Advertisement
ponczuTM

Untitled

Mar 19th, 2023 (edited)
597
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 0.54 KB | None | 0 0
 1. from collections import defaultdict
 2.  
 3. # stwórz słownik z domyślną wartością 0 dla nowych kluczy
 4. result = defaultdict(int)
 5.  
 6. # wczytaj dane z pliku "dane.txt"
 7. with open("dane.txt") as f:
 8.     for line in f:
 9.         # usuń białe znaki na początku i końcu linii, a następnie podziel linie na klucz i wartość
 10.         key, value = line.strip().strip("()").split(", ")
 11.         # dodaj wartość do słownika pod kluczem
 12.         result[key] += int(value)
 13.  
 14. # wyświetl wyniki
 15. for key, value in result.items():
 16.     print(f"({key}, {value})")
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement