daily pastebin goal
26%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 12th, 2018 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. class Izuzetak :public exception {
 2.     string _datum;
 3.     int _linija;
 4. };
 5. template<class T1, class T2, int max>
 6. class Kolekcija {
 7.     T1 * _elementi1[max];
 8.     T2 * _elementi2[max];
 9.     int * _trenutno;
 10. };
 11.  
 12. class Datum {
 13.     int *_dan, *_mjesec, *_godina;
 14. public:
 15.     Datum(int dan = 1, int mjesec = 1, int godina = 2000) {
 16.         _dan = new int(dan);
 17.         _mjesec = new int(mjesec);
 18.         _godina = new int(godina);
 19.     }
 20.     ~Datum() {
 21.         delete _dan; _dan = nullptr;
 22.         delete _mjesec; _mjesec = nullptr;
 23.         delete _godina; _godina = nullptr;
 24.     }
 25.     friend ostream& operator<< (ostream &COUT, Datum &obj) {
 26.         COUT << *obj._dan << " " << *obj._mjesec << " " << *obj._godina;
 27.         return COUT;
 28.     }
 29. };
 30. enum ListaKurseva { HtmlCSSJavaScript, SoftwareEngeneeringFundamentals, MasteringSQL, WindowsSecurity };
 31. class Kurs {
 32.     ListaKurseva _kurs;
 33.     Datum * _pocetak;
 34.     Datum * _kraj;
 35.     char * _imePredavaca;
 36. };
 37. class Polaznik {
 38.     static int ID;
 39.     const int _polaznikID; //svakom novom studentu automatski dodijeliti novi ID (autoincrement)
 40.     char * _imePrezime;
 41.     vector<Kurs> _pohadjaniKursevi;
 42. public:
 43.     Polaznik(char * imePrezime) :_polaznikID(ID++) {
 44.         int size = strlen(imePrezime) + 1;
 45.         _imePrezime = new char[size];
 46.         strcpy_s(_imePrezime, size, imePrezime);
 47.     }
 48.     ~Polaznik() { delete[] _imePrezime; }
 49. };
 50.  
 51. class SkillsCentar {
 52.     string _nazivCentra;
 53.     vector<Kurs> _kursevi;//kursevi koje nudi odredjeni centar
 54.     Kolekcija<Kurs *, Polaznik*, 150> _aplikanti;
 55. public:
 56.     SkillsCentar(string naziv) { _nazivCentra = naziv; }
 57.     SkillsCentar(const SkillsCentar & obj) :_kursevi(obj._kursevi), _aplikanti(obj._aplikanti) {
 58.         _nazivCentra = obj._nazivCentra;
 59.     }
 60. };
 61. char *crt = "\n---------------------------------------\n";
 62.  
 63. int main()
 64. {
 65.     /****************************************************************************
 66.     1. SVE KLASE TREBAJU POSJEDOVATI ADEKVATAN DESTRUKTOR
 67.     2. NAMJERNO IZOSTAVLJANJE KOMPLETNIH I/ILI POJEDINIH DIJELOVA DESTRUKTORA KOJI UZROKUJU RUNTIME ERROR CE BITI OZNACENO KAO "RE"
 68.     3. SPASAVAJTE PROJEKAT KAKO BI SE SPRIJECILO GUBLJENJE URADJENOG ZADATKA
 69.     4. PROGRAMSKI CODE SE TAKODJER NALAZI U FAJLU CODE_.TXT
 70.     5. NAZIVI FUNKCIJA MORAJU BITI IDENTIČNI ONIMA KOJI SU KORIŠTENI U TESTNOM CODE-U.OSTALE, POMOĆNE FUNKCIJE MOŽETE IMENOVATI PO ŽELJI.
 71.     6. IZUZETAK BACITE KAD GOD JE TO POTREBNO.
 72.     ****************************************************************************/
 73.  
