SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 19th, 2019 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. kxxdxkOOOOOOOOOO000000000000000OOkkxkkOO00KKK0000000000O0OOkkOOOO00OOOOOOOO000KKKKKKK0KKXKXXXXXXXXXKK0000K00000000000000KKKKKKKKKXNNNNNNXNXXXXXXK000000KKXKKKKK0000000000000000000OOOOOOOOO0000KKKKKXXXXXNNNXXXXKKKKK0000KK00KKKK000KKKKKKKKK0000000KKKK0OkxdddxxxxxkxdxkkkkkkkkkkkkkkkkOkOOkkkO000KKKKKKKKK
 2. xdddxOOOOOOOOOOOOOOO00KKKK0000OkxxxxkkO00000000OkkkOO0OO0OkOOOOOOOO00OOOO0000000KKKKK0KXXXXXXKKXKKKK0000KKKKKKKKKKKKKKKKKKK0KKXXXXNNNNNXXXXXXKKK00000OO00000OOOOOOOOOOOOOO00O00000OOOOO0000000000KKKXXXXXXNNNNXXXXXXKKK00KKKKKK00000KKK0000000OOOOOO000OOkxddddxxkkkxxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO00OO00KXKKKXXKK
 3. xxxkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00OOkkxxkkOOOOO0KKXKK0OkO0000OOOkOOOOO00000000000000000K00K0KKKXXXKKKKK0000KKKKKKKKKKXXKK0KKKKKKKKKXXNNXXXNNXNXXXXKKKK00KKKK0OO00000000000000O000000000KKK0000KKKKKKKK00KKKKXXXKKKXNXXNNXNXXKK0KKKKKKK00000000000000OOOOOOO00OOOOkxdoddxxxxxxxxkkkkkkkkOO00OO000OOkO00KKKKXXXKKKKKK
 4. xkOK000000000000000OkkxxxkkkkkkkOOOOkkkOOO0K0OOO0KKK0000K0KKK0KK000K00KKK0KK000KK00000KKKKKKKKKK00KKXXXXKKKKKKKKK00KKKKKKKKXXNNNNXXXXXXXXXXKKKKKKKOloOK0000000000000K00000KK0KXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0KXXXXXXNNXKKKKKKKKK00OOOOOOOOOOOOOOOOOOO000O00OkxxxxxxxxxkkkOOOOOOOO0000000OOOOOOO0KKKKXKKKXKKKKK
 5. kO0KKKKKKKKKK00000OOkxxxxxkkkkkkkOkkkOOOOOOOkOO00000000KKKKKKK0000KKKKKKKKKKKKKKKK000KKKKKKKKK00KKKKXXXKXXXXXKK00KK0000KKKKXXXXXXKKXXKKXXXXKKKKXXXxclookKXKKK0KKKKKKKKKKKKXXKKXXKKXXXXXKXXXXXXKKKKKK000KKKKKKKXXNNNNNXXXXXKKKK00OOOkkkOOkkkkkOOO00O000000OkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOO000000OOkOOOkOO0KKKKKKKKKKKKK
 6. 0KXXXXXXKKKKK0000OkxxxkkkkkOkkkOO0000000K00OO0KKKKK0000KXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXKKKKKKKKKKKKXXK00KKKKKXXXXXXXXXKKKK000KKK0KKKKKKKKKXXXKKXXXXXKKXNNNOodolldKXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKXXKXNNXNNNXXXKKKKKK000OOOOkkkkkkOOOOOOOOOkOOOkxkOOOOOOOOOO000OOOkkO0K0000000000O00O0000KKKKK00K
 7. KXNNXXXXXXKKKKK0kkkkkkkkkkkOOO0KKXXXKKKXKKOOO0OO00OOOO00KKKXXXKKKXXXXKKKKKXXXNNNXXXXXXXXKXXXXK00KKKKKXXXXXXXXXXXXKK000KK00KKKKKKKKKKKKXXXXXXXK00X0l; clllclkXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXNXXXXNNXXXNNXXXXXXXXXKXXKKXXXXXXKKXNXXXXKKKXXK000000000OOkOOOOOOOOOkkOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOO0K000K0000000KKKKXXXXKK000K
 8. 0KKKKKKXKK000OkkkxxxxkkOOO0000KKKXXNNNXXKOOOOOO000OO0KK00KKKXXXXXNXXXK00KXXXNNNNNXXXXXXXXXXKK000KKKKKKKKKKKKKXXXXKK0000KKK0KKKKKKKKKKKXXXXNNX000KKxllxkxxdx0XKKXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXXXNXXXXXKKKKKKKKKK0KKKXXXXXXKKKKKKKKKKXXKK0000OO0000000000OOOO0OOkkO0OOOOOOOOkxxkO0KKK00OO0OkOO0KXXXXXKKKKX
 9. kkkxxkkOOOOOkxxxkkxkkOO0000KKKKXXXXXXXKKOOkOOOO00K00KXXK0KKKXXXKXXXXKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXK000KK00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKKKKKKXXXXNXXNXXKxooxkxox0xlkKXKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNXXXXXKKK000OO0000000000000KKKKKKKKKXXKKKXXXXXKKKKKXXXKKKKK00000000KKOOO00K0O00K0kkkkkO0000KKK0OkkkkkkO000000KK
 10. kxxxxxxxxxxkkxxxkOO00000KKKKXXKXXXXXXXKOOOOOOO000KKKKXNXXKKKXXXXXXXXXKKKKKKKKXXXXXXXXKKKKK00KKKKK0000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXKKXXXXKKOxxkkxxOKOdxKXXXKXXXXXXXXXXXNNXXXXXXNNNNNNXXXKKKK0000OOO00000OO0000000KKXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXKKKK0OO00000KKKKK0000KK00000O00O000OOO00000OkxxxxxkkOO000
 11. kkkOOOkkkkkkxxxkO0000KKKKXXXXXXXNNNXXKOOOOOOO000KKKKKKXXXKKXXXNNXXXXXXKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKK000000000KKKKKKKKXXXKKKKKKKKKKKXXXXXKKKXXXKKKK00xloxxdodOKK0kk0XXXXXXXXXXXXXXNNXXXXNNNNNNNNNNNNXXXXK0OOO00000KKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK000OO0K000KKKKK000000K00OOOO000KK0OOO0000OOOkxxxxkkkOOOO
 12. kkO00000000O00000000KKXXXKXXXXXNNNXXKOOO00000000K0000KKKKKKKKXNNNXXXXXKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK0KKKXXXXXXXXXXXXKKKKXXKKXXXXXK00KXKK0000OxoodxOOkOOOOkk0XXXXKKKKKKXXXXXXXXXNXXXXNNNNNNNNNNNNNXKKKKKKXXNNNNNXXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKK00000000KKKKKKKKXXK00O000OOOOOOO000000OO00K0O00OOkkkkkkO0OO
 13. kkO000000KKKKXKKKKKKKXXXXXXXXXNNXXXK0OOO0KK00000K00000KKKKKKXXXXXXKXXXKKKKKKKKXXXXXXKKKXKKKXXXXKXXKKKXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXKKXXXK000OOO0OddlccxOxkxddodxdx0XXKKXXXKKXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNWWNNXXXKKXXXXNNNNXXKK000KKXXXXXXXKKXXXKKKK00000000000KKKKKKKKXXKK0000OOOOOOOOOOOkOOOO000O00000OkkxxkOOkk
 14. OO0KKK00KKKKKKKKKXXKKXXXXXKKKXXXKK0OOkOO00K00000KKK00KKKKKKKKKKKKXXXXXXXKKKKKKKXXXXXXKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKXXXXKKKKKKKXKKKKK0000000KKOololcokxxkxk00xolxKXNNXXXXXXXNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXKKXXXXXXXXXK000000KKKXXXXXKKK000O00000000KKKXXXKKKKKXXXK0OOOkkOO0000OkkkxxkkkxxkOOOOkkdddxkkk
 15. O00KKKKKKXXXXK0KKXXKKXXXXXXXKXXXK0OOOOOO00000000KKKKKKKKKKKXKKKKKKXXXXNNXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXKKKKKK0KKKKKKKKK000KKKXXKk : , cocc : , ; llcd0xloolxKNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNNNXXXXXXKKKKKKXXKKKK000OOO00K000000000000000KXKXXNNXKKKKXXXK0OOOOOO00000K0OkxkO0K000kkOOOkxkxdddx
 16.     00000KKKKKXXXKKXXXXXKXXXNNNNXXXK000000000KKK0KKKKKXKKXXXXXXXKKKKKKKXXXNNNXXXXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXKXXKKK000KOddoolokkxxxxl'...........':llc:ccd0NNNNNNNNNNNNWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNXXXXNNXXKKKKKKKKKKKKKKKKKK000000KKKKKKKKXXKKXXXK0KK0KKK00OO0KK000000000KXNNNNNNNKKK0OOOkkxxkk
 17.     00OOO0000KKXKKXXXXXXXNNNNXXXXK0000K000KKKKXKKKKKXXKKKXXXXXXXXXXXXKKXXXXNNNXXXXXXXXNNXXXNNXXXXNNNXNNXXXXXXXXXXNNNNXXXXXXXXKXXKKXkc : c : , , ; : cclddolcc, .  ....'', ;; '....'; :;; xXNNNNNNNNNWWWWWWWNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXKK00KKKKKKXXKKKKKKKKXXKKKK00K00000OOOO0K0OOkxxxkO0KXNWWMWNNNNNX0OOOO00KK
 18.     000OO00000KKKXXXXXXXXXXNNXXXK000KXXK000KXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXNNNNNXXXXXNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKd; '', cdk000K0K0kxdl; , '.''lOO0KXX0kxdc;,...'c0NNNNNWWWWWWWWWNNNNNNNXXXXNNXNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXNNNXXXXXXK00KKKKKKXXXKKKKKKKKXXKKKK0000KK0OOOO00OO000OkxxxkO0KKNWWNNNNNNK000XXK0O
 19.     00KKKK0KXXXXXNNNXXXXXXNNNXXKKXXXXXXKKKKKXXXXXXXXNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNXXXNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO:. : x0KXKKKXK00XXXXXkldd : , , oKNNNN00KK0O0Kkl, '.,xXNNWWWWWWWWNNNNNNNNNNXXNNNXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXNNNXXKKKKKK00000KKKKXXKKXXKXXXKK00000000K0OOO00000000000OkxOOOOO0KXNNNNNXK00KXX00O
 20.     KKKXXXNNNWWWNNNNNNNXNNWNXXXXXNNNXXXKKKXXXXNNNNNNNNNNNXNNNXXXXXXXXNNXXXXXXXNNNNNXNNNXXNNXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXk::d0XXKKKKK0o; cox00klcdxc, ':xKNNNOdkd::c:::oxo;:dXWNWWNNNNNNNNXXXNNNXXXXXXXXXNNNNXXKKKKXXXXXXXXKKKKK0000000KK00000KKKKXKKKKK00000000000OOO000KKKKKK0KKK0OOO0OOO0KXXNXXXKKXXKKKK0
 21.     XXXXXNNNNNWWWNNNNNNNNNNXXXXXXNNNNNXXXXNNNNNNNNXXNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNXXXXXNNNNNNNNNNXXNNNXNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXk::ONXKKKKKXXKklc, ':odlcl::dkOXNNWWWNNNKkxc;'',,;c::kXNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNXXXXKXXXXKKKKKKKKKK000KKKKKKKKKKKKXXXKXXKKK00000KKK00OOOO0000KKKXXKKKK0OOOOOOO0000KK0000000KKKKK
 22.     NNNNNNNNNWWNXXNWWWNNNXXXKK00KKXXXNNNNNNNXXXXXXXXNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNXXXXXXXXNXXXNNXNKooO0KXKKKXKKKKKKKOl; :clc; : okOkkxooooolllxkxxkxl; ...',,l0XXXXXKKKXXXKXXXXXXXXXXXXNNNNXXXXXKKKKKK000KKK000KKKKKKKKKKXXXXXXXKKK0000000OOOOOkkOOOOO00KKKKK0000OOOOkkkOkkO0OO0KKKKKXXKK0
 23.     XNNNNNWWWWWNNNNWWNNXXKK00KKKKKKKKKKXXNNXXXXXXXXXXNNNNNNNNNXNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXNXXNXkxOKX0kdlc; ',''', oO0Ooclloccc'...           ...::;;;,''..:kXXXXKKKKXKKKXXXXXXXXXXXNNNNXXXKK0000KKKKK0K0KKKKKKKKKKKKXXXXXXKKKKKKKKK0OO00000OOOOOkOO000KKK0OO00OOOkkxxkkkO0000KXNNNNXK0
 24.     NNNNNNNNWWWNNNNWWNXKKKKKKK000KKKKKKKXNNNNNNNNXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNXXNXNNXXNXKOOko; '..... ......'collodd:.         ., oc.        ., c : ''; , , o0XXXXKXXKKXXXXXXXXXXXXNNXXKKKKKKKKKKKKK00KKKKKKKKK0KKKXXXXK0KK00OO000000XXXKK000OOOOO000KKK000000K000OOOOOOO00OO0XNNNXKKK
 25.     NNNNWNNNNWWWWWNNXKKK00KKKK000KKXKXXXXNNNNNNNWNNXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNWNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNXXXX0xl'. .:kk;...''.;;..'c:, , ; '.  .........;kKo.   ........', ;; , ':kKNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK000KXXXK00KXXXK00000KKXXKXXXKK00OO000KKKKK0KKKKKKKKXKK00OOO0OOO0KK0000K
 26.     XXXNNNNNNNNWWNXXXXXXXXKXXXKKKKXNXXXXXXXNNNNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNWNNNNNXXXXXXNNNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNXNNNNXOo; .....; OXo...'', oo, ..., lcc, ......., lo:',,,:;.    .....'...., , '', dKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKXXKKXKKKXXXXKK00KKKKKKKKKKKKKKKXXKKKK000000KKKKXKKKK00KKXXXXKKKKKKKKKK00KKK000000OOO00000OOO
