SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 21st, 2019 89 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package ui;
 2.  
 3. import java.util.*;
 4. import java.util.stream.Collectors;
 5.  
 6. public class OefLinkedList_opgave<T> {
 7.  
 8.     public OefLinkedList_opgave() {
 9.  
 10. //Creëer een Integer-array "getallen" en initialiseer met 4, 3, 9 en 7
 11. //-------------------------------------------------------------------
 12.         Integer getallen[] = {4,3,9,7};
 13.        
 14. //Creëer een 'arrayList' en vul op met de array "getallen" (1 instructie)
 15. //-----------------------------------------------------------------------------------
 16.         List<Integer> arrayList = new ArrayList<>(Arrays.asList(getallen));
 17.        
 18.  
 19. //Creëer de linkedList "lijstInteger" en vul op met de inhoud van de arrayList ( 1 instructie )
 20. //--------------------------------------------------------------------------------
 21.         //NIET GOED
 22. //        LinkedList<Integer> lijstInteger = new LinkedList<>(arrayList);
 23.         //GOED
 24.         List<Integer> lijstInteger = new LinkedList<>(arrayList);
 25.  
 26.  
 27. //Voeg vooraan in "lijstInteger" getal 2 toe
 28. //------------------------------------------------
 29.         //NIET GOED
 30. //        lijstInteger.addFirst(2);
 31.         //GOED
 32.         lijstInteger.add(0, 2);
 33. //Voeg achteraan in "lijstInteger" getal 12 toe
 34. //---------------------------------------------------
 35.         //NIET GOED
 36. //        lijstInteger.addLast(12);
 37.         //GOED
 38.         lijstInteger.add(12);
 39.        
 40.         weergevenLijst("oplossing: 2 4 3 9 7 12", lijstInteger);
 41.  
 42. //Verwijder het eerste element van "lijstInteger" en toon op het scherm d.m.v. printf
 43. //----------------------------------------------------------------
 44.         //NIET GOED
 45. //        Integer hulp = lijstInteger.removeFirst();
 46.         //GOED
 47.         int eersteElement = lijstInteger.remove(0);
 48.         System.out.printf("%s%n%s", "oplossing: 2", "           ");
 49.  
 50.         metEenVerhogen(lijstInteger);
 51.         weergevenLijst("oplossing: 5 4 10 8 13", lijstInteger);
 52.  
 53.         lijstInteger = metEenVerhogen_java8(lijstInteger);
 54.         weergevenLijst("oplossing: 6 5 11 9 14", lijstInteger);
 55.  
 56.         elementenMetOnevenIndexVerwijderen(lijstInteger);
 57.         weergevenLijst("oplossing: 6 11 14", lijstInteger);
 58.  
 59.         elementenToevoegenNaOnevenGetallen(lijstInteger);
 60.         weergevenLijst("oplossing: 6 11 13 14", lijstInteger);
 61.        
 62.         String woorden[] = {"aaa", "bbb", "ccc", "ddd", "eee", "fff"};
 63.  
 64. //Creëer de LinkedList "lijstString" en vul op met de array "woorden" (1 instructie)
 65. //-----------------------------------------------------------------------
 66.         List<String> lijstString = new LinkedList<>(Arrays.asList(woorden));
 67.        
 68.         elementenMetOnevenIndexVerwijderen(lijstString);
 69.  
 70.         weergevenLijst("oplossing: aaa ccc eee", lijstString);
 71.        
 72.         weergevenLijstOmgekeerdeVolgorde(
 73.         "oplossing: eee ccc aaa", lijstString);
 74.  
 75.     }
 76.  
 77.     public void metEenVerhogen(List<Integer> lijst) //------------
 78.     {
 79.         //Alle elementen van de lijst wijzigen:
 80.         //alle elementen worden met één verhoogd
 81.         //JAVA 7:   IMPLICIET GAAT NIET (IMMUTABLE)
 82.         //EXPLICIET met ListIterator
 83. //      ListIterator<Integer> it = lijst.listIterator();
 84. //      while(it.hasNext()) {
 85. //          int elem = it.next();
 86. //          it.set(elem + 1);
 87. //      }
 88.        
