SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 14th, 2018 78 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <conio.h>
 3.  
 4. int main (){
 5.  
 6.         int num_integrants,edat,pes,alcada,kilograms,permis_dades,calcul_edat,calcul_alcada,calcul_pes,integrants_restants,torn_integrant;
 7.         char opcio,resposta,sexe;
 8.         float IMC,IGC,calcul_IMC,calcul_IGC,mitjana_edat,mitjana_alcada,mitjana_pes,mitjana_IMC,mitjana_IGC;
 9.  
 10.                         printf("Benvingut!!\nAquest es un programa per a generar estadistiques de colla.\nAbans de començar,\n");
 11.                         printf("Quants integrants te la vostra colla?\n");
 12.                         scanf("%d",&num_integrants);
 13.                         integrants_restants=num_integrants;
 14.                         torn_integrant=1;
 15.  
 16.                         while (num_integrants>0){
 17.  
 18.                                 fflushnou();
 19.                                 printf("Perfecte!\n\nQue voleu fer?\n1-Introduir dades (Falten %d)\n2-Veure estadístiques\n3-Sortir\nOpcio: ",integrants_restants);
 20.                                 scanf("%c",&opcio);
 21.                                 fflushnou();
 22.  
 23.                                         switch (opcio){
 24.  
 25.                                                 case '1':
 26.  
 27.                                                         if (integrants_restants=0){
 28.  
 29.                                                                 printf("No queden integrants per introduir dades.\n");
 30.  
 31.                                                         }
 32.  
 33.                                                         else{
 34.  
 35.                                                                 printf("Procedim a introduir les dades de la persona:\nTorn de l'integrant: N-%d\n",torn_integrant);
 36.                                                                 printf("Dona permis per a introduir les dades?\nResposta:");
 37.                                                                 scanf("%c",&resposta);
 38.                                                                 fflushnou();
 39.  
 40.                                                                 switch (resposta){
 41.  
 42.                                                                         case 'S':
 43.  
 44.                                                                                 permis_dades++;
 45.  
 46.                                                                                 while (0<1){
 47.  
 48.                                                                                         printf("Introdueix la edat: ");
 49.                                                                                         scanf("%d",&edat);
 50.  
 51.                                                                                         if (edat>0 && edat<100){
 52.  
 53.                                                                                                 calcul_edat=calcul_edat+edat;
 54.  
 55.                                                                                         break;
 56.  
 57.                                                                                         }
 58.  
 59.                                                                                         printf("ERROR: Resposta incorrecta\n");
 60.  
 61.                                                                                         }
 62.  
 63.                                                                                 while (0<1){
 64.  
 65.                                                                                         fflushnou();
 66.                                                                                         printf("Introduiu el sexe: ");
 67.                                                                                         scanf("%c",&sexe);
 68.  
 69.                                                                                                 if (sexe=='M'){
 70.  
 71.                                                                                                         sexe='b'-'a';
 72.  
 73.                                                                                                 break;
 74.  
 75.                                                                                                 }
 76.  
 77.                                                                                                 else{
 78.  
 79.                                                                                                         if (sexe=='W'){
 80.  
 81.                                                                                                                 sexe='b'-'b';
 82.  
 83.                                                                                                         break;
 84.  
 85.                                                                                                         }
 86.                                                                                                 }
 87.  
 88.                                                                                                 fflushnou();
 89.                                                                                                 printf("ERROR: Resposta incorrecta\n");
 90.  
 91.                                                                                 }
 92.  
 93.                                                                                 while (0<1){
 94.  
 95.                                                                                         fflushnou();
 96.                                                                                         printf("Introdueix la alçada: ");
 97.                                                                                         scanf("%d",&alcada);
 98.  
 99.                                                                                                 if (alcada>0){
 100.  
 101.                                                                                                 calcul_alcada=calcul_alcada+alcada;
 102.  
 103.                                                                                                 break;
 104.  
 105.                                                                                                 }
 106.  
 107.                                                                                                 printf("ERROR: Resposta incorrecta\n");
 108.  
 109.                                                                                         }
 110.  
 111.                                                                                 while (0<1){
 112.  
