rootuss

filip33Print

Nov 3rd, 2019
200
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. %część 3:
 2.  
 3. %sinusoida
 4. N=4000;
 5. fp=10000;
 6. t=0:1/fp:(N-1)/fp;
 7. x=sin(2*pi*740*t);
 8. subplot(331);
 9. plot(t,x);
 10. xlabel('czas[s]');
 11. ylabel('sinus');
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16. %histogram x
 17. subplot(332);
 18. nbins=51;
 19. hist(x,nbins);
 20. xlabel('wartosc probki');
 21. ylabel('liczba probek w przedziale');
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27. % autokorelacja x
 28. subplot(333);
 29. kmax=1000;
 30. rx=xcorr(x,x,kmax);                         %(sygnał, sygnał, "jak daleko w przeszłość i przyszłość mamy patrzeć
 31.                                             % żeby szukać korelacji")
 32. tr=-kmax/fp:1/fp:kmax/fp;
 33. plot(tr,rx);
 34. xlabel('przesuniecie [s]');
 35. ylabel('autokorelacja');
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46. %szum o rozkładzie równomiernym
 47. subplot(334);
 48. y=rand(1,N);
 49. plot(t,y);
 50. xlabel('czas[s]');
 51. ylabel('szum rownomierny');
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58. %histogram y
 59. subplot(335);
 60. nbins=51;
 61. hist(y,nbins);
 62. xlabel('wartosc probki');
 63. ylabel('liczba probek w przedziale');
 64.  
 65.  
 66.  
 67. %autokorelacja y
 68. y=y-mean(y); % e
 69. subplot(336);
 70. ry=xcorr(y,y,kmax);
 71. plot(tr,ry);
 72. xlabel('przesuniecie [s]');
 73. ylabel('autokorelacja');
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79.  
 80.  
 81.  
 82.  
 83. %szum o rozkładzie normalnym, szum Gaussowski
 84. subplot(337);
 85. z=randn(1,N);
 86. plot(t,z);
 87. xlabel('wartosc probki');
 88. ylabel('liczba probek w przedziale');
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  
 93.  
 94.  
 95.  
 96. %histogram z
 97. subplot(338);
 98. nbins=51;
 99. hist(z,nbins);
 100. xlabel('wartosc probki');
 101. ylabel('liczba probek w przedziale');
 102.  
 103.  
 104.  
 105.  
 106.  
 107.  
 108. %autokorelacja z
 109. subplot(339);
 110. rz=xcorr(z,z,kmax);
 111. plot(tr,rz);
 112. xlabel('wartosc probki');
 113. ylabel('liczba probek w przedziale');
RAW Paste Data