SHARE
TWEET

Untitled

a guest Feb 7th, 2019 454 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Wersja: 4-02-2019
 2. Uruchomiony przez Martuś (administrator)  ATRAM (07-02-2019 21:07:32)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Martuś\Downloads
 4. Załadowane profile: Martuś (Dostępne profile: Martuś & DefaultAppPool)
 5. Platform: Microsoft Windows 10 Home Wersja 1803 17134.556 (X86) Język: Polski (Polska)
 6. Domyślna przeglądarka: Chrome
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (AO Kaspersky Lab) C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 19.0.0\avp.exe
 15. (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.23\GoogleCrashHandler.exe
 16. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe
 17. (AO Kaspersky Lab) C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 19.0.0\avpui.exe
 18. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\backgroundTaskHost.exe
 19. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\backgroundTaskHost.exe
 20. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_14.38.138.0_x86__kzf8qxf38zg5c\SkypeBackgroundHost.exe
 21. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 22. (Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
 23. (Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe
 24. (Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint2K\ApntEx.exe
 25. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneVideo_10.19011.11311.0_x86__8wekyb3d8bbwe\Video.UI.exe
 26. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 27. (Farbar) C:\Users\Martuś\Downloads\FRST (1).exe
 28.  
 29. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 30.  
 31. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 32.  
 33. HKLM\...\Run: [Apoint] => C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe [217088 2007-12-21] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Alps Electric Co., Ltd.)
 34. HKLM\Software\...\AppCompatFlags\InstalledSDB\{49cd2afd-8679-48a5-90ab-e7044bee2465}: [DatabasePath] -> C:\WINDOWS\AppPatch\CustomSDB\{49cd2afd-8679-48a5-90ab-e7044bee2465}.sdb [2018-06-27]
 35. HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\Installer\chrmstp.exe [2018-12-22] (Google Inc -> Google Inc.)
 36. HKLM\Software\...\Authentication\Credential Providers: [{503739d0-4c5e-4cfd-b3ba-d881334f0df2}] ->
 37.  
 38. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 39.  
 40. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 41.  
 42. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.43.1
 43. Tcpip\..\Interfaces\{52023f88-f2db-4cc1-a16f-9b2faed17e3e}: [DhcpNameServer] 192.168.42.129
 44. Tcpip\..\Interfaces\{d7de9f96-a193-4ee3-b39a-a46d7d263229}: [DhcpNameServer] 192.168.43.1
 45.  
 46. Internet Explorer:
 47. ==================
 48. HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
 49. HKU\S-1-5-21-4086305627-1307454278-3808354753-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
 50. BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll [2009-02-26] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 51. BHO: Kaspersky Protection -> {EC1E29BB-F56A-45D8-B023-D3EF710FA0E0} -> C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 19.0.0\IEExt\ie_plugin.dll [2019-01-25] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 52. Toolbar: HKLM - Kaspersky Protection Toolbar - {C500C267-63BF-451F-8797-4D720C9A2ED9} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 19.0.0\IEExt\ie_plugin.dll [2019-01-25] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 53. Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll [2009-02-26] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 54.  
 55. FireFox:
 56. ========
 57. FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [light_plugin_F88CEF8523DE460F9FA1D6E48BF8D340@kaspersky.com] - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 19.0.0\FFExt\light_plugin_firefox\addon.xpi
 58. FF Extension: (Kaspersky Protection) - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 19.0.0\FFExt\light_plugin_firefox\addon.xpi [2019-01-25]
 59. FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50918.0\npctrl.dll [2018-10-23] ( Microsoft Corporation)
 60. FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [2018-12-20] (Google Inc.)
 61. FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [2018-12-20] (Google Inc.)
 62. FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-12-19] (Adobe Systems Inc.)
 63.  
 64. Chrome:
 65. =======
 66. CHR HomePage: Default -> hxxps://www.onet.pl/
 67. CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.onet.pl/"
 68. CHR DefaultSearchKeyword: Default -> lp
 69. CHR Profile: C:\Users\Martuś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2019-02-07]
 70. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\Martuś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-12]
 71. CHR Extension: (Kaspersky Protection) - C:\Users\Martuś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\amkpcclbbgegoafihnpgomddadjhcadd [2019-01-25]
 72. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\Martuś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
 73. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Martuś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-05-02]
 74. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Martuś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-05-02]
 75. CHR Extension: (uBlock Origin) - C:\Users\Martuś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm [2019-01-31]
 76. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\Martuś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
 77. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Martuś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-26]
 78. CHR Extension: (LastPass: Free Password Manager) - C:\Users\Martuś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd [2019-02-02]
 79. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Martuś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-06]
 80. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Martuś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-05-02]
 81. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Martuś\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-12-25]
 82. CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [amkpcclbbgegoafihnpgomddadjhcadd] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/amkpcclbbgegoafihnpgomddadjhcadd
 83. CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
 84.  
 85. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 86.  
 87. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 88.  
 89. R2 AVP19.0.0; C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 19.0.0\avp.exe [619640 2018-02-28] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 90. R2 HsfXAudioService; C:\WINDOWS\system32\XAudio32.dll [410624 2009-04-29] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Conexant Systems, Inc.)
 91. S3 KSDE3.0.0; C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Secure Connection 3.0\ksde.exe [617016 2018-02-28] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 92. S4 ssh-agent; C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [353792 2018-03-19] (Microsoft Windows -> )
 93. S3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1901.7-0\NisSrv.exe [3378760 2019-01-25] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 94. S3 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1901.7-0\MsMpEng.exe [91760 2019-01-25] (Microsoft Corporation -> Microsoft Corporation)
 95.  
 96. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 97.  
 98. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 99.  
 100. S0 3ware; C:\WINDOWS\System32\drivers\3ware.sys [85920 2018-04-11] (Microsoft Windows -> LSI)
 101. S0 ADP80XX; C:\WINDOWS\System32\drivers\ADP80XX.SYS [1038232 2018-04-11] (Microsoft Windows -> PMC-Sierra)
 102. S0 amdsata; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdsata.sys [75160 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Advanced Micro Devices)
 103. S0 amdsbs; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdsbs.sys [215448 2018-04-11] (Microsoft Windows -> AMD Technologies Inc.)
 104. S0 amdxata; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdxata.sys [22936 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Advanced Micro Devices)
 105. S0 arcsas; C:\WINDOWS\System32\drivers\arcsas.sys [116632 2018-04-11] (Microsoft Windows -> PMC-Sierra, Inc.)
 106. R3 athr; C:\WINDOWS\System32\drivers\athw10.sys [3295160 2017-04-06] (Qualcomm Atheros -> Qualcomm Atheros Communications, Inc.)
 107. R0 cm_km; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\cm_km.sys [178368 2018-01-27] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 108. R3 CnxtHdAudService; C:\WINDOWS\system32\drivers\CHDRT32.sys [201728 2008-02-26] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Conexant Systems Inc.)
 109. S3 GPIO; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaiogpio.sys [22016 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Intel Corporation)
 110. S3 HpqKbFiltr; C:\WINDOWS\System32\drivers\HpqKbFiltr.sys [15872 2009-04-29] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Hewlett-Packard Development Company, L.P.)
 111. S0 HpSAMD; C:\WINDOWS\System32\drivers\HpSAMD.sys [56728 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Hewlett-Packard Company)
 112. R3 HSF_DPV; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSX_DPV.sys [980992 2009-02-12] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Conexant Systems, Inc.)
 113. R3 HSXHWAZL; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSXHWAZL.sys [207360 2009-02-12] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Conexant Systems, Inc.)
 114. R1 HWiNFO32; C:\Windows\system32\drivers\HWiNFO32.SYS [23840 2016-03-20] (Martin Malik - REALiX -> REALiX(tm))
 115. S3 iagpio; C:\WINDOWS\System32\drivers\iagpio.sys [28672 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Intel(R) Corporation)
 116. S3 iai2c; C:\WINDOWS\System32\drivers\iai2c.sys [74240 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Intel(R) Corporation)
 117. S3 iaioi2c; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaioi2c.sys [57856 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Intel Corporation)
 118. S0 iaStorAVC; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorAVC.sys [693144 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Intel Corporation)
 119. S0 iaStorV; C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorV.sys [333728 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Intel Corporation)
 120. R3 igfx; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys [4815872 2012-03-23] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Intel Corporation)
 121. S0 ItSas35i; C:\WINDOWS\System32\drivers\ItSas35i.sys [118680 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Avago Technologies)
 122. R0 klbackupdisk; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\klbackupdisk.sys [63688 2018-12-10] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 123. R1 klbackupflt; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\klbackupflt.sys [102160 2018-12-10] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 124. R1 kldisk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kldisk.sys [76880 2018-12-10] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 125. S0 klelam; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\klelam.sys [23064 2017-03-30] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> AO Kaspersky Lab)
 126. R3 klflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klflt.sys [174176 2019-01-25] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 127. R1 klhk; C:\WINDOWS\System32\drivers\klhk.sys [680232 2019-01-25] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 128. R3 klids; C:\ProgramData\Kaspersky Lab\AVP19.0.0\Bases\klids.sys [173888 2019-01-25] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 129. R1 KLIF; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\klif.sys [864352 2019-01-25] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 130. R1 klim6; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klim6.sys [49344 2018-02-12] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 131. R3 klkbdflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klkbdflt.sys [51400 2018-01-15] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 132. R3 klmouflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klmouflt.sys [77344 2017-12-11] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 133. R1 klpd; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\klpd.sys [45520 2017-05-30] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 134. S3 klpnpflt; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klpnpflt.sys [42184 2018-12-10] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 135. R3 kltap; C:\WINDOWS\System32\drivers\kltap.sys [45496 2018-02-12] (AnchorFree Inc -> The OpenVPN Project)
 136. R0 klupd_klif_arkmon; C:\WINDOWS\System32\Drivers\klupd_klif_arkmon.sys [232800 2019-01-25] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 137. R3 klupd_klif_kimul; C:\WINDOWS\System32\Drivers\klupd_klif_kimul.sys [96544 2019-01-25] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 138. R3 klupd_klif_klark; C:\WINDOWS\System32\Drivers\klupd_klif_klark.sys [257184 2019-01-25] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 139. R0 klupd_klif_klbg; C:\WINDOWS\System32\Drivers\klupd_klif_klbg.sys [94528 2019-01-25] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 140. R3 klupd_klif_mark; C:\WINDOWS\System32\Drivers\klupd_klif_mark.sys [170160 2019-01-25] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 141. R1 klwfp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klwfp.sys [84680 2018-02-17] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 142. R1 klwtp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klwtp.sys [152424 2018-12-10] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 143. R1 kneps; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kneps.sys [168640 2018-02-24] (Kaspersky Lab -> AO Kaspersky Lab)
 144. S0 LSI_SAS; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas.sys [94104 2018-04-11] (Microsoft Windows -> LSI Corporation)
 145. S0 LSI_SAS2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas2i.sys [103320 2018-04-11] (Microsoft Windows -> LSI Corporation)
 146. S0 LSI_SAS3i; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas3i.sys [105368 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Avago Technologies)
 147. S0 LSI_SSS; C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sss.sys [69528 2018-04-11] (Microsoft Windows -> LSI Corporation)
 148. R2 mdmxsdk; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys [12672 2006-06-17] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Conexant)
 149. S0 megasas; C:\WINDOWS\System32\drivers\megasas.sys [52120 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Avago Technologies)
 150. S0 megasas2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\MegaSas2i.sys [64408 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Avago Technologies)
 151. S0 megasas35i; C:\WINDOWS\System32\drivers\megasas35i.sys [71576 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Avago Technologies)
 152. S0 megasr; C:\WINDOWS\System32\drivers\megasr.sys [464792 2018-04-11] (Microsoft Windows -> LSI Corporation, Inc.)
 153. S0 mvumis; C:\WINDOWS\System32\drivers\mvumis.sys [58264 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Marvell Semiconductor, Inc.)
