daily pastebin goal
74%
SHARE
TWEET

RoTK2 recruitment charts

a guest Aug 15th, 2012 350 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. RoTK2 recruitment charts
 2.  
 3. Scenario 1:
 4.  
 5. 1 Gongsun Yuan
 6. 3 Zhao Tong
 7. 3 Zhao Yun
 8. 3 Zhao Guang
 9. 4 Zhang Bao
 10. 4 Liu Feng
 11. 4 Guan Xing
 12. 4 Guan Suo
 13. 4 Liu Chan
 14. 4 Guan Ping
 15. 5 Hao Zhao
 16. 5 Han Sui
 17. 6 Shen Rong
 18. 6 Jian Yong
 19. 6 Wang Xiu
 20. 6 Chunyu Qiong
 21. 6 Zhang Nan
 22. 6 Jiang Yiqu
 23. 6 Xu You
 24. 8 Xin Pi
 25. 8 Yu Jin
 26. 8 Zhuge Dan
 27. 9 Wang Kai
 28. 9 Guo Jia
 29. 9 Xiahou En
 30. 9 Liu Ye
 31. 9 Xiahou Ba
 32. 9 Bao Xin
 33. 9 Xun Yu
 34. 9 Xun You
 35. 9 Xiahou Wei
 36. 9 Li Dian
 37. 9 Xiahou Mao
 38. 9 Wang Zhong
 39. 9 Dian Wei
 40. 9 Cheng Yu
 41. 9 Xu Zhu
 42. 9 Xiahou Hui
 43. 9 Mao Jie
 44. 9 Xiahou Shang
 45. 9 Xiahou De
 46. 9 Xiahou He
 47. 9 Liu Dai
 48. 10 Sima Shi
 49. 10 Zhou Cang
 50. 10 Xu Huang
 51. 10 Yang Xiu
 52. 10 Hu Xin
 53. 10 Zhuge Jin
 54. 10 Zhang Liao
 55. 10 Man Chong
 56. 10 Sima Zhao
 57. 10 Wang Kuang
 58. 10 Sima Yi
 59. 10 Song Xian
 60. 11 Chen Jiao
 61. 11 Jia Kui
 62. 11 Du Xi
 63. 11 Dong Heng
 64. 12 Wang Shuang
 65. 12 Huang Wan
 66. 13 Jiang Wei
 67. 13 Guo Huai
 68. 14 Liang Xing
 69. 14 Ma Dai
 70. 14 Cheng Yi
 71. 14 Ma Wan
 72. 14 Li Zhan
 73. 14 Ma Tie
 74. 14 Zhang Hing
 75. 14 Ma Xiu
 76. 14 Ma Chao
 77. 14 Pang De
 78. 15 Yang Qiu
 79. 16 Zhuge Liang
 80. 17 Zhong Yao
 81. 17 Cao Zhen
 82. 17 Dian Man
 83. 17 Cao Xiu
 84. 17 Liao Hua
 85. 17 Cao Rui
 86. 17 Zhong Hui
 87. 17 Fu Gan
 88. 17 Chen Tai
 89. 17 Guo Yi
 90. 17 Cao Pi
 91. 17 Chen Qun
 92. 17 Lu Jian
 93. 17 Zhu Ling
 94. 17 Cao Shuang
 95. 17 Zhang Miao
 96. 17 Cheng Wu
 97. 17 Cao Zhang
 98. 17 Chen Xi
 99. 17 Lu Qian
 100. 17 Cao Zhi
 101. 17 Li Tong
 102. 18 Jia Hua
 103. 18 Tan Xiong
 104. 18 Ling Cao
 105. 18 Ling Tong
 106. 19 Ma Liang
 107. 19 Han Xian
 108. 19 Xu Shu
 109. 19 Ma Xu
 110. 19 Pang Tong
 111. 19 Fu Shiren
 112. 20 Liu Qi
 113. 20 Cai He
 114. 20 Li Gui
 115. 20 Cai Zhong
 116. 20 Gong Zhi
 117. 20 Huang Zhong
 118. 20 Wang Can
 119. 20 Huo Jun
 120. 20 Jin Xuan
 121. 20 Liu Ba
 122. 20 Liu Zong
 123. 20 Yi Ji
 124. 20 Wang Wei
 125. 21 Sun Liang
 126. 21 Sun Huan
 127. 21 Han Xuan
