Advertisement
Parastais

Galician Translation Template of PA.c 12.0 Beta 2

Mar 21st, 2014
581
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. [PortableApps.comLocaleDetails]
 2. Name=Galician
 3. LocalizedName=Galego
 4. Version=2.0
 5. ContributedBy=Anton Meixome
 6. LocaleID=1110
 7. LocaleWinName=LANG_GALICIAN
 8. LocaleCode2=gl
 9. LocaleCode3=glg
 10. LanguageCode=gl
 11. Localeglibc=gl
 12. Codepage=1252
 13.  
 14. [GENERAL]
 15. BUTTON_OK=&Aceptar
 16. BUTTON_CANCEL=&Cancelar
 17. BUTTON_REVERT=&Desfacer
 18. BUTTON_YES=&Si
 19. BUTTON_NO=&Non
 20. BUTTON_REMIND=&Lembrar despois
 21. COLOR_PINK=Rosa
 22. COLOR_RED=Vermello
 23. COLOR_ORANGE=Laranxa
 24. COLOR_YELLOW=Amarelo
 25. COLOR_GREEN=Verde
 26. COLOR_BLUE=Azul
 27. COLOR_PURPLE=Purpura
 28. COLOR_VIOLET=Violeta
 29. COLOR_BLACK=Negro
 30. COLOR_WHITE=Branco
 31. COLOR_GRAY=Gris
 32. COLOR_SILVER=Prata
 33. COLOR_BRONZE=Bronce
 34. COLOR_GOLD=Ouro
 35. COLOR_BROWN=Brown
 36.  
 37. [FORM_MAIN]
 38. APP_MENU_RUN=&Executar
 39. APP_MENU_RUN_AS_ADMIN=Executar como &Administrador
 40. APP_MENU_RENAME=Re&nomear
 41. APP_MENU_HIDE=&Ocultar
 42. APP_MENU_MOVE_TO_TOP=Mover &Arriba
 43. APP_MENU_MOVE_TO_BOTTOM=Mover &Abaixo
 44. APP_MENU_SHOW_HIDDEN=Mostrar &Iconas ocultas
 45. APP_MENU_REFRESH=Actuali&zar
 46. APP_MENU_UNINSTALL=&Desinstalar
 47. APP_MENU_HELP=Help
 48. APP_MENU_START_AUTOMATICALLY=&Iniciar automaticamente
 49. APP_MENU_EXPLORE_HERE=&Explorar Aquí
 50. APP_MENU_ALWAYS_SHOW_ALL=Mostrar sempre todas os aplicativos
 51. APP_MENU_SHOW_CATEGORIES=Mostrar Categorías na Vista de Todos os aplicativos
 52. APP_MENU_ALL_APPS=Todos os aplicativos portábeis
 53. APP_MENU_BACK=Atrás
 54. APP_MENU_CATEGORY=Categoría
 55. APP_MENU_CATEGORY_ADD=Engadir categoría nova
 56. APP_MENU_CATEGORY_ACCESSIBILITY=Accesibilidade
 57. APP_MENU_CATEGORY_DEVELOPMENT=Desenvolvemento
 58. APP_MENU_CATEGORY_EDUCATION=Educación
 59. APP_MENU_CATEGORY_GAMES=Xogos
 60. APP_MENU_CATEGORY_GRAPHICS_AND_PICTURES=Gráficos e fotografías
 61. APP_MENU_CATEGORY_INTERNET=Internet
 62. APP_MENU_CATEGORY_MUSIC_AND_VIDEO=Música e video
 63. APP_MENU_CATEGORY_OFFICE=Oficina
 64. APP_MENU_CATEGORY_OPERATING_SYSTEMS=Sistemas operativos
 65. APP_MENU_CATEGORY_SECURITY=Security
 66. APP_MENU_CATEGORY_UTILITIES=Utilidades
 67. APP_MENU_CATEGORY_OTHER=Outros
 68. APP_MENU_PREFIX_APP=App
 69. DRIVE_SPACE=$DRIVEFREE libre de $DRIVETOTAL
 70. ICON_DOCUMENTS=&Documentos
 71. ICON_MUSIC=&Música
 72. ICON_PICTURES=&Imaxes
 73. ICON_VIDEOS=&Videos
 74. ICON_EXPLORE=&Explorar
 75. ICON_BACKUP=&Copia de seguranza
 76. ICON_MANAGE_APPS=&Apps
