Guest User

Untitled

a guest
Mar 1st, 2017
436
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // ==UserScript==
 2. // @name Pre Deffing Pack (PDP): Intelligent Tagger (IT) and Find Enemy Offence (FEO)
 3. // @version 2.3
 4. // @author Warre
 5. // @homepageURL https://swtools.programmingtuts.nl/
 6. // @description IT: Fastest and most advanced tagger on tribalwars.nl !
 7. // @description FEO: Find enemy offence and use it in your advantage !
 8. // @include https://*.tribalwars.nl/*
 9. // @exclude https://*.tribalwars.nl/guest.php*
 10. // @grant none
 11. // ==/UserScript==
 12.  
 13. /** Changelog
 14. * 1.0: - Initiele versie
 15. - Eerste keuring door support
 16. * 1.1: - Verbeteren en logischer ordenen van de code
 17. - Illegaal verklaarde functies herwerkt
 18. - Tweede keuring door support
 19. * 1.2: - Bugfixes
 20. - Verbeteringen van functionaliteit
 21. - Stam acces controle voor FEO verbeterd
 22. - Eerste stamrelease
 23. * 1.3: - Massaal inladen van berichten mogelijk gemaakt
 24. - Bugfixes voor andere werelden
 25. * 2.0: - AF release
 26. - Aanpassingen voor SWtools (login system/database)
 27. - Bugfixes
 28. * 2.1: - Bugfixes http -> https
 29. - Bugfix notitie icoontjes die verdwenen
 30. - Bugfix OSaanvragen tijden
 31. * 2.2: - Verandering van server (twmerge -> sanderscripts)
 32. * 2.3: - Varandering van server (sanderscript -> programmingtuts)
 33. - bugfix bij het exporteren van incommings ging er iets mis met de dorpslink (de tijd kwam er bij te staan)
 34. - bugfix wanneer de vijand in zijn dorpen coords gebruikte, waardoor je meerdere coords kreeg in de notatie, werkte er niks meer juist (tagger niet, dubbelen niet, database niet)
 35. **/
 36.  
 37. function PDPScriptCode() {
 38.  
 39. /********************************
 40. ** GENERALS **
 41. ********************************/
 42.  
 43. // SWtools keycode //
 44. var keycode = 'uRlDr7dsvvXcLdvNQyiyCTRq';
 45.  
 46. // game_data //
 47. var world = game_data.world;
 48. var allyid = game_data.player.ally;
 49. var playerid = game_data.player.id;
 50.  
 51. // Standard Settings //
 52. // Thx to Tuam for this function
 53. function get_WSettings(){
 54. var units_available = [], unit_speed = [], unit_population = [];
 55. $.ajax({
 56. url: 'https://'+location.host+'/interface.php?func=get_unit_info',
 57. success: function (xml) {
 58. $(xml).find('config').children().each(function(k,v){
 59. units_available.push($(this).prop('nodeName'));
 60. unit_speed.push($(this).find('speed').text());
 61. unit_population.push($(this).find('pop').text());
 62. });
 63. $.ajax({
 64. url: 'https://'+location.host+'/interface.php?func=get_building_info',
 65. success: function (xml2) {
 66. var church = ($(xml2).find('church').length>0?true:false);
 67. var militia = ($(xml).find('militia').length>0?true:false);
 68. var archer = (units_available.indexOf('archer')!=-1?true:false);
 69. $.ajax({
 70. url: 'https://'+location.host+'/interface.php?func=get_config',
 71. success: function (xml3) {
 72. var speed = parseInt($(xml3).find('speed').text())*parseInt($(xml3).find('unit_speed').text());
 73. var start_night = 0, end_night = 0;
 74. if ($(xml3).find('night active').text() == '1') {
 75. start_night = $(xml3).find('start_hour').text();
 76. end_night = $(xml3).find('end_hour').text();
 77. }
 78. var edelmax = $(xml3).find('max_dist').text();
 79. world_settings = {
 80. 'units' : units_available,
 81. 'unit_spd' : unit_speed,
 82. 'unit_pop' : unit_population,
 83. 'church' : church,
 84. 'militia' : militia,
 85. 'archer' : archer,
 86. 'speed' : speed,
 87. 'n_start' : start_night,
 88. 'n_end' : end_night,
 89. 'edelmax' : edelmax,
 90. 'version' : '1.0'
 91. };
 92. localStorage.setItem('WWorldSettings_'+world, JSON.stringify(world_settings));
 93. }
 94. });
 95. }
 96. });
 97. }
 98. });
 99. }
 100. if (!localStorage.getItem('WWorldSettings_'+world)) get_WSettings();
 101. else WS = JSON.parse(localStorage.getItem('WWorldSettings_'+world));
 102. if (WS.version != '1.0') get_WSettings();
 103.  
 104. // IT //
 105. var units = ['Scouts', 'Lc', 'Zc', 'Bijl', 'Zwaard', 'Ram/Kata', '**EDEL**'];
 106. var unitsimgs = ['spy', 'light', 'heavy', 'axe', 'sword', 'ram', 'snob'];
 107. var edelmax = parseInt(WS.edelmax);
 108. var unitspeed = [];
 109. for (i=0;i<unitsimgs.length;i++) {
 110. for (j=0;j<WS.units.length;j++) {
 111. if (unitsimgs[i] == WS.units[j]) {
 112. unitspeed.push(WS.unit_spd[j]);
 113. }
 114. }
 115. }
 116.  
 117. // caching //
 118. var $incommings_tableTR = $('#incomings_table').find('tr');
 119. var $div_filters = $('div.overview_filters');
 120. var $div_filtersINPUT = $div_filters.find('input[type="text"]');
 121. var $div_filtersTDL = $div_filters.find('td:last');
 122. var $overview_filters = $('div.overview_filters');
 123. var $footer_link = $('#linkContainer').find('a:last');
 124.  
 125. /********************************
 126. ** SETTINGS **
 127. ********************************/
 128.  
 129. if (localStorage.getItem('PDP_Settings_'+world) == null) {
 130. PDP_DefaultSettings = {
 131. fake_pop: 9000,
 132. clear_build_time: 14,
 133. deffs_needed : [0,2,3,4,5,6,7,7,8,8,8,8,9,9,9,9,10,10,10,10,10,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12]
 134. };
 135. localStorage.setItem('PDP_Settings_'+world, JSON.stringify(PDP_DefaultSettings));
 136. }
 137. var PDP_Settings = JSON.parse(localStorage.getItem('PDP_Settings_'+world));
 138.  
 139. if (localStorage.getItem('FEO_reports_'+world+'_'+playerid) == null) {
 140. FEO_DefaultRaps = {
 141. ids: [],
 142. timestamps: []
 143. };
 144. localStorage.setItem('FEO_reports_'+world+'_'+playerid, JSON.stringify(FEO_DefaultRaps));
 145. }
 146. var FEO_Reports = JSON.parse(localStorage.getItem('FEO_reports_'+world+'_'+playerid));
 147.  
 148. // holiday mode //
 149. var h_mode = '';
 150. if (game_data.player.sitter != '0') h_mode = '&t='+game_data.player.id;
 151.  
 152. /********************************
 153. ** USERSCRIPT **
 154. ********************************/
 155.  
 156. /** ==Functions== **/
 157. // General functions //
 158. function IT_FadeOutMessage(message, length, clickclose, stayVisible, close, width) {
 159. if (!clickclose) {$('.IT_message').on('click', function(){$('.IT_message').fadeOut(100, function(){$('.IT_message').attr('style', 'display:none;')})});}
 160. if (!stayVisible) {setInterval(function(){$('.IT_message').fadeOut(1000, function(){$('.IT_message').attr('style', 'display:none;')})}, length);}
 161. if (close) {close = '<br><br><br><a href="javascript: $(\'.IT_message\').remove();void(0);" style="float:right;">&raquo; Sluiten &laquo;</a>';} else {close = '';}
 162. var style = 'position:fixed;overflow:auto;top:100px;max-height:'+(window.outerHeight-300)+'px;width:'+width+'px;left:'+(window.outerWidth/2-(width/2))+'px;background-color:#e8d4a9;border:2px solid #804000;padding:10px;text-align:center;font-size:12px;z-index:15000;box-shadow:0 0 50px 0px #000000;';
 163. $('body').append('<div class="IT_message" style="'+style+'">'+ message + close + '</div>');
 164. }
 165.  
 166. // IT functions //
 167. function SaveTimestamp() {
 168. var curTimestampSave = new Date().getTime();
 169. localStorage.setItem('IT_savedTimestamp_'+world+'_'+playerid, curTimestampSave);
 170. }
 171.  
 172. function getMin(str) {
 173. var p = str.split(':'),
 174. s = 0, m = 1;
 175.  
 176. while (p.length > 0) {
 177. s += m * parseInt(p.pop(), 10);
 178. m *= 60;
 179. }
 180.  
 181. return s/60;
 182. }
 183.  
 184. function getDis (targetC, originC) {
 185. targetC = targetC.split('|');
 186. originC = originC.split('|');
 187. return Math.sqrt(((originC[0]-targetC[0])*(originC[0]-targetC[0])+(originC[1]-targetC[1])*(originC[1]-targetC[1])));
 188. }
 189.  
 190. function zeropad(n) {
 191. n = Math.floor(n);
 192. return n > 9 ? n : '0' + n;
 193. }
 194.  
 195. function formatDuration(m) {
 196. return zeropad(m/60)+':'+zeropad(m%60)+':'+zeropad(Math.round(m%1 * 60));
 197. }
 198.  
 199. function OpenFirst(id) {
 200. IT_FadeOutMessage("Eerste bevel wordt automatisch geopent.", 2000, false, false, false);
 201. location.href = '/game.php?village='+game_data.village.id+'&id='+id+'&type=other&screen=info_command'+h_mode;
 202. }
 203.  
 204. function ColorBackGround(id) {
 205. $('span.quickedit[data-id="'+id+'"]').closest('tr').children().css('background-color', '#e0f289');
 206. }
 207.  
 208. function sendAjax(id, val) {
 209. var IT_post_url = game_data.link_base_pure + 'info_command&ajaxaction=edit_other_comment&id='+id+'&h='+game_data.csrf;
 210. $.ajax({
 211. url: IT_post_url,
 212. type: 'POST',
 213. data: {text: val},
 214. success: function(){
 215. $('span.quickedit[data-id="'+id+'"]').find('span.quickedit-label').text(val);
 216. ColorBackGround(id);
 217. }
 218. });
 219. }
 220.  
 221. function CheckTribeInfo(id, player) {
 222. var tribeinfo = JSON.parse(localStorage.getItem('IT_tribeinfo_'+world+'_'+allyid));
 223. if (tribeinfo != null) {
 224. var playerss = tribeinfo.players;
 225. for (var g=0;g<playerss.length;g++) { // for loop voor tribe players
 226. if (player == playerss[g]) { // controle of het een aanval van een speler van de stam is of niet
 227. if (player == game_data.player.name) { // controle of het aanval van jezelf is
 228. return 'own';
 229. } else {
 230. return 'tribe';
 231. }
 232. }
 233. }
 234. }
 235. }
 236.  
