SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 16th, 2019 104 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. -- This file was generated using Luraph Obfuscator v11.5 by memcorrupt.
 2.  
 3. local RDMScriptlIl1llI1liIlII111l11I = assert local RDMScriptliliIlll111II11ii1i = select local RDMScriptli1l1iIl1ll1i11liI1 = tonumber local RDMScriptlliliI1iIll1liI1IiI = unpack local RDMScriptlilIiii1il1Iiiii1i1 = pcall local RDMScriptIIIl11li1ilIIl11lIl = setfenv local RDMScriptlIlIiil11I1II1l1i1l1I = setmetatable local RDMScriptllIi1Ii1I1ilI11I1ii = type local RDMScriptlIilIIlll11llil1Ill = getfenv local RDMScriptlI11lilliIli1Il1I11 = tostring local RDMScriptI11IIIi1Iii1I11llll = error local RDMScriptlii11i11lilll1l111i = string.sub local RDMScriptllIlIlllIliilillIli = string.byte local RDMScriptIl1l11IIii1lii1I1ii = string.char local RDMScriptilIlIlI1liil11IliIl = string.rep local RDMScriptll1l1Iil1iilII1Ii1l = string.gsub local RDMScriptIiI1llil111iill1lil = string.match local RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 = 1 local function RDMScriptiiI11lI11lII1l1Il1i(RDMScriptlIl1iI1Ii1i1iiIIiIiII, RDMScriptiIIiIli111iIilII1Ii) local RDMScriptiiillllIiI1Ii1li1Ii RDMScriptlIl1iI1Ii1i1iiIIiIiII = RDMScriptll1l1Iil1iilII1Ii1l(RDMScriptlii11i11lilll1l111i(RDMScriptlIl1iI1Ii1i1iiIIiIiII, 5), "..", function(RDMScriptiIIi11lli11iil1I1i1) if RDMScriptllIlIlllIliilillIli(RDMScriptiIIi11lli11iil1I1i1, 2) == 71 then RDMScriptiiillllIiI1Ii1li1Ii = RDMScriptli1l1iIl1ll1i11liI1(RDMScriptlii11i11lilll1l111i(RDMScriptiIIi11lli11iil1I1i1, 1, 1)) return "" else local RDMScriptlIl11ilIIIilII1iIliiI = RDMScriptIl1l11IIii1lii1I1ii(RDMScriptli1l1iIl1ll1i11liI1(RDMScriptiIIi11lli11iil1I1i1, 16)) if RDMScriptiiillllIiI1Ii1li1Ii then local RDMScriptlIlil1IIi1Il11l11liil = RDMScriptilIlIlI1liil11IliIl(RDMScriptlIl11ilIIIilII1iIliiI, RDMScriptiiillllIiI1Ii1li1Ii) RDMScriptiiillllIiI1Ii1li1Ii = nil return RDMScriptlIlil1IIi1Il11l11liil else return RDMScriptlIl11ilIIIilII1iIliiI end end end) local function RDMScriptlIlIIl1iiIiliIli11i1l() local RDMScriptI1I1iiIIIIiilII1iii = RDMScriptllIlIlllIliilillIli(RDMScriptlIl1iI1Ii1i1iiIIiIiII, RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1, RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1) RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 = RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 + 1 return RDMScriptI1I1iiIIIIiilII1iii end local function RDMScriptlIl1liiIililII1I1ill1() local RDMScriptI1I1iiIIIIiilII1iii, RDMScriptlIl11ilIIIilII1iIliiI, RDMScriptlIlil1IIi1Il11l11liil, RDMScriptiI1ii1Il1llIiI1iIIl = RDMScriptllIlIlllIliilillIli(RDMScriptlIl1iI1Ii1i1iiIIiIiII, RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1, RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 + 3) RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 = RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 + 4 return RDMScriptiI1ii1Il1llIiI1iIIl * 16777216 + RDMScriptlIlil1IIi1Il11l11liil * 65536 + RDMScriptlIl11ilIIIilII1iIliiI * 256 + RDMScriptI1I1iiIIIIiilII1iii end local function RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptI1I1iliii1iI1iiI11l, RDMScriptiIiIIl11llliliII1l1, RDMScripti1II1illiIiliIlIil1) if RDMScripti1II1illiIiliIlIil1 then local RDMScriptiil11IiiiIiI1ll1Ill, RDMScriptlIII11I1I1I11IIiill = 0, 0 for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = RDMScriptiIiIIl11llliliII1l1, RDMScripti1II1illiIiliIlIil1 do RDMScriptiil11IiiiIiI1ll1Ill = RDMScriptiil11IiiiIiI1ll1Ill + 2 ^ RDMScriptlIII11I1I1I11IIiill * RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptI1I1iliii1iI1iiI11l, RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1) RDMScriptlIII11I1I1I11IIiill = RDMScriptlIII11I1I1I11IIiill + 1 end return RDMScriptiil11IiiiIiI1ll1Ill else local RDMScriptI1i111i1ilIIilll1il = 2 ^ (RDMScriptiIiIIl11llliliII1l1 - 1) return RDMScriptI1i111i1ilIIilll1il <= RDMScriptI1I1iliii1iI1iiI11l % (RDMScriptI1i111i1ilIIilll1il + RDMScriptI1i111i1ilIIilll1il) and 1 or 0 end end local function RDMScriptlIlIi1lliIil1iilIlIll() local RDMScriptI1I1iiIIIIiilII1iii, RDMScriptlIl11ilIIIilII1iIliiI = RDMScriptlIl1liiIililII1I1ill1(), RDMScriptlIl1liiIililII1I1ill1() if RDMScriptI1I1iiIIIIiilII1iii == 0 and RDMScriptlIl11ilIIIilII1iIliiI == 0 then return 0 end return (-2 * RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptlIl11ilIIIilII1iIliiI, 32) + 1) * 2 ^ (RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptlIl11ilIIIilII1iIliiI, 21, 31) - 1023) * ((RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptlIl11ilIIIilII1iIliiI, 1, 20) * 4294967296 + RDMScriptI1I1iiIIIIiilII1iii) / 4503599627370496 + 1) end local function RDMScriptiIiiI1II11i1Ii11iIi(RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil) local RDMScriptI1lIi1IIlIi111ii1il = { RDMScriptllIlIlllIliilillIli(RDMScriptlIl1iI1Ii1i1iiIIiIiII, RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1, RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 + 3) } RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 = RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 + 4 local RDMScriptlIilII1lli1i1lIliil = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = 1, 8 do RDMScriptlIilII1lli1i1lIliil[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] = RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil, RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1) end local RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl = "" for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = 1, 4 do local RDMScriptiil11IiiiIiI1ll1Ill, RDMScriptlIII11I1I1I11IIiill = 0, 0 for RDMScriptiIlI111lilIl1I1II1I = 1, 8 do local RDMScriptilil11li1liiii1Ii1i = RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptI1lIi1IIlIi111ii1il[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1], RDMScriptiIlI111lilIl1I1II1I) if RDMScriptlIilII1lli1i1lIliil[RDMScriptiIlI111lilIl1I1II1I] == 1 then RDMScriptilil11li1liiii1Ii1i = RDMScriptilil11li1liiii1Ii1i == 1 and 0 or 1 end RDMScriptiil11IiiiIiI1ll1Ill = RDMScriptiil11IiiiIiI1ll1Ill + 2 ^ RDMScriptlIII11I1I1I11IIiill * RDMScriptilil11li1liiii1Ii1i RDMScriptlIII11I1I1I11IIiill = RDMScriptlIII11I1I1I11IIiill + 1 end RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl = RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl .. RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl.char(RDMScriptiil11IiiiIiI1ll1Ill) end local RDMScriptI1I1iiIIIIiilII1iii, RDMScriptlIl11ilIIIilII1iIliiI, RDMScriptlIlil1IIi1Il11l11liil, RDMScriptiI1ii1Il1llIiI1iIIl = RDMScriptllIlIlllIliilillIli(RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl, 1, 4) return RDMScriptiI1ii1Il1llIiI1iIIl * 16777216 + RDMScriptlIlil1IIi1Il11l11liil * 65536 + RDMScriptlIl11ilIIIilII1iIliiI * 256 + RDMScriptI1I1iiIIIIiilII1iii end local function RDMScriptiI11liiI1i1liliIiii(RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil) local RDMScriptiIlI111l111II11llil = RDMScriptlIl1liiIililII1I1ill1() RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 = RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 + RDMScriptiIlI111l111II11llil local RDMScriptlIilII1lli1i1lIliil = { nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil, nil } for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = 1, 8 do RDMScriptlIilII1lli1i1lIliil[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] = RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil, RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1) end local RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl = "" for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = 1, RDMScriptiIlI111l111II11llil do local RDMScriptiil11IiiiIiI1ll1Ill, RDMScriptlIII11I1I1I11IIiill = 0, 0 for RDMScriptiIlI111lilIl1I1II1I = 1, 8 do local RDMScriptilil11li1liiii1Ii1i = RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptllIlIlllIliilillIli(RDMScriptlIl1iI1Ii1i1iiIIiIiII, RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 - RDMScriptiIlI111l111II11llil + RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 - 1), RDMScriptiIlI111lilIl1I1II1I) if RDMScriptlIilII1lli1i1lIliil[RDMScriptiIlI111lilIl1I1II1I] == 1 then RDMScriptilil11li1liiii1Ii1i = RDMScriptilil11li1liiii1Ii1i == 1 and 0 or 1 end RDMScriptiil11IiiiIiI1ll1Ill = RDMScriptiil11IiiiIiI1ll1Ill + 2 ^ RDMScriptlIII11I1I1I11IIiill * RDMScriptilil11li1liiii1Ii1i RDMScriptlIII11I1I1I11IIiill = RDMScriptlIII11I1I1I11IIiill + 1 end RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl = RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl .. RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl.char(RDMScriptiil11IiiiIiI1ll1Ill) end return RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl end local RDMScriptlI1lii1ilIilIIilli1 = RDMScriptlIlIIl1iiIiliIli11i1l() local RDMScriptIllI1Il1II111lii1ii = RDMScriptlIlIIl1iiIiliIli11i1l() local function RDMScriptlIll1I1lI1lli1ilII1I1() local RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli = { [123765] = {}, [98021] = {}, [67265] = {}, [64214] = {} } local RDMScriptlliIIlil1iIliI1iI1i = #{1814} local RDMScriptlli1iIlI1IIilIliII1 = RDMScriptlIl1liiIililII1I1ill1() for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = RDMScriptlliIIlil1iIliI1iI1i, RDMScriptlli1iIlI1IIilIliII1 do RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli[98021][RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 - RDMScriptlliIIlil1iIliI1iI1i] = RDMScriptlIll1I1lI1lli1ilII1I1() end local RDMScriptlli1iIlI1IIilIliII1 = RDMScriptlIl1liiIililII1I1ill1() for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = RDMScriptlliIIlil1iIliI1iI1i, RDMScriptlli1iIlI1IIilIliII1 do RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli[67265][RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] = RDMScriptlIl1liiIililII1I1ill1() end RDMScriptlIlIIl1iiIiliIli11i1l() RDMScriptlIl1liiIililII1I1ill1() RDMScriptlIl1liiIililII1I1ill1() RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli[67919] = RDMScriptlIlIIl1iiIiliIli11i1l() RDMScriptlIlIIl1iiIiliIli11i1l() RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli[57989] = RDMScriptlIlIIl1iiIiliIli11i1l() local RDMScriptlli1iIlI1IIilIliII1 = RDMScriptlIl1liiIililII1I1ill1() - (#{ 1216, 1735, 2640, 1989, 3052, 5919, 1108, 5513, 3475, 410, 5178, 5027, 3713, 3242, 5525, 4701, 6892, 373, 3342, 3310, 148, 21 } + 133760) for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = RDMScriptlliIIlil1iIliI1iI1i, RDMScriptlli1iIlI1IIilIliII1 do local RDMScriptlIlIilIlI1lII11II1IiI = {} local RDMScriptllIi1Ii1I1ilI11I1ii = RDMScriptlIlIIl1iiIiliIli11i1l() if RDMScriptllIi1Ii1I1ilI11I1ii == #{ 2137, 3084, 6943, 3239, 689, 6824, 6351, 1810, 1840, 6591, 4668, 1588, 5794, 1635, 5085, 593, 3823, 1184, 4772, 4811, 4690, 5816, 3009, 2268 } + 189 then RDMScriptlIlIilIlI1lII11II1IiI[79958] = #{ 2833, 6697, 4277, 1136, 5118, 6455, 1498, 2350, 271, 5189, 3532, 4610, 1423, 636, 4960, 3248, 2744, 1542, 6133, 60, 5314, 6903, 6285 } + 57414 == #{ 2833, 6697, 4277, 1136, 5118, 6455, 1498, 2350, 271, 5189, 3532, 4610, 1423, 636, 4960, 3248, 2744, 1542, 6133, 60, 5314, 6903, 6285 } + 57414 end if RDMScriptllIi1Ii1I1ilI11I1ii == #{ 4647, 3463, 6505, 6508, 746, 2949, 908, 4226, 299, 779, 6483, 2797, 4000, 6044, 6383, 6234, 296, 4489, 6312, 688, 2280 } + 71 then RDMScriptlIlIilIlI1lII11II1IiI[79958] = RDMScriptiI11liiI1i1liliIiii(#{ 543, 1704, 1325, 3967, 5535, 1863, 32, 6238, 6455, 5607, 2601, 6941, 4105, 1807, 575, 2983, 5132, 2644, 6211, 4552 } + 100) end if RDMScriptllIi1Ii1I1ilI11I1ii == #{ 1728, 6585, 3018, 2084, 2488, 4827, 1165, 3201, 6480, 6648, 4928, 6080, 5730, 2822, 1380, 4082, 477, 2560, 3548, 462, 98, 4853, 1617, 5154 } + 149 then RDMScriptlIlIilIlI1lII11II1IiI[79958] = #{ 5281, 2188, 3647, 5256, 4951, 5092, 2034, 567, 4961, 6810, 5205, 1724, 1051, 1290, 1403, 3908, 2157, 3671, 49, 5952 } + 57348 == #{ 6894, 405, 2312, 5446, 2392, 844, 3655, 5878, 5161, 3771, 2089, 5978, 6564, 3892, 4787, 3711, 1770, 6788, 2194, 6121 } + 69256 end if RDMScriptllIi1Ii1I1ilI11I1ii == #{ 2799, 979, 272, 4587, 2306, 5613, 2370, 6164, 91, 3062, 6776, 2794, 3283, 5209, 5725, 5266, 1548, 6462, 5575, 2038, 4731, 760, 2841, 2917 } + 190 then RDMScriptlIlIilIlI1lII11II1IiI[79958] = RDMScriptlIlIi1lliIil1iilIlIll() end if RDMScriptllIi1Ii1I1ilI11I1ii == #{ 5550, 5072, 3880, 5015, 6915, 6448, 1314, 5868, 4902, 614, 2028, 2277, 2150, 5818, 5159, 710, 590, 5062, 3969, 3256, 855, 6815, 441, 3774 } + 128 then RDMScriptlIlIilIlI1lII11II1IiI[79958] = RDMScriptlIlIi1lliIil1iilIlIll() end if RDMScriptllIi1Ii1I1ilI11I1ii == #{ 1908, 5398, 6832, 5498, 5227, 1537, 412, 5427, 80, 241, 5278, 1678, 4162, 3784, 3918, 4768, 2629, 1032, 899, 1029, 1889, 6897, 3735 } + 152 then RDMScriptlIlIilIlI1lII11II1IiI[79958] = RDMScriptlIl1liiIililII1I1ill1() end if RDMScriptllIi1Ii1I1ilI11I1ii == #{ 2672, 2396, 4147, 1136, 6196, 5101, 5236, 6175, 923, 1905, 3674, 2409, 3809, 2617, 2093, 4361, 4388, 6800, 2809, 3499, 76, 3588, 2095, 117 } + 122 then RDMScriptlIlIilIlI1lII11II1IiI[79958] = RDMScriptiI11liiI1i1liliIiii(RDMScriptlI1lii1ilIilIIilli1) end if RDMScriptllIi1Ii1I1ilI11I1ii == #{2709, 2190} then RDMScriptlIlIilIlI1lII11II1IiI[79958] = RDMScriptiI11liiI1i1liliIiii(RDMScriptlI1lii1ilIilIIilli1) end if RDMScriptllIi1Ii1I1ilI11I1ii == #{ 500, 1865, 1680, 2557, 138, 1314, 428, 6678, 3191, 4683, 5373, 2067, 3626, 2874, 4456, 6089, 1895, 520, 857, 3627 } + 5 then RDMScriptlIlIilIlI1lII11II1IiI[79958] = RDMScriptiI11liiI1i1liliIiii(RDMScriptlI1lii1ilIilIIilli1) end RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli[64214][RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 - RDMScriptlliIIlil1iIliI1iI1i] = RDMScriptlIlIilIlI1lII11II1IiI end RDMScriptlIlIIl1iiIiliIli11i1l() RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli[86499] = RDMScriptlIlIIl1iiIiliIli11i1l() local RDMScriptlli1iIlI1IIilIliII1 = RDMScriptlIl1liiIililII1I1ill1() - (#{ 1875, 4821, 2884, 1121, 2382, 3124, 6840, 3885, 2262, 3768, 4375, 265, 3735, 6777, 979, 1244, 3179, 468, 5146, 6547, 3630, 2326, 1363, 2925 } + 133746) for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = RDMScriptlliIIlil1iIliI1iI1i, RDMScriptlli1iIlI1IIilIliII1 do local RDMScripti1iliilIllI1lIililI = {} local RDMScriptIiii11i1ilII11liI1I = RDMScriptiIiiI1II11i1Ii11iIi(RDMScriptIllI1Il1II111lii1ii) RDMScripti1iliilIllI1lIililI[92583] = RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptIiii11i1ilII11liI1I, #{ 235, 4635, 76, 323, 4752, 5050, 4826, 6394, 6616, 6284, 1743, 694, 3456, 5201, 4298, 1208, 6581, 1835, 5546, 882, 4493, 2160, 6286, 99 } + 3, #{ 196, 6530, 2401, 4216, 1843, 4837, 4858, 5656, 4269, 2390, 3597, 5643, 172, 3622, 4059, 6559, 5518, 6576, 2446, 2566, 2103 } + 11) RDMScripti1iliilIllI1lIililI[115159] = RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptIiii11i1ilII11liI1I, #{ 210, 3383, 4270, 4015, 4637, 1300, 2957, 1855, 383, 3583 }, #{ 2091, 6768, 2320, 2157, 5078, 5917, 3274, 6944, 5402, 2541, 399, 2738, 2345, 1939, 2029, 5615, 3592, 2472 }) RDMScripti1iliilIllI1lIililI[18383] = RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptIiii11i1ilII11liI1I, #{4322}, #{ 669, 5187, 6763, 2106, 6519, 6129, 309, 3651, 6865, 2069, 2601, 371, 902, 4144, 5593, 939, 6947, 485 }) RDMScripti1iliilIllI1lIililI[80648] = RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptIiii11i1ilII11liI1I, #{ 4388, 2107, 4661, 932, 343, 281, 4420, 691, 5305, 5822, 186, 6661, 3124, 3929, 3989, 464, 991, 2273, 424 }, #{ 3623, 6055, 2444, 3081, 5225, 893, 908, 1418, 3286, 2568, 6667, 2488, 646, 3863, 675, 6314, 5206, 4615, 39, 497, 4752 } + 5) RDMScripti1iliilIllI1lIililI[88484] = RDMScriptIIllill1l1IIll11lIi(RDMScriptIiii11i1ilII11liI1I, #{1284}, #{ 847, 2486, 5101, 4230, 3623, 1951, 6686, 1358, 3660 }) RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli[123765][RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] = RDMScripti1iliilIllI1lIililI end RDMScriptlIl1liiIililII1I1ill1() return RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli end local function RDMScriptlIliII1lI1liIill1l1iI(RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli, RDMScriptiIIiIli111iIilII1Ii, RDMScriptlIllilii1il1iIli1Ii) local RDMScriptlIl111111IllIilil11lI, RDMScriptl11I11lll11111ilili = 12, 10 local RDMScriptlliI11I1liiiiilIli1 = RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli[123765] local RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl = RDMScriptlIlIiil11I1II1l1i1l1I({}, { __index = function(RDMScriptiiilIllIilIl1llIii1, RDMScriptlIl1lIIililiIlII1ll1i) local RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl = RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli[64214][RDMScriptlIl1lIIililiIlII1ll1i] if RDMScriptlii11i11lilll1l111i(RDMScriptllIi1Ii1I1ilI11I1ii(RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl[79958]), 1, 1) == "s" then return { [79958] = RDMScriptlii11i11lilll1l111i(RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl[79958], 6) } end return RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl end }) local RDMScriptlIlIiI11iiIIlIIl1l1l1 = 57989 local RDMScripti11l1IiIilI1iIlll11 = RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli[98021] local RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi = 79958 local RDMScripti1il1lIilliiIIlIlil = RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli[67919] local RDMScriptii1i1illllIlIiIiII1 = 92583 local RDMScriptlIlii11IIiii1l1IllI = RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli[67265] local RDMScriptiil1IllliIlii111IiI = 88484 local function RDMScriptll11iIliIlliilI1iii(...) local RDMScriptiIl1I11ll1ii1liII1I = 0 local RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l = { RDMScriptlliliI1iIll1liI1IiI({}, 1, RDMScriptIIIIl1I1lilllIIllli[86499]) } local RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = 1 local RDMScriptl1I111I1li1i1llIlI1 = {} local RDMScriptlll1lllIllll1I1Illl = {} local RDMScriptllili1IllIiI1i11l11 = 1 local RDMScriptiIIiIli111iIilII1Ii = RDMScriptlIilIIlll11llil1Ill() local RDMScriptilI1lIII1IlIl1lilIl = { ... } local RDMScriptllIllIIIIil1IilIlli = {} local RDMScriptl1iIiIlIi11l1li1IIl = #RDMScriptilI1lIII1IlIl1lilIl - 1 for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = 0, RDMScriptl1iIiIlIi11l1li1IIl do if RDMScripti1il1lIilliiIIlIlil >= RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 + 1 then RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] = RDMScriptilI1lIII1IlIl1lilIl[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 + 1] end RDMScriptllIllIIIIil1IilIlli[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] = RDMScriptilI1lIII1IlIl1lilIl[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 + 1] end local function RDMScriptlIlI1iil1llIIii1llilI(...) local RDMScriptlIlil1IIi1Il11l11liil = RDMScriptliliIlll111II11ii1i("#", ...) local RDMScriptiiilIllIilIl1llIii1 = { ... } return RDMScriptlIlil1IIi1Il11l11liil, RDMScriptiiilIllIilIl1llIii1 end local RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII = #{ 3479, 4909, 6241, 6560, 5000, 1891, 4529, 6790, 2801, 1316, 2315, 674, 3796, 2009, 1127, 4767, 4059, 2212, 3988, 4550 } + 131051 local RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil local RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I = { function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii, RDMScriptl1I11liiIIIlI111lIl, RDMScriptII1iliiiIIilI1iIiii) local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScripti11i111llil1IIii1li = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 2] local RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] + RDMScripti11i111llil1IIii1li RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 if RDMScripti11i111llil1IIii1li > 0 then if RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 <= RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 1] then RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii + RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 3] = RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 end elseif RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 >= RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 1] then RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii + RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 3] = RDMScriptlIlI1l1I1iiIliiIi1ii1 end end, nil, function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii > 255 then RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 1] = RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end, nil, nil, nil, function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii) local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI > 255 then RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii > 255 then RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI % RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii end, nil, function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii, RDMScriptl1I11liiIIIlI111lIl) local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii == 213 then return RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil[34]({ [80648] = (RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili - 247) % 256, [88484] = (RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 247) % 256, [18383] = 0 }) end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii == 17 then return RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil[37]({ [80648] = (RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili - 128) % 256, [88484] = (RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 128) % 256, [18383] = 0 }) end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScriptlIllilii1il1iIli1Ii[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end, nil, nil, function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii, RDMScriptl1I11liiIIIlI111lIl) local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScriptiiiIilllii111llIlIi = (RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 1) * 50 if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI == 0 then RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptiIl1I11ll1ii1liII1I - RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili end for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = 1, RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI do RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili][RDMScriptiiiIilllii111llIlIi + RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] end end, nil, nil, nil, nil, nil, nil, function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI > 255 then RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii > 255 then RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI + RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii end, nil, nil, nil, function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii == 130 then return RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil[38]({ [80648] = (RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili - 17) % 256, [88484] = (RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 17) % 256, [18383] = 0 }) end for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili, #RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l do local RDMScriptI1i1l11iI111iIlllIl = RDMScriptllili1IllIiI1i11l11 for RDMScriptIiilililii1llilil1I, RDMScripti11llII1iI1i1liiiil in next, RDMScriptl1I111I1li1i1llIlI1, nil do for RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil, RDMScriptIi1il1iil11liIi11ll in next, RDMScripti11llII1iI1i1liiiil, nil do if RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l == RDMScriptIi1il1iil11liIi11ll[1] and RDMScriptIi1il1iil11liIi11ll[2] == RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 then if not RDMScriptlll1lllIllll1I1Illl[RDMScriptI1i1l11iI111iIlllIl] then RDMScriptlll1lllIllll1I1Illl[RDMScriptI1i1l11iI111iIlllIl] = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] RDMScriptllili1IllIiI1i11l11 = RDMScriptllili1IllIiI1i11l11 + 1 end RDMScripti11llII1iI1i1liiiil[RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil] = {RDMScriptlll1lllIllll1I1Illl, RDMScriptI1i1l11iI111iIlllIl} end end end end end, function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii == 180 then return RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil[23]({ [80648] = (RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili - 131) % 256, [88484] = (RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 131) % 256, [18383] = 0 }) end for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili, RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI do RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] = nil end end, nil, function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptiiiIilllii111llIlIi = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 2 local RDMScriptIlI1IIiIl11lii1i1I1 = { RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili](RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 1], RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 2]) } for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = 1, RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii do RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptiiiIilllii111llIlIi + RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] = RDMScriptIlI1IIiIl11lii1i1I1[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] end if RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 3] ~= nil then RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 2] = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 3] else RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii + 1 end end, function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII RDMScriptlIllilii1il1iIli1Ii[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] end, function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii == 155 then return RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil[11]({ [80648] = (RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili - 64) % 256, [88484] = (RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 64) % 256, [18383] = 0 }) end local RDMScriptlliililIilIII1I11li = RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI > 0 and RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 1 or RDMScriptl1iIiIlIi11l1li1IIl - RDMScripti1il1lIilliiIIlIlil for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili, RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + RDMScriptlliililIilIII1I11li do if RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 - RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili <= RDMScriptl1iIiIlIi11l1li1IIl then RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] = RDMScriptllIllIIIIil1IilIlli[RDMScripti1il1lIilliiIIlIlil + (RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 - RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili)] else RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] = nil end end RDMScriptiIl1I11ll1ii1liII1I = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + RDMScriptlliililIilIII1I11li end, function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = { RDMScriptlliliI1iIll1liI1IiI({}, 1, RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI > 7999 and 7999 or RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI) } end, nil, function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii, RDMScriptl1I11liiIIIlI111lIl) local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili ~= 0 if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI > 255 then RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii > 255 then RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI <= RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii ~= RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili then RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii + 1 end end, function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii) local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI == 157 then return RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil[12]({ [80648] = (RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili - 224) % 256, [88484] = (RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 224) % 256, [18383] = 0 }) end if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI == 10 then return RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil[36]({ [80648] = (RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili - 167) % 256, [115159] = (RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 167) % 256, [18383] = 0 }) end if not not RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] == (RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii == 0) then RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii + 1 end end, nil, nil, nil, nil, nil } RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[4] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii, RDMScriptl1I11liiIIIlI111lIl) local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii + RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[37] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[14] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii, RDMScriptl1I11liiIIIlI111lIl) local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii == 150 then return RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil[13]({ [80648] = (RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili - 142) % 256, [88484] = (RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 142) % 256, [18383] = 0 }) end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii == 27 then return RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil[6]({ [80648] = (RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili - 122) % 256, [88484] = (RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 122) % 256, [18383] = 0 }) end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii == 255 then return RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil[32]({ [80648] = (RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili - 226) % 256, [88484] = (RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 226) % 256, [18383] = 0 }) end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = not RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[13] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1) local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptIlI1IIiIl11lii1i1I1 = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI + 1, RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii do RDMScriptIlI1IIiIl11lii1i1I1 = RDMScriptIlI1IIiIl11lii1i1I1 .. RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScriptIlI1IIiIl11lii1i1I1 end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[30] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii) local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptilI1lIII1IlIl1lilIl, RDMScriptiII1lIIIiiiI1ii1l11, RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI, RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i RDMScriptilI1lIII1IlIl1lilIl = {} if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI ~= 1 then if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI ~= 0 then RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 1 else RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI = RDMScriptiIl1I11ll1ii1liII1I end RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i = 0 for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 1, RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI do RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i = RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i + 1 RDMScriptilI1lIII1IlIl1lilIl[RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i] = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] end RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI, RDMScriptiII1lIIIiiiI1ii1l11 = RDMScriptlIlI1iil1llIIii1llilI(RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili](RDMScriptlliliI1iIll1liI1IiI(RDMScriptilI1lIII1IlIl1lilIl, 1, RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI - RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili))) else RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI, RDMScriptiII1lIIIiiiI1ii1l11 = RDMScriptlIlI1iil1llIIii1llilI(RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili]()) end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii ~= 1 then if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii ~= 0 then RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 2 else RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI = RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI + RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili end RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i = 0 for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili, RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI do RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i = RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i + 1 RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] = RDMScriptiII1lIIIiiiI1ii1l11[RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i] end end RDMScriptiIl1I11ll1ii1liII1I = RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI - 1 end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[25] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii, RDMScriptl1I11liiIIIlI111lIl) local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii > 255 then RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI][RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[5] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii, RDMScriptl1I11liiIIIlI111lIl) local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScriptlIl1llI1liIlII111l11I(RDMScriptli1l1iIl1ll1i11liI1(RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili]), "`for` initial value must be a number") RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 1] = RDMScriptlIl1llI1liIlII111l11I(RDMScriptli1l1iIl1ll1i11liI1(RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 1]), "`for` limit value must be a number") RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 2] = RDMScriptlIl1llI1liIlII111l11I(RDMScriptli1l1iIl1ll1i11liI1(RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 2]), "`for` step value must be a number") RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] - RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 2] RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii + RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[21] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScriptilI1lIII1IlIl1lilIl, RDMScriptiII1lIIIiiiI1ii1l11, RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI, RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i RDMScriptilI1lIII1IlIl1lilIl = {} RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i = 0 if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI ~= 1 then if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI ~= 0 then RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 1 else RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI = RDMScriptiIl1I11ll1ii1liII1I end for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + 1, RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI do RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i = RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i + 1 RDMScriptilI1lIII1IlIl1lilIl[RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i] = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] end RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI, RDMScriptiII1lIIIiiiI1ii1l11 = RDMScriptlIlI1iil1llIIii1llilI(RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili](RDMScriptlliliI1iIll1liI1IiI(RDMScriptilI1lIII1IlIl1lilIl, 1, RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI - RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili))) else RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI, RDMScriptiII1lIIIiiiI1ii1l11 = RDMScriptlIlI1iil1llIIii1llilI(RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili]()) end return true, RDMScriptiII1lIIIiiiI1ii1l11, RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[17] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil if RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i == 100000 then RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[251] else RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] end RDMScriptiIIiIli111iIilII1Ii[RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil] = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[2] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii) local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIl1iiIli1Ii11IlI1i11 = RDMScripti11l1IiIilI1iIlll11[RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i] local RDMScriptlIi1iilI1iiI1l1Il11 = {} local RDMScriptilI1IlIII1li11iIiii = RDMScriptlIlIiil11I1II1l1i1l1I({}, { __index = function(RDMScriptiiilIllIilIl1llIii1, RDMScriptlIl1lIIililiIlII1ll1i) local RDMScriptIi1il1iil11liIi11ll = RDMScriptlIi1iilI1iiI1l1Il11[RDMScriptlIl1lIIililiIlII1ll1i] return RDMScriptIi1il1iil11liIi11ll[1][RDMScriptIi1il1iil11liIi11ll[2]] end, __newindex = function(RDMScriptiiilIllIilIl1llIii1, RDMScriptlIl1lIIililiIlII1ll1i, RDMScriptlIlI1Iill11i1iIIIIlIl) local RDMScriptIi1il1iil11liIi11ll = RDMScriptlIi1iilI1iiI1l1Il11[RDMScriptlIl1lIIililiIlII1ll1i] RDMScriptIi1il1iil11liIi11ll[1][RDMScriptIi1il1iil11liIi11ll[2]] = RDMScriptlIlI1Iill11i1iIIIIlIl end }) for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = 1, RDMScriptlIl1iiIli1Ii11IlI1i11[RDMScriptlIlIiI11iiIIlIIl1l1l1] do local RDMScriptli1IlI11i11iilIiIIi = RDMScriptlliI11I1liiiiilIli1[RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii] if RDMScriptli1IlI11i11iilIiIIi[RDMScriptii1i1illllIlIiIiII1] == RDMScriptlIl111111IllIilil11lI then RDMScriptlIi1iilI1iiI1l1Il11[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 - 1] = { RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l, RDMScriptli1IlI11i11iilIiIIi[RDMScriptiil1IllliIlii111IiI] } elseif RDMScriptli1IlI11i11iilIiIIi[RDMScriptii1i1illllIlIiIiII1] == RDMScriptl11I11lll11111ilili then RDMScriptlIi1iilI1iiI1l1Il11[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 - 1] = { RDMScriptlIllilii1il1iIli1Ii, RDMScriptli1IlI11i11iilIiIIi[RDMScriptiil1IllliIlii111IiI] } end RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii + 1 end if RDMScriptlIl1iiIli1Ii11IlI1i11[RDMScriptlIlIiI11iiIIlIIl1l1l1] > 0 then RDMScriptl1I111I1li1i1llIlI1[#RDMScriptl1I111I1li1i1llIlI1 + 1] = RDMScriptlIi1iilI1iiI1l1Il11 end local RDMScriptIIiIl1il11Ii11lIlIi = RDMScriptlIliII1lI1liIill1l1iI(RDMScriptlIl1iiIli1Ii11IlI1i11, RDMScriptiIIiIli111iIilII1Ii, RDMScriptilI1IlIII1li11iIiii) RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScriptIIiIl1il11Ii11lIlIi end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[8] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii, RDMScriptl1I11liiIIIlI111lIl, RDMScriptII1iliiiIIilI1iIiii) local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii == 106 then return RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil[28]({ [80648] = (RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili - 225) % 256, [88484] = (RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 225) % 256, [18383] = 0 }) end local RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI, RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i, RDMScriptIiIiiIiIlIllIl11iii if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI == 1 then return true end if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI == 0 then RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI = RDMScriptiIl1I11ll1ii1liII1I else RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili + RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 2 end RDMScriptIiIiiIiIlIllIl11iii = {} RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i = 0 for RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1 = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili, RDMScriptIiIl1i1I1IIliiII1iI do RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i = RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i + 1 RDMScriptIiIiiIiIlIllIl11iii[RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i] = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIllIii11ii1ii1Iil1] end return true, RDMScriptIiIiiIiIlIllIl11iii, RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[33] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii, RDMScriptl1I11liiIIIlI111lIl) local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI > 255 then RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii > 255 then RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI * RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[20] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii) local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] if not not RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] == (RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii == 0) then RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii + 1 else RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[11] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI > 255 then RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii > 255 then RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI / RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[10] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii) local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[34] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = -RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[36] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil if RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i == 100000 then RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[251] else RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScriptiIIiIli111iIilII1Ii[RDMScriptII1Ilil1Il111lIIiil] end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[15] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1) local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI > 255 then RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii > 255 then RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili][RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] = RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[18] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii) local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI > 255 then RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii > 255 then RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[22] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1) local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii == 10 then return RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil[21]({ [80648] = (RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili - 131) % 256, [115159] = (RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 131) % 256, [18383] = 0 }) end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = #RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[6] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii, RDMScriptl1I11liiIIIlI111lIl) local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI > 255 then RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii > 255 then RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI ^ RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[0] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI) local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili ~= 0 if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI > 255 then RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii > 255 then RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI < RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii ~= RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili then RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii + 1 end end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[16] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1, RDMScriptiIII11li1Ili11llilI, RDMScriptlIl11llI1i11iIililiii, RDMScriptl1I11liiIIIlI111lIl, RDMScriptII1iliiiIIilI1iIiii) local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili] = RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI ~= 0 if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii ~= 0 then RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii + 1 end end RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[35] = function(RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1) local RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[88484] local RDMScriptlIl1lIlilIlilIli1lI1i = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] local RDMScriptii1III1lIllIII1ilI1 = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[18383] - RDMScriptlIiil11ll1lI1l11lII local RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[115159] local RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[80648] RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili = RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili ~= 0 if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI > 255 then RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI] end if RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii > 255 then RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlilIIl1i1Il1lIIl[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii - 256][RDMScriptliIl1iI1i1iliIIiIIi] else RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii = RDMScriptlIl1IlIliiIil11iI111l[RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii] end if RDMScripti11lIIi1II1llIIi1lI == RDMScriptlIlIillil11ii11Il11ii ~= RDMScriptlIlll1lIiiiIl1ll1iili then RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii + 1 end end RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil = { RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[0], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[6], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[19], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[21], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[5], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[22], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[1], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[36], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[37], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[7], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[9], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[34], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[10], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[16], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[2], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[4], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[25], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[13], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[15], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[33], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[32], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[11], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[27], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[3], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[17], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[35], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[29], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[24], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[30], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[20], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[18], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[8], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[31], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[14], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[12], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[26], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[23], RDMScriptiI1I1Ii1II11Iil1I1I[28] } local function RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i() while true do local RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1 = RDMScriptlliI11I1liiiiilIli1[RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii] RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii = RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii + 1 local RDMScriptI1lii1lli1iIiIllI1i, RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl, RDMScripti1i1Ill1II1liI1I1il = RDMScriptIIll1I1iI1i1IIIIIil[RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1[92583] + 1](RDMScriptlIl1i1II1i1l1iiIilll1) if RDMScriptI1lii1lli1iIiIllI1i then return RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl, RDMScripti1i1Ill1II1liI1I1il end end end local RDMScriptIIIlI1IliliiiI1iI1I, RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl, RDMScripti1i1Ill1II1liI1I1il = RDMScriptlilIiii1il1Iiiii1i1(RDMScriptIlI11iIIi11li1iI11i) if RDMScriptIIIlI1IliliiiI1iI1I then if RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl and RDMScripti1i1Ill1II1liI1I1il > 0 then return RDMScriptlliliI1iIll1liI1IiI(RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl, 1, RDMScripti1i1Ill1II1liI1I1il) end else local RDMScriptI1i1IIIIIiii1l1l11l = RDMScriptll1l1Iil1iilII1Ii1l("Luraph Script:" .. (RDMScriptlIlii11IIiii1l1IllI[RDMScriptl1ilI11liIiiI1lIIii - 1] or "") .. ": " .. RDMScriptlI11lilliIli1Il1I11(RDMScriptilI1l11I111IlI1IIIl), "[^:]+:%d*: ", function(RDMScriptiIIi11lli11iil1I1i1) if not RDMScriptIiI1llil111iill1lil(RDMScriptiIIi11lli11iil1I1i1, "Luraph Script:%d") then return "" end end) RDMScriptI11IIIi1Iii1I11llll(RDMScriptI1i1IIIIIiii1l1l11l, 0) end end RDMScriptIIIl11li1ilIIl11lIl(RDMScriptll11iIliIlliilI1iii, RDMScriptiIIiIli111iIilII1Ii) return RDMScriptll11iIliIlliilI1iii end local RDMScriptlIlliI111llIlIliiI1Il = RDMScriptlIll1I1lI1lli1ilII1I1() return RDMScriptlIliII1lI1liIill1l1iI(RDMScriptlIlliI111llIlIliiI1Il, RDMScriptiIIiIli111iIilII1Ii)() end RDMScriptiiI11lI11lII1l1Il1i("LPH|FD0D013G00123G00023G00017G00359G006G00B09G002G00B09G002G00B03G00B09G002G00B03G00B09G002G00B03G00B19G002G00B19G002G00B19G002G00B19G002G00B19G002G00B13G00B13G00B23G00B29G002G00B23G00B29G002G00B23G00B39G002G00B33G00B19G002G00B43G00B63G002EC592AB323596BD44007C01A20A0200920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F92133G005GFDBB949399BB948F8E89BE95949199920D3G005GFDB588909C9392949992113G005GFDA893988C88948DA92G92918E920A3G005GFD8D9C948F8E920D3G005GFDBF9C9E968D9C9E9692103G005GFDBA9889BE959491998F989392083G005GFDB48EBC92093G005GFDA92G9291920B3G005GFDAD9C8F989389D65G00E4944092053G005GFDBD08C70A02000C0D0F313G0D35072G0D114D3B0C982G0D0F31072G0D112G0D0F4D2G0D0F31072G0D110D2G0F510F0D052D2G0D0F31B8D989720E090D7D0D0B0F512G0D0F3172D989722G0F0D7D092G0D112G0D0F31072G0D114D3B08982G0D0F31070D09110C070B4D2G0D0F31070D09110C010B512G0D0F31B7D985720F0D097D2G0D0F3109D989720D050D7D010D0F3109031B51050D112D2G0D0F31680C19610E09197D8E192D1B2G0D0F312G0D0F310E0D0F314D3B18982G0D0F31070D191104061D45075F905F2G0D0F312G0D0F31E3F20C31EEF3848A883DDA64A6459843C0B68E209FCE0F61DA19C11964129A711AE6B0198FD03D794AF7B14A189G006G00AF9G002G00AF9G002G00AF3G00AF9G002G00AF3G00AF9G002G00AF3G00B63G00B69G002G00AF3G00B73G00F0D511567E12EECE640024019D0A0200920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F92113G005GFDAA9C9489BB928FBE95949199920D3G005GFDB588909C9392949992093G005GFDB9949899920C3G005GFDBE922G93989E89D65G00E4944092053G005GFDFC03A80A02000C0D0F310C2G0D35082G0D114D3B0C982G0D0F31082G0D112G0D0F4D2G0D0F31082G0D110D2G0F510F0D052D2G0D0F31460C0D610E090D7D0D0B0F4D2G0D0F31082G0D110D050F512G0D05353G0D252G0D0F312F0C0D610E0F0D7DEEF3848A537AB73C45281876EA228589273CDD6E223D9F48812CD14DE5387A2F4G002C9G006G00B99G002G00B99G002G00B99G002G00B99G002G00B93G00B93G00BA3G00BA9G002G00BA3G00BA9G002G00BA3G00BB9G002G00BB9G002G00BB3G00B99G002G00BC3G00BE9G009G001G00BE3G00BF3G00D5480FD735D9196F5001C5029E0A0200920A3G005GFD8D9C948F8E92103G005GFDBA9889BE959491998F989392083G005GFDB48EBC92093G005GFDA92G9291920B3G005GFDAD9C8F989389920D3G005GFDBF9C9E968D9C9E96D65G00E4944092053G005GFD7009BF0A02000C0D0F313G0D350B2G0D112G0D09112G0D0F310B0D09114D3B04982G0D0F310B0D05112G0F07512G0D0F31BAD981720F0D057D2G0D0F31230C09610D05097D020D0F31080917510E0D2G2D2G0D0F31CE0C15610E09157D8E19291B2G0D0F312G0D0F310B0D0F314D3B14982G0D0F310B0D15110B07174D2G0D0F310B0D151109001945075FAC5F2G0D0F312G0D0F31E6F20C314C3B08980F0D0F310B0D09112G0D0F31600C09610C0F097DEEF3848AABC9F5771C19A11AD42A686D7CE696378E48CC7B1C16DB28EA3B5898E8EE0D1D51C7712AEC97CB01269G006G00AD9G002G00AD3G00AD9G002G00AD3G00AD9G002G00B73G00B73G00B89G002G00B83G00BF3G00BF3G00BF9G002G00B83G00C09G002G00C03G00C19G002G00C19G002G00C13G00C23G008997EDE11D4723140B007E00A10A020092093G005GFD9A9C9098920F3G005GFDBA9889AE988F8B949E98920C3G005GFDAD919C84988F8E92103G005GFDB1929E9C91AD919C84988F92133G005GFDBE959C8F9C9E89988FBC2G999899920C3G005GFDBE922G93989E89920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F920D3G005GFDB588909C93929499920B3G005GFDB5989C918995D68G0092053G005GFDBB05B80A02000C0D0F310F2G0D35042G0D113G0D112G0D0F31042G0D110D2G0F510F0D052D2G0D0F31D8D989720E090D7D0D0B0F4D2G0D0F31042G0D112G0D09353G0D3D0D05074D2G0D0F31040D05110F2G07510C0D1D353G0D3D0C2G0D3D2G0D0F3116D981720E0F057D82214C8B2G0D0F31DAD981720C0F057D0D01074D2G0D0F31040D05110F03074D2G0D0F31040D0511051E0745EEF3848AF2C1218F86040A8883FED4171E6B8141629C0E41509431292C8870800A7C4814A1D6055F4G00279G006G0004019G001G0004019G001G0004019G001G0004019G001G0004019G001G0005019G001G0005019G001G0005012G0005012G0005019G001G0005012G0005012G0006019G001G0006019G001G0006012G0007012G00C587F1652FB69B815700EC00A30A020092093G005GFD9A9C9098920C3G005GFDAD919C84988F8E92103G005GFDB1929E9C91AD919C84988F920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F92153G005GFDB588909C93929499AF2G9289AD9C8F89920B3G005GFDBEBB8F9C909892083G005GFD93988AD6545227A089702F40D62C6519E258273240D634A2B437F8C6554092093G005GFD8A9C9489D66G00E03F92053G005GFD1805BA0A02000C0D0F313G0D350A2G0D113G0D112G0D0F310A2G0D110D2G0F4D2G0D0F310A2G0D110D090F4D2G0D0F310A2G0D110D0B0F4D2G0D0F310A2G0D110D050F4D2G0D0F310A2G0D11080D09112G0D0F310A0D09110C010B4D2G0D0F310A0D09110A0D052D050D012D040D1D2D2G0D0F31F00C09613G097D080E0D45070D09112G0D0F310A0D0911060D052D2G0D0F3116D985722G0F097DEEF3848A852AF9877E019312BF8AD4719DE2BE9F828BCD7A282D1A2F9D65CD03A602E44245AF5D7E467554554G00279G006G0013019G001G0013019G001G0013019G001G0013019G001G0013019G001G0014019G001G0014019G001G0014012G0014012G0014019G001G0014012G0014012G0015019G001G0015019G001G0015012G0016012G00FC23C5D008D163F43900AD00A30A020092093G005GFD9A9C9098920C3G005GFDAD919C84988F8E92103G005GFDB1929E9C91AD919C84988F920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F92153G005GFDB588909C93929499AF2G9289AD9C8F89920B3G005GFDBEBB8F9C909892083G005GFD93988AD60AD7A3703DEA8B40D62C6519E258273240D69A3G9919D5A0C092093G005GFD8A9C9489D66G00E03F92053G005GFDC705B70A02000C0D0F313G0D350A2G0D113G0D112G0D0F310A2G0D110D2G0F4D2G0D0F310A2G0D110D090F4D2G0D0F310A2G0D110D0B0F4D2G0D0F310A2G0D110D050F4D2G0D0F310A2G0D11080D09112G0D0F310A0D09110C010B4D2G0D0F310A0D09110A0D052D050D012D040D1D2D2G0D0F31C40C09613G097D080E0D45070D09112G0D0F310A0D0911060D052D2G0D0F31010C09612G0F097DEEF3848ADC0A4D148786F71C10492A9EB6104A449BE11F41E763921F0F9FD6364G00279G006G0022019G001G0022019G001G0022019G001G0022019G001G0022019G001G0023019G001G0023019G001G0023012G0023012G0023019G001G0023012G0023012G0024019G001G0024019G001G0024012G0025012G00B244AAD504BAFA3D2500B600A30A020092093G005GFD9A9C9098920C3G005GFDAD919C84988F8E92103G005GFDB1929E9C91AD919C84988F920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F92153G005GFDB588909C93929499AF2G9289AD9C8F89920B3G005GFDBEBB8F9C909892083G005GFD93988AD6713D0AD7230BA040D696B20C71ACF34440D65G667FB1C092093G005GFD8A9C9489D66G00E03F92053G005GFDD005B80A02000C0D0F313G0D350A2G0D113G0D112G0D0F310A2G0D110D2G0F4D2G0D0F310A2G0D110D090F4D2G0D0F310A2G0D110D0B0F4D2G0D0F310A2G0D110D050F4D2G0D0F310A2G0D11080D09112G0D0F310A0D09110C010B4D2G0D0F310A0D09110A0D052D050D012D040D1D2D2G0D0F31D7D985723G097D080E0D45070D09112G0D0F310A0D0911060D052D2G0D0F314C0C09612G0F097DEEF3848A74CE256E0292AB7AA69F102F43802C7592D2C6039ECB014BC14EE70209375C47047G004D9G006G00B0012G00B0019G001G00B0012G00B0019G001G00B0012G00B0019G001G00B0019G001G00B0019G001G00B0019G001G00B0012G00B0019G001G00B0012G00B0012G00B0019G001G00B0012G00B0019G001G00B0012G00B1019G001G00B1019G009G00B1012G00B1012G00B1012G00B2019G001G00B2019G001G00B2012G00B2019G001G00B2012G00B3012G00B4012G00B5019G001G00B5012G00B5019G001G00B5012G00B5012G00B5012G00B6019G001G00B6012G00B8012G0043828EB423021FFC7601B102AA0A020092083G005GFDB48EBC92093G005GFDA92G9291920B3G005GFD8E898F94939A920A3G005GFD909C899E9592093G005GFDB39C9098920A3G005GFD9392DD909492133G005GFDBB949399BB948F8E89BE95949199920C3G005GFDBE95989E96989992073G005GFD928E92093G005GFD89949098D65G00209C40920D3G005GFDB4938E899C939E9892083G005GFD93988A920D3G005GFDB49389AB9C91889892093G005GFDA998858992073G005GFDBCDD922A3G005GFDDD959C8EDD8E8D9C8A939899D1DD9992DD849288DD8A948E95DD8992DD899C9698DD9489C2920C3G005GFDAB948E949F9198D592053G005GFD9A07DD0A02000C0D0F313G0D35072G0D112G0D0B510C0D012D2G0D0F312C0C09610E2G097D8E191D1B2G0D0F312G0D0F31320D0F310F0D09112G0D0F31070D09110C2G0B4D2G0D0F31070D09110D05074D2G0D0F31070D0511080D012D2G0D0F318A0C09610E2G097D8E191D1B2G0D0F312G0D0F31230D0F310D010B510A0D012D2G0D0F31040C09610E2G097D89191D1B2G0D0F312G0D0F31280D0F31050D09112G0D0F31070D09110C1F0B4D0F0D0F31070D09112G0D0F31ACD985720C2G097D0C190B058E651C63060D09112G0D0F31070D09110C150B4D2G0D0F31070D0911000D052D8321488B2G0D0F3150D985720E2G097D09020B4583214C8B4C3B00982G0D0F31070D0111020D1D2D0D051B4D2G0D0F31070D19111D0D152D09011D49030401454C3B00982G0D0F31070D01111C280345EEF3848A90BD3C5FA5D0018B38109A822021FB0C514BFF21B4F46B84178B752C4G003D9G006G00BB019G001G00BB019G001G00BB012G00BB019G001G00BB012G00BC019G001G00BC019G009G00BC012G00BD019G001G00BD019G001G00BD012G00BD019G001G00BD012G00BD019G001G00BD012G00BE019G001G00BE012G00BF019G001G00BF019G001G00BF019G001G00BF012G00BF012G00BF012G00BF019G001G00BF012G00BF012G00C0012G00C2012G0078384A8450A8F3AD4100DA02A20A020092093G005GFD8A9C9489D66G00D03F92073G005GFD928E92093G005GFD89949098B8D68G0092093G005GFDA9988589920B3G005GFD8E898F94939A920B3G005GFD9B928F909C89920E3G005GFDD8CDCF99C7D8CDCF99D66G004E4092053G005GFDEB07CE0A02000C0D0F313G0D350C2G0D113G0D112G0D0F310C2G0D110C0D092D2G0D0F313BD989720F090D7D8E19011B2G0D0F312G0D0F31200D0F310F2G0D112G0D0F310C2G0D110D0B0F4D0F0D0F310C2G0D112G0D0F31850C0D610C090D7D4D3B08982G0D0F310C0D09110C050B692G0D0F312G0D0F31E9F20C314D3B08982G0D0F310C0D09110C0D0975080E0D8D2G0D0F312G0D0F31D1F20C314D3B08982G0D0F310C0D09110C0D09754C3B04982G0D0F310C0D05110A0D01112G0D0F310C0D01110E1D034D2G0D0F310C0D0111040D1D2D0C191B5908191B290C1917292G0D0F31CE0C01612G09017D0B0A0545CBF20C31EEF3848AF3C18A1416F1092F278E1E8BC8341879544CCF53776B0F2202AFBD1C4E2182484G00089G006G00C5019G001G00C5012G00C6012G0003E759095482EDE92G0096019A0A0200920C3G005GFDAB948E949F9198ADD65G00E4944092053G005GFDD502980A02000C0D0F313G0D350F2G0D114D3B0C982G0D0F310F2G0D110D0E0F45EEF3848A757B015A27F3F7484586200565EAA1225260C95D0B487101B57BB2304G00519G006G00C9019G001G00C9012G00CA019G001G00CA019G001G00CA019G001G00CA012G00CB019G001G00CB019G001G00CB019G001G00CB019G001G00CB019G001G00CB012G00CB012G00CC012G00CC019G001G00CC012G00CC019G001G00CC012G00CC019G001G00CC019G001G00CC019G001G00CC019G001G00CC012G00CC019G001G00CC012G00CD019G001G00CD019G001G00CD019G001G00CD019G001G00CD019G001G00CD012G00CB019G001G00CE012G00D1012G000E8C59BF6FB7AF642B00E502A80A0200920C3G005GFDAB948E949F9198AD920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F920A3G005GFD8D9C948F8E92093G005GFD9A9C9098920E3G005GFDAA928F968E8D9C9E9892103G005GFDBA9889BE959491998F989392083G005GFDB48EBC92093G005GFDA92G9291920B3G005GFD8E898F94939A92093G005GFD9B94939992093G005GFDB39C9098920A3G005GFD9392DD9094920B3G005GFDB59C93999198920B3G005GFDBEBB8F9C909892153G005GFDB588909C93929499AF2G9289AD9C8F89D65G00E4944092053G005GFDE608E20A02000C0D0F313G0D351D2G0D114D3B0C982G0D0F311D2G0D110D0E0F454C3B0C982G0D0F311D2G0D110D090F4D2G0D0F311D2G0D118E19011B2G0D0F312G0D0F31330D0F310E2G0D112G0D0F311D2G0D11090D09112G0D0F311D0D09110C070B4D2G0D0F311D0D09110C010B512G0D0F31520C09610F0D097D2G0D0F315B0C0D610D050D7D240D0F3109031B51050D112D2G0D0F3196D995720E09197D8E192D1B2G0D0F312G0D0F312D0D0F31040D19112G0D0F311D0D191108191B4D2G0D0F311D0D1911091B174D2G0D0F311D0D1511010D112D2G0D0F31D00C19610E09197D8E192D1B2G0D0F312G0D0F31020D0F3109171B4D2G0D0F311D0D19114C3B14982G0D0F311D0D15110B09174D2G0D0F311D0D15110B13174D2G0D0F311D0D15110B11174D2G0D0F311D0D151103001945075F905F2G0D0F312G0D0F31DCF20C31EEF3848A1EE5896527211969B51E7F50E9634380937C5D7E90CB255E5A61BF34DED7BC6EF3019G005G0059019G001G0059019G001G0059019G001G0059012G005A019G001G005A019G001G005A019G001G005A012G005B019G001G005B019G001G005B019G001G005B012G005C019G001G005C019G001G005C019G001G005C012G005D019G001G005D019G001G005D019G001G005D012G005E019G001G005E019G001G005E019G001G005E012G0060012G0061019G001G0061012G0061019G001G0061012G0061012G0062019G001G0062019G001G0062019G001G0062012G0064012G0065012G0066019G001G0066019G001G0066012G0066012G0066019G001G0066012G0066012G0067012G0068019G001G0068019G001G0068012G0068012G0068012G0068019G001G0068012G0068012G0069019G001G0069019G001G0069012G0069012G0069012G0069019G001G0069012G0069012G006A019G001G006A019G001G006A019G001G006A012G006B012G006C019G001G006C019G001G006C012G006C012G006C019G001G006C012G006C012G006D012G006E012G006F012G0070012G0072012G0073012G0074019G001G0074019G001G0074012G0074012G0074019G001G0074012G0074012G0075012G0076019G001G0076019G001G0076012G0076012G0076012G0076019G001G0076012G0076012G0077019G001G0077019G001G0077012G0077012G0077012G0077019G001G0077012G0077012G0078019G001G0078019G001G0078019G001G0078012G0079012G007A019G001G007A019G001G007A012G007A012G007A019G001G007A012G007A012G007B012G007C012G007D012G007E012G0080012G0081012G0082019G001G0082019G001G0082012G0082012G0082019G001G0082012G0082012G0083012G0084019G001G0084019G001G0084012G0084012G0084012G0084019G001G0084012G0084012G0085019G001G0085019G001G0085012G0085012G0085012G0085019G001G0085012G0085012G0086012G0087019G001G0087019G001G0087019G001G0087012G0088012G0089019G001G0089019G001G0089012G0089012G0089019G001G0089012G0089012G008A012G008B012G008C012G008D012G008F012G0090012G0091019G001G0091019G001G0091012G0091012G0091019G001G0091012G0091012G0092012G0093019G001G0093019G001G0093012G0093012G0093012G0093019G001G0093012G0093012G0094019G001G0094019G001G0094012G0094012G0094012G0094019G001G0094012G0094012G0095019G001G0095019G001G0095019G001G0095012G0096012G0097019G001G0097019G001G0097012G0097012G0097019G001G0097012G0097012G0098012G0099012G009A012G009B012G009D012G009E012G009F019G001G009F019G001G009F012G009F012G009F019G001G009F012G009F012G00A0012G00A1019G001G00A1019G001G00A1012G00A1012G00A1012G00A1019G001G00A1012G00A1012G00A2019G001G00A2019G001G00A2012G00A2012G00A2012G00A2019G001G00A2012G00A2012G00A3019G001G00A3019G001G00A3019G001G00A3012G00A4012G00A5019G001G00A5019G001G00A5012G00A5012G00A5019G001G00A5012G00A5012G00A6012G00A7012G00A8012G00A9012G00AB019G001G00AB019G001G00AB019G001G00AC012G00AF019G001G00AF019G001G00AF019G001G00AF012G00B8012G00B8012G00B8019G001G00AF012G00BA019G001G00C2012G00C2012G00C2019G001G00BA012G00C4019G001G00C4012G00C6012G00C6019G001G00C4012G00C8019G001G00C8012G00D1012G00D1012G00D1019G001G00C8012G00D2012G00FAB27D1D3594A8B86200FB00DB0A0200920D3G005GFDB4938E899C939E9892083G005GFD93988A920E3G005GFDAE9E8F2G9893BA8894920E3G005GFDA9988589B19C9F9891920F3G005GFDA9988589BF882G89929392093G005GFDB39C9098920C3G005GFDB9BBA99490988F920B3G005GFDAD9C8F98938992093G005GFD9A9C909892113G005GFDAA9C9489BB928FBE95949199920C3G005GFDBE928F98BA889492133G005GFDA7B493999885BF98959C8B94928F92093G005GFDB8938890920C3G005GFDAE949F9194939A92153G005GFDBF9C9E969A8F92889399BE9291928FCE920B3G005GFDBE9291928FCED66G00F03F921B3G005GFDBF9C9E969A8F92889399A98F9C938E8D9C8F98939E84920D3G005GFDAD928E9489949293920A3G005GFDA8B99490CFD63426803F2G55DC3FD68G00D6F918280031CF9B3F92093G005GFDAE948798D6455DC9602G55BD3FD69B24D03F453EB33F92093G005GFDBB929389920C3G005GFDBB9C93899C8E8492093G005GFDA9988589920C3G005GFD2GCDDDC7DD2GCD920F3G005GFDA9988589BE9291928FCE920F3G005GFDA9988589AE9E9C919899D5920D3G005GFDA9988589AE948798D66G002C40921B3G005GFDA9988589AE898F929698A98F9C938E8D9C8F98939E8492103G005GFDA9988589AA8F9C2G8D989992093G005GFDB4939B92D66F3B4E804ADDDB3FD60A7748E0F822BA3FD61C2780C0D58AC03FD67E831D202GCBA43F924F3G005GFDA995948EDD899490988FDD9E9C919E88919C89988EDD95928ADD90889E95DD89949098DD9489DD8A942G91DD899C9698DD9B928FDD899598DD93988589DDB9BBDD8992DD8E8D9C8A93D3920E3G005GFDB9BBAE8D9C8A939899D67D34BB3FF507D83FD6585C2BC0C8A2CC3FD6F20AF8C084CDCF3FD62E3CE83F8F44BD3F920C3G005GFDAB948E949F9198AD923B3G005GFDBCDDB0988F9CDDB0988F9CDD9392DD9094DD959C8EDD8E8D9C8A939899D1DD9992DD849288DD8A948E95DD8992DD899C9698DD9489C292073G005GFDB392D6C192272058DBCE3FD607BD923F7391F23FD6F65C805F1E50C43FD6D842A71F88D7D43F92083G005GFDB392DC92083G005GFDA4988ED6EEE72G008140E33F92093G005GFDA4988EDCD6465D6BEF5355D53F920C3G005GFDAD919C84988F8E92103G005GFDB1929E9C91AD919C84988F920E3G005GFDAA928F968E8D9C9E98920F3G005GFDBE95949199BC2G999899920C3G005GFDBE922G93989E89920A3G005GFD8E8D9C8A9392163G005GFDB092888E98BF882G899293CCBE91949E9692053G005GFDBB0C830C02000C0D0F31092G0D351D2G0D113G0D112G0D0F311D2G0D110D2G0F4D2G0D0F311D2G0D110F0D092D2G0D0F31100C0D610F090D7D2G0D09112G0D0F311D0D09110C0F0B4D2G0D0F311D0D09110E0D052D2G0D0F3147D985720F2G097D2G0D05112G0D0F311D0D05112G0F074D2G0D0F311D0D05110E0D012D2G0D0F31D2D981720F09057D2G0D01112G0D0F311D0D01110E0F034D2G0D0F311D0D01110E0D1D2D2G0D0F314A0C01610F09017D2G0D1D112G0D0F311D0D1D11090F1F4D2G0D0F311D0D1D11090D192D2G0D0F311ED999720F091D7D2G0D19112G0D0F311D0D1911080F1B4D2G0D0F311D0D1911090D152D2G0D0F316D0C19610F09197D08000F45050D15112G0D0F311D0D15110B1F1751070D2G2D2G0D0F31810C15610E09157D0A000D45010D15112G0D0F311D0D15110B1B174D2G0D0F311D0D15110B2G174D2G0D0F311D0D151106000D4508000B450A0C0945020D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D15111D0D112D1D0D2G2D1D0D292D2G0D0F31C90C15612G09157D030009451C2C0B451E0D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D1511190D112D180D2G2D1B0D292D180D252D2G0D0F31C9D991720809157D1F0009451E0D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D1511150D112D180D2G2D140D292D180D252D2G0D0F31510C15610809157D1A000945010D15112G0D0F311D0D15110B39174D2G0D0F311D0D15110B3B174D2G0D0F311D0D15111700094511360