SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 24th, 2020 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Sposoby wprowadzania danych do skryptu
 2. Jako argumenty skryptu
 3. Jako dane pobierane z pliku lub innego polecenia np.read
 4. jako dane wprowadzone wewnątrz skryptu
 5. z danych powłoki
 6. z danych procesu macierzystego
 7.  
 8. //Operatory logiczne
 9. Znaki && reprezentują operację logiczną AND ,
 10. a znaki | | oznaczają OR
 11.  
 12. Operatory Arytmetyczne
 13. a  –eq b   (tzn.a = b )
 14. a  –gt  b   (tzn.a  > b )
 15. a  –ge b   (tzn.a ≥b )
 16. a  –lt b    (tzn.a < b )
 17. a  -le b    (tzn.a  ≤b )
 18. a  -ne b   (tzn.a ≠b )
 19. Można także użyć [ ... ] lub (( ... )) aby normalnie wprowadzać znaki arytmetyczne takie jak + - * :
 20.  
 21. //zmienne
 22. Zmienne
 23. •  Lokalne – widziane tylko w tym skrypcie np. a=5
 24. •  Globalne – widziane też przez procesy potomne np. g=4
 25.  
 26. //Testy napisów
 27. Testowanie napisów
 28. •  napis   (prawda, gdy tekst napis niezerowy)
 29. •  -z napis (prawda, gdy zerowy)
 30. •  -n napis (prawda, gdy dłuższy od zera)
 31. •  nap1 = nap2 (prawda, gdy identyczne)
 32. •  nap1 != nap2 (prawda, gdy nie identyczne)
 33.  
 34. // Testowanie plików
 35. Testowanie plików
 36. • -s plik – istnieje i jest niezerowy
 37. • -f plik – istnieje i jest zwykłym plikiem
 38. • -d plik – istnieje i jest katalogiem
 39. • -r plik – istnieje i mamy prawo czytania
 40. • -w plik – istnieje i mamy prawo zapisu
 41. • -x plik – istnieje i mamy prawo wykonania
 42. • p1 –nt p2 – p1 nowszy niż p2
 43. • p1 –ot p2 – p1 starszy niż p2
 44.  
 45.  
 46. //Skrypt folder przez read stworzyć skopiować pliki młodsze niż bp.t
 47.  
 48. read nazwa
 49. mkdir $nazwa
 50.  
 51. for i in *
 52. do
 53. if [ -f $i]
 54. then
 55. if [$i.$1 ]
 56.  
 57. then
 58. if {$i -nt bp.t]
 59. then
 60. cp $i ./$nazwa/$i
 61. fi
 62. fi
 63. fi
 64. done
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top