 128. 21 Yang Ling
 129. 21 Sun Deng
 130. 21 Sun He
 131. 21 Zhou Tai
 132. 21 Ding Feng
 133. 21 Sun Yi
 134. 21 Huan Cheng
 135. 21 Sun Quan
 136. 21 Gan Ning
 137. 21 Han Hao
 138. 21 Sun Yu
 139. 21 Zhang Yun
 140. 22 Zhao Fan
 141. 22 Chen Ying
 142. 23 Liu Du
 143. 23 Jiang Wan
 144. 23 Xingdao Rong
 145. 23 Wei Yan
 146. 24 Quan Zong
 147. 24 Lu Ba
 148. 24 Xue Zong
 149. 24 Cheng Bing
 150. 24 Song Qian
 151. 24 Lu Meng
 152. 24 Zhou Fang
 153. 24 Lu Xun
 154. 24 Zhang Cheng
 155. 24 Zhou Yu
 156. 24 Zhang Xiou
 157. 24 Dong Xi
 158. 24 Lu Su
 159. 24 Gu Yong
 160. 24 Yan Jun
 161. 24 Lu Ji
 162. 24 Zhang Zhao
 163. 24 Zhuge Luo
 164. 24 Zhang Hong
 165. 24 Zhang Wen
 166. 24 Xie Jing
 167. 25 Cai Xun
 168. 25 Zhu Huan
 169. 25 Li Yi
 170. 25 Xu Sheng
 171. 26 Zhu Ran
 172. 27 Lu Fan
 173. 27 Ma Zhong
 174. 27 Pan Zhang
 175. 29 Yuan Pu
 176. 30 Fei Shi
 177. 30 Li Yan
 178. 31 Liu Bao
 179. 31 Zhang Zhu
 180. 32 Fei Guan
 181. 32 Wang Ping
 182. 32 Yang Yi
 183. 32 Li Hui
 184. 32 Zhang Yi (3)
 185. 33 Pang Yi
 186. 33 Wang Lei
 187. 33 Zhang Song
 188. 33 Deng Zhi
 189. 33 Yang Hong
 190. 33 Deng Qian
 191. 33 Dong Yun
 192. 33 Guo Youzhi
 193. 33 Liu Xun
 194. 33 Fa Zheng
 195. 33 Fu Tong
 196. 33 Fei Wei
 197. 33 Yin Mo
 198. 33 Xu Jing
 199. 33 Chen Shi
 200. 34 Wu Ban
 201. 34 Huang Quan
 202. 34 Zhang Yi (2)
 203. 34 Lu Yi
 204. 34 Shang Quang
 205. 35 Wang Kang
 206. 35 Shamo Ke
 207. 35 Lu Kai
 208. 35 Meng Da
 209. 36 Gao Ding
 210.  
 211. Scenario 2:
 212.  
 213. 1 Gongsun Yuan
 214. 3 Zhao Tong
 215. 3 Zhao Guang
 216. 5 Hao Zhao
 217. 6 Xu You
 218. 6 Chunyu Qiong
 219. 7 Zhang Nan
 220. 7 Jiang Yiqu
 221. 8 Xin Pi
 222. 8 Zhuge Dan
 223. 8 Wang Xiu
 224. 9 Zhang He (2)
 225. 9 Wang Zhong
 226. 10 Xiahou Hui
 227. 10 Xiahou Wei
 228. 10 Cao Zhen
 229. 10 Xiahou Ba
 230. 10 Cao Zhi
 231. 10 Xiahou He
 232. 10 Sima Yi
 233. 10 Cao Rui
 234. 10 Cao Pi
 235. 10 Cao Xiu
 236. 10 Zhou Cang
 237. 10 Cao Shuang
 238. 10 Xu Zhu
 239. 10 Xiahou Shang
 240. 10 Wang Kuang
 241. 10 Sima Zhao
 242. 10 Cao Zhang
 243. 10 Man Chong
 244. 10 Sima Shi
 245. 10 Dian Man
 246. 11 Lu Jian
 247. 11 Du Xi
 248. 11 Fu Gan
 249. 11 Guo Yi
 250. 11 Li Dian
 251. 11 Mao Jie
 252. 11 Xiahou De
 253. 11 Yang Xiu
 254. 11 Li Tong
 255. 11 Lu Chang