 89.         //EIGEN OPLOSSING = JAVA 8      BEST
 90.         lijst.replaceAll(elem -> elem+1);
 91.         //LES OPLOSSING
 92.  
 93.     }
 94.  
 95.     public List<Integer> metEenVerhogen_java8(List<Integer> lijst)
 96.     {
 97.         //De elementen van lijst worden met één verhoogd en worden
 98.         //als nieuwe List<Integer> teruggegeven.
 99.         //JAVA 8:
 100. //      lijst.remove(2);//WIJZIG ook bij lijst van aanroep ==  zo ook met replaceAll
 101.         //EIGEN OPLOSSING
 102.         return lijst.stream()
 103.                 .map(elem->elem+1)
 104.                 .collect(Collectors.toList());
 105.         //LES OPLOSSING
 106.    
 107.     }
 108.    
 109.     //generieke methode:
 110.     public <T> void elementenMetOnevenIndexVerwijderen(List<T> lijst) //---                                           -------------
 111.     {
 112.         //Alle elementen, met oneven index, verwijderen (enkel met een iterator werken)
 113.         //-----------------------------------------------------------------------------
 114.        
 115.         ListIterator<T> it = lijst.listIterator();
 116.         while(it.hasNext()) {
 117.             it.next();
 118.             if(it.hasNext()) {
 119.                 it.next();
 120.                 it.remove();
 121.             }
 122.         }
 123.  
 124.     }
 125.    
 126.     public void elementenToevoegenNaOnevenGetallen(List<Integer> lijst) //-----------
 127.     //Na ieder oneven getal wordt hetzelfde getal+2 toegevoegd in de Lijst
 128.     //vb. 5 10 13 wordt 5 7 10 13 15
 129.     //---------------------------------------------------
 130.     {
 131.         ListIterator<Integer> it = lijst.listIterator();
 132.         while(it.hasNext()) {
 133.             int elem = it.next();
 134.             if(elem%2!=0) {
 135.                 it.add(elem+2);
 136.             }
 137.         }
 138.     }
 139.  
 140.     //generieke methode:
 141.     public <T> void weergevenLijst(String oplossing, Collection<T> lijst) //---                                       -------------
 142.     // Alle elementen van de Collection<Integer> weergeven
 143.     //---------------------------------------------------
 144.     {
 145.         System.out.printf("%s%n%s", oplossing, "           ");
 146.         //TODO
 147.         lijst.forEach(elem -> System.out.printf("%s ", elem));
 148.         System.out.println();
 149.     }
 150.    
 151.     //generieke methode:
 152.     public <T> void weergevenLijstOmgekeerdeVolgorde(
 153.         String oplossing, List<T> lijst) {
 154.     // Alle elementen van de List<Integer> in omgekeerde volgorde weergeven
 155.     //--------------------------------------------------------------------------------------
 156.        System.out.printf("%s%n%s", oplossing, "           ");
 157.        //TODO: JAVA 7:
 158.  
 159. //       List<T> hulp = new ArrayList<T>(lijst);
 160. //       Collections.reverse(hulp);
 161. //       hulp.forEach(elem->System.out.printf("%s ",elem));
 162.        
 163.        
 164. //     Collections.reverse(lijst);      NIET GOED ORIGINELE LIJST WORDT OMGEDRAAID
 165. //       lijst.forEach(elem->System.out.printf("%s ", elem));
 166. //       NOOIT MET INDEX ALS JE ER HELEMAAL DOOR MOET LOPEN altijd met iterator
 167.        ListIterator<T> it = lijst.listIterator(lijst.size());
 168.        while(it.hasPrevious()) {
 169.            System.out.printf("%s ",it.previous());
 170.        }
 171.        
 172.        System.out.println();
 173.  
 174.        
 175.        System.out.println(
 176.            "java 8 lijst omgekeerde volgorde: ");
 177.        System.out.printf("%s%n%s", oplossing, "           ");
 178.        //TODO: JAVA8:
 179.        new LinkedList<T>(lijst)
 180.        .descendingIterator()
 181.        .forEachRemaining(elem->System.out.printf("%s ", elem));
 182.        
 183.        System.out.println();
 184.     }
 185.  
 186.     public static void main(String args[]) {
 187.         new OefLinkedList_opgave();
 188.     }
 189. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top