daily pastebin goal
15%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 13th, 2018 45 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #! /bin/bash
 2.  
 3. userid=$(id -u)
 4. file="./system_info.txt"
 5. start=${1:-"start"}
 6.  
 7. function for_sure_not_goto() #cytuję: "Niech mnie Pan zaskoczy" :D
 8. {
 9.     label=$1
 10.     cmd=$(sed -n "/$label:/{:a;n;p;ba};" $0 | grep -v ':$')
 11.     eval "$cmd"
 12.     exit
 13. }
 14. function menu()
 15. {
 16.         echo "*************************************"
 17.         echo "* 1 - Zbierz informacje o systemie  *"
 18.         echo "* 2 - Wyswietl zapisane informacje  *"
 19.  
 20.         if [ $userid = 0 ]; then
 21.                 echo "* 3 - Utworz grupe                  *"
 22.                 echo "* 4 - Utworz uzytkownika            *"
 23.         else
 24.             echo -e "* \e[9m3 - Utworz grupe                  \e[0m*"
 25.                 echo -e "* \e[9m4 - Utworz uzytkownika            \e[0m*"
 26.         fi    
 27.  
 28.         echo "* 5 - Pobierz i przetworz plik      *"
 29.         echo -e "* \e[9m6 - Wyszukaj frazy w plikach      \e[0m*"
 30.         echo "* 0 - Opuszczenie skryptu           *"
 31.         echo "*************************************"
 32.     echo ""
 33.         if [ $userid = 0 ]; then
 34.             echo "Wybierz opcje [1,2,3,4,5 lub 0] > "
 35.         else
 36.             echo -e "Wybierz opcje [1,2,5 lub 0] > "
 37.         fi
 38. }
 39.  
 40. function delete_user()
 41. {
 42.     clear
 43.     echo -e "\e[3mUsuwanie uzytkownika\e[0m"
 44.     sleep 0.5
 45.     clear
 46.     echo -e "\e[3mUsuwanie uzytkownika.\e[0m"
 47.     sleep 0.5
 48.     clear
 49.     echo -e "\e[3mUsuwanie uzytkownika..\e[0m"
 50.     sleep 0.5
 51.     clear
 52.     echo -e "\e[3mUsuwanie uzytkownika...\e[0m"
 53.     sleep 0.5
 54.     clear
 55.     echo "Usunieto uzytkownika!"
 56.     sleep 1
 57. }
 58.  
 59. function existing_user()
 60. {
 61.     read choice
 62.     case $choice in
 63.         1)  echo ""
 64.             echo "Podaj ponownie nazwe uzytkownika do usuniecia: "
 65.             read user
 66.             if [ $(getent passwd $user) ]; then
 67.                 delete_user;
 68.                 userdel -r $user
 69.                 goto_menu;             
 70.             else
 71.                 echo "Taki uzytkownik nie istnieje!"
 72.                 goto_menu;
 73.             fi;;
 74.         2)  create_user;;
 75.         3)  clear
 76.             goto_menu;;
 77.         *)  echo "Brak takiej opcji. Powrot do menu."
 78.             goto_menu;;
 79.     esac
 80. }
 81.  
 82. function existing_group()
 83. {
 84.     read choice
 85.     case $choice in
 86.         1)  create_group;;
 87.         2)  cut -d: -f1 /etc/group
 88.             goto_menu;;        
 89.         3)  goto_menu;;
 90.         *)  echo "Brak takiej opcji. Powrot do menu."
 91.             goto_menu;;
 92.     esac
 93. }
 94.  
 95. function add_user()
 96. {
 97.     clear
 98.     echo -e "\e[3mDodawanie uzytkownika\e[0m"
 99.     sleep 0.5
 100.     clear
 101.     echo -e "\e[3mDodawanie uzytkownika.\e[0m"
 102.     sleep 0.5
 103.     clear
 104.     echo -e "\e[3mDodawanie uzytkownika..\e[0m"
 105.     sleep 0.5
 106.     clear
 107.     echo -e "\e[3mDodawanie uzytkownika...\e[0m"
 108.     sleep 0.5
 109.     clear
 110.     echo "Dodano uzytkownika!"
 111.     sleep 1
 112. }
 113.  
 114. function add_group()
 115. {
 116.     clear
 117.     echo -e "\e[3mTworzenie grupy\e[0m"
 118.     sleep 0.5
 119.     clear
 120.     echo -e "\e[3mTworzenie grupy.\e[0m"
 121.     sleep 0.5
 122.     clear
 123.     echo -e "\e[3mTworzenie grupy..\e[0m"
 124.     sleep 0.5
 125.     clear
 126.     echo -e "\e[3mTworzenie grupy...\e[0m"
 127.     sleep 0.5
 128.     clear
 129.     echo "Stworzono grupe!"
 130.     sleep 1
 131. }
 132.  
 133. function create_user()
 134. {
 135.     clear
 136.     echo "Podaj nazwe nowego uzytkownika: "
 137.     read user
 138.     if [ $(getent passwd $user) ]; then
 139.         clear
 140.         echo "Taki uzytkownik juz istnieje. Co zrobic?"
 141.         echo "1 - Usun uzytkownika"
 142.         echo "2 - Sprobuj ponownie z inna nazwa"
 143.         echo "3 - Powrot do menu"
 144.         existing_user;
 145.     else
 146.         echo "Podaj nazwe grupy, do ktorej ma nalezec uzytkownik:"
 147.         read group
 148.         if [ $(getent group $group) ]; then
 149.             add_user;
 150.             useradd $user -m -g $group
 151.             passwd $user
 152.             goto_menu;
 153.         else
 154.             clear
 155.             echo "Podana grupa nie istnieje. Co zrobic?"
 156.             echo "1 - Stworz grupe"
 157.             echo "2 - Wyswietl grupy"
 158.             echo "3 - Powrot do menu"
 159.             existing_group;
 160.         fi
 161.     fi
 162. }
 163.  
 164. function create_group()
 165. {
 166.     clear
 167.     echo "Podaj nazwe nowej grupy: "
 168.     read group
 169.     if [ $(getent group $group) ]; then
 170.         clear
 171.         echo "Podana grupa juz istnieje. Co zrobic?"
 172.         echo "1 - Stworz grupe z inna nazwa"
 173.         echo "2 - Wyswietl grupy"
 174.         echo "3 - Powrot do menu"
 175.         existing_group;
 176.     else   
 177.         add_group;
 178.         groupadd $group
 179.         goto_menu;     
 180.     fi
 181. }
 182.  
 183. function goto_menu()
 184. {
 185.     echo ""
 186.     read -p "Nacisnij dowolny klawisz..." -n1 -s
 187.     clear
 188.     for_sure_not_goto $start
 189. }
 190.  
 191. function menu_root()
 192. {
 193.     case $choice in
 194.         1)  if [ ! -f "$file" ]; then
 195.                 make_system_info_sleep;
 196.                 make_system_info >> $file
 197.                 goto_menu;
 198.             else
 199.                 show_system_info_sleep;
 200.                 existing_data;
 201.             fi;;
 202.         2)  show_system_info;
 203.             goto_menu;;
 204.         3)  create_group;;
 205.         4)  create_user;;
 206.         5)  clear
 207.             exit;;
 208.         6)  clear
 209.             echo -e "Opcja nieaktywna (\e[3mw budowie...\e[0m)"
 210.             goto_menu;;
 211.         0)  clear
 212.             exit;;
 213.         *)  echo "Brak takiej opcji. Powrot do menu."
 214.             goto_menu;;
 215.     esac
 216. }
 217.  
 218. function menu_nonroot()
 219. {
 220.     case $choice in
 221.         1)  if [ ! -f "$file" ]; then
 222.                 make_system_info_sleep;
 223.                 make_system_info >> $file
 224.                 goto_menu;
 225.             else
 226.                 show_system_info_sleep;
 227.                 existing_data;
 228.             fi;;
 229.         2)  show_system_info;
 230.             goto_menu;;
 231.         3)  clear          
 232.             echo "Wymagane podniesienie uprawnien (root)!"
 233.             goto_menu;;
 234.         4)  clear          
 235.             echo "Wymagane podniesienie uprawnien (root)!"
 236.             goto_menu;;
 237.         5)  clear
 238.             exit;;
 239.         6)  clear
 240.             echo "Opcja nieaktywna (\e[3mw budowie...\e[0m)"
 241.             goto_menu;;
 242.         0)  clear
 243.             exit;;
 244.         *)  echo "Brak takiej opcji. Powrot do menu."
 245.             goto_menu;;
 246.     esac
 247. }
 248.  
 249. function make_system_info()
 250. {
 251.     echo "*** Informacje o systemie ***"
 252.     echo "Zalogowany uzytkownik: $USER"
 253.     echo "Katalog domowy: $HOME"
 254.     echo "Informacje o pamieci: "
 255.     echo "----------------------------------------------------------------------"
 256.         free
 257.     echo "----------------------------------------------------------------------"
 258.     echo ""
 259.     echo "Calkowita przesten dysku: "
 260.     echo "----------------------------------------------------------------------"
 261.         df     
 262.     echo "----------------------------------------------------------------------"
 263. }
 264.  
 265. function show_system_info()
 266. {
 267.     clear
 268.     if [ ! -f "$file" ]; then
 269.         echo "Plik nie istnieje. Co zrobic?"
 270.         echo "1 - Stworz plik"
 271.         echo "2 - Powrot do menu"
 272.         read choice
 273.         non_existing_data;
 274.     else
 275.         cat $file  
 276.     fi
 277. }
 278.  
 279. function non_existing_data()
 280. {  
 281.     clear
 282.     case $choice in
 283.         1)  make_system_info_sleep
 284.             make_system_info >> $file
 285.             goto_menu;;
 286.         2)  goto_menu;;
 287.         *)  echo "Brak takiej opcji. Powrot do menu."
 288.             goto_menu;;
 289.     esac
 290. }
 291.  
 292. function existing_data()
 293. {
 294.     clear
 295.     echo "Plik juĹź istnieje, co zrobić?"
 296.         echo "1 - Nadpisz plik"
 297.         echo "2 - Usun plik"
 298.         echo "3 - Nie rob nic"
 299.     existing_data_choice;
 300. }
 301.  
 302. function existing_data_choice()
 303. {
 304.     read choice
 305.     case $choice in
 306.         1)  overwrite;
 307.             make_system_info > $file
 308.             goto_menu;;
 309.         2)  rm system_info.txt
 310.             goto_menu;;
 311.         3)  goto_menu;;
 312.         *)  echo "Brak takiej opcji. Powrot do menu."
 313.             goto_menu;;
 314.     esac
 315. }
 316.  
 317. function make_system_info_sleep()
 318. {
 319.     clear
 320.     echo -e "\e[3mTworzenie pliku z informacjami o systemie\e[0m"
 321.     sleep 0.5
 322.     clear
 323.     echo -e "\e[3mTworzenie pliku z informacjami o systemie.\e[0m"
 324.     sleep 0.5
 325.     clear
 326.     echo -e "\e[3mTworzenie pliku z informacjami o systemie..\e[0m"
 327.     sleep 0.5
 328.     clear
 329.     echo -e "\e[3mTworzenie pliku z informacjami o systemie...\e[0m"
 330.     sleep 0.5
 331.     clear
 332.     echo "Stworzono plik!"
 333.     sleep 1
 334. }
 335.  
 336. function show_system_info_sleep()
 337. {
 338.     clear
 339.     echo -e "\e[3mSzukanie pliku z informacjami o systemie\e[0m"
 340.     sleep 0.5
 341.     clear
 342.     echo -e "\e[3mSzukanie pliku z informacjami o systemie.\e[0m"
 343.     sleep 0.5
 344.     clear
 345.     echo -e "\e[3mSzukanie pliku z informacjami o systemie..\e[0m"
 346.     sleep 0.5
 347.     clear
 348.     echo -e "\e[3mSzukanie pliku z informacjami o systemie...\e[0m"
 349.     sleep 0.5
 350.     clear
 351.     echo "Znaleziono plik!"
 352.     sleep 1
 353. }
 354.  
 355. function overwrite()
 356. {
 357.     clear
 358.     echo -e "\e[3mNadpisywanie pliku z informacjami o systemie\e[0m"
 359.     sleep 0.5
 360.     clear
 361.     echo -e "\e[3mNadpisywanie pliku z informacjami o systemie.\e[0m"
 362.     sleep 0.5
 363.     clear
 364.     echo -e "\e[3mNadpisywanie pliku z informacjami o systemie..\e[0m"
 365.     sleep 0.5
 366.     clear
 367.     echo -e "\e[3mNadpisywanie pliku z informacjami o systemie...\e[0m"
 368.     sleep 0.5
 369.     clear
 370.     echo "Nadpisano plik!"
 371.     sleep 1
 372. }
 373.  
 374. clear
 375.  
 376. for_sure_not_goto $start
 377. start:
 378. menu;
 379. read choice
 380. if [ $userid = 0 ]; then
 381.     menu_root;
 382. else
 383.     menu_nonroot;
 384. fi
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top