SHARE
TWEET

DUGA - Dungeons Custom Levels by MaxwellSalmon

a guest Aug 22nd, 2018 112 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. €]q (}q(X      sky_colorqKdKdKd‡qX   itemsq]q(KK†qK †qKK†qK†q    KK†q
 2. K†q KK†q K †q
 3. KK †qK†qKK †qK†qK
 4. K   †qK †qK K
 5. †qK†qeX   npcsq]q(KK†qK´K‡qK K†qK´K‡qK K†qK K
 6. ‡qKK†qKZK‡qKK  †q KZK‡q!eX   shadeq"‰(K K K K tq#K ‡q$X   nameq%X   Dungeon -2nd floorq&X   ground_colorq'K<K<K<‡q(X   arrayq)]q*(]q+(K K K K K K K K K K K K K
 7. K K e]q,(K KK K K K K K KK K K K K K e]q-(K K K K K KK K K KK K K
 8. K Ke]q.(K K KK K K K K K K K K K K K
 9. e]q/(K K K K K K K K K K K K KK K e]q0(K K K
 10. K KK K K K KK K K K K e]q1(K K K K K KK K K
 11. K KK K K K e]q2(KK K K K K K K K K K K K K K e]q3(K K K
 12. K K K
 13. K K K K K K K KK e]q4(K K K K K K K K K
 14. K KK K
 15. K K e]q5(K K    K K KK K K K KK K KKK e]q6(K K K K K K K K
 16. K
 17. K K K K K
 18. K eeX   authorq7X
 19.    MaxwellSalmonq8X
 20.    player_posq9]q:(KKeX
 21.    lvl_numberq;K u}q<(X    sky_colorq=KPKdKd‡q>X   itemsq?]q@(KK†qAK†qBKK†qCK†qDKK†qEK†qFK K†qGK†qHKK
 22. †qIK†qJK K†qKK†qLKK†qMK †qNKK†qOK†qPKK†qQK†qReX   authorqSX
 23.    MaxwellSalmonqTX   shadeqU‰(K K K K tqVK ‡qWX   npcsqX]qY(KK†qZKZK‡q[K K†q\K´K‡q]KK†q^MK‡q_KK†q`MK‡qaK K
 24. †qbK K‡qceX   ground_colorqdK(KPKP‡qeX   nameqfX   Dungeon -1st floorqgX   arrayqh]qi(]qj(K K KK K K K KK K K K K K e]qk(K K K K K K KK KK K KK K e]ql(K K K K K K K K K K K KK K e]qm(K K KK K K K K K K K KK K e]qn(K K K K KK K K K KK K K K e]qo(K K K K K K K K K K KK K K e]qp(K K K K KK KK K K KK K K e]qq(K K K K K K K KK K K K K K e]qr(K K K KK K K K K K    K K K K e]qs(K K KK K K K KK K K K K K e]qt(K K K K KK K K K KK K K K e]qu(K K K K K K K K KK K K K K
 25. e]qv(K K K K K K K K K K K K K K e]qw(K K K K K K K K K K KK K K e]qx(K K K K K K KK K K K K K
 26. K e]qy(K K K K K
 27. K K KK K K K K K e]qz(K KK K K K K K K K K K K K e]q{(K
 28. K K KK K K K K K K K K K e]q|(K K  K K K K K K K   K K K K K e]q}(K K K K K K K K K K K K K K eeX
 29.    player_posq~]q(KKeX
 30.    lvl_numberq€Ku}q(X     sky_colorq‚K(KPKP‡qƒX   itemsq„]q…(KK †q†K†q‡K   K   †qˆK†q‰KK
 31. †qŠK†q‹KK
 32. †qŒK†qK K
 33. †qŽK†qKK †qK†q‘K  K †q’K†q“KK†q”K†q•KK†q–K †q—KK†q˜K†q™KK†qšK†q›eX   npcsqœ]q(KK†qžMK‡qŸKK†q MK‡q¡KK†q¢MK‡q£KK†q¤MK‡q¥KK†q¦MK‡q§KK†q¨MK‡q©eX   shadeqª‰(K K K K tq«K ‡q¬X   ground_colorq­KK(K(‡q®X   arrayq¯]q°(]q±(K K K K K KK K
 34. K K K K e]q²(K K KK KK KK KK K K e]q³(K K K K K K K K K KK Ke]q´(K K K K K K K K K K K K e]qµ(K K KK K K K K KK K K e]q¶(K K K K
 35. K K K K K K K K e]q·(K K K K K KK K K K K K e]q¸(K K K KKK KKK K K K e]q¹(K K K K K KK K K K K K e]qº(K K K K KK KK K K K
 36. K e]q»(KK K
 37. K K K K K K
 38. K KK e]q¼(K K K K K K K K K K K K e]q½(K K K K K KK K K K K K e]q¾(K K K K K K K K K K K K e]q¿(K K K K K K K K K K K K e]qÀ(K K K
 39. K K K
 40. K K K K K K e]qÁ(K K K K   K K K KK K K K e]qÂ(K K K K K K
 41. K K K K K K eeX   authorqÃX
 42.    MaxwellSalmonqÄX
 43.    lvl_numberqÅKX
 44.    player_posqÆ]qÇ(KKeX   nameqÈX   Dungeon ground floorqÉue.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top