 237. function rename(id, yn, pl, unit, coord, dis, front) {
 238. if (yn != 'multiid') {
 239. var val = '';
 240. var TribeInfo = CheckTribeInfo(id, pl);
 241. if (TribeInfo == 'own') {
 242. val = 'MARKEREN EIGEN';
 243. } else if (TribeInfo == 'tribe') {
 244. val = 'MARKEREN STAM ('+pl+')';
 245. } else if (yn == 'other') {
 246. val = 'MARKEREN '+unit+' ('+coord+') '+pl+' F'+Math.round(dis);
 247. } else if (yn == 'rename') {
 248. val = front+' '+unit+' ('+coord+') '+pl+' F'+Math.round(dis);
 249. }
 250.  
 251. if (val != '') {
 252. sendAjax(id, val);
 253. }
 254. } else {
 255. for (var i=0;i<id.length;i++) {
 256. if (i == id.length-1) var val = 'IT_0';
 257. else var val = 'IT_'+id[i+1];
 258. sendAjax(id[i], val);
 259. }
 260. OpenFirst(id[0]);
 261. }
 262. }
 263.  
 264. function uniek(input) {
 265. var output = [];
 266. input.sort(); var prev;
 267. for (var i=0;i<input.length;i++) {
 268. if (input[i] !== prev) {
 269. output.push(input[i]);
 270. }
 271. prev = input[i];
 272. }
 273. return output;
 274. }
 275.  
 276. // FEO functions //
 277. function getServertimeTimestamp(small) {
 278. var timestr = ($('#serverDate').text()+' '+$('#serverTime').text()).split(' ');
 279. // date
 280. var d = timestr[0].split('/');
 281. var D = d[1]+' '+d[0]+', '+d[2];
 282. // time
 283. var T = timestr[1];
 284. // result
 285. if (small) var timestamp = (Date.parse(D+' '+T))/1000;
 286. else var timestamp = Date.parse(D+' '+T);
 287. return timestamp;
 288. }
 289.  
 290. function formatTimeFromTimestamp(unixTimestamp) {
 291. function pad(number) {
 292. var str = '' + number;
 293. while (str.length < 2) {
 294. str = '0' + str;
 295. }
 296. return str;
 297. }
 298.  
 299. var dt = new Date(unixTimestamp * 1);
 300. var day = dt.getDate();
 301. var month = dt.getMonth() + 1;
 302. var year = String(dt.getFullYear()).slice(2);
 303. var hours = dt.getHours();
 304. var minutes = dt.getMinutes();
 305. var seconds = dt.getSeconds();
 306.  
 307. return pad(day) + '.' + pad(month) + '.' + pad(year) + ' ' + pad(hours) + ":" + pad(minutes) + ":" + pad(seconds);
 308. }
 309.  
 310. function twTimeToTimestamp(timestr) {
 311. // 02.12.13 21:26:22:500
 312. if (timestr.match(/\:/g).length == 3) {
 313. timestr = timestr.split(/:(?!.*:)/)[0]; // remove milliseconds
 314. }
 315.  
 316. timestr = timestr.split(' ');
 317. // date
 318. var d = timestr[0].split('.');
 319. var D = d[1]+' '+d[0]+', 20'+d[2];
 320. // time
 321. var T = timestr[1];
 322. // result
 323. var timestamp = Date.parse(D+' '+T);
 324. return timestamp;
 325. }
 326.  
 327. function addFEOtoRow() {
 328. $('#report_list').find('tr').not(':contains("Onderwerp")').not(':contains("alles selecteren")').not(':contains("Filter")').each(function() {
 329. if ($(this).find('#FEO_span').length == 0) {
 330. var raps_id = $(this).find('span.quickedit').eq(0).attr('data-id');
 331. if (FEO_Reports.ids.indexOf(raps_id) == -1) {
 332. // add td ( V = &#10004; - X = &#10008;)
 333. $(this).find('td:eq(2)').after('<td FEO_remove="remove" style="font-size:14px;text-align:center;"><span id="FEO_span" class="FEO_span" style="color:red;">&#10008;</span></td>');
 334. // change tr
 335. $(this).attr('FEO_class', 'not_done');
 336. } else {
 337. // add td ( V = &#10004; - X = &#10008;)
 338. $(this).find('td:eq(2)').after('<td FEO_remove="remove" style="font-size:14px;text-align:center;"><span id="FEO_span" class="FEO_span" style="color:green;">&#10004;</span></td>');
 339. // change tr
 340. $(this).attr('FEO_class', 'done');
 341. }
 342. }
 343. });
 344. }
 345.  
 346. function changeDone(element) {
 347. // changing table
 348. element.attr('FEO_class', 'done')
 349. element.find('span#FEO_span').css('color', 'green');
 350. element.find('span#FEO_span').html('&#10004;');
 351. ColorBackGround(element.find('span.quickedit').attr('data-id'));
 352.  
 353. // changing localstorage
 354. FEO_Reports.ids.push(element.find('span.quickedit').attr('data-id'));
 355. FEO_Reports.timestamps.push(getServertimeTimestamp(true));
 356. localStorage.setItem('FEO_reports_'+world+'_'+playerid, JSON.stringify(FEO_Reports));
 357.  
 358. // check for last
 359. if ($('#report_list').find('tr[FEO_class="not_done"]').length == 0) {
 360. IT_FadeOutMessage("<b>Berichten inlezen voltooid !</b>", 5000, true, false, false, 400);
 361. }
 362. }
 363.  
 364. function SendInfo(ajax, html, element) {
 365. // get info
 366. var $FEO_past_result = $('#FEO_past_result');
 367.  
 368. if (ajax) {
 369. var $info_attTR = $(html).find('#attack_info_att').find('tr');
 370. var Time = twTimeToTimestamp($.trim($(html).find('td:contains("Gevechtstijd")').next('td').text()));
 371. var att_troops = $(html).find('#attack_info_att_units tr:eq(1) td.unit-item');
 372. var att_troops_left = $(html).find('#attack_info_att_units tr:eq(2) td.unit-item');
 373. } else {
 374. var $info_attTR = $('#attack_info_att').find('tr');
 375. var Time = twTimeToTimestamp($.trim($('td:contains("Gevechtstijd")').next('td').text()));
 376. var att_troops = $('#attack_info_att_units tr:eq(1) td.unit-item');
 377. var att_troops_left = $('#attack_info_att_units tr:eq(2) td.unit-item');
 378. }
 379.  
 380. var VillageID = $info_attTR.eq(1).find('td').eq(1).find('a').attr('href').match(/&id=\d+/).toString().match(/\d+/);
 381. var Coords = $info_attTR.eq(1).find('td').eq(1).find('a').text().match(/\d+\|\d+/);
 382. var Attacker_ID = $info_attTR.eq(0).find('th').eq(1).find('a').attr('href').match(/&id=\d+/).toString().match(/\d+/);
 383. var Attacker = $.trim($info_attTR.eq(0).find('th').eq(1).find('a').eq(0).text());
 384. var Tribe = $info_attTR.eq(0).find('th').eq(1).find('a').attr('title');
 385.  
 386. var Troops = [];
 387. var Troops_Left = [];
 388. for (var i=0;i<att_troops.length;i++) {
 389. Troops.push(att_troops.eq(i).text());
 390. Troops_Left.push(att_troops.eq(i).text()-att_troops_left.eq(i).text());
 391. }
 392.  
 393. // ajax
 394. var url = 'https://swtools.programmingtuts.nl/PDP/SendInfo.php?game_data='+encodeURIComponent(JSON.stringify(game_data))+'&VillageID='+VillageID+'&Coords='+Coords+'&Attacker='+Attacker+'&Attacker_ID='+Attacker_ID+'&Tribe='+Tribe+'&Time='+Time+'&Troops='+Troops+'&Troops_Left='+Troops_Left+'&keycode='+keycode;
 395. //alert(url);
 396. $.ajax({
 397. url: url,
 398. dataType: 'jsonp',
 399. success: function (data) {
 400. if (ajax) {
 401. if (data['return']) {
 402. changeDone(element);
 403. } else {
 404. alert('FEO: error code 1');
 405. }
 406. } else {
 407. // changing localstorage
 408. FEO_Reports.ids.push($('span.quickedit').eq(0).attr('data-id'));
 409. FEO_Reports.timestamps.push(getServertimeTimestamp(true));
 410. localStorage.setItem('FEO_reports_'+world+'_'+playerid, JSON.stringify(FEO_Reports));
 411. $FEO_past_result.append(data.msg);
 412. }
 413. },
 414. error: function (xhr, status, err) {
 415. if (ajax) {
 416. alert('FEO: error code 2');
 417. } else {
 418. $FEO_past_result.append('FEO: error');
 419. }
 420. }
 421. })
 422. }
 423.  
 424. function DeleteInfo(Coords) {
 425. var conf = confirm("FEO: zeker verwijderen ?");
 426. if (conf == true) {
 427. // ajax
 428. var url = 'https://swtools.programmingtuts.nl/PDP/DeleteInfo.php?game_data='+encodeURIComponent(JSON.stringify(game_data))+'&Coords='+Coords+'&keycode='+keycode;
 429. $.ajax({
 430. url: url,
 431. dataType: 'jsonp',
 432. success: function (data) {
 433. alert('FEO: '+data.msg);
 434. },
 435. error: function (xhr, status, err) {
 436. alert('FEO: error');
 437. }
 438. })
 439. } else {
 440. alert('FEO: verwijderen geannuleerd');
 441. }
 442. }
 443.  
 444. function FEO_rename(id, kind, digit) {
 445. var PrevVal = $.trim($('span.quickedit[data-id="'+id+'"]').find('span.quickedit-label').text());
 446. if (kind == '%') {
 447. if (!PrevVal.match(/\[\d+%\]/)) {
 448. var NewVal = PrevVal+' ['+digit+'%]';
 449. } else {
 450. var NewVal = PrevVal.replace(/\[\d+%\]/, '['+digit+'%]');
 451. }
 452. } else if (kind == 'x') {
 453. if (!PrevVal.match(/\[\d+x\]/)) {
 454. var NewVal = PrevVal+' ['+digit+'x]';
 455. } else {
 456. var NewVal = PrevVal.replace(/\[\d+x\]/, '['+digit+'x]');
 457. }
 458. }
 459. sendAjax(id, NewVal);
 460. }
 461.  
 462. // OSaanvragen functions //
 463. function makeTimestamp(timestr) {
 464. // vandaag om 16:49:08 uur
 465. // op 21.08. om 05:04:11 uur
 466. var pos = timestr.indexOf(':');
 467. var T = timestr.substr(pos - 2, 8); //+','+MS;
 468.  
 469. var Serverdate = $('#serverDate').text().split('/');
 470. Serverdate = Serverdate[1] + ' ' + Serverdate[0] + ', ' + Serverdate[2];
 471. var Serverdate = new Date(Date.parse(Serverdate + ' ' + T));
 472.  
 473. if (timestr.match('vandaag')) {
 474. var D = Serverdate;
 475. } else if (timestr.match('morgen')) {
 476. var D = Serverdate;
 477. D.setDate(D.getDate() + 1);
 478. } else {
 479. var pos = timestr.indexOf('.');
 480. var d = timestr.substr(pos - 2, 5).split('.');
 481. d = d[1] + '/' + d[0] + '/' + Serverdate.getFullYear() + ' ' + T;
 482. var D = new Date(Date.parse(d));
 483. }
 484. return D.getTime()/1000;
 485. }
 486.  
