SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 15th, 2019 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. % Laboration i FMM
 2. %% Uppgift 1 & 2
 3. clear all
 4. % close all
 5. load randwebs
 6. load randinits
 7.  
 8. IVP = 225;        %vilka randweb & randinits som ska köras
 9. A = randwebscell{IVP};
 10. x0 = randinitscell{IVP};
 11. NoNeg = odeset('NonNegative',1);
 12.  
 13. tmax = 1500;
 14. tspan = [1 tmax];
 15.  
 16. [t, x] = (ode45(@(t,x) x.*A*x,tspan,x0,NoNeg)) ;
 17.  
 18. plot(t, x)
 19.  
 20.  
 21. n = 0;
 22. for i = 1:10
 23.     if x(end, i) > 10^(-4)
 24.         n= n+1;
 25.     end
 26. end
 27. disp('Number of species alive')
 28. n
 29. %% Uppgift 3
 30. alive = zeros(1,1000);
 31. for i = 1:1000
 32.     i
 33.     A = randwebscell{i};
 34.     X0 = randinitscell{i};
 35.     [t,x] = ode45(@(t,x)x.*A*x,tspan,X0,odeset('NonNegative',1));
 36.     for j = 1:10
 37.         if x(end,j) > 10^-3
 38.             alive(i) = alive(i) + 1;
 39.         end
 40.     end
 41. end
 42. %% Uppgift 4
 43. histogram(alive)
 44.  
 45.  
 46. %% uppgift 9 (att oscillera eller inte oscillera, det är frågan)
 47.     % Den här testar bara en i taget, det var så vi jobbade när du var här
 48.     % Se nästa för färdig version
 49.  
 50.  
 51. grafNr = 10;
 52. annat = A(grafNr, :)*x';
 53. dx = (x(:,grafNr)).*annat';
 54. figure
 55. plot(t, dx)
 56.  
 57. if isempty(find(abs(dx(round((0.75*length(dx))):length(dx))) > 10^(-4))) == 1
 58.     disp('Skiten oscillerar inte')
 59. else
 60.     disp('Oscillerar')
 61. end
 62.  
 63.  
 64. %% Riktiga uppgift 9, räkna hur många som oscillerar
 65.     %verkar funka, men dubbelkolla gärna
 66.  
 67. n = 0;
 68. for i = 1:10
 69.     grafNr = i;
 70.     annat = A(grafNr, :)*x';
 71.     dx = (x(:,grafNr)).*annat';
 72.    
 73.    if isempty(find(abs(dx(round(0.75*(length(dx)))):length(dx))) > 10^(-4)) == 0
 74.        n=n+1;
 75.    end
 76. end
 77.  
 78. disp('Antal oscillerande: ')
 79. n
 80.  
 81.  
 82. %% Uppgift 3 & 4
 83. % Max tidsintervall?
 84. tspan = [1 2500];
 85.  
 86.  
 87. alive = zeros(1,1000);
 88. sensitivity = 10^(-3)
 89.  
 90. for j= 1:1000
 91.     A = randwebscell{j};
 92.     x0 = randinitscell{j};
 93.    
 94.     [t, x] = (ode45(@(t,x) x.*A*x,tspan,x0,NoNeg)) ;
 95.    
 96.     for i = 1:10
 97.         if x(end, i) > sensitivity
 98.             alive(j) = alive(j) + 1;
 99.         end
 100.     end
 101. end
 102.  
 103. figure
 104. histogram(alive)
 105.  
 106. %Hur många har 10 levande?
 107. tens = find(alive == 10)
 108. nrOf10 = length(tens)
 109.  
 110. % Uppgift 5, plotta 10 överlevare
 111. A = randwebscell{225};
 112. x0 = randinitscell{225};
 113. [t, x] = (ode45(@(t,x) x.*A*x,tspan,x0,NoNeg)) ;
 114. figure
 115. plot(t, x)
 116. hold on
 117. title('Nr 225, två som återuppstår vid t = 1500')
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top