 113.                                                                                         printf("Introdueix el pes: ");
 114.                                                                                         scanf("%d",&pes);
 115.  
 116.                                                                                                 if(pes>0){
 117.  
 118.                                                                                                 calcul_pes=calcul_pes+pes;
 119.  
 120.                                                                                                 break;
 121.  
 122.                                                                                                 }
 123.  
 124.                                                                                                 printf("ERROR: Resposta incorrecta\n");
 125.  
 126.                                                                                 }
 127.  
 128.                                                                                         IMC=(pes)/(alcada^2);
 129.                                                                                         IGC=(1.2*(IMC)+0.23*(edat)-10.8*(sexe)-5.4);
 130.  
 131.                                                                                         printf("El IMC del integrant %d es: %.2f ",torn_integrant,IMC);
 132.                                                                                         printf("El IGC del integrant %d es: %.2f ",torn_integrant,IGC);
 133.  
 134.                                                                                         calcul_IMC=calcul_IMC+IMC;
 135.                                                                                         calcul_IGC=calcul_IGC+IGC;
 136.  
 137.                                                                                 torn_integrant++;
 138.                                                                                 integrants_restants--;
 139.                                                                                 printf("blep %d",integrants_restants);
 140.  
 141.                                                                         printf("Dades introduides correctament\n");
 142.  
 143.                                                                         break;
 144.  
 145.                                                                         case 'N':
 146.  
 147.                                                                                 torn_integrant++;
 148.                                                                                 integrants_restants--;
 149.                                                                                 printf("yiff %d",integrants_restants);
 150.  
 151.                                                                         break;
 152.  
 153.                                                                         default:
 154.  
 155.                                                                                 printf("ERROR: Resposta incorrecta\nResposta: ");
 156.                                                                                 scanf("%c",&resposta);
 157.                                                                                 fflushnou();
 158.  
 159.                                                                         break;
 160.  
 161.                                                                 }
 162.  
 163.                                                         break;
 164.  
 165.                                                 case '2':
 166.  
 167.                                                         if (permis_dades==0){
 168.  
 169.                                                                 printf("La mitjana d'edat d'aquesta colla és de: --\nLa mitjana d'alçada d'aquesta colla és de: --\nLa mitjana de pes d'aquesta colla és de: --\nLa mitjana d'IMC d'aquesta colla és de: --\nLa mitjana d'IGC d'aquesta colla és de: --\n");
 170.                                                                 }
 171.                                                                 else{
 172.  
 173.                                                                         mitjana_edat=(calcul_edat)/permis_dades;
 174.                                                                         mitjana_alcada=(calcul_alcada)/permis_dades;
 175.                                                                         mitjana_pes=(calcul_pes)/permis_dades;
 176.                                                                         mitjana_IMC=(calcul_IMC)/permis_dades;
 177.                                                                         mitjana_IGC=(calcul_IGC)/permis_dades;
 178.  
 179.                                                                         printf("La mitjana d'edat d'aquesta colla és de: %.2f\n",mitjana_edat);
 180.                                                                         printf("La mitjana d'alçada d'aquesta colla és de: %.2f\n",mitjana_alcada);
 181.                                                                         printf("La mitjana de pes d'aquesta colla és de: %.2f\n",mitjana_pes);
 182.                                                                         printf("La mitjana d'IMC d'aquesta colla és de: %.2f\n",mitjana_IMC);
 183.                                                                         printf("La mitjana d'IGC d'aquesta colla és de: %.2f\n",mitjana_IGC);
 184.  
 185.                                                                 }
 186.  
 187.                                                 break;
 188.  
 189.                                                 case '3':
 190.  
 191.                                                         printf("Gràcies per utilitzar el nostre programa!\n");
 192.                                                         num_integrants=0;
 193.  
 194.                                                 break;
 195.  
 196.                                                 default:
 197.  
 198.                                                                 fflushnou();
 199.                                                                 printf("ERROR: Opció no existent\n");
 200.                                                                 printf("Opcio: ");
 201.                                                                 scanf("%c",&opcio);
 202.  
 203.                                                 break;
 204.  
 205.                                                         }
 206.                                 }
 207.         }
 208.  
 209. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top