daily pastebin goal
21%
SHARE
TWEET

erlkgheriugherg

a guest Jan 12th, 2017 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Inleiding/voorwoord:
 2. De afgelopen half jaar hebben wij, groep 5 van IB105 gewerkt aan het project “Fasten Your Seatbelts”, van onze opdrachtgever, afdeling Consumer Goods van het bedrijf Corendon.  Aangezien het project bijna afgelopen is, zullen wij onze producten evalueren zodat wij weten wat wij in de toekomst beter kunnen doen én waarom. Wij zullen bij de evaluatie gebruik maken van onze opgedane ervaringen, de kennisbank, de beoordelingsformulieren, templates en de feedback dat aan ons is gegeven, door onze leraren.
 3.  
 4. Wat hebben wij precies gedaan de afgelopen halfjaar?
 5. In opdracht van Corendon hebben wij een probleem geïdentificeerd bij de afdeling Consumer Goods, waarvoor wij een oplossing moesten bedenken. De oplossing is uiteindelijk een webshop geworden. Voordat wij over gingen tot het bouwen van de webshop, hebben wij diverse documenten (producten) uitgewerkt. Wij zullen de volgende drie documenten gaan evalueren: probleem-veranderingsanalyse, veranderanalyse en de business case.
 6.  
 7. Wat kon beter van wat wij tot nu toe hebben gedaan?
 8. In dit gedeelte zullen wij per product gaan evalueren wat wij beter hadden kunnen doen. Ook zullen wij gelijk uitleggen waarom wij het beter hadden kunnen doen.
 9.  
 10. Business Case:
 11. - De kosten beter onderzoeken. Onze oplossing was namelijk erg goedkoop en bevatte weinig kosten om onze oplossing draaiende te houden, onze begroting was dus niet realistisch.  Dit kunnen wij beter doen door de markt beter te onderzoeken.
 12.  
 13. Wanneer wij de kosten te laag schatten, zullen wij een lager budget krijgen. Dit heeft als gevolg dat wij dan geld tekort zouden komen, om onze veranderingen te kunnen realiseren. Kosten beter inschatten en de markt onderzoeken is daarom van belang.
 14.  
 15. - De tegenmaatregelen van risico’s hebben wij niet concreet genoeg uitgewerkt. Dit kunnen wij beter doen door uit te leggen wat onze maatregelen precies zijn, en hoe onze maatregelen uitgevoerd worden.
 16.  
 17. Wanneer wij onze tegenmaatregelen niet concreet uitwerken, kunnen de tegenmaatregelen averechts werken, waardoor de risico’s alleen groter zou kunnen worden.
 18.  
 19. - De planning kunnen wij beter doen door naast de fases ook de datums van de oplevering bij te zetten en de haalbaarheid van de datums. Ook kunnen wij argumenten waaruit blijkt dat onze datums haalbaar is.
 20.  
 21. Dit is belangrijk omdat wij een deadline hebben, deadlines zijn belangrijk omdat het duidelijkheid schept binnen een planning. Ook hebben wij afspraken gemaakt met externe partijen, waarvan alles nagekomen moet worden voordat het project afgesloten wordt.
 22.  
 23. - Conclusie had ook minder uitgebreid gehoeven, wat wij beter kunnen doen is bij het kern van de conclusie blijven: beknopt de belangrijkste punten uit het hele document opnoemen.
 24.  
 25. Het kern van een conclusie is beknopt de belangrijkste documenten opnoemen en daarbij
 26.  
 27. - Betere controle op spellings- en grammaticale fouten.
 28.  
 29. NOG ERIN ZETTEN: WAAROM KON HET BETER?
 30. -----------------------------------
 31.  
 32. Plan van aanpak, oftewel probleem-veranderinganalyse:
 33. - Wij hebben de hoofdvraag juist geformuleerd, maar hebben het niet direct beantwoord.
 34. - Betere controle op spellings- en grammaticale fouten.
 35.  
 36. NOG MEER DINGEN?
 37. NOG ERIN ZETTEN: WAAROM KON HET BETER
 38. ----------------------------------------
 39.  
 40. Veranderaanpak:
 41. - Wij hadden het verwachtte weerstand en het einddoel concreter kunnen uitleggen.
 42. Dit is van belang voor het personeel van Corendon en het management: zij willen weten wat hen te wachten staat in de toekomst.
 43. Resultaten:
 44. - Concreter uitleggen welke producten Corendon exact van ons krijgt.
 45. De eindproducten benoemen is belangrijk, zodat de opdrachtgever een helder beeld kan krijgen van het eindresultaat.
 46. Plannen:
 47. - Wij hadden onze mijlpalen uitgebreider kunnen uitleggen: hoe sturen wij bij wanneer het beter of slechter gaat en definiëren wat goed is en wat slechter.
 48.  
 49. Communicatie:
 50. - Wij hadden duidelijker kunnen zijn over de inhoud van wat er gecommuniceerd wordt. Ook kunnen wij rekening houden met de verwachtte reacties, en hoe wij daarop reageren.
 51.  
 52. Verankeren en verbeteren:
 53. - Wij hadden concreter kunnen zijn over hoe de overgang in werking gaat, zodat onze inbreng niet meer nodig is.  Wij hebben niet duidelijk vermeld wie de webshop zal gaan beheren, nadat het project afgelopen is.
 54. Dit is belangrijk omdat er duidelijkheid moet zijn over wie het stokje zal overnemen, wanneer wij klaar zijn met de consultancy. Wij moeten ervoor kunnen zorgen dat onze alternatief draaiende blijft, zonder dat onze inbreng ooit nog nodig zal zijn.
 55.  
 56. Afsluiten en evalueren:
 57. Wij hadden meer personeel van Corendon hierbij kunnen betrekken, in plaats van een persoon (de manager). Dit is belangrijk omdat de veranderingen niet op alleen het management impact zal hebben, maar op de werkwijze van iedere personeelslid in de afdeling Consumer Goods.
 58.  
 59. Per facet nog verder evalueren. Doe dit door middel van je document en de kennisbank. Ook erbij zetten WAAROM het beter had gekund
 60.  
 61. Op welke manier zal onze ervaringen ons helpen met de vervolgstappen en (deel-)producten de volgende keer bij het maken van de BC, PvA en het veranderaanpak?
 62.  
 63. Karim: Mijn ervaringen van de laatste maanden heeft mij geleerd dat goed plannen essentieel is. Zonder een goede planning gaat een samenwerking moeizamer en dat leidt tot kritieke momenten vlak voor de deadline. Een juiste plan van aanpak is belangrijk, daarmee kan je al ervoor zorgen dat je een goede start heb bij het opstellen van de Business Case en veranderaanpak.
 64.  
 65. Anis: Mijn ervaring met het maken van de BC, PVA en het veranderaanpak zal mij zeker helpen in de toekomst. Door een duidelijke taakverdeling te maken ruim van te voor is het al duidelijk voor iedereen wie wat kan verwachten. Wat ik dus heb geleerd
 66.  
 67. Hicham: mijn ervaring met het maken van de BC, PVA en de veranderaanpak zullen mij helpen in de toekomst. Ik heb geleerd dat samenwerking essentieel is. Als er groepsleden hulp nodig hebben en moeite hebben met bepaalde stof is het het beste om mee te helpen. Want twee personen weten meer dan een.
 68.  
 69. Bram:
 70.  
 71. Hamza: Ik heb veel ervaring opgedaan in de afgelopen maanden. Ik heb geleerd dat  plannen en het houden aan de planning heel belangrijk is, omdat je dan niet voor verassingen komt te staan. Door het plannen heb je genoeg tijd om feedback te krijgen en zo nodig je werk te verbeteren. Een taakverdeling is ook heel belangrijk, door een goede taakverdeling weet iedereen wat hem gevraagt wordt. Ook focust iedereen zich op zijn eigen gedeelte waardoor je effectiever werkt. Als iedereen volgens de planning werkt heb je later nog tijd om het werk van je teamgenoten na te kijken.
 72.  
 73. Wat hebben wij volgens ons goed gedaan tijdens het realiseren van de documenten?
RAW Paste Data
Top