 487. function makeTime(OneCommand, timestr) {
 488. // vandaag om 16:49:08 uur
 489. // op 21.08. om 05:04:11 uur
 490. var T = timestr.match(/\d+\:\d+\:\d+/);
 491. var ServerDate = $('#serverDate').text().split('/');
 492. var daysInMonth = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
 493.  
 494. if (timestr.match('vandaag')) {
 495. var D = ServerDate[0]+'.'+ServerDate[1]+'.';
 496. } else if (timestr.match('morgen')) {
 497. var tomorrow = parseInt(ServerDate[0], 10) + 1;
 498. if (tomorrow > daysInMonth[ServerDate[1]]) {
 499. tomorrow = 1;
 500. var m = parseInt(ServerDate[1], 10) + 1;
 501. } else {
 502. var m = ServerDate[1];
 503. }
 504. var D = tomorrow+'.'+m+'.';
 505. } else {
 506. var D = timestr.match(/\d+\.\d+\./);
 507. }
 508.  
 509. if (OneCommand) {
 510. T = T.toString().split(':');
 511. return D+ServerDate[2]+' '+T[0]+':'+T[1];
 512. } else {
 513. return 'VOOR '+D+' om '+T;
 514. }
 515. }
 516.  
 517. function getInfoFromVillage(id, WS_UP, callback) {
 518. $.ajax({
 519. url: 'https://'+location.host+'/game.php?village='+id+'&screen=overview',
 520. datatype: 'html',
 521. async: false,
 522. success: function(html) {
 523. // inc atts
 524. var Inc_Atts = $(html).find('#show_incoming_units').find('img[src*="command/attack.png"]').length;
 525.  
 526. //wall
 527. var Wall = html.split('"wall":"')[1].split('"')[0];
 528.  
 529. // own_deffs
 530. var pop = 0;
 531. $(html).find('#show_units').find('.unit_link').each(function () {
 532. var unit = $(this).find('img').attr('src').split('unit_')[1].split('.png')[0];
 533. var unit_index = WS.units.indexOf(unit);
 534.  
 535. var number = $(this).next('strong').text();
 536.  
 537. var addPOP = number * WS_UP[unit_index];
 538.  
 539. pop = pop + addPOP;
 540. });
 541. var Own_Deffs = Math.round(pop / 20400 * 100) / 100;
 542.  
 543. // inc deffs
 544. var Inc_Deffs = $(html).find('#show_incoming_units').find('img[src*="command/support.png"]').length;
 545.  
 546. // church
 547. var Wchurch, church;
 548. if (WS.church) {
 549. Wchurch = true;
 550. church = ($(html).find('#show_effects div.widget_content td.effect_tooltip').text().match(/Niet gelovig/)) ? false : true;
 551. } else {
 552. Wchurch = false;
 553. }
 554.  
 555. //callback
 556. callback([Inc_Atts, Wall, Own_Deffs, Inc_Deffs, Wchurch, church]);
 557. },
 558. error: function () {
 559. callback(['error', 'error', 'error', 'error', 'error', 'error']);
 560. }
 561. });
 562. }
 563.  
 564. /** ==Pages== **/
 565. // On all pages //
 566. if ($('img[title="Binnenkomende aanvallen"]')) {
 567. var linkandimg = '<a style="vertical-align: middle" href="/game.php?village='+game_data.village.id+'&subtype=attacks&mode=incomings&group=0&page=-1&screen=overview_villages'+h_mode+'">';
 568. linkandimg += '<img src="https://swtools.programmingtuts.nl/PDP/images/att_red.png" FEO_remove="remove" title="Binnenkomende aanvallen voor taggen" style="vertical-align: -2px" alt="" class=""/>';
 569. $('img[title="Binnenkomende aanvallen"]').parent('a').before(linkandimg);
 570. }
 571.  
 572. var tribeinfo = JSON.parse(localStorage.getItem('IT_tribeinfo_'+world+'_'+allyid));
 573. var huidigetimestamp = new Date().getTime();
 574. if (tribeinfo == null || parseInt(tribeinfo.timestamp+604800000) < huidigetimestamp) {
 575. var tribe = {timestamp: 0, tribename: '', players: []};
 576. var url = 'https://'+world+'.tribalwars.nl/game.php?mode=members&screen=ally'+h_mode;
 577. $.ajax({
 578. url: url,
 579. dataType: 'html',
 580. async: false,
 581. success: function (html) {
 582. tribe.timestamp = new Date().getTime();
 583. tribe.tribename = $.trim($(html).find('#content_value').find('h2').eq(0).text());
 584. var players = $(html).find('#ally_content').find('a[href$="&screen=info_player"]');
 585. for (i=0;i<players.length;i++) {
 586. tribe.players.push(players.eq(i).text());
 587. }
 588. localStorage.setItem('IT_tribeinfo_'+world+'_'+allyid, JSON.stringify(tribe));
 589. },
 590. error: function (xhr, status, err) {
 591. alert('Fout in Intelligent_Tagger.\nEr is mogelijk iets mis gegaan bij de controle voor incomings van stamgenoten of jezelf.\nEr zal gewoon getagd worden zonder hier rekening mee te houden.');
 592. }
 593. })
 594. }
 595.  
 596. // Incomings Overview page //
 597. if (game_data.screen == 'overview_villages' && $('th:contains("Filter binnenkomende bevelen")').length != 0) {
 598. // Add next page (Thx to .Arrogant)
 599. $(".paged-nav-item").last().after('<a id="LoadNextPage" href="#">[FEO: Volgende pagina laden]</a>');
 600. var currentPageNumber = location.href.match(/page=\d+/);
 601. var newPageNumber = location.href.match(/page=\d+/) > 0 ? 0 : 1;
 602. $("#LoadNextPage").on('click', function(){
 603. if (newPageNumber == currentPageNumber) {
 604. newPageNumber++
 605. }
 606. var nextpage = location.href.replace(/page=\d+/, "page="+newPageNumber);
 607. $.ajax({
 608. url: nextpage,
 609. success: function (result) {
 610. $(".overview_table .nowrap").last().after($("#incomings_table .nowrap", result));
 611. var headerColumn = $('.overview_table').find('th:contains("Bevel")');
 612. var newCount = $('.overview_table').find('tr.nowrap').length;
 613. headerColumn.text(headerColumn.text().replace(parseInt($.trim(headerColumn.text()).match(/\d+/)), newCount))
 614. },
 615. error: function() {
 616. alert('De volgende pagina kon niet geladen worden');
 617. }
 618. })
 619. $("#paged_view_content .vis tr:first-child a:contains('"+(newPageNumber + 1)+"')").length > 0 ? $("#paged_view_content .vis tr:first-child a:contains('"+(newPageNumber + 1)+"')").replaceWith('<strong>'+$("#paged_view_content .vis tr:first-child a:contains('"+(newPageNumber + 1)+"')").html()+'</strong>') : '';
 620. if(parseInt($("#paged_view_content .vis tr:first-child select option:last").text()) - 1 == newPageNumber || $('a.paged-nav-item').length == 1) {
 621. $("#paged_view_content .vis tr:first-child a.paged-nav-item").replaceWith('<strong>'+$("#paged_view_content .vis tr:first-child a.paged-nav-item").html()+'</strong>')
 622. $("#LoadNextPage").remove();
 623. }
 624. newPageNumber++;
 625. });
 626.  
 627. // place icons
 628. for (var i=1;i<$incommings_tableTR.length-1;i++) {
 629. $incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(0).find('img').not(':first').remove(); // remove other images
 630. var incName = $incommings_tableTR.eq(i).find('.quickedit-label:first').text();
 631. for (j=0;j<units.length;j++) {
 632. if (units[j].match('EDEL')) var match = /\*\*EDEL\*\*/;
 633. else var match = units[j];
 634. if (incName.match(match)) {
 635. $incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(0).find('img:first').attr('src', 'https://cdn.tribalwars.net/graphic/unit/tiny/'+unitsimgs[j]+'.png');
 636. }
 637. }
 638. }
 639.  
 640. // Expand Filters //
 641. // drop down info
 642. var doel = {name:[], coord:[], c:[]};
 643. var herkomst = {name:[], coord: [], c:[]};
 644. var speler = [];
 645. for (var i=1;i<$incommings_tableTR.length-1;i++) {
 646. var doel_text = $.trim($incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(1).text());
 647. var doel_split = doel_text.split(/\(\d+\|\d+\)/);
 648. doel.name.push(doel_split[0]);
 649. doel.coord.push(doel_text.match(/\d{1,3}\|\d{1,3}/g).slice(-1)[0].toString());
 650. doel.c.push(doel_split[1]);
 651.  
 652. var herkomst_text = $.trim($incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(2).text());
 653. var herkomst_split = herkomst_text.split(/\(\d+\|\d+\)/);
 654. herkomst.name.push(herkomst_split[0]);
 655. herkomst.coord.push(herkomst_text.match(/\d{1,3}\|\d{1,3}/g).slice(-1)[0].toString());
 656. herkomst.c.push(herkomst_split[1]);
 657.  
 658. var speler_text = $.trim($incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(3).text());
 659. speler.push(speler_text);
 660. }
 661.  
 662. // making uniek
 663. doel.name = uniek(doel.name);
 664. doel.coord = uniek(doel.coord);
 665. doel.c = uniek(doel.c);
 666. herkomst.name = uniek(herkomst.name);
 667. herkomst.coord = uniek(herkomst.coord);
 668. herkomst.c = uniek(herkomst.c);
 669. speler = uniek(speler);
 670.  
 671. // prepare drop downs
 672. var label_opties = ['aanval', 'markeren', 'ok', 'dodge ', 'dodged', 'bijstacken', 'gevraagd', 'dubbel', 'fake', 'dodge eigen os'];
 673. var label_dropdown = '&nbsp;&nbsp;<select id="label_dropdown" style="width:130px;"><option></option>';
 674. for (var i=0;i<label_opties.length;i++){label_dropdown += '<option value="'+label_opties[i]+'">'+label_opties[i]+'</option>';}
 675. label_dropdown += '</select>';
 676.  
 677. var doel_dropdown = '&nbsp;&nbsp;<select id="doel_dropdown" style="width:130px;"><option></option>';
 678. doel_dropdown += '<optgroup label="Dorpsnaam">';
 679. for (var i=0;i<doel.name.length;i++){doel_dropdown += '<option value="'+doel.name[i]+'">'+doel.name[i]+'</option>';}
 680. doel_dropdown += '<optgroup label="Coords">';
 681. for (var i=0;i<doel.coord.length;i++){doel_dropdown += '<option value="'+doel.coord[i]+'">'+doel.coord[i]+'</option>';}
 682. doel_dropdown += '<optgroup label="Continent">';
 683. for (var i=0;i<doel.c.length;i++){doel_dropdown += '<option value="'+doel.c[i]+'">'+doel.c[i]+'</option>';}
 684. doel_dropdown += '</select>';
 685.  
 686. var herkomst_dropdown = '&nbsp;&nbsp;<select id="herkomst_dropdown" style="width:130px;"><option></option>';
 687. herkomst_dropdown += '<optgroup label="Dorpsnaam">';
 688. for (var i=0;i<herkomst.name.length;i++){herkomst_dropdown += '<option value="'+herkomst.name[i]+'">'+herkomst.name[i]+'</option>';}
 689. herkomst_dropdown += '<optgroup label="Coords">';
 690. for (var i=0;i<herkomst.coord.length;i++){herkomst_dropdown += '<option value="'+herkomst.coord[i]+'">'+herkomst.coord[i]+'</option>';}
 691. herkomst_dropdown += '<optgroup label="Continent">';
 692. for (var i=0;i<herkomst.c.length;i++){herkomst_dropdown += '<option value="'+herkomst.c[i]+'">'+herkomst.c[i]+'</option>';}
 693. herkomst_dropdown += '</select>';
 694.  
