SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 18th, 2018 55 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. .686
 2. .model flat
 3.  
 4. public _zamianaStringa
 5.  
 6. .code
 7. _zamianaStringa PROC
 8.     ; prolog
 9.     push ebp
 10.     mov ebp, esp
 11.    
 12.     push esi
 13.     push edi
 14.     push ebx
 15.  
 16.     ; zerowanie rejestru EAX, który odpowiada ilości zamian znaku jaka wystąpiła
 17.     xor eax, eax
 18.  
 19.  
 20.     mov edi, [ebp + 8]          ; przypisywanie do rejestru EDI adresu pierwszego znaku w tablicy znaków
 21.     mov ebx, [ebp + 12]         ; przypisywanie do rejestru EBX kodu znaku, który ma być zamieniany
 22.     mov ecx, [ebp + 16]         ; przypisywanie do rejestru ECX kodu znaku, na który ma być zamieniany
 23.  
 24. zamien:
 25.     ; przypisanie do rejestru DL kodu znaku znajdującego się pod adresem EDI
 26.     mov dl, [edi]
 27.  
 28.     ; sprawdzenie czy pobrany znak nie oznacza końca sekwencji znaków; jeżeli tak
 29.     ; to przeskocz na koniec programu
 30.     cmp dl, 0
 31.     je koniec
 32.  
 33.     ; sprawdzenie czy pobrany znak to znak, który należy zamienić; jeżeli nie to przeskoczenie dalej
 34.     ; do inkrementacji adresu i powtórzenia pętli
 35.     cmp dl, [ebx]
 36.     jne dalej
 37.  
 38.     mov esi, 1
 39.     ; miejsca w ktorym zalapuje pierwszy wyraz ciagu
 40. kolejny_znak_podciagu:
 41.    
 42.     ; zapisywanie do rejestru DL kolejnego znaku z tablicy znaków cigu który musi być wyłapany
 43.     mov dl, [ebx + esi]
 44.  
 45.     ; sprawdzanie czy to nie koniec ciągu znaków i jeżeli tak to przystąp do zamieniania podciągów
 46.     cmp dl, 0
 47.     je zamien_podciagi
 48.  
 49.     ; porównanie znaku z ciągu szukanego ze znakiem i przerwanie pętli jeżeli nie jest zgodny
 50.     cmp dl, [edi + esi]
 51.     jne dalej
 52.  
 53.     inc esi
 54.     jmp kolejny_znak_podciagu
 55.  
 56. zamien_podciagi:
 57.    
 58.     ; inkrementowanie rejestru EAX który zwarca liczbę zamian
 59.     inc eax
 60.     ; zerowanie indeksu ESI
 61.     xor esi, esi
 62. zamiana_pojedynczego_znaku:
 63.  
 64.     ; zapisywanie do rejestru DL konkretnego znaku z tablicy znaków na jakie zamieniony będize ciąg
 65.     mov dl, [ecx + esi]
 66.  
 67.     ; sprawdzanie czy to nie koniec ciągu znaków
 68.     cmp dl, 0
 69.     je dalej
 70.  
 71.     ; zamiana pojedyńczego znaków
 72.     mov [edi + esi], dl
 73.    
 74.     ; inkrementowanie indeksu
 75.     inc esi
 76.     jmp zamiana_pojedynczego_znaku
 77.  
 78. dalej:
 79.     ; inkrementacja adresu i przeskoczenie na początek pętli
 80.     inc edi
 81.     jmp zamien
 82.  
 83. koniec:
 84.     ; przywrócenie rejestrów i zakończenie programu
 85.     pop ebx
 86.     pop edi
 87.     pop esi
 88.  
 89.     pop ebp
 90.     ret
 91. _zamianaStringa ENDP
 92. END
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top