SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 19th, 2013 21 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Tumpuk Kertas
 2.  
 3.  
 4. Batas Run-time:
 5. 1 detik / test-case
 6. Batas Memori:
 7. 32 MB
 8.  
 9. Nama Berkas Masukan:
 10. Standard input (keyboard)
 11. Nama Berkas Keluaran:
 12. Standard output (layar)
 13.  
 14. Pak Blangkon suka bermain kertas mika berbentuk segiempat. Kali ini, ia mengajak saudaranya, Pak Bawor untuk bermain. Pak Blangkon akan diberi kertas mika berwarna kuning sementara Pak Bawor akan diberi kertas berwarna biru. Ukuran kertas mereka boleh jadi berbeda-beda.
 15. Mula-mula Pak Blangkon meletakkan kertas mikanya ke sebuah papan koordinat kartesian. Kemudian Pak Blangkon mencatat titik kiri bawah dan kanan atas kertas mika berdasarkan koordinatnya (x,y) dari papan tersebut kemudian Pak Blangkon berpaling dari papan tersebut. Kali ini giliran Pak Bawor yang melakukan hal yang sama seperti Pak Blangkon lakukan. Boleh jadi Pak Bawor akan melihat kertas mika berwarna hijau akibat dari kertas mika kuning bertumpuk dengan kertas mika birunya. Pak Blangkon tidak boleh mengetahui adanya kertas hijau tersebut namun ia dapat memperoleh informasi dari Pak Bawor mengenai posisi kertas mika birunya.
 16. Pak Blangkon diminta untuk menentukan luas kertas mika warna hijau tersebut. Bantulah Pak Blangkon untuk memecahkan masalahnya.
 17. PETUNJUK MASUKAN
 18. Baris pertama : Input 4 buah bilangan yang menunjukkan titik kiri bawah dan titik kanan atas dari kertas mika warna kuning. (0≤Px1,Py1≤Px2,Py2≤32767).
 19. Baris kedua : Input 4 buah bilangan yang menunjukkan titik kiri bawah dan titik kanan atas dari kertas mika warna biru. (0≤Qx1,Qy1≤Qx2,Qy2≤32767).
 20.  
 21. PETUNJUK KELUARAN
 22. Luas dari kertas mika hijau dengan format "Area %Luas%".
 23.  
 24. CONTOH MASUKAN
 25. 0 0 5 8
 26. 3 2 8 9
 27. CONTOH KELUARAN
 28. Area 12
 29. CONTOH MASUKAN
 30. 0 0 5 8
 31. 6 7 11 9
 32. CONTOH KELUARAN
 33. Area 0
RAW Paste Data
Top