 695. var speler_dropdown = '&nbsp;&nbsp;<select id="herkomst_dropdown" style="width:130px;"><option></option>';
 696. for (var i=0;i<speler.length;i++){speler_dropdown += '<option value="'+speler[i]+'">'+speler[i]+'</option>';}
 697. speler_dropdown += '</select>';
 698.  
 699. // add drop downs
 700. $div_filtersINPUT.eq(0).after(label_dropdown);
 701. $div_filtersINPUT.eq(1).after(doel_dropdown);
 702. $div_filtersINPUT.eq(2).after(herkomst_dropdown);
 703. $div_filtersINPUT.eq(3).after(speler_dropdown);
 704.  
 705. // remove filters
 706. $div_filtersTDL.removeAttr('class');
 707. $div_filtersTDL.find('input').attr('id', 'saveandreload');
 708. $div_filtersTDL.append('<input type="submit" id="removefilters" value="Verwijder filters" class="btn" style="float:right;"/>');
 709. $('#removefilters').on('click', function(){
 710. $('.overview_filters_delete').click();
 711. });
 712.  
 713. // dorp down actions
 714. $div_filters.find('option').on('click', function() {
 715. var $this = $(this);
 716. $this.closest('select').prev('input').val($this.val());
 717. $('#saveandreload').click();
 718. });
 719.  
 720. // adding menu //
 721. $('.overview_filters_manage').html('&raquo; Filters en PDP tonen of verbergen');
 722.  
 723. $overview_filters.attr('style', 'margin-bottom: 160px');
 724. $overview_filters.find('table:eq(0)').attr('align', 'left');
 725. var PDP_table = '<table class="vis center" align="left" style="margin-left:20px;"><tr><th title="Pre Deffing Pack" colspan="4"><center>Pre Deffing Pack</center></th></tr>';
 726. PDP_table += '<tr>';
 727. PDP_table += '<th title="Intelligent Tagger"><center>IT</center></th><th title="Find Enemy Offence"><center>FEO</center></th><th title="Ondersteuning aanvragen"><center>OSaanvragen</center></th><th title="Instellingen"><center>Settings</center></th>';
 728. PDP_table += '</tr><tr>';
 729. PDP_table += '<td><input type="button" class="IT_button btn" id="IT_taggen" title="Gewoon taggen" value="Taggen"></td>';
 730. PDP_table += '<td><input type="button" class="btn" id="FEO_database" title="Check de database voor info.\nVorige info wordt niet geupdate!" value="Check database"></td>';
 731. PDP_table += '<td><input type="button" class="btn" id="PDP_select_all" title="Selecteer alle incommings op deze pagina" value="Alles selecteren"></td>';
 732. PDP_table += '<td><input type="button" class="btn" id="PDP_Settings" title="Open instellingen menu" value="Instellingen"></td>';
 733. PDP_table += '</tr><tr>';
 734. PDP_table += '<td><input type="button" class="IT_button btn" id="IT_hmtaggen" title="Handmatig taggen" value="Handmatig"></td>';
 735. PDP_table += '<td><input type="button" class="btn" id="FEO_dubbel" title="Check voor meerdere incommings uit zelfde dorp.\nVorige info wordt geupdate!" value="Check dubbel"></td>';
 736. PDP_table += '<td><input type="button" class="PDP_Export btn" id="PDP_Export" title="Exporteer de geselecteerde incommings" value="Incommings exporteren"></td>';
 737. PDP_table += '<td></td></tr><tr><td><input type="button" class="IT_button btn" id="IT_rename" title="Herbenoem bevelen" value="Rename"></td>';
 738. PDP_table += '<td><input type="button" class="btn" id="FEO_request" title="Haal coords van OFF dorpen op per speler." value="Ophalen coords"></td>';
 739. PDP_table += '<td></td><td></td></tr><tr></center></table>';
 740. $overview_filters.append(PDP_table);
 741.  
 742. // Settings
 743. $('#PDP_Settings').on('click', function(){
 744. var settings_prompt = '<span class="PDPS_content"><h2>Pre Deffing Pack: Instellingen</h2><table class="vis" style="width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:2px;text-align:left;">';
 745. settings_prompt += '<tr><th colspan="2" style="padding:3px;text-align:center;">Find Enemy Offence [FEO]</th></tr>';
 746. settings_prompt += '<tr><td style="padding:3px;" title="Wordt gebruikt om te bepalen of het een fake of een clear is."><b>Fake populatie:</b></td><td style="padding:3px;"><input type="text" id="FEO_fake_pop" value="'+PDP_Settings.fake_pop+'" style="width:98%"></td></tr>';
 747. settings_prompt += '<tr><td style="padding:3px;" title="Wordt gebruikt om procenten uit te rekenen."><b>Clear bouwtijd (in dagen):</b></td><td style="padding:3px;"><input type="text" id="FEO_clear_build_time" value="'+PDP_Settings.clear_build_time+'" style="width:98%"></td></tr>';
 748. settings_prompt += '<tr><td colspan="2" style="height:15px;"></td></tr>';
 749. settings_prompt += '<tr><th colspan="2" style="padding:3px;text-align:center;">OS aanvragen</th></tr>';
 750. settings_prompt += '<tr><th style="text-align:center;">Incommings</th><th style="text-align:center;">Deffs nodig</th></tr>';
 751. for (var key in PDP_Settings.deffs_needed) {
 752. settings_prompt += '<tr class="OSA_row"><td style="text-align:center;">'+key+'</td><td style="text-align:center;"><input type="text" size="4" class="DN_nr" style="text-align:center;" onclick="this.select();" value="'+PDP_Settings.deffs_needed[key]+'"></td></tr>';
 753. }
 754. settings_prompt += '<tr><td colspan="2" style="padding:3px;text-align:center;"><a href="#" class="add_OS_row"><img src="https://nl34.tribalwars.nl/graphic/plus.png"></a></td></tr>';
 755. settings_prompt += '</table><br><input type="button" id="PDP_save" value="Opslaan"> | <input type="button" id="PDP_close" value="Annuleren">';
 756. settings_prompt += '<br><br><input type="button" id="PDP_standard" value="Standaard herstellen" title="Herstel de instellingen naar de standaard."> | <input type="button" id="PDPS_import" value="Importeren"> | <input type="button" id="PDPS_export" value="Exporteren"><br><br></span>';
 757. IT_FadeOutMessage(settings_prompt, 0, false, true, false, 400);
 758.  
 759. $('.add_OS_row').on('click', function() {
 760. $(this).closest('tr').before('<tr class="OSA_row"><td style="text-align:center;">'+$('.OSA_row').length+'</td><td style="text-align:center;"><input type="text" size="4" class="DN_nr" style="text-align:center;" onclick="this.select();" value=""></td></tr>');
 761. });
 762. $('#PDP_close').on('click', function(){$('.IT_message').remove();});
 763. $('#PDP_save').on('click', function(){
 764. DN_arr = [];
 765. $('.DN_nr').each(function() {
 766. DN_arr.push($(this).val());
 767. });
 768.  
 769. PDP_Settings = {
 770. fake_pop: $('#FEO_fake_pop').val(),
 771. clear_build_time: $('#FEO_clear_build_time').val(),
 772. deffs_needed: DN_arr
 773. };
 774. localStorage.setItem('PDP_Settings_'+world, JSON.stringify(PDP_Settings));
 775. $('.IT_message').remove();
 776. location.reload();
 777. });
 778. $('#PDP_standard').on('click', function(){
 779. var conf = confirm('Ben je zeker dat je de standaard instellingen terug wilt zetten ?');
 780. if (conf) {
 781. PDP_Settings = {
 782. fake_pop: 9000,
 783. clear_build_time: 14,
 784. deffs_needed : [0,2,3,4,5,6,7,7,8,8,8,8,9,9,9,9,10,10,10,10,10,11,11,11,11,11,12,12,12,12,12]
 785. };
 786. localStorage.setItem('PDP_Settings_'+world, JSON.stringify(PDP_Settings));
 787. $('.IT_message').remove();
 788. location.reload();
 789. }
 790. });
 791. $('#PDPS_import').on('click', function() {
 792. $('.PDPS_content').html('<h2>Instellingen importeren</h2><textarea cols="40" rows="20" id="PDPS_area" onclick="this.select();"></textarea><br><br><input type="button" id="do_PDPS_import" value="Importeren"> | <input type="button" id="go_back" value="Ga terug">');
 793.  
 794. $('#do_PDPS_import').on('click', function() {
 795. PDP_Settings = JSON.parse($('#PDPS_area').val());
 796. localStorage.setItem('PDP_Settings_'+world, JSON.stringify(PDP_Settings));
 797. $('.IT_message').remove();
 798. location.reload();
 799. });
 800.  
 801. $('#go_back').on('click', function() {
 802. $('.IT_message').remove();
 803. $('#PDP_Settings').click();
 804. });
 805. });
 806. $('#PDPS_export').on('click', function() {
 807. $('.PDPS_content').html('<h2>Instellingen exporteren</h2><textarea cols="40" rows="20" onclick="this.select();">'+JSON.stringify(JSON.parse(localStorage.getItem('PDP_Settings_'+world)))+'</textarea><br><br><input type="button" id="go_back" value="Ga terug">');
 808.  
 809. $('#go_back').on('click', function() {
 810. $('.IT_message').remove();
 811. $('#PDP_Settings').click();
 812. });
 813. });
 814. });
 815.  
 816. // IT //
 817. $incommings_tableTR.last().prev('tr').attr('IT-class','lastattack'); // marklastattack
 818. $incommings_tableTR.last().prev('tr:contains("Aanval")').attr('IT-classA','lastattackAanval'); // marklastattack Aanval
 819. $incommings_tableTR.last().prev('tr:contains("aanval")').attr('IT-classA','lastattackAanval'); // marklastattack aanval
 820.  
 821. $('.IT_button').on('click', function(){Pre_Tagging($(this).attr('id'));});
 822.  
 823. function Pre_Tagging(action) {
 824. if (action == 'IT_taggen' || action == 'IT_hmtaggen') {
 825. if($('input[name="filters[target_comment]"]').val() == 'Aanval' || $('input[name="filters[target_comment]"]').val() == 'aanval') {
 826. if (location.href.match(/screen=overview_villages/) && location.href.match(/mode=incomings/) && location.href.match(/subtype=attacks/) && location.href.match(/group=0/) && location.href.match(/page=-1/)) {
 827. if ($('#incomings_table').length > 0) {
 828. IT_FadeOutMessage("Je zit op de juiste pagina en de filter is juist ingesteld.<br>Het taggen kan beginnen !", 5000, false, false, false, 400);
 829. Tagging(action);
 830. } else {
 831. IT_FadeOutMessage("Er zijn geen incommings te vinden op deze pagina.", 2000, false, false, false, 400);
 832. }
 833. } else {
 834. IT_FadeOutMessage("Je zit niet op de juiste pagina.<br>Je wordt automatisch doorgestuurd.", 1500, false, false, false, 400);
 835. location.href = '/game.php?village='+game_data.village.id+'&subtype=attacks&mode=incomings&group=0&page=-1&screen=overview_villages'+h_mode;
 836. }
 837. } else {
 838. IT_FadeOutMessage("De filter is niet ingesteld op 'Aanval'.<br>De filter zal worden ingesteld op 'Aanval'.", 1500, false, false, false, 400);
 839. $('input[name="filters[target_comment]"]').val('Aanval');
 840. $('input[name="filters[target_name]"]').val('');
 841. $('input[name="filters[origin_name]"]').val('');
 842. $('input[name="filters[origin_player]"]').val('');
 843. $('#saveandreload').click();
 844. }
 845. } else if (action == 'IT_rename') {
 846. Tagging(action);
 847. }
 848. }
 849.  
