daily pastebin goal
86%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 22nd, 2011 50 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. --- PKGBUILD.old        2011-08-23 06:48:12.134709567 +0700
 2. +++ PKGBUILD    2011-08-23 06:56:17.544711548 +0700
 3. @@ -1,38 +1,62 @@
 4.  # Maintainer: laloch <laloch@atlas.cz>
 5.  pkgname=kvpm-svn
 6. -pkgver=564
 7. +_pkgname=kvpm
 8. +pkgver=568
 9.  pkgrel=1
 10. -pkgdesc='KDE version 4 front end for Linux LVM and Gnu parted'
 11. +pkgdesc='KDE4 front end for Linux LVM and Gnu parted'
 12.  url='http://kvpm.sourceforge.net'
 13.  arch=('i686' 'x86_64')
 14.  license=('GPL3')
 15.  depends=('kdebase-runtime')
 16. -makedepends=('cmake>=2.6' 'automoc4' 'subversion')
 17. +makedepends=('cmake' 'automoc4' 'subversion')
 18.  conflicts=('kvpm')
 19.  provides=('kvpm')
 20.  source=()
 21.  md5sums=()
 22. +install=${pkgname}.install
 23.  
 24. -_svntrunk='https://kvpm.svn.sourceforge.net/svnroot/kvpm/trunk/kvpm'
 25. +_svntrunk='https://kvpm.svn.sourceforge.net/svnroot/kvpm/trunk'
 26.  _svnmod='kvpm'
 27.  
 28.  build() {
 29.    cd ${srcdir}
 30. -
 31.    if [ -d ${_svnmod} ]; then
 32.      (cd ${_svnmod} && svn up -r ${pkgver})
 33.    else
 34.      svn co ${_svntrunk} -r ${pkgver} ${_svnmod}
 35.    fi
 36.  
 37. -  msg 'SVN checkout done or server timeout'
 38. -  msg 'Starting make...'
 39. -
 40. -  cd ${_svnmod}
 41. +  msg2 'SVN checkout done or server timeout'
 42. +  msg2 'Starting make...'
 43. +  if [ -d build ]; then
 44. +    msg2 'Clean previous build directory'
 45. +    rm -rf build
 46. +  fi
 47. +  mkdir build
 48. +  cp -r ${_svnmod}/* build
 49. +  cd build/${_pkgname}
 50.    cmake \
 51.      -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=`kde4-config --prefix` \
 52.      -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
 53. -  make || return 1
 54. -  make DESTDIR=${pkgdir} install || return 1
 55. +  make
 56. +  cd ..
 57. +  echo "[Desktop Entry]
 58. +GenericName=LVM Frontend
 59. +Name=KVPM
 60. +Comment=KDE Volume Partition Manager
 61. +Exec=kdesu kvpm
 62. +Icon=kvpm
 63. +X-KDE-SubstituteUID=true
 64. +Type=Application
 65. +Categories=System;KDE;" > ${_pkgname}.desktop
 66. +}
 67. +
 68. +package() {
 69. +  cd ${srcdir}/build/${_pkgname}
 70. +  make DESTDIR=${pkgdir} install
 71. +  cd ..
 72. +  install -Dm 644 kvpm_16x16.png ${pkgdir}//usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/${_pkgname}.png
 73. +  install -Dm 644 kvpm_32x32.png ${pkgdir}//usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/${_pkgname}.png
 74. +  install -Dm 644 kvpm_64x64.png ${pkgdir}//usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/${_pkgname}.png
 75. +  install -Dm 644 ${_pkgname}.desktop ${pkgdir}//usr/share/applications/${_pkgname}.desktop
 76.  }
 77. -
RAW Paste Data
Top