1290. 2020-04-07 19:51 - 2020-04-07 19:51 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\IObit
 1291. 2020-04-07 19:51 - 2020-04-07 19:51 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Booster 7
 1292. 2020-04-07 19:51 - 2020-04-07 19:51 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\IObit
 1293. 2020-04-07 19:36 - 2020-04-07 19:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
 1294. 2020-04-07 19:36 - 2020-04-07 19:36 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\Comms
 1295. 2020-04-07 19:25 - 2020-04-07 19:25 - 000000000 ___HD C:\OneDriveTemp
 1296. 2020-04-07 19:23 - 2020-04-07 21:00 - 000000000 ___RD C:\Users\seba6\OneDrive
 1297. 2020-04-07 19:22 - 2020-04-07 21:20 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 1298. 2020-04-07 19:21 - 2020-04-07 19:21 - 000001450 _____ C:\Users\seba6\Desktop\Microsoft Edge.lnk
 1299. 2020-04-07 19:21 - 2020-04-07 19:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
 1300. 2020-04-07 19:20 - 2020-04-07 19:20 - 000000000 ___HD C:\Users\seba6\MicrosoftEdgeBackups
 1301. 2020-04-07 19:20 - 2020-04-07 19:20 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\MicrosoftEdge
 1302. 2020-04-07 19:19 - 2020-04-14 06:09 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
 1303. 2020-04-07 19:19 - 2020-04-14 06:09 - 000000000 ___RD C:\Users\seba6\3D Objects
 1304. 2020-04-07 19:19 - 2020-04-08 00:51 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\Packages
 1305. 2020-04-07 19:19 - 2020-04-07 19:19 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Roaming\Adobe
 1306. 2020-04-07 19:19 - 2020-04-07 19:19 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\VirtualStore
 1307. 2020-04-07 19:19 - 2020-04-07 19:19 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\Publishers
 1308. 2020-04-07 19:18 - 2020-04-08 00:13 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 1309. 2020-04-07 19:16 - 2020-04-14 04:49 - 000000000 ____D C:\Users\seba6
 1310. 2020-04-07 19:16 - 2020-04-07 19:16 - 000000020 ___SH C:\Users\seba6\ntuser.ini
 1311. 2020-04-07 19:16 - 2020-04-07 19:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\seba6\Ustawienia lokalne
 1312. 2020-04-07 19:16 - 2020-04-07 19:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\seba6\Szablony
 1313. 2020-04-07 19:16 - 2020-04-07 19:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\seba6\Moje dokumenty
 1314. 2020-04-07 19:16 - 2020-04-07 19:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\seba6\Menu Start
 1315. 2020-04-07 19:16 - 2020-04-07 19:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\seba6\Documents\Moje wideo
 1316. 2020-04-07 19:16 - 2020-04-07 19:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\seba6\Documents\Moje obrazy
 1317. 2020-04-07 19:16 - 2020-04-07 19:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\seba6\Documents\Moja muzyka
 1318. 2020-04-07 19:16 - 2020-04-07 19:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\seba6\Dane aplikacji
 1319. 2020-04-07 19:16 - 2020-04-07 19:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\seba6\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1320. 2020-04-07 19:16 - 2020-04-07 19:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\seba6\AppData\Local\Historia
 1321. 2020-04-07 19:16 - 2020-04-07 19:16 - 000000000 _SHDL C:\Users\seba6\AppData\Local\Dane aplikacji
 1322. 2020-04-07 19:13 - 2020-04-14 06:14 - 001769484 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 1323. 2020-04-07 19:12 - 2020-04-07 19:12 - 000000000 ____D C:\Windows\minidump
 1324. 2020-04-07 19:12 - 2020-04-07 19:12 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC
 1325. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje wideo
 1326. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moje obrazy
 1327. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Public\Documents\Moja muzyka
 1328. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Ustawienia lokalne
 1329. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Szablony
 1330. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Moje dokumenty
 1331. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Menu Start
 1332. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje wideo
 1333. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moje obrazy
 1334. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Documents\Moja muzyka
 1335. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\Dane aplikacji
 1336. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1337. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Historia
 1338. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default\AppData\Local\Dane aplikacji
 1339. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Ustawienia lokalne
 1340. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Szablony
 1341. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Moje dokumenty
 1342. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Menu Start
 1343. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje wideo
 1344. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moje obrazy
 1345. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Documents\Moja muzyka
 1346. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\Dane aplikacji
 1347. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1348. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Historia
 1349. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Users\Default User\AppData\Local\Dane aplikacji
 1350. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Szablony
 1351. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Pulpit
 1352. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 1353. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Menu Start
 1354. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dokumenty
 1355. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\ProgramData\Dane aplikacji
 1356. 2020-04-07 19:08 - 2020-04-07 19:08 - 000000000 _SHDL C:\Documents and Settings
 1357. 2020-04-07 19:02 - 2020-01-09 23:24 - 002874368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\PrintConfig.dll
 1358. 2020-04-07 19:00 - 2020-04-07 19:00 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_11_00.Wdf
 1359. 2020-04-07 18:59 - 2020-04-14 19:42 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
 1360. 2020-04-07 18:59 - 2020-04-14 06:07 - 000258584 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 1361. 2020-04-07 18:59 - 2020-04-14 06:06 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 1362. 2020-04-07 18:59 - 2020-04-07 18:59 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\wd
 1363. 2020-04-07 18:59 - 2020-04-07 18:59 - 000000000 ____D C:\Windows\ServiceProfiles
 1364.  
 1365. ==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ==================
 1366.  
 1367. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 1368.  
 1369. 2020-04-14 20:55 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 1370. 2020-04-14 20:18 - 2019-03-19 06:50 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
 1371. 2020-04-14 06:14 - 2019-03-19 14:24 - 000786006 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 1372. 2020-04-14 06:14 - 2019-03-19 14:24 - 000152768 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 1373. 2020-04-14 06:05 - 2019-03-19 06:37 - 000524288 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
 1374. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 14:26 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection
 1375. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\DiagSvcs
 1376. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ___RD C:\Windows\PrintDialog
 1377. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ___RD C:\Windows\ImmersiveControlPanel
 1378. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\setup
 1379. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\oobe
 1380. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Dism
 1381. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\SystemResources
 1382. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioPlugIns
 1383. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SystemResetPlatform
 1384. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\setup
 1385. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\PerceptionSimulation
 1386. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\oobe
 1387. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
 1388. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\ShellExperiences
 1389. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
 1390. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
 1391. 2020-04-14 06:02 - 2019-03-19 06:37 - 000000000 ____D C:\Windows\servicing
 1392. 2020-04-14 05:54 - 2019-03-19 06:37 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
 1393. 2020-04-14 02:46 - 2016-11-07 19:22 - 000000000 ____D C:\Users\seba6\Desktop\Cities.Skylines.Deluxe.Edition.v1.5.2.F3.Incl.Stadiums.DLC
 1394. 2020-04-08 14:29 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\MUI
 1395. 2020-04-08 14:29 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MUI
 1396. 2020-04-08 03:05 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\appcompat
 1397. 2020-04-07 21:30 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
 1398. 2020-04-07 21:20 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 1399. 2020-04-07 20:10 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
 1400. 2020-04-07 20:05 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\Help
 1401. 2020-04-07 20:02 - 2019-03-19 14:26 - 000447576 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\opencl.dll
 1402. 2020-04-07 19:58 - 2019-03-19 06:49 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
 1403. 2020-04-07 19:37 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\ServiceState
 1404. 2020-04-07 19:16 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\WinBioDatabase
 1405. 2020-04-07 19:16 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
 1406. 2020-04-07 19:12 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\spool
 1407. 2020-04-07 19:12 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\FxsTmp
 1408. 2020-04-07 19:08 - 2019-03-19 06:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
 1409. 2020-04-07 19:00 - 2019-03-19 06:37 - 000032768 _____ C:\Windows\system32\config\ELAM
 1410.  
 1411. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów ========
 1412.  
 1413. 2020-04-14 01:10 - 2020-04-14 01:10 - 000000047 _____ () C:\Users\seba6\AppData\Roaming\.crystalinst
 1414.  
 1415. ==================== SigCheck ============================
 1416.  
 1417. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 1418.  
 1419. ==================== Koniec FRST.txt ========================
RAW Paste Data