 154. S0 nvraid; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvraid.sys [119200 2018-04-11] (Microsoft Windows -> NVIDIA Corporation)
 155. S0 nvstor; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvstor.sys [142240 2018-04-11] (Microsoft Windows -> NVIDIA Corporation)
 156. S0 percsas2i; C:\WINDOWS\System32\drivers\percsas2i.sys [51608 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Avago Technologies)
 157. S0 percsas3i; C:\WINDOWS\System32\drivers\percsas3i.sys [54680 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Avago Technologies)
 158. R3 RTSUER; C:\WINDOWS\system32\Drivers\RtsUer.sys [308192 2017-04-06] (Realtek Semiconductor Corp. -> Realsil Semiconductor Corporation)
 159. S0 SiSRaid4; C:\WINDOWS\System32\drivers\sisraid4.sys [79256 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Silicon Integrated Systems)
 160. S0 stexstor; C:\WINDOWS\System32\drivers\stexstor.sys [27032 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Promise Technology, Inc.)
 161. S3 usbrndis6; C:\WINDOWS\System32\drivers\usb80236.sys [15360 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 162. S0 vsmraid; C:\WINDOWS\System32\drivers\vsmraid.sys [149912 2018-04-11] (Microsoft Windows -> VIA Technologies Inc.,Ltd)
 163. S0 VSTXRAID; C:\WINDOWS\System32\drivers\vstxraid.sys [276896 2018-04-11] (Microsoft Windows -> VIA Corporation)
 164. S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdBoot.sys [38504 2019-01-25] (Microsoft Windows Early Launch Anti-malware Publisher -> Microsoft Corporation)
 165. S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\wd\WdFilter.sys [268792 2019-01-25] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 166. S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [47608 2019-01-25] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 167. R3 winachsf; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HSX_CNXT.sys [661504 2009-02-12] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Conexant Systems, Inc.)
 168. R3 WUDFWpdMtp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [189952 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 169. R2 XAudio; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\XAudio32.sys [8704 2009-04-29] (Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher -> Conexant Systems, Inc.)
 170. U3 idsvc; Brak ImagePath
 171. U5 vwifimp; C:\Windows\System32\Drivers\vwifimp.sys [31232 2018-04-11] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation)
 172.  
 173. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 174.  
 175. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 176.  
 177.  
 178. ==================== Jeden miesiąc (utworzone) ========
 179.  
 180. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 181.  
 182. 2019-02-05 21:31 - 2019-02-05 21:32 - 001790976 _____ (Farbar) C:\Users\Martuś\Downloads\FRST (1).exe
 183. 2019-02-04 11:24 - 2019-02-04 11:24 - 000183615 _____ C:\Users\Martuś\Desktop\Na co zwrócić uwagę przy kupnie mieszkania_.html
 184. 2019-02-04 11:24 - 2019-02-04 11:24 - 000000000 ____D C:\Users\Martuś\Desktop\Na co zwrócić uwagę przy kupnie mieszkania__files
 185. 2019-02-02 09:35 - 2019-02-02 09:35 - 002646070 _____ C:\Users\Martuś\Desktop\(63) Edyta Dziaduła.html
 186. 2019-02-02 09:35 - 2019-02-02 09:35 - 000000000 ____D C:\Users\Martuś\Desktop\(63) Edyta Dziaduła_files
 187. 2019-02-01 15:56 - 2019-02-01 15:56 - 000000000 ____D C:\Users\Martuś\AppData\Local\D3DSCache
 188. 2019-02-01 15:47 - 2019-02-01 15:57 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TEMP
 189. 2019-02-01 15:45 - 2019-02-01 15:46 - 010267520 _____ ( ) C:\Users\Martuś\Downloads\fwinstall (1).exe
 190. 2019-01-28 00:08 - 2019-01-28 00:08 - 000308532 _____ C:\Users\Martuś\Desktop\oferty.praca.gov.pl.html
 191. 2019-01-28 00:08 - 2019-01-28 00:08 - 000000000 ____D C:\Users\Martuś\Desktop\oferty.praca.gov.pl_files
 192. 2019-01-25 16:54 - 2019-01-25 16:55 - 000402360 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
 193. 2019-01-25 16:03 - 2019-01-25 16:03 - 000000000 ____D C:\Users\Martuś\StartupDis
 194. 2019-01-25 16:03 - 2019-01-25 16:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\StartupDis
 195. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 10:55 - 011919872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
 196. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 10:51 - 002891776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
 197. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:48 - 000994264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplyTrustOffline.exe
 198. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:43 - 006683448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
 199. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:43 - 006567768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 200. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:43 - 006043496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
 201. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:43 - 004789944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
 202. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:43 - 002253480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
 203. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:43 - 001990056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
 204. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:43 - 001617152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
 205. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:34 - 022016512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
 206. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:32 - 013878272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
 207. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:26 - 002966016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
 208. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:25 - 003255296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeContent.dll
 209. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:24 - 002808320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
 210. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:23 - 005307392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll
 211. 2019-01-25 15:20 - 2019-01-09 06:20 - 004516352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
 212. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 12:08 - 000254776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
 213. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 11:02 - 000636872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
 214. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 10:55 - 003257856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
