SHARE
TWEET

jebacdisakurwezwisa

a guest Feb 18th, 2020 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. PołączeniaSystemowe–PołączeniaMiędzySerweramiaSzkieletemSieci.PołączeniaTelekomunikacyjneBudynków(OkablowanieMiędzybudynkoweLubKampusowe)–OkablowaniePionoweŁączenieRóżneBudynki.PortProtokołu–LiczbaIdentyfikującaProcesDziałającyNaOdległymKomputerze.PośredniPunktDystrybucyjnyIDF(IntermediateDistributionFacility)–JestLokalnymPunktemRozdzielczym,ObsługującymNajczęściejDanyObszarRoboczyLubPiętro.Projekt–Działania,wKtórychCelemJestOpracowanieCzegośNowego,WymagająceNierutynowegoPodejścia.ProtokółIP(InternetProtocol)–ProtokółWarstwySieciowej,OdpowiedzialnyZaPrzesyłaniePakietówMiędzyUżytkownikamiSieci.ProtokółUDP(UserDatagramProtocol)–ProtokółWarstwyTransportowejwTrybieBezpołączeniowym.ProtokółSTP(Spanning-TreeProtocol)–ProtokółUżywanywSieciachPrzełączanychwCeluUtworzeniaTopologiiLogicznejBezPętli,NaBazieTopologiiFizycznejzPętlami.ProtokółTCP(TransmissionControlProtocol)–ProtokółWarstwyTransportowejwTrybiePołączeniowym.Protokoły(protocols)–OkreślająSposobyKomunikowaniaSięUrządzeń,np.protokółIP.ProtokołyBezPołączeniowe–ProtokołyKomunikacyjne,wKtórychKomunikaty PrzekazywaneSąNieZależnie.ProtokołyPołączeniowe–ProtokołyKomunikacyjne,wKtórychUstanawiaSięLogicznePołączeniePomiędzyDwomaKomunikującymiSięZeSobąUrządzeniami.PrzekazywanieŻetonu(Token-Passing)–metodadostępudonośnika,wktórejwpierścieniukrążyspecjalnaramka(token).Przełącznik(switch)–wieloportoweurządzeniesieciowe,któreoferujetesamefunkcjecokoncentrator,adodatkowopozwala,podobniejakmost,podzielićsiećnasegmenty.Punktdostępowy(AccessPoint)–urządzeniesieciowezapewniającestacjombezprzewodowymdostępdozasobówsiecizapomocąbezprzewodowegomediumtransmisyjnego.Punktyrozdzielcze–węzłysieciwtopologiigwiazdy,wktórychzbiegasięokablowaniepoziomeipionowe.Rozdzielczość–ustawienieokreślającemierzonąwpikselachilośćinformacjiwyświetlanychnaekranie.Ramka–jednostkadanychwwarstwiełączadanych.Router–urządzeniesieciowełączącesieci,wyposażonewconajmniejdwainterfejsysieciowe.JedenznichmożebyćwykorzystywanydoprzyłączeniasiecidoInternetu(interfejszewnętrznyWAN),drugiumożliwiaprzyłączeniesiecilokalnej(interfejswewnętrznyLAN).Rysunektechniczny–typdokumentacjirysunkowejpozwalającynawierneodzwierciedleniezarównoogólnegokształtuprojektu,jakijegoszczegółówtechnicznych.ScanDisk–programnarzędziowydostępnywsystemachMS-DOSiWindows,umożliwiającysprawdzeniedyskutwardegowposzukiwaniubłędów.Sektor–najmniejszafizycznajednostkazapisudanychnadyskachtwardych.Serwer–komputerudostępniającyzasobyinnymkomputeromwsieci.Sterownik–oprogramowanieumożliwiającekomputerowikomunikacjęzesprzętemluburządzeniami.Systemoperacyjny(OperatingSystem)–oprogramowaniezarządzającesprzętemkomputerowym,tworzące środowiskodouruchamianiaikontrolizadańużytkownika.Systemplików–podstawowastrukturaużywanaprzezkomputerdoorganizowaniadanychnadyskutwardym.Ścieżkadostępu–ciągznakówokreślającypołożeniedowolnegoobiektuwstrukturzeplików.Segment–jednostkadanychwwarstwietransportowejmodeluOSI.Serwerpośredniczący(ProxyServer)–specjalnyserwer,któregozadaniemjestbuforowanienadyskulokalnymodwiedzonychwcześniejstronWWW.Sieciowysystemoperacyjny–systemoperacyjnyinstalowanynaserwerze.Siećkomputerowa(computernetwork)–grupakomputerówlubinnychurządzeń,połączonychzesobąwceluwymianydanychlubwspółdzieleniaróżnychzasobów.SieciosobistePAN(PersonalAreaNetwork)–sieciozasięgukilkumetrów,wykorzystywane,np.dobezprzewodowegopołączeniatelefonukomórkowegozasłuchawką.SiecilokalneLAN(LocalAreaNetwork)–sieciłącząceużytkownikównaniewielkimobszarze(pomieszczenie,budynek).SiecimiejskieMAN(MetropolitanAreaNetwork)–sieciozasięgumiasta,najczęściejszybkie.SiecirozległeWAN(WideAreaNetwork)–sieci,którychzasięgprzekraczagranicemiast,państw,ikontynentów,np.Internet.Skalowalność–podatnośćsiecinarozbudowę.Skrętka(TwistedPair)–najpopularniejszemediumtransmisyjne,używaneobecniedobudowysiecilokalnych.Sniffer–programkomputerowyluburządzenie,któregozadaniemjestprzechwytywanieianalizowaniedanychprzepływającychwsieci.Sterownik–oprogramowanieumożliwiającekomputerowikomunikacjęzesprzętemluburządzeniami.Szum–niepożądanysygnałpochodzącyzeźródełnaturalnychlubsztucznych.Ścieżkakrytyczna–nieprzerwanyciągzadańonajdłuższymczasierealizacji.Średnicasiecikomputerowej–liczbaurządzeń,przezktóredanemusząprzejść,zanimdotrądoswojegomiejscadocelowego.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top