SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 17th, 2019 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1.     1. Parter i saken
  2.     2. Rettslig problemstilling (formuleres endelig til slutt)
  3.     3. Presentere relevant(e ) lovbestemmelser. "Hjemmel".
  4.     4. Drøftelse - ett vilkår av gangen - koble faktum og lov
  5.     5. Er vilkåret i loven oppfylt? Delkonklusjon (flere vilkår i loven? Delkonklusjoner. Aktuelle unntak i loven fra hovedregelen?)
  6. Konklusjon - én setning, ikke gjentakelser
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top