 215. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 10:55 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
 216. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 10:55 - 000031744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rndismp6.sys
 217. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 10:53 - 000958976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
 218. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 10:51 - 002094080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Logon.dll
 219. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 10:50 - 001082880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvruserservice.dll
 220. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:53 - 000480056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\spaceport.sys
 221. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:48 - 000074040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\bindflt.sys
 222. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:44 - 000078688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wldp.dll
 223. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:43 - 000986936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ndis.sys
 224. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:43 - 000949856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
 225. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:43 - 000831528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
 226. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:43 - 000607376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
 227. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:43 - 000358904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdbss.sys
 228. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:43 - 000287640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
 229. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:43 - 000221496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
 230. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:43 - 000195576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
 231. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:43 - 000129088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
 232. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:43 - 000127744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rmclient.dll
 233. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:43 - 000071456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
 234. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:42 - 001190496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
 235. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:42 - 001051032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
 236. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:42 - 000371192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\halmacpi.dll
 237. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:42 - 000371192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hal.dll
 238. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:42 - 000140792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\spacedump.sys
 239. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:42 - 000100704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smss.exe
 240. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:24 - 001834496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreen.exe
 241. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:24 - 000157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spacebridge.dll
 242. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:23 - 001657856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
 243. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:23 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSPhotography.dll
 244. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:23 - 001189888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Globalization.dll
 245. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:23 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManagerClient.dll
 246. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:22 - 000684032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusUpdateHandlers.dll
 247. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:22 - 000608768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
 248. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:22 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WaaSMedicSvc.dll
 249. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:22 - 000333824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeIso.dll
 250. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:22 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srpapi.dll
 251. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:22 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_CapabilityAccess.dll
 252. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:21 - 001752064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 253. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:21 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
 254. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:21 - 000491008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
 255. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:21 - 000196096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManager.dll
 256. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:21 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.NetworkOperators.HotspotAuthentication.dll
 257. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:20 - 001272832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 258. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:20 - 001000448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
 259. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:20 - 000495616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
 260. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:20 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreenps.dll
 261. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:19 - 000678400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 262. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:19 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msIso.dll
 263. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:18 - 000724992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MPSSVC.dll
 264. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 06:18 - 000195584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GlobCollationHost.dll
 265. 2019-01-25 15:19 - 2019-01-09 05:01 - 000806320 _____ C:\WINDOWS\system32\locale.nls
 266. 2019-01-25 14:00 - 2019-01-25 14:00 - 000257184 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klupd_klif_klark.sys
 267. 2019-01-25 13:50 - 2019-01-25 13:50 - 000170160 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klupd_klif_mark.sys
 268. 2019-01-25 13:50 - 2019-01-25 13:50 - 000096544 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klupd_klif_kimul.sys
 269. 2019-01-25 13:50 - 2019-01-25 13:50 - 000094528 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klupd_klif_klbg.sys
 270. 2019-01-25 13:49 - 2019-01-25 13:49 - 000001231 _____ C:\Users\Public\Desktop\Kaspersky Secure Connection.lnk
 271. 2019-01-25 13:49 - 2019-01-25 13:49 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Secure Connection
 272. 2019-01-25 13:49 - 2019-01-25 13:49 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Kaspersky Internet Security
 273. 2019-01-25 13:49 - 2019-01-25 13:48 - 000002227 _____ C:\Users\Public\Desktop\Bezpieczne pieniądze.lnk
 274. 2019-01-25 13:49 - 2019-01-25 13:48 - 000002177 _____ C:\Users\Public\Desktop\Kaspersky Internet Security.lnk
 275. 2019-01-25 13:48 - 2019-02-07 21:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Kaspersky Lab
 276. 2019-01-25 13:48 - 2019-01-25 13:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\Kaspersky Lab
 277. 2019-01-25 13:48 - 2019-01-25 13:47 - 000232800 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klupd_klif_arkmon.sys
 278. 2019-01-25 13:47 - 2019-01-25 13:47 - 000864352 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klif.sys
 279. 2019-01-25 13:47 - 2019-01-25 13:47 - 000680232 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klhk.sys
 280. 2019-01-25 13:47 - 2019-01-25 13:47 - 000174176 _____ (AO Kaspersky Lab) C:\WINDOWS\system32\Drivers\klflt.sys
 281. 2019-01-25 13:22 - 2019-01-25 13:22 - 000000000 ____D C:\Users\Martuś\Desktop\Nowy folder (2)
 282. 2019-01-25 13:21 - 2019-01-25 13:27 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Kaspersky Lab Setup Files
 283. 2019-01-24 21:34 - 2019-01-24 21:34 - 000000000 ____D C:\Users\Martuś\AppData\Local\CEF
 284. 2019-01-24 21:25 - 2019-01-24 21:25 - 000000000 ____D C:\Users\Martuś\AppData\Roaming\Uninstaller Tool(Comodo Forums)
 285. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 14:20 - 000165888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windowslivelogin.dll
 286. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 14:18 - 000500736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidcli.dll
 287. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 14:17 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidcredprov.dll
 288. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:38 - 000539696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
 289. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:37 - 002478664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
 290. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:37 - 002031104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
 291. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:37 - 001989040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
 292. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:37 - 000880048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
 293. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:37 - 000381240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msv1_0.dll
 294. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:37 - 000142352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 295. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:37 - 000098832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tm.sys
 296. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:37 - 000037176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browser_broker.exe
 297. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:22 - 019405312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
 298. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:18 - 000237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
 299. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:18 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wanarp.sys
 300. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:17 - 000335360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
 301. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:17 - 000153088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MicrosoftAccountTokenProvider.dll
 302. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:17 - 000122368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dssvc.dll
 303. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:16 - 005775872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
 304. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:16 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wincorlib.dll
 305. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:15 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dhcpcore.dll
 306. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:14 - 001184768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
 307. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:14 - 000330752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Graphics.Printing.Workflow.dll
 308. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:13 - 001689088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
 309. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:13 - 001628160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
 310. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:13 - 000594432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Web.dll
 311. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:12 - 001036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadtb.dll
 312. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:12 - 000977408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll
 313. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:12 - 000795648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
 314. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:12 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kerberos.dll
 315. 2019-01-20 19:29 - 2019-01-01 07:12 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidprov.dll
 316. 2019-01-20 19:29 - 2018-12-19 05:49 - 000352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msrd3x40.dll
 317. 2019-01-10 18:30 - 2018-09-20 05:33 - 001499960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
 318.  
 319. ==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ========
 320.  
 321. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 322.  