 850. function Tagging(action) {
 851. if (action == 'IT_taggen') {
 852. var curTimestamp = new Date().getTime();
 853. var savedTimestamp = localStorage.getItem('IT_savedTimestamp_'+world+'_'+playerid);
 854. var calc = Math.ceil((curTimestamp - savedTimestamp)/60000);
 855. var mingeledengestuurd = prompt("Hoe veel minuten maximaal geleden zijn de aanvallen gestuurd ?", calc+2);
 856. if (mingeledengestuurd.match(/[A-z]/)) { alert('Opgave mag alleen nummers bevatten !'); }
 857.  
 858. for (var i=1;i<$incommings_tableTR.length-1;i++) {
 859. var newattack = $incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(0).find('a').eq(0).text();
 860. if (newattack.match(/Aanval/)) {
 861. var id = $incommings_tableTR.eq(i).find('.quickedit:first').attr('data-id');
 862. var player = $.trim($incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(3).text());
 863.  
 864. var targettd = $incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(1);
 865. var targeta = targettd.find('a').eq(0).text();
 866. var targetC = targeta.match(/\d{1,3}\|\d{1,3}/g).slice(-1)[0].toString();
 867.  
 868. var origintd = $incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(2);
 869. var origina = origintd.find('a').eq(0).text();
 870. var originC = origina.match(/\d{1,3}\|\d{1,3}/g).slice(-1)[0].toString();
 871.  
 872. var distance = getDis(targetC, originC);
 873.  
 874. var aankomstin = $incommings_tableTR.eq(i).find('td:contains(" om ")').next().text();
 875.  
 876. var possible = [];
 877. for (var j=0;j<units.length;j++) {
 878. var runtime = distance*unitspeed[j];
 879. var ondergrens = getMin(aankomstin);
 880. var bovengrens = parseInt(ondergrens)+parseInt(mingeledengestuurd);
 881. var edelmaxtime = parseInt(edelmax)*parseInt(unitspeed[unitspeed.length-1]);
 882. if (j != units.length-1) { if (runtime>ondergrens && runtime<bovengrens) {possible.push(units[j]);}}
 883. else { if (runtime>ondergrens && runtime<bovengrens && runtime<edelmaxtime) {possible.push(units[j]);}}
 884. }
 885.  
 886. if (possible.length == 1) {
 887. rename(id, 'other', player, possible[0], originC, distance);
 888. } else {
 889. rename(id, 'onlyTribeCheck', player);
 890. }
 891. }
 892.  
 893. if (i == $incommings_tableTR.length-2) {
 894. IT_FadeOutMessage("<b>Bevelen benoemen klaar !</b>", 5000, true, false, false, 400);
 895. }
 896. } // end for loop
 897. SaveTimestamp();
 898. } else if (action == 'IT_hmtaggen') {
 899. var ids = [];
 900. for (var i=1;i<$incommings_tableTR.length-1;i++) {
 901. var newattack = $incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(0).find('a').eq(0).text();
 902. if (newattack.match(/Aanval/)) {
 903. var attackid = $incommings_tableTR.eq(i).find('.quickedit:first').attr('data-id');
 904. ids.push(attackid);
 905. }
 906.  
 907. if (i == $incommings_tableTR.length-2) {
 908. IT_FadeOutMessage("<b>Bevelen benoemen klaar !</b>", 3000, false, false, false, 400);
 909. }
 910. }
 911. rename(ids, 'multiid');
 912. } else if (action == 'IT_rename') {
 913. var own_prompt = '<h2>Rename</h2><table class="vis" style="width:100%;border-collapse: separate;border-spacing: 2px;text-align:left;">';
 914. own_prompt += '<tr><td style="padding:3px;"><b>Vervang:</b></td><td style="padding:3px;"><input type="text" id="replace" value="Aanval" style="width:98%"></td></tr>';
 915. own_prompt += '<tr><td style="padding:3px;"><b>Voorvoegsel:</b></td><td style="padding:3px;"><input type="text" id="front" value="MARKEREN" style="width:98%"></td></tr>';
 916. own_prompt += '<tr><td style="padding:3px;"><b>Tag:</b></td><td style="padding:3px;"><input type="text" id="tag" value="Ram/Kata" style="width:98%"></td></tr>';
 917. own_prompt += '</table><br><input type="button" id="go" value="OK" style="float:left;"><input type="button" id="cancel" value="Annuleren" style="float:right;">';
 918. IT_FadeOutMessage(own_prompt, 5000, false, true, false, 400);
 919.  
 920. $('#cancel').on('click', function(){$('.IT_message').remove();});
 921. $('#go').on('click', function(){
 922. var replace = $('#replace').val(), front = $('#front').val(), tag= $('#tag').val();
 923. $('.IT_message').remove();
 924.  
 925. for (var i=1;i<$incommings_tableTR.length-1;i++) {
 926. var newattack = $incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(0).find('a').eq(0).text();
 927. if (newattack.match(replace)) {
 928. var id = $incommings_tableTR.eq(i).find('.quickedit:first').attr('data-id');
 929. var player = $.trim($incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(3).text());
 930.  
 931. var targettd = $incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(1);
 932. var targeta = targettd.find('a').eq(0).text();
 933. var targetC = targeta.match(/\d{1,3}\|\d{1,3}/g).slice(-1)[0].toString();
 934.  
 935. var origintd = $incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(2);
 936. var origina = origintd.find('a').eq(0).text();
 937. var originC = origina.match(/\d{1,3}\|\d{1,3}/g).slice(-1)[0].toString();
 938.  
 939. var distance = getDis(targetC, originC);
 940.  
 941. rename(id, 'rename', player, tag, originC, distance, front);
 942. }
 943.  
 944. if (i == $incommings_tableTR.length-2) {
 945. IT_FadeOutMessage("<b>Bevelen benoemen klaar !</b>", 3000, false, false, false, 400);
 946. }
 947. } // end for loop
 948. });
 949. }
 950. } // einde tagging
 951.  
 952.  
 953. // FEO //
 954. // Check database
 955. $('#FEO_database').on('click', function() {
 956. //info for ajax
 957. var total_build_time = PDP_Settings.clear_build_time*24*60*60*1000;
 958.  
 959. // ajax
 960. var url = 'https://swtools.programmingtuts.nl/PDP/GetInfo.php?info=allCoordsFull&game_data='+encodeURIComponent(JSON.stringify(game_data))+'&total_build_time='+total_build_time+'&servertime='+getServertimeTimestamp()+'&keycode='+keycode;
 961. //alert(url);
 962. $.ajax({
 963. url: url,
 964. dataType: 'jsonp',
 965. success: function (data) {
 966. if (typeof data.Coords != "undefined") {
 967. // get data
 968. var DB_Coords = data.Coords;
 969. var DB_Procent = data.Procent;
 970.  
 971. for (var i=1;i<$incommings_tableTR.length-1;i++) {
 972. // get id
 973. var id = $incommings_tableTR.eq(i).find('.quickedit:first').attr('data-id');
 974. // proces renaming
 975. var Herkomst_Td = $incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(2);
 976. var Herkomst_Coords = Herkomst_Td.text().match(/\d{1,3}\|\d{1,3}/g).slice(-1)[0];
 977. for (var j=0;j<DB_Coords.length;j++) {
 978. if (Herkomst_Coords == DB_Coords[j]) {
 979. // rename with info
 980. FEO_rename(id, '%', DB_Procent[j]);
 981. }
 982. }
 983.  
 984. if (i == $incommings_tableTR.length-2) {
 985. IT_FadeOutMessage("<b>Bevelen benoemen klaar !</b>", 3000, false, false, false, 400);
 986. }
 987. }
 988. }
 989. $footer_link.after('<span style="float:right;padding-right:20px;">FEO: '+data.msg+'</span>');
 990. },
 991. error: function (xhr, status, err) {
 992. $footer_link.after('<span style="float:right;padding-right:20px;">FEO: error</span>');
 993. }
 994. })
 995. });
 996.  
 997. // Check dubbel
 998. $('#FEO_dubbel').on('click', function() {
 999. // get attack villages
 1000. var att_villages = [];
 1001. for (var i=1;i<$incommings_tableTR.length-1;i++) {
 1002. var att_vil = $incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(2).text().match(/\d{1,3}\|\d{1,3}/g).slice(-1)[0].toString();
 1003. att_villages.push(att_vil);
 1004. }
 1005. // sort and count
 1006. var FEO = {coord: [],count: []}; var prev;
 1007. att_villages.sort();
 1008. for (var i = 0; i < att_villages.length; i++) {
 1009. if (att_villages[i] !== prev) {
 1010. FEO.coord.push(att_villages[i]);
 1011. FEO.count.push(1);
 1012. } else {
 1013. FEO.count[FEO.count.length-1]++;
 1014. }
 1015. prev = att_villages[i];
 1016. }
 1017.  
 1018. // only dubbel
 1019. var FEO2 = {coord: [],count: []};
 1020. for (var i=0;i<FEO.coord.length;i++) {
 1021. if(FEO.count[i] != 1) {
 1022. FEO2.coord.push(FEO.coord[i]);
 1023. FEO2.count.push(FEO.count[i]);
 1024. }
 1025. }
 1026.  
 1027. for (var i=1;i<$incommings_tableTR.length-1;i++) {
 1028. var id = $incommings_tableTR.eq(i).find('.quickedit:first').attr('data-id');
 1029. for (var j=0;j<FEO2.coord.length;j++) {
 1030. var Herkomst_Td = $incommings_tableTR.eq(i).find('td').eq(2);
 1031. var Herkomst_Coords = Herkomst_Td.text().match(/\d{1,3}\|\d{1,3}/g).slice(-1)[0];
 1032. if (Herkomst_Coords == FEO2.coord[j]) {
 1033. // rename with info
 1034. FEO_rename(id, 'x', FEO2.count[j]);
 1035. }
 1036. }
 1037.  
 1038. if (i == $incommings_tableTR.length-2) {
 1039. IT_FadeOutMessage("<b>Bevelen benoemen klaar !</b>", 3000, false, false, false, 400);
 1040. }
 1041. }
 1042. $footer_link.after('<span style="float:right;padding-right:20px;">FEO: dubbele controleren</span>');
 1043. });
 1044.  
 1045. // request
 1046. $('#FEO_request').on('click', function(){
 1047. // ajax
 1048. var url = 'https://swtools.programmingtuts.nl/PDP/GetInfo.php?info=Players&game_data='+encodeURIComponent(JSON.stringify(game_data))+'&keycode='+keycode;
 1049. //alert(url);
 1050. $.ajax({
 1051. url: url,
 1052. dataType: 'jsonp',
 1053. success: function (data) {
 1054. if (typeof data.Players != "undefined") {
 1055. // get data
 1056. var DB_Players = data.Players;
 1057. var DB_Num = data.Num;
 1058.  
 1059. // prepare data
 1060. DB_Players.sort();
 1061. for(var i=1;i<DB_Players.length;){
 1062. if(DB_Players[i-1] == DB_Players[i]){
 1063. DB_Players.splice(i, 1);
 1064. } else {
 1065. i++;
 1066. }
 1067. }
 1068.  
 1069. // output data
 1070. var request_prompt = '<h2>FEO: Ophalen Coords</h2>Totaal in database: '+DB_Num+'<br><br>';
 1071. request_prompt += 'Door hieronder een speler te kiezen en op ophalen te klikken kan je een lijst met coords ophalen van alle off dorpen van deze speler in de database.<br><br>';
 1072. request_prompt += '<b>Kies speler: </b><select id="FEO_requestCoords">';
 1073. for (var i=0;i<DB_Players.length;i++) request_prompt += '<option value="'+DB_Players[i]+'">'+DB_Players[i]+'</option>';
 1074. request_prompt += '</select>';
 1075. request_prompt += '<br><br><input type="button" id="FEO_get" value="Ophalen" style="float:left;"><input type="button" id="FEO_close" value="Annuleren" style="float:right;">';
 1076. IT_FadeOutMessage(request_prompt, 0, false, true, false, 400);
 1077.  
 1078. // click functions
 1079. $('#FEO_close').on('click', function(){$('.IT_message').remove();});
 1080. $('#FEO_get').on('click', function(){
 1081. // ajax
 1082. var name = $('#FEO_requestCoords').val();
 1083. var url = 'https://swtools.programmingtuts.nl/PDP/GetInfo.php?info=PlayerCoords&game_data='+encodeURIComponent(JSON.stringify(game_data))+'&name='+name+'&keycode='+keycode;
 1084. //alert(url);
 1085. $.ajax({
 1086. url: url,
 1087. dataType: 'jsonp',
 1088. success: function (data) {
 1089. // get data
 1090. var DB_Coords = data.Coords;
 1091. var DB_Num_Player = data.Num_Player;
 1092.  
 1093. // output data
 1094. var add = '<br><br><b>'+name+':</b> '+DB_Num_Player+' dorpen<br><textarea id="FEO_requestCoords_output" onclick="this.select();" rows="25">';
 1095. for (var i=0;i<DB_Coords.length;i++) if(i==DB_Coords.length-1) {add += DB_Coords[i]} else{ add += DB_Coords[i]+'\n'};
 1096. add += '</textarea>';
 1097. $('#FEO_requestCoords').after(add);
 1098.  
 1099. $footer_link.after('<span style="float:right;padding-right:20px;">FEO: '+data.msg+'</span>');
 1100. },
 1101. error: function (xhr, status, err) {
 1102. $footer_link.after('<span style="float:right;padding-right:20px;">FEO: error</span>');
 1103. }
 1104. })
 1105. });
 1106. }
 1107. $footer_link.after('<span style="float:right;padding-right:20px;">FEO: '+data.msg+'</span>');
 1108. },
 1109. error: function (xhr, status, err) {
 1110. $footer_link.after('<span style="float:right;padding-right:20px;">FEO: error</span>');
 1111. }
 1112. })
 1113. });
 1114.  
 1115. var WS_UP = WS.unit_pop; // fix for getting access to WS - ontherwise cannot convert error
 1116. $('#PDP_select_all').on('click', function(){$('.selectAll').click();});
 1117. $('.PDP_Export').on('click', function() {
 1118. $('.IT_message').remove();
 1119. IT_FadeOutMessage('<span id="PDP_content"><h3>Export instellingen</h3><img src="https://swtools.programmingtuts.nl/PDP/images/load-icon.GIF" height="50"></span>', 0, false, true, true, 700);
 1120.  
 1121. var info = {coords: [], ids: [], atts: [], timestamps: []};
 1122. $('#incomings_table').find('tr').not(':contains("Bevel")').not(':contains("selecteren")').each(function() {
 1123. if ($(this).find('input[type="checkbox"]').prop('checked') && $(this).find('img[src*="attack.png"]').length != 0) {
 1124. var $a = $(this).find('a[href$="&screen=overview"]');
 1125. var target = $a.text().match(/\d{1,3}\|\d{1,3}/g).slice(-1)[0]; // returns array, no idea why
 1126. var targetID = $a.attr('href').match(/\d+/);
 1127. var arrival = $(this).find('td:contains(" uur")').text(); // makeTimestamp(
 1128.  
 1129. var index = info.coords.indexOf(target);
 1130. if (index == -1) {
 1131. info.coords.push(target);
 1132. info.ids.push(targetID);
 1133. info.atts.push(1);
 1134. info.timestamps.push(arrival);
 1135. } else {
 1136. info.atts[index]++;
 1137. }
 1138. }
 1139. });
 1140.  
 1141.  
 1142. var control = '<span id="export_control_span"><h3>Export instellingen</h3><table id="export_control" class="vis" style="margin:auto;"><thead>';
 1143. control += '<tr><th></th><th colspan="3">Dorpsinfo</th><th colspan="2">Aanvallen</th><th colspan="2">Verdediging</th><th></th><th></th></tr>';
 1144. control += '<tr><th>Nr.</th><th>Dorp <img id="openVillages" src="/graphic/arrow_down_padd.png" style="cursor:pointer;" title="Open alle dorpslinks"></th><th>Muur</th><th><img src="http://dsnl.innogamescdn.com/8.28/22567/graphic/buildings/church.png" alt="Gelovig" title="Gelovig"></th><th>Geselecteerd</th><th>totaal</th><th>in dorp</th><th>binnenkomend</th><th>Aanvragen</th><th></th></thead><tbody>';
 1145. var totalSelectedAtts = 0, totalAtts = 0, totalInVillage = 0, totalIncDeffs =0, totalDeffs = 0;
 1146. if (info.coords.length == 0) {
 1147. control += '<tr class="PDP_row" style="height:40px;"><td colspan="10">Geen geselecteerde aanvallen gevonden</td></tr>';
 1148. } else {
 1149. for (var key in info.coords) {
 1150. getInfoFromVillage(info.ids[key], WS_UP, function(VillageInfo) {
 1151. // create rows
 1152. var need = (info.atts[key] < PDP_Settings.deffs_needed.length) ? ((Math.ceil(PDP_Settings.deffs_needed[info.atts[key]]-VillageInfo[2]) < 0) ? 0 : Math.ceil(PDP_Settings.deffs_needed[info.atts[key]]-VillageInfo[2])) : 'x';
 1153. var drag = '<div style="width: 11px; height:11px; background-image: url(http://dsnl.innogamescdn.com/8.24/21113/graphic/sorthandle.png?8838f); cursor:pointer" class="PDP_handle" title="Hier kun je de ordening van de lijst wijzigen door ze aan te klikken met de muis en dan te slepen."></div>';
 1154. control += '<tr class="PDP_row"><td>'+(parseInt(key)+1)+'</td><td><a href="/game.php?village='+info.ids[key]+'&screen=overview&PDPnr='+(parseInt(key)+1)+'" target="_blank" class="PDP_overviewLink" data-attid="'+info.timestamps[key]+'">'+info.coords[key]+'</a></td><td>'+VillageInfo[1]+'</td><td>';
 1155. if (VillageInfo[4]) {
 1156. if (VillageInfo[5]) {
 1157. control += '<span style="color:green;">&#10004;</span>';
 1158. } else {
 1159. control += '<span style="color:red;">&#10008;</span>';
 1160. }
 1161. } else {
 1162. control += 'nvt';
 1163. }
 1164. control += '</td><td>'+info.atts[key]+'</td><td>'+VillageInfo[0]+'</td><td>'+VillageInfo[2]+'</td><td>'+VillageInfo[3]+'</td><td><input type="text" class="deffs_input" size="4" value="'+need+'" onclick="this.select();" style="margin-left:5px;margin-right:5px;text-align:center;"></td><td>'+drag+'</td></tr>';
 1165.  
 1166. // counters
 1167. totalSelectedAtts = totalSelectedAtts + info.atts[key];
 1168. totalAtts = totalAtts + VillageInfo[0];
 1169. totalInVillage = totalInVillage + VillageInfo[2];
 1170. totalIncDeffs = totalIncDeffs + VillageInfo[3];
 1171. if (need != 'x') {totalDeffs = totalDeffs + need}
 1172. });
 1173. }
 1174. }
 1175. control += '</tbody><tr><th colspan="4">'+info.coords.length+' dorpen</th><th>'+totalSelectedAtts+'</th><th>'+totalAtts+'</th><th>'+Math.round(totalInVillage*100)/100+'</th><th>'+totalIncDeffs+'</th><th id="totalDeffs">'+totalDeffs+'</th><th></th></tr>';
 1176. control += '</table><br><input type="button" id="PDP_export2" class="btn" value="Exporteren"></span>';
 1177. $('#PDP_content').html(control);
 1178. $('#export_control').find('th,td').attr('style', 'text-align:center;padding-left:5px;padding-right:5px;'); // CSS
 1179.  
 1180. // dragging
 1181. // Return a helper with preserved width of cells
 1182. var fixHelper = function(e, ui) {
 1183. ui.children().each(function() {
 1184. $(this).width($(this).width());
 1185. });
 1186. return ui;
 1187. };
 1188.  
 1189. $('#export_control tbody').sortable({
 1190. handle: '.PDP_handle',
 1191. axis: 'y',
 1192. helper: fixHelper
 1193. })
 1194.  
 1195. $('#openVillages').on('click', function() {
 1196. $('.PDP_overviewLink').each(function() {
 1197. window.open($(this).attr('href'), '_blank');
 1198. });
 1199. });
 1200.  
 1201. $('.deffs_input').on('keyup', function() {
 1202. var counter = 0;
 1203. $('.deffs_input').each(function() {
 1204. counter = counter + parseInt($(this).val());
 1205. });
 1206.  
 1207. $('#totalDeffs').text(counter);
 1208. });
 1209.  
 1210. $('#PDP_export2').on('click', function() {
 1211. var data = {coords: [], deffs: [], timestamps: []};
 1212. var totalDeffs2 = 0;
 1213. $('.PDP_row').each(function() {
 1214. data.coords.push($(this).find('.PDP_overviewLink').text());
 1215. data.deffs.push($(this).find('.deffs_input').val());
 1216. data.timestamps.push($(this).find('.PDP_overviewLink').attr('data-attid'));
 1217. totalDeffs2 = totalDeffs2 + parseInt($(this).find('.deffs_input').val());
 1218. });
 1219.  
 1220. var total_table = '<table id="export" class="vis" style="margin:auto;"><th colspan="2">Totalen</th><tr><td>Aantal dorpen:</td><td>'+info.coords.length+'</td></tr>';
 1221. total_table += '<tr><td>Geselecteerde aanvallen:</td><td>'+totalSelectedAtts+'</td></tr><tr><td>Alle aanvallen:</td><td>'+totalAtts+'</td></tr>';
 1222. total_table += '<tr><td>Def dorpen in het dorp:</td><td>'+Math.round(totalInVillage*100)/100+'</td></tr><tr><td>Binnenkomden def dorpen</td><td>'+totalIncDeffs+'</td></tr><tr><td>Benodigd aantal def dorpen:</td><td>'+totalDeffs2+'</td></tr></table>';
 1223.  