 256. 11 Lu Qian
 257. 11 Zhong Hui
 258. 11 Cheng Wu
 259. 11 Liu Ye
 260. 11 Jia Kui
 261. 12 Wang Shuang
 262. 12 Huang Wan
 263. 13 Jiang Wei
 264. 13 Guo Huai
 265. 14 Han Sui
 266. 14 Ma Xiu
 267. 16 Liu Feng
 268. 16 Jian Yong
 269. 16 Zhang Bao
 270. 16 Liu Chan
 271. 16 Guan Suo
 272. 16 Guan Xing
 273. 16 Guan Ping
 274. 17 Liao Hua
 275. 17 Chen Qun
 276. 17 Han Xian
 277. 17 Chen Tai
 278. 18 Ling Cao
 279. 18 Ling Tong
 280. 18 Huan Cheng
 281. 18 Tan Xiong
 282. 18 Jia Hua
 283. 19 Ma Liang
 284. 19 Fu Shiren
 285. 19 Zhuge Liang
 286. 19 Pang Tong
 287. 19 Xu Shu
 288. 19 Ma Xu
 289. 20 Zhang Xiu
 290. 20 Wang Wei
 291. 20 Liu Ba
 292. 20 Jin Xuan
 293. 20 Huo Jun
 294. 20 Liu Zong
 295. 20 Yi Ji
 296. 20 Cai Zhong
 297. 20 Gong Zhi
 298. 20 Liu Qi
 299. 20 Cai He
 300. 21 Li Gui
 301. 21 Huang Zhong
 302. 21 Han Hao
 303. 21 Han Xuan
 304. 21 Wang Can
 305. 21 Gan Ning
 306. 21 Yang Ling
 307. 22 Zhao Fan
 308. 22 Chen Ying
 309. 23 Liu Du
 310. 23 Jiang Wan
 311. 23 Xingdao Rong
 312. 23 Wei Yan
 313. 24 Zhou Fang
 314. 24 Xue Zong
 315. 24 Lu Xun
 316. 24 Cheng Bing
 317. 24 Zhang Hong
 318. 24 Sun Yu
 319. 24 Zhuge Jin
 320. 24 Hu Xin
 321. 24 Zhang Xiou
 322. 24 Yan Jun
 323. 24 Lu Ji
 324. 24 Lu Su
 325. 24 Sun Quan
 326. 24 Sun Huan
 327. 24 Zhang Zhao
 328. 24 Xie Jing
 329. 24 Yu Fan
 330. 24 Sun Yi
 331. 24 Zhuge Luo
 332. 25 Lu Ba
 333. 25 Song Qian
 334. 25 Li Yi
 335. 25 Zhu Huan
 336. 25 Cai Xun
 337. 25 Sun Liang
 338. 25 Zhang Cheng
 339. 25 Dong Xi
 340. 25 Sun He
 341. 25 Zhang Wen
 342. 25 Gu Yong
 343. 25 Xu Sheng
 344. 25 Sun Deng
 345. 25 Quan Zong
 346. 26 Zhu Ran
 347. 27 Ma Zhong
 348. 27 Pan Zhang
 349. 27 Lu Fan
 350. 30 Li Yan
 351. 30 Gao Pei
 352. 31 Liu Bao
 353. 31 Zhang Zhu
 354. 32 Wang Ping
 355. 32 Li Hui
 356. 32 Zhang Yi (3)
 357. 32 Deng Qian
 358. 32 Yang Yi
 359. 32 Fei Guan
 360. 33 Xu Jing
 361. 33 Guo Youzhi
 362. 33 Dong Yun
 363. 33 Yang Hong
 364. 33 Liu Xun
 365. 33 Fei Wei
 366. 33 Yin Mo
 367. 33 Pang Yi
 368. 33 Fu Tong
 369. 33 Fa Zheng
 370. 33 Wang Lei
 371. 33 Deng Zhi
 372. 33 Chen Shi
 373. 34 Lu Yi
 374. 34 Shang Quang
 375. 34 Wu Ban
 376. 34 Zhang Yi
 377. 35 Wang Kang
 378. 35 Shamo Ke
 379. 35 Meng Da
 380. 35 Lu Kai
 381. 36 Gao Ding
 382.  
 383. Scenario 3:
 384.  
 385. 1 Gongsun Yuan
 386. 6 Chunyu Qiong
 387. 6 Xu You
 388. 8 Xin Pi
 389. 8 Zhuge Dan
 390. 8 Wang Xiu
 391. 9 Wang Kai
 392. 9 Wang Zhong
 393. 10 Cao Shuang
 394. 10 Zhang He (2)
 395. 10 Jia Xue
 396. 10 Wang Kuang
 397. 10 Cheng Wu
 398. 10 Zhang Xiu
 399. 11 Liu Ye
 400. 11 Jia Kui
 401. 11 Hu Xin
 402. 11 Mao Jie
 403. 12 Wang Shuang
 404. 13 Guo Huai
 405. 13 Jiang Wei
 406. 14 Han Sui
 407. 16 Xiahou Wei
 408. 16 Xiahou Hui
 409. 16 Xiahou He
 410. 16 Zhong Hui
 411. 17 Chen Tai
 412. 17 Cao Pi
 413. 17 Chen Qun
 414. 17 Cao Xiu
 415. 17 Xiahou Shang
 416. 17 Sima Shi
 417. 17 Liao Hua
 418. 17 Cao Zhi
 419. 17 Sima Zhao
 420. 17 Cao Rui
 421. 17 Xiahou De
 422. 17 Cao Zhang
 423. 18 Jia Hua
 424. 18 Pang Tong
 425. 18 Xue Zong
 426. 19 Chen Lan
 427. 19 Liu Chan
 428. 19 Ma Xu
 429. 19 Zhao Guang
 430. 19 Huo Jun
 431. 19 Lei Bo
 432. 19 Guan Xing
 433. 19 Pan Tun
 434. 19 Liu Feng
 435. 19 Guan Suo
 436. 19 Zhang Bao
 437. 19 Zhao Lei
 438. 19 Ma Liang
 439. 19 Fu Shiren
 440. 19 Zhuge Liang
 441. 19 Xu Shu
 442. 20 Gong Zhi
 443. 20 Wang Wei
 444. 20 Yi Ji
 445. 20 Jin Xuan
 446. 20 Liu Ba
 447. 21 Huang Zhong
 448. 21 Han Xuan
 449. 21 Yang Ling
 450. 21 Han Hao
 451. 21 Wang Can
 452. 21 Wei Yan
 453. 22 Chen Ying
 454. 23 Cai He
 455. 23 Liu Yan (2)
 456. 23 Xingdao Rong
 457. 23 Cai Zhong
 458. 24 Sun Liang
 459. 24 Zhang Cheng
 460. 24 Zhou Fang
 461. 24 Zhang Xiou
 462. 24 Zhuge Jin
 463. 24 Zhuge Luo
 464. 24 Xie Jing
 465. 24 Lu Ba
 466. 24 Gan Ning
 467. 24 Yan Jun
 468. 24 Sun He
 469. 24 Cheng Bing
 470. 24 Sun Deng
 471. 25 Zhang Wen
 472. 25 Xu Sheng
 473. 25 Cai Xun
 474. 28 Chen Wu
 475. 28 Zhang Ying
 476. 30 Gao Pei
 477. 30 Li Yan
 478. 31 Zhang Yi (3)
 479. 31 Zhang Zhu
 480. 31 Liu Bao
 481. 32 Fei Guan
 482. 32 Yang Yi
 483. 32 Li Hui
 484. 32 Wang Ping
 485. 33 Deng Qian
 486. 33 Fei Wei
 487. 33 Fu Tong
 488. 33 Xu Jing
 489. 33 Guo Youzhi
 490. 33 Jiang Wan
 491. 33 Liu Xun
 492. 33 Yang Hong
 493. 33 Deng Zhi
 494. 33 Dong Yun
 495. 33 Chen Shi
 496. 33 Pang Yi
 497. 33 Yin Mo
 498. 33 Fa Zheng
 499. 34 Zhang Yi (2)
 500. 34 Shang Quang
 501. 34 Wu Ban
 502. 34 Lu Yi
 503. 35 Meng Da
 504. 35 Wang Kang
 505. 35 Lu Kai
 506. 35 Shamo Ke
 507. 36 Gao Ding
 508.  
 509. Scenario 4:
 510.  
 511. 1 Gongsun Yuan
 512. 7 Cheng Wu
 513. 8 Wang Xiu
 514. 8 Zhuge Dan
 515. 9 Wang Zhong
 516. 9 Wang Kai
 517. 9 Chen Tai
 518. 10 Zhang He (2)
 519. 10 Zhang Xiu
 520. 11 Jia Kui
 521. 11 Cao Shuang
 522. 12 Wang Shuang
 523. 12 Zhong Hui
 524. 12 Xiahou He
 525. 12 Xiahou Hui
 526. 13 Jiang Wei
 527. 13 Guo Huai
 528. 13 Wang Ping
 529. 14 Han Sui
 530. 17 Cao Rui
 531. 17 Sima Zhao
 532. 17 Sima Shi
 533. 18 Jia Hua
 534. 19 Yi Ji
 535. 19 Ma Xu
 536. 19 Fu Shiren
 537. 19 Huo Jun
 538. 19 Liu Chan
 539. 19 Pan Tun
 540. 19 Zhao Lei
 541. 19 Lei Bo
 542. 19 Liao Hua
 543. 19 Chen Lan
 544. 19 Pang Tong
 545. 19 Ma Liang
 546. 20 Han Song
 547. 20 Kuai Yue
 548. 20 Wang Wei
 549. 20 Deng Yi
 550. 20 Liu Ba
 551. 20 Kuai Liang
 552. 21 Liu Pan
 553. 21 Wang Can
 554. 24 Sun Deng
 555. 24 Xie Jing
 556. 24 Sun Liang
 557. 24 Zhuge Luo
 558. 24 Yan Jun
 559. 24 Zhou Fang
 560. 24 Sun He
 561. 25 Cai Xun
 562. 25 Xu Sheng
 563. 27 Lu Ba
 564. 28 Zhang Ying
 565. 28 Chen Wu
 566. 30 Zhang Yi (3)
 567. 30 Gao Pei
 568. 31 Zhang Zhu
 569. 31 Liu Bao
 570. 32 Li Hui
 571. 32 Deng Qian
 572. 32 Yang Yi
 573. 32 Fei Guan
 574. 32 Leng Bao
 575. 33 Pang Yi
 576. 33 Xu Jing
 577. 33 Chen Shi
 578. 33 Fa Zheng
 579. 33 Fei Wei
 580. 33 Yin Mo
 581. 33 Yang Hong
 582. 33 Dong Yun
 583. 33 Fu Tong
 584. 33 Guo Youzhi
 585. 33 Deng Zhi
 586. 34 Wu Ban
 587. 34 Shang Long
 588. 34 Lu Yi
 589. 34 Zhang Yi (2)
 590. 35 Lu Kai
 591. 35 Shamo Ke
 592. 35 Wang Kang
 593. 35 Meng Da
 594. 36 Gao Ding
 595.  
 596. Scenario 5:
 597.  
 598. 1 Gongsun Yuan
 599. 2 Jiang Yiqu
 600. 7 Cheng Wu
 601. 8 Wang Xiu
 602. 8 Zhuge Dan
 603. 9 Zhong Hui
 604. 9 Wang Zhong
 605. 9 Wang Kai
 606. 12 Cao Shuang
 607. 12 Wang Shuang
 608. 12 Han Sui
 609. 17 Cao Rui
 610. 17 Dong Ai
 611. 17 Sima Zhao
 612. 17 Sima Shi
 613. 17 Guanqiu Jian
 614. 19 Lei Bo
 615. 19 Chen Lan
 616. 20 Han Song
 617. 20 Wang Wei
 618. 20 Deng Yi
 619. 20 Liu Ba
 620. 22 Kuai Liang
 621. 22 Zhao Fan
 622. 23 Liu Yan (2)
 623. 23 Kuai Yue
 624. 24 Sun Deng
 625. 24 Sun He
 626. 24 Sun Liang
 627. 24 Zhuge Luo
 628. 28 Zhang Ying
 629. 28 Chen Wu
 630. 29 Xiahou He
 631. 29 Jiang Wei
 632. 31 Zhang Zhu
 633. 31 Fu Tong
 634. 31 Liu Pan
 635. 31 Liu Bao
 636. 31 Zhang Yi (3)
 637. 32 Yang Yi
 638. 32 Leng Bao
 639. 32 Li Hui
 640. 33 Xu Jing
 641. 33 Liu Chan
 642. 33 Li Yan
 643. 33 Yin Mo
 644. 33 Guo Youzhi
 645. 34 Huang Quan
 646. 34 Lu Yi
 647. 35 Shamo Ke
 648. 36 Zhu Bao
 649.  
 650.  
 651. -=-=-
 652.  
 653.  
 654. Scenario 6:
 655.  
 656. 1 Jiang Yiqu
 657. 8 Zhuge Dan
 658. 8 Wang Xiu
 659. 9 Wang Zhong
 660. 9 Wang Kai
 661. 10 Zhong Hui
 662. 10 Sima Zhao
 663. 10 Sima Shi
 664. 12 Cao Shuang
 665. 12 Wang Shuang
 666. 19 Chen Lan
 667. 19 Lei Bo
 668. 20 Wang Wei
 669. 20 Deng Yi
 670. 20 Han Song
 671. 22 Zhao Fan
 672. 23 Liu Yan (2)
 673. 24 Sun Liang
 674. 24 Sun Deng
 675. 24 Sun He
 676. 28 Zhang Ying
 677. 28 Chen Wu
 678. 29 Jiang Wei
 679. 31 Liu Bao
 680. 31 Liu Pan
 681. 31 Zhang Zhu
 682. 32 Yang Yi
 683. 32 Li Hui
 684. 32 Leng Bao
 685. 33 Liu Chan
 686. 33 Li Yan
 687. 33 Yin Mo
 688. 34 Huang Quan
 689. 34 Liu Ba
 690. 34 Lu Yi
 691. 35 Shamo Ke
 692. 36 Zhu Bao
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top