SHARE
TWEET

DICTOMICA

a guest Nov 22nd, 2019 97 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 2. Cerca dicotòmica
 2. Enunciat: Feu una funció
 3. int posicio(double x, const vector<double>& v, int esq, int dre);
 4. que retorni la posició on es troba x dins del subvector v[esq..dre] . Si x no apareix a v[esq..dre] o
 5. esq > dre , cal retornar -1 .
 6. Podem suposar que
 7. • El vector v està ordenat creixentment.
 8. • Inicialment (0 <= esq) and (dre < v.size()) .
 9. Nota: En canvi, esq <= dre pot no ser cert ni al principi: Penseu quina crida faríeu per ordenar una taula
 10. de mida 0.
 11.  
 12.  
 13. Solució recursiva:
 14. // Pre: (0 <= esq) and (dre < v.size()) and (v esta ordenat creixentment)
 15. // Post: retorna i tal que, o be esq<=i<=dre i v[i]==x, o be i==-1 i x no es a v[esq..dre]
 16. int posicio(double x, const vector<double>& v, int esq, int dre) {
 17. if (esq > dre) return -1;
 18. int pos = (esq + dre)/2;
 19. // posicio central de v[esq..dre]
 20. if (x < v[pos]) return posicio(x, v, esq, pos - 1);
 21. if (x > v[pos]) return posicio(x, v, pos + 1, dre);
 22. return pos;
 23. }
 24.  
 25.  
 26. Solució iterativa:
 27. // Pre: (0 <= esq) and (dre < v.size()) and (v esta ordenat creixentment)
 28. // Post: retorna i tal que, o be esq<=i<=dre i v[i]==x, o be i==-1 i x no es a v[esq..dre]
 29. int posicio(double x, const vector<double>& v, int esq, int dre) {
 30. int pos;
 31. bool trobat = false;
 32. // Inv: (0 <= esq), (dre < v.size()),
 33. // si x es a v[E..D], llavors es a v[esq..dre]
 34. // on E i D son els valors inicials d'esq i dre,
 35. // i a mes trobat indica que hem trobat x a pos
 36. while (not trobat and esq <= dre) {
 37. pos = (esq + dre)/2;
 38. // posicio central de v[esq..dre]
 39. if (x < v[pos]) dre = pos - 1;
 40. else if (x > v[pos]) esq = pos + 1;
 41. else trobat = true;
 42. }
 43. if (trobat) return pos;
 44. else return -1;
 45. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top