vargalex

Untitled

Apr 24th, 2020
863
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Program cegesautok;
 2.  
 3. {$mode objfpc}
 4.  
 5. uses sysutils;
 6.  
 7. // Konstansok definiálása: bemeneti fájl neve, mező elválasztó
 8. Const filename = 'autok.txt';
 9. Const elvalaszto = ' ';
 10.  
 11. // Rekord definiálása a fájl egy sorában található adatok tárolásához
 12. type
 13.     TKiBeHajtas = record
 14.         nap: integer;
 15.         ido: string;
 16.         rendszam: string;
 17.         szemelyAzon: integer;
 18.         kmAllas: integer;
 19.         kibe: integer;
 20.     end;
 21.  
 22. // Globális változók definiálása: a rekordok, valamint a rekordok száma
 23. var
 24.     KiBeHajtasok: array[1..500] of TKiBeHajtas;
 25.     rekordSzam: integer;
 26.  
 27. // Egy sor rekorddáá alakítása
 28. // Átmeneti 6 elemű string tömbbe tesszük, majd megfelelő konverziók után a rekord mezőit beállítjuk
 29. function sorFelbont(sor: String): TKiBeHajtas;
 30. var mezok: array[1..6] of string;
 31.     idx: integer;
 32. begin
 33.     idx := 1;
 34.     while pos(elvalaszto, sor)>0 do
 35.         begin
 36.             mezok[idx] := copy(sor, 1, pos(elvalaszto, sor) - 1);
 37.             delete(sor, 1, pos(elvalaszto, sor));
 38.             inc(idx);
 39.         end;
 40.     mezok[idx] := sor;
 41.     result.nap := StrToInt(mezok[1]);
 42.     result.ido := mezok[2];
 43.     result.rendszam := mezok[3];
 44.     result.szemelyAzon := StrToInt(mezok[4]);
 45.     result.kmAllas := StrToInt(mezok[5]);
 46.     result.kibe := StrToInt(mezok[6]);
 47. end;
 48.  
 49. // Bemeneti fájl felolvasása
 50. // Soronként olvassuk a fájlt, meghívjuk a sorral a rekoddá alakítást és berakjuk a rekordok tömbjébe
 51. function fajlBeolvasas(fname: String) : integer;
 52.     var F: TextFile;
 53.         sor: String;
 54.         rekordok: integer;
 55. begin
 56.     rekordok := 0;
 57.     assign(F, fname);
 58.     reset(F);
 59.     while not EOF(F) do
 60.       begin
 61.         readln(F, sor);
 62.         inc(rekordok);
 63.         KiBeHajtasok[rekordok] := sorFelbont(sor);
 64.       end;
 65.     close(F);
 66.     result := rekordok;
 67. end;
 68.  
 69. // 2. feladat
 70. // A tömb végéről indulva addig megyünk, míg egy kihajtást (kibe=0) nem találunk. Azt az autót vitték ki utoljára
 71. procedure feladat2;
 72.     var i: integer;
 73. begin
 74.     writeln('2. feladat');
 75.     i:=rekordSzam;
 76.     while KiBeHajtasok[i].kibe<>0 do
 77.         begin
 78.             dec(i);
 79.         end;
 80.     writeln(IntToStr(KiBeHajtasok[i].nap) + '. nap rendszám: ' + KiBeHajtasok[i].rendszam);
 81. end;
 82.  
 83. // 0/1 ki/behajtás érték szöveggé konvertálása
 84. function kiBeStr(kibe: integer): String;
 85. begin
 86.     if kibe = 0 then
 87.         Result := 'ki'
 88.     else
 89.         Result := 'be'
 90. end;
 91.  
 92. // 3. feladat
 93. // Addig megyünk a listában, míg a nap száma nem nagyobb, mint a beadott. Ha egyenlő, akkor kiírjuk az adatokat
 94. procedure feladat3;
 95.     var nap, i: integer;
 96. begin
 97.     WriteLn('3. feladat');
 98.     Write('Nap: ');
 99.     ReadLn(nap);
 100.     WriteLn('Forgalom a(z) ' + IntToStr(nap) + '. napon:');
 101.     i := 1;
 102.     while KiBeHajtasok[i].nap <= nap do
 103.       begin
 104.         if KiBeHajtasok[i].nap = nap then
 105.             begin
 106.                 WriteLn(KiBeHajtasok[i].ido + ' ' + KiBeHajtasok[i].rendszam + ' ' + IntToStr(KiBeHajtasok[i].szemelyAzon) + ' ' + kiBeStr(KiBeHajtasok[i].kibe));
 107.             end;
 108.         inc(i);
 109.       end;
 110. end;
 111.  
 112. // 4. feladat
 113. // Ha a kihajtásokat +1-nek, a behajtásokat -1-nek számoljuk, akkor ezek összege megadja a vissza nem hozott autók számát
 114. procedure feladat4;
 115.     var i: integer;
 116.         cnt: integer;
 117. begin
 118.     WriteLn('4. feladat');
 119.     cnt := 0;
 120.     for i:=1 to rekordSzam do
 121.         begin
 122.         if KiBeHajtasok[i].kibe = 0 then
 123.             inc(cnt)
 124.         else
 125.             dec(cnt);
 126.         end;
 127.     WriteLn('A hónap végén ' + IntToStr(cnt) + ' autót nem hoztak vissza.');
 128. end;
 129.  
 130. // 5. feladat
 131. // Egy stringbe felfűzzük azokat a rendszámokat, amiket már feldolgoztunk. Végigmegyünk a tömbön, ha az adott rendszám még nem szerepel
 132. // a felfűzött string-ben, akkor a lista végéről megkeressük az azonos rendszámhoz tartozó utolsó rekordot
 133. // ekkor az utolsó rekord km állása mínusz az első km állás adja a megtett km-t
 134. procedure feladat5;
 135.     var i, j: integer;
 136.         feldolgozott: String;
 137. begin
 138.     WriteLn('5. feladat');
 139.     feldolgozott := '';
 140.     for i:=1 to rekordSzam do
 141.         begin
 142.             if pos(KiBeHajtasok[i].rendszam, feldolgozott) = 0 then
 143.                 begin
 144.                     feldolgozott := feldolgozott + KiBeHajtasok[i].rendszam;
 145.                     j := rekordSzam;
 146.                     while KiBeHajtasok[j].rendszam<>KiBeHajtasok[i].rendszam do
 147.                         dec(j);
 148.                     WriteLn(KiBeHajtasok[i].rendszam + ' ' + IntToStr(KiBeHajtasok[j].kmAllas-KiBeHajtasok[i].kmAllas) + ' km');
 149.                 end;
 150.         end;
 151. end;
 152.  
 153. // 6. feladat
 154. // Egy kihajtott rendszámhoz megkeressük a hozzá tartozó behajtást (a következő azonos rendszámú rekord a tömbben)
 155. // Ha a behajtás km - kihajtás km nagyobb, mint az eddig letárolt maximum, akkor ezt tároljuk és hozzá a személy azonosítóját
 156. procedure feladat6;
 157.     var maxkm, i, j, szemely: integer;
 158. begin
 159.     maxkm := 0;
 160.     WriteLn('6. feladat');
 161.     for i:=rekordSzam downto 2 do
 162.         begin
 163.             if KiBeHajtasok[i].kibe = 1 then
 164.                 begin
 165.                     j := i-1;
 166.                     while KiBeHajtasok[j].rendszam<>KiBeHajtasok[i].rendszam do
 167.                         dec(j);
 168.                     if KiBeHajtasok[i].kmAllas-KiBeHajtasok[j].kmAllas>maxkm then
 169.                         begin
 170.                             maxkm := KiBeHajtasok[i].kmAllas-KiBeHajtasok[j].kmAllas;
 171.                             szemely := KiBeHajtasok[i].szemelyAzon;
 172.                         end;
 173.                 end;
 174.         end;
 175.     WriteLn('Leghosszabb út: ' + IntToStr(maxkm) + ' km, személy: ' + IntToStr(szemely));    
 176. end;
 177.  
 178. // 7. feladat
 179. // Bekérjük a rendszámot, majd megyünk végig a tömbön. Ha egyezik a rendszám és az egy kihajtás, akkor soremelés nélkül kiírjuk az
 180. // adatokat a file-ba. Ha behajtás, akkor soremeléssel.
 181. procedure feladat7;
 182.     var i: integer;
 183.         rsz: String;
 184.         F: TextFile;
 185. begin
 186.     WriteLn('7. feladat');
 187.     Write('Rendszám: ');
 188.     ReadLn(rsz);
 189.     assign(F, rsz+'_menetlevel.txt');
 190.     Rewrite(F);
 191.     for i:=1 to rekordSzam do
 192.         begin
 193.             if KiBeHajtasok[i].rendszam = rsz then
 194.                 begin
 195.                     if KiBeHajtasok[i].kibe = 0 then
 196.                         Write(F, IntToStr(KiBeHajtasok[i].szemelyAzon) + chr(9) + IntToStr(KiBeHajtasok[i].nap) + '.' + chr(9) + KiBeHajtasok[i].ido + chr(9) + IntToStr(KiBeHajtasok[i].kmAllas) + ' km' + chr(9))
 197.                     else
 198.                         WriteLn(F, IntToStr(KiBeHajtasok[i].nap) + '.' + chr(9) + KiBeHajtasok[i].ido + chr(9) + IntToStr(KiBeHajtasok[i].kmAllas) + ' km');
 199.                 end;
 200.         end;
 201.     close(F);
 202.     WriteLn('Menetlevél kész.');
 203. end;
 204.  
 205. begin
 206.   rekordSzam := fajlBeolvasas(filename);
 207.   feladat2;
 208.   feladat3;
 209.   feladat4;
 210.   feladat5;
 211.   feladat6;
 212.   feladat7;
 213. end.
RAW Paste Data