 1224. var EOS = '', E1C = '', count = 1;
 1225. for (var key in data.coords) {
 1226. if (data.deffs[key] != 0) {
 1227. EOS += '#'+count+' '+data.coords[key]+' [b]-> '+data.deffs[key]+' def dorp(en) nodig[/b] -> '+makeTime(false, data.timestamps[key])+'\n';
 1228. E1C += data.coords[key]+' '+data.deffs[key]+' '+makeTime(true, data.timestamps[key])+'\n';
 1229. count++;
 1230. }
 1231. }
 1232.  
 1233. $('#PDP_content').find('span#export_control_span').attr('style', 'display: none;');
 1234. $('#PDP_content').append('<span id="export_span"><h3>Export info</h3>'+total_table+'<br><input type="button" class="go_back btn" value="Terug"><br><br><h4>Export OS aanvraag</h4><textarea cols="70" rows="15" onclick="this.select();">'+EOS+'</textarea><br><br><h4>Export voor <a href="http://tuam.nl/scripts/1Command.php">1Command</a></h4><textarea cols="70" rows="15" onclick="this.select();">'+E1C+'</textarea></span>');
 1235. $('#export').find('th').attr('style', 'text-align:center;padding-left:5px;padding-right:5px;'); // CSS
 1236. $('#export').find('td').attr('style', 'text-align:left;padding-left:5px;padding-right:5px;'); // CSS
 1237.  
 1238. $('.go_back').on('click', function() {
 1239. $('#PDP_content').find('span#export_span').remove();
 1240. $('#PDP_content').find('span#export_control_span').removeAttr('style');
 1241. });
 1242. });
 1243. });
 1244. }
 1245.  
 1246. // Info command page //
 1247. if (game_data.screen == 'info_command' && !location.href.match(/type=own/)) {
 1248. //styling
 1249. $('#content_value table:first').attr('style', 'width:600px;');
 1250.  
 1251. // nodige info
 1252. var player = $('td:contains("Speler:")').next('td').find('a').eq(0).text();
 1253. var originC = $('td:contains("Dorp:")').next('td').find('span').eq(0).find('a').eq(0).text().match(/\d{1,3}\|\d{1,3}/g).slice(-1)[0].toString();
 1254. var targetC = $('td:contains("Dorp:"):last').next('td').find('span').eq(0).find('a').eq(0).text().match(/\d{1,3}\|\d{1,3}/g).slice(-1)[0].toString();
 1255. var distance = getDis(targetC, originC);
 1256.  
 1257. if (player != game_data.player.name) {
 1258. // afstand tonen
 1259. $('td:contains("Dorp:"):last').parent().after('<tr><td colspan="2">Loopafstand:</td><td>'+(Math.round(distance*100)/100)+' velden</td></tr>');
 1260.  
 1261. var aankomstin = $('td:contains("Aankomst in:")').next('td').text();
 1262. var possible = {tag: [], runtime:[]};
 1263. for (var i=0;i<units.length;i++) {
 1264. var runtime = distance * unitspeed[i];
 1265. var ondergrens = getMin(aankomstin);
 1266. var edelmaxtime = parseInt(edelmax)*parseInt(unitspeed[6]);
 1267. if (i != 6) { if (runtime > ondergrens) {possible.tag.push(units[i]);possible.runtime.push(runtime);}}
 1268. else { if (runtime > ondergrens && runtime<edelmaxtime) {possible.tag.push(units[i]);possible.runtime.push(runtime);}}
 1269. }
 1270.  
 1271. var tagtable = '<table id="IT_tagtable" class="vis" style="margin-top: 10px;width:600px;"><tr><th>Eenheid</th><th>Looptijd</th><th>Verschil</th><th>Benoemen</th></tr>';
 1272. for (var i=0;i<possible.tag.length;i++) {
 1273. var tag = 'MARKEREN '+possible.tag[i]+' ('+originC+') '+player+' F'+Math.round(distance);
 1274. var verschil = (possible.runtime[i])-(getMin(aankomstin));
 1275. tagtable += '<tr>';
 1276. tagtable += '<td>'+possible.tag[i]+'</td>';
 1277. tagtable += '<td>'+formatDuration(possible.runtime[i])+'</td>';
 1278. tagtable += '<td>'+formatDuration(verschil)+'</td>';
 1279. tagtable += '<td><input type="text" value="'+tag+'" style="width: 300px;"/><input type="button" class="okbutton" title="'+possible.tag[i]+'" value="OK"/></td></tr>';
 1280. }
 1281. tagtable += '</table>';
 1282. $('table.vis:contains("Herkomst")').after(tagtable);
 1283.  
 1284. $('input.okbutton').on('click', function(){
 1285. var id = location.href.match(/id=\d+/).toString().match(/\d+/);
 1286. var val = $(this).prev('input').val();
 1287. sendAjax(id, val);
 1288. $(':focus').blur(); // else opera shortcuts wont work
 1289. });
 1290.  
 1291. // next untagged incomming
 1292. var $rename_icon = $('.rename-icon');
 1293. var nextid = $.trim($('span.quickedit:first').find('span.quickedit-label').text()).split('IT_')[1];
 1294. if (nextid) {
 1295. if (nextid == '0') {
 1296. var nextattack_url = 'https://'+game_data.world+'.tribalwars.nl/game.php?village='+game_data.village.id+'&mode=incomings&subtype=attacks&group=0&page=-1&screen=overview_villages'+h_mode;
 1297. $rename_icon.after('<span style="float:right;"><a id="goto"href="'+nextattack_url+'">Naar overzicht</a></span>');
 1298. } else {
 1299. var nextattack_url = 'https://'+game_data.world+'.tribalwars.nl/game.php?village='+game_data.village.id+'&id='+nextid+'&type=other&screen=info_command'+h_mode;
 1300. $rename_icon.after('<span style="float:right;"><a id="goto" href="'+nextattack_url+'">Volgend bevel</a></span>');
 1301. }
 1302. $('input.okbutton').on('click', function(){location.href = nextattack_url;});
 1303. }
 1304. }
 1305. }
 1306.  
 1307. // Map page //
 1308. if (game_data.screen == 'map') {
 1309. $('a:contains("Wereldkaart tonen")').after('<br><a href="#" id="FEO_ShowOnMap">&raquo; FEO off dorpen tonen</a>');
 1310. var FEO_click = 0;
 1311. $('#FEO_ShowOnMap').on('click', function(){
 1312. if (FEO_click%2 == 0){
 1313. FEO_ShowOnMap();
 1314. FEO_click++;
 1315. } else {
 1316. FEO_DontShowOnMap();
 1317. FEO_click++;
 1318. }
 1319. });
 1320.  
 1321. function FEO_DontShowOnMap() {
 1322. var FEO_Map = TWMap;
 1323. FEO_Map.mapHandler.spawnSector = FEO_Map.mapHandler.FEOspawnSector;
 1324. spawnSectorReplacer = FEO_Map.mapHandler.spawnSector;
 1325. FEO_Map.reload();
 1326. }
 1327.  
 1328. function FEO_ShowOnMap() {
 1329. // Getting off coords
 1330. var total_build_time = PDP_Settings.clear_build_time*24*60*60*1000;
 1331. var url = 'https://swtools.programmingtuts.nl/PDP/GetInfo.php?info=allCoordsFull&game_data='+encodeURIComponent(JSON.stringify(game_data))+'&total_build_time='+total_build_time+'&servertime='+getServertimeTimestamp()+'&keycode='+keycode;
 1332. $.ajax({
 1333. url: url,
 1334. dataType: 'jsonp',
 1335. success: function (data) {
 1336. if (typeof data.Coords != "undefined") {
 1337. var DB_Coords = data.Coords;
 1338. var DB_Procent = data.Procent;
 1339. if (DB_Coords.length > 0) {
 1340. var FEO_Map = TWMap;
 1341. function spawnSectorReplacer(data, sector) {
 1342. FEO_Map.mapHandler.FEOspawnSector(data, sector);
 1343. var beginX = sector.x - data.x;
 1344. var endX = beginX + FEO_Map.mapSubSectorSize;
 1345. var beginY = sector.y - data.y;
 1346. var endY = beginY + FEO_Map.mapSubSectorSize;
 1347. for (var x in data.tiles) {
 1348. var x = parseInt(x, 10);
 1349. if (x < beginX || x >= endX) {
 1350. continue;
 1351. }
 1352. for (var y in data.tiles[x]) {
 1353. var y = parseInt(y, 10);
 1354. if (y < beginY || y >= endY) {
 1355. continue;
 1356. }
 1357. var xCoord = data.x + x;
 1358. var yCoord = data.y + y;
 1359. var v = FEO_Map.villages[(xCoord) * 1000 + yCoord];
 1360. if (v) {
 1361. for(var i=0;i<DB_Coords.length;i++) {
 1362. if (DB_Coords[i] == (xCoord + "|" + yCoord)) {
 1363. var img = document.createElement('div');
 1364. img.style.position = 'absolute';
 1365. img.style.zIndex = '50';
 1366. img.style.width = (FEO_Map.map.scale[0]-1).toString() + 'px';
 1367. img.style.height = (FEO_Map.map.scale[1]-1).toString() + 'px';
 1368. img.style.backgroundPosition = 'center bottom';
 1369. img.id = 'FEO_img_' + ((xCoord)*1000+yCoord).toString();
 1370. img.innerHTML = '<span style="color:white;background-color:black;position:absolute;bottom:0;left:12px;font-size:10px;">'+DB_Procent[i]+'%</span>';
 1371. sector.appendElement(img, x - beginX, y - beginY);
 1372. }
 1373. }
 1374. }
 1375. }
 1376. }
 1377. }
 1378. FEO_Map.mapHandler.FEOspawnSector = FEO_Map.mapHandler.spawnSector;
 1379. FEO_Map.mapHandler.spawnSector = spawnSectorReplacer;
 1380. FEO_Map.reload();
 1381. }
 1382. }
 1383. $footer_link.after('<span style="float:right;padding-right:20px;">FEO: '+data.msg+'</span>');
 1384. },
 1385. error: function (xhr, status, err) {
 1386. $footer_link.after('<span style="float:right;padding-right:20px;">FEO: error</span>');
 1387. }
 1388. })
 1389. }
 1390. }
 1391.  
 1392. // Villageinfo page //
 1393. if (game_data.screen == 'info_village') {
 1394. //info for ajax
 1395. var total_build_time = PDP_Settings.clear_build_time*24*60*60*1000;
 1396. var Coords = $('table.vis:contains("rdinaten")').find('td:contains("rdinaten")').next('td').text();
 1397.  
 1398. // ajax
 1399. var url = 'https://swtools.programmingtuts.nl/PDP/GetInfo.php?info=oneCoord&game_data='+encodeURIComponent(JSON.stringify(game_data))+'&total_build_time='+total_build_time+'&servertime='+getServertimeTimestamp()+'&Coords='+Coords+'&keycode='+keycode;
 1400. $.ajax({
 1401. url: url,
 1402. dataType: 'jsonp',
 1403. success: function (data) {
 1404. if (typeof data.DB_Troops != "undefined") {
 1405. // Troops table
 1406. var Troops = '<table>';
 1407. var Troops_Lost = '<table>';
 1408. var Troops_Left = '<table>';
 1409. var DB_Troops = data.DB_Troops.split(',');
 1410. var DB_Troops_Left = data.DB_Troops_Left.split(',');
 1411. for (var i=0;i<DB_Troops.length;i++) {
 1412. if (DB_Troops[i] != 0) {
 1413. Troops += ' <td style="width:34px;text-align:center;">'+DB_Troops[i]+'</td>';
 1414. } else {
 1415. Troops += ' <td style="width:34px;text-align:center;color:#B19661;">'+DB_Troops[i]+'</td>';
 1416. }
 1417.  
 1418. if (parseInt(DB_Troops[i]-DB_Troops_Left[i]) != 0) {
 1419. Troops_Lost += ' <td style="width:34px;text-align:center;">'+parseInt(DB_Troops[i]-DB_Troops_Left[i])+'</td>';
 1420. } else {
 1421. Troops_Lost += ' <td style="width:34px;text-align:center;color:#B19661;">'+parseInt(DB_Troops[i]-DB_Troops_Left[i])+'</td>';
 1422. }
 1423.  
 1424. if (DB_Troops_Left[i] != 0) {
 1425. Troops_Left += ' <td style="width:34px;text-align:center;">'+DB_Troops_Left[i]+'</td>';
 1426. } else {
 1427. Troops_Left += ' <td style="width:34px;text-align:center;color:#B19661;">'+DB_Troops_Left[i]+'</td>';
 1428. }
 1429. }
 1430. Troops += '</table>';
 1431. Troops_Lost += '</table>';
 1432. Troops_Left += '</table>';
 1433.  
 1434. var curTime = getServertimeTimestamp();
 1435. var Time_dif = parseInt((curTime-data.DB_Time)/1000/60/60/24); // in dagen
 1436.  
 1437. // building table
 1438. var imgs = 'spear sword axe archer spy light marcher heavy ram catapult knight snob'.split(' ');
 1439. var table = '<table id="FEO_table" class="vis" style="margin-top:15px;"><tr><th colspan="2">Find Enemy Offence [FEO]</th></tr>';
 1440. table += '<tr><td>Laatste aanval:</td><td>'+formatTimeFromTimestamp(data.DB_Time)+' ('+Time_dif+' dagen geleden)</td></tr>';
 1441. table += '<tr><td></td><td><table>';
 1442. for (var a in imgs) table += '<td style="width:34px;"><img id="'+imgs[a]+'" src="http://cdn.tribalwars.net/graphic/unit/unit_'+imgs[a]+'.png" style="display: block;margin-left: auto;margin-right: auto;"></td>';
 1443. table += '</table></td></tr>';
 1444. table += '<tr><td>Troepen aantal:</td><td>'+Troops+'</td></tr>';
 1445. table += '<tr><td>Troepen verloren:</td><td>'+Troops_Lost+'</td></tr>';
 1446. table += '<tr><td>Troepen over:</td><td>'+Troops_Left+'</td></tr>';
 1447. table += '<tr><td>Procent vol:</td><td>'+data.Procent_Start+'% + '+data.Procent_Add+'% = <b>'+data.Procent_End+'%</b></td></tr>';
 1448. table += '<tr><td>Delete info:</td><td><a href="#" id="FEO_delete" title="Verwijder aanvalsdorp uit database"><span style="color:red;font-size:16px;">&#10007;</span> info verwijderen</a></td></tr>';
 1449. $('table.vis:contains("Notities:")').after(table);
 1450.  
 1451. $('#FEO_delete').on('click', function() {
 1452. var Coords = $('table.vis:contains("rdinaten") td:contains("rdinaten")').next('td').text();
 1453. DeleteInfo(Coords);
 1454. });
 1455. }
 1456. $footer_link.after('<span style="float:right;padding-right:20px;">FEO: '+data.msg+'</span>');
 1457. },
 1458. error: function (xhr, status, err) {
 1459. $footer_link.after('<span style="float:right;padding-right:20px;">FEO: error</span>');
 1460. }
 1461. })
 1462. }
 1463.  
 1464. // Report page //
 1465. if (game_data.screen == 'report') {
 1466. if (!location.href.match(/view=/) && game_data.mode == 'defense') {
 1467. // load next page
 1468. $('.paged-nav-item').last().after('<a id="LoadNextPage" href="#" FEO_remove="remove">[FEO: Volgende pagina laden]</a>');
 1469. var x = $('input[name="page_size"]').val();
 1470. var count = x;
 1471. if (location.href.match(/from=/)) {
 1472. var current = location.href.match(/from=\d+/).toString().match(/\d+/);
 1473. } else {
 1474. var current = 0;
 1475. }
 1476.  
 1477. $('#LoadNextPage').on('click', function(){
 1478. var next = parseInt(current) + parseInt(x);
 1479. var nextPage = game_data.link_base_pure + 'report&mode=defense&from=' + next;
 1480. $.ajax({
 1481. url: nextPage,
 1482. async: false,
 1483. success: function (result) {
 1484. // add rows
 1485. var rows = $(result).find('#report_list').find('tr').not(':contains("Onderwerp")').not(':contains("alles selecteren")');
 1486. $('#report_list').find('tr').not(':contains("alles selecteren")').last().after(rows);
 1487.  
 1488. // current
 1489. current = parseInt(current) + parseInt(x);
 1490.  
 1491. // change to strong
 1492. $('a.paged-nav-item[href*="&from='+ next + '&"]').replaceWith('<strong>'+$('a.paged-nav-item[href*="from='+ next + '"]').html()+'</strong>');
 1493.  
 1494. // show amount
 1495. count = parseInt(count) + parseInt(x);
 1496. $('.amountReports').html(count);
 1497.  
 1498. // reload FEO
 1499. addFEOtoRow();
 1500. },
 1501. error: function() {
 1502. alert('De volgende pagina kon niet worden geladen');
 1503. }
 1504. })
 1505. });
 1506.  
 1507. // add link
 1508. $('a:contains("» Filter")').after('<span FEO_remove="remove" style="float:right;"><b>Pagina bevat <span class="amountReports">'+ count +'</span> berichten |</b> <a href="#" class="read_reports">&laquo; FEO berichten inlezen &raquo;</a></span>');
 1509.  
 1510. // expand table
 1511. // add th
 1512. $('#report_list').find('tr').not(':contains("Filter")').find('th:contains("Ontvangen")').after('<th FEO_remove="remove" style="font-size:10px;">FEO</th>');
 1513.  
 1514. addFEOtoRow();
 1515.  
 1516. $('.read_reports').on('click', function() {
 1517. IT_FadeOutMessage("<b>Berichten inlezen gestart !</b><br>Dit kan even duren...", 5000, true, false, false, 400);
 1518. $('#report_list').find('tr[FEO_class="not_done"]').each(function(index) {
 1519. $this = $(this);
 1520. var raps_id = $this.find('span.quickedit').eq(0).attr('data-id');
 1521.  
 1522. $.ajax({
 1523. url: game_data.link_base_pure + 'report&mode=defense&view=' + raps_id,
 1524. type: 'html',
 1525. async: false,
 1526. success: function(html){
 1527. // generating result
 1528. var player_td = $(html).find('#attack_info_att').find('tr').eq(0).find('th').eq(1);
 1529. var Attacker = $.trim(player_td.find('a').eq(0).text());
 1530. var Tribe = player_td.find('a').attr('title');
 1531. if ($(html).find('#content_value').text().match(/heeft gewonnen/) && Attacker != game_data.player.name && Tribe != tribeinfo.tribename) {
 1532. var unit_bev = [1,1,1,1,2,4,5,6,5,8,10,100];
 1533. var att_pop_count = 0;
 1534. var att_troops = $(html).find('#attack_info_att_units tr:eq(1)').find('td.unit-item');
 1535. for (var i=0;i<att_troops.length;i++) {
 1536. att_pop_count = att_pop_count+(parseInt(att_troops.eq(i).text())*unit_bev[i]);
 1537. }
 1538.  
 1539. if (att_pop_count > PDP_Settings.fake_pop) {
 1540. SendInfo(true, html, $this);
 1541. } else {
 1542. changeDone($this);
 1543. }
 1544. } else {
 1545. changeDone($this);
 1546. }
 1547. }
 1548. });
 1549. });
 1550. });
 1551.  
 1552. } else if (location.href.match(/view=/)) {
 1553. // create result
 1554. $('h2:contains("Berichten")').append('<span id="FEO_result" style="padding-left:60px;font-size:7pt;font-weight:normal;">FEO: <span id="FEO_past_result"></span> [<a href="#" id="FEO_delete"><span title="Verwijder aanvalsdorp uit database" style="color:red;font-size:12px;">&#10007;</span></a>]</span>');
 1555. var $FEO_past_result = $('#FEO_past_result');
 1556.  
 1557. // generating result
 1558. var player_td = $('#attack_info_att').find('tr').eq(0).find('th').eq(1);
 1559. var Attacker = $.trim(player_td.find('a').eq(0).text());
 1560. var Tribe = player_td.find('a').attr('title');
 1561. if ($('#content_value').text().match(/heeft gewonnen/) && Attacker != game_data.player.name && Tribe != tribeinfo.tribename) {
 1562. var unit_bev = [1,1,1,1,2,4,5,6,5,8,10,100];
 1563. var att_pop_count = 0;
 1564. var att_troops = $('#attack_info_att_units tr:eq(1)').find('td.unit-item');
 1565. for (var i=0;i<att_troops.length;i++) {
 1566. att_pop_count = att_pop_count+(parseInt(att_troops.eq(i).text())*unit_bev[i]);
 1567. }
 1568.  
 1569. if (att_pop_count > PDP_Settings.fake_pop) {
 1570. SendInfo(false);
 1571. } else {
 1572. $FEO_past_result.append('geen clear, niet opgeslagen');
 1573. }
 1574. } else {
 1575. $FEO_past_result.append('eigen/stam/geen aanval');
 1576. }
 1577.  
 1578. $('#FEO_delete').on('click', function() {
 1579. var Coords = $('.village_anchor').eq(0).find('a').eq(0).text().match(/\d{1,3}\|\d{1,3}/g).slice(-1)[0];
 1580. DeleteInfo(Coords);
 1581. });
 1582. }
 1583. }
 1584.  
 1585. // Village Overview page //
 1586. if (game_data.screen == 'overview') {
 1587. if (location.href.match('PDPnr=')) {
 1588. var nr = location.href.split('PDPnr=')[1];
 1589. document.title = 'PDP: ' + nr;
 1590. }
 1591.  
 1592. }
 1593. }
 1594.  
 1595. // Inject script in the page
 1596. (function () {
 1597. var script = document.createElement("script");
 1598. script.textContent = "(" + PDPScriptCode + ")()";
 1599. document.body.appendChild(script);
 1600. })();// ==UserScript==
 1601. // @name New Userscript
 1602. // @namespace http://tampermonkey.net/
 1603. // @version 0.1
 1604. // @description try to take over the world!
 1605. // @author You
 1606. // @match http://pastebin.com/fVAdwMTs
 1607. // @grant none
 1608. // ==/UserScript==
 1609.  
 1610. (function() {
 1611. 'use strict';
 1612.  
 1613. // Your code here...
 1614. })();
RAW Paste Data