SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 19th, 2019 71 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. class Garaz:
 2.     def __init__(self, nazwa):
 3.         self.nazwa = nazwa
 4.         self.miejsca = []
 5.     def dodajPojazd(self, pojazd):
 6.         self.miejsca.append(pojazd)
 7.     def wyswieltPojazdy(self):
 8.         napis = ""
 9.         i = 0
 10.         for p in self.miejsca:
 11.             napis += str(i) + " "
 12.             napis += p.wyswietlPojazd()
 13.             napis += "\n"
 14.             i += 1
 15.         return napis
 16.     def policzPojazdy(self):
 17.         return len(self.miejsca)
 18.     def sortuj(self):
 19.         self.miejsca.sort()
 20.  
 21. class Pojazd:
 22.     def __init__(self, marka, model, nrrej, silnik, pojemnosc, moc, czyLPG, przebieg):
 23.         self.marka = marka
 24.         self.model = model
 25.         self.nrrej = nrrej
 26.         self.silnik = silnik
 27.         self.pojemnosc = pojemnosc
 28.         self.moc = moc
 29.         self.czyLPG = czyLPG
 30.         self.przebieg = przebieg
 31.     def wyswietlPojazd(self):
 32.         return ("Pojazd: " + self.marka + " " + self.model)
 33.     def __lt__(self, other):
 34.         return self.nrrej < other.nrrej
 35.    
 36. g = Garaz("Pole przed stodołą")
 37. g.dodajPojazd(Pojazd("Nissan", "Skyline", "PO 78912", "benzyna V12 ", 8.2, 1200, True, 48322))
 38. g.dodajPojazd(Pojazd("Tesla", "3", "PO 12345", "elektryczny", 0, 200, False, 12144))
 39. g.dodajPojazd(Pojazd("Fiat", "Multipla", "PO MULTI", "diesel R4", 1.9, 105, False, 182433))
 40. g.dodajPojazd(Pojazd("UAZ", "452", "PO UAZIK", "benzyna R4", 2.4, 70, False, 430124))
 41. print(g.wyswieltPojazdy())
 42. print(g.policzPojazdy())
 43. print(g.sortuj())
 44. print(g.wyswieltPojazdy())
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top