B45020D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D15111D0D112D1D0D2G2D1D0D292D2G0D0F311C0C15612G09157D13000945124C0B452C480B452E260B45294C0B45084607450A0C0545020D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D15111D0D112D1D0D2G2D1D0D292D2G0D0F3164D991722G09157D030005451C2C07451E0D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D15112B0D112D180D2G2D2A0D292D180D252D2G0D0F31CB0C15610809157D1F0005451E0D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D1511250D112D180D2G2D240D292D180D252D2G0D0F31080C15610809157D1A000545010D15112G0D0F311D0D15110B39174D2G0D0F311D0D15110B3B174D2G0D0F311D0D15111700054511580745020D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D15111D0D112D1D0D2G2D1D0D292D2G0D0F31DED991722G09157D13000545124C07452C4807452E260745294C0745085A03450A0C0145020D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D15111D0D112D1D0D2G2D1D0D292D2G0D0F31E8D991722G09157D030001451C2C03451E0D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D1511210D112D180D2G2D200D292D180D252D2G0D0F31B1D991720809157D1F0001451E0D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D1511230D112D180D2G2D220D292D180D252D2G0D0F31F00C15610809157D1A0001453D6E0345010D15112G0D0F311D0D15110B39174D2G0D0F311D0D15110B3B174D2G0D0F311D0D15111700014511680345020D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D15111D0D112D1D0D2G2D1D0D292D2G0D0F3155D991722G09157D13000145124C03452C4803452E260345294C0345086A1F452G0A1D45020D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D15111D0D112D1D0D2G2D1D0D292D2G0D0F314F0C15612G09157D03001D451C2C1F451E0D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D1511390D112D180D2G2D380D292D180D252D2G0D0F31570C15610809157D1F001D451E0D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D15113B0D112D180D2G2D3A0D292D180D252D2G0D0F31950C15610809157D1A001D45010D15112G0D0F311D0D15110B39174D2G0D0F311D0D15110B3B174D2G0D0F311D0D151117001D45117C1F45020D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D15111D0D112D180D2G2D180D292D2G0D0F31210C15612G09157D13001D45124C1F452C481F452E261F45294C1F45087E1B452G0A1945020D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D15111D0D112D1D0D2G2D1D0D292D2G0D0F31DA0C15612G09157D030019451C2C1B451E0D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D1511370D112D180D2G2D380D292D180D252D2G0D0F314FD991720809157D1F0019451E0D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D15113B0D112D180D2G2D3A0D292D180D252D2G0D0F31290C15610809157D1A001945010D15112G0D0F311D0D15110B39174D2G0D0F311D0D15110B3B174D2G0D0F311D0D151117001945117A1B45020D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D1511310D112D1D0D2G2D180D292D2G0D0F3143D991722G09157D13001945124C1B452C481B452E261B45294C1B45050D15112G0D0F311D0D15110B77174D2G0D0F311D0D15110B71174D2G0D0F311D0D1511E4D9AD72050D29112G0D0F311D0D291104732B4D2G0D0F311D0D2911048D2B4D2G0D0F311D0D2911048F2B512G0D21350A2G0D3D0E2G0D3D2G0D0F3135D9A5720E0F297D4F0D29112G0D0F311D0D29110C0D25350A2G0D3D0C2G0D3D2G0D0F31340C29612G0F297D098B2B4D2G0D0F311D0D2911048F2B510F0D21350E2G0D3D2G0D0F3145D9A5720E0F297D088B2B4D2G0D0F311D0D2911048F2B510E0D21350E2G0D3D0B2G0D3D2G0D0F31BF0C29610E0F297DEEF3848A9ADC8D82866E4627EE4B3F0BF0A7042492C80A240B6D9E630635857F4G00319G006G00DE019G001G00DE019G001G00DE012G00DE019G001G00DE012G00DF019G001G00DF019G001G00DF019G001G00DF019G001G00DF012G00DF019G001G00DF019G001G00DF019G001G00DF019G001G00DF019G001G00DF012G00DF019G001G00DF012G00DF012G00E1012G001EB3888206CE6B9C0100D600A30A020092093G005GFD8A9C9489D6B81E85EB51B89E3F92093G005GFD9A9C909892163G005GFDAF988D91949E9C899899AE89928F9C9A9892113G005GFDAF9890928998B88B9893898E92153G005GFDBC2G99AE899C9094939CAF9890928998920F3G005GFDBB948F98AE988F8B988F920C3G005GFDAD919C84988F8E92103G005GFDB1929E9C91AD919C84988F92113G005GFDAD919C84988FAB9C9188988E920C3G005GFDAE899C9094939CD66G00084092053G005GFD9805C50A02000C0D0F313G0D350C2G0D113G0D112G0D0F310C2G0D110C0D092D2G0D0F313BD989720F090D7D8E19011B2G0D0F312G0D0F312C0D0F310F2G0D112G0D0F310C2G0D110D0B0F4D2G0D0F310C2G0D110D050F4D2G0D0F310C2G0D110D070F4D2G0D0F310C2G0D110D010F510F0D05112G0D0F310C0D05110F03074D2G0D0F310C0D05110F1D074D2G0D0F310C0D05110F1F074D2G0D0F310C0D05110F19074D2G0D0F310C0D0511060D012D0C0D1D392G0D0F318BD98972080F0D7DDFF20C31EEF3848AFD84D162A3189C34FA5177399D03BA5297FB0836A8953931C7BD6D4FAFDD4E8C914DA51796F03667CA74C9474G001C9G006G00EE019G009G00EE012G00EF019G001G00EF019G001G00EF019G001G00EF019G001G00EF012G00EF019G001G00EF012G00EF012G00F1012G00936688057B39B735010044009E0A020092093G005GFD8A9C948992093G005GFD9A9C909892163G005GFDAF988D91949E9C899899AE89928F9C9A9892113G005GFDAF9890928998B88B9893898E92103G005GFDAD88939E95AF9890928998920F3G005GFDBB948F98AE988F8B988FD65G00E4944092053G005GFDFC03B00A02000C0D0F313G0D350B2G0D113G0D110F0D0F310B2G0D112G0D0F31E3D989720C0F0D7D0C2G0D112G0D0F310B2G0D110D090F4D2G0D0F310B2G0D110D0B0F4D2G0D0F310B2G0D110D050F4D2G0D0F310B2G0D110D070F512G0D05392G0D0F3194D989720E0F0D7DEAF20C31EEF3848AEAAB172896DB63365C20028504ADBE6C5BC72178F7BBAE5435B11D6E1B84C81C5CF3608AE0F64E5B1E8ED2604G00519G006G00FD019G001G00FD019G001G00FD012G00FD012G00FD019G001G00FD019G001G00FD019G001G00FD012G00FE019G001G00FE019G001G00FE019G001G00FE019G001G00FE019G001G00FE019G001G00FE012G00FE012G00FF019G001G00FF019G001G00FF019G001G00FF019G001G00FF019G001G00FF019G001G00FF013G00029G002G00029G002G00022G0001029G001G0001029G009G0001022G00FE019G001G0001022G0003022G00E8770FA407AEEA782F005400A80A0200920F3G005GFD91929C998E898F94939A92093G005GFD9A9C9098920C3G005GFDB52G898DBA988992293G005GFD952G898DC72GD23G8AD38D9C8E89989F9493D39E9290D28F9C8AD2A58BC58FCF9BC488920A3G005GFD8D9C948F8E920E3G005GFD8A928F968E8D9C9E98920B3G005GFDBE95988E898E92103G005GFDBA9889BE959491998F9893920C3G005GFDAD919C84988F8E92103G005GFDB1929E9C91AD919C84988F920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F92153G005GFDB588909C93929499AF2G9289AD9C8F89920B3G005GFDBEBB8F9C909892093G005GFD8A9C9489D69A5G99C93F92163G005GFD9B948F989E91949E96999889989E89928F92123G005GFDBE91949E96B99889989E89928F92053G005GFDC307E30A02000C0D0F313G0D35032G0D113G0D112G0D0F31032G0D110C0D09112G0D0F31030D09110C090B510E0D012D0C0D1D392G0D0F31450C0961090D097D2G0D0F315AD989720D090D7D2G0D0F31A60C0D610C0F0D7D092G0D112G0D0F31032G0D110C0D09112G0D0F31030D09110C070B4D2G0D0F31030D09110C010B4D2G0D0F31030D09110C030B512G0D0F31D50C09610F0D097D2G0D0F31E00C0D610D050D7D2F0D0F310C0D19112G0D0F31030D1911081D1B4D2G0D0F31030D1911081F1B4D2G0D0F31030D191108191B4D2G0D0F31030D1911082G1B4D2G0D0F31030D19110915174D2G0D0F31030D151101001945000D19112G0D0F31030D1911030D152D2G0D0F3169D995722G0F197D020D19112G0D0F31030D1911092D174D0F0D0F31030D15112G0D0F3152D995722G0F197D075F905F2G0D0F312G0D0F31D5F20C31EEF3848A022A0828730806733553943AC170DE6343F0662DF186AA538CBB465B7CAB0E5DC6421E110B7G00089G006G0014029G001G0014022G0014022G00D67B4F871D4054641500B800990A020092093G005GFDA2B8B3ABD65G00E4944092053G005GFD8902970A02000C0D0F313G0D350C2G0D113G0D112G0D0F310C2G0D11E9F3848AEEF3848AF447523A61AF8B58BA9AC56BDB9BB35DC6C0C413D37F6E3E017G003D9G006G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G009G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G000144F7D74A6DE29139009104990A0200D66G004240D66G00F03F92053G005GFD6B06D00A02000C0D0F313G0D353G0D114D3B0C982G0D0F313G0D114C3B08982G0D0F312G0D09114F3B04982G0D0F312G0D05114E3B00982G0D0F312G0D01114E3B1C980F0D0F312G0D1D112G0D0F312G0C09613G097D2G0D052D2G0D0F3193D989720E090D7D4E3B08982G0D0F312G0D09110C0F0B058B651C634D3B08982G0D0F312G0D09114C3B04982G0D0F312G0D05114F3B00982G0D0F312G0D01114E3B1C982G0D0F312G0D1D114E3B18982G0D0F312G0D1911080D1905080F1B752G0D0F31120C05612G09057D2G0D012D2G0D0F31F6D985720E2G097D4E3B04982G0D0F312G0D05110F0D2G058B651863E9F3808AEEF3848A0422FB64A7044113C7741F9E1F21AC8907CB1551FF481A00A82619787AF5792CE81A872CA3CFFB4C649G006G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G007277964E42354BAC3F0130039D0A020092053G005GFDD66G007040D68G00D66G00F03F920A3G005GFD899C9F9198920B3G005GFD9E92939E9C8992053G005GFD390EF90A02000C0D0F310C2G0D350C2G0D112G0D092D2G0D052D2G0D01650C0D1D2D2G0D19650F0D152D090B13750E0D2G2D0A0D171D4D3B24982G0D0F310C0D25119A21688B2G0D0F312F0C25610F09257D042G1945FBF214150E0D152D2G0D11350C2G0D250F2G0D253G0D3D0B2G0D3D4D3B2C982G0D0F310C0D2D119821508B2G0D0F3143D9A5720C0D297D2G0D0F31E0D9A9720D092D7D9B21308B2G0E0145773B058B0B1D4G0D0F312G0D0F31200D0F319821548B2G0D0F31240C2D610C092D7D081D294D2G0D0F310C0D29118E193D1B2G0D0F312G0D0F310E0D0F31081D054D2G0D0F310C0D0511070D0F318221508B4F3B24982G0D0F310C0D25118221688B0E0D3D2D0E0D392D2G0D0F31950C25612G09257D041905498221508B4F3B24982G0D0F310C0D25119D21688B0E0D3D2D0E0D392D2G0D0F31C1D9A1722G09257D04192949091F1945703B018B040B2B059D216C8B9D21688B090B1F059421308B04190145C1F20C31090D2D112G0D0F310C0D2D1105072F4D2G0D0F310C0D2D119C21508B0F0D2D01EFF3A48AEEF3848A5D7C9C9BCF67163F87F9627FF275302FEFA6F585439A0E35243CFE1F1ACC124A48EB2C2F00AE9435D88B51411019CA1F4G00329G006G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G00EC71C25F22828CF209029A009A0A0200D66G00F03FD68G00D67G004092053G005GFD4108C20A02000C0D0F313G0D353G0D112G0D052D0C0D012D2G0C4G0D0F312G0D0F311F0D0F310C0E4G0D0F312G0D0F31030D0F310D091F290C091B29090709692G0D0F312G0D0F312G0D0F310E0901050D0515750B0917590C0711750A0913590F0907419821308B9921348BE5F20C310D0F4G0D0F312G0D0F312G0D0F318221348B2G0C4G0D0F312G0D0F31070D0F310D091F290C044G0D0F312G0D0F312G0D0F310E0901050D05197508091B590F0907419E21348BFDF20C31E9F3988AEEF3848A8281AB8C90B248272BA38F14BA91F40FC7BE8B58EC98EE00AFCC25624G00249G006G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G006B5C4539529703333B0302009A0A0200D66G00F03FD67G0040D68G0092053G005GFD2G06B80A02000C0D0F313G0D353G0D118E2G191B2G0D0F312G0D0F31010D0F310C0D03750C0A01090D0B01590F0D1F750C0D1B7509071D75090D1F050C041D090E0501290E0D1F290E051D75E9F3948A030D0F310C0D03750C0A01090E0B1D050D051D290E050D8D2G0D0F312G0D0F31090D0F312G0D1D2D8919111B2G0D0F312G0D0F312G0D0F310F0D1D2DE9F3948AEEF3848ACBB6F58DB202B2030DADA206148E057D5DD94D7339CB5A2DDBE0B9273B56ED4F08D67F59C2FEA20863940F774G00449G006G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G009DDCA4C117C3FBA4040074049D0A0200D66G000840D65G00206240D66G001040D66G007041D66G00F040D66G00704092053G005GFD3E07D50A02000C0D0F313G0D353G0D114D3B0C982G0D0F313G0D114C3B08982G0D0F312G0D09114F3B04982G0D0F312G0D05114F3B00982G0D0F312G0D01110E0D03052G0D0F3110D9897209070D7D4E3B1C982G0D0F312G0D1D118321408B0C0D152D2G0D0F31560C1D610E091D7D9F21348B4E3B1C982G0D0F312G0D1D118221408B0C0D152D2G0D0F3120D999720E091D7D9F21308B4E3B1C982G0D0F312G0D1D119D21408B0C0D152D2G0D0F31E60C1D610E091D7D9F214C8B4E3B1C982G0D0F312G0D1D119C21408B0C0D152D2G0D0F3107D999720E091D7D9F21488B4F3B1C982G0D0F312G0D1D112G091F05886510630E0B1F410F051B4109071D050C071B4109071D05090D1D05E9F3948AEEF3848A00AE403CB43B4C9A2F20C221297B544EA0F7C9368CCBB217D77B9E24192F593A4G00209G006G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G009G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0096A26DF45DA00EF52A001704990A0200D65G00206240D66G00F03F92053G005GFDB005AF0A02000C0D0F313G0D353G0D114D3B0C982G0D0F313G0D114C3B08982G0D0F312G0D09114F3B04982G0D0F312G0D05114E3B00982G0D0F312G0D01114E3B1C980F0D0F312G0D1D112G0D0F3159D985723G097D2G0D052D2G0D0F31AE0C0D610E090D7D4E3B08982G0D0F312G0D09110C0F0B058B651C63E9F3848AEEF3848A3E1815566F9F307FC867C82C3BA5057EAE81AC387D173A604G00599G006G0014029G009G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G005CDBF4A10AE3B2232B00DF03A20A0200D66G00F03FD66G003440D66G00F041D66G003540D66G003F40D66G002G40D66G00F0BFD68G00D65G00FC9F40D65G00F88F40D66G00304392053G005GFDB109ED0A02000C0D0F313G0D353G0D114D3B0C980F0D0F313G0D112G0D0F3110D989720C090D7D4D3B08980F0D0F312G0D09112G0D0F3179D985720C2G097D2G0D052D4C3B00982G0D0F312G0D01118221448B2G0D192D0C0D152D2G0D0F31ACD99D722G09017D0E0903410E0D01054C3B1C982G0D0F312G0D1D118221408B0E0D152D090D112D2G0D0F31650C1D612G091D7D4C3B18982G0D0F312G0D191182215C8B080D112D2G0D0F319CD995720E09197D0B06192G09030F692G0D0F312G0D0F31040D0F310E030F692G0D0F312G0D0F310F0D0F3108031741E9F3AC8A1E0D0F312G0D1D2D0A0D052D1D0D0F31091D0F692G0D0F312G0D0F31010D0F310E030F692G0D0F312G0D0F31080D0F310D021759080115418919291B2G0D0F312G0D0F310C0D0F310A02175908011541E9F3AC8A4F3B14982G0D0F312G0D15119E21588B091F2F752G0D0F312A0C15610E09157D0E1913590F0311050B031541E9F3AC8AEEF3848ABBD8BE0224F40D4745655860BFD434872F20479801D784034C3B8C9A038A304765F67F1E2D211C88B00F15464G00559G006G0014029G001G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G008E53C7065ACB96070301CF089B0A0200D68G0092053G005GFDD66G00F03FD65G0020624092053G005GFD970EE70A02000C0D0F313G0D353G0D118919011B2G0D0F312G0D0F31010D0F314D3B04980F0D0F312G0D05112G0D0F3116D981720C09057D9D21348B2G0D0F692G0D0F312G0D0F310C0D0F310C0D052DE9F39C8A4C3B04982G0D0F312G0D05114F3B00982G0D0F312G0D01114E3B1C982G0D0F312G0D1D114E3B18982G0D0F312G0D1911080D190508091B752G0D0F31AD0C05612G09057D9D21308B4E3B04982G0D0F312G0D05110F0D2G058B6518632G0D05650F0D012D763BF5880F0D192D110D031D493B10982G0D0F312G0D2G11483B2C982G0D0F312G0D2D114B3B28982G0D0F312G0D29114C3B24982G0D0F312G0D25118221688B9921648B9921608B2G0D0F2G310C2561090D257D2G0D0F31EAD9A5720D09297D0E0D252D2G0D0F318FD9A9720E0D2D7D2G0D0F31D00C11610D09117D0B030545ECF200154A3B00982G0D0F312G0D01119D21448B0F0D2G01EFF3988AEEF3848A579C2A3070F4100C9684E02586EC717D3F54958E6897B0514F1C51389A73FD355207BD674G00109G006G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G004768C5846EC7B20818004D01990A020092063G005GFDDED65G00E4944092053G005GFD0805A50A02000C0D0F313G0D350C2G0D112G0D09651C09409D0D0F09854D3B04982G0D0F310C0D05112G0D012D1C09589D2G0D0F31170C05612G0D057DEFF3808AEEF3848A445E55212877BE67EAFC620BE457023A3108B42A6FBE9A9B294FE94E76C8A16607907F73B1B98158E26CCF71214EBA544G0045019G005G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G009G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G009G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G009G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G001986CA5F67167C1762006807A70A0200D68G00D66G00F03FD66G000840D67G0040D66G001040D65G00E06A40D65G00206040D66G002640D66G002840D66G003440D66G001440D66G003540D66G003D40D65G00802G40D66G002G40D64G00FEFF2F4192053G005GFDE82FD90B02000C0D0F313G0D353G0D2G112G0D652G0D092D2G0D052D2G0D012D2G0D1D2D2G0D192D2G0D152D2G0D112D2G0D2G2D2G0D292D2G0D252D2G0D212D2G0D3D2D2G0D392D2G0D352D2G0D312D2G0D4D2D2G0D492D2G0D452D2G0D412D2G0D5D2D2G0D592D2G0D552D2G0D512D2G0D6D2D2G0D692D2G0D652D2G0D612D2G0D7D2D2G0D792D2G0D752D2G0D712D2G0D8D2D2G0D892D2G0D852D2G0D812D2G0D9D2D2G0D992D2G0D952D2G0D912D2G0DAD2D2G0DA92D2G0DA52D2G0DA12D2G0DBD2D2G0DB92D2G0DB52D230F0D850F0D09652G0D052D2G0D012D2G0F09852G0D0565080D01658321448BEBD9957282215C8BE5D9AD729D21548B080F01854D3B1C980F0D0F312G0D1D112G0D0F31230C1D610C091D7D190D19652G0D152D2G0D112D2G0D2G2D2G0D292D2G0D252D2G0D212D2G0D3D2D2G0D392D2G0D352D2G0D312D2G0D4D2D2G0D492D2G0D452D2G0D412D2G0D5D2D2G0D592D2G0D552D2G0D512D2G0D6D2D2G0D692D2G0D652D2G0D612D2G0D7D2D1A0F19850C0D152D9F21588B0C0D2G2D220D171D4C3B24980F0D0F312G0D25112G0D0F31A00C25610C09257DE1D9BD7207090F692G0D0F312G0D0F31010D0F314C3B3C980F0D0F312G0D3D112G0D0F31B3D9B9720C093D7D010D0F692G0D0F312G0D0F312G0D0F310D0F21390C0D21391B0D0F31070D0F692G0D0F312G0D0F310A0D0F314F3B3C980F0D0F312G0D3D112G0D0F317A0C3D610C093D7D9721688B070D0F31070B0F692G0D0F312G0D0F310B0D0F314E3B3C980F0D0F312G0D3D112G0D0F3188D9B9720C093D7D9721688B041B1945C3F214150E0601454C3B14980F0D0F312G0D15112G0D0F31C7D991720C09157D090001450C0D152D4D3B10980F0D0F312G0D2G112G0D0F31AC0C11610C09117D0C0D2G2D0A0D171D040F2775493B20980F0D0F312G0D21112G0D0F31EC0C21610C09217D071B0945FBF214150C0D152D4D3B10980F0D0F312G0D2G112G0D0F31460C11610C09117D0C0D2G2D860D171D483B24982G0D0F312G0D25114D3B20980F0D0F312G0D21112G0D0F312ED9BD720C09217D080D3D2D2G0D0F31670C25610E09257D483B20982G0D0F312G0D21114D3B3C980F0D0F312G0D3D112G0D0F31AC0C3D610C093D7D0B0D392D2G0D0F31830C21610E09217D4B3B3C982G0D0F312G0D3D119521608B0C0D352D0E0D312D2G0D0F2G310C3D612G093D7D4B3B38982G0D0F312G0D391194217C8B0C0D312D0A0D4D2D2G0D0F31DB0C39612G09397D080D35659621788B4B3B4C982G0D0F312G0D4D119521708B0F0D452D0A0D412D2G0D0F31B2D9C9722G094D7DFED9C5729421888B080F3585010D0F692G0D0F312G0D0F31190D0F314B3B30982G0D0F312G0D31119521748B050D492D040D452D2G0D0F314B0C31612G09317D0F1235454B3B30982G0D0F312G0D31119521748B060D492D010D452D2G0D0F3112D9CD722G09317D071235453A0D0F31012G0F692G0D0F312G0D0F31070D0F314B3B30982G0D0F312G0D31119421748B050D492D000D452D2G0D0F31C00C31612G09317D0F123545250D0F31010B0F692G0D0F312G0D0F31060D0F314B3B30982G0D0F312G0D31119421748B050D492D030D452D2G0D0F31C0D9CD722G09317D021333750F123545150D0F3101090F692G0D0F312G0D0F31190D0F314B3B30982G0D0F312G0D31119421748B050D492D030D452D2G0D0F3141D9CD722G09317D021333750F1235454B3B30982G0D0F312G0D31119521748B060D492D010D452D2G0D0F317D0C31612G09317D0712354504110D457FF21415E9F3988AEEF3848A7FF80D695CE4D569205E4B74BFB3D27656A3C7388EE168427A236E78DFD1C770905B5D5E92E72802BB6AA94D013G00047G00149G006G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G00A69BE5D16F8FF61162021F01990A0200D66G00F03FD67G004092053G005GFDEF05A50A02000C0D0F313G0D353G0D114D3B04982G0D0F312G0D05112G0F054D2G0D0F312G0D05110F0D034D2G0D0F312G0D01112G0F1F4D2G0D0F312G0D1D110E05014D2G0D0F312G0D0111E9F3988AEEF3848A5D3E2784E7C690587519AE0603A1746B902EB7136F38D71810282614C100BA5A4G00119G006G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G00F1D5DED02566FA8555036501990A0200D66G00F03FD67G004092053G005GFDB106A60A02000C0D0F313G0D353G0D114D3B00982G0D0F312G0D01110E0F014D2G0D0F312G0D01110E0D1F4D2G0D0F312G0D1D110E0F1B4D2G0D0F312G0D191108091D45EEF3848A1E70F430ED91B044E414796CFA7EB07D666AED3825980E0412413965B742A96EE4DECC9EF5280D3A31F9F57BF831EE6E4G00149G006G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G00650A0D2B6D77FC2A5E028901990A0200D66G00F03FD67G004092053G005GFD7205A30A02000C0D0F313G0D353G0D114D3B04982G0D0F312G0D05112G0F054D2G0D0F312G0D05110F0D034D2G0D0F312G0D01112G0F1F4D2G0D0F312G0D1D110E05014D2G0D0F312G0D0111E9F3988AEEF3848AB2E630043611BB2D4768433B88992F13F5725D4D8FB22E244G00119G006G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G004A1C9702512A37DD1F03DB01990A0200D66G00F03FD67G004092053G005GFDB006A50A02000C0D0F313G0D353G0D114D3B00982G0D0F312G0D01110E0F014D2G0D0F312G0D01110E0D1F4D2G0D0F312G0D1D110E0F1B4D2G0D0F312G0D191108091D45EEF3848A14D0EF8E114EBE8C7CADA78656D0FE848B6DFE2617376158E727053875FAB0394CBFA35121ED338A2800F92CC30A9G005G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G009G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G009G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G009G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0003D17166237F20CF4800E20CCA0A0200D66G00F03FD66G00F0BF92063G005GFDDED68G00D66G003640D66G002440D66G001040D67G0040D66G000840B8D66G001440D66G001C40920C3G005GFD2GA29493999885920F3G005GFD2GA293988A9493999885D65G00804440D66G001840D66G002040D66G002240D66G003040D66G002A40D66G002640D66G002840D66G002C40D66G002E40D66G003340D66G003140D66G003240D66G003440D66G003540D66G004140D66G003C40D66G003940D66G003740D66G003840D66G003A40D66G003B40D66G003F40D66G003D40D66G003E40D66G002G40D65G00802G40D66G004440D65G00804240D65G00804140D66G004240D66G004340D65G00804340D65G00804540D66G004540D66G004640D65G0080464092053G005GFD8F1E521502000C0D0F31092G0D353G0D114D3B08982G0D0F312G0D09114C3B04982G0D0F312G0D05114F3B00982G0D0F312G0D01114E3B1C982G0D0F312G0D1D11493B18982G0D0F312G0D19112G0D152D0C0D112D2G0D2D652G0D29651C09609D0D0F2985483B24982G0D0F312G0D25110F0D212D1C09789D2G0D0F31A8D9A1720D09257D070D27752G0D21652G0D3D650E0D392D95217C8B2G0D312D020D3B1D092D0D8D2G0D0F312G0D0F310B0D0F311D0549751D0D47050429454D2G0D0F312G0D45111C292D45090D0F311D0D4B05042F494D2G0D0F312G0D49111D2F3D45E3F2381507053975000D3B05FDD9B1720C01354D2G0D0F312G0D3511030D334D2G0D0F312G0D311102050F8D2G0D0F312G0D0F314D0B0F3102070F8D2G0D0F312G0D0F31ED2G0F3102010F8D2G0D0F312G0D0F31970C0F31020D0F8D2G0D0F312G0D0F31120D0F31020B0F692G0D0F312G0D0F31070D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11031D4B4D2G0D0F312G0D49112G0D452D2G0D4F1D1E1F3F45F0F24C1552070F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11012D2G4D2G0D0F312G0D4D118E19411B2G0D0F312G0D0F310C0D0F310B0D17055E070F31031D4F4D2G0D0F312G0D4D110B2D150543070F3102030F8D2G0D0F312G0D0F31070D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11031D4B4D2G0D0F312G0D49112G0D452D2G0D4F1D1E1F3F45F0F24C1532070F31021D0F692G0D0F312G0D0F31480C0F31F5D9C9722G03534D2G0D0F312G0D51112G0D6D65AB219C8B0E0D592D9821848B1A0D6F05AF21908B2G0D652D090D6F1D180D5B05013B7D4D2G0D0F312G0D7D1118355545F4F26C152G0D6D650123694D2G0D0F312G0D69114B3B64982G0D0F312G0D6511A921A88B2G0D7D2D192379752G0D0F31840C6561090D657D2G0D0F31670C69612G0D697D0D0F6D85AB21888B03196F4D2G0D0F312G0D6D111A3D6D0515035F750E0D592DA821948BAF21908B2G0D652D090D6F1D180D5B051E277D4D2G0D0F312G0D7D1116353D45F4F26C15AF21588B0B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03534D2G0D0F312G0D51112G0D6D650123694D0F0D0F312G0D69112G0D0F31B30C69610C0D697D0D0F6D85F7D9E572AA21848BAB21888B03196F4D2G0D0F312G0D6D111A3D6D0515035F750E0D592DA821948BAF21908B2G0D652D090D6F1D180D5B051E277D4D2G0D0F312G0D7D1116353D45F4F26C15AF21588B0B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03534D2G0D0F312G0D5111031D6F4D2G0D0F312G0D6D11013D2G4D2G0D0F312G0D4D111A0D6F05152D3D4503196F4D2G0D0F312G0D6D110F3D6D4D2G0D0F312G0D6D111D3D6D4D2G0D0F312G0D6D111A2G3D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G036F4D2G0D0F312G0D6D11031D6B4D2G0D0F312G0D69110F3F694D2G0D0F312G0D6911153F3D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03534D2G0D0F312G0D51112G0D6D65AB219C8B0E0D592D031D6F4D2G0D0F312G0D6D111A3D6D05150D5F751A0D6F05AF21908B2G0D652D090D6F1D180D5B05013B7D4D2G0D0F312G0D7D1118355545F4F26C152G0D6D650123694D2G0D0F312G0D69114B3B64982G0D0F312G0D6511A921A88B2G0D7D2D192379752G0D0F313AD9E172090D657D2G0D0F31060C69612G0D697D0D0F6D85AB21888B03196F4D2G0D0F312G0D6D111A3D6D0515035F750E0D592DA821948BAF21908B2G0D652D090D6F1D180D5B051E277D4D2G0D0F312G0D7D1116353D45F4F26C15AF21588B0B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03534D2G0D0F312G0D5111031D6F4D2G0D0F312G0D6D11013D2G4D2G0D0F312G0D4D111A0D6F05152D3D4503196F4D2G0D0F312G0D6D110F3D6D4D2G0D0F312G0D6D111D3D6D4D2G0D0F312G0D6D111A2G3D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G036F4D2G0D0F312G0D6D11031D6B4D2G0D0F312G0D69110F3F694D2G0D0F312G0D6911153F3D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03534D2G0D0F312G0D51112G0D6D65AB219C8B0E0D592D031D6F4D2G0D0F312G0D6D111A3D6D05150D5F751A0D6F05AF21908B2G0D652D090D6F1D180D5B05013B7D4D2G0D0F312G0D7D1118355545F4F26C152G0D6D650123694D2G0D0F312G0D69114B3B64982G0D0F312G0D6511A921A88B2G0D7D2D192379752G0D0F31F80C6561090D657D2G0D0F31E7D9E5722G0D697D0D0F6D85AB21888B03196F4D2G0D0F312G0D6D111A3D6D0515035F750E0D592DA821948BAF21908B2G0D652D090D6F1D180D5B051E277D4D2G0D0F312G0D7D1116353D45F4F26C15AF21588B0B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03534D2G0D0F312G0D5111031D6F4D2G0D0F312G0D6D11013D2G4D2G0D0F312G0D4D111A0D6F05152D3D4503196F4D2G0D0F312G0D6D110F3D6D4D2G0D0F312G0D6D111D3D6D4D2G0D0F312G0D6D111A2G3D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G036F4D2G0D0F312G0D6D11031D6B4D2G0D0F312G0D69110F3F694D2G0D0F312G0D6911153F3D45F8050F312G034F4D2G0D0F312G0D4D112G0D4965012D454D0F0D0F312G0D45112G0D0F2G31D9C1720C0D457D0D0F4985FED9C1720319434D2G0D0F312G0D41111D2B41051E0343750E0D5D2D9321808BAC219C8B2G0D512D090D5B1D190D5F051C25694D2G0D0F312G0D6911153F3D45F4F25815AC21588BDA050F31021B0F8D2G0D0F312G0D0F31640D0F3102190F8D2G0D0F312G0D0F31420D0F31031D4F4D2G0D0F312G0D4D110E2D2G4D2G0D0F312G0D4D11FFD9C5722G0D45654A3B40982G0D0F312G0D41112G0D5D650D0959652G0D55351F2G0D3D012059450C0D55351F2G0D3D002059452G0D0F315AD9DD720E09417DAC21708B2G0D412D03195F4D2G0D0F312G0D5D112G0D592G2D0D431D0B0D17050C01514D2G0D0F312G0D51111A0D6F4D2G0D0F312G0D6D1115110F692G0D0F312G0D0F31050D0F311B0D6F750F0D69659721AC8B1A1D634D2G0D0F312G0D61112G0F6985153F2G45040D0F311B0D6F750F0D6965453B64982G0D0F312G0D65111A1D634D2G0D0F312G0D61112G0F6985153F2G45883B458B150D6F0515292145D0F240152G03434D2G0D0F312G0D4111443B5C982G0D0F312G0D5D119321808B92219C8B473B50980F0D0F312G0D51112G0D0F31C40C5D612G095D7D1E253D458D2F4D2772050F3102130F692G0D0F312G0D0F31090D0F31031D4F4D2G0D0F312G0D4D110B2D15057B050F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11012D2G4D0F0D0F312G0D4D112G0D0F318CD9C9720C0F4D7D463B10982G0D0F312G0D2G1164050F31022D0F8D2G0D0F312G0D0F31890D0F31F8D9C9722G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D55110121554D2G0D0F312G0D55110319534D2G0D0F312G0D51110F23514D2G0D0F312G0D51111B23554D2G0D0F312G0D551118213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D55110121554D2G0D0F312G0D55110319534D2G0D0F312G0D51110F23514D2G0D0F312G0D51111B23554D2G0D0F312G0D551118213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D55110121554D2G0D0F312G0D55110319534D2G0D0F312G0D51110F23514D2G0D0F312G0D51111B23554D2G0D0F312G0D551118213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035F4D2G0D0F312G0D5D11031D5B4D2G0D0F312G0D59110127414D2G0D0F312G0D4111190D5B05182B3D4503195B4D2G0D0F312G0D59110F27594D2G0D0F312G0D59111E27594D2G0D0F312G0D591119273D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035F4D2G0D0F312G0D5D112G0D5965AE218C8B0E0D492D031D5B4D2G0D0F312G0D591119275905180D4F75190D5B0593219C8B2G0D512D090D5B1D1C0D4B05013D694D2G0D0F312G0D69111C3F2G45F4F258150125594D2G0D0F312G0D59114B3B54982G0D0F312G0D5511AD21988B2G0D6D2D1D2569752G0D0F3145D9D172090D557D2G0D0F31B7D9D5720D0F597DAF21588BED0A0F311C124G0D0F312G0D0F311D0D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11012D2G4D2G0D0F312G0D4D118E19411B2G0D0F312G0D0F310C0D0F310B0D1705DD0A0F31031D4F4D2G0D0F312G0D4D110B2D1505C60A0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D112G0D49650E0D452D031D434D2G0D0F312G0D41111D2B41051E0D43751D0D5F05AC21808B2G0D552D090D5F1D1F0D470501236D4D2G0D0F312G0D6D111F3D4945F4F25C159E21848B012D594D2G0D0F312G0D59114B3B54982G0D0F312G0D55119221988B2G0D6D2D1E2D69752G0D0F31AE0C5561090D557D2G0D0F3151D9D5722G0D597D2G0D0F31E00C5D610D0B5D7D182D55051B0D5B750E0D452D93219C8BAE21988B2G0D6D2D090D571D1F0D47051929654D2G0D0F312G0D651114393D45F4F25415AE21588B980A0F3102290F8D2G0D0F312G0D0F31A92G0F31022B0F8D2G0D0F312G0D0F31690C0F3102250F8D2G0D0F312G0D0F31AE0D0F31F8D9C9722G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D55110121554D2G0D0F312G0D55110319534D2G0D0F312G0D51110F23514D2G0D0F312G0D51111B23554D2G0D0F312G0D551118213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D55110121554D2G0D0F312G0D55110319534D2G0D0F312G0D51110F23514D2G0D0F312G0D51111B23554D2G0D0F312G0D551118213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D55110121554D2G0D0F312G0D55110319534D2G0D0F312G0D51110F23514D2G0D0F312G0D51111B23554D2G0D0F312G0D551118213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035F4D2G0D0F312G0D5D11031D5B4D2G0D0F312G0D59110127414D2G0D0F312G0D4111190D5B05182B3D4503195B4D2G0D0F312G0D59110F27594D2G0D0F312G0D59111E27594D2G0D0F312G0D591119273D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D55111B0B0F692G0D0F312G0D0F312G0D0F310D0F55390C0D553918213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D55112G0D512D2G0D5B1D151F3F45F0F258150B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035F4D2G0D0F312G0D5D112G0D5965AE218C8B0E0D492D031D5B4D2G0D0F312G0D591119275905180D4F75190D5B0593219C8B2G0D512D090D5B1D1C0D4B05013D694D2G0D0F312G0D69111C3F2G45F4F258150125594D2G0D0F312G0D59114B3B54982G0D0F312G0D5511AD21988B2G0D6D2D1D2569752G0D0F31570C5561090D557D2G0D0F31AED9D5720D0F597DAF21588BE80B0F3118124G0D0F312G0D0F31AF0D0F31FBD9C9722G03574D2G0D0F312G0D5511031D534D2G0D0F312G0D51110123514D2G0D0F312G0D511103196F4D2G0D0F312G0D6D110F3D6D4D2G0D0F312G0D6D111A3D514D2G0D0F312G0D51111B233D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03574D2G0D0F312G0D5511031D534D2G0D0F312G0D51110123514D2G0D0F312G0D511103196F4D2G0D0F312G0D6D110F3D6D4D2G0D0F312G0D6D111A3D514D2G0D0F312G0D51111B233D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D551101215D4D2G0D0F312G0D5D11180D57051B253D450319574D2G0D0F312G0D55110F21554D2G0D0F312G0D55111921554D2G0D0F312G0D551118213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03574D2G0D0F312G0D5511031D534D2G0D0F312G0D51110F23514D2G0D0F312G0D51111B233D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D59112G0D5565A921888B0E0D452D031D574D2G0D0F312G0D5511182155051B0D4B75180D57059221988B2G0D6D2D090D571D1F0D4705013F654D2G0D0F312G0D65111F394145F4F254152G0D55650127514D2G0D0F312G0D51114B3B6C982G0D0F312G0D6D11AC21908B2G0D652D1C2761752G0D0F31FCD9E972090D6D7D2G0D0F31690C51612G0D517D0D0F5585A921748B0319574D2G0D0F312G0D5511182155051B034B750E0D452DAE219C8B9221988B2G0D6D2D090D571D1F0D47051D29654D2G0D0F312G0D651114393D45F4F254159221588B0B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03574D2G0D0F312G0D55110121554D2G0D0F312G0D55118E19691B2G0D0F312G0D0F310C0D0F310B0D17054E0B0F31031D574D2G0D0F312G0D55110B211505330B0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11031D4B4D2G0D0F312G0D4911012F494D2G0D0F312G0D49111D0D47051F2F3D450319474D2G0D0F312G0D45110F29454D2G0D0F312G0D45111C29454D2G0D0F312G0D45111D293D45250B0F3102210F8D2G0D0F312G0D0F31E60D0F31FBD9C9722G03574D2G0D0F312G0D5511473B50982G0D0F312G0D5111031D6F4D2G0D0F312G0D6D110F3D6D4D2G0D0F312G0D6D111A3D514D2G0D0F312G0D51111B233D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D551101215D4D2G0D0F312G0D5D11180D57051B253D450319574D2G0D0F312G0D55110F21554D2G0D0F312G0D55111921554D2G0D0F312G0D551118213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03574D2G0D0F312G0D5511031D534D2G0D0F312G0D51110F23514D2G0D0F312G0D51111B233D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D59112G0D5565A921888B0E0D452D031D574D2G0D0F312G0D5511182155051B0D4B75180D57059221988B2G0D6D2D090D571D1F0D4705013F654D2G0D0F312G0D65111F394145F4F254152G0D55650127514D2G0D0F312G0D51114B3B6C982G0D0F312G0D6D11AC21908B2G0D652D1C2761752G0D0F316B0C6D61090D6D7D2G0D0F3128D9ED722G0D517D0D0F5585A921748B0319574D2G0D0F312G0D5511182155051B034B750E0D452DAE219C8B9221988B2G0D6D2D090D571D1F0D47051D29654D2G0D0F312G0D651114393D45F4F254159221588B0B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03574D2G0D0F312G0D5511031D534D2G0D0F312G0D51110123514D2G0D0F312G0D511103196F4D2G0D0F312G0D6D110F3D6D4D2G0D0F312G0D6D111A3D514D2G0D0F312G0D51111B233D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03574D2G0D0F312G0D5511473B50982G0D0F312G0D5111031D6F4D2G0D0F312G0D6D110F3D6D4D2G0D0F312G0D6D111A3D514D2G0D0F312G0D51111B233D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03574D2G0D0F312G0D5511473B50982G0D0F312G0D5111031D6F4D2G0D0F312G0D6D110F3D6D4D2G0D0F312G0D6D111A3D514D2G0D0F312G0D51111B233D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D551101215D4D2G0D0F312G0D5D11180D57051B253D450319574D2G0D0F312G0D55110F21554D2G0D0F312G0D55111921554D2G0D0F312G0D551118213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03574D2G0D0F312G0D5511031D534D2G0D0F312G0D51110F23514D2G0D0F312G0D51111B233D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03574D2G0D0F312G0D5511031D534D2G0D0F312G0D51111A0B0F692G0D0F312G0D0F312G0D0F310D0F51390C0D51391B233D4535080F311A124G0D0F312G0D0F313B0D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D112G0D49650E0D452D031D434D2G0D0F312G0D41111D2B41051E0D43751D0D5F05AC21808B2G0D552D090D5F1D1F0D470501236D4D2G0D0F312G0D6D111F3D4945F4F25C152G0D5D65012D594D2G0D0F312G0D59114B3B54982G0D0F312G0D55119221988B2G0D6D2D1E2D69752G0D0F3196D9D172090D557D2G0D0F31B10C59612G0D597D0D0F5D8503195B4D2G0D0F312G0D59111D27590518035B750E0D452D93219C8BAE21988B2G0D6D2D090D571D1F0D47051929654D2G0D0F312G0D651114393D45F4F25415AE21588BF0090F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11473B48982G0D0F312G0D4911031D474D2G0D0F312G0D45110F29454D2G0D0F312G0D45111C29494D2G0D0F312G0D49111D2F3D45E1090F31023D0F8D2G0D0F312G0D0F317D0D0F31023F0F8D2G0D0F312G0D0F31290D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D112G0D49650E0D452D031D434D2G0D0F312G0D41111D2B41051E0D43751D0D5F05AC21808B2G0D552D090D5F1D1F0D470501236D4D2G0D0F312G0D6D111F3D4945F4F25C15012D5D4D2G0D0F312G0D5D114B3B58982G0D0F312G0D591192219C8B2G0D512D1E2D6D752G0D0F31B0D9D572090D597D2G0D0F317C0C5D610D0F5D7D9321588BB2090F3102390F692G0D0F312G0D0F313F0D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D112G0D49650E0D452D9821888B1D0D5F05AC21808B2G0D552D090D5F1D1F0D470501236D4D2G0D0F312G0D6D111F3D4945F4F25C152G0D5D65012D594D2G0D0F312G0D59114B3B54982G0D0F312G0D55119221988B2G0D6D2D1E2D69752G0D0F31D60C5561090D557D2G0D0F3125D9D5722G0D597D0D0F5D8503195B4D2G0D0F312G0D59111D27590518035B750E0D452D93219C8BAE21988B2G0D6D2D090D571D1F0D47051929654D2G0D0F312G0D651114393D45F4F25415AE21588B85090F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11473B48982G0D0F312G0D4911031D474D2G0D0F312G0D45110F29454D2G0D0F312G0D45111C29494D2G0D0F312G0D49111D2F3D457A090F31023B0F8D2G0D0F312G0D0F31000D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11031D4B4D2G0D0F312G0D49111C0B0F692G0D0F312G0D0F312G0D0F310D0F49390C0D49391D2F3D4568090F3102350F692G0D0F312G0D0F311E0D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11012D2G4D2G0D0F312G0D4D11031D4B4D2G0D0F312G0D49110F2F494D2G0D0F312G0D49110319474D2G0D0F312G0D45110F29454D2G0D0F312G0D45111C294D4540090F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11031D4B4D2G0D0F312G0D4911012F494D2G0D0F312G0D49110319474D2G0D0F312G0D45110F29454D2G0D0F312G0D45111C29494D2G0D0F312G0D49111D2F3D4534090F3102370F8D2G0D0F312G0D0F31000E0F3102310F8D2G0D0F312G0D0F31080C0F3102330F8D2G0D0F312G0D0F31EE0D0F31024D0F8D2G0D0F312G0D0F31600D0F31F8D9C9722G035B4D2G0D0F312G0D59112G0D556518213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D59110127594D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D55110F21554D2G0D0F312G0D55110319534D2G0D0F312G0D51110F23514D2G0D0F312G0D51111B2359450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035F4D2G0D0F312G0D5D112G0D5965AE21888B0E0D452D031D5B4D2G0D0F312G0D591119275905180D4B75190D5B0592219C8B2G0D512D090D5B1D1F0D4705013D694D2G0D0F312G0D69111F3F4145F4F258150125594D2G0D0F312G0D59114B3B54982G0D0F312G0D5511AC21988B2G0D6D2D1C2569752G0D0F3109D9D172090D557D2G0D0F31AED9D5720D0F597DAF21588B0B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035F4D2G0D0F312G0D5D11031D5B4D2G0D0F312G0D591101272G4D2G0D0F312G0D4D11190D5B05182D3D4503195B4D2G0D0F312G0D59110F27594D2G0D0F312G0D59111D27594D2G0D0F312G0D591119273D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D55110F21554D2G0D0F312G0D551118213D45B60E0F31024F0F692G0D0F312G0D0F31420D0F31031D4F4D2G0D0F312G0D4D110E2D2G4D2G0D0F312G0D4D11FFD9C5722G0D45654A3B40982G0D0F312G0D41112G0D5D650D0959650F0D55351F2G0D3D012059450E0D55351F2G0D3D002059452G0D0F31600C41610E09417DAC21708B2G0D412D03195F4D2G0D0F312G0D5D112G0D592G2D0D431D0B0D17050C01514D2G0D0F312G0D51111A0D6F4D2G0D0F312G0D6D1115110F692G0D0F312G0D0F31050D0F311B0D6F750F0D69659721AC8B1A1D634D2G0D0F312G0D61112G0F6985153F2G45040D0F311B0D6F750F0D6965453B64982G0D0F312G0D65111A1D634D2G0D0F312G0D61112G0F6985153F2G45883B458B150D6F0515292145D0F240152G03434D2G0D0F312G0D4111443B5C982G0D0F312G0D5D119321808B92219C8B473B50980F0D0F312G0D51112G0D0F31C20C5D612G095D7D1E253D458D2F4D276A0E0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D112G0D4965012D454D0F0D0F312G0D45112G0D0F31B2D9C1720C0D457D0D0F4985FED9C1720319434D2G0D0F312G0D41111D2B41051E0343750E0D5D2D9321808BAC219C8B2G0D512D090D5B1D190D5F051C25694D2G0D0F312G0D6911153F3D45F4F25815AC21588B440E0F3102490F8D2G0D0F312G0D0F310C0D0F31EEF3848A4E0E0F312E124G0D0F312G0D0F31080D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D112G0D49651D2F3D45340E0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11031D4B4D2G0D0F312G0D49111C0B0F692G0D0F312G0D0F312G0D0F310D0F49390C0D49391D2F3D45260E0F3102450F8D2G0D0F312G0D0F315B0D0F3102470F8D2G0D0F312G0D0F31290D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D112G0D49650E0D452D031D434D2G0D0F312G0D41111D2B41051E0D43751D0D5F05AC21808B2G0D552D090D5F1D1F0D470501236D4D2G0D0F312G0D6D111F3D4945F4F25C15012D5D4D2G0D0F312G0D5D114B3B58982G0D0F312G0D591192219C8B2G0D512D1E2D6D752G0D0F3165D9D572090D597D2G0D0F31C42GD9720D0F5D7D9321588BF32G0F3102410F692G0D0F312G0D0F31180D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11031D4B4D2G0D0F312G0D4911012F494D2G0D0F312G0D49111D0D47051F2F3D450319474D2G0D0F312G0D45110F29454D2G0D0F312G0D45111C29454D2G0D0F312G0D45111D293D45E92G0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11012D2G4D2G0D0F312G0D4D11031D4B4D2G0D0F312G0D49110F2F494D2G0D0F312G0D49110319474D2G0D0F312G0D45110F29454D2G0D0F312G0D45111C294D45DD2G0F3102430F8D2G0D0F312G0D0F310B0C0F31F8D9C9722G035F4D2G0D0F312G0D5D11031D5B4D2G0D0F312G0D59110127414D2G0D0F312G0D4111190D5B05182B3D4503195B4D2G0D0F312G0D59110F27594D2G0D0F312G0D59111E27594D2G0D0F312G0D591119273D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D55110F21554D2G0D0F312G0D551118213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035F4D2G0D0F312G0D5D112G0D5965AE218C8B0E0D492D031D5B4D2G0D0F312G0D591119275905180D4F75190D5B0593219C8B2G0D512D090D5B1D1C0D4B05013D694D2G0D0F312G0D69111C3F2G45F4F258150125594D2G0D0F312G0D59114B3B54982G0D0F312G0D5511AD21988B2G0D6D2D1D2569752G0D0F31980C5561090D557D2G0D0F310E0C59610D0F597DAF21588B0B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035F4D2G0D0F312G0D5D11031D5B4D2G0D0F312G0D59110127414D2G0D0F312G0D4111190D5B05182B3D4503195B4D2G0D0F312G0D59110F27594D2G0D0F312G0D59111E27594D2G0D0F312G0D591119273D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D55110F21554D2G0D0F312G0D551118213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035F4D2G0D0F312G0D5D112G0D5965AE218C8B0E0D492D031D5B4D2G0D0F312G0D591119275905180D4F75190D5B0593219C8B2G0D512D090D5B1D1C0D4B05013D694D2G0D0F312G0D69111C3F2G45F4F258150125594D2G0D0F312G0D59114B3B54982G0D0F312G0D5511AD21988B2G0D6D2D1D2569752G0D0F311E0C5561090D557D2G0D0F3100D9D5720D0F597DAF21588B0B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035F4D2G0D0F312G0D5D11031D5B4D2G0D0F312G0D59110127414D2G0D0F312G0D4111190D5B05182B3D4503195B4D2G0D0F312G0D59110F27594D2G0D0F312G0D59111E27594D2G0D0F312G0D591119273D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D55110F21554D2G0D0F312G0D551118213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035F4D2G0D0F312G0D5D112G0D5965AE218C8B0E0D492D031D5B4D2G0D0F312G0D591119275905180D4F75190D5B0593219C8B2G0D512D090D5B1D1C0D4B05013D694D2G0D0F312G0D69111C3F2G45F4F258150125594D2G0D0F312G0D59114B3B54982G0D0F312G0D5511AD21988B2G0D6D2D1D2569752G0D0F31C50C5561090D557D2G0D0F3120D9D5720D0F597DAF21588B0B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035F4D2G0D0F312G0D5D11031D5B4D2G0D0F312G0D59110127414D2G0D0F312G0D4111190D5B05182B3D4503195B4D2G0D0F312G0D59110F27594D2G0D0F312G0D59111E27594D2G0D0F312G0D591119273D45C80C0F31025D0F692G0D0F312G0D0F31000D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11453B48982G0D0F312G0D4911031D474D2G0D0F312G0D45111C29494D2G0D0F312G0D49111D2F3D45BE0C0F31FBD9C9722G03574D2G0D0F312G0D5511031D534D2G0D0F312G0D51110123514D2G0D0F312G0D511103196F4D2G0D0F312G0D6D110F3D6D4D2G0D0F312G0D6D111A3D514D2G0D0F312G0D51111B233D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D5911031D574D2G0D0F312G0D551101215D4D2G0D0F312G0D5D11180D57051B253D450319574D2G0D0F312G0D55110F21554D2G0D0F312G0D55111921554D2G0D0F312G0D551118213D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03574D2G0D0F312G0D5511031D534D2G0D0F312G0D51110F23514D2G0D0F312G0D51111B233D450B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G035B4D2G0D0F312G0D59112G0D5565A921888B0E0D452D031D574D2G0D0F312G0D5511182155051B0D4B75180D57059221988B2G0D6D2D090D571D1F0D4705013F654D2G0D0F312G0D65111F394145F4F254152G0D55650127514D2G0D0F312G0D51114B3B6C982G0D0F312G0D6D11AC21908B2G0D652D1C2761752G0D0F31C1D9E972090D6D7D2G0D0F31FAD9ED722G0D517D0D0F5585A921748B0319574D2G0D0F312G0D5511182155051B034B750E0D452DAE219C8B9221988B2G0D6D2D090D571D1F0D47051D29654D2G0D0F312G0D651114393D45F4F254159221588B0B0D17050C01354D2G0D0F312G0D35112G03574D2G0D0F312G0D55110121554D2G0D0F312G0D55118E19691B2G0D0F312G0D0F310C0D0F310B0D1705210C0F31031D574D2G0D0F312G0D55110B2115052A0C0F31025F0F8D2G0D0F312G0D0F317D0D0F3102590F8D2G0D0F312G0D0F31430D0F31025B0F8D2G0D0F312G0D0F313B0D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D112G0D49650E0D452D031D434D2G0D0F312G0D41111D2B41051E0D43751D0D5F05AC21808B2G0D552D090D5F1D1F0D470501236D4D2G0D0F312G0D6D111F3D4945F4F25C152G0D5D65012D594D2G0D0F312G0D59114B3B54982G0D0F312G0D55119221988B2G0D6D2D1E2D69752G0D0F31C1D9D172090D557D2G0D0F312AD9D5722G0D597D0D0F5D8503195B4D2G0D0F312G0D59111D27590518035B750E0D452D93219C8BAE21988B2G0D6D2D090D571D1F0D47051929654D2G0D0F312G0D651114393D45F4F25415AE21588BE90D0F3121124G0D0F312G0D0F310C0D0F31EEF3848AD30D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11453B48982G0D0F312G0D4911031D474D2G0D0F312G0D45111C29494D2G0D0F312G0D49111D2F3D45DD0D0F3102570F8D2G0D0F312G0D0F31070D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11031D4B4D2G0D0F312G0D49110F2F494D2G0D0F312G0D49111D2F3D45CC0D0F3102510F692G0D0F312G0D0F31080D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D112G0D49651D2F3D45BA0D0F31031D4F4D2G0D0F312G0D4D110B2D1505BF0D0F3102530F8D2G0D0F312G0D0F31510D0F3102110F8D2G0D0F312G0D0F31070D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11031D4B4D2G0D0F312G0D4911012F494D2G0D0F312G0D49111D2F3D45920D0F31026D0F692G0D0F312G0D0F31380D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D112G0D49650E0D452D031D434D2G0D0F312G0D41111D2B41051E0D43751D0D5F05AC21808B2G0D552D090D5F1D1F0D470501236D4D2G0D0F312G0D6D111F3D4945F4F25C159E21848B012D594D2G0D0F312G0D59114B3B54982G0D0F312G0D55119221988B2G0D6D2D1E2D69752G0D0F315BD9D172090D557D2G0D0F31BBD9D5722G0D597D2G0D0F31B10C5D610D0B5D7D182D55051B0D5B750E0D452D93219C8BAE21988B2G0D6D2D090D571D1F0D47051929654D2G0D0F312G0D651114393D45F4F25415AE21588B680D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11031D4B4D2G0D0F312G0D4911012F494D2G0D0F312G0D49110319474D2G0D0F312G0D45110F29454D2G0D0F312G0D45111C29494D2G0D0F312G0D49111D2F3D455C0D0F31026F0F8D2G0D0F312G0D0F31070D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11031D4B4D2G0D0F312G0D49110F2F494D2G0D0F312G0D49111D2F3D454F0D0F313F124G0D0F312G0D0F31010D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D11012D2G4D0F0D0F312G0D4D112G0D0F312BD9C9720C0F4D7D463B10982G0D0F312G0D2G113C0D0F312G034F4D2G0D0F312G0D4D112G0D49650E0D452D9821888B1D0D5F05AC21808B2G0D552D090D5F1D1F0D470501236D4D2G0D0F312G0D6D111F3D4945F4F25C152G0D5D65012D594D2G0D0F312G0D59114B3B54982G0D0F312G0D55119221988B2G0D6D2D1E2D69752G0D0F318CD9D172090D557D2G0D0F3106D9D5722G0D597D0D0F5D8503195B4D2G0D0F312G0D59111D27590518035B750E0D452D93219C8BAE21988B2G0D6D2D090D571D1F0D47051929654D2G0D0F312G0D651114393D45F4F25415AE21588B0B0D170575F80C31EEF3848A478694572C481701C77052253DDA13009E876C14D18ECC5C1E9G006G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G009D3062962FDEF5BA5C0398069B0A0200D66G00F03FD67G0040D66G000840D66G00104092053G005GFDE708B10A02000C0D0F310C2G0D353G0D112G0D034D2G0D0F312G0D01110D0F1F4D2G0D0F312G0D1D110D091B4D2G0D0F312G0D19110D0B174D2G0D0F312G0D15112G0D11350E2G0D3D092G0D3D082G0D3D0B2G0D3D3G0D250C2G0D250F2G0D250E2G0D250C2G0D3D092G0D250F2G0D3D082G0D25E9F3A88AEEF3848A1875B007F8F3C08B90C4ED6BDDB7DF620EDAE63DAFF8DB33FB6E849B2640A5579C533288757AAE158C9G006G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014029G001G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014022G0014029G001G0014022G0014022G0014029G001G0014029G001G0014022G0014022G0014022G0015022G0040C438CC5208162D72004A01A80A0200920B3G005GFD8E898F94939A92093G005GFD9F84899892093G005GFD9E959C8F92083G005GFD8E889F920A3G005GFD899C9F9198920B3G005GFD9E92939E9C8992093G005GFD909C8995920A3G005GFD919998858D920C3G005GFD9A98899B98938B92113G005GFD8E98899098899C899C9F9198920B3G005GFD8E9891989E89920B3G005GFD88938D9C9E96920D3G005GFD89929388909F988F923E082G005GFDCFCEACCFC9CCCFCAC8CFC9CECFC9C8CFCAC8CFC9CCCFCBA8CFCBB2CFCACDCFCBAECFC9CECFC9BFCFCAC4CFC8A4CFCBAECFCBB9CFC8B8CFCBAECFCBBFCFCBBBCFCBAACFCBACCFCAB8CFC9CBCFCAC4CFC8B9CFCACCCFCBB2CFCBBACFCAB0CFCBBCCFC9CECFC9BCCFCAC4CFCBC8CFCA2GCFCBACCFCBB2CFCACCCFCAA8CFCAAACFCAB0CFCABBCFCAC4CFCACCCFCA2GCFCBB2CFCBA9CFCBBCCFCBB9CFCBBFCFCBAACFCACECFCBA8CFC9CECFCAAECFCAC8CFCBCCCFCBB9CFCBB9CFCBC4CFCAB4CFCBB9CFC9CECFC9AACFCAC4CFCBA5CFC5AFCFCBC4CFCBBCCFC9AFCFC8BCCFC8BCCFCBC4CFCBB2CFC5B5CFCBAECFCBAFCFC5B6CFC8BFCFCBACCFCA2GCFCACDCFC8BCCFCBBFCFCBB2CFCBB8CFC8BCCFCBAECFC8B4CFCB2GCFCBA8CFCBAFCFCBA9CFCBAACFCBB5CFC9CECFC9B9CFCAC4CFC8A8CFCBBFCFCBAECFCBB2CFCBB9CFC4B1CFC5B6CFCBA9CFCA2GCFCBB8CFC9CECFC9B8CFCAC4CF2GCBCFCACECFCBAECFC9A5CFC8B9CFCBAACFCBAECFCAACCFC9A5CFC8B5CFC4B5CFCBBCCFCBA5CFC5B3CFC4ABCFC4A5CFC4ACCFCBB9CFCAA7CF2GC9CFC52GCFCBB2CFCBAFCFCBAECFCACCCFC9CECFC9C5CFCAC4CFC8BACFCBCDCFC9AFCFC9A5CFCBB8CFC5CBCFCACCCFCBBACFC9CECFCEB6CFCAC4CFC8A5CFC4B5CFCBA8CFCBA8CFC5B6CFCBA8CFBFCECFC8BBCFCBAACFC5B7CFCBACCFCBA5CFCBAACFBCCBCFCAC4CFC8B8CFCBACCFC5B7CFCBC4CFBCACCFBFCECFC8B9CFCBBECFC5B7CFCBB9CFBFC5CFC5B2CFC9CCCFCAB1CFCBACCFCBB9CFCBAACFCA2GCFCACECF2GCACFCAC4CFCBC9CFCBB2CFC5B6CFC9CECFC9CACFCAC4CFC8B5CFCA2GCFBFB8CFCACCCFCAB8CFC9C4CFBFACCFC4CBCFCACDCFC9A5CFCBCCCFCBAACFC5ABCFCAC5CFCAC8CFCBABCFCAABCFC5B0CFC92GCFC5A4CFBEA9CFBEBBCFCAC4CFC8ABCFCBBECFC5AFCFBEC5CFC9CECFBEB3CFCAC8CFC8A4CFCA2GCFCBA9CFC9A5CFCBC9CF2GB9CFCAB8CFBCAECFCAC8CFCBBCCFC4CBCFCBB8CFCACECFC9CCCFC9CECFCAC4CFB9B7CFB9ADCFBCA7CFCAC8CFC8A8CFCBA5CFCBB2CFC4B5CFBEC8CFC5BCCFC9BBCFCAC4CFC8A7CFBC2GCFB8C9CFCBBFCFC5B5CFB9AACFCBAACFCACCCFCBA9CFBFADCFB9ABCFB9A5CFB9A7CFBCCDCFCBBFCFC8B7CFC5CBCFCBBECFCBAECFCAA7CFB9BCCFC9CCCFC8ABCFC5B9CFCBACCFCBA4CFBFBACFBCB0CFCAC8CFC8A5CFB8B0CFC5B4CFCA2GCFCBBACFCAC4CFCAC8CFCEABCFCAC4CFCCA4CFCAC4CFCCB9CFBBC8CFC9CCCFCEB1CFC92GCCCBCFCAC4CFCCA5CFCCB1CFCAC8CCB5CFBBBACCB5CFCCAACFCCB92GCFADCFCECFCCB0CFBBC5CCB5CFBBCBCFCAC8CFBBC5CFCAC8CFBBCBCFBBBFCFCCB8CFBBC4CFC9A5CFC92GCCBACFCAC42GCFCACFCEA9CFBBB3CCBACFCEA9CFBBABCFCEA9CFBACDCFBACACFCAC8CFCCA5CFCBC4CFCAC8CCBACFBABBCFBBB6CFCBA5CFBBB3CCB0CFCBA5CFC9CCCFBBAFCFBBCACFBBC4CFBBBFCCA9CFBBC4CFC9B5CFBACCCFBBA7CFBAAACFCAC82GCFCACFC9A5CFBACBCFBACDCFC9CCCFCCA4CFBABCCFBACCCFBAC5CFC9CCCFCCA5CFBAABCFBACCCFBAABCFBBB6CF2GC8CFBAB1CF2GC8CFBAB2CFBBAECFC9CCCFBBA8CFB5C9CFBBBCCFC92GCCB2CFBAA8CFBAA4CFB5B0CFC8A9CFB5AFCFBBCBCFC8B9CFB5A8CFCEB1CFBBBFCCBACFBBBFCFB5C9CFB9BCCFCCB5CFB9BCCFB8B2CFC9CECFB9AECFBEA5CFCBB2CFCBA8CFCAA7CFB9CDCFCAC8CFBFB3CFBEA8CFCAC4CFCABFCFCAB9CFBFC4CFCAC4CFC8BBCFCBAECFCBC4CFCACCCFCAADCFC4A7CFCBAECFCBA9CFC8B8CFCBB9CFCA2GCFBFB9CFCAB8CFC4A8CFCAC8CFB4B0CFCACDCFCA2GCFBCCDCFC8AACFCBBBCFCBAECFCACECFBCACCFC5CDCFCAA9CFCBBECFCACECFBFB0CFB7CCCFB7CECFCAB8CFCABACFCAC8CFB8CBCFCBAECFCAB1CFCAB3CFC5BCCFBEABCFC9CCCFBFC8CFBEA9CFBB2GCFC9CCCFBFBCCFBBABCFBAACCFB7AACFBBBFCFBBB9CFB7AACFBACDCFB6CDCFB5C4CFB5A9CFBAB2CFB5A9CFBBB6CFC9ADCFBAB1CFC9ADCFBAB2CFCCA7CFBAC8CFCECFCCABCFB5C5CFBBCBCFB5A9CCAFCFBBC4CFB5AACFBA2GCFB7AACFCBADCFB5A8CFC9CCCFBABBCFB6B3CFC9CC2GCFCBCFCAC4CFB6A94GCFB5CECCBACFB5CECFCCA4CF2GC8CFB5A7CF2GB5CFC9CCCFCCA7CFC8A9CFBBB3CCABCFB6C8CFCCA4CFC9C4CFBBBFCCB3CFB9BCCFCCAACFCBB5CFCE2GCFBBB2CFB1B4CFCBB0CFB1BECFCAC8CFB4C9CFCAC8CFC8BFCFCAC4CFCCA7CFC9C4CFBBB3CCA8CFB9BCCFBBCBCFBABFCFBACECFB6B8CFBABECFB5C9CFB5CBCFB02GCFB6B4CFB5AFCFCCABCFB5BBCFCECFCCBACFB1C82GCFCACFB1A8CFB0BCCFB9BC2GCFCBCFCEB1CFB6ADCFB4CDCFCAC82GCFBBCFB6C4CFB0BCCFB6BFCFC9CC2GCFBCCFB9BCCCBACFB0BACFB5CECCADCFB5CECFCCA8CFC9CCCFBACDCCB7CFCAC4CFCCA8CFC9C4CFBABFCFB0BACFC9C4CCB5CFBACCCFB9BC2GCFBBCFCBCCCFBACBCFCBCCCFCAC82GCFCBCFB0C9CFB5C54GCFB3CACFB3C4CFCAC82GCFBFCFC8B9CFBACBCFB5AACFC9CC4GCFB3B5CFCAC82GCFB8CFCEA9CCA5CFB5CACFCAC82GCFB3CFCBADCFBACBCFB6ADCFC9CCCFB3ABCFBBBF2GCCCFB5C5CFB3ABCFB3A5CFCCBECFB5C52GCFB3CFBAB6CFB0BCCFBAB3CFB2C9CFCEA9CFB5A7CFB2C5CFB3AACFB3A4CFC9CC2GCFB3CFCBC4CFBACBCFBABBCFB2B5CFB2B7CFB3A8CFCEB12GCFADCFBACCCFB4CC2GCFB3CCB5CFBACBCFB3C5CFB2AECFB2B02GCFB8CFB5A4CFC9CDCFB0B6CFB2B32GCCCFBBB3CFCCB42GCCCFCAC82GCFB4CFB5B3CCCACFCAC42GCFB4CCC4CFC8A9CFADCACCC4CFB3A8CFC9A5CFB5A7CFB5CECFADC8CFC8B9CFADCACFB2A4CCA5CFBACBCFB3A5CFC9CC2GCFB52GCFA5CFCEA4CFC92GCCC52GCFA5CFCE2GCFB1B0CFCAC4CFBBBACFADB2CFB2CBCFB5CE2GCFBBCFCCC8CFB1C4CFCCC8CFCAC82GCFC4CFB5B3CCC5CFBBB5CFCCA4CFB4CCCFCCB1CFB4CCCFADC8CFB2CBCFB4CCCFB1B3CFC9CCCFB1ADCFC9CC92083G005GFD9F948992093G005GFD9F85928FD66G00F03F92053G005GFDBD1C1F0B02000C0D0F31062G0D351D2G0D113G0D112G0D0F311D2G0D110D2G0F4D2G0D0F311D2G0D112G0D09112G0D0F311D0D09110C090B4D2G0D0F311D0D09112G0D05112G0D0F311D0D05110F0B074D2G0D0F311D0D0511090D01112G0D0F311D0D01110E07034D2G0D0F311D0D01110B0D1D112G0D0F311D0D1D1109031F4D2G0D0F311D0D1D11050D19112G0D0F311D0D191189192D1B2G0D0F312G0D0F312G0D0F312G0D1935040D15112G0D0F311D0D1511070D2G112G0D0F311D0D2G11060D2D112G0D0F311D0D2D11010D29112G0D0F311D0D29110C0D25350C2G0D3D042G0D3D0F2G0D3D9521688B000D3D2D2G0D0F317AD9BD720F09217D030D3D112G0D0F311D0D3D118E19311B2G0D0F312G0D0F31040D0F31030D3D112G0D0F311D0D3D1101133F4D2G0D0F311D0D3D118919311B2G0D0F312G0D0F312G0D0F310F0D3D350E0D39351D0D352D090D31353G0D3D062G0D3D032G0D3D012G0D3D080D4D35012G0D3D3G0D3D062G0D3D032G0D3D0B0D4935022G0D3D002G0D3D092G0D3D90218C8B0A0D41351F2G0D3D0F2G0D3D062G0D3D032G0D3D0C2G0D3D012G0D3D3G0D3D0E2G0D3D9021848B050D59350A2G0D3D040D5535022G0D3D1D2G0D3D1C2G0D3D1E2G0D3D1B2G0D3D012G0D3D002G0D3D070D5135182G0D3D0A2G0D3D052G0D3D0B2G0D3D1A2G0D3D3G0D25A821948BA921908B2G0D0F315D0C69610C09697D2G0D2G659E21A88B2G0D0F31C1D9FD720C0D617D2G0D0F31D00C6D610D096D7D0C0D6D01EFF3E48AEEF3848AA81DF17FE8BD7C0AAA82700109F952781E25882BDCA02745F82148887F4CCC718721FE72BD5E8A6A4G00089G006G0022029G001G0022022G0023022G007A9EF6995DF5B2EE1E00E0019A0A0200920C3G005GFDAB948E949F9198ADD65G00E4944092053G005GFD2002980A02000C0D0F313G0D350F2G0D114D3B0C982G0D0F310F2G0D110D0E0F45EEF3848AC2ACB14522398B682519511BBA49F267E88E74335AE49E678B8CCE594G00279G006G0047029G001G0047029G001G0047029G001G0047029G001G0047029G001G0048029G001G0048029G001G0048022G0048022G0048029G001G0048022G0048022G0049029G001G0049029G001G0049022G004A022G009FD5E0BE0F84FA7F3900E500A30A020092093G005GFD9A9C9098920C3G005GFDAD919C84988F8E92103G005GFDB1929E9C91AD919C84988F920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F92153G005GFDB588909C93929499AF2G9289AD9C8F89920B3G005GFDBEBB8F9C909892083G005GFD93988AD65G66DC9FC0D6D881734694463040D660E5D022DBA14B4092093G005GFD8A9C9489D66G00E03F92053G005GFD3E05B70A02000C0D0F313G0D350A2G0D113G0D112G0D0F310A2G0D110D2G0F4D2G0D0F310A2G0D110D090F4D2G0D0F310A2G0D110D0B0F4D2G0D0F310A2G0D110D050F4D2G0D0F310A2G0D11080D09112G0D0F310A0D09110C010B4D2G0D0F310A0D09110A0D052D050D012D040D1D2D2G0D0F31CDD985723G097D080E0D45070D09112G0D0F310A0D0911060D052D2G0D0F31260C09612G0F097DEEF3848AC1BAE17CE5E39681B45A565BAEA5FD51B94A81798D23066D33F5953D4G00279G006G0056029G001G0056029G001G0056029G001G0056029G001G0056029G001G0057029G001G0057029G001G0057022G0057022G0057029G001G0057022G0057022G0058029G001G0058029G001G0058022G0059022G00F0E0C1E1212BC2EF10005600A30A020092093G005GFD9A9C9098920C3G005GFDAD919C84988F8E92103G005GFDB1929E9C91AD919C84988F920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F92153G005GFDB588909C93929499AF2G9289AD9C8F89920B3G005GFDBEBB8F9C909892083G005GFD93988AD62DB29DEFA73E5D40D6F31FD26F5FA73140D6FCA9F1D24DDA5AC092093G005GFD8A9C9489D66G00E03F92053G005GFD3605BB0A02000C0D0F313G0D350A2G0D113G0D112G0D0F310A2G0D110D2G0F4D2G0D0F310A2G0D110D090F4D2G0D0F310A2G0D110D0B0F4D2G0D0F310A2G0D110D050F4D2G0D0F310A2G0D11080D09112G0D0F310A0D09110C010B4D2G0D0F310A0D09110A0D052D050D012D040D1D2D2G0D0F31960C09613G097D080E0D45070D09112G0D0F310A0D0911060D052D2G0D0F311ED985722G0F097DEEF3848A8C35A68550BC8B45CE5DB959EAEC01466AEF7347C97A2426DF783B467A17E079677DDB4715A63B0555D3EF184G00279G006G0065029G001G0065029G001G0065029G001G0065029G001G0065029G001G0066029G001G0066029G001G0066022G0066022G0066029G001G0066022G0066022G0067029G001G0067029G001G0067022G0068022G00DDED9707023BAD6950002900A30A020092093G005GFD9A9C9098920C3G005GFDAD919C84988F8E92103G005GFDB1929E9C91AD919C84988F920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F92153G005GFDB588909C93929499AF2G9289AD9C8F89920B3G005GFDBEBB8F9C909892083G005GFD93988AD6A8C64B3789856A40D6EC51B81E852B3140D64G337301B6C092093G005GFD8A9C9489D66G00E03F92053G005GFDB105BA0A02000C0D0F313G0D350A2G0D113G0D112G0D0F310A2G0D110D2G0F4D2G0D0F310A2G0D110D090F4D2G0D0F310A2G0D110D0B0F4D2G0D0F310A2G0D110D050F4D2G0D0F310A2G0D11080D09112G0D0F310A0D09110C010B4D2G0D0F310A0D09110A0D052D050D012D040D1D2D2G0D0F31EAD985723G097D080E0D45070D09112G0D0F310A0D0911060D052D2G0D0F313A0C09612G0F097DEEF3848A8D51B37E80E6D088A1D3000CD0F80389C7B93D46DB2C691DA8B7036E715ED368987D70345929B1734G00279G006G0074029G001G0074029G001G0074029G001G0074029G001G0074029G001G0075029G001G0075029G001G0075022G0075022G0075029G001G0075022G0075022G0076029G001G0076029G001G0076022G0077022G00141DD7911A0B1BBF04009700A30A020092093G005GFD9A9C9098920C3G005GFDAD919C84988F8E92103G005GFDB1929E9C91AD919C84988F920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F92153G005GFDB588909C93929499AF2G9289AD9C8F89920B3G005GFDBEBB8F9C909892083G005GFD93988AD68FC2F5285CEDAA40D60AD7A3703D8A4D40D6295C8FC2F569B7C092093G005GFD8A9C9489D66G00E03F92053G005GFDD905B60A02000C0D0F313G0D350A2G0D113G0D112G0D0F310A2G0D110D2G0F4D2G0D0F310A2G0D110D090F4D2G0D0F310A2G0D110D0B0F4D2G0D0F310A2G0D110D050F4D2G0D0F310A2G0D11080D09112G0D0F310A0D09110C010B4D2G0D0F310A0D09110A0D052D050D012D040D1D2D2G0D0F3100D985723G097D080E0D45070D09112G0D0F310A0D0911060D052D2G0D0F31350C09612G0F097DEEF3848AAD7CEC3DD3F0735B5131F617EF04CA44C1707A85E0A9A1424G00279G006G0083029G001G0083029G001G0083029G001G0083029G001G0083029G001G0084029G001G0084029G001G0084022G0084022G0084029G001G0084022G0084022G0085029G001G0085029G001G0085022G0086022G004BFABC7B60F1DA666800CB00A30A020092093G005GFD9A9C9098920C3G005GFDAD919C84988F8E92103G005GFDB1929E9C91AD919C84988F920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F92153G005GFDB588909C93929499AF2G9289AD9C8F89920B3G005GFDBEBB8F9C909892083G005GFD93988AD652B81E856BACB040D63A92CB7F48AF3740D64G66E648B1C092093G005GFD8A9C9489D66G00E03F92053G005GFD7D05BA0A02000C0D0F313G0D350A2G0D113G0D112G0D0F310A2G0D110D2G0F4D2G0D0F310A2G0D110D090F4D2G0D0F310A2G0D110D0B0F4D2G0D0F310A2G0D110D050F4D2G0D0F310A2G0D11080D09112G0D0F310A0D09110C010B4D2G0D0F310A0D09110A0D052D050D012D040D1D2D2G0D0F3123D985723G097D080E0D45070D09112G0D0F310A0D0911060D052D2G0D0F310F0C09612G0F097DEEF3848A0821924505E62F17C9D6841B6E3BD0980EAEE2700A9FA66623DC082990CAFE8B20827D2DC7EE19014G00279G006G0092029G001G0092029G001G0092029G001G0092029G001G0092029G001G0093029G001G0093029G001G0093022G0093022G0093029G001G0093022G0093022G0094029G001G0094029G001G0094022G0095022G00CB75BA244A18119F22003100A30A020092093G005GFD9A9C9098920C3G005GFDAD919C84988F8E92103G005GFDB1929E9C91AD919C84988F920E3G005GFDBE959C8F9C9E89988F92153G005GFDB588909C93929499AF2G9289AD9C8F89920B3G005GFDBEBB8F9C909892083G005GFD93988AD64G00804EB140D611363CBD52B63740D6B81E85EBD1EBBEC092093G005GFD8A9C9489D66G00E03F92053G005GFDC505B70A02000C0D0F313G0D350A2G0D113G0D112G0D0F310A2G0D110D2G0F4D2G0D0F310A2G0D110D090F4D2G0D0F310A2G0D110D0B0F4D2G0D0F310A2G0D110D050F4D2G0D0F310A2G0D11080D09112G0D0F310A0D09110C010B4D2G0D0F310A0D09110A0D052D050D012D040D1D2D2G0D0F31580C09613G097D080E0D45070D09112G0D0F310A0D0911060D052D2G0D0F31960C09612G0F097DEEF3848A1E46D210E867DE8A072FAF1F9919111A0799785C83780659681DFC1F4G00169G006G00A1029G001G00A1029G001G00A1022G00A1022G00A1029G001G00A1029G001G00A1029G001G00A1022G00A2022G0015F209701C7344040C0039009C0A0200920F3G005GFD91929C998E898F94939A92093G005GFD9A9C9098920C3G005GFDB52G898DBA988992293G005GFD952G898DC72GD23G8AD38D9C8E89989F9493D39E9290D28F9C8AD2A58BC58FCF9BC488D65G00E4944092053G005GFD0905A70A02000C0D0F313G0D35092G0D113G0D112G0D0F31092G0D110C0D09112G0D0F31090D09110C090B510E0D012D0C0D1D392G0D0F3111D98572090D097D2G0D0F317FD989720D090D7D2G0D0F31270C0D610C0F0D7DEEF3848A6CB6895996885F1E26E0D67BC63246302D087523F7A51683BA21808BA28683374G000C9G006G00B8029G001G00B8022G00B9029G001G00B9022G00BA022G004E59FEB544D8C84B28009F029B0A0200920C3G005GFDAB948E949F9198D5ADD65G00E4944092053G005GFDC2029E0A02000C0D0F313G0D350E2G0D114D3B0C982G0D0F310E2G0D110D0E0F454C3B0C982G0D0F310E2G0D110D080F45EEF3848AC99B3F57FBBAC8277963CF015CD2CF0BD551E001402CD3839047BC5F796B142FFF61EA7F2F0E9G005G00049G002G00049G002G00049G002G00043G00059G002G00059G002G00059G002G00053G00069G002G00069G002G00069G002G00063G00079G002G00079G002G00079G002G00073G00089G002G00089G002G00089G002G00083G00099G002G00099G002G00099G002G00093G000A9G002G000A9G002G000A9G002G000A3G000B9G002G000B9G002G000B9G002G000B3G000C9G002G000C9G002G000C9G002G000C3G000D9G002G000D9G002G000D9G002G000D3G000E9G002G000E9G002G000E9G002G000E3G000F9G002G000F9G002G000F9G002G000F3G00109G002G00109G002G00109G002G00103G00119G002G00119G002G00119G002G00113G00129G002G00129G002G00129G002G00123G00139G002G00139G002G00139G002G00133G00149G002G00149G002G00149G002G00143G00159G002G00159G002G00159G002G00153G00169G002G00169G002G00169G002G00163G00179G002G00179G002G00179G002G00173G00189G002G00189G002G00189G002G00183G00199G002G00199G002G00199G002G00193G001A9G002G001A9G002G001A9G002G001A3G001B9G002G001B9G002G001B9G002G001B3G001C9G002G001C9G002G001C9G002G001C3G001D9G002G001D9G002G001D9G002G001D3G001E9G002G001E9G002G001E9G002G001E3G001F9G002G001F9G002G001F9G002G001F3G00209G002G00209G002G00209G002G00203G00219G002G00219G002G00219G002G00213G00229G002G00229G002G00229G002G00223G00239G002G00239G002G00239G002G00233G00249G002G00249G002G00249G002G00243G00259G002G00259G002G00259G002G00253G00269G002G00269G002G00269G002G00263G00279G002G00279G002G00279G002G00273G00289G002G00289G002G00289G002G00283G00299G002G00299G002G00299G002G00293G002A9G002G002A9G002G002A9G002G002A3G002B9G002G002B9G002G002B9G002G002B3G002C9G002G002C9G002G002C9G002G002C3G002D9G002G002D9G002G002D9G002G002D3G002E9G002G002E9G002G002E9G002G002E3G002F9G002G002F9G002G002F9G002G002F3G00309G002G00309G002G00309G002G00303G00319G002G00319G002G00319G002G00313G00329G002G00329G002G00329G002G00323G00339G002G00339G002G00339G002G00333G00359G002G00359G002G00353G00373G00383G00393G003A9G002G003A9G002G003A3G003A3G003A9G002G003A3G003A3G003B9G002G003B9G002G003B3G003B3G003B9G002G003B3G003B3G003C9G002G003C9G002G003C3G003C3G003C3G003C9G002G003C3G003C3G003D9G002G003D9G002G003D3G003D3G003D3G003D9G002G003D3G003D3G003E3G003F3G00413G00423G00439G002G00439G002G00433G00433G00439G002G00433G00433G00449G002G00449G002G00443G00443G00449G002G00443G00443G00459G002G00459G002G00453G00453G00453G00459G002G00453G00453G00463G00483G00499G002G00499G002G00493G00493G00499G002G00493G00493G004A9G002G004A9G002G004A3G004A3G004A9G002G004A3G004A3G004B9G002G004B9G002G004B3G004B3G004B3G004B9G002G004B3G004B3G004C9G002G004C9G002G004C9G002G004C3G004D3G004E9G002G004E9G002G004E3G004E3G004E9G002G004E3G004E3G004F3G00503G00513G00533G00543G00559G002G00559G002G00553G00553G00559G002G00553G00553G00569G002G00569G002G00563G00563G00569G002G00563G00563G00579G002G00579G002G00573G00573G00573G00579G002G00573G00573G00589G002G00589G002G00583G00583G00583G00589G002G00583G00583G00593G005B3G005C3G005D9G002G005D9G002G005D3G005D3G005D9G002G005D3G005D3G005E9G002G005E9G002G005E3G005E3G005E9G002G005E3G005E3G005F9G002G005F9G002G005F3G005F3G005F3G005F9G002G005F3G005F3G00613G00629G002G00629G002G00623G00623G00629G002G00623G00623G00639G002G00639G002G00633G00633G00639G002G00633G00633G00649G002G00649G002G00643G00643G00643G00649G002G00643G00643G00659G002G00659G002G00659G002G00653G00663G00679G002G00679G002G00673G00673G00679G002G00673G00673G00683G00693G006A3G006C3G006D3G006E9G002G006E9G002G006E3G006E3G006E9G002G006E3G006E3G006F9G002G006F9G002G006F3G006F3G006F9G002G006F3G006F3G00709G002G00709G002G00703G00703G00703G00709G002G00703G00703G00719G002G00719G002G00713G00713G00713G00719G002G00713G00713G00723G00743G00753G00769G002G00769G002G00763G00763G00769G002G00763G00763G00779G002G00779G002G00773G00773G00779G002G00773G00773G00789G002G00789G002G00783G00783G00783G00789G002G00783G00783G007A3G007B9G002G007B9G002G007B3G007B3G007B9G002G007B3G007B3G007C9G002G007C9G002G007C3G007C3G007C9G002G007C3G007C3G007D9G002G007D9G002G007D3G007D3G007D3G007D9G002G007D3G007D3G007E9G002G007E9G002G007E9G002G007E3G007F3G00809G002G00809G002G00803G00803G00809G002G00803G00803G00813G00823G00833G00853G00869G002G00869G002G00863G00863G00869G002G00863G00863G00879G002G00879G002G00873G00873G00873G00879G002G00873G00873G00889G002G00889G002G00883G00883G00883G00889G002G00883G00883G00899G002G00899G002G00899G002G00893G008A3G008B9G002G008B9G002G008B3G008B3G008B9G002G008B3G008B3G008C3G008D3G008F3G00909G002G00909G002G00903G00903G00909G002G00903G00903G00919G002G00919G002G00913G00913G00913G00919G002G00913G00913G00929G002G00929G002G00923G00923G00923G00929G002G00923G00923G00939G002G00939G002G00939G002G00933G00943G00959G002G00959G002G00953G00953G00959G002G00953G00953G00963G00973G00993G009A9G002G009A9G002G009A3G009A3G009A9G002G009A3G009A3G009B9G002G009B9G002G009B3G009B3G009B3G009B9G002G009B3G009B3G009C9G002G009C9G002G009C3G009C3G009C3G009C9G002G009C3G009C3G009D9G002G009D9G002G009D9G002G009D3G009E3G009F9G002G009F9G002G009F3G009F3G009F9G002G009F3G009F3G00A03G00A13G00A33G00A49G002G00A49G002G00A43G00A43G00A49G002G00A43G00A43G00A59G002G00A59G002G00A53G00A53G00A53G00A59G002G00A53G00A53G00A69G002G00A69G002G00A63G00A63G00A63G00A69G002G00A63G00A63G00A79G002G00A79G002G00A79G002G00A73G00A83G00A99G002G00A99G002G00A93G00A93G00A99G002G00A93G00A93G00AA3G00AB3G00AC9G002G00AC3G00C29G002G00AC3G00C43G00C59G002G00C59G002G00C53G00C53G00C59G002G00C53G00C53G00C69G002G00C69G002G00C63G00C63G00C63G00C69G002G00C63G00C63G00C79G002G00C79G002G00C73G00C73G00C73G00C79G002G00C73G00C73G00C89G002G00C89G002G00C89G002G00C83G00C93G00CA9G002G00CA9G002G00CA3G00CA3G00CA9G002G00CA3G00CA3G00CB3G00CC3G00CE3G00CF9G002G00CF9G002G00CF3G00CF3G00CF9G002G00CF3G00CF3G00D09G002G00D09G002G00D03G00D03G00D03G00D09G002G00D03G00D03G00D19G002G00D19G002G00D13G00D13G00D13G00D19G002G00D13G00D13G00D29G002G00D29G002G00D29G002G00D23G00D33G00D49G002G00D49G002G00D43G00D43G00D49G002G00D43G00D43G00D53G00D63G00D83G00D99G002G00D99G002G00D93G00D93G00D99G002G00D93G00D93G00DA9G002G00DA9G002G00DA3G00DA3G00DA3G00DA9G002G00DA3G00DA3G00DB9G002G00DB9G002G00DB3G00DB3G00DB3G00DB9G002G00DB3G00DB3G00DC9G002G00DC9G002G00DC9G002G00DC3G00DD3G00DE9G002G00DE9G002G00DE3G00DE3G00DE9G002G00DE3G00DE3G00DF3G00E03G00E23G00E33G00E49G002G00E49G002G00E43G00E43G00E49G002G00E43G00E43G00E59G002G00E59G002G00E53G00E53G00E59G002G00E53G00E53G00E69G002G00E69G002G00E63G00E63G00E63G00E69G002G00E63G00E63G00E79G002G00E79G002G00E73G00E73G00E73G00E79G002G00E73G00E73G00E93G00EA3G00EB9G002G00EB9G002G00EB3G00EB3G00EB9G002G00EB3G00EB3G00EC9G002G00EC9G002G00EC3G00EC3G00EC9G002G00EC3G00EC3G00ED9G002G00ED9G002G00ED3G00ED3G00ED3G00ED9G002G00ED3G00ED3G00EF3G00F09G002G00F09G002G00F03G00F03G00F09G002G00F03G00F03G00F19G002G00F19G002G00F13G00F13G00F19G002G00F13G00F13G00F29G002G00F29G002G00F23G00F23G00F23G00F29G002G00F23G00F23G00F39G002G00F39G002G00F39G002G00F33G00F43G00F59G002G00F59G002G00F53G00F53G00F59G002G00F53G00F53G00F63G00F73G00F83G00FA3G00FB9G002G00FB9G002G00FB3G00FB3G00FB9G002G00FB3G00FB3G00FC9G002G00FC9G002G00FC3G00FC3G00FC3G00FC9G002G00FC3G00FC3G00FD9G002G00FD9G002G00FD3G00FD3G00FD3G00FD9G002G00FD3G00FD3G00FE9G002G00FE9G002G00FE9G002G00FE3G00FF4G00019G002G00019G002G00013G00013G00019G002G00013G00012G002G012G0002012G0003019G001G0003012G0007019G001G0003012G0009012G000A019G001G000A019G001G000A012G000A012G000A019G001G000A012G000A012G000B019G001G000B019G001G000B012G000B012G000B012G000B019G001G000B012G000B012G000C019G001G000C019G001G000C012G000C012G000C012G000C019G001G000C012G000C012G000D019G001G000D019G001G000D019G001G000D012G000E012G000F019G001G000F019G001G000F012G000F012G000F019G001G000F012G000F012G0010012G0011012G0012019G001G0012012G0016019G001G0012012G0018012G0019019G001G0019019G001G0019012G0019012G0019019G001G0019012G0019012G001A019G001G001A019G001G001A012G001A012G001A012G001A019G001G001A012G001A012G001B019G001G001B019G001G001B012G001B012G001B012G001B019G001G001B012G001B012G001C019G001G001C019G001G001C019G001G001C012G001D012G001E019G001G001E019G001G001E012G001E012G001E019G001G001E012G001E012G001F012G0020012G0021019G001G0021012G0025019G001G0021012G0027012G0028019G001G0028019G001G0028012G0028012G0028019G001G0028012G0028012G0029019G001G0029019G001G0029012G0029012G0029012G0029019G001G0029012G0029012G002A019G001G002A019G001G002A012G002A012G002A012G002A019G001G002A012G002A012G002B019G001G002B019G001G002B019G001G002B012G002C012G002D019G001G002D019G001G002D012G002D012G002D019G001G002D012G002D012G002E012G002F012G0031012G0032019G001G0032019G001G0032012G0032012G0032019G001G0032012G0032012G0033019G001G0033019G001G0033012G0033012G0033012G0033019G001G0033012G0033012G0034019G001G0034019G001G0034012G0034012G0034012G0034019G001G0034012G0034012G0035019G001G0035019G001G0035019G001G0035012G0036012G0037019G001G0037019G001G0037012G0037012G0037019G001G0037012G0037012G0038012G0039012G003B012G003C019G001G003C019G001G003C012G003C012G003C019G001G003C012G003C012G003D019G001G003D019G001G003D012G003D012G003D012G003D019G001G003D012G003D012G003E019G001G003E019G001G003E012G003E012G003E012G003E019G001G003E012G003E012G003F019G001G003F019G001G003F019G001G003F012G0040012G0041019G001G0041019G001G0041012G0041012G0041019G001G0041012G0041012G0042012G0043012G0045012G0046019G001G0046019G001G0046012G0046012G0046019G001G0046012G0046012G0047019G001G0047019G001G0047012G0047012G0047012G0047019G001G0047012G0047012G0048019G001G0048019G001G0048012G0048012G0048012G0048019G001G0048012G0048012G0049019G001G0049019G001G0049019G001G0049012G004A012G004B019G001G004B019G001G004B012G004B012G004B019G001G004B012G004B012G004C012G004D012G004F012G0050019G001G0050019G001G0050012G0050012G0050019G001G0050012G0050012G0051019G001G0051019G001G0051012G0051012G0051012G0051019G001G0051012G0051012G0052019G001G0052019G001G0052012G0052012G0052012G0052019G001G0052012G0052012G0053019G001G0053019G001G0053019G001G0053012G0054012G0055019G001G0055019G001G0055012G0055012G0055019G001G0055012G0055012G0056012G0057012G0058019G001G0058012G00D2019G001G0058012G00D4012G00D5019G001G00D5019G001G00D5012G00D5012G00D5019G001G00D5012G00D5012G00D6019G001G00D6019G001G00D6012G00D6012G00D6012G00D6019G001G00D6012G00D6012G00D7019G001G00D7019G001G00D7012G00D7012G00D7012G00D7019G001G00D7012G00D7012G00D8019G001G00D8019G001G00D8019G001G00D8012G00D9012G00DA019G001G00DA019G001G00DA012G00DA012G00DA019G001G00DA012G00DA012G00DB012G00DC012G00DD019G001G00DD012G00E1019G001G00DD012G00E3012G00E4019G001G00E4019G001G00E4012G00E4012G00E4019G001G00E4012G00E4012G00E5019G001G00E5019G001G00E5012G00E5012G00E5012G00E5019G001G00E5012G00E5012G00E6019G001G00E6019G001G00E6012G00E6012G00E6012G00E6019G001G00E6012G00E6012G00E7019G001G00E7019G001G00E7019G001G00E7012G00E8012G00E9019G001G00E9019G001G00E9012G00E9012G00E9019G001G00E9012G00E9012G00EA012G00EB012G00EC019G001G00EC012G00F1019G001G00EC012G00F3012G00F4019G001G00F4019G001G00F4012G00F4012G00F4019G001G00F4012G00F4012G00F5019G001G00F5019G001G00F5012G00F5012G00F5012G00F5019G001G00F5012G00F5012G00F6019G001G00F6019G001G00F6012G00F6012G00F6012G00F6019G001G00F6012G00F6012G00F7019G001G00F7019G001G00F7019G001G00F7012G00F8012G00F9019G001G00F9019G001G00F9012G00F9012G00F9019G001G00F9012G00F9012G00FA012G00FB012G00FC019G001G00FC012G0003029G001G00FC012G0005022G0006029G001G0006029G001G0006022G0006022G0006029G001G0006022G0006022G0007029G001G0007029G001G0007022G0007022G0007022G0007029G001G0007022G0007