 74. #pragma region TestiranjeDatuma
 75.     Datum danas(26, 11, 2015);
 76.     Datum sutra(danas);
 77.     Datum prekosutra;
 78.     prekosutra = danas;
 79.     cout << danas << endl << sutra << endl << prekosutra << crt;
 80. #pragma endregion
 81. #pragma region TestiranjeKolekcije
 82.     Kolekcija<int, int, 10> kolekcija1;
 83.     for (size_t i = 0; i < kolekcija1.GetMax(); i++)
 84.         kolekcija1.AddElement(i, i + 2);
 85.     cout << kolekcija1.GetElement1(0) << " " << kolekcija1.GetElement2(0) << endl;
 86.     cout << kolekcija1 << endl;
 87.     Kolekcija<int, int, 10> kolekcija2;
 88.     kolekcija2 = kolekcija1;
 89.     cout << kolekcija2 << crt;
 90.     if (kolekcija1.GetTrenutno() == kolekcija2.GetTrenutno())
 91.         cout << "ISTI BROJ ELEMENATA" << endl;
 92.     Kolekcija<int, int, 10> kolekcija3(kolekcija2);
 93.     cout << kolekcija3 << crt;
 94. #pragma endregion
 95. #pragma region TestiranjeKursa
 96.     Kurs sef(SoftwareEngeneeringFundamentals, "Jasmin Azemovic", Datum(28, 1, 2016), Datum(15, 2, 2016));
 97.     cout << sef << endl;
 98.     Kurs msql(MasteringSQL, "Adel Handzic", Datum(28, 2, 2016), Datum(15, 3, 2016));
 99.     sef = msql;
 100.     if (sef == msql)//kursevi su isti ako posjeduju identicne vrijednosti svih atributa
 101.         cout << "ISTI SU KURSEVI" << endl;
 102.     Kurs msql2(msql);
 103.     cout << msql2 << endl;
 104. #pragma endregion
 105. #pragma region TestiranjePolaznika
 106.     Polaznik denis("Denis Music");
 107.     Polaznik denis2("Denis2 Music2");
 108.     try{
 109.         if (denis.AddKurs(sef)) //<<<< NAKON DODAVANJA SVAKOG NOVOG KURSA IZVRSITI NJIHOVO SORTIRANJE - NACIN SORTIRANJA PO VASEM IZBORU
 110.             cout << "Polazniku " << denis << " uspjesno dodat kurs " << sef << endl;
 111.         if (denis.AddKurs(msql))
 112.             cout << "Polazniku " << denis << " uspjesno dodat kurs " << msql << endl;
 113.         if (denis.AddKurs(msql))//<<<< NIJE DOZVOLJENO DODATI IDENTICNE KURSEVE, PRILIKOM PROVJERE KORISTITI ITERATOR
 114.             cout << "Polazniku " << denis << " uspjesno dodat kurs " << msql << endl;
 115.         if (denis.RemoveKurs(msql))
 116.             cout << "Polazniku " << denis << " uspjesno uklonjen kurs " << msql << endl;
 117.         if (denis.RemoveKurs(sef))
 118.             cout << "Polazniku " << denis << " uspjesno uklonjen kurs " << sef << endl;
 119.  
 120.         cout << denis2 << endl;//<<<<<KORISTITI OSTREAM_ITERATOR
 121.         denis2 = denis;
 122.         if (denis == denis2)//polaznici su isti ako imaju isto ime i ako su pohadjali iste kurseve
 123.             cout << "ISTI SU" << endl;
 124.     }
 125.     catch (Izuzetak & err) {
 126.         cout << err << endl;
 127.     }
 128. #pragma endregion
 129.  
 130. #pragma region TestiranjeCentra
 131.     try{
 132.         SkillsCentar mostar("Skills Center Mostar");
 133.         if (mostar.ProvjeriKoliziju(sef))//<<<JEDAN KURS NE SMIJE POCETI DOK DRUGI TRAJE TJ. VRIJEME ODRZAVANJA KURSA SE NE SMIJE POKLAPATI
 134.             mostar.AddKurs(sef);
 135.         if (mostar.ProvjeriKoliziju(msql))
 136.             mostar.AddKurs(msql);
 137.         if (mostar.ProvjeriKoliziju(msql2))
 138.             mostar.AddKurs(msql2);//<<<< ONEMOGUCITI DODAVANJE IDENTICNIH KURSEVA
 139.  
 140.         mostar.AddAplikaciju(sef, denis);//<<< ONEMOGUCITI APLICIRANJE ZA KURSEVE KOJI NISU REGISTROVANI U CENTRU
 141.         mostar.AddAplikaciju(msql, denis);
 142.         mostar.AddAplikaciju(msql, denis);//<<< ONEMOGUCITI APLICIRANJE ZA ISTI KURS
 143.  
 144.         mostar.DodajUspjesnoOkoncanKurs(1, sef);//BROJ 1 OZNACAVA id STUDENTA. FUNKCIJA JE ZADUZENA DA STUDENTU DODA KURS KOJI JE POSLAT KAO PARAMETAR. PREDUSLOV ZA DODAVANJE JE DA JE STUDENT PRETHODNO APLICIRAO ZA TAJ KURS
 145.         vector<Polaznik> listaPolaznika = mostar.GetPolazniciByPredavac("Jasmin Azemovic");//VRACA INFORMACIJE O POLAZNICIMA KOJI SU KOD ODREDJENOG PREDAVACA USPJESNO OKONCALI KURS
 146.  
 147.         if (mostar.RemoveKurs(sef))//ONEMOGUCITI UKLANJANJE KURSA KOJI SU VEC PRIJAVILI NEKI OD POLAZNIKA
 148.             cout << "Kurs " << sef << " uspjesno uklonjen iz cetra " << mostar << endl;
 149.  
 150.         SkillsCentar sarajevo = mostar;
 151.         cout << sarajevo << endl;
 152.     }
 153.     catch (Izuzetak & err) {
 154.         cout << err << endl;
 155.     }
 156. #pragma endregion
 157.     system("pause");
 158.     return 0;
 159. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top