 77. ICON_OPTIONS=&Opcións
 78. ICON_HELP=&Axuda
 79. ICON_SEARCH=&Buscar
 80. ICON_MENU_CHANGE_PATH=Cambiar cartafol
 81. ICON_MENU_CHANGE_ICON=Cambiar icona
 82. ICON_MENU_CHANGE_DOCUMENT_ROOT=Change Documents Path
 83. ICON_MENU_RESET=Reset to Defaults
 84. MENU_MANAGE_APPS_CHECK_FOR_UPDATES=Check For &Updates
 85. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS=&Get More Apps
 86. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_CATEGORY=By Category
 87. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_BY_TITLE=By Title
 88. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_NEW_APPS=New Releases
 89. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_RECENTLY_UPDATED=Recently Updated
 90. MENU_MANAGE_APPS_GET_MORE_APPS_MOST_POPULAR=Most Popular
 91. MENU_MANAGE_APPS_INSTALL_AN_APP=Manually Install An App
 92. MENU_BACKUP=&Copia de seguranza de ficheiros
 93. MENU_RESTORE=&Restaurar copia de seguranza
 94. MENU_OPTIONS_SMALL_FONTS=Tipos de letra &pequenos
 95. MENU_OPTIONS_LARGE_FONTS=Tipos de letra${LangFileString} LauncherFileNotFound "$AppNamePortable non se pode iniciar. Pode querer reinstalar para arranxar esta incidencia. (ERROR: $MissingFileOrPath non se puido encontrar)"
 96. MENU_OPTIONS_ADD_APP=Instalar &Novo aplicativo
 97. MENU_OPTIONS_REMOVE_APP=&Sacar un aplicativo
 98. MENU_OPTIONS_REFRESH_ICONS=&Actualizar iconas
 99. MENU_OPTIONS_GET_APPS=&Obter máis aplicativos...
 100. MENU_OPTIONS_LANGUAGE=Idiom&a
 101. MENU_OPTIONS_SHOW_ICON=&Mostrar icona de PortableApps.com
 102. MENU_OPTIONS_HIDE_DESKTOP_ICONS=&Ocultar iconas do Escritorio
 103. MENU_OPTIONS_THEME=&Tema
 104. MENU_OPTIONS_THEME_INSTALL_NEW=&Engadir un tema novo
 105. MENU_OPTIONS_THEME_DEFAULT=Tema predefinido de PortableApps.com
 106. MENU_OPTIONS_TRANSPARENCY=&Transparencia
 107. MENU_HELP_ABOUT=&Verbo de...
 108. MENU_HELP_CHECK_FOR_UPDATES=Comprobar &actualizaciones
 109. MENU_HELP_DONATE=Donate to PortableApps.com
 110. MENU_HELP_SUPPORT=Support
 111. MENU_SEARCH_DRIVE=Buscar neste &dispositivo
 112. MENU_SEARCH_COMPUTER=Buscar neste &computador
 113. MENU_SEARCH_WEB=Buscar na &Web
 114. MENU_SEARCH_INSTALLED_APPS=Search Installed &Apps
 115. MENU_TRAY_EJECT=E&xpulsar
 116. MENU_TRAY_EXIT=S&aír
 117. DIALOG_EJECT_FAIL=Estes aplicativos están en execución:%RUNNINGAPPS% Cerre todos os aplicativos antes de expulsar o dispositivo.
 118. INVALID_INSTALLER=Este instalador non parece estar no formato de PortableApps.com. O aplicativo pode ter sido alterado ou non ser completamente portátil e non debería ser utilizado sen comprobar a orixe deste ficheiro. Desexa continuar coa instalación?