022G0008029G001G0008029G001G0008022G0008022G0008022G0008029G001G0008022G0008022G0009029G001G0009029G001G0009029G001G0009022G000A022G000B029G001G000B029G001G000B022G000B022G000B029G001G000B022G000B022G000C022G000D022G000E029G001G000E022G0015022G0015029G001G000E022G0017022G0018022G0019029G001G0019029G001G0019022G0019022G0019029G001G0019022G0019022G001A029G001G001A029G001G001A022G001A022G001A022G001A029G001G001A022G001A022G001B029G001G001B029G001G001B022G001B022G001B022G001B029G001G001B022G001B022G001C029G001G001C029G001G001C029G001G001C022G001D022G001E029G001G001E029G001G001E022G001E022G001E029G001G001E022G001E022G001F022G0020022G0021029G001G0021022G0023022G0023029G001G0021022G0025022G0026022G0027029G001G0027029G001G0027022G0027022G0027029G001G0027022G0027022G0028029G001G0028029G001G0028022G0028022G0028029G001G0028022G0028022G0029029G001G0029029G001G0029022G0029022G0029022G0029029G001G0029022G0029022G002A029G001G002A029G001G002A022G002A022G002A022G002A029G001G002A022G002A022G002C022G002D022G002E029G001G002E029G001G002E022G002E022G002E029G001G002E022G002E022G002F029G001G002F029G001G002F022G002F022G002F029G001G002F022G002F022G0030029G001G0030029G001G0030022G0030022G0030022G0030029G001G0030022G0030022G0032022G0033029G001G0033029G001G0033022G0033022G0033029G001G0033022G0033022G0034029G001G0034029G001G0034022G0034022G0034029G001G0034022G0034022G0035029G001G0035029G001G0035022G0035022G0035022G0035029G001G0035022G0035022G0036029G001G0036029G001G0036029G001G0036022G0037022G0038029G001G0038029G001G0038022G0038022G0038029G001G0038022G0038022G0039022G003A022G003B022G003D022G003E029G001G003E029G001G003E022G003E022G003E029G001G003E022G003E022G003F029G001G003F029G001G003F022G003F022G003F022G003F029G001G003F022G003F022G0040029G001G0040029G001G0040022G0040022G0040022G0040029G001G0040022G0040022G0041029G001G0041029G001G0041029G001G0041022G0042022G0043029G001G0043029G001G0043022G0043022G0043029G001G0043022G0043022G0044022G0045022G0046029G001G0046022G004A029G001G0046022G004C022G004D029G001G004D029G001G004D022G004D022G004D029G001G004D022G004D022G004E029G001G004E029G001G004E022G004E022G004E022G004E029G001G004E022G004E022G004F029G001G004F029G001G004F022G004F022G004F022G004F029G001G004F022G004F022G0050029G001G0050029G001G0050029G001G0050022G0051022G0052029G001G0052029G001G0052022G0052022G0052029G001G0052022G0052022G0053022G0054022G0055029G001G0055022G0059029G001G0055022G005B022G005C029G001G005C029G001G005C022G005C022G005C029G001G005C022G005C022G005D029G001G005D029G001G005D022G005D022G005D022G005D029G001G005D022G005D022G005E029G001G005E029G001G005E022G005E022G005E022G005E029G001G005E022G005E022G005F029G001G005F029G001G005F029G001G005F022G0060022G0061029G001G0061029G001G0061022G0061022G0061029G001G0061022G0061022G0062022G0063022G0064029G001G0064022G0068029G001G0064022G006A022G006B029G001G006B029G001G006B022G006B022G006B029G001G006B022G006B022G006C029G001G006C029G001G006C022G006C022G006C022G006C029G001G006C022G006C022G006D029G001G006D029G001G006D022G006D022G006D022G006D029G001G006D022G006D022G006E029G001G006E029G001G006E029G001G006E022G006F022G0070029G001G0070029G001G0070022G0070022G0070029G001G0070022G0070022G0071022G0072022G0073029G001G0073022G0077029G001G0073022G0079022G007A029G001G007A029G001G007A022G007A022G007A029G001G007A022G007A022G007B029G001G007B029G001G007B022G007B022G007B022G007B029G001G007B022G007B022G007C029G001G007C029G001G007C022G007C022G007C022G007C029G001G007C022G007C022G007D029G001G007D029G001G007D029G001G007D022G007E022G007F029G001G007F029G001G007F022G007F022G007F029G001G007F022G007F022G0080022G0081022G0082029G001G0082022G0086029G001G0082022G0088022G0089029G001G0089029G001G0089022G0089022G0089029G001G0089022G0089022G008A029G001G008A029G001G008A022G008A022G008A022G008A029G001G008A022G008A022G008B029G001G008B029G001G008B022G008B022G008B022G008B029G001G008B022G008B022G008C029G001G008C029G001G008C029G001G008C022G008D022G008E029G001G008E029G001G008E022G008E022G008E029G001G008E022G008E022G008F022G0090022G0091029G001G0091022G0095029G001G0091022G0097022G0098029G001G0098029G001G0098022G0098022G0098029G001G0098022G0098022G0099029G001G0099029G001G0099022G0099022G0099022G0099029G001G0099022G0099022G009A029G001G009A029G001G009A022G009A022G009A022G009A029G001G009A022G009A022G009B029G001G009B029G001G009B029G001G009B022G009C022G009D029G001G009D029G001G009D022G009D022G009D029G001G009D022G009D022G009E022G009F022G00A0029G001G00A0022G00A2029G001G00A0022G00A4022G00A5022G00A6022G00A7029G001G00A7029G001G00A7022G00A7022G00A7029G001G00A7022G00A7022G00A8029G001G00A8029G001G00A8022G00A8022G00A8029G001G00A8022G00A8022G00A9029G001G00A9029G001G00A9022G00A9022G00A9022G00A9029G001G00A9022G00A9022G00AA029G001G00AA029G001G00AA022G00AA022G00AA022G00AA029G001G00AA022G00AA022G00AC022G00AD022G00AE029G001G00AE029G001G00AE022G00AE022G00AE029G001G00AE022G00AE022G00AF029G001G00AF029G001G00AF022G00AF022G00AF022G00AF029G001G00AF022G00AF022G00B0029G001G00B0029G001G00B0022G00B0022G00B0022G00B0029G001G00B0022G00B0022G00B1029G001G00B1029G001G00B1029G001G00B1022G00B2022G00B3029G001G00B3029G001G00B3022G00B3022G00B3029G001G00B3022G00B3022G00B4022G00B5022G00B6022G00B7029G001G00B7022G00BA022G00BA022G00BA029G001G00B7022G00BC022G00BD029G001G00BD029G001G00BD022G00BD022G00BD029G001G00BD022G00BD022G00BE029G001G00BE029G001G00BE022G00BE022G00BE022G00BE029G001G00BE022G00BE022G00BF029G001G00BF029G001G00BF022G00BF022G00BF022G00BF029G001G00BF022G00BF022G00C0029G001G00C0029G001G00C0029G001G00C0022G00C1022G00C2029G001G00C2029G001G00C2022G00C2022G00C2029G001G00C2022G00C2022G00C3022G00C4022G00C5022G00C7022G00C8029G001G00C8029G001G00C8022G00C8022G00C8029G001G00C8022G00C8022G00C9029G001G00C9029G001G00C9022G00C9022G00C9029G001G00C9022G00C9022G00CA029G001G00CA029G001G00CA022G00CA022G00CA022G00CA029G001G00CA022G00CA022G00CB029G001G00CB029G001G00CB022G00CB022G00CB022G00CB029G001G00CB022G00CB022G00CD022G00CE022G00CF029G001G00CF029G001G00CF022G00CF022G00CF029G001G00CF022G00CF022G00D0029G001G00D0029G001G00D0022G00D0022G00D0029G001G00D0022G00D0022G00D1029G001G00D1029G001G00D1022G00D1022G00D1022G00D1029G001G00D1022G00D1022G00D2029G001G00D2029G001G00D2029G001G00D2022G00D3022G00D4029G001G00D4029G001G00D4022G00D4022G00D4029G001G00D4022G00D4022G00D5022G00D6022G00D6022G008D26942F02FAF3987100A500170B0200920D3G005GFDB4938E899C939E9892083G005GFD93988A920E3G005GFDAE9E8F2G9893BA8894920A3G005GFDBB8F9C9098920E3G005GFDA9988589B19C9F9891920F3G005GFDA9988589BF882G899293920C3G005GFDA9988589BF9285920B3G005GFDAD9C8F98938992093G005GFD9A9C9098920C3G005GFDBE928F98BA889492093G005GFDB39C909892093G005GFDB09C9493920B3G005GFDBC9E89948B98D592153G005GFDBF9C9E969A8F92889399BE9291928FCE920B3G005GFDBE9291928FCED625085740A19ECE3F92113G005GFDBF928F99988FBE9291928FCE920D3G005GFDAD928E9489949293920A3G005GFDA8B99490CFD6EC96B7FFD59E933FD68G00D6077609420A02BA3F92093G005GFDAE948798D65G00806540D65G00B07140920C3G005GFDAB948E949F9198AD920E3G005GFDB98F9C2G9A9C9F919892063G005GFDBCD6A73CBA111615C53FD66G003B4092093G005GFDBB92938992093G005GFDB8938890920C3G005GFDBE9C8F892G929392093G005GFDA998858992183G005GFDB9929389DDB59C8B98DDBC888992DDBB9C8F90920F3G005GFDA9988589BE9291928FCED66G00F03F920F3G005GFDA9988589AE9E9C919899920D3G005GFDA9988589AE948798D66G002C4092103G005GFDA9988589AA8F9C2G8D989992063G005GFDBFD6FE30BE3F10AE1040D698AF53FF7FB35EBF92093G005GFDB9888D9892063G005GFDBED60ECAC9FE58ACF03FD68C69C5E08FB35EBF920A3G005GFDAC88988E89D632AB77B81D1ACA3FD69C4F8F007D41BF3FD6B8EE837F5350C13FD65G00406040D66G003F40920C3G005GFDAE2G92933GD3D66G003240D6EEF8A81FD1EDD13FD62695849F93F9DA3FD63188FEBFA02F1140920E3G005GFDB9888D98DDB489989092153G005GFDB092888E98BF882G899293CCB9928A93920C3G005GFD9E922G93989E89D6CFA3E2FF8EB80140D6D2C410403782EB3FD60BDA07005E84BE3FD6E3373EC07ECBE63FD6F1201C802G44AF3FD6EEFBE99FDD8AEB3FD65G00C0624092063G005GFDB9D6BC4B981F6EB50040920A3G005GFDB28995988FD6347A5EBF9AB2F23F92123G005GFDBB2G928E959CDDBF9C9399948992123G005GFDBF882G9A84DDAD948F9C89988E92163G005GFDBF919C9E96DDBE9C89DDAD948F9C89988ED6BB3B3F809D1FE23FD65B91172071C2E63FD6BE5AFA3FA33EE23FD693537DDFA6AC014092163G005GFDB9988B9491DDBB8F889489DDA99490988FD62G939D3FECB3D13F92103G005GFDB4939BDDAE899C9094939C920D3G005GFDAE8D9C90DDB59489920D3G005GFDA9ADDDBE95988E89920D3G005GFDBA9299DDB0929998920A3G005GFDBE91928E98D66373BC9FA6AC1040D6EC0308A0CA69EC3FD629F81A40C708094092073G005GFDA9ADD60AF4472077C40940D65G00E06140920A3G005GFDAE9C939794D6382E925F077AD13F920A3G005GFDBF888F919C920B3G005GFDB094959C8A96D63FC329E08F3CE23F92123G005GFDB7988E888EDDBF888F9A982G8E92083G005GFDAF8488D62E969EC0A6AC094092153G005GFDAE94918B988F8EDDAF9C849198949A9592103G005GFDBC938994DDA9ADD2B19C9A920E3G005GFDB28D9893BB8F9C9098D6A81E69702G5BDB3FD6F7B0895FC091D23FD6DA2937000434D73FD65G00F07340D66G00634092093G005GFDB28D9893D68C14CAC23GD73FD6D50C6C3F6078C63FD6535636202G00E43FD65G00C06940D66G00494092073G005GFDB2B6D6F75B3B512G12D23FD68415FE7FE9E39C3FD6DE5A14E03594C73FD65G00D0724092053G005GFDD64C2A322G00465BBFD6702381E0D337D0BFD66G004340921D3G005GFDBAA8B4DDBE8F989C8998DDBF84DDAFB9B0DDAE9E8F948D89D66G00344092053G005GFDD535BF1802000C0D0F311F2G0D351D2G0D113G0D112G0D0F311D2G0D110D2G0F4D2G0D0F311D2G0D110F0D092D2G0D0F3160D989720F090D7D2G0D09112G0D0F311D0D09110C0F0B4D2G0D0F311D0D09110E0D052D2G0D0F31E50C09610F2G097D2G0D05112G0D0F311D0D05112G0F074D2G0D0F311D0D05110E0D012D2G0D0F31650C05610F09057D2G0D01112G0D0F311D0D01110E0F034D2G0D0F311D0D0111090D1D2D2G0D0F3109D99D720F09017D2G0D1D112G0D0F311D0D1D11090F1F4D2G0D0F311D0D1D110E0D192D2G0D0F312ED999720F091D7D2G0D19112G0D0F311D0D1911080F1B4D2G0D0F311D0D19110E0D152D2G0D0F3149D995720F09197D2G0D15112G0D0F311D0D15110B0F174D2G0D0F311D0D1511090D112D2G0D0F31C2D991720F09157D2G0D2G112G0D0F311D0D2G110A0F134D2G0D0F311D0D2G110E0D2G2D2G0D0F31FCD9AD720F09117D2G0D2D112G0D0F311D0D2D11050F2F4D2G0D0F311D0D2D110E0D292D2G0D0F31CE0C2D610F092D7D2G0D29112G0D0F311D0D2911040F2B4D2G0D0F311D0D2911090D252D2G0D0F31E6D9A5720F09297D2G0D25112G0D0F311D0D2511070F274D2G0D0F311D0D2511080D212D2G0D0F3174D9A1720F09257D2G0D21112G0D0F311D0D2111060F234D2G0D0F311D0D2111080D3D2D2G0D0F31EFD9BD720F09217D2G0D3D112G0D0F311D0D3D11010F3F4D2G0D0F311D0D3D11080D392D2G0D0F2G310C3D610F093D7D2G0D39112G0D0F311D0D3911000F3B4D2G0D0F311D0D3911080D352D2G0D0F31F4D9B5720F09397D2G0D35112G0D0F311D0D3511030F374D2G0D0F311D0D3511080D312D2G0D0F31C2D9B1720F09357D2G0D31112G0D0F311D0D3111020F334D2G0D0F311D0D3111080D4D2D2G0D0F315C0C31610F09317D2G0D4D112G0D0F311D0D4D111D0F4F4D2G0D0F311D0D4D11080D492D2G0D0F31730C4D610F094D7D2G0D49112G0D0F311D0D49111C0F4B4D2G0D0F311D0D49110E0D452D2G0D0F313E0C49610F09497D2G0D45112G0D0F311D0D45111F0F474D2G0D0F311D0D45110E0D412D2G0D0F31270C45610F09457D2G0D41112G0D0F311D0D41111E0F434D2G0D0F311D0D4111090D5D2D2G0D0F314ED9DD720F09417D2G0D5D112G0D0F311D0D5D11190F5F4D2G0D0F311D0D5D11080D592D2G0D0F31472GD9720F095D7D2G0D59112G0D0F311D0D5911180F5B4D2G0D0F311D0D5911080D552D2G0D0F31680C59610F09597D2G0D55112G0D0F311D0D55111B0F574D2G0D0F311D0D5511080D512D2G0D0F31CDD9D1720F09557D2G0D51112G0D0F311D0D51111A0F534D2G0D0F311D0D5111080D6D2D2G0D0F31640C51610F09517D2G0D6D112G0D0F311D0D6D11150F6F4D2G0D0F311D0D6D11080D692D2G0D0F31D0D9E9720F096D7D2G0D69112G0D0F311D0D6911140F6B4D2G0D0F311D0D6911080D652D2G0D0F3190D9E5720F09697D2G0D65112G0D0F311D0D6511170F674D2G0D0F311D0D6511080D612D2G0D0F31ACD9E1720F09657D2G0D61112G0D0F311D0D6111160F634D2G0D0F311D0D6111080D7D2D2G0D0F31CBD9FD720F09617D2G0D7D112G0D0F311D0D7D2G110F7F4D2G0D0F311D0D7D11080D792D2G0D0F319D0C7D610F092G7D2G0D79112G0D0F311D0D7911100F7B4D2G0D0F311D0D7911080D752D2G0D0F3156D9F5720F09797D2G0D75112G0D0F311D0D7511130F774D2G0D0F311D0D7511080D712D2G0D0F31A50C75610F09757D2G0D71112G0D0F311D0D7111120F734D2G0D0F311D0D7111080D8D2D2G0D0F313C0C71610F09717D2G0D8D112G0D0F311D0D8D112D0F8F4D2G0D0F311D0D8D11080D892D2G0D0F2G31D909710F098D7D2G0D89112G0D0F311D0D89112C0F8B4D2G0D0F311D0D89110E0D852D2G0D0F313A0C89610F09897D2G0D85112G0D0F311D0D85112F0F874D2G0D0F311D0D85110E0D812D2G0D0F31330C85610F09857D2G0D81112G0D0F311D0D81112E0F834D2G0D0F311D0D8111090D9D2D2G0D0F31510C81610F09817D2G0D9D112G0D0F311D0D9D11290F9F4D2G0D0F311D0D9D11080D992D2G0D0F31C00C9D610F099D7D2G0D99112G0D0F311D0D9911280F9B4D2G0D0F311D0D9911080D952D2G0D0F3129D915710F09997D2G0D95112G0D0F311D0D95112B0F974D2G0D0F311D0D9511080D912D2G0D0F31750C95610F09957D2G0D91112G0D0F311D0D91112A0F934D2G0D0F311D0D9111080DAD2D2G0D0F31700C91610F09917D2G0DAD112G0D0F311D0DAD11250FAF4D2G0D0F311D0DAD11080DA92D2G0D0F31E50CAD610F09AD7D2G0DA9112G0D0F311D0DA911240FAB4D2G0D0F311D0DA911080DA52D2G0D0F31C7D925710F09A97D2G0DA5112G0D0F311D0DA511270FA74D2G0D0F311D0DA511080DA12D2G0D0F3116D921710F09A57D2G0DA1112G0D0F311D0DA111260FA34D2G0D0F311D0DA1110E0DBD2D2G0D0F31DED93D710F09A17D2G0DBD112G0D0F311D0DBD11210FBF4D2G0D0F311D0DBD11080DB92D2G0D0F312CD939710F09BD7D2G0DB9112G0D0F311D0DB911200FBB4D2G0D0F311D0DB9110B0DB52D2G0D0F31670CB9610F09B97D2G0DB5112G0D0F311D0DB511230FB74D2G0D0F311D0DB5110E0DB12D2G0D0F31390CB5610F09B57D2G0DB1112G0D0F311D0DB111220FB34D2G0D0F311D0DB111090DCD2D2G0D0F31C3D94D710F09B17D050DCD112G0D0F311D0DCD113D1FCF4D2G0D0F311D0DCD110A6C0D45071A0B450A0C094501160B45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F316B0CCD612G09CD7D036C0945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F3121D949712G09CD7D1C6C09451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11190DC92D180DC52D1B0DC12D180DDD2D2G0D0F31FBD949710809CD7D1F6C09451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D140DDD2D2G0D0F311BD949710809CD7D1A6C0945173A0B4511160B45073607450A0E0545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11130DC92D130DC52D130DC12D2G0D0F2G31D949712G09CD7D036C0545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F3111D949712G09CD7D1C6C05451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D120DDD2D2G0D0F31570CCD610809CD7D1A6C0545111607450A080145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11130DC92D130DC52D130DC12D2G0D0F31450CCD612G09CD7D036C0145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F31EDD949712G09CD7D1C6C01451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D120DDD2D2G0D0F317FD949710809CD7D1A6C01452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C01452E440345020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31560CCD612G09CD7D286C01452A160345255E034527160345075A1F450A0E1D45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F31CF0CCD612G09CD7D036C1D45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F319D0CCD612G09CD7D1C6C1D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11210DC92D180DC52D200DC12D180DDD2D2G0D0F3165D949710809CD7D1F6C1D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D140DDD2D2G0D0F314BD949710809CD7D1A6C1D4511161F45075A1B450A041945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11130DC92D130DC52D130DC12D2G0D0F319AD949712G09CD7D036C1945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F31FED949712G09CD7D1C6C19451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D120DDD2D2G0D0F31230CCD610809CD7D1A6C19450A061545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11130DC92D130DC52D130DC12D2G0D0F31990CCD612G09CD7D036C1545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F31D20CCD612G09CD7D1C6C15451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D120DDD2D2G0D0F3134D949710809CD7D1A6C15452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C15452E501745020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31F8D949712G09CD7D286C15452A161745255E174527161745075213450A0E1145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F31660CCD612G09CD7D036C1145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F313BD949712G09CD7D1C6C11451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113D0DC92D180DC52D3C0DC12D180DDD2D2G0D0F3174D949710809CD7D1F6C11451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D140DDD2D2G0D0F318B0CCD610809CD7D1A6C11451116134507522F450A022D45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11130DC92D130DC52D130DC12D2G0D0F31DB0CCD612G09CD7D036C2D45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F31D1D949712G09CD7D1C6C2D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D120DDD2D2G0D0F31CED949710809CD7D1A6C2D450A1C2945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11130DC92D130DC52D130DC12D2G0D0F31F1D949712G09CD7D036C2945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F311A0CCD612G09CD7D1C6C29451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D120DDD2D2G0D0F31F3D949710809CD7D1A6C29452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C29452E682B45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F3175D949712G09CD7D286C29452A162B45255E2B4527162B450A0E2545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F315BD949712G09CD7D036C25451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11390DC92D180DC52D380DC12D180DDD2D2G0D0F311AD949710809CD7D1F6C25451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F315F0CCD610809CD7D1A6C25452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C25452E7C2745020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31520CCD612G09CD7D286C2545257E2745271627450A0E2145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F311CD949712G09CD7D036C21451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11390DC92D180DC52D370DC12D180DDD2D2G0D0F31680CCD610809CD7D1F6C21451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31FF0CCD610809CD7D1A6C21452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C21452E7C2345020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31E00CCD612G09CD7D286C2145257E2345271623450A0E3D45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31D30CCD612G09CD7D036C3D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11390DC92D180DC52D360DC12D180DDD2D2G0D0F31360CCD610809CD7D1F6C3D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31B7D949710809CD7D1A6C3D452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C3D452E7C3F45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F3138D949712G09CD7D286C3D45257E3F4527163F450A0E3945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31F50CCD612G09CD7D036C39451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11310DC92D180DC52D380DC12D180DDD2D2G0D0F3142D949710809CD7D1F6C39451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31AA0CCD610809CD7D1A6C39452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C39452E763B45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F3166D949712G09CD7D286C3945257E3B4527163B450071CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF512G0DC5352G0D0F31380CCD610E0FCD7D0A0E3545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31CDD949712G09CD7D036C35451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD114D0DC92D180DC52D4C0DC12D180DDD2D2G0D0F31CD0CCD610809CD7D1F6C35451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F311B0CCD610809CD7D1A6C35452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C35452E7C3745020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F3101D949712G09CD7D286C3545257E3745271637450A0E3145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F3150D949712G09CD7D036C31451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD114F0DC92D180DC52D4E0DC12D180DDD2D2G0D0F316AD949710809CD7D1F6C31451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F319CD949710809CD7D1A6C31452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C31452E7C3345020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F3176D949712G09CD7D286C3145257E3345271633450A0E4D45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F311FD949712G09CD7D036C4D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11490DC92D180DC52D480DC12D180DDD2D2G0D0F31250CCD610809CD7D1F6C4D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D4B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31370CCD610809CD7D1A6C4D452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C4D452E7C4F45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F3123D949712G09CD7D286C4D45257E4F4527164F4507824B450A0E4945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F3113D949712G09CD7D036C4945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F31120CCD612G09CD7D1C6C49451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11450DC92D180DC52D3C0DC12D180DDD2D2G0D0F3185D949710809CD7D1F6C49451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D140DDD2D2G0D0F311BD949710809CD7D1A6C4945078247450A2E2G45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11130DC92D130DC52D130DC12D2G0D0F31B8D949712G09CD7D036C2G45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F31BB0CCD612G09CD7D1C6C2G451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D120DDD2D2G0D0F317ED949710809CD7D1A6C2G450A284145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11130DC92D130DC52D130DC12D2G0D0F31870CCD612G09CD7D036C4145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F318CD949712G09CD7D1C6C41451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D120DDD2D2G0D0F31040CCD610809CD7D1A6C41452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C41452E9E4345020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F3119D949712G09CD7D286C41452A164345255E4345271643450A0E5D45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31EAD949712G09CD7D036C5D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11470DC92D180DC52D380DC12D180DDD2D2G0D0F310ED949710809CD7D1F6C5D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F3135D949710809CD7D1A6C5D452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C5D452E9A5F45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31A00CCD612G09CD7D286C5D45257E5F4527165F451971CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF510C0DC5352G0D0F31040CCD610E0FCD7D0A0E5945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F312E0CCD612G09CD7D036C59451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11470DC92D180DC52D370DC12D180DDD2D2G0D0F3144D949710809CD7D1F6C59451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31290CCD610809CD7D1A6C59452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C59452E945B45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31000CCD612G09CD7D286C5945257E5B4527165B451871CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF510F0DC5352G0D0F31E60CCD610E0FCD7D0A0E5545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31DAD949712G09CD7D036C55451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11470DC92D180DC52D360DC12D180DDD2D2G0D0F31930CCD610809CD7D1F6C55451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F315ED949710809CD7D1A6C55452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C55452E965745020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F3171D949712G09CD7D286C5545257E5745271657451B71CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF510E0DC5352G0D0F318DD949710E0FCD7D0A0E5145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F317C0CCD612G09CD7D036C51451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11470DC92D180DC52D430DC12D180DDD2D2G0D0F3174D949710809CD7D1F6C51451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31E7D949710809CD7D1A6C51452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C51452E7C5345020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31B2D949712G09CD7D286C5145257E5345271653450A0E6D45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31940CCD612G09CD7D036C6D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11470DC92D180DC52D420DC12D180DDD2D2G0D0F319A0CCD610809CD7D1F6C6D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31780CCD610809CD7D1A6C6D452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C6D452E7C6F45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31880CCD612G09CD7D286C6D45257E6F4527166F450A0E6945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31E9D949712G09CD7D036C69451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11470DC92D180DC52D4C0DC12D180DDD2D2G0D0F31960CCD610809CD7D1F6C69451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31E5D949710809CD7D1A6C69452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C69452E7C6B45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31140CCD612G09CD7D286C6945257E6B4527166B450A0E6545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31B40CCD612G09CD7D036C65451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD114F0DC92D180DC52D5D0DC12D180DDD2D2G0D0F31C3D949710809CD7D1F6C65451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31FDD949710809CD7D1A6C65452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C65452E7C6745020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31D2D949712G09CD7D286C6545257E6745271667450A0E6145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31D80CCD612G09CD7D036C61451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD115C0DC92D180DC52D380DC12D180DDD2D2G0D0F3147D949710809CD7D1F6C61451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F311C0CCD610809CD7D1A6C61452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C61452EA86345020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31C7D949712G09CD7D286C6145257E6345271663451671CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF51090DC5352G0D0F319DD949710E0FCD7D0A0E7D45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F317A0CCD612G09CD7D036C7D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD115C0DC92D180DC52D5E0DC12D180DDD2D2G0D0F31730CCD610809CD7D1F6C7D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31270CCD610809CD7D1A6C7D452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C7D452EA47F45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F318C0CCD612G09CD7D286C7D45257E7F4527167F451171CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF51080DC5352G0D0F310ED949710E0FCD7D0A0E7945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31E00CCD612G09CD7D036C79451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD115C0DC92D180DC52D360DC12D180DDD2D2G0D0F317B0CCD610809CD7D1F6C79451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F310FD949710809CD7D1A6C79452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C79452EA67B45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31460CCD612G09CD7D286C7945257E7B4527167B451071CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF510B0DC5352G0D0F31830CCD610E0FCD7D0A0E7545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31110CCD612G09CD7D036C75451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD115C0DC92D180DC52D430DC12D180DDD2D2G0D0F31780CCD610809CD7D1F6C75451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F3132D949710809CD7D1A6C75452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C75452EA07745020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F3112D949712G09CD7D286C7545257E7745271677451371CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF510A0DC5352G0D0F31BAD949710E0FCD7D0A0E7145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31B5D949712G09CD7D036C71451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD115C0DC92D180DC52D420DC12D180DDD2D2G0D0F31770CCD610809CD7D1F6C71451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F313DD949710809CD7D1A6C71452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C71452EA27345020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F3192D949712G09CD7D286C7145257E7345271673451271CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF51050DC5350F2G0D3D2G0D0F31710CCD610E0FCD7D07BC8F450A0E8D45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31450CCD612G09CD7D036C8D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11540DC92D180DC52D570DC12D180DDD2D2G0D0F31010CCD610809CD7D1F6C8D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31AA0CCD610809CD7D1A6C8D452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C8D452EBC8F45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31A4D949712G09CD7D286C8D45257E8F4527168F452D71CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF51040DC5350C2G0D3D2G0D0F31A6D949710E0FCD7D075A8B450A0E8945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F3134D949712G09CD7D036C8945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F31FFD949712G09CD7D1C6C89451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11560DC92D180DC52D200DC12D180DDD2D2G0D0F31A20CCD610809CD7D1F6C89451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D140DDD2D2G0D0F31B8D949710809CD7D1A6C8945075A87450A4E8545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11130DC92D130DC52D130DC12D2G0D0F3149D949712G09CD7D036C8545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F3115D949712G09CD7D1C6C85451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D120DDD2D2G0D0F31A0D949710809CD7D1A6C85450A488145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11130DC92D130DC52D130DC12D2G0D0F31AA0CCD612G09CD7D036C8145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD111D0DC92D1D0DC52D1D0DC12D2G0D0F31CBD949712G09CD7D1C6C81451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D150DC52D180DC12D120DDD2D2G0D0F316D0CCD610809CD7D1A6C81452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C81452EB48345020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F3151D949712G09CD7D286C81452A168345255E8345271683450A0E9D45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31D50CCD612G09CD7D036C9D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11500DC92D180DC52D380DC12D180DDD2D2G0D0F31420CCD610809CD7D1F6C9D451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D530DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31BE0CCD610809CD7D1A6C9D452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C9D452EB29F45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31BC0CCD612G09CD7D286C9D45257E9F4527169F452971CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF51070DC5352G0D0F31AF0CCD610E0FCD7D0A0E9945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F3196D949712G09CD7D036C99451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11500DC92D180DC52D6D0DC12D180DDD2D2G0D0F31FA0CCD610809CD7D1F6C99451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D530DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31B9D949710809CD7D1A6C99452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C99452ECE9B45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F3166D949712G09CD7D286C9945257E9B4527169B452871CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF51060DC5352G0D0F3143D949710E0FCD7D0A0E9545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31D50CCD612G09CD7D036C95451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11500DC92D180DC52D360DC12D180DDD2D2G0D0F3165D949710809CD7D1F6C95451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D530DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31BCD949710809CD7D1A6C95452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C95452EC89745020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F2G310CCD612G09CD7D286C9545257E9745271697452B71CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF51010DC5352G0D0F3158D949710E0FCD7D0A0E9145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31D3D949712G09CD7D036C91451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11500DC92D180DC52D6E0DC12D180DDD2D2G0D0F3109D949710809CD7D1F6C91451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D530DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31830CCD610809CD7D1A6C91452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6C91452EC49345020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31CB0CCD612G09CD7D286C9145257E9345271693452A71CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF51000DC5352G0D0F3197D949710E0FCD7D0A0EAD45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31D40CCD612G09CD7D036CAD451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11500DC92D180DC52D420DC12D180DDD2D2G0D0F318D0CCD610809CD7D1F6CAD451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D530DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F312ED949710809CD7D1A6CAD452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6CAD452EC6AF45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31220CCD612G09CD7D286CAD45257EAF452716AF452571CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF51030DC5352G0D0F3153D949710E0FCD7D0A0EA945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F3104D949712G09CD7D036CA9451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD116B0DC92D180DC52D4C0DC12D180DDD2D2G0D0F3112D949710809CD7D1F6CA9451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D530DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31C3D949710809CD7D1A6CA9452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6CA9452EC2AB45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F316ED949712G09CD7D286CA945257EAB452716AB452471CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF51020DC5352G0D0F31A1D949710E0FCD7D0A0EA545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD113E0DC92D3E0DC52D3E0DC12D2G0D0F31430CCD612G09CD7D036CA5451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD115C0DC92D180DC52D4C0DC12D180DDD2D2G0D0F31130CCD610809CD7D1F6CA5451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D3B0DC52D180DC12D3A0DDD2D2G0D0F31210CCD610809CD7D1A6CA5452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6CA5452EDCA745020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31200CCD612G09CD7D286CA545257EA7452716A7452771CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF511D0DC5352G0D0F31B3D949710E0FCD7D07DEA3450A0CA1450116A345020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11670DC92D670DC52D670DC12D2G0D0F312AD949712G09CD7D036CA145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11670DC92D670DC52D670DC12D2G0D0F319E0CCD612G09CD7D1C6CA1451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11660DC92D180DC52D610DC12D180DDD2D2G0D0F31CE0CCD610809CD7D1F6CA1451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D600DC52D180DC12D630DDD2D2G0D0F313CD949710809CD7D1A6CA14507D2BF450A5ABD45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD117D0DC92D7D0DC52D7D0DC12D2G0D0F31EC0CCD612G09CD7D036CBD451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD117C0DC92D180DC52D7F0DC12D180DDD2D2G0D0F317AD949710809CD7D1F6CBD451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D7E0DC52D180DC12D790DDD2D2G0D0F31800CCD610809CD7D1A6CBD452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6CBD452EE6BF45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31D00CCD612G09CD7D286CBD452A16BF45255EBF452716BF452171CF4D2G0D0F311D0DCD113D73CF511C0DC5350C2G0D3D262G0D3D2G0D0F31ABD949710E0FCD7D0A5AB945020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD117B0DC92D7B0DC52D7B0DC12D2G0D0F31C4D949712G09CD7D036CB9451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD117A0DC92D180DC52D750DC12D180DDD2D2G0D0F312FD949710809CD7D1F6CB9451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D740DC52D180DC12D790DDD2D2G0D0F31380CCD610809CD7D1A6CB9452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6CB9452EF8BB45020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F3130D949712G09CD7D286CB9452A16BB45255EBB452716BB450A5AB545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11670DC92D670DC52D670DC12D2G0D0F3144D949712G09CD7D036CB545020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11670DC92D670DC52D670DC12D2G0D0F315D0CCD612G09CD7D1C6CB5451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11760DC92D180DC52D710DC12D180DDD2D2G0D0F31580CCD610809CD7D1F6CB5451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D600DC52D180DC12D700DDD2D2G0D0F315CD949710809CD7D1A6CB5450A50B1450116B345020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11670DC92D670DC52D670DC12D2G0D0F316BD949712G09CD7D036CB145020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11670DC92D670DC52D670DC12D2G0D0F316BD949712G09CD7D1C6CB1451E0DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD11180DC92D600DC52D180DC12D700DDD2D2G0D0F2G31D949710809CD7D1A6CB1452C0DCD112G0D0F311D0DCD113D4DCF4D2G0D0F311D0DCD113D49CF4D2G0D0F311D0DCD112D6CB1452EF0B345020DCD112G0D0F311D0DCD113D0FCF4D2G0D0F311D0DCD112B0DC92D2B0DC52D2B0DC12D2G0D0F31D2D949712G09CD7D286CB14525F2B3452716B345EEF3848A97BD8F1495DE4E88FBFAFC49957B1B11F09C8D5A74C9DF2104FAA32D4G00E5C4452D28FE703C17003800970A0200D65G00E494402700910A02002G0D0F310C2G0D353G0D353G0D6D3G0D110C2G0D7D3G0D718071F26C", RDMScriptlIilIIlll11llil1Ill())
 4.  
 5. -- Farewell Infortality.
 6. -- Version: 2.82
 7. -- Instances:
 8. local ScreenGui = Instance.new("ScreenGui")
 9. local Frame = Instance.new("Frame")
 10. local Devil = Instance.new("TextButton")
 11. local Chest = Instance.new("TextButton")
 12. local Hit = Instance.new("TextButton")
 13. local god = Instance.new("TextButton")
 14. local jump = Instance.new("TextButton")
 15. local flashinghands = Instance.new("TextButton")
 16. local flashinghands_2 = Instance.new("TextButton")
 17. local TextLabel = Instance.new("TextLabel")
 18. local TextLabel_2 = Instance.new("TextLabel")
 19. local stmamina = Instance.new("TextButton")
 20. --Properties:
 21. ScreenGui.Parent = game.CoreGui
 22. ScreenGui.ZIndexBehavior = Enum.ZIndexBehavior.Sibling
 23.  
 24. Frame.Parent = ScreenGui
 25. Frame.BackgroundColor3 = Color3.new(0.313726, 0.313726, 0.313726)
 26. Frame.Position = UDim2.new(0.217808217, 0, 0.209677428, 0)
 27. Frame.Size = UDim2.new(0, 342, 0, 216)
 28.  
 29. Devil.Name = "Devil"
 30. Devil.Parent = Frame
 31. Devil.BackgroundColor3 = Color3.new(0.301961, 0.301961, 0.301961)
 32. Devil.Size = UDim2.new(0, 123, 0, 34)
 33. Devil.Font = Enum.Font.SourceSans
 34. Devil.Text = "Tp Devil"
 35. Devil.TextColor3 = Color3.new(0.890196, 0.890196, 0.890196)
 36. Devil.TextScaled = true
 37. Devil.TextSize = 14
 38. Devil.TextWrapped = true
 39.  
 40. Chest.Name = "Chest"
 41. Chest.Parent = Frame
 42. Chest.BackgroundColor3 = Color3.new(0.301961, 0.301961, 0.301961)
 43. Chest.Position = UDim2.new(0.640350878, 0, 0, 0)
 44. Chest.Size = UDim2.new(0, 123, 0, 34)
 45. Chest.Font = Enum.Font.SourceSans
 46. Chest.Text = "Tp Chest"
 47. Chest.TextColor3 = Color3.new(0.890196, 0.890196, 0.890196)
 48. Chest.TextScaled = true
 49. Chest.TextSize = 14
 50. Chest.TextWrapped = true
 51.  
 52. Hit.Name = "Hit"
 53. Hit.Parent = Frame
 54. Hit.BackgroundColor3 = Color3.new(0.301961, 0.301961, 0.301961)
 55. Hit.Position = UDim2.new(0, 0, 0.273148149, 0)
 56. Hit.Size = UDim2.new(0, 123, 0, 34)
 57. Hit.Font = Enum.Font.SourceSans
 58. Hit.Text = "Spam Hit"
 59. Hit.TextColor3 = Color3.new(0.890196, 0.890196, 0.890196)
 60. Hit.TextScaled = true
 61. Hit.TextSize = 14
 62. Hit.TextWrapped = true
 63.  
 64. god.Name = "god"
 65. god.Parent = Frame
 66. god.BackgroundColor3 = Color3.new(0.301961, 0.301961, 0.301961)
 67. god.Position = UDim2.new(0.640350878, 0, 0.273148149, 0)
 68. god.Size = UDim2.new(0, 123, 0, 34)
 69. god.Font = Enum.Font.SourceSans
 70. god.Text = "God Inf"
 71. god.TextColor3 = Color3.new(0.890196, 0.890196, 0.890196)
 72. god.TextScaled = true
 73. god.TextSize = 14
 74. god.TextWrapped = true
 75.  
 76. jump.Name = "jump"
 77. jump.Parent = Frame
 78. jump.BackgroundColor3 = Color3.new(0.301961, 0.301961, 0.301961)
 79. jump.Position = UDim2.new(0, 0, 0.537037015, 0)
 80. jump.Size = UDim2.new(0, 123, 0, 34)
 81. jump.Font = Enum.Font.SourceSans
 82. jump.Text = "Upgrade Jump"
 83. jump.TextColor3 = Color3.new(0.890196, 0.890196, 0.890196)
 84. jump.TextScaled = true
 85. jump.TextSize = 14
 86. jump.TextWrapped = true
 87.  
 88. flashinghands.Name = "flashinghands"
 89. flashinghands.Parent = Frame
 90. flashinghands.BackgroundColor3 = Color3.new(0.301961, 0.301961, 0.301961)
 91. flashinghands.Position = UDim2.new(0.640350878, 0, 0.537037015, 0)
 92. flashinghands.Size = UDim2.new(0, 123, 0, 34)
 93. flashinghands.Font = Enum.Font.SourceSans
 94. flashinghands.Text = "Flashing hands / Haki "
 95. flashinghands.TextColor3 = Color3.new(0.890196, 0.890196, 0.890196)
 96. flashinghands.TextScaled = true
 97. flashinghands.TextSize = 14
 98. flashinghands.TextWrapped = true
 99.  
 100. flashinghands_2.Name = "flashinghands"
 101. flashinghands_2.Parent = Frame
 102. flashinghands_2.BackgroundColor3 = Color3.new(0.301961, 0.301961, 0.301961)
 103. flashinghands_2.Position = UDim2.new(0, 0, 0.842592597, 0)
 104. flashinghands_2.Size = UDim2.new(0, 123, 0, 34)
 105. flashinghands_2.Font = Enum.Font.SourceSans
 106. flashinghands_2.Text = "Normal Haki"
 107. flashinghands_2.TextColor3 = Color3.new(0.890196, 0.890196, 0.890196)
 108. flashinghands_2.TextScaled = true
 109. flashinghands_2.TextSize = 14
 110. flashinghands_2.TextWrapped = true
 111.  
 112. TextLabel.Parent = Frame
 113. TextLabel.BackgroundColor3 = Color3.new(0.184314, 0.184314, 0.184314)
 114. TextLabel.Position = UDim2.new(0.207602337, 0, 1.01388896, 0)
 115. TextLabel.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 50)
 116. TextLabel.Font = Enum.Font.SourceSans
 117. TextLabel.Text = "Scoure V3rmilion"
 118. TextLabel.TextColor3 = Color3.new(0.709804, 0.709804, 0.709804)
 119. TextLabel.TextScaled = true
 120. TextLabel.TextSize = 14
 121. TextLabel.TextStrokeColor3 = Color3.new(0.658824, 0.658824, 0.658824)
 122. TextLabel.TextWrapped = true
 123.  
 124. TextLabel_2.Parent = Frame
 125. TextLabel_2.BackgroundColor3 = Color3.new(0.184314, 0.184314, 0.184314)
 126. TextLabel_2.Position = UDim2.new(0.207602322, 0, -0.231481537, 0)
 127. TextLabel_2.Size = UDim2.new(0, 200, 0, 50)
 128. TextLabel_2.Font = Enum.Font.SourceSans
 129. TextLabel_2.Text = "[Goro] One Piece Ultimate"
 130. TextLabel_2.TextColor3 = Color3.new(0.709804, 0.709804, 0.709804)
 131. TextLabel_2.TextScaled = true
 132. TextLabel_2.TextSize = 14
 133. TextLabel_2.TextStrokeColor3 = Color3.new(0.658824, 0.658824, 0.658824)
 134. TextLabel_2.TextWrapped = true
 135.  
 136. stmamina.Name = "stmamina"
 137. stmamina.Parent = Frame
 138. stmamina.BackgroundColor3 = Color3.new(0.301961, 0.301961, 0.301961)
 139. stmamina.Position = UDim2.new(0.640350878, 0, 0.842592597, 0)
 140. stmamina.Size = UDim2.new(0, 123, 0, 34)
 141. stmamina.Font = Enum.Font.SourceSans
 142. stmamina.Text = "inf stamina"
 143. stmamina.TextColor3 = Color3.new(0.890196, 0.890196, 0.890196)
 144. stmamina.TextScaled = true
 145. stmamina.TextSize = 14
 146. stmamina.TextWrapped = true
 147. -- Scripts:
 148.  
 149. Devil.MouseButton1Click:connect(function()
 150. while wait(0.01) do    
 151. for i,v in pairs(game.Workspace:GetChildren()) do
 152.     if v:IsA('Tool') then
 153. v:FindFirstChild('Handle').CFrame = game:GetService('Players').LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame
 154.     end
 155.       end
 156. end
 157. end)
 158.  
 159. Hit.MouseButton1Click:connect(function()
 160. while true do
 161.     wait()
 162. game.ReplicatedStorage.RemoteEvents.PunchRemote:FireServer(false)
 163. end
 164. end)
 165.  
 166. god.MouseButton1Click:connect(function()
 167. while true do
 168.    wait()
 169. game.ReplicatedStorage.RemoteEvents.BlockingRemote:FireServer(true)
 170. end
 171. end)
 172.  
 173. jump.MouseButton1Click:connect(function()
 174. while true do
 175.     wait()
 176. game.ReplicatedStorage.RemoteEvents.LegStrengthBoostRemote:FireServer(true)
 177. end
 178. end)
 179.  
 180. flashinghands.MouseButton1Click:connect(function()
 181. while true do
 182.     wait()
 183.     local plrname = game.Players.LocalPlayer.Name
 184. game.ReplicatedStorage.RemoteEvents.BusoshokuHakiRemote:FireServer(game.workspace[plrname].Combat.Haki, game.workspace[plrname].Combat, game.workspace[plrname].HumanoidRootPart, game.Workspace[plrname].RightHand, true)
 185. end
 186. end)
 187.  
 188. flashinghands_2.MouseButton1Click:connect(function()
 189. local plrname = game.Players.LocalPlayer.Name game.ReplicatedStorage.RemoteEvents.BusoshokuHakiRemote:FireServer(game.workspace[plrname].Combat.Haki, game.workspace[plrname].Combat, game.workspace[plrname].HumanoidRootPart, game.Workspace[plrname].RightHand, true)
 190. end)
 191.  
 192. stmamina.MouseButton1Click:connect(function()
 193. while wait(0.03) do    
 194. game.ReplicatedStorage.RemoteEvents.AddStaminaRemote:FireServer(game.Players.LocalPlayer.PlayerValues.Stamina, 3, true)
 195. end
 196. end)
 197. Chest.MouseButton1Click:connect(function()
 198. local a=game.Players.LocalPlayer
 199. ;for b,c in pairs(game.Workspace.Chests:GetDescendants())do
 200.     if c.ClassName=="ClickDetector" then
 201.     c.Parent.Anchored = true
 202.     c.Parent.Position = a.Character.HumanoidRootPart.Position+Vector3.new(5,0,0)
 203.     end
 204.     end
 205. end)
 206.  
 207. Frame.Draggable = true
 208. Frame.Active =true
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top