Advertisement
mc_cottle

i gots me the shamrock shakes

Mar 6th, 2017
1,364
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 5.26 KB | None | 0 0
 1. Seo, gabh mo leithscéal, led' thoill... Sea, tusa ansin. N'fheadar an féidir leat cabhraigh liom laistigh den seomra dorcha? Maith fear, tar isteach liomsa anseo... Dún an doras, led' thoill... Seo, ní mór liom an solas dearg a chur ar lasadh, is dócha! [nervy titter] ...ó, ní hea... saghas 'joke' a bhí I gceist agam. A bhfuil fhios agat? ...Na phóilíní? [a little deflated, embarrassed] Níl clú dá laghad agat. Bhuel, ná bac.
 2.  
 3. (Here, excuse me, please... yes, you there. I wonder if you could help me in the (photography) dark room? Good man, come in here with me... close the door, please... Here, it seems I do have to put on the red light!... oh, no... it was a joke, y'know? The Police? You don't have a clue. Never mind.)
 4.  
 5. Cén cabhair atá ag teastáil uaim? Uhhh... hmmm... [under her breath, like she's trying to think of something] cén cabhair... atá... ag teastáil uaim? Nóiméad, brón orm... ar mo ghealltanas, nílím ag imirt cleas ort nó aon rud mar sin... ó, th'anam don diúcs! [embarrassed, awkward] Bhíos ag iarradh mé fhéin a chur i d'aigne dhuit... maith go leor, seo cén fáth... [racing to get the words out as quickly as possible] Ceapaim go bhfuil tú thar a bheith dathúil agus ba mhór liom thú. [mortified] ó, in ainm dé! Tá brón orm... Bhuel, mar gheall ar an rud go bhfuil tú... saghas fionnfhuar agus... 'aloof', 's b'as na leabharlainne mise, is dócha.
 6.  
 7. (What do I need help with? Uh, um, what... do I need... help with? Just a moment, sorry... I promise I'm not trying to trick you or anything like that... oh, fuck it- I wanted you to notice me... ok then, here's why - I think you're very handsome and I like you. Oh god, I'm sorry. ...well, because of the way you're, like, sort of cool and... aloof, and, well, I'm kind of 'from the liberries' (nerdy).)
 8.  
 9. Dáiríre? Agus níl tú ag magadh fuaim? ...Mar sin, níor chuir tú mórán aird ormsa díreach mar go bhfuil tú beagáinín cúthaileach? …[sympathetic sound]aww-aww... [achingly] an féidir liom póigín beag a thabhairt duit? Sea? [she gives a little titter] mmmmm... [kissing]
 10.  
 11. (Seriously? You're not kidding me? You mean, you never payed much attention to me just because you're shy? Can I give you a little kiss? Yes?)
 12.  
 13. Cad tá ar dhéanamh agat? An bhfuil do chiall caillte agat? Tar ar ais suas anseo.... níl sé... ní féidir linn, ní anseo... [coyly] Tar amach as mo ghúna, a phleidhceadh! …ná bac le mo mhionbhristíní... [tentative whimper] ó, ochóin go deo! An bhfuil tú craiceálta ar fad ar fad? ...Ná dhéan, ná dhéan! Ooohhh [the dude is pleasuring her now] ooohh, etc.. [she expresses her pleasure in a restrained fashion]
 14.  
 15. (What are you doing? Have you lost your senses? Come back up here... it's not... we can't, not here... come out of my dress, you gremlin! ...leave my panties alone. Oh dear! Are you completely crazy? Don't do it! Don't do it!)
 16.  
 17. Ó, ,m'eala bheag dubh! Cur sámhas uirthi... cur... sámhas... ar m'eala bheag dubh... ó, le do thoil, a mhuirnín... ó, a chroí... Ah, tóg go bog é ar mo phéarlín, maith an bhuachaill... sin é! Ó, go maith, ó go hálainn... [softly] Sea... ó sea!
 18.  
 19. (O, my little black swan, give her pleasure... give pleasure to my little black swan! ...O, please, sweetheart... o, honey. Take it easy on my little pearl, good boy. That's it! Nice, lovely...)
 20.  
 21. Seo leat, a chroí, tar suas chugaim anois.... Tar chugaim anseo. [kissing]
 22.  
 23. (Come up to me, honey. Come here to me.)
 24.  
 25. Seo, fan... fan... taobh thiar dom 's féidir liom brath ar an bord anseo... Tóg go réidh í ar dtús... sin é, sin é, a mhuirnín, a chroí, [she's trying not to be too loud]… ó a bhuachaill toirtiúil! Anois...beir... greim ar mo... mo mhás... mo mhása.
 26.  
 27. (Wait... stay behind me and I can lean on this table here. Take it gently at first... that's it sweetie... o, massive boy! Now grab my ass...)
 28.  
 29. Caithfidh tú í a thógaint... níos tap-tapaidh anois... níl mórán... ama againn! …Seo leat, brostaigh! ...Brostaigh! …ó, ar shleamhain tú amach uaim? Seo, cur idir mo mhása é... seo dhuit mo lámh ar do chamán, laistír dom' ghúna ...ar mhaith leat? ...Déan deifir, déan deifir agus lig amach do bheart ar mo thóin! Scaoil amach é... folmhaigh do mhagarlaí anois... ó brostaigh... Brostaigh agus... fan. Fan nóimead... [she lowers to her knees again] cur I mo bhéal é - ní mór dúinn faigh réidh leis an fianaise, nach ea? Seo dhuit... [sucking]
 30.  
 31. (You have to speed it up now, we don't have much time. Come on, hurry. Oops, did you slip out of me? Here, put it between my buttocks and I'll reach around and grab your dick from over my dress... you like? ...Hurry up and let your load out on my ass. Let it out, empty your ballsack. Hurry up and... wait. Wait a minute. Put it in my mouth. After all, we should get rid of the evidence, right? Here goes...)
 32.  
 33. Déan é! Déan é anois... lig uait... lig uait anois díreach, le do thoill... mmmmm [and the deal is sealed]
 34.  
 35. Ó ar fheabhas. Mmm ar fheabhas. [laughs] ó, mise freisin... is maith an rud é casadh leat. Ba bhreá liom bualadh leat arís, am éigin...
 36.  
 37. (Do it, do it now! Let go, let go right now, please... mmmm.
 38.  
 39. O, that's great. Mmmm that's great... o, me too... it's nice to meet you. I'd like to bump into you again some time...)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement