daily pastebin goal
41%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 10th, 2018 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.                                                                                      TARYFIKATOR
 2. PRZEPISY OGÓLNE
 3. Art. 1 Kwoty za popełnione wykroczenia sumują się (do 3 tysięcy).
 4. Art. 2 Punkty karne za popełnione wykroczenia sumują się (do 3 tysięcy).
 5. ===================================================================================================================
 6. WYKROCZENIA PRZECIWKO PORZĄDKOWI I BEZPIECZEŃSTWU PUBLICZNEMU:
 7.  
 8. Art. 3 Osoba zachowująca się w sposób agresywny, zagrażająca życiu lub zdrowiu osób trzecich podlega karze mandatu karnego do 1700$.
 9. Art 3.1 Jest tylko agresywna do osób trzecich, nie zagrażająca życiu lub zdrowiu podlega karze mandatu karnego do 1000$
 10. Art. 4 Osoba dewastujące cudze mienie podlega karze mandatu karnego do 1000$.
 11. Art. 5 Osoba odmawiająca wylegitymowania się funkcjonariuszowi na służbie podlega karze mandatu karnego do 300$.
 12. Art. 6 Bierny opór (brak reakcji na polecenia funkcjonariuszy) podlega karze mandatu karnego do 2000$ i 24 godziny w celi więziennej(10 min).
 13. Art. 7 Utrudnianie działań funkcjonariuszy podlega karze mandatu karnego do 2000$.
 14. Art. 7.1 Jeżeli mandat nie poskutkuje i osoba dalej będzie przeszkadzała, zostaje zatrzymana na 24 godziny(10min).
 15. Art. 8 Osoba używająca wulgaryzmów w miejscu publicznym podlega karze mandatu karnego do 100$.
 16. Art. 9 Ekshibicjonizm podlega karze mandatu karnego do 750$.
 17. Art. 10 Osoba świadomie podszywająca się pod funkcjonariusza departamentu policji podlega karze mandatu karnego 3.000$ dodatkowo sprawa sądowa, oraz(więzienie na 60min).
 18. Art. 11 W przypadku gdy osoba posiada broń bez licencji na takową podlega ona karze konfiskaty broni a także $3.000 grzywny (przymusowo, nie musi akceptować) a także 10 lat więzienia (60 min).
 19. Art. 11.1 Cywil może posiadać przy sobie broń w celach obronnych a jest to nóż który nie przekracza 7 cm.
 20. Art. 12 W przypadku gdy osoba posiada narkotyki bądź dopalacze (od 1 grama) podlega ona karze konfiskaty ich a także 6 lat pozbawienia wolności (60 min), oraz grzywna 2500$
 21. Art. 12.1 W przypadku gdy osoba handluje narkotykami bądź dopalaczami podlega karze konfiskaty ich, 12 lat (120min) pozbawienia wolności a także grzywny w wysokości 3.000$
 22. Art. 12.2 Prostytucja podlega karze do 2500 $ mandatu oraz do 2 lat (20min)  pozbawienia wolności
 23. Art. 13 Osoba która nie zapłaciła za korzystanie z usług za które jest wyznaczona cena, ponosi kare grzywna wysokosci 500$ i kara więziena na 24h (5min.)
 24. Art. 14 Osoba która leży pijana, chodzi po mieśćie w miejscu publicznym może zostać zawieziona do izby wytrzeźwień na 24h (5min)
 25.  
 26. ===================================================================================================================
 27. WYKROCZENIA PRZECIWKO MIENIU I ZDORWIU:
 28.  
 29. Art. 9 Osoba która dopuści się zniszczenia mienia podlega karze mandatu do 1000$
 30. Art. 9.1 Osoba która się dopuści włamania podlega karze mandaty karnego do 3000$ oraz 3 lata pozbawienia wolności (30min).
 31. Art. 10 Osoba ktora dupuści sie porwania obywatela podlega karze mandatu karnego do 3.000$ oraz pozbawienia wolności 10 lat (60min).
 32. Art. 11 Osoba dopuszczająca się pobicia drugiej osoby podlega karze mandatu karnego do:
 33. a) 1500$, jeśli stwierdzono uszczerbek na zdrowiu osoby drugiej.
 34. b) 1000$, jeśli nie stwierdzono uszczerbku na zdrowiu osoby drugiej.
 35. Art. 11.1 Osoba dopuszczająca się pobicia funkcjonariusza policji podlega karze mandatu karnego do:
 36. a) 3000$, oraz 12 lat (120min) pozbawienia wolności, jeśli stwierdzono uszczerbek na zdrowiu osoby drugiej.
 37. b) 3000$, oraz 6 lat (60min) pozbawienia wolności, jeśli nie stwierdzono uszczerbku na zdrowiu osoby drugiej.
 38. Art. 12 Udział w bójcie podlega karze mandatu karnego do 700$.
 39. Art. 13 Próba kradzieży podlega karze mandatu karnego do 1000$.
 40. Art. 14 Kradzież pojazdu mechanicznego, bądź innej rzeczy podlega karze mandatu karnego 3000$ oraz pozbawienia wolności na pół roku (30 min).
 41. Art. 15 Osoba, która stworzy zagrożenie dla życia innej osoby poprzez czynną napaść z bronią palną podlega karze grzywny w wysokości 3.000$  i pozbawienia wolności 10 lat (60min).
 42. Art. 15.1 Osoba, która stworzy zagrożenie dla życia funkcjonariusza poprzez czynną napaść z bronią palną podlega karze grzywny do 3.000 $ i pozbawienia wolności na 20 lat (120 minut).
 43. Art. 15.2 Osoba, która stworzy zagrożenie dla funkcjonariusza poprzez czynną napaść z bronią białą, podlega karze grzywny do 3.000 $ i pozbawiena wolności na 20 lat (120 minut).
 44.  
 45. ===================================================================================================================
 46. WYKROCZENIA PRZECIWKO GODNOŚCI OSOBISTEJ:
 47.  
 48. Art. 15 Osoba, która znieważa osoby trzecie podlega karze mandatu karnego do 500$.
 49. Art. 16 Osoba, która znieważa funkcjonariuszy publicznych podlega karze mandatu karnego do 1000$.
 50. Art. 17 Groźby karalne podlegają karze mandatu do 2000$.
 51. Art. 17.1 Osoba, która załatwia potrzeby fizjologiczne w miejscu publicznym podlega karze mandatu karnego do 800$
 52. Art. 17.2  Kierowca bawiący się, lub nadużywający hydraulicznego zawieszenie jest poddany karze o 200$
 53.  
 54. ===================================================================================================================
 55. WYKROCZENIA DROGOWE:
 56.  
 57. Art. 18 Przekroczenie prędkości o:
 58. 11-20km/h – 300$ 3 punkty karne
 59. 21-30km/h – 500$ 6 punkty karne
 60. 31-40km/h – 800$ 8 punktów karnych
 61. 41-50km/h – 1000$ 10 punktów karnych
 62. 51-60km/h – 1.300$ 15 punktów karnych
 63. 61-70km/h – 1.500$ 17 punktów karnych
 64. 71-80km/h – 1.800$ 19 punktów karnych
 65. 81-90km/h – 2.000$ 24 punktów karnych
 66. + odebranie wszystkich licencji
 67. 91-100km/h – 2.300$ 24 punktów karnych
 68.  + odebranie wszystkich licencji
 69. 101-110km/h – 2.700$ 24 punktów karnych  + odebranie wszystkich licencji
 70. 111-120km/h – 3.000$ 24 punktów karnych  + odebranie wszystkich licencji
 71. 121-130km/h – 3.000$ 2 punktów karnych   + odebranie wszystkich licencji
 72. 131-140km/h – 3.000$ 24 punktów karnych + odebranie wszystkich licencji
 73. 141-150km/h – 3.000$ 24 punktów karnych + odebranie wszystkich licencji
 74. 151-160km/h – 3.000$ 24 punktów karnych + odebranie wszystkich licencji
 75. 161-170km/h – 3.000$ 24 punktów karnych + odebranie wszystkich licencji
 76. +Pozbawienie wolnosci (5min)
 77. 171-180km/h – 3.000$ 24 punktów karnych + odebranie wszystkich licencji+Pozbawienie wolnośći (10min)
 78. 181-190km/h – 3.000$ 24 punktów karnych + odebranie wszystkich licencji+Pozbawanie wolnosći (15min)
 79. 191-200km/h – 3.000$ 24 punktów karnych + odebranie wszystkich licencji+Pozbawienie wolnośći (20min)
 80. 201 i więcej km/h – 3.000$ 24 punktów karnych + odebranie wszystkich licencji+Pozbawienie wolnośći (30min)
 81.  
 82. Art. 19 Posiadanie podtlenku azotu w pojeździe podlega karze mandatu karnego do 3000$ + demontaż podtlenku.
 83. Art. 19.1 Świadome używanie podtlenku azotu w pojeździe podlega karze mandatu karnego do 3000$ + demontaż podtlenkuAmm
 84. Art. 19.2. Artykuł nie dotyczy pojazdów służb porządkowych.
 85. Art. 20 Nieustąpienie pierwszeństwa podlega karze mandatu karnego do 1100$ i 6 punktów karnych.
 86. Art. 21 Kierowca prowadzący pojazd bez tablic rejestracyjnych podlega karze mandatu karnego do 800$.
 87. Art. 22 Kierowca, który prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu podlega karze mandatu karnego do 1200$ oraz konfiskatą pojazdu za cenę wykupu 3000$ a także zabrania praw/a jazdy.
 88. Art. 23 Kierowca, jadący pod prąd lub stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym podlega karze mandatu karnego do 1800$ i do 8 punktów karnych.
 89. Art. 23.1 Kierowca, wymuszający pierszeństwo na innym uczestniku ruchu podlega karze mandatu karnego do 1500$ i 4 punktów karnych
 90. Art. 23.2 Zawracanie w niedozwolonym miejscu i w niebezpieczny sposob podlega karze mandatu karnego do 1000$ i 4 punktów karnych.
 91. Art. 24 Kierowca, parkujący na terenie zastrzeżonym podlega karze mandatu karnego do 1000$ oraz konfiskatą pojazdu za cenę wykupu 1500$.
 92. Art. 25 Kierowca, używający hamulca ręcznego w celu wykonania tzw. "driftu" podlega karze mandatu karnego do 2000$ i do 6 punktów karnych.
 93. Art. 26 Kierowca, który świadomie parkuje na chodniku bądź trawniku podlega karze mandatu karnego do 1000$.
 94. Art. 42.  Kierowca, który w swoim pojeździe nie posiada gaśnicy i apteczki podlega karze mandatu w wysokości 600$
 95. Art. 26.1 Kierowca który zaparkuje pojazd i zostawi uruchomiony podlega wtedy karze mandatu karnego do 1500$
 96. Art. 26.2 Pojazd blokujący ruch czyli zatrzymanie się na ulicy podlega karze mandatu karnego wysokości do 1200$
 97. Art. 27 Kierowca, który świadomie spowoduje kolizję drogową podlega karze mandatu karnego do:
 98. a) 3000$, jeśli w wyniku wypadku stwierdzono uszczerbek na zdrowiu osób trzecich  + 6 punktów karnych
 99. b) 2500$, jeśli wypadek nie zagroził osobom trzecim. + 4 punkty karne
 100. 27.1 Osoba która ucieknie z miejsca wypadku podlega karze grzywnej wysokości 3000$ i odebranie wszystkich licencji
 101. c) +1500$, jeśli w wypadku uczestniczyły > lub równo 4 auta. +4 pkt karne
 102. d) PAMIĘTAĆ: Art. 4. Jeżeli policjant uczestniczy w zdarzeniu drogowym to jest traktowany jako normalny obywatel.
 103. Art. 28 Poruszanie się pojazdem bez wyrobionych uprawnień podlega mandatowi 1000$ i konfiskacie pojazdu na 1 dzień na kwotę wykupu 500$.
 104. Art. 29 Kierowca, który jedzie bez zapiętych pasów podlega karze mandatu karnego do 400$.
 105. Art. 30 Kierowca, który jedzie pojazdem bez włączonych świateł (po godzinie 19) podlega karze mandatu karnego do 600$.
 106. Art. 31 Kierowca, który ucieka przed zatrzymaniem podlega karze, pozbawienia wolności na okres 6 lat (60 min) grzywnie 3.000$ oraz konfiskacie pojazdu za cenę wykupu 3.000$ + zabranie prawa jazdy (wszystkich praw jazdy jakie ma).
