Advertisement
Henek

Swedish PortableApps.com Platform translation - Take 2

Apr 26th, 2011
271
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Swedish
 3. LocalizedName=Svenska
 4. Version=1.7
 5. ContibutedBy=Henrik Rostedt
 6. LocaleID=1053
 7. LocaleWinName=LANG_SWEDISH
 8. LocaleCode2=sv
 9. LocaleCode3=swe
 10. LanguageCode=sv
 11. Localeglibc=sv
 12. Codepage=1252
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Ok
 16. BUTTON_CANCEL=&Avbryt
 17. BUTTON_REVERT=&Återställ
 18. BUTTON_YES=&Ja
 19. BUTTON_NO=&Nej
 20. BUTTON_REMIND=&Påminn mig senare
 21. COLOR_PINK=Rosa
 22. COLOR_RED=Röd
 23. COLOR_ORANGE=Orange
 24. COLOR_YELLOW=Gul
 25. COLOR_GREEN=Grön
 26. COLOR_BLUE=Blå
 27. COLOR_PURPLE=Lila
 28. COLOR_VIOLET=Violett
 29. COLOR_BLACK=Svart
 30. COLOR_WHITE=Vit
 31. COLOR_GRAY=Grå
 32. COLOR_SILVER=Silver
 33. COLOR_BRONZE=Brons
 34. COLOR_GOLD=Guld
 35. COLOR_BROWN=Brun
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Kör
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Kör som &administratör
 40. APP_MENU_RENAME=Byt &namn
 41. APP_MENU_HIDE=&Dölj
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Flytta &högst upp
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Flytta &längst ner
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Visa dolda &ikoner
 45. APP_MENU_REFRESH=&Uppdatera
 46. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Starta automatiskt
 47. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Utforska här
 48. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Visa alltid alla program
 49. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Visa kategorier i Alla program-vyn
 50. APP_MENU_ALL_APPS=Alla portabla program
 51. APP_MENU_BACK=Tillbaka
 52. APP_MENU_CATEGORY=Kategori
 53. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Lägg till ny kategori
 54. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Tillgänglighet
 55. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Utveckling
 56. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Utbildning
 57. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Spel
 58. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Grafik och bilder
 59. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 60. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Musik och film
 61. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Kontor
 62. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Operativsystem
 63. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Säkerhet
 64. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Verktyg
 65. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Annat
 66. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE ledigt av $DRIVETOTAL
 67. ICON_DOCUMENTS=&Dokument
 68. ICON_MUSIC=&Musik
 69. ICON_PICTURES=&Bilder
 70. ICON_VIDEOS=&Filmer
 71. ICON_EXPLORE=&Utforska
 72. ICON_BACKUP=B&ackup
 73. ICON_MANAGE_APPS=Hantera &Program
 74. ICON_OPTIONS=&Verktyg
 75. ICON_HELP=&Hjälp
 76. ICON_SEARCH=&Sök
 77. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Ändra sökväg
 78. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Ändra ikon
 79. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Ändra sökväg till Dokument
 80. ICON_MENU_RESET=Återställ till original
 81. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Sök efter uppdateringar
 82. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=Hämta fler program
 83. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=Efter kategori
 84. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=Efter namn
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=Nya program
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Nyligen uppdaterade program
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Mest populära
 88. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Installera program manuellt
 89. MENU_BACKUP=&Säkerhetskopiera filer
 90. MENU_RESTORE=&Återställ från säkerhetskopia
 91. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=&Litet typsnitt
 92. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=&Stort typsnitt
 93. MENU_OPTIONS_UPDATE=S&ök efter uppdateringar
 94. MENU_OPTIONS_ADD_APP=&Installera nytt program
 95. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Radera ett program
 96. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Uppdatera ikoner
 97. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Hämta fler program...
 98. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=S&pråk
 99. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=Visa &PortableApps.com-ikon
 100. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Dölj skrivbordsikoner
 101. MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
 102. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Lägg till nytt tema
 103. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=PortableApps.com standardtema
 104. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=Transparens
 105. MENU_HELP_ABOUT=&Om
 106. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Sök efter &uppdateringar
 107. MENU_HELP_DONATE=Donera till PortableApps.com
 108. MENU_HELP_SUPPORT=Support
 109. MENU_SEARCH_DRIVE=Sök på &enheten
 110. MENU_SEARCH_COMPUTER=Sök på &datorn
 111. MENU_SEARCH_WEB=Sök på &internet
 112. MENU_TRAY_EJECT=&Mata ut
 113. MENU_TRAY_EXIT=&Avsluta
 114. DIALOG_EJECT_FAIL=Följande program körs fortfarande:%RUNNINGAPPS%Vänligen stäng alla program innan du matar ut enheten.
 115. INVALID_INSTALLER=Detta program verkar inte vara i PortableApps.com Format. Programmet kan vara ändrat eller inte helt portabelt och borde inte användas utan att veta filens ursprung. Vill du fortsätta med installationen?
 116. CHECK_DRIVE=Sök efter fel på enheten
 117. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Söker efter fel på enhet %DRIVE%
 118. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Varning: Autostart har ändrats
 119. AUTORUN_CHANGE_WARNING=PortableApps.com Platform har upptäckt att autostartkonfigurationen på den här har ändrats. Dessa ändringar kan ha orsakats av ett virus eller en spyware-infektion eller om ett program har modifierat filen autorun.inf. Om du inte har gjort ändringarna själv borde du scanna enheten efter virus eller spyware direkt.
 120. APP_MENU_FAVORITE=Favorit
 121.  
 122. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 123. SHOW_PLATFORM=&Visa PortableApps.com Platform
 124. ALWAYS_ON_TOP=Alltid &högst upp
 125. HIDE_ICON=&Dölj den här ikonen
 126.  
 127. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 128. CAPTION=Byt namn
 129. LABEL_ORIGINAL=Originalnamn
 130. LABEL_CUSTOM=Eget namn
 131.  
 132. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 133. TITLE=Avinstallera %APPNAME%?
 134. MESSAGE=VARNING: Avinstallation kommer att ta bort programmet och all sparad data (inställningar, bokmärken, etc).  Dokument eller filer sparade i Dokument eller andra mappar kommer inte att påverkas, men alla filer inuti den här mappen kommer att tas bort:
 135. QUESTION=Är du säker på att du vill avinstallera %APPNAME%?
 136. FAILMESSAGE=Kan inte avinstallera %APPNAME%.
 137.  
 138. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 139. TITLE=Avinstallerar %APPNAME%
 140. MESSAGE=Avinstallerar %APPNAME%.  Vänligen vänta...
 141.  
 142. [FORM_UPDATE]
 143. LABEL_UPDATE=Uppdatera
 144. LABEL_CHECK_INQUIRY=Vill du söka efter en uppdatering av PortableApps.com Platform?
 145. LABEL_CHECKING=Söker efter uppdateringar...
 146. LABEL_UP_TO_DATE=Det finns inga nya uppdateringar tillgängliga.
 147. LABEL_DOWNLOADING=Hämtar uppdatering...
 148. LABEL_UPDATED=PortableApps.com Platform har uppdaterats.
 149.  
 150. [FORM_OPTIONS]
 151. FORM_NAME=Inställningar
 152. TAB_GENERAL=Allmänt
 153. TAB_THEMES=Teman
 154. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=Filassociationer
 155. TAB_FONTS=Typsnitt
 156. TAB_ADVANCED=Avancerat
 157. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Visningsalternativ
 158. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Använd stora typsnitt
 159. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Menytransparens
 160. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Av (100% Opacitet)
 161. GENERAL_LANGUAGE=Språk
 162. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Använd det här språket för alla portabla program
 163. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=Programlistsorganisation
 164. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Smart med kategorier - Favoriter och nyligen använda program på första sidan.  Alla program efter kategori på andra.
 165. GENERAL_SMART_ALPHA=Smart alfabetisk - Favoriter och nyligen använda program på första sidan.  Alla program alfabetiskt på andra.
 166. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Visa alla med kategorier - Favoriter listade först sedan alla andra program grupperade efter kategori.
 167. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Visa alla alfabetisk - Favoriter listade först sedan alla andra program listade alfabetiskt.
 168. THEMES_THEME_PREVIEW=Förhandsvisning av teman
 169. THEMES_ADD_THEME=Lägg till tema
 170. THEMES_GET_THEMES=Hämta teman
 171. THEMES_USE_THEME=Använd tema
 172. THEMES_REMOVE_THEME=Ta bort tema
 173. THEMES_CUSTOM_COLOR=Egen färg
 174. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Förhandsvisning av egen färg
 175. THEMES_BEVELED=Avfasad
 176. THEMES_FLAT=Platt
 177. THEMES_LIGHT=Ljus
 178. THEMES_DARK=Mörk
 179. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=Filtyp
 180. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Öppna med
 181. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Ikon
 182. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Lägg till filtyp
 183. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Redigera filtyp
 184. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Ta bort filtyp
 185. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Avaktivera filassociationer
 186. FONTS_NAME=Typsnittsnamn
 187. FONTS_FILE=Filnamn
 188. FONTS_ADD=Lägg till typsnitt
 189. FONTS_REMOVE=Ta bort typsnitt
 190. FONTS_DISABLE=Avaktivera portabla typsnitt
 191. ADVANCED_UPDATER=Inställningar för uppdateraren
 192. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Sök efter uppdateringar...
 193. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=Vid uppstart
 194. ADVANCED_UPDATER_DAILY=En gång per dag
 195. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=En gång i timman
 196. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Bara när jag trycker på Sök efter uppdateringar
 197. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Dölj inte menyn när den förlorar fokus
 198. ADVANCED_START_MINIMIZED=Starta menyn minimerad
 199. ADVANCED_FADE_MENU=Tona menyn in och ut
 200. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Dölj skrivbordsikoner vid körning
 201. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Visa bara en ikon för program med flera ikoner
 202.  
 203. [UPDATER]
 204. COLUMN_APP=Portabelt program
 205. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Ladda ner
 206. COLUMN_INSTALL_SIZE=Installera
 207. COLUMN_DESCRIPTION=Beskrivning
 208. COLUMN_APP_TYPE=Programtyp
 209. COLUMN_CATEGORY=Kategori
 210. COLUMN_SUBCATEGORY=Underkategori
 211. COLUMN_RELEASE_DATE=Släppt den
 212. COLUMN_UPDATED_DATE=Uppdaterad den
 213. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 214. INTRO_WAIT=Söker efter program på PortableApps.com...
 215. INTRO_UPTODATE=Programmen behöver inte uppdateras.
 216. SELECTION_HEADING_NEW=Hämtar nya program
 217. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Markera programmen du vill installera och tryck %NEXT%
 218. SELECTION_HEADING_UPDATE=Uppdaterar program
 219. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Det finns tillgängliga uppdateringar för följande program
 220. DOWNLOAD_HEADING=Hämtar och installerar
 221. DOWNLOAD_SUBHEADING=Vänta medan programmen hämtas och installeras
 222. FINISH_HEADING_NEW=Programmen hämtade
 223. FINISH_TEXT_NEW=Dina nya program har installerats och är nu tillgängliga i PortableApps.com Menu.
 224. FINISH_HEADING_UPDATE=Uppdatering klar
 225. FINISH_TEXT_UPDATE=Dina program har uppdaterats och är tillgängliga i PortableApps.com Menu.
 226. FINISH_HEADING_FAIL=Fel
 227. FINISH_TEXT_FAIL=PortableApps.com Updater misslyckades. Pröva igen senare.
 228. ERROR_NOCONNECTION=Kan inte ansluta till PortableApps.com för att hämta program.  Pröva igen senare.
 229. FIRSTRUN=Vill du att PortableApps.com Platform automatiskt ska söka efter uppdateringar vid start?REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Required Platform Update
 230. DOWNLOADING_X_OF_Y=Laddar ner %CURRENTAPP% av %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 231. DOWNLOADREMAINING=kvar
 232. DOWNLOADCONNECTING=Ansluter...
 233. DOWNLOADSECOND=sekunder
 234. DOWNLOADHOUR=timmar
 235. DOWNLOADMINUTE=minuter
 236. DOWNLOADPLURAL=
 237. DOWNLOADERROR=Nerladdningsfel: %ERROR% med fil %FILE%
 238. DOWNLOADINVALID=Den nerladdade versionen av %CURRENTAPPNAME% är inte giltig och kan inte installeras. Den kan vara på grund av en ofärdig nerladdning eller något annat nätverksproblem. Pröva att köra uppdateraren igen när den är färdig.