 27.     NNWWNNXNNXXXXXNNNNNNNNXXXKKKKKNNXKKKXKXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNWWWNNWWNNNNNXXXKKKKKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOl'.,cc,,,;c:'',;;ck0l'.., llclc : , ....';d00l'...... ....'.,:,.. ......:OXXXXXXXXXXKKKXKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXK00KKKKKKKKKKKKK00KXKKKXXKKKK0KK00000000KXXXXXXXKK00O00KK000KXXXXXKXK00KKKKK0Ok
 28.     NNNNNXXXXXXXXKKXXXXXXXKKKKKKKKXXXKKKKKKXXXNNNNNNNNNNNNNWWNNXXXNNNNWWWNNNNNXXXXKKKKKKKKKKKKKXXXXNNNNNNNNNXNNNNNNKx; ., oOXk; , , , , ',:::dK0;.', :::cclclxxxdc:, ';xKk;..,,,.......:d;...  .', ''; dKXXXKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXNNNXXXXXXKK0KKKKKKKKKKKKKKKXKKKXXXXXK0KK0000000KXXK0KKXK0000O00KXKKKXXXXXKKXKKXXK00KK00
 29.     KKKKKKKKXXXXXNNXKKKKKKKKKKKKKKKKK0KK00KKKXXNNXXXNNNNNNNNXXXXKXXXXNNWNNNXXKKKKKKKKKKKKKXKKKKKKKKXXXXXXNNNNNXXXXXx, .'oKXKx;;;,,', ldOXXKxc:; cllclxo;; dKKXX0xlxKKOxl:, '......'dkc, ..  .''.'.'l0XXXXXXXKKKXKKKXXKXXXXXXKKXXXXXXXXXNNXKKKXKKKKKKKKXXXXXXXXKXXNXXXKK0000KKKXK000000K00KKK0000KKKKKKKK00KKKK00KK000K
 30.     KKKKXXXXXXXXXXXKKXXK0KKKXXKK000KK000000KKKKXXXXXNNWNNNNXXXXXXKKKXXNNXXXKKKKKKKKKKKKXXXXXXXKK00KKKKXXXXXXXXXXXKK0kdokKKK0xollodx0XXX0dokkdkKXKkxo::x00XNXXXXXKXXXK0kdooood0XK00d; ..''',,''.;kXXXXNXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXKKXXKKKKKKKXXXXKKKKKKKXXXXKK000000KXXK00000KKKKXXK000O0KKKKKKKK00KKKKKKKKKKK
 31.     KKXXXXXNNXXKXXKKKXKKKKKKXXXXKKKKKK000000KKKKKKXXNNWNNNNXXXKKXXXKXXXKKKK000KKKKKKKXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKXXKK0KKKXXXKKXXKXXKXXXXXXXXKOOKXXXK0KX0o; lkO0KKKXXXXXXXXXXX00KXNK0Oxoc:; ''''''; c:, ; : dKNNNNNNNNNNNNNXKKXXXXXXXXKKKKKKKKKK00KKKKKKKXXKKKXKKKKKKKKKKK00000K00KXXKKKKK000KXXK0000KKKKK0OO000KKKXKKKKK000
 32.     XXNNXXXNNNXKKKKKKK0KXXXXXXXXXXXKKK000KKKKKXKKKKXXXXXKKXXKXXXXXNXXKK00KKKKKKKXXXXXXXNNNNNNNNNXXXXXXKK000000000KKKKXKKKXKKKXXXXXXXXXKXXXXXXXOx0XKo : ccoxO00XXXX0kOXXXX0kOKX0kxdddddl;;; lk0X0oclcl0NNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXKKKKKK000O000K0000KK00000O00KKKKKKKKKKKKKKKXNNNNNXK00KXXXK00KKKKKK0kkOkO00KXXK00K0000
 33.     NNNNNNXXXXXXK000000KXXXXXXXXNXXKKKKKKXXXXXXKKKKKKKKK0KKXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXNNNNWWWWWNNNNXXKKKKKKKKKXXXXXKKKXXXXXKXXKXXXKKXXXXXXXXX0ddoc::;;; cdxKXKXOldOkdoddooloxkOkkxolc:; xXX0xooooc:xXNXXXXXXXXXXXXXXNNXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXK000KKKKKK0OO00KKKKKKKKXXXXXXXXXXKXXKKXXXXK0KKXXXK0OOOOO000KXXK00K000K
 34.     WWNNNWWNNNNXK00000KKKKKXXXNNNNXXXXXXXXXXXKKK000KK0KKKKXXXXKKKXXXXKXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXNNNNWWNNNNNXXXXXXK00XXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXKKKXXXXXKkOKKkolc : ; : ccoox0XXKKd : collc:: : cccloxxollc::oxkxlcdoc::o0XXXXXKKXKKKKXXXXXNNXXXXXXXXXXNNNXXXXXKXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0KKXXXXXXXXXKXXNNX0OKK000000KKKK0OO0KK
 35.     NNWWWWWNNNXKKKKKKKKXXXXXNNNXXXXXXXXXXXKKXKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNXXXXXX00KNXXXXXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXK0xdOxc : ooc:lxkO0XKKXO:; lxxdlc:cdddxkxddddxkO0KKOxxxdc; cccxKXXXXXKKKKKKKXXXXXXNXXXXNNNNNXXXKKKKKXXXNNNXXXXXXXKKKKKKKKK000KKXKK0KKXXXXXKXXXXKKXXXKKXK0000000000000KXK
 36.     KXNWWWWWNNKKXXXXXXXKKXXXNNNNXXNNNNXXXXXXXXXXXXKKKKKKXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXXXXXXXXXNNNXNNXX0OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXKOxc; , ;;; cllllooodOO000kdx0KXXXKKXNNNNXKXX0OKXXXN0xdddl;;;; , 'c0XXXXXXXXXXKXXXXXNNNNNNNNXXXXKXXKKKKKKXXXXXXXNNNNNXKKKKKKK000KKKXXKXXKKKKKKKKK0KKKKKXKKK000KKK00OOO0KKXK
 37.     XXXXXNNNXXKXXXXXXNXXXXXXXNNXNNNXXNNNNNXXXXNNNXXXXXXXXXXXNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNXXNNNXXXXXKkoc:; , , , , , ''''''''',,,,;,,;coolodxxkO0KXXXXXXXXNNNNNXXXOollc;,,'; xXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNXXXXKXXKKKKKKKKKKXXXNNNNNNNNXXXXXXKKKKKKKXXXXXKK000000KXXXXXXKXXXXXKKKKKK00KKKK
 38.     XXXKKKXXXKKKKKKKXXXKXNNNNNXNNWNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXKKXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXNXXXNNNNNXNNNNNNWWNNNNNNNNXNNXKKXXOdloolcllcc::cooolodollc;;;; :lc, , , , ;; cokkkkxxOXNNNNNX000dcoxdlloddkKXXXXXXXXXXXNNNNNNNNXXXXXXKKKKKKKKXXXXXXXNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXKK00000KKXXXNNNNNXXXXXKXXXXXKKKKKK
 39.     KKKKKKKKKKKKKKXXNNNNNNNNWWWWWNNNNNNNNXXXXXXNXXXXXXXNNNXXXXXKKKKKKKXXXNNNXNNNNXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNNX0kkKXNNXXXKXXKKKK00O0KK00KKKK0000000000KKKKKXXXXXXXNNNNNNXKKXKKKKKXXXXXXXXXKKKKXXXXXNNNNNNNNNXXXXXKKKKKXXXXXXNNNNNNNNWWNNWNNNNNNNNNNNNXXXKKK0KK00KXXXXNNNNNXXXXXXXXNNNNNXXXKK0
 40.     KK0KKKKKKXKXXXXNWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNXXXXXXXNXXXXNNNNXXXXXXXXKKKXXKXXXXXNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNNNNNNXXNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNNNNNNNNNXNNNXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNXXXXXXXKKKXXXXXXXNNNWWWNNNNNNNWNNNNNNNWWWNNNXKK00KKKKXXXXXXXXXXXXXXXNNXXXXNNXKKK00
 41.     KKKXXXKXKKKXXNWWWWWWWWWMMWWWWNNXXXXXXXXXXXNNXXXXNNNXXXXXXXXXKKXXXXXNNNXNNNNNNNNNNNXXXKKKKXXKKXXXXXXXXKKXXXNNNNNNNNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNXXXXXKKKKXXKXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXKKXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNNXXKKKKXXKXXXXXXXXXXNXXXXXXNXXXXXXKK0000
 42.     XXXXXKXXKKXXNWNNNWWWWWWWWNNNNXXXXXNNNNNNNNNNNXXXNNNXXXXXXNNXXXXNNNNNNNNNNNNNWWNNNNXXKKKKKKKKKXXXXXXXKKKKKKKKXNNNNNNNNNNNNWWNNWNNWWNNNNNNXXXKKK00OxdxxkkkOOOO00KKKXXXXXXXXNNNNNNNNNNNXXXKK00KKXXXXKKXXXKKXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKXXXXXNXXXXNNNNNNNNNNXXXXXXXXKKKXNNXXXXXXKKXNNNNNNNNNNXXKKKKKK00KK
 43.     K0000000KKKXXXXXNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNXNXXXXNNNNNNXXXNNNNNNNNNXNNNNNNNNNXXKXKKXKKXXXXXXXXXXXXXKKKKKXXKXXKKKXXXKXXK0OOO00OkxdkkdxxdoxOkdl' .,'....''',,;;;::::ccllooddxxxkkkOOOOOOO00KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXNNNXXXXKKXXXXXXXXKKKKKKKXXNNNNNNNNNNXXNNXXXXXNNNNNXXXXKKKXXNNNNNNNNXXXKKKKKKXKKXX
 44.     OOOOOO00OOO0KXXNNNNNNNWWWWWWWWWWWNNWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNXNNNNNNNNXXXXKXXXXXNXXXXKKKKKK000OOkxxxkxdxkkxxxdxxdc; , cxkkxllddodolokOkxd; ..''..................................''',,,;,;:ccccllloooddxxkk0XXXXKXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXKKKKKKKXXXXXXXXXXXXNNXXXXNNWWNNNNNXXXXXNNNNNNNWWNNXXKXXXKKKKKKKX
 45.     OO0K000OkkkO00KXXXNXXXNNWWWWWWWWWNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNXXXKKXXXXKxx00O00OkkOOO000Okxocloddodxxddoooddc;; okkkxxxxdxd:; lOOkkx; .............................................  ................., d0XXXXXXKKXXKKKXXXXXXXXXXKKXKKXNNXXXKKXKKKKKXXKKKKXNNNNNNNNXXXNNNXNNNNNNNXXXXXXXXKK00KKKX
 46.     OOKXK00K00KKK000KKKKXXXXNNNNWWWNNNWWWNWWNWWWNNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKKKKXXk : ; okkO0OdodxdodxOOkkdloddxxxdocclodxoc:odxxxOOxooddoox000kl; ....................''........................  ..................:OKKKXXKKKXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXXKKK0OO0KKKKXXXXXKKK0O00KKK
 47.     KKXKK0KXXXXNNXK00KKKKKKKXXXNXXNNNNWWWWWWWWWWWNNNNWNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNXXXXKXX0d; : dOkkkOOkddddxdxkkkOOkOOOOxdxxddkOkkxdddddxkkxocloloddddoll : ....................''.............''.............................., xKKKKKKXXXXXXXNXXXXXXXXNNXNNNNWWNWWWWNNXXNNXNXXXKKK00000000000000OO00KKK0KXXKKK0KKXXXX
 48.     XXXXXNXNNNNNNNXXK0K000K000KKKXXNNNNNNNWWWWWWWWWWWWNNNWWWNNNNNNNNNNNNNXNXXXNXXXXXXXKxoxkOOkxkOOkoloxkxooooodxkddolldxddxxddddollodoldkdlllodollcod : ....................'''...........'; :::, .............................lOKKXXXNNXXXXXNNNXXNNNNNWWWWWMWWWWWNNNXXXKKXXXXKKKKKKK00000000KKK000K0OOO00O0KXXXNXXN
 49.     XXXXXXNNNNWWNNNNXKKK0000OOOO0KKKKKKXXXXXXXNNWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXX0kkkdoddxO00Okddxkkxolc : coxOkkxdxxxxkOxlcoxxdddodxkO0Okxddc; : lol; .....................''..........';cllc:'.............................; kXXNNWNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWNNNNXXXXXXKKXNNNXXXXXXXXXXXKKKXXKKKKKKK0OOOOOOKXNNXNNNN
 50.     XXKKXXXKXNNNNNXXXXKKKKKKKKKKXXXKK0000000KXXXXNNNNWWWWWWWWNWWWWWNNNNNNNXXXXXXXXXXK0K00Oxdld0KKKKKKX0O0OdloxOOOOOOkdodkOxlclxOkdooolllxOOOxdl : ; : ccc; .................................':ccll:;::;'..........................'oXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNXXXXXNXXXXXXXXXK000000KNNNNNNNNX
 51.     KKKXXNNXXXNNNXXNNXKKKKKKXNNXXKXXXKKKKKXXXXXXNNNXXXNNNWWWWWWWWWWWWWNNNNNXXXXXXKKKK0OOOxdxxkkkO0O0KKOOOkdddolclddxddoxOkddxkOkdoolc:; , ldoddlclc:; : c, .................................., : ccc : ;; , , ....'''''....................:ONWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNXXXXNNNNNXXXXXXXXK0O0K0KKXXXKXXXXX
 52.     00KXXNNWNNNNNXXXXXXKKKXXNNNXXXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNWWWWWNNNNNNNXX0OOOxxkkxxkxddxkkkO000OkddxdoddddoodxodkOkO000kxkkxooccooloolllc; :lo; ..................................';::;;;,................................,dXNWWWWWWWWWWWNNNNNNNXXKKKKKXXNNXXNNNNNNNXXXXXXXNNNNNNXXXXXXXXK0OO00KKKK00KK000
 53.     00O00KXNNXKKXXXXKXXNXXNNNNNNXXXXXXNXXXNNNXXXXKKXKKXXXXXXXXNNNNNNNNNWNNNWWNNXKKKK0OOOkkO0Kkook000OO0kdxOOxk00klldkkxxkO00000kxkOOdccoxddoll; , ; locc, ....................'...''.........,;;,,'.......''.........';;;'...........'lKNWWWWWWWWNNNNNNNXXKK0KKKKXXNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK000KKK00
 54.     00OO0KKKXXKKKXXXXXXNNXXNNNXXXXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXKKKKXXXXXXXNNNNNNNNNXXNNNK0KXXKOOOOOkxkkolox0Okxxkxoooodddl:clokOkOO0OOOOOkxxddlcclodooo;; :loc;; ....................',,,;:;,...........''.... ..', , ........., ;;;; , ..........',ckNWWWNNNNNNXXKKXXXXXXXXKXNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK00KXXXKOO
 55.     XXNNNWNXXKKKXXKKXXNNNXNNXXXKK0KKXXXXXXXXXKXXXXXXKKKKKKKKXXXXXXXXXXXNNXXNKkxxxO00OOOOkdxkxooddolccokko:; : cool::lddxxkxxxddkxkdlcoxooddooolc : colclc'...................';;; , '''.':c; '......', , , '..', ''''''.....'''''....'''....';;;lKNXXXXKKKKKXXXNNNNNWNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXNNNNNNNXXXXXXXXXXXXKKKXX0OO0
 56.     NNNNNNXXKKKKXXXXXNNWWWWNXXXXK00KKXXNNNNNXXXXXXXXXXXKKKKXXXXKKKKKKKXXXNXX0kkOkkKKOkkkxxxkOxx00OOOOkkOOkxkO0OxdxOO00OOdcooxkkkdloxxxOkolloc:coolcol'...................';;; , ..',coo;'.....',;;;;;;;;;'., , , '...''........', , '....,;,'ckXXKKKKXXXNNNNNWWWWWWNNNNNXXKKKXXNXXXXXXXXNNNNWNWWNXXXXXXXXXXXXXKKKKKOkO0
 57.     NXXXXXXKKKKKXXNNNNNWWWNXKKXXXKKKKXXNNNWWNXXNXXXXXXXNXXNXXXXXXXK000KKXXKK00000KKkodk000OOOxxO000OxdxkkOOO00Okk0Ok0OxxdlldkOOkkxxooddolooc::colllc:'..................'',,;::;', ; cl; '......,::;;;;;;;,...''''...........', , ''''..';;,;oOKXKXXNNNNNNNWWWWWWWNNXXXXXKKXXXXXXXXNNNNNWWWWWNXXXXXXXXXXXXXXKKXXKOO0O
 58.     KKKK0KKKKKKKXNWWWNNNNXXKKKKXXXXXXXXXXXNWWNNWNXNNNNNNWNNWWNXXXXKKKKK0OkkxdxOkOkdllxO0OkOOOOxdkOkkxxxxddxxkxxxkOkxkkkkkxxkkkxooloodoollolcc:cl:;;; , '......................', ; , , , , ';:,''..', ; :;;;;;; :; , ....'....'''',''....''..'....',;;ckKXXNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNXXXXXNNNNNNNNNNNNWWWNNXKKXXXXXNNXXXXNXKXXKOOOO
 59.     KKK0KKKKK0KXXNNNNXXXXXKKKXKKXKXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNXXKKKKKK00OkkdllooodxocloxkxddodxxdxxddxxkdooxkkkxxkOOkxkkOkxxxdxkxoloddool:; lollodlllc; ........................., ;;;; '', , ;; , , ;;;; , , ;;; :::, .........'...'.......'........'''';dKNXNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWNNNNNXKKXXKKXXNNNNNXXXXNXK0OOk
 60.     XXXXXXK000KXXXXXXXXKKKKKKXXXXXXNXNNXNNNXXXXNNNNNNNNNNNXXXKXXKKKKKKOOOkdddlcoxddkxxkkkdoddxkxxxxxkkOxlldkOdlcd0OxdkOOkkOkdxkkocloooddcokkkxxkkkxd : ...............'........', , , ; , , ; , ''; :;;;; , , , ;; ::::, .....................''.........';::lONNNNNNNNWWNNNNWNNXXXNNNNNWWNNNNWWWWWNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXK0OO0
 61.     KKXXXKK00O00KXXXNXXKKKXXKXXXXNNXXXXKXNNNXXXNNNNNNNNXXKXXXXXKKKXXKkkkkkddxdokkdddooxxoloxdxkddkddkkOxodxkdccoxkkkxxkOkxkxoddoccoxxxkk0kdkOxdxkxxo, ..................''''''''','',:,.';;;;;;;; :; ::::; '.. ........'''.......',..'''.....'''', dKNNNNNNNNNNNNNXXKKXXXXXNNNNNWWWWWWWNNNXXXXXKKKXXXXXXXXXXNXXKK0O0K
 62.     0KKKXXKK00000KXXNNNNNNXXXXNXXNXKKXKKXXXXXXNWWWNNNXXXXXXXXXXKKXKOOxdodkdooloxxxdoool:;; :odddxxdoddxdoooolcloxxxkxddxkkkkkxxxddoooddxdxkxkOkxkkxoc; '...................'''...'''......'',,,'',,;:::,.... .........'........''''''''..........; ONNNNNNNNXXXKK00KKKKKKXNNWWWWWWWWWNNNXXKXXKXXXXXXXKKKXXXXXKK00KX
 63.     KKK0KKKKKKKKXKKKXNWWWWNNXXNXKXKKXKKKXXXKKKXNNNNXXXXXXXXXXXKKXKkxkOxxxxdoooolddoooll : ;; , cdxdoloddddollooddddddxxdodkkkxdxxxkkxdodoloxOkxkkxxOkxdoc'....................''...'.....  .........., , ;; '.....''...............'',,,;;,,'...','''..'dXXKXXXKKKKK0KKXXKKKKKXNWWWWWWWWWNNXXXXNNNNNNWNNNXKXXXNNXKKKXXN
 64.     00KKKKKKKXXXXXXXKXNNNNNNXKXXXXXNNNXXXXXKXXXXXXKKXXXXXKKKKK0K0xxkkkOkkxdddoloxxxxxxxdc:lxkOkdxkkkd::lkOOkddddxxdlodlodxdxkkOkdodxddxdlloxkxkOOxxxd; .'.', '...............,,.'''''.............';;;:,....'''..'''.........', ;; ::;; :;; , , , , ; :'.....ckKKKKKKXXKKKXXXKKKKKXXNNNNNXXNNXXXXXXXNWNNNNXXXXXXXKXXKKXXNNN
 65.     KK0KKK0KKNNXXXNXKXXXXNXXXKKXXXXNNWNNXXXXXXK00OO00000000000OOkkxooxkxkkkkl; codxxdxkkOxddkxccdOOkd:, , okkkxxxxkkdcod;; :oOOkxkOkxxxxxkkc, : lxOkkkkxooo; ''''''...............';;'',,,,''...........', , , '.  .'....'......... .,;::;,,,;,,,::'.'.......,dKXXXXNNXXXNNXXXKKKKK000K000KKKKKXNXKKK000OOOOOOOOOOkkOOO0KK
 66.     XXXK00KXNNNNNNNXXXKKKXXXXXXXXXXXNNNXXXXXXKKKK0000000KKKKKOoloddoodxxkdol; :llokxooooxo:cl:; : lxxxlclldkkOxlloxkddkxllokOkxdkkkkkxxkxdolodxxxxkkxool, .''..................., c : , ',,,'................''. .....'..  .......'; : ; , '.......,;,...........lKNNNNNNXXXXXXKXKK0KKKKKKKK00O0000000000KKKK0O00OOOOOOOOOOO
 67.     XXXKXKKXNNWWNNXXXXXKKXXXXXXXXXXXXNNXXKKKKKKKKK000KKKKXXX0kkxdxOkOkxxxdolcllodxxdddxdc:llcloooooddooxkkxdoclxkxkkkkxkOOOkxxOOxxOkkxoddoddoodkkocll, .'..............'''..';c:;'...........................''''.........',;,,''....'.'', '............;ONNNNNNXXXXXXXKKKXXXXNNNNNNXK0000KKXXXXXNXXXXXXK0000OO00O
 68.     XXNXNNXKXNXXXXKKKKKKKXXXXKKKKKXXXKKKKKKKKKKKKKKKXXXXNXX0OKKkO0kO0K0OOkxxdoxkxOd::odlodddxxdxxdddodkOkkxdxxkkkxxxxddkOkdooxKOxk0O0OkkxxkxdxkOxo : lo; '', , , '.........'......''''..............................'..''.......''..'''...'', , '..............'oKNXXNNNNNXXXXXXNNNNWWNNNNXKKKK0KKKKXXXNNNNNNNNXXXXXXKK0
 69.     NNWWNNXKKKKKKKKKK0KKKKXXKKXXKKK0000KKXXXXKKKKKKXXNNNNXK0OOO0kodkO0OOkxkkxxkxdd : ':dooxxxkkkxxkdloxkdxOOxxkxdkkddkkxxxxc', oOK0kk0OxkOkkOkxk00Oxllxx, ..'''...............''...''....... .......................................''....''......''........' : kXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXKKKK0000KKKXXXXXXNXXXXXXNNXX
 70.     XXXNNXKK000KKKKKK0KKKKXKKKKK000O0KKKKXNXXXK00KXXXNNX0O00O0Kx : codxooxxdxxxxxxxl::clloodddkkxkxooxkxodxxdxxxxxxkkkkkxxo; ';xOkOOO0kxxkxxxkO00KxlllOx'........................',,'....... .....................................................'''...''''.,dKXXNNNNWWWWWNNNNNNXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKXXXXNNXKXXXXK
 71.     KKKKK0000000KKXXKKKK0000OOkOO00OOO0KKKXKKKKKXXXXXNX0O000OO0xlloooccldddooddooolc::c:::clcodxxoodxolccloodoloxkOOxolllllodddk0kxkxdddxkddxOxcllcoc.....'...................''...........................................'..','...............'''..', ''...cOXNXNWWWWNNNNNXXXXXXXNNNNXNNNXXXXKKKKXXNNNNNXXXKKK0
 72.     KKKXXK0O0000KKXXXKKKK00OkOO000K0000000K0KXXNNNNNNXOkKK0KOOOxxkxxkxdllddddodxdldxddxollooxOOOkxxxxxxxddxxolooookxlcldxxddddxkdc : lodxxddoodxdoloddc....'''.''', , , , , , ....................................................''''''.............. .'''...,;,'..., dKXXXNNNNNNXXKXXXXNNNNNNNNNKKKXXKKKXXNNNNXXNXK00OO
 73.     KKKKK0000000KKXKKKKK00OOO0KKKKXXKKKK0KXXXNNNNNNKK0xxOOkOOkOOkxkOOkoccoxxxdxkxxkOkxdc; cdkO0OOOkkkddkxodkl:cddllxxooxOkxkkxxOxc::oxxdxxxkkdxkkxxdxl...'''..'',::::cc;..................................................''.............''.......'''...''...... : 0NNNNNXXXXXXXXXKKXXNNNNXXKKKKXXKKXNNNNNXXK000OOO
 74.     KKKKKKK00KKKXXXKK0000000KKXXKKKKXXXKKXXXXNNNNN0OOOxdddodxdxkddkxdl; , cxkkOOkxkxxkxxl;; :oxkkkOxlldkOkkxOd;; cxkdxxodkklcdxllddlc:lkko; : cdxxxxdddoloc...',,,,:cclollllc,'''....'....................................................'''......'...'''...''.......; xXXXXXXXNNNXXXKKKXXNNNXXXXXNXXXXXNNNNXK000OOOkk
 75.     XKXKKKKK00KKKKKK0000KK00KXXXKKKKKKKKXXXXXXXXK0kOOxolooddddkkxxdolc : codxkkkkkxooooddodooddodolc:coxddxxcclldxkxodkkxdoxdodo::::oxkocclxddkxdodoll : ...'', ; cllllllcc::, , , , '...... .................................................'......''''........'..........cOXXXXXXXXNNXXXXKXXXNNNNNNNNXXXXXKKK000OOkkOkk
 76.     NXXXXXXKKKKKXKKKK0KXXXXKKKKKKXXKKKKKXXXXKKK0OkkkOOkkOkxxkxxOkxxOOkkkxkOxloxdodoldxxxdxkxookxdxxxxxxxOxdlcldxxkxxkkkxxxxxxo::cccodddxkxddxxxddooo:''''.''; clllccc:'.....''..........'..............................'''''.....''...''...''''''.....'............., xKXXXXXXNNNNNXKXXXNNNNNNNXXXXKKKK0OOkOOOOOOO
 77.     NNXXXXKXXXXXXXXKKKKXXXXKKKKKKKXKKKKKXXXKKK0OOOkkxddxxlcdOOkkxxO00O0OxxkkdxkxxkkkkkxkkxooOKOxdkKKOOKKOk00dolxOxdxOOxxkkdxkkddxolddoxxoldkxdkOkxdo; ''''.'', :ccc:;; , ................''''..............................'', ''...''''''''....''''.............'........l0XNXXXXXXXXXKXXXXXXXXXNNXXKK000OOOO0OOOOOO
 78.     NNXXXKXXXXNNNNXXKKKXXXXXXXNXXXXKKKKKKKKK0kxkkkkdddodo:cdkOO00OkO0000OOxdkOOOOkkOkook0kx0Kkxdx0X0kk00OOOOxdd0OccodxxOkkxxook0OxxkkkOxookOkxxOOkxo; .....',,'''''..'..,'............'''.................................'''....'''', ''''..','...........''...........:kNNXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXKKKKK000O0000OO000
 79.     XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXNNXXXNNNXXXKKKKKKXX0xkOkxOOxdooolodxkkOOkkkkO0000Okxxk0kxkxlcclodxkkxxooOK0OkkOOOOkk00xc : clkOO0kkkoccoOOxdk0kooxkkOkoldkxdo; ..............''..',,'......................................................'''''''...............'................oKNXXKKKXNNNXXKXXXXXXKKKKK0KK0OOO0000KKK
 80.     KKKKXXXXXXKKKXXXXXNNNNNXXXNNXXKKKKKKKKKKKXKOxkKXXXXK0000KKOOkddkOOO0K0000kxkkkOkololloodOklloodddkOkkdoool : , , , , , cllllodoc : cdxddkx; , ; ldoxocodxxxo; ...............','.., , '................................. ........................... .................'....''.......:kXNXXXXXXXXXXXXXXKKK000K0000000KKKKKKK
 81.     000KKXXKKXXXXXNNXXNNNNNXXNXKKKKKXXXXXXKKXKOkkOKXXK0OO0K0OkxkkdxOOxok0O00OxkOkO0kxxxxkxdd0K0kxkOOkxdkkxdlcccc::;;; :ccccccclooc:oko, ';clddcclloddo:'...........',', : , ..','............................''''................................''''...........'''''', ',,'....'dKXXXXKKKXKKXXKKK00O000KKKKKKKKKKKKK0
 82.     000KKKXXKKKXXNNNXXXXNNNXXXXKKKXXNNX0O000KxccokOOxkkxxOOOddxdlodddddxxdxkkxkkxkkkOxooxkddOK0xdxO0o; , l0K0OkO00xloxkOOOOOxddxdoooxkxoodxkkddolcldxo:'''..........'':c:;,,cc,''''''..............', ''''''''........................., , , '.....''....................''', '....cOKXXKK0000KK000000KKKKXXXXKKKK0KK00
 83.     KXXKKKKKKKKKXXXXXXKKKKKKKKKKXXNNNN0xxxxkOo::; ::::oololccldo::ldddddxkdxkxO0kdloxxolokOOOO00Okk0OolokOkxxdxO0OxxdddookkxdxxkkkkOkxO0KK0kdxOd::codc',:;,,''''''...'; ccllc::; '', '''............,;;,'''.''............................, , '...........................', , '.....,dKXK00000000000KXXXKKKXXKK0000000O
 84.     XNNXXXXXXXXXXXKKKKKKKXXXXKKXNNNWX00K00kxxdoloddooddddooodxdlclxxxddxkkkxxkOdcloolcokxdxxookOkkd:;; lkkkOkdlodxkOxddxxocldkOO0Oxddkkk0K0kxxxl;;; okc'', ::::;; , , '....'',:c'.':c;,''''........'',;;,,,,,,'....................''.....  .',.............'.............., , '.......:OK0KK0000OO0KXXKK0KKKKKKK000000O
 85.     XNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNN0xkKK00OkxolldkxllxkkxxkdxkxdxkOOOxk000OxxO0xlcccloxxdodddooooll:; : looddlc:: : cododxkl; , , cxOOxoloxxolxxldkxdoodk0Oc'.':loooc; '......,:c;,,,colc:,'........'''', , ',;;;,'..........  ..'...'',,'......., , .........''''''....'.......';; , ........, d0KK000000KKKKKKK00000KKKK00000
 86.     KKXKKKKKK000KKXXXXXKXXXKKXNNNXdcokkkOKKK0kdddddloxxkxxkkxxkkxkkOOOOOO00kkO00kddkOkddkkxxxxxdxddddollodolc;; :c::::ldl, , ;; :clloddollcllcloxdlcoxdo; .',:llcll;'...'', , ::; , , , :c::::;; , '''...''''', '', , '', '....'; , .....; :, .'''', , '.'.., ; : ; '.......', , '', , '.'''......',;;;''........cOK0K00KKKKKKKKK000000K0K00000
 87.     0OOOOOO00OOOO00KKKKKKKKKXNNNKd; :odocldxxxxkkkxoododxxkkxdkkookOkk00OOkdxkdxOOOkk0xldxOO0OxdkklokOdlx0Okkkkkkocldkxxdddoloocloddollclllloxdccclll, .';::::::;;;,,;;;:c:,', , ; , , , , , , , , ''''........''',,;;;;,,,:c:'....','.....','...',clc;.........,;,,,'''......''',;;,,,,'''.....; xKKKKKKKKK00000000000O000000
 88.     OO000O000000000000000KKXXNX0Okddxxdxoc::cloxxc; cloddoxdoooccldoldxkO0kkxdddoxkxkdllokOOkolxOkkkkxxxxkOkl:cx0dclk0xloOKkdoldxdxkkkxkOkdoodxdlcclc'.'''''';::clccccccc:,', ; , ''',,,', ; , , '...........', ; , , ;; , , ;; '................', ',;clc;''...''...,,,,'......',,;,', ;;; , , '''......;d0XXKKKKKKKK0000OOOOOOOOOOO
 89.     OO000OO0000000KKK00KXXXNNXOkO0KK0Oxxxolclxxkkdoddolllodxxl; :::ldxddxxxdlldxdxkdl, , : dOOxodxxxkKKkkOxodkl, ; : x0000KOxox00OOOkdccdkkkO000kxxkkxdxkkc.........',,;cc;,:cc,..,,,...', , , , ; , , , '..........'''''''''''.................',;:::cll;,,'',,,..'',;,....', ; , , , , , , '.............,;ckKKKKKKKKKK00000OOOOOOOOO
 90.     kkOO000KKKKXXXXNNNXXXXNNXKKXK000KOddxxxxolllx0klcloddxxxxxooddodxxxololoddxxOkd:',codddxOkddxOkoooodxxl;:okkoloxkxx0KK000x:;coxkOkOOOkk00kxdxkOd;.........'''',;;:cc'..., ; , ',;,,,,;;,;,,'.......''...'''', '.............  ....'; :; , , ; cc:; '..,,''...''.....,,,,;,,,'..'............', o0XKKKK000K00KK0KKK00000
 91.     00KKXXXXXXXNNNNNNNNXXXXXKXXXK000K0OO0Okxolodxkl;; cddllodkkxdollooodkkxkkkkkkO000xoodxddkkxxxxkdc:; ccloollllc, , , :oodxxxxkkxlcccdkkxk0OO0koooxOO00c...........''''; ::;; , ',;:;;,,''''', , , , '..,;'.......''''''.....................'::;;;cc:;'.';::;;;:cc;'.....',,,,,,,;,...............:kKKK0K000000KKKKKKKK00
 92.     KKXXXXNNNNNNNXXXXNXXX0Okk0K00O00KKKK000OOkxOOdoldkkOdc:lxl:clodddooxkdlccodddloOKkc:o00O000Oxxdl::oollllccc : ; , , , , ; lollloddc::;; :cldxkkkoloddooOk; ..  ...........''.., ;; , , , , , '.......', , '', ;; '..........'''......................';;;:clc:;,,;;;;;:looc'..''....'...,;;'. .............'lk0000000000KKKK00000
 93.     KKKKKKXXXXXXXXXXXXXNKdxOOOkkOOO000K0OOO0OOO0OkxO0kxdc:cdl; : oxxkOOOOklcclxkkOdlokx; , , lOOk0KXkldkxxdoodk0Odlldoc::clxOkddxkl; :;;;; :cllooddodolcldl; '...................''', , , , , ''...';::;,,,,'.....................................';;:::cllc:;,,;:clllc;..''''''''...,;'.................:x000000000000000000
 94.     KKK0KKK00KKKKKK0000000O00OOkkkkkkkkOkxxxxkOOOO000OkddodxoccoxkOkdk0xcccd0kxxxxOOl;; cxOkxkO0OlldddlclxO0k:';cddc::cdx::ld0Oxddoloxkxdodxkkkkkxool,''''.....''........'''';::;;;;;,;:c:,;::;,'...........'..........................''''', ccllc; , :clllc:; '.'',,,'''''.'...', ''........... ., oO0OOO000000000OOO
 95.     0000KKK00000000OOOO00000KKXKKKKKK0000OOkkkkkkOOOOkkxxddxxkxxxkOkk0KOddxkkdlclx0kooodkkkxkOkdlcoddloOOxxkxlcodl:; : oko, : ; lO0Od:; ';ddccdkO0Oxxxk00d;''''.'...........'', , ',cllc:::::coc,,:ccc:;'.........'''''...............................', , '.,coolc;::'.',;;,''''', ; , , , '..............', ckK00OOOOOOOOOOOOO
 96.     KK000000OOOOOOOOOOOO00KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK0OOOOOOkkkkkkO0K0kkkkOOkkxxkkO0kxkkxddxkkxoldxdolclxdddoddddooldkxxo; ::cxdc; , , ; oo;; cox0Kkddk0Ool, '''''''.........', , , ',:ccccc:::cllc;;::cc;'''.........'''..........................'''........, cooc::::; ''',;:::::::lolclloooddddxxxkkO0KKXKKKKK00000OOOOOO
 97.     KK000KK0000OO0OOOO00KKXXXXXXNNNNNNNNNNNNNXXXKKK00000KKXXXXXXXKKKK000000OkO0OkkkkkOkkxdxkkkkkOO0kl:cdxdc:clxxl::cdxxd : ; ccc; , :cokd;;;; o0KKK0O00Oko; '''''''.........,;;;;cc;'..'''''''''..,;,..''.'''',,''''...........................', , , , ;;; :::codxdddxkkxkkOO0000KKKKKK0KKKK000000000OOO000000KKKKKKK000000
 98.     K00000000000000OO0KKXXXXXXXXXXNNNNNNXXXXXXKKKKXKKKKKKKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXKKKKK000000OOOOOOOOO00Okddxxdolox00klccoxkko, , : ;; oxxOOl; :, cO00KXKKKK0Od; ''.............':llcll;...............,,..''''', , , , , , , , , , '........'',;;::ccllodddxkkkOOO0000KKKKKKKKXXKKKKKXXXKKKKKKK00KKKKK00000K000000OOkkkkOO00000000000
 99.     000K0000KK00000000KKXXXXXXXXXXXNXXNNNXXXXKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXNNNXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXKK00000OO00OkxkkOOxdddxxkxlccokOkxOx:, ; lxo;; cdkdccokx; ..............',,::;::;'..............; :; : ccc::cclloooddxxxxxxxxkkOO0KKXXXXKXNWNNNNXXXXK000000KKKKKKXKKKKXKKKKKKKKK0000KKKKK00000KKKK00000OOOOOOOOOOOOOOOOO
 100.     00KKKKKKKKKK0KKKKKKKKXXXKKXXXXXXNNNNXXXXKKKKKKKKXXXXXXXXXNNNNNNNNXXXNNNXXXXXNXXXXXXNNXXXXXXXXXXXKXXXXNXKKKKKKKKK0000OOO00KOkkOOxdxkc.  ., , ....cd, .................'', ;; , , , ;; :ccccloooddkOO0000KKXXXXXXXXXXXXXXKKKKK00KKKKKKKKKXNNNNNNNX0000KK00KKKKKKKKKKKKKKK0KKK000000KKKKKKK000KK000000KKKKKKKKKKK0000000
 101.     000KKKKKKKKKKKKKXKKKKKXKKKXXXXXXXNNXXXXKKKKKKXXXXXXXXNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNWWWWNXXXXXK0KKKKXXXXXXXKXXXXXNNNNXKKKK0kdoodxo : ; , , ld; , ;; ::ccccclloodxxxkOOOO00KKXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXKXXXKXKXXXXXKKK0000KKKKKXXNNNXK0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK000000000KKKKK00KKK00KKKXXXXXXXXXKKXXXKK0000
 102.     0000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKXKKKXXXXXNNNXXXKKKKKKXXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXK00KKXXXXXXXNXXKXXXXXXNXNNXXNNXXXXNNNWNXXKKXKKXXXXNNXXXXNNNXNNXXXXXKKKKXXXKKKKKKKKXXXXK0KKKKXXXXXXXKKKKKXKKXXXXXXXK0000KKKKKXXXXK0KKKKXKKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKK0000000000000000KKKXXXXXNXXKKXXXKKKKKK00OOO
 103.     000KKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXKKKKXXXNNXXXXKKKKKXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXNNNNNXXXXXKKK0000KKXXXXXXXXXXXXXXNNXXXXNNNNXXXXXNNNXKKKKXXNNNNNNNXKKXXNNNNXXXXXXXXXNNXXXKK00000KKK0000KKKXXXXXXKKKKKKXKKKKKKXXKKXXKKKKXXKXXXK00KKKKKKKXXXKKKKKKKKKKKKKKKKK000000000O00000000KKKKKKXXKK000000OOOOkkkkO
 104.     0000000KKKKKKKKXXXXXXXXXKKKKXXXXXXXXKKKKKXXNNNNNNNNXXKKK000000000KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK00KKKKKKXXXXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXKKKKKXXXXKKKKKKKXXXXXXXNXXXXXXXNNNXXXXXXNNNNXXXXXXKKKK00O00KK0KKXXXXNNXXKKKKKKKKKKKKXXNNWNNXXXXKXXKKXXXXXXXKKKXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK0000OOOO000OOOOOkkkkkOOO00OOOOOOOOO000000
 105.     0000000000KKKKKKXXKKKKXKKKKKKXXXXXXKKKKXXNNNNNXXXXXXXXKKK00KKKKKKKKKKKKXXXXXXKKKXXKKKXXKXXXKK00000KKKKKXXXXXXXXXKKKXXXXXXKKXXKKKKKKXXNXXKKKXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXKKKKXXNXK0000KKKKKKKXXNNNNNXKKKKXXKKKKXXXNNNWWWNNNXXXKXNNXXXXXXKKXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKK0000OO0000000OOOOkkkkkOO0000KKKKK00000000
 106.     0000000OOO00000000OOO00000KKXXXXXXKKKKKXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXKK00KKKKKKKKKKKKKK00000KKKKXXXXXNNNXXXXXXKKKKKXXXXKKKKXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNXXXKKXXXXKK0KKKKKKKKKKXXKKKKKKKKKKXXXXXNWWNWNNNXXXXKKXXXXXXXXNNXXXK000XXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK0000000000000KKKK000OOOOOOOOOO0000K000000000OO
 107.     KKKK0000OOOOOOOOOOOOOOOOOO0KKKKKK000000000000KKKKKKKKKKKXXXKKKKKKKKKKK00000KKKK000KK0000OO000KKKKKXXXXXNNNNNNNXXXKKKKXXKK000KKXXXXXXXXXXXNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNXXNNNXKXXXXXXXKKK0O0KKKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNXXXXKKKK0000000KXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK0000000OOO000K000K0000OOOOOOOkkOOOOOOOOkkkkkkxxx
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top