 323. 2019-02-07 21:09 - 2017-10-17 12:48 - 000017681 _____ C:\Users\Martuś\Downloads\FRST.txt
 324. 2019-02-07 21:07 - 2018-06-06 10:35 - 000000000 ____D C:\FRST
 325. 2019-02-07 21:03 - 2018-04-11 21:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
 326. 2019-02-07 21:03 - 2018-04-11 21:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 327. 2019-02-06 22:22 - 2018-04-11 21:36 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 328. 2019-02-05 23:18 - 2018-11-07 21:44 - 000000000 ____D C:\Users\Martuś
 329. 2019-02-05 22:01 - 2018-11-07 21:39 - 001997426 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
 330. 2019-02-05 22:01 - 2018-04-12 06:04 - 000870826 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
 331. 2019-02-05 22:01 - 2018-04-12 06:04 - 000188978 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
 332. 2019-02-05 22:01 - 2018-04-11 21:31 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
 333. 2019-02-05 21:54 - 2018-11-07 22:09 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
 334. 2019-02-05 21:54 - 2018-11-07 21:34 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
 335. 2019-02-05 21:27 - 2018-04-11 13:45 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
 336. 2019-02-01 15:30 - 2018-04-11 13:45 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
 337. 2019-01-30 21:55 - 2018-11-07 22:23 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
 338. 2019-01-25 16:54 - 2015-11-08 18:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Silverlight
 339. 2019-01-25 16:52 - 2018-04-11 21:36 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\system32\F12
 340. 2019-01-25 16:52 - 2018-04-11 21:36 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Windows Defender
 341. 2019-01-25 16:52 - 2018-04-11 21:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
 342. 2019-01-25 16:52 - 2018-04-11 21:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
 343. 2019-01-25 16:52 - 2018-04-11 21:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
 344. 2019-01-25 16:07 - 2018-06-05 21:21 - 000000000 ____D C:\Users\Martuś\AppData\Roaming\HiBitSoftware
 345. 2019-01-25 16:03 - 2018-09-06 20:25 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
 346. 2019-01-25 16:03 - 2017-05-28 12:21 - 000000000 ____D C:\Users\Martuś\AppData\Local\CrashDumps
 347. 2019-01-25 15:47 - 2015-11-08 18:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Silverlight
 348. 2019-01-25 15:31 - 2018-04-11 21:25 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
 349. 2019-01-25 15:19 - 2018-01-25 18:05 - 000000000 ____D C:\Users\Martuś\AppData\Local\Packages
 350. 2019-01-25 14:23 - 2018-02-09 19:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
 351. 2019-01-25 13:50 - 2018-07-20 13:23 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
 352. 2019-01-25 13:48 - 2018-04-11 21:36 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\ELAMBKUP
 353. 2019-01-25 11:52 - 2018-04-11 21:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
 354. 2019-01-24 22:09 - 2016-01-12 22:37 - 000002457 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
 355. 2019-01-24 21:33 - 2015-11-08 17:35 - 000499424 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MpSigStub.exe
 356. 2019-01-24 21:12 - 2018-11-07 21:44 - 000000000 ____D C:\Users\Martuś\AppData\Roaming\hpqLog
 357. 2019-01-24 21:12 - 2018-01-25 17:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\Hewlett-Packard
 358. 2019-01-24 21:12 - 2015-11-08 18:00 - 000000000 ___HD C:\Program Files\InstallShield Installation Information
 359. 2019-01-24 21:06 - 2015-10-30 06:13 - 000000000 ____D C:\Users\Default.migrated
 360. 2019-01-24 21:06 - 2009-07-14 05:53 - 000000000 ____D C:\Users\Administrator
 361. 2019-01-24 20:50 - 2018-06-05 21:21 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HiBit Uninstaller
 362. 2019-01-24 20:50 - 2018-06-05 21:21 - 000000000 ____D C:\Program Files\HiBit Uninstaller
 363. 2019-01-24 19:59 - 2016-07-29 21:06 - 000000000 ___RD C:\Users\Martuś\OneDrive
 364. 2019-01-19 16:48 - 2017-09-29 07:51 - 000000000 ____D C:\Program Files\rempl
 365. 2019-01-10 18:58 - 2015-11-08 18:02 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MRT
 366. 2019-01-10 18:50 - 2015-11-08 18:02 - 129687688 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
 367.  
 368. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 369.  
 370. 2015-11-08 18:09 - 2015-11-08 18:09 - 000000000 _____ () C:\Users\Martuś\AppData\Local\AtStart.txt
 371. 2015-11-08 18:09 - 2015-11-08 18:09 - 000000000 _____ () C:\Users\Martuś\AppData\Local\DSwitch.txt
 372. 2015-11-08 18:09 - 2015-11-08 18:09 - 000000000 _____ () C:\Users\Martuś\AppData\Local\QSwitch.txt
 373.  
 374. ==================== Bamital & volsnap ======================
 375.  
 376. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 377.  
 378. C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 379. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 380. C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 381. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 382. C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 383. C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 384. C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 385. C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 386. C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 387. C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 388. C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 389.  
 390. LastRegBack: 2018-11-07 21:34
 391.  
 392. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top