SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 12th, 2018 198 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. (* Gramatyka dla spółki jawnej *)
 2.  
 3. ramka
 4.      : naglowek COLON cialo
 5. cialo
 6.      : dzial rubryka
 7.      | 'WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.'
 8.      |
 9. dzial
 10.     : 'Dz.' liczba, DOT
 11. rubryka
 12.     : 'Rub.' liczba DOT tytul_rubryki [nadklucz] klucz { [podklucz] wartosc }
 13.     | 'Rub.' liczba DOT [nadklucz] klucz [podklucz] 'wykreślić' COLON wartosc
 14.     | { 'Rub.' liczba DOT [nadklucz] klucz [podklucz] 'wykreślić' COLON wartosc 'wpisać' COLON wartosc }
 15.     | 'PRub.' [nadklucz] klucz [podklucz] wartosc  
 16.     | 'PRub.' [nadklucz] klucz [podklucz] 'wykreślić' COLON wartosc
 17.     | { 'PRub.' [nadklucz] klucz [podklucz] 'wykreślić' COLON wartosc 'wpisać' COLON wartosc }
 18. klucz
 19.     : liczba DOT
 20.     |  liczba
 21. podklucz
 22.     : { znak_alfabetu_maly }
 23. naglowek
 24.     : numer_pozycji DOT nazwa_podmiotu DOT numer_krs DOT autor_wpisu COMMA data_wpisu DOT reszta
 25. nazwa_podmiotu
 26.     : { slowo }
 27.     | { slowo COMMA }
 28. numer_krs
 29.     : 'KRS' { liczba }
 30. data_wpisu
 31.     : { liczba } DOT { liczba } DOT { liczba }
 32. autor_wpisu
 33.     : { slowo } COMMA { slowo }
 34. reszta
 35.     : '[' { slowo } DOT { slowo } { slowo } '-' slowo DOT 'KRS' '/' { liczba } '/'{ liczba } '/' { liczba } '] { slowo }
 36. numer_pozycji : { liczba }
 37. slowo
 38.     : znak_alfabetu_duzy, { znak_alfabetu_maly }
 39.     | { znak_alfabetu_maly }
 40.     | { znak_alfabetu_duzy }
 41. liczba
 42.     : { cyfra }
 43. cyfra
 44.     : '0' | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | '7' | '8' | '9'
 45. znak_alfabetu_maly
 46.     :  'a'| 'ą' | 'b' |'c' | 'ć' | 'd' | 'e' | 'ę' | 'f' | 'g' | 'h'
 47.                         | 'i' | 'j' | 'k' | 'l' | 'ł' | 'm' | 'n' | 'ń' | 'o' | 'ó' | 'p'
 48.                         | 'q' | 'r' | 's' | 'ś' | 't' | 'u '| 'v' | 'w'
 49.                         | 'x' | 'y' | 'z' | 'ź' | 'ż'  
 50. znak_alfabetu_duzy
 51.     : 'A' | 'Ą' | 'B' | 'C' | 'Ć' | 'D' | 'E' | 'Ę' | 'F' | 'G | 'H'
 52.                         | 'I' | 'J' | 'K' | 'L' | 'Ł' | 'M' | 'N' | 'Ń' | 'O' | 'Ó'
 53.                         | 'P' | 'Q' | 'R' | 'S' | 'Ś' | 'T' | 'U'| 'V'
 54.                         | 'W' | 'X' | 'Y' | 'Z' | 'Ź' | 'Ż'
 55. DOT
 56.     : '.'
 57. COMMA
 58.     : ','
 59. (* COLON
 60.     : ':' *)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top