SHARE
TWEET

philem

kiritoshiro Mar 25th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1 Paulius, Jėzaus Kristaus kalinys, ir mūsų brolis Timotiejus, mūsų brangiai mylimam ir bendradarbiui Filemonui
 2. 2 ir mūsų mylimai Apfijai, ir mūsų bendrakareiviui Archipui, ir bažnyčiai tavo namuose:
 3. 3 malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus.
 4. 4 Aš dėkoju savo Dievui, visuomet minėdamas tave savo maldose,
 5. 5 girdėdamas apie tavo meilę ir tikėjimą, kurio turi Viešpačiui Jėzui ir visiems šventiesiems;
 6. 6 kad tavo tikėjimo bendravimas taptų veiksmingas pripažįstant kiekvieną gerą dalyką, esantį jumyse Kristuje Jėzuje.
 7. 7 Nes mes turime didelį džiaugsmą ir paguodą iš tavo meilės, nes šventųjų viduriai yra atgaivinti per tave, broli.
 8. 8 Todėl, nors galėčiau būti labai drąsus Kristuje įsakyti tau tai, kas tinkama,
 9. 9 tačiau meilės labui aš verčiau tavęs maldauju, būdamas toks, koks esu – Paulius, senesnysis, o dabar ir Jėzaus Kristaus kalinys.
 10. 10 Maldauju tavęs dėl savo sūnaus Onesimo, kurį pagimdžiau savo pančiuose;
 11. 11 kuris praeityje tau buvo nenaudingas, bet dabar naudingas tau ir man;
 12. 12 kurį siunčiau atgal; todėl tu priimk jį, tai yra, mano paties vidurius;
 13. 13 kurį aš norėjau pasilaikyti pas save, kad vietoje tavęs patarnautų man evangelijos pančiuose;
 14. 14 bet be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti; kad tavo geradarystė nebūtų tarsi iš būtinybės, bet laisvanoriška.
 15. 15 Nes gal jis todėl ir atsiskyrė laikotarpiui, kad jį priimtum amžiams;
 16. 16 jau ne kaip tarną, bet daugiau nei tarną, kaip mylimą brolį, ypač man, o kaip dar labiau tau, tiek kūne, tiek Viešpatyje.
 17. 17 Todėl jei laikai mane bendrininku, priimk jį kaip mane.
 18. 18 Jeigu jis tave nuskriaudė ar tau ką skolingas, įskaityk tai mano sąskaiton;
 19. 19 aš, Paulius, parašiau savo ranka, aš atmokėsiu; nors tau nesakau, kaip šalia to man esi skolingas net save patį.
 20. 20 Taip, broli, leisk man tavimi pasidžiaugti Viešpatyje: atgaivink mano vidurius Viešpatyje.
 21. 21 Pasitikėdamas tavo klusnumu tau parašiau, žinodamas, kad padarysi ir daugiau negu sakau.
 22. 22 Bet kartu man paruošk ir būstą; nes pasitikiu, kad per jūsų maldas būsiu jums duotas.
 23. 23 Tave sveikina Epafras, mano bendrakalinys Kristuje Jėzuje;
 24. 24 Morkus, Aristarchas, Demas, Lukas – mano bendradarbiai.
 25. 25 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jūsų dvasia. Amen.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top