 107. Art 31.1 Jeśli osoba ucieka pojazdem FRAKCYJNYM lub PRACY DORYWCZEJ, podlega karze pozbawienia wolności na okres 6 lat (60min), oraz otrzymuje grzywne 3.000$ zamiast holowania pojazdu.
 108. Art 31.2 Jeśli mężczyzna ucieka pieszo podlega karze pozbawienia wolności na 6 lat (60 min) oraz mandatowi 3.000$
 109. Art.31.3 Jeśli osoba uciekła pojazdem nie mechanicznym, czyli np, rower otrzymuje grzwyne wysokości 1500$ i 6 lat (60min) pozbawienia wolności.
 110. Art. 32 Osoba, która nie posiada przy sobie dokumentów (dowód osobisty, prawo jazdy i inne licencje) przy zatrzymaniu podlega karze mandatu karnego do 300$.
 111. Art. 33 Osoba, poruszająca się na motocyklu bądź skuterze bez kasku podlega karze mandatu karnego do 600$
 112. Art. 34 W przypadku gdy osoba uzbiera 24 punkty karne w ciągu ostatnich 30 dni zostaje zabrane prawo jazdy.
 113. Art. 35 Za udział w nielegalnych wyścigach wystawiamy mandat 2000$
 114. Art. 36 Kierowca nie stosujący się do sygnalizacji świetlnej podlega karze mandatu karnego wysokości 500$ i 2 punktów karnych
 115.  
 116. ===================================================================================================================
 117. POJAZDY:
 118.  
 119. Art. 37 Kierowca nie posiadający w swoim pojeździe gaśnicy podlega karzę mandatu wysokości 300$ i 1 punktu karnego.
 120. Art. 37.1 Kierowca nie posiadający w soim pojeździe apteczki podlega karzę mandatu wysokości 300$ i 1 punktu karnego.
 121. Art. 38 Jazda uszkodzonym pojazdem
 122. a) zniszczone szyby w drzwiach 100$ , z przodu 200$ , z tyłu 200$
 123. b) zniszony reflektor 50$ dwa reflektory 100$
 124. c) zniszona karoseria (drzwi 100$ , maska 500$ , bagażnik 250$)
 125. d) brak części karoseri (drzwi 200$, maska 1000$, bagażnik 500$, zderzak 100$
 126.  
 127. ===================================================================================================================
 128. Motocykl:
 129.  
 130. Art. 39 Hamowanie tak że motocyklsta stawia motocykl na jedno koło podlega karze madnatu wysokości 1200$ i 5 punktów karnych
 131. Art. 40 Jazda na jednym kole w terenie zabudowanym, kierowca podlega karze mandatu 1400$ i 8 punktów karnych
 132. Art. 41 Nie zatrzymanie się do kontroli wiąże się z mandatem wysokosci 1000$ i 5 punktów karnych.
 133.  
 134. ===================================================================================================================
 135. Inne:
 136.  
 137. Art. 1 Nieuzasadnione, długie przebywanie pieszego na drodze podlega karze mandatu karnego do 800$.
 138. Art. 2 W przypadku, gdy osoba odmówi przyjęcia mandatu karnego i tak ten mandat otrzymuje, ale wówczas sprawa jest kierowana do sądu. Jeżeli ta osoba w sądzie udowodni swoją niewinność wówczas kwota mandatu jest zwracana oraz osoba otrzymuje 50% wysokości mandatu rekompensaty za poniesione straty moralne. W przypadku, gdy w trakcie rozprawy wina zostanie stwierdzona osoba ponosi dodatkowo 100% wysokości mandatu kosztów sądowych.
 139. Art. 3 Policjanci nadużywający władzy, bądź wystawiający mandaty niezgodne z taryfikatorem będą obciążani wielokrotnością mandatu lub mandatów, który wystawili.
 140.  
 141. ===================================================================================================================
 142. HOLOWANIA
 143.  
 144. Pojazd po pościgu (prywatny) - 3000$ (3 dni)
 145. Pojazd po zabraniu prawa jazdy - 2000$ (1 dzień)
 146.  
 147. ===================================================================================================================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top