 239. INSTALLING_X_OF_Y=Installerar %CURRENTAPP% av %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 240.  
 241. [SUBCATEGORIES]
 242. Magnification=Förstoring
 243. On-Screen Keyboards=Skärmtangentbord
 244. Database=Databas
 245. Packaging=Pakethantering
 246. Portablization=Portabilisering
 247. Programming Environment=Programmeringsmiljö
 248. Servers=Servrar
 249. Text Editors and IDEs=Textredigerare och IDE:er
 250. Web Editors=Webbredigerare
 251. Astronomy=Astronomi
 252. Dictionaries=Uppslagsverk
 253. Geography=Geografi
 254. Genealogy=Geneologi
 255. Memorization=Memorering
 256. Religion=Religion
 257. Technical Computing=Tekniska beräkningar
 258. Typing=Maskinskrivning
 259. Action=Action
 260. Adventure=Äventyr
 261. Arcade=Arkad
 262. Board=Bräde
 263. Card=Kort
 264. Emulators=Emulatorer
 265. Music=Musik
 266. Puzzle=Pussel
 267. Racing=Racing
 268. Role-Playing=Rollspel
 269. Strategy=Strategi
 270. Diagramming=Diagram
 271. Image Editors=Bildredigerare
 272. Image Viewers=Bildvisare
 273. Rendering=Rendering
 274. Vector Graphics=Vektorgrafik
 275. Browsers=Webbläsare
 276. Chat=Chatt
 277. Download Managers=Filhämtare
 278. Email=E-post
 279. File Sharing=Fildelning
 280. FTP Clients=FTP-klienter
 281. Podcast Receivers=Poddradio
 282. RSS Readers=RSS-läsare
 283. Telnet and SSH=Telnet och SSH
 284. Audio Editors and Converters=Ljudredigerare och konverterare
 285. CD/DVD Burning and Authoring=CD/DVD-brännare och skapare
 286. Media Players=Mediaspelare
 287. Music Creation and Notation=Musikskapande och notering
 288. Video Editors=Filmredigerare
 289. Document Viewers=Dokumentvisare
 290. Calculators=Miniräknare
 291. Financial=Finans
 292. Journaling=Journalföring
 293. Office Suites=Kontorssviter
 294. Organization=Organisation
 295. Presentations=Presentationer
 296. Sticky Notes=Klisterlappar
 297. Document Tools=Dokumentverktyg
 298. Spreadsheets=Kalkylark
 299. Word Processors=Ordbehandlare
 300. Antivirus and Antispyware=Antivirus och antispionprogram
 301. Password Managers=Lösenordshanterare
 302. Secure File Deletion=Säker filborttagning
 303. Disk Tools=Skivverktyg
 304. File Comparison=Filgemförelse
 305. File Compression and Packaging=Filkomprimering och paketering
 306. File Managers=Filhanterare
 307. Networking=Nätverk
 308. Remote Connectivity=Fjärranslutning
 309. Synchronization=Synkronisering
 310. Task Managers=Processhanterare
 311. Time Wasters=Tidsfördriv
 312. Timers=Tidtagning
 313. Desktop Enhancement=Skrivbordsförbättring
 314. Clipboard Enhancement=Urklippsförbättring
 315. Uninstallers=Avinstallerare
 316. Screenshot Tools=Skärmdumpsverktyg
 317. Consoles=Konsoller
 318. Unit Conversion=Enhetskonvertering
 319. Miscellaneous=Diverse
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement