Guest User

siema

a guest
Jan 24th, 2020
77
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Zad 1
 2.  
 3. //Napisz program, który sprawdzi, czy z deskryptorem standardowego wejścia (stdin_fileno lub
 4. wartość 0) jest związany terminal. Jeśli tak, to program powinien wypisać nazwę pliku urządzenia
 5. tego terminala, oraz kilka jego bieżących ustawień.
 6.  
 7. //Kamil Różalski
 8.  
 9. //Grupa 14B
 10.  
 11. //gcc -Wall  -o 1 1.c
 12.  
 13.  
 14.  
 15. #include <stdio.h>
 16. #include <stdlib.h>
 17. #include <unistd.h>
 18. #include <errno.h>
 19. #include <termios.h>
 20.  
 21.  
 22. int main()
 23. {
 24.     int rc;
 25.     rc=isatty(STDIN_FILENO);
 26.  
 27.     if(rc==0)
 28.     {
 29.         if(errno=EINVAL)
 30.         {
 31.             printf("stdin to nie terminal \n");
 32.             exit(EXIT_SUCCESS);
 33.         }
 34.  
 35.         else
 36.         {
 37.             perror("isatty");
 38.             exit(EXIT_FAILURE);
 39.         }
 40.     }
 41.  
 42.     char *name=ttyname(STDIN_FILENO);
 43.     if(name==NULL)
 44.     {
 45.         perror("ttyname");
 46.         exit(EXIT_FAILURE);
 47.     }
 48.  
 49.     printf("ttyname: %s\n", name);
 50.  
 51.     struct termios tio;
 52.     rc = tcgetattr(STDIN_FILENO, &tio);
 53.  
 54.     if(rc == -1)
 55.     {
 56.         perror("tcgetattr");
 57.         exit(EXIT_FAILURE);
 58.     }
 59.  
 60.     printf("VMIN: %d\n", tio.c_cc[VMIN]);
 61.     printf("VTIME: %d\n", tio.c_cc[VTIME]);
 62.     printf("ECHO: %d\n", tio.c_lflag&ECHO?1:0);
 63.     exit(EXIT_SUCCESS);
 64.  
 65.  
 66. }
 67.  
 68.  
 69. Pytanie 2
 70. Zakończone
 71. Nie oceniono
 72. Nie oznaczony flagąOflaguj pytanie
 73. Treść pytania
 74. Zad 2
 75.  
 76. //Napisz program, który wyłączy echo, czyli wypisywanie znaków wprowadzonych z klawiatury na
 77. ekran. Po ponownym uruchomieniu program powinien przywrócić echo.
 78.  
 79. //Kamil Różalski
 80.  
 81. //Grupa 14B
 82.  
 83. //gcc -Wall  -o 2 2.c
 84.  
 85.  
 86.  
 87. #include <stdio.h>
 88. #include <stdlib.h>
 89. #include <unistd.h>
 90. #include <errno.h>
 91. #include <termios.h>
 92.  
 93.  
 94.  
 95. int main()
 96. {
 97.     int rc;
 98.     struct termios tio;
 99.     rc=tcgetattr(STDIN_FILENO, &tio);
 100.  
 101.     if(rc==-1)
 102.     {
 103.         perror("tcgetattr");
 104.         exit(EXIT_FAILURE);
 105.     }
 106.  
 107.     printf("Bylo ECHO: %d\n", tio.c_lflag &ECHO?1:0);
 108.     tio.c_lflag ^= ECHO;
 109.     printf("Ustawiam ECHO: %d\n", tio.c_lflag&ECHO?1:0);
 110.  
 111.     rc = tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &tio);
 112. }
 113.  
 114.  
 115. Pytanie 3
 116. Nie udzielono odpowiedzi
 117. Nie oceniono
 118. Nie oznaczony flagąOflaguj pytanie
 119. Treść pytania
 120. Zad 3
 121.  
 122. Pytanie 4
 123. Zakończone
 124. Nie oceniono
 125. Nie oznaczony flagąOflaguj pytanie
 126. Treść pytania
 127. Zad 4
 128.  
 129. //Napisz program, po którego uruchomieniu terminal będzie wypisywał wszystkie informacje dużymi
 130. literami (niezależnie od ustawienia CapsLock). Efekt ten powinno usuwać ponowne uruchomienie
 131. programu.
 132.  
 133. //Kamil Różalski
 134.  
 135. //Grupa 14B
 136.  
 137. //gcc -Wall  -o 4 4.c
 138.  
 139.  
 140.  
 141. #include <stdio.h>
 142. #include <stdlib.h>
 143. #include <unistd.h>
 144. #include <errno.h>
 145. #include <termios.h>
 146.  
 147.  
 148.  
 149. int main()
 150. {
 151.     int rc;
 152.     struct termios tio;
 153.     rc=tcgetattr(STDIN_FILENO, &tio);
 154.  
 155.     if(rc==-1)
 156.     {
 157.         perror("tcgetattr");
 158.         exit(EXIT_FAILURE);
 159.     }
 160.  
 161.     printf("Bylo OLCUC: %d\n", tio.c_oflag&OLCUC?1:0);
 162.     tio.c_oflag ^= OLCUC;
 163.     printf("Ustawiam OLCUC: %d\n", tio.c_oflag&OLCUC?1:0);
 164.  
 165.     rc = tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &tio);
 166. }
RAW Paste Data