 119. CHECK_DRIVE=Revisar a unidade para detectar erros
 120. CHECKING_DRIVE_WINDOW_TITLE=Revisando %DRIVE% para detectar erros...
 121. AUTORUN_CHANGE_WARNING_TITLE=Advertencia: Ficheiro de autoexecución modificado
 122. AUTORUN_CHANGE_WARNING=A plataforma PortableApps.com detecta que a configuración do ficheiro de autoexecución neste dispositivo foi modificada. Os cambios poden ter sido causados por un virus ou sofware malicioso, ou por outro aplicativo modificando o ficheiro Autorun.inf. Se vostede mesmo non fixo eses cambios, debería escanear agora este dispositivo para detectar virus e spyware.
 123. APP_MENU_FAVORITE=Favorito
 124. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD=This application requires %SHAREDLIBRARY% to run. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 125. DIALOG_SHARED_LIBRARY_DOWNLOAD_OPTIONAL=This application requires %SHAREDLIBRARY% to enable certain functionality. Would you like to automatically download and install it to your device now?
 126. DIALOG_SHARED_LIBRARY_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it is required by an application?
 127. DIALOG_SHARED_LIBRARY_OPTIONAL_ASK_NEXT_TIME=Would you like to be prompted to download %SHAREDLIBRARY% the next time it can be used by an application?
 128. DIALOG_NET_FRAMEWORK_DOWNLOAD=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Installation requires administrative rights and may require a reboot of the PC.  Would you like to download and install it now?
 129. DIALOG_NET_FRAMEWORK_REQUIRED=This application requires the Microsoft .NET Framework %VERSION% installed on the local PC to run. Please run Windows Update or visit update.microsoft.com within Internet Explorer to download and install it.
 130.  
 131. [PORTABLEAPPS.COM_ICON]
 132. SHOW_PLATFORM=&Mostrar a Plataforma PortableApps.com
 133. ALWAYS_ON_TOP=Sempre &Visíbel
 134. HIDE_ICON=&Ocultar icona
 135.  
 136. [FORM_RENAME_MENU_ITEM]
 137. CAPTION=Renomear
 138. LABEL_ORIGINAL=Nome orixinal
 139. LABEL_CUSTOM=Nome personalizado
 140.  
 141. [FORM_UNINSTALL_DIALOG]
 142. TITLE=¿Desinstalar %APPNAME%?
 143. MESSAGE=ADVERTENCIA: A desinstalación eliminará o aplicativo e todos os seus axustes (preferencias, marcadores, etc.). Os documentos ou ficheiros gardados no seu cartafol Documentos ou otras no se verán afectados, pero todos ficheiros dentro deste cartafol serán eliminados:
 144. QUESTION=Está seguro de querer desinstalar %APPNAME%?
 145. FAILMESSAGE=Non foi posíbel desinstalar %APPNAME%.
 146.  
 147. [FORM_UNINSTALLING_DIALOG]
 148. TITLE=Desinstalando %APPNAME%
 149. MESSAGE=Desinstalando %APPNAME%. Por favor agarde...
 150.  
 151. [FORM_UPDATE]
 152. LABEL_UPDATE=Actualizar
 153. LABEL_CHECK_INQUIRY=Quere comprobar se hai unha versión nova da plataforma PortableApps.com?
 154. LABEL_CHECKING=Buscando actualizacións...
 155. LABEL_UP_TO_DATE=Non hai actualizacións dispoñíbeis.
 156. LABEL_DOWNLOADING=Descargando actualización...
 157. LABEL_UPDATED=A plataforma PortableApps.com Platform actualizouse.
 158.  
 159. [FORM_OPTIONS]
 160. FORM_NAME=Options
 161. TAB_GENERAL=General
 162. TAB_THEMES=Themes
 163. TAB_CONNECTION=Connection
 164. TAB_FILE_ASSOCIATIONS=File Associations
 165. TAB_FONTS=Fonts
 166. TAB_ADVANCED=Advanced
 167. CONNECTION_CONNECTION_TYPE=Connection Type
 168. CONNECTION_TYPE_AUTOMATIC=Automatic (Recommended)
 169. CONNECTION_TYPE_DIRECT=Direct Connection (No Proxy)
 170. CONNECTION_TYPE_PROXY=Manual Proxy Configuration
 171. CONNECTION_PROXY_IP=HTTP Proxy IP
 172. CONNECTION_PROXY_PORT=Port
 173. GENERAL_DISLAY_OPTIONS=Display Options
 174. GENERAL_USE_LARGE_FONTS=Use Large Fonts
 175. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY=Menu Transparency
 176. GENERAL_MENU_TRANSPARENCY_OFF=Off (100% Opacity)
 177. GENERAL_LANGUAGE=Language
 178. GENERAL_LANGUAGE_USE_FOR_ALL=Use this language for all portable apps
 179. GENERAL_APP_LIST_ORGANIZATION=App List Organization
 180. GENERAL_SMART_WITH_CATEGORIES=Smart with Categories - Favorites and recent apps on first screen.  All apps by category on second.
 181. GENERAL_SMART_ALPHA=Smart Alphabetical - Favorites and recent apps on first screen.  All apps alphabetically on second.
 182. GENERAL_SHOW_ALL_CATEGORIES=Show All with Categories - Favorites listed first then all other apps grouped by category.
 183. GENERAL_SHOW_ALL_ALPHABETICALLY=Show All Alphabetically - Favorites listed first then all other apps listed alphabetically.
 184. THEMES_THEME_PREVIEW=Theme Preview
 185. THEMES_ADD_THEME=Add Theme
 186. THEMES_GET_THEMES=Get Themes
 187. THEMES_USE_THEME=Use Theme
 188. THEMES_REMOVE_THEME=Remove Theme
 189. THEMES_CUSTOM_COLOR=Custom Color
 190. THEMES_CUSTOM_COLOR_PREVIEW=Custom Color Preview
 191. THEMES_CLASSIC=Classic
 192. THEMES_MODERN=Modern
 193. THEMES_GLASSY=Glassy
 194. THEMES_RETRO=Retro
 195. THEMES_FLAT=Flat
 196. THEMES_LIGHT=Light
 197. THEMES_DARK=Dark
 198. THEMES_DEFAULT=Default
 199. FILE_ASSOCIATIONS_EXTENSION=File Type
 200. FILE_ASSOCIATIONS_OPEN_WITH=Open With
 201. FILE_ASSOCIATIONS_ICON=Icon
 202. FILE_ASSOCIATIONS_ADD=Add File Type
 203. FILE_ASSOCIATIONS_EDIT=Edit File Type
 204. FILE_ASSOCIATIONS_DELETE=Delete File Type
 205. FILE_ASSOCIATIONS_DISABLE=Disable file associations
 206. FONTS_NAME=Font Name
 207. FONTS_FILE=Filename
 208. FONTS_ADD=Add Font
 209. FONTS_REMOVE=Remove Font
 210. FONTS_DISABLE=Disable portable fonts
 211. ADVANCED_UPDATER=Updater Settings
 212. ADVANCED_UPDATER_FREQUENCY=Check for updates...
 213. ADVANCED_UPDATER_STARTUP=On platform startup
 214. ADVANCED_UPDATER_DAILY=Once every day
 215. ADVANCED_UPDATER_HOURLY=Once every hour
 216. ADVANCED_UPDATER_MANUAL=Only when I click Check for Updates
 217. ADVANCED_BOLD_FOLDER_NAMES=Bold Folder Names
 218. ADVANCED_BETA_PLATFORM_RELEASES=Update to Beta platform releases
 219. ADVANCED_REMAIN_VISIBLE=Do not hide the menu when it loses focus
 220. ADVANCED_START_MINIMIZED=Start the menu minimized
 221. ADVANCED_FADE_MENU=Fade the menu in and out
 222. ADVANCED_HIDE_DESKTOP_ICONS=Hide desktop icons while running
 223. ADVANCED_SHOW_SINGLE_APP_ICON=Show only one icon for apps with multiple icons
 224. ADVANCED_DISABLE_SPLASH_SCREENS=Disable App Splash Screens
 225. ADVANCED_DISABLE_SCROLLBAR=Disable Scrollbar
 226. ADVANCED_NOT_ALL_APPS_SUPPORT=Not all apps support this feature
 227. ADVANCED_HIDE_PORTABLE_IN_APP_NAMES=Hide "Portable" in App Names
 228. ADVANCED_EXPAND_CATEGORIES=Expand Categories By Default
 229. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SETTINGS=App Directory Settings
 230. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_OPEN_SOURCE_ONLY=Show Only Open Source Apps
 231. ADVANCED_APP_DIRECTORY_SHOW_ADVANCED_APPS=Show Advanced Apps (Beta, Test, etc)
 232. ADVANCED_BOLD_FAVORITES=Bold Favorites
 233. ADVANCED_SHOW_INSTALLED_APPS=Show Installed Apps
 234. ADVANCED_COLLAPSE_OTHER_CATEGORIES_ON_EXPAND=Collapse Other Categories When One Is Expanded
 235. ADVANCED_KEYBOARD_FRIENDLY=Screen Reader-Friendly Selections in Updater and App Directory
 236.  
 237. [FORM_ABOUT]
 238. TAB_PLATFORM=Platform
 239. TAB_SPONSORS=Sponsors
 240. TAB_APPS=Apps
 241. HEADER_PLATINUM_SPONSORS=Platinum Sponsors
 242. HEADER_GOLD_SPONSORS=Gold Sponsors
 243. HEADER_SILVER_SPONSORS=Silver Sponsors
 244. HEADER_BRONZE_SPONSORS=Bronze Sponsors
 245. HEADER_SUPPORTERS=Supporters
 246. BUTTON_COPY=Copy
 247.  
 248. [UPDATER]
 249. COLUMN_APP=Portable App
 250. COLUMN_DOWNLOAD_SIZE=Download
 251. COLUMN_INSTALL_SIZE=Install
 252. COLUMN_DESCRIPTION=Description
 253. COLUMN_APP_TYPE=App Type
 254. COLUMN_CATEGORY=Categoría
 255. COLUMN_SUBCATEGORY=Sub-Category
 256. COLUMN_RELEASE_DATE=Released
 257. COLUMN_UPDATED_DATE=Updated
 258. COLUMN_ABBREVIATION_MEGABYTE=MB
 259. INTRO_WAIT=Buscando aplicativos en PortableApps.com...
 260. INTRO_UPTODATE=Todos os aplicativos están ao día.
 261. INTRO_NOOTHERAPPS=All available portable apps are already installed.  You rock!
 262. SELECTION_HEADING_NEW=Descargar aplicativos novos
 263. SELECTION_SUBHEADING_NEW=Seleccione os aplicativos que queira instalar e presione %NEXT%
 264. SELECTION_HEADING_UPDATE=Actualizar aplicativos
 265. SELECTION_SUBHEADING_UPDATE=Hai actualizacións para os seguintes aplicativos
 266. DOWNLOAD_HEADING=Descargando e instalando
 267. DOWNLOAD_SUBHEADING=Agarde mentres os aplicativos se descargan e instalan
 268. FINISH_HEADING_NEW=Aplicativos engadidos
 269. FINISH_TEXT_NEW=Os aplicativos novos instaláronse e agora están dispoñíbeis no menú de PortableApps.com.
 270. FINISH_HEADING_UPDATE=Actualización completada
 271. FINISH_TEXT_UPDATE=Actualizáronse os aplicativos e están dispoñíbeis no menú de PortableApps.com.
 272. FINISH_HEADING_FAIL=Erro
 273. FINISH_TEXT_FAIL=O proceso de actualización de PortableApps.com non se completou correctamente. Por favor, inténteo outra vez.
 274. ERROR_NOCONNECTION=Non foi posíbel conectar con PortableApps.com para extraer os aplicativos. Por favor, inténteo máis tarde.
 275. FIRSTRUN=Would you like the PortableApps.com Platform to automatically check for updates on startup?
 276. REQUIRED_PLATFORM_UPDATE=Required Platform Update
 277. DOWNLOADING_X_OF_Y=Downloading %CURRENTAPP% of %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 278. DOWNLOADREMAINING=remaining
 279. DOWNLOADCONNECTING=Connecting...
 280. DOWNLOADSECOND=second
 281. DOWNLOADHOUR=hour
 282. DOWNLOADMINUTE=minute
 283. DOWNLOADPLURAL=s
 284. DOWNLOADKB=kB
 285. DOWNLOADKBS=kB/s
 286. DOWNLOADOF=of
 287. DOWNLOADERROR=Download Error: %ERROR% on file %FILE%
 288. DOWNLOADINVALID=The downloaded copy of %CURRENTAPPNAME% is not valid and can not be installed. This could be due to an incomplete download or other network issue. Please try running the updater again when complete.
 289. INSTALLING_X_OF_Y=Installing %CURRENTAPP% of %APPSTOPROCESS%: %CURRENTAPPNAME%...
 290. LARGE_DRIVE_WORKAROUND=Some of the portable apps will show an error that there is not enough space on your device during installation.  This is due to a slight incompatibility with drives over 2TB and the older installer they are packaged with. Just click OK to the error and then click Next on the directory selection screen to continue installing them when they pop up. This issue will be fully resolved shortly.
 291. ALREADY_RUNNING=The PortableApps.com Updater or App Directory is already running.  This could be the PortableApps.com Platform automatically checking for updates on startup. Please wait for other instances to finish before starting another.
 292. DOWNLOADERRORSITEMAINTENANCE=The PortableApps.com website is temporarily inaccessible due to maintenance and the app can not be downloaded.  Please try again later. (File: %FILE%)
 293.  
 294. [SUBCATEGORIES]
 295. Magnification=Magnification
 296. On-Screen Keyboards=On-Screen Keyboards
 297. Database=Database
 298. Packaging=Packaging
 299. Portablization=Portablization
 300. Programming Environment=Programming Environment
 301. Servers=Servers
 302. Text Editors and IDEs=Text Editors and IDEs
 303. Web Editors=Web Editors
 304. Astronomy=Astronomy
 305. Dictionaries=Dictionaries
 306. Geography=Geography
 307. Genealogy=Genealogy
 308. Memorization=Memorization
 309. Religion=Religion
 310. Technical Computing=Technical Computing
 311. Typing=Typing
 312. Action=Action
 313. Adventure=Adventure
 314. Arcade=Arcade
 315. Board=Board
 316. Card=Card
 317. Emulators=Emulators
 318. Music=Music
 319. Puzzle=Puzzle
 320. Racing=Racing
 321. Role-Playing=Role-Playing
 322. Strategy=Strategy
 323. Diagramming=Diagramming
 324. Image Editors=Image Editors
 325. Image Viewers=Image Viewers
 326. Rendering=Rendering
 327. Vector Graphics=Vector Graphics
 328. Browsers=Browser
 329. Chat=Chat
 330. Download Managers=Download Managers
 331. Email=Email
 332. File Sharing=File Sharing
 333. FTP Clients=FTP Clients
 334. Podcast Receivers=Podcast Receivers
 335. RSS Readers=RSS Readers
 336. Telnet and SSH=Telnet and SSH
 337. Audio Editors and Converters=Audio Editors and Converters
 338. CD/DVD Burning and Authoring=CD/DVD Burning and Authoring
 339. Media Players=Media Players
 340. Music Creation and Notation=Music Creation and Notation
 341. Video Editors=Video Editors
 342. Document Viewers=Document Viewers
 343. Calculators=Calculators
 344. Financial=Financial
 345. Journaling=Journaling
 346. Office Suites=Office Suites
 347. Organization=Organization
 348. Sticky Notes=Sticky Notes
 349. Document Tools=Document Tools
 350. Presentations=Presentations
 351. Spreadsheets=Spreadsheets
 352. Word Processors=Word Processors
 353. Antivirus and Antispyware=Antivirus and Antispyware
 354. Password Managers=Password Managers
 355. Secure File Deletion=Secure File Deletion
 356. Disk Tools=Disk Tools
 357. File Comparison=File Comparison
 358. File Compression and Packaging=File Compression and Packaging
 359. File Managers=File Managers
 360. Networking=Networking
 361. Remote Connectivity=Remote Connectivity
 362. Synchronization=Synchronization
 363. Task Managers=Task Managers
 364. Time Wasters=Time Wasters
 365. Timers=Timers
 366. Desktop Enhancement=Desktop Enhancement
 367. Clipboard Enhancement=Clipboard Enhancement
 368. Uninstallers=Uninstallers
 369. Screenshot Tools=Screenshot Tools
 370. Consoles=Consoles
 371. Unit Conversion=Unit Conversion
 372. Miscellaneous=Miscellaneous
 373. Typing Assistance=Typing Assistance
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement