Advertisement
Guest User

Lineární program s duální úlohou

a guest
Jan 2nd, 2015
262
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
MatLab 0.72 KB | None | 0 0
 1. %% Zadání
 2. % Týdně vytěžíme 10t červené rudy a 8 tun černé rudy.
 3. % Z rud vyrábíme tři slitiny, měkkou, tvrdou a pevnou, na jednu tunu měkké
 4. % slitiny spotřebujeme 3 t červené a 5 t černé rudy, na tvrdou slitinu
 5. % spotřebujeme 5 t červené a 3 tuny černé rudy a na pevnou 5 t červené a
 6. % 5 t černé. Měkkou slitinu prodáváme za 2,5, tvrdou za 3 a
 7. % pevnou za 4 (v (asi) 100 tis Kč).
 8.  
 9. %% Primár
 10. f = -[2.5 3 4];
 11. A = [3 5 5; 5 3 5];
 12. b = [10 8];
 13.  
 14. [x, fval] = linprog(f,A,b,[],[],[0 0 0]);
 15. x
 16. fprintf('Fval: %.4f\n', -fval);
 17.  
 18. %% Duál
 19. disp(' == Dual ==');
 20. f = [10 8];
 21. A = -[3 5; 5 3; 5 5];
 22. b = -[2.5; 3; 4];
 23.  
 24. [x, fval] = linprog(f,A,b,[],[], [0 0]);
 25. x
 26. fprintf('Fval: %.4f\n', fval);
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement