daily pastebin goal
21%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 11th, 2016 55 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Tämä on kokoelma suomen kielen sanapareja, joissa synkronisesti esiintyy eri tyyppisiä epäsäännöllisiä äännevaihteluita. Suurin osa tapauksista on luultavasti puhdasta sattumaa, päätellen etenkin siitä, että lähes kaikista mahdollisista äännevaihteluista voidaan löytää muutamia esimerkkejä. Joissakin tapauksissa jonkinlainen historiallinen yhteys kuitenkin todella on oletettavissa; toisten kohdalla samankaltaisuus taas on peräti osoitettavissa sekundäärin kehityksen tulokseksi.
 2.  
 3. Etymologisia merkintöjä:
 4. L  Rinnakkaisia lainasanoja
 5. O  Onomatopoeettisia/deskriptiivisiä (sinänsä ei välttämättä selitys)
 6. F  Erilaisten analogisten kehitysten myötä toisistaan erkaantuneita sukulaissanoja
 7. U  Äännelaillisesti toisistaan erkaantuneita sukulaissanoja
 8. 2U Jo kantauralin tms. tasoon palautuvia sanoja; vaihtelusuhde edelleen avoin kysymys
 9. K  Kontaminaatioita
 10. X  Alkuperiltään divergoivia laina- (LX) tai perintösanoja (UX)
 11.    Epäselviä
 12.  
 13. Kerrytän aineistoa edelleen, ja vasta pieni osa siitä on analysoitu.
 14.  
 15. © J. Pystynen 2009-2016 · juho.pystynen@helsinki.fi
 16. Versio 1.0, julkaistu 2016-08-11
 17.  
 18. ---
 19. Vokaalivaihteluita:
 20.  
 21. a ~ aa
 22.     avara ~ aava
 23.     hara ~ haara
 24.  
 25. a ~ e
 26. L   halli ~~ selli (← Gmc/Lat, molemmat pohjimmiltaan < PIE *ḱel- 'peittää')
 27.     kalvo, kalvas ~~ kelmu, kelmeä
 28.     kallistaa ~ kellistää
 29.     lavea ~ leveä
 30. U?  nainen ~ neiti
 31.     rassu ~ ressu
 32.     vanua ~ venyä
 33.     vasa ~ vesa
 34. L   varsa ~ verso (← II)
 35.     varsi ~~ verso
 36.  
 37. a ~ i
 38. L   akkuna ~ ikkuna (← Sl, kontam. via _ikoni_?)
 39.     haipua ~ hiipua
 40. O?  hangata ~~ hinkata
 41.     kalja ~ kilju
 42.     kankea ~ kinkeä
 43.     kankku ~ kinkku
 44.     katku, katkera ~ kitku, kitkerä (1. < U.)
 45.     kavuta ~ kivuta
 46.     lappu ~ lippu (1. ← Sv.)
 47. O   latkia ~ litkiä
 48. O   maukua ~ miukua
 49. O   naps ~ nips
 50.     nahkea ~ nihkeä
 51.     narskua ~ nirskua
 52.     raapustaa ~ riipustaa (×piirustaa?)
 53.     sakea ~ sikeä
 54.     vasta ~~ vihta (2. ← Sl? mutta länsimurt.)
 55.     varpa ~ virpa
 56. O   kiikun kaakun
 57. O   kipin kapin
 58. O   liirumlaarum
 59. O   nipin napin
 60. O   nippa nappa
 61. O   niukin naukin
 62. O   ristiin rastiin (1. ← Sl.)
 63. OL  siksak
 64. O   tingeltangeli
 65.  
 66. a ~ i ~ o
 67.     kalahtaa ~ kilahtaa ~ kolahtaa
 68.     rapista ~ ripistä ~ ropista
 69.  
 70. a ~ i ~ y ~ ä
 71.     lattea ~ litteä ~ lyttänä ~ lättänä
 72.     latistaa ~ litistää ~ lytistää
 73.     latuska ~ lituska ~ lytty ~ lätty
 74.  
 75. a ~ o
 76. UX? ahma ~~ osma (S. *vōsmē "ahnas"?)
 77. UX? kajo ~ koi
 78. O   kalista, kalahtaa ~ kolista, kolahtaa
 79.     kampata ~ kompastua
 80.     kappa ~ koppa (1. ← Gmc)
 81.     kaste ~ kostea
 82.     kantaa ~ kontti (1. < U)
 83. L   kauha ~~ kousa (B. *kauSa / via Sw/Ru)
 84.     lahko ~ lohko (Sa. *lōskë)
 85.     laita ~~ loitto
 86.     mankua ~ monkua
 87. O   maukua ~ moukua
 88. U   ovi ~ ava-
 89.     pakka ~ pokka
 90. 2U? palaa ~ polttaa (~ Mo. palo-, pulta-)
 91.     parku ~~ poru
 92.     raja ~ roju
 93. O   rapista ~ ropista
 94. LX? varas ~~ voro (← Gmc/R, NB rG ~ r)
 95.     varsi ~ orsi
 96.     vauhko ~ vouhka
 97.  
 98. a ~ o ~ u ~ uo
 99.     jana ~ jono ~ juna ~ juoni
 100.  
 101. a ~ u
 102.     hatara ~ hutera
 103. L   jannu ~ junnu (← Gmc *jung-)
 104.     jama ~ jumi
 105. L   kamraati ~~ kumppani
 106.     nappi ~ nuppi
 107. K?  raksi ~ ruksi (cf. risti)
 108.     ranko ~ runko
 109. O   sahata ~ suhata
 110.     samea ~ sumea
 111.     tahria ~ tuhria ~ töhriä
 112. O   hui hai
 113. O   huiskin haiskin
 114. O   hujan hajan
 115. O   mukkelis makkelis
 116. O   mullin mallin
 117. O   suitsait
 118.  
 119. a ~ uo
 120. U   kalma ~ kuolla
 121.  
 122. a ~ y
 123.     napata ~ nypätä
 124. X   rapsi ~ rypsi (← G.)
 125.     sankka ~ synkkä
 126.  
 127. a ~ ä
 128.     haamottaa ~ häämöttää (~ hämy)
 129.     haipua ~ häipyä
 130.     haira(htaa) ~ häir(itä)
 131.     harmaa ~ härmä
 132. 2U? jalka ~ jälki
 133.     lampare ~ lämpäre
 134.     ranget ~ ränget (~ länget)
 135.     nappula ~ näppylä ~ nyppylä
 136.  
 137. a ~ ö
 138.     massa ~ mössö
 139.     tahna ~ töhnä
 140.  
 141. aa ~ u
 142.     kaavio ~ kuvio
 143.  
 144. aa ~ ie
 145. X   kaari ~ kiero
 146. L   laaka ~ lieka
 147.     laantua ~ lientyä
 148.  
 149. aa ~ oo
 150. L   laatikko ~ loota
 151.  
 152. aa ~ uo
 153.     (h)aamu ~ huomen
 154.     kaapia ~ kuopia
 155.     raapia ~ ruopia ~~ rapsuttaa
 156.  
 157. ai ~ ie
 158.     maito ~ mieto
 159.     taita- ~ tietä-
 160.  
 161. ai ~ ii
 162.     haipua ~ hiipua
 163.  
 164. au ~ u (~ ö)
 165. L   paukama ~ pukama (mol. ← Gmc)
 166.     raukka ~ rukka
 167.     tauhka ~ tuhka (~ töhkä)
 168.  
 169. au ~ uu
 170. L   mauriainen ~ muurahainen (← Gmc)
 171.  
 172. e ~ ie
 173.     letto ~ liettää
 174.     keriä ~ kieriä
 175.  
 176. e ~ ii
 177.     repiä ~ riipiä
 178.  
 179. e ~ i
 180.     hento ~ hintelä
 181.     heltta ~~ hilkka
 182.     kellua ~ killua
 183.     lentää ~ lintu
 184.     neva ~ niva "virtapaikka"
 185.     vehnä ~ vihne
 186.     vehreä ~ vihreä
 187.     vempain ~ vimpain
 188.  
 189. e ~~ o
 190.     keko ~ kokko
 191.     hento ~ hontelo
 192.  
 193. e ~  uo
 194. 2U  keri ~ kuori (< *kerə ~ *karə, vrt. myös IE *(s)ker-)
 195.  
 196. e ~ u
 197.     ketale ~ kutale
 198.     lerppa- ~ lurppa-
 199.     mehevä ~ muheva ~ möyheä
 200.  
 201. e ~ ä
 202. K?  hetimmiten ~ hätimmiten (hätimmiten ← hätä + hetimmiten?)
 203.     lepattaa ~ läpyttää
 204. L   lettu ~ lätty (cf. a~e~i~ä)
 205.  
 206. e ~ ää
 207. L   peruna ~ päärynä
 208. L   retikka ~ räätikkä
 209.  
 210. e ~ ö
 211.     hellätä ~ höllätä
 212.     henkiä ~ hönkiä
 213.     kelliä ~ kölliä
 214.     letku ~ lötkö
 215.     melu ~ möly
 216.     pelu ~ pöly
 217.  
 218. ei ~ ie
 219.     keikka ~ kiekka (2. < ~ kierros + -kka)
 220.     leimu ~~ liekki, lieska
 221.  
 222. ei ~ ii
 223.     keila ~ kiila
 224. L   veisu ~ viisu (← Sw.)
 225.  
 226. ei ~ oi
 227.     keiso ~ koiso
 228.     leimu ~ loimu
 229.  
 230. ei ~ äi
 231. L   peili ~ päilyä (← Gmc)
 232.  
 233. eu ~ uu
 234.     peuhata ~ puuhata
 235.  
 236. i ~ ii
 237.     kivuta ~ kiivetä
 238.  
 239. iim ~~ imm
 240. L   riimi ~~ rimmata (← Eng.)
 241.  
 242. i ~ o
 243.     kinttu ~ kontti
 244.     lika ~ loka
 245. O   liristä ~ lorista
 246. LX? pilari ~ pollari
 247.     sikin sokin
 248.     vinksin vonksin
 249.  
 250. i ~ u
 251. O   kimeä ~ kumea
 252. O   sipistä ~ supista
 253.     tikahtua ~ tukahtua
 254.  
 255. i ~ uu
 256.     tiheä ~ tuuhea
 257.  
 258. i ~ y
 259.     nirhata ~ nyrhiä
 260. U   pillu ~ pylly (2. luultavasti < *pilly)
 261.     rinta ~ ryntäät
 262. K?  sikkura(lla) ~ sykkyrä (sikkura ← ilmaisusta "silmät sikkuralla"?)
 263. L   sireeni ~ syreeni
 264.  
 265. i ~ ä
 266. LX? ies ~ äes
 267.     kihara ~ kähärä
 268.     kirvellä ~ kärvistellä
 269. O   lits ~ läts
 270. O   pirskoa ~ pärskyä
 271.     risa ~ räsä
 272.     riutua ~ räytyä
 273.     tismalleen ~ täsmälleen
 274.     vilkkua ~ välkkyä
 275.  
 276. i ~ ö
 277.     itikka ~ ötökkä
 278.  
 279. i ~ oi ~ ää
 280.     rippeet ~ roippeet ~ rääppeet
 281.  
 282. i ~ öy
 283.     hitu ~ höyty
 284.  
 285. ie ~ iu
 286.     hiekka ~ hiukka (? _hiekka_ kontamin, cf. hieta ← Gmc)
 287.  
 288. ie ~ oi
 289.     lievä ~ loiva
 290.  
 291. ie ~ uo
 292.     kiehua ~ kuohua
 293. 2U  pieli ~ puoli (< *pälə ~ *pälä)
 294.  
 295. ie ~ yö
 296.     vieriä ~ vyöryä (< assimil.?)
 297.  
 298. ii ~ uu
 299.     kiiltää ~ kuultaa
 300.  
 301. ii ~ yö
 302.     riistää ~ ryöstää
 303.  
 304. iu ~ ui
 305.     hiukka ~ huikka
 306.  
 307. in ~~ nt
 308.     piintyä ~~ pinttyä (← Sw?)
 309.  
 310. o ~ ou
 311. U   nostaa ~ nousta
 312.  
 313. o ~ u
 314. L   komppania ~ kumppani
 315.     soikea ~ suikea
 316.     solki ~ sulkea
 317.  
 318. o ~ uo
 319.     holhota ~~ huoltaa
 320. L   hoiva ~~ suoja (← II)
 321. U   vohla ~ vuohi
 322.  
 323. o ~ ä
 324. O   loiskia ~ läiskiä
 325. O   lotrata ~ läträtä
 326.     kopeloida ~ käpälöidä
 327.     korventaa ~ kärventää (1. < U.)
 328. O   roiskia ~ räiskiä
 329.     vongata ~ vängätä
 330.  
 331. o ~ ö
 332.     gorilla ~ köriläs
 333.     kokkare ~ kökkö
 334.     kompastua, kompuroida ~ kömpiä, kömpelö
 335.     lokoilla ~ lökötellä
 336.     sorkkia ~ sörkkiä
 337.  
 338. ou ~ uo
 339.     jouheva ~ juoheva
 340.  
 341. ou ~ yy ~ öy
 342.     koukku ~ kyykky ~ köykky
 343.  
 344. uo ~ u
 345.     nuokkua ~ nukkua
 346.  
 347. uo ~ uu
 348.     nuokahtaa ~ nuukahtaa
 349.  
 350. uo ~ yö
 351.     huokua ~ hyökyä
 352.  
 353. u ~ ui
 354.     uni ~ uinua
 355.  
 356. u ~ uu
 357.     ura ~ uurtaa
 358.  
 359. u ~ y
 360.     kuhmu ~ kyhmy
 361.     nuhj/rata ~ nyhj/rätä
 362.     nurja ~ nyrjähtää
 363.     tuhma ~ tyhmä
 364.     ulottaa ~ ylettää
 365.  
 366. u ~ ä
 367.     mussuttaa ~ mässyttää
 368.  
 369. uu ~ öy
 370.     huuru ~ höyry
 371.  
 372. y ~ yy
 373.     ky(y)kkiä
 374.  
 375. y ~ ä
 376.     jyrsiä ~ järsiä
 377.     kyrsiä ~ kärsiä
 378.     nypl/rätä ~ näpl/rätä
 379.     rykiä ~ räkiä
 380.  
 381. y ~ ö
 382. L   ryijy ~ röijy (molemmat ← Sv.)
 383.  
 384. yö ~ ö
 385.     rökäle ~ ryökäle
 386.  
 387. ä ~ ö
 388. O   hälistä ~ hölistä
 389.     rämeä ~ römeä
 390.     pätkä ~ pötkö
 391.     tällistellä ~ töllistellä
 392. O   äl/ristä ~ öl/ristä
 393.  
 394. ä ~ ää
 395.     hämärä ~ häämöttää
 396.  
 397. ää ~ äy
 398. X   ääri ~ äyrä (1. *äxərə ← B., 2. < *äpräs ← Gmc?)
 399.  
 400. ---
 401. Vokaali/konsonanttivaihteluita
 402.  
 403. a_k ~ o
 404.     tauko ~ tovi
 405.  
 406. a_l ~~ y_j
 407.     halli ~ hylje
 408.  
 409. ar ~ äl
 410.     harveta ~ hälvetä
 411.  
 412. a_v ~~ i_p
 413.     karvas ~ kirpeä
 414.  
 415. av ~~ pp
 416. L   paavi ~ pappi
 417.  
 418. e ~ j
 419.     ehjä ~ eheä
 420.     nurja ~ nurea
 421.     sorja ~ sorea
 422.  
 423. ha ~~ e
 424.     haparoida ~ epäröidä
 425.     harha ~ erhe
 426.  
 427. he ~~ ki
 428.     hervota ~ kirvota
 429.  
 430. he ~~ pa
 431.     herjata ~ parjata
 432.  
 433. hä ~~ nu
 434.     hässiä ~ nussia
 435.  
 436. iin ~~ int
 437.     piina ~ pinne
 438.     piintyä ~ pinttyä
 439.  
 440. *ij ~~ ier
 441.     hioa ~ hieroa
 442.  
 443. ka ~~ ro
 444.     kampe ~ rompe
 445.  
 446. ka ~~ to
 447. K?  kaveri ~ toveri (kaveri ← kamraati + toveri?)
 448.  
 449. ku ~~ pa
 450.     kursia ~ parsia
 451.  
 452. mi ~~ *w
 453.     jumittua ~ juuttua
 454.  
 455. mu ~~ no
 456. L?  mursu ~ norsu
 457.  
 458. mu ~~ vi
 459.     mulkaista ~ vilkaista
 460.  
 461. mä ~~ ty
 462.     mälsä ~ tylsä
 463.  
 464. ol ~~ ui
 465.     toljottaa ~ tuijottaa
 466.  
 467. or ~~ uo
 468.     horjua ~ huojua
 469.  
 470. pe ~~ y
 471.     penseä ~ ynseä
 472.  
 473. po ~~ ve
 474.     potra ~ vetreä
 475.  
 476. pö ~~ ti
 477.     pöheikkö ~ tiheikkö
 478.  
 479. u ~ va
 480.     urpu ~ varpu
 481.  
 482. u_j ~~ y_v
 483.     uljas ~ ylväs
 484.  
 485. sva ~~~ tu
 486. L?  usva ~ utu (1. ← saam. *ocvē, 2. perintövastine < U. *učwu?)
 487.  
 488. ---
 489. Konsonanttivaihteluita:
 490.  
 491. h ~ 0
 492.     haave ~ aave
 493.     haamu ~ aamu
 494.  
 495. hk ~ h
 496.     kehjetä ~ kehittää
 497.     ohkainen ~ ohut (astev.?)
 498.     tahko ~ taho (via taholla?)
 499.     tihkua ~ tihuttaa (astev.?)
 500.     uho ~ uhka
 501.     vouhkata ~ vouhottaa (astev.?)
 502.  
 503. hk ~ k
 504.     muhkul/ra ~ mukul/ra
 505.  
 506. hk ~~ st
 507.     ehkäistä ~ estää
 508.  
 509. ht ~ p
 510.     haihtua ~ haipua (vartalo √hai- + päätteitä, vrt. tai-pua jne.?)
 511.  
 512. ht ~ t
 513.     kiehtoa ~ kietoa
 514.  
 515. ht ~ v
 516.     kuihtua ~ kuivaa
 517.  
 518. hr ~ h (< *čr ~ *čč)
 519.     kehrä ~ kehä
 520.  
 521. h ~ *j
 522.     hahtuva ~ haituva
 523.     vihma ~ viima
 524.  
 525. h ~ k
 526.     havahtua ~ kavahtaa (vrt. havaitse-, kavala)
 527.     hillua ~ killua
 528. O?  huohottaa ~ huoata
 529.     huuru ~ kuura
 530.     karhea ~ karkea (2. ← Gmc?)
 531.     kärhi ~ kärki
 532.     nyhertää ~ nykertää
 533.     perhana ~ perkele
 534.     rauha ~ raukea
 535.     ruoho ~ ruoko
 536.     heikun keikun
 537.     hissun kissun
 538.  
 539.  
 540. h ~ kk
 541.     jylhä ~~ jyrkkä ??
 542.     jäyhä ~ jäykkä
 543.     kauha ~~ koukku ?? (mutta: kauha ← B *kauša, kuokka ← Gmc hoka-)
 544.     kehua ~ kekkuloida?
 545.     kolho ~ kolkko (juuri ← Gmc)
 546.     kyyhöttää ~ kyykkiä
 547.     lauha ~ laukka (2. ← Gmc)
 548.     pölhö ~ pölkkypää
 549.     riehua ~ riekkua
 550.     tiuha ~ tiukka (~ tiheä, tiivis?)
 551.     verho ~ verkko (2. ← Gmc)
 552.  
 553. h ~ kk ~ r
 554.     kyyhöttää ~ kyyköttää ~ kyyröttää (mutta kyyry < *kykry?)
 555.  
 556. h ~ l
 557.     hempeä ~ lempeä
 558.  
 559. h ~ m
 560.     houkka ~ moukka
 561.  
 562. h ~ n
 563.     ehtiä ~ entää
 564. O   hikka ~ nikka
 565.     hiukka ~ niukka
 566.  
 567. h ~ p
 568.     harsia ~ parsia
 569.     huijata ~ puijata
 570.  
 571. h ~ r
 572. LX? vahti ~ vartija (← Gmc. *waht- ~ *ward- < IE √*weǵ- ~ √*wer-)
 573.  
 574. h ~ s
 575. L   halava ~ salava (← Gmc)
 576. L   halli ~ selli (← Gmc/I.)
 577.     hipaista, hivellä ~ sipaista, sivellä
 578. L   hoiva ~~ suoja (← II)
 579.     humu ~ sumu
 580. L   kauha ~ kousa (B. *kauSa / via sw/ru)
 581.     lyhyt ~ lysy
 582.     löyhä ~ löysä (ainakin 2. ← Sw; *levehtä > *levhetä > löyhetä??)
 583. O   nuuhkia ~ nuuskia
 584.     nyhvätä ~ nysvätä
 585.     nyhä ~ nysä
 586.  
 587. h ~ t
 588. X   halli ~ talli
 589.     hapuilla ~ tapailla
 590.     hujaus ~ tujaus
 591.     hytistä ~ tytistä
 592.  
 593. h ~ v
 594.     haalea ~ vaalea
 595.     haipua ~ vaipua (haja- !~ vaja-)
 596.     hallita ~ vallita
 597.  
 598. h ~ w(k)
 599.     tihkua ~ tiukkua
 600.  
 601. hj ~~ Nkk
 602.     vihje ~ vinkki
 603.  
 604. hj ~~ wh
 605.     kyhjöttää ~ kyyhöttää
 606.  
 607. jj ~ j (murt.?)
 608.     häijy ~ häjy
 609.  
 610. j ~ 0
 611.     harja ~ hara
 612.     huljauttaa ~ hulauttaa
 613.     kerjätä ~ kerätä
 614.     kurja ~ kura
 615.     rähjätä ~ rähistä  (*rähji-?)
 616.     soljua ~ solua
 617.     vihje ~ vihi    (*vihji?)
 618. U   väljä ~ väli (< *välji)
 619. L   värjätä ~ väri  (← färg(a-))
 620.  
 621. j ~ k?
 622.  
 623. j ~ kk
 624.     tuiju ~ tuikku (← Sw?)
 625.  
 626. *j ~ l
 627.     väikkyä ~ välkkyä
 628.  
 629. j ~ m
 630.     rojahtaa ~ romahtaa
 631.     roju ~ romu
 632.  
 633. j ~ n
 634.     jököttää ~ nököttää
 635.     koje ~ kone
 636.     pujoa ~ punoa
 637.  
 638. j ~ p?
 639.  
 640. j ~ r
 641.     jysähtää ~ rysähtää
 642.     jytistä ~ rytistä
 643.     kaikota ~ karkota
 644.     nu/yhjAAntUA ~ nu/yhrAAntUA
 645.  
 646. j ~ s
 647. L   vitja ~ vitsa   (← Gmc, 2. aikaisemmin)
 648.  
 649. j ~ t
 650.     järistä ~ täristä
 651.     purje ~ pursi
 652.  
 653. j ~ v
 654.     heijata ~ heivata
 655.     läjähtää ~ lävähtää
 656.     nyhjätä ~ nyhvätä
 657.  
 658. kk ~ k
 659.     hinkata ~~ hangata
 660.     ilkkua ~ ilkeä
 661.     kokko ~~ keko
 662.     sakka ~ sakea
 663.     synkkä ~ synkeä
 664.  
 665. kk ~ n
 666.     keikka ~ keinu
 667.  
 668. kk ~ pp
 669.     jöpöttää ~ jököttää
 670.     käkkyrä ~ käppyrä
 671.     tukko ~ tuppo
 672.  
 673. kk ~ sk
 674. X   polkka ~ polska
 675.     ruikkia ~ ruiskia
 676.  
 677. kk ~ tt
 678.     hilkka ~~ heltta
 679.  
 680. ks ~ st
 681.     raksi ~ rasti
 682.  
 683. (r)k ~ (r)0
 684.     erkaantua ~ erota (*erGotta?)
 685.     parku ~~ poru
 686. XK  surkea ~ surra (1. ← Gmc, 2. < FU śurə- "kuolla", merkitys kontam)
 687.     virkeä ~ vireä
 688.  
 689. k ~ l
 690.     äklö ~ ällö
 691.  
 692. k ~ m
 693.     kiekura ~ kiemura
 694.     liittää ~ limittää
 695.     uhka ~ uhma
 696.     vaieta ~ vaimeta (~ vajeta?)
 697.  
 698. k ~ n
 699. O   kitistä ~ nitistä
 700.     kokka ~ nokka
 701.     töhkä ~ töhnä
 702.  
 703. k ~ p
 704.     herjetä ~ hervota
 705.     kanki ~ kampi
 706. X   kinkeä ~ pinkeä (1. ← Saam. *čëmk- / 2. WU *piNK-)
 707. O   naks ~ naps
 708.  
 709. k ~ p ~ t
 710.     nuukahtaa ~ nuupahtaa ~ nuutua
 711.  
 712. k ~ r
 713. XK? kaide ~ raide (< kaita, raita)
 714.     ketale, ketku ~ retale, retku
 715. O   känkkäränkkä
 716. O   moukua ~ mourua
 717.     oka ~ ora
 718.     äkeä ~ äreä
 719.  
 720. k ~ s
 721. L   kammio ~ sammio
 722.     läikkä ~ läiskä (eri päätteitä? vrt. läjä)
 723.  
 724. k ~ t
 725.     hohkaa ~ hohtaa
 726.     kangas ~ kannas (1. ← Gmc, 2. johdos < kanta; merkitys kontam.?)
 727.     kankea ~ tankea
 728.  
 729. k ~ v
 730.     kieriä ~ vieriä (cf. kerä ~ vieri?!)
 731.     kipata ~ vipata
 732.     selkeä ~ selvä
 733.  
 734. l ~ 0
 735.     lappaa ~ appaa
 736.  
 737. ll ~ l
 738.     pöllytä ~ pöly
 739.  
 740. ll ~ lt
 741.     hellä ~ heltyä
 742.  
 743. ll ~ nn
 744.     kullas ~ kunnas (ainakin 1. ← Gmc *kulnaz)
 745.  
 746. l ~ m
 747.     kalma ~ kammo
 748.  
 749. l ~ n
 750.     hulttio ~ hunttio (2. ← Gmc)
 751.  
 752. l ~ p
 753.     luikkia ~ puikkia
 754.  
 755. l ~ pp
 756. X   tyyli ~ tyyppi
 757.  
 758. l ~ r
 759.     ilve ~ irve
 760. X   kelmu ~ kerma (2. < keri)
 761.     laahata ~ raahata
 762.     louhia ~ rouhia
 763.     lo/äiski/yä ~ ro/äiski/yä
 764.     läpyttää ~ räpyttää
 765.     läppä ~ räppänä
 766.     läävä ~ räävä(suinen)
 767.     mu(h)kula ~ mu(h)kura
 768.     ny/äplätä ~ ny/äprätä
 769.     ylkä ~ yrkä
 770.  
 771. l ~ s
 772. X   linko ~ sinko
 773.  
 774. l ~ ss
 775.     reilata ~ reissata
 776.  
 777. l ~ t
 778. K?  selvittää ~ setviä (setviä ← vatvoa + selvittää? /SSA)
 779.  
 780. l ~ tt
 781. X   mieli ~ miettiä
 782.  
 783. l ~ v
 784.     laimea ~ vaimea
 785.  
 786. m ~ 0
 787.     muhkea ~ uhkea
 788.  
 789. m ~ mm
 790.     kamala ~ kammo
 791.  
 792. m ~ n
 793. L   ahmia ~ ahne (← II *ać-ma-, *ać-na-)
 794.     hieman ~ hieno
 795. O   maukua ~ naukua
 796.     muljahtaa ~ nuljahtaa
 797.  
 798. m ~ p
 799.     hamuta ~ hapuilla
 800.     kelmeä ~~ kalpea
 801.     metku ~ petkuttaa
 802.     möyhiä ~ pöyhiä
 803.  
 804. m ~ pp
 805.     huimata ~ huipata
 806.     reima ~ reipas
 807.  
 808. m ~ r
 809.     kimmota ~ kirvota
 810.     moska ~ roska
 811.     nummi ~ nurmi
 812.  
 813. m ~ s
 814.     karmea ~ karsea
 815.     lymy ~ lysy
 816.     möhlätä ~ söhlätä
 817.     mössö ~ sössö
 818.     vaimea ~ vaisu
 819.  
 820. m ~ st
 821.     huoma(ssa) ~ huosta(ssa) (päätteitä, vartalo huo-?)
 822.  
 823. m ~ t
 824.     mahti ~ tahto
 825.     möhnä ~ töhnä
 826.  
 827. m ~ v
 828. X   ilme(ile-) ~ ilve(ile-) (< ilma / < S.)
 829.     kelmu, kelmeä ~ kalvo, kalvas
 830.     rosmo ~ rosvo (2. ← Ru. rozbój)
 831.     usma ~ usva (1. murteell.)
 832.  
 833. mm (*mp?) ~ *p
 834.     sommitella ~ sovitella
 835.  
 836. n ~ 0
 837.     nilja ~ ilja(-nne/-nko)
 838.  
 839. n ~ p
 840.     napsia ~~ popsia
 841.  
 842. n ~ r
 843.     notko ~ rotko
 844.     näplätä ~ räplätä
 845.     penätä ~ perätä
 846. X?  vanha ~ varhainen (2. ← B *vaaras-?)
 847.  
 848. n ~ st
 849.     juoni ~ juoste
 850.  
 851. n ~ s
 852.     nyrjähtää ~ syrjähtää
 853.  
 854. n ~ s ~ v
 855.     nitoa ~ sitoa ~ vitoa
 856.  
 857. n ~ *t
 858.     aarni ~ aarre
 859.  
 860. nt ~ pp
 861.     huntu ~ huppu
 862.  
 863. Nk ~ r
 864.     hanka ~ hara
 865.  
 866. p ~ 0
 867.     hipoa ~ hioa (vai *j ~ p?)
 868.     kylpy ~ kyly (2. < heikon asteen vartalosta *kylvy-?)
 869.     nyrpeä ~ nyreä
 870.  
 871. pp ~ 0
 872.     kampe ~ kama
 873.  
 874. pp ~ p
 875. F   hiippailla ~ hiipiä (erikoisgemin.?)
 876. F   häippäistä ~ häipyä (erikoisgemin.?)
 877.     kirppu ~ kirvota
 878.     nuppi ~ nupi
 879.     rappeutua ~ rapautua
 880.     silppu ~ silpoa
 881.  
 882. pp ~ s
 883.     tylppä ~ tylsä
 884.  
 885. pp ~ v
 886.     kirppu ~ kirva
 887.  
 888. p ~ r
 889.     peuhata ~ reuhata
 890.     pöyhkeä ~ röyhkeä
 891.  
 892. p ~ s
 893.     kalpea ~ kalsea
 894.     pujahtaa ~ sujahtaa
 895.  
 896. p ~ t
 897.     hatara ~ hapera
 898.     pillittää ~ tillittää
 899.     piukka ~ tiukka
 900.     puikata ~ tuikata
 901.     pursuta ~ tursuta
 902.     pökkiä ~ tökkiä
 903.     repostella ~ retostella
 904.  
 905. p ~ v
 906. L   aapa ~ aava (← Gmc, 1. via saam.)
 907.     arpa ~ arvata
 908. F   epäys ~ eväys
 909. F   hupi ~ huvi (via huvittava)
 910. F   häipyä ~ häivä (via häive)
 911. F   häpäistä ~ häväistä (via hävetä)
 912.     kalvo, kalvas ~ kalpea (vrt. kelmu, kelmeä!)
 913. F   kepeä ~ keveä
 914.     pyöriä ~ vyöryä
 915. F   rypäs ~ ryväs
 916.     viiveellä ~ viipeellä
 917. [partisiippiryhmä]
 918. F   juopa ~ juova
 919. F   käypä ~ käyvä
 920. F   suopa ~ suova
 921. F   syöpä ~ syövä
 922. F   voipa ~ voiva
 923.  
 924. p ~~ *wh
 925.     nipo ~ niuho
 926.  
 927. r ~ 0
 928.     näprätä ~ näpätä
 929.     saarna ~ sana
 930.     törkätä ~ tökätä
 931.     versoa ~ vesoa
 932.     varsa ~ vasa
 933.  
 934. r ~ rr
 935.     tör(r)ö
 936.  
 937. r ~ s
 938. L   kankare ~ kangas (P. Kallio: molemmat ← skand. *kangaR)
 939.  
 940. r ~ (*)t
 941.     keri ~ kesi
 942. O   ränttätänttä
 943.  
 944. r ~ tt
 945.     laveri ~ lavetti
 946.  
 947. r ~ *w
 948.     hurmata ~ huumata (2. ← Gmc)
 949. O   raakkua ~ vaakkua
 950.     rako ~ vako
 951.     törkeä ~ töykeä
 952.     pörheä ~ pöyheä
 953.  
 954. *rt? ~ *wt
 955.     järsiä ~ jäytää
 956.  
 957. rr ~ rh
 958.     pörheä ~ pörröinen
 959.  
 960. rs ~~ *Dk
 961.     sorsa ~ sotka
 962.  
 963. s ~ 0
 964.     jäytää ~ jäystää
 965.     kaista ~ kaita
 966.     raju ~ raisu
 967.  
 968. s ~ ss
 969.     masu ~ massu
 970.  
 971. s ~ t
 972.     jysähtää ~ jytistä
 973.     jyskyä ~ jytkyä
 974.     karsas ~ karttaa
 975.     surma ~ turma
 976. K?  sörkkiä ~ törkkiä (törkkiä ← sörkkiä + tökätä?)
 977.     ärsyttää ~ ärtyä
 978.  
 979. sk ~ s
 980.     askar ~ asia (sk ~ sj?)
 981.     iskä ~ isä
 982.     jyskää ~ jysähtää
 983.     luiska ~ luisua
 984.     mäskäksi ~ mäsäksi
 985.     purskahtaa ~ pursuta
 986.     puskikko ~ pusikko
 987.     ruskea ~ ruso-
 988.     sisko ~ sisar
 989.  
 990. sk ~ ts
 991.     raatsia ~ raaskia
 992.  
 993. sk ~ v
 994.     rieska ~ rievä
 995.  
 996. (r)s ~ (r)v
 997.     harso ~ harva
 998.     parsi ~ parvi
 999.     tursuta ~ turvota
 1000.  
 1001. t ~ tt
 1002. X   kanta ~ kantti (1. < PU / 2. ← Gmc)
 1003.  
 1004. t ~ v
 1005.     nitoa ~ nivoa
 1006.     tai ~ vai
 1007.     touhottaa ~ vouhottaa
 1008.     tärähtää, täristä ~ värähtää, väristä
 1009.  
 1010. tk ~ t (vrt. seuraava, huom. ei astevaihtelua onomatop. verbeissä)
 1011.     hetki ~ heti
 1012.     hotkia ~ hotaista
 1013.     hutkia ~ hutiloida
 1014.     hytkyä ~ hytistä
 1015.     hätkähtää ~ hätä
 1016.     jytkyä ~ jytistä
 1017.     ketku ~ ketale
 1018.     kitkua ~ kitistä
 1019.     kutka ~ kutista
 1020.     lätkiä ~ lätistä
 1021.     retku ~ retale
 1022.     rytkyä ~ rytistä
 1023.     sitkeä ~ sitoa
 1024.  
 1025. tk ~ *tt (vrt. edellinen)
 1026.     rutkasti ~ rutosti
 1027.     sotku ~ sotta
 1028.  
 1029. v ~ 0
 1030. U?  kalvaa ~ kaluta (< *kalvuta?)
 1031. U?  kärventää ~ käry (< *kärvy?)
 1032. U?  vuo ~ uoma
 1033.  
 1034. ---
 1035.  
 1036. Metateesinomaisia:
 1037.  
 1038. hjä ~ jäh
 1039.       rähjätä ~ räjähtää
 1040.  
 1041. h-l ~ l-h
 1042.       lahko- ~ halko-
 1043.  
 1044. h-r ~ r-h
 1045.       höröttää ~ röhöttää
 1046.  
 1047. h-s ~ s~h
 1048.       häslätä ~ sählätä
 1049.  
 1050. hev ~ whe
 1051.       mehevä ~ möyheä
 1052.  
 1053. hv ~ wh
 1054.      kauha ~ kahva
 1055.  
 1056. i-o ~ o-i
 1057.      pivo ~ povi (?)
 1058.  
 1059. jl ~ lj
 1060.      kuilu ~ kulju
 1061.  
 1062. k-n ~ n-k
 1063.       könöttää ~ nököttää
 1064.  
 1065. k--v ~ v--k [oik k--p!]
 1066.       kalvas ~ valkea
 1067.  
 1068. m-r ~ r-m
 1069.       möreä ~ römeä
 1070.  
 1071. ns ~ sn
 1072. U     känsä ~ käsnä (murrevariantteja < *sn, vrt. esim. runsas ~ livvi ruznaz < *rusnas)
 1073.  
 1074. r-ev ~ v-re
 1075.       rehevä ~ vehreä (lienee < *veherä! vrt. vihreä < *viherä < viha-)
 1076.  
 1077. rv ~ wr
 1078.      kirvinen ~ kiuru
 1079.  
 1080. ps-*t ~ p-st
 1081. höpsiä ~ höpistä
 1082. kapsaa ~ kapista
 1083. kopsaa ~ kopista
 1084. napsaa ~ napista
 1085. ripsiä ~ ripistä
RAW Paste Data
Top