rootuss

Untitled

Mar 30th, 2020
940
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. ljmp start
 3. org 0100h
 4. start:
 5.  
 6. //punkt 6:
 7.     ;wypelnienie 10 komórek pamieci
 8.     mov a,#01h;
 9.     mov dptr,#2000h;
 10.     movx @dptr,a;
 11.     mov a,#02h;
 12.     inc dptr;
 13.     movx @dptr,a;
 14.     mov a,#01h;
 15.     inc dptr;
 16.     movx @dptr,a;
 17.     mov a,#08h;
 18.     inc dptr;
 19.     movx @dptr,a;
 20.     mov a,#06h;
 21.     inc dptr;
 22.     movx @dptr,a;
 23.     mov a,#03h;
 24.     inc dptr;
 25.     movx @dptr,a;
 26.     mov a,#07h;
 27.     inc dptr;
 28.     movx @dptr,a;
 29.     mov a,#04h;
 30.     inc dptr;
 31.     movx @dptr,a;
 32.     mov a,#00h;
 33.     inc dptr;
 34.     movx @dptr,a;
 35.     mov a,#05h;
 36.     inc dptr;
 37.     movx @dptr,a;
 38.    
 39.     mov r6, #0  //min
 40.     mov r7, #0  //max
 41.    
 42.    
 43.     mov r0,#09h;            ;r0 - zmienna zarzadzajaca petla
 44.    
 45. petla:          ;poczatek petli
 46.     mov dptr,#02000h;       ;Zapisanie do dptr miejsca w którym zaczyna sie 'tablica'
 47.  
 48.     movx a,@dptr;           ;Zapisanie wartosci z komórki pamieci wskazywanej przez dptr do akumulatora                   
 49.     mov r2,a;               ;Zapisanie  wartosci akumulatora w rejestrze r2    
 50.     inc dptr;               ;przesuniecie wskaznika na nastepna komórke pamieci           
 51.    
 52.     //w r2 oraz akum. jest aktalna wartosc z tablicy (przetwarzana)
 53.     //sprawdzamy warunki   
 54.     subb a,r7;              ; w tej i dwóch nastepnych liniach porownujemy wartosci w komorkach pamieci
 55.     mov a,#00h;        
 56.     addc a,#00h;            ;jesli wartosc akumulatora po wukonaniu tej operacji bedzie rowna 1 to znaczy ze komorki sa
 57.                             ;w zlej kolejnosci poniewaz odejmujac r2 od r3 uzyskamy zaporzyczenie 1 gdy r2>r3
 58.     jnz zmien_max;
 59.    
 60.     powrot:
 61.    
 62.    
 63.     dec r0;                 ;dekrementujemy r1
 64.     mov a,r0;               ;przepisujemy r1 do akumulatora
 65. //  dec r0;    
 66.     jnz petla;      ;jesli akumulator(czyli r0) jest rózne od zera to skaczemy do poczatku petli, jesli nie to konczymy wykonywanie petli
 67.  
 68.  
 69.     zmien_max:          ;kod odpowiedzialny za wymiane wartosci komorek
 70.     mov a,r2;
 71.     mov r7, a;    //zapis do r7 nowego maxa
 72.     jnz powrot;         ;wracamy do petli
 73.    
 74.    
 75.    
 76.     nop
 77.  end start
RAW Paste Data