SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 21st, 2019 52 in 3 days
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #define MAX_LEN 128
 3. /*-------------------------------------------------
 4. ---------------------------
 5. int str_len( char * s )
 6. Funkcja:
 7. Wlasna implementacja funkcji wyznaczajacej dlugos
 8. c napisu liczona w znakach
 9. Parametry:
 10. char * s -- tablica zawierajaca napis ktorego d
 11. lugosc jest wyznaczana
 12. Rezultat:
 13. dlugosc napisu liczona w znakach
 14. ---------------------------------------------------
 15. -------------------------*/
 16. int str_len( char * s )
 17. {
 18. /* Do zrobienia */
 19. }
 20. /*-------------------------------------------------
 21. ---------------------------
 22. int lwr_str_cnt( char * s )
 23. Funkcja:
 24. Wyznacza liczbe malych liter w napisie s
 25. Parametry:
 26. char s[] -- tablica zawierajaca napis
 27. Rezultat:
 28. Liczba malych liter w napisie s
 29. ---------------------------------------------------
 30. -------------------------*/
 31. Wska┼║niki a tablice znakowe
 32. int lwr_str_cnt( char s[] )
 33. {
 34. /* Do zrobienia */
 35. }
 36. /*-------------------------------------------------
 37. ---------------------------
 38. int lwr_str_cnt( char * s )
 39. Funkcja:
 40. Wyznacza liczbe duzych liter w napisie s
 41. Parametry:
 42. char * s -- tablica zawierajaca napis
 43. Rezultat:
 44. Liczba duzych liter w napisie s
 45. ---------------------------------------------------
 46. -------------------------*/
 47. int upr_str_cnt( char * s )
 48. {
 49. /* Do zrobienia */
 50. }
 51. /*-------------------------------------------------
 52. ---------------------------
 53. int dgt_str_cnt( char * s )
 54. Funkcja:
 55. Wyznacza liczbe cyfr w napisie s
 56. Parametry:
 57. char * s -- tablica zawierajaca napis
 58. Rezultat:
 59. Liczba cyfr w napisie s
 60. ---------------------------------------------------
 61. -------------------------*/
 62. int dgt_str_cnt( char * s )
 63. {
 64. /* Do zrobienia */
 65. }
 66. /*-------------------------------------------------
 67. ---------------------------
 68. int nalpha_str_cnt( char * s )
 69. Funkcja:
 70. Wyznacza liczbe liter i cyfr w napisie s
 71. Parametry:
 72. char * s -- tablica zawierajaca napis
 73. Rezultat:
 74. Liczba liter i cyfr w napisie s
 75. ---------------------------------------------------
 76. -------------------------*/
 77. int nalpha_str_cnt( char * s )
 78. {
 79. /* Do zrobienia */
 80. }
 81. /*-------------------------------------------------
 82. ---------------------------
 83. int chr_str_cnt( char c, char * s )
 84. Funkcja:
 85. Wyznacza liczbe wystapien znaku c w s
 86. Parametry:
 87. char c -- znak poszukiwany w napisie
 88. char * s -- tablica zawierajaca napis
 89.  
 90. ezultat:
 91. Liczba wystapien znaku c w napisie s
 92. ---------------------------------------------------
 93. -------------------------*/
 94. int chr_str_cnt( char c, char * s )
 95. {
 96. /* Do zrobienia */
 97. }
 98. /*-------------------------------------------------
 99. ---------------------------
 100. char * chr_str_pos( char c, char * s )
 101. Funkcja:
 102. Wyznacza wskazanie na pierwsze wystapienie znak
 103. u c w s
 104. Parametry:
 105. char c -- znak poszukiwany w napisie
 106. char * s -- tablica zawierajaca napis
 107. Rezultat:
 108. Wskazanie na pierwsze wystapienie znaku c w s l
 109. ub NULL gdy znak
 110. nie zostal znaleziony
 111. ---------------------------------------------------
 112. -------------------------*/
 113. char * chr_str_pos( char c, char * s )
 114. {
 115. /* Do zrobienia */
 116. }
 117. /*-------------------------------------------------
 118. ---------------------------
 119. char * chr_str_rpos( char c, char * s )
 120. Funkcja:
 121. Wyznacza wskazanie na ostatnie wystapienie znak
 122. u c w s
 123. Parametry:
 124. char c -- znak poszukiwany w napisie
 125. char * s -- tablica zawierajaca napis
 126. Rezultat:
 127. Wskazanie na ostatnie wystapienie znaku c w s l
 128. ub NULL gdy znak
 129. nie zostal znaleziony
 130. ---------------------------------------------------
 131. -------------------------*/
 132. char * chr_str_rpos( char c, char * s )
 133. {
 134. /* Do zrobienia */
 135. }
 136. /*-------------------------------------------------
 137. ---------------------------
 138. char * str_rev( char * s )
 139. Funkcja:
 140. Odwraca kolejnosc znakow w tablicy s
 141. Parametry:
 142. char * s -- tablica zawierajaca napis
 143. Rezultat:
 144. Wskazanie na tablice s
 145. ---------------------------------------------------
 146. -------------------------*/
 147. char * str_rev( char * s )
 148. {
 149. /* Do zrobienia */
 150. }
 151. int main()
 152. {
 153. char line[ MAX_LEN ];
 154. har c;
 155. char * pos;
 156. printf( "\n\nWpisz linie tekstu: " );
 157. gets( line );
 158. printf( "\nLiczba znakow : %d", str_len( l
 159. ine ) );
 160. printf( "\nLiczba malych liter : %d", lwr_str_cn
 161. t( line ) );
 162. printf( "\nLiczba duzych liter : %d", upr_str_cn
 163. t( line ) );
 164. printf( "\nLiczba cyfr : %d", dgt_str_cn
 165. t( line ) );
 166. printf( "\nLiczba innych znakow : %d", nalpha_str
 167. _cnt( line ) );
 168. printf( "\n\nPodaj pojedynczy znak: " );
 169. c = getchar(); fflush( stdin );
 170. printf( "\nLiczba wystapien znaku %c : %d",
 171. c, chr_str_cnt( c, line ) );
 172. if( ( pos = chr_str_pos( c, line ) ) != NULL )
 173. printf( "\nPierwsze wystapienie znaku %c od poc
 174. zatku : %d", c, pos - line );
 175. else
 176. printf( "\nZnak %c nie zostal znaleziony", c );
 177. if( ( pos = chr_str_rpos( c, line ) ) != NULL )
 178. printf( "\nPierwsze wystapienie znaku %c od kon
 179. ca : %d", c, pos - line );
 180. else
 181. printf( "\nZnak %c nie zostal znaleziony", c );
 182. printf( "\n\nNapis oryginalny : %s", line );
 183. printf( "\nNapis odwrocony : %s", str_rev( line
 184. ) );
 185. ( void )getchar();
 186. return 0;
 187. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top