Guest User

Untitled

a guest
Nov 13th, 2014
251
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <time.h>
 4. #include <windows.h>
 5. #include <array>
 6. #include <iostream>
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10.  
 11. int DELKA = 20;
 12.  
 13. struct args
 14. {
 15.     int * pole;
 16.     int s;
 17.     int e;
 18. };
 19.  
 20. void vypisPole(int pole[], int size);
 21. int arrayLen(int p[]);
 22.  
 23. int * setridPole(int pole[], int size, int start, int end) {
 24.  
 25.     int *setrizenePole;
 26.     setrizenePole = new int[DELKA/4];
 27.     int tmp2 = start;
 28.  
 29.     for (start; start < end - 1; start++) {
 30.         int maxIndex = start;
 31.         for (int j = start + 1; j < ((tmp2) + (size/4)); j++) { //jede do ctvrtiny delky od zacatku pole, pouzivam tmp2, protoze v ni je puvodni hodnota startu, ktery se inkrementuje v hornim foru
 32.             if (pole[j] > pole[maxIndex]) maxIndex = j;
 33.         }
 34.  
 35.         int tmp = pole[start];
 36.         pole[start] = pole[maxIndex];
 37.         pole[maxIndex] = tmp;
 38.  
 39.     }
 40.  
 41.     start = tmp2;
 42.  
 43.     {
 44.         int i = 0;
 45.  
 46.     for (start ; start < end; start++)
 47.         {
 48.             setrizenePole[i] = pole[start];
 49.             i++;
 50.         }
 51.     }
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.     return setrizenePole;
 58.  
 59. }
 60.  
 61. int * naplnPole(int *p, int size)
 62. {
 63.     for (int i = 0; i < size ; i++ )
 64.     {
 65.         p[i] = rand() % 20 - 10;
 66.     }
 67.     return p;
 68. }
 69.  
 70. void vypisPole(int pole[], int size){
 71.    for (int i = 0; i < size; i++){
 72.        printf("%d \n", pole[i]);
 73.    }
 74.    printf("\n\n ");
 75. }
 76.  
 77. /*int * SpojPole(int p1[], int p2[])
 78. {
 79.     int *SpojenePole;
 80.     int velikost = ( sizeof(p1) / sizeof(p1[0]) ) * 2;
 81.     SpojenePole = new int[velikost];
 82.  
 83.     for(int i=0; i< (velikost); i++)
 84.     {
 85.         if(p1[i] > p2[i])
 86.         {
 87.             SpojenePole[i] = p1[i];
 88.         }
 89.         else
 90.         {
 91.             SpojenePole[i] = p2[i];
 92.         }
 93.     }
 94.     return SpojenePole;
 95.  
 96. }*/
 97.  
 98. int * SpojPole(int p1[], int p2[])
 99. {
 100.     int *SpojenePole;
 101.     //int velikost = ( sizeof(p1) / sizeof(p1[0]) );
 102.     int velikost = 5;
 103.     SpojenePole = new int[velikost*2];
 104.  
 105.     int i = 0;
 106.     int j = 0;
 107.  
 108.     int d1 = velikost;
 109.     int d2 = velikost;
 110.  
 111.     while ((i < d1) && (j < d2)) {
 112.     // dosazeni toho mensiho prvku z obou poli a posunuti indexu
 113.         if (p1[i] > p2[j]) {
 114.           SpojenePole[i + j] = p1[i];
 115.           i++;
 116.  
 117.         }
 118.         else {
 119.           SpojenePole[i + j] = p2[j];
 120.           j++;
 121.         }
 122.     }
 123.  
 124.     if (i < d1) {
 125.         while (i < d1) {
 126.           SpojenePole[i + j] = p1[i];
 127.           i++;
 128.         }
 129.     }
 130.     else {
 131.         while (j < d2) {
 132.           SpojenePole[i + j] = p2[j];
 133.           j++;
 134.         }
 135.     }
 136.  
 137.  
 138.  
 139.  
 140.     return SpojenePole;
 141.  
 142. }
 143.  
 144.  
 145. int arrayLen(int p[])
 146. {
 147.    return(sizeof(p)/sizeof(*p));
 148. }
 149.  
 150. int main()
 151. {
 152.     int *p;
 153.  
 154.     p = new int[DELKA];
 155.  
 156.     naplnPole(p, DELKA);
 157.     vypisPole(p, DELKA);
 158.  
 159.     int *policko1,*policko2;
 160.     policko1 = new int[DELKA/4];
 161.     policko2 = new int[DELKA/4];
 162.  
 163.  
 164.  
 165.     args *arg1 = new args;
 166.     args *arg2 = new args;
 167.     args *arg3 = new args;
 168.     args *arg4 = new args;
 169.  
 170.  
 171.     arg1 -> pole = p;
 172.     arg1 -> s = 0;
 173.     arg1 -> e = DELKA/4;
 174.  
 175.     arg2 -> pole = p;
 176.     arg2 -> s = DELKA/4;
 177.     arg2 -> e = DELKA/2;
 178.  
 179.     arg3 -> pole = p;
 180.     arg3 -> s = DELKA/2;
 181.     arg3 -> e = (DELKA/4)*3;
 182.  
 183.     arg4 -> pole = p;
 184.     arg4 -> s = (DELKA/4)*3;
 185.     arg4 -> e = DELKA;
 186.  
 187.  
 188.     //policko = setridPole(pole, DELKA, 0, DELKA/4);
 189.     //setridPole(pole, DELKA, 0, DELKA/4);
 190.     //vypisPole( setridPole(arg1->pole, DELKA, arg1->s, arg1->e), DELKA/4);
 191.  
 192.     //vypisPole( setridPole(arg2->pole, DELKA, arg2->s, arg2->e), DELKA/4);
 193.  
 194.     policko1 = setridPole(arg1->pole, DELKA, arg1->s, arg1->e);
 195.  
 196.     policko2 = setridPole(arg2->pole, DELKA, arg2->s, arg2->e);
 197.  
 198.     vypisPole( setridPole(arg3->pole, DELKA, arg3->s, arg3->e), DELKA/4);
 199.  
 200.     vypisPole( setridPole(arg4->pole, DELKA, arg4->s, arg4->e), DELKA/4);
 201.  
 202.     vypisPole( policko1, DELKA/4);
 203.  
 204.     vypisPole( SpojPole(policko1, policko2), DELKA/2);
 205.  
 206.  
 207.     return 0